جملات انگلیسی همراه با معنی در مورد موضوعات مختلف

آن‌چه را که در مزرعه ذهن خود کاشته‌اید درو خواهید کرد.

You will reap what you plant in your minds farm.


اگر در جریان رودخانه صبرت ضعیف باشد هر تکه چوبی مانعی عظیم بر سر راهت خواهد شد.

If you won’t be patient in the flow of river, every driftwood will be a huge problem for you


آن كه امروز را از دست مي دهد ! فردا را نخواهد يافت

هيچ روزي از امروز با ارزشتر نيست.

Who loses today, won’t find tomorrow

.There is nothing important as today


یک ضرب المثل امریکای هست که میگه مشکل که به وجود اومد بگرد راه حلش را پیدا کن نگرد دنبال این که چرا بوجود اومد.

There is an American proverb that says: If you face a problem try to find the solution not the reason


انسان هر چه بالاتر بروداحتمال ديده شدن وصله ی شلوارش بيشتر می شود.

.Whatever human rise his trousers inset will be seen more


هنگامی که درگیر یک رسوایی می شوی ، در می یابی دوستان واقعی ات چه کسانی هستند.

.When you catch in a calumny, you know your real friends


عشق عینک سبزی است که باآن انسان کاه را یونجه می‌بیند.

.Love is a green glass that you see the chaff as alfalfa with it


هرگز به احساساتی که دراولین بر خورد از کسی پیدا می کنید نسنجیده اعتماد نکنید .

.Don’t believe your sense of first meeting never


تصمیم خداوند از قدرت درک ما خارج است اما همیشه به سود ما می باشد .

.Gods decide is out of our hindsight power but it is always beneficial for us


مهم نیست چه پیش آمده ،تحمل کن و اندوه خود را زیر لبخندی بپوشان.

.It isn’t important that what happened, tolerate and hide your grief with smiles


بردن همه چيز نيست ؛ امّاتلاش برای بردن چرا .

.Winning is nothing but trying to win is all thing


اگرنمیتوانی با کسی که عاشقش هستی باشی، عاشق کسی باش که با او هستی”

.If you can’t be with your love, try to love who you are with


زماني كه مرا به دنياآوردند مي گفتند همه را دوست بدار اكنون كه ديوانه وار دوستش دارم مي گويند فراموشش كن.

When they born me they said: “love every one” and know that I love frenzied they are saying: “forget”


حقیقت انسان به آنچه اظهار می کند نیست..بلکه حقیقت او نهفته در آن چیزی است که از اظهار آن عاجز است بنابراین اگر خواستی او را بشناسی نه به گفته هایش ، بلکه به ناگفته هایش گوش کن.

The fact of a person isn’t the same that the person shows, haply the fact is same that the person can’t show it, if you want to identify a person listen to his unsaid not said


هرگاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی.

When you understand that you specify your aims, you will know that you make your life yourself


ما به وسیله اندیشه های خود ترقی می کنیم و از نردبان تصوری که از خویشتن داریم بالا میرویم.

We up well with our thoughts and rise from the style of our imagination that we have from ourselves


به خصلتهای خود بیش ازآبرو و حیثیت اهمیت دهید زیرا: خصلتها نشانه واقعیت وجودی شماست در حالی که آبرو وحیثیت نشانه طرز تفکری است که دیگران درباره شما دارند.

Overrate to your behavior more that your prestige, because behaviors are the sign of your facts but prestige is what others thought about you


گردآورنده : توپ تاپ


1 نظر

  1. صادقصادقsays:

    عالی دستتون درد نکنه من یک معلم انگلیسی دارم دهنمو سرویس کرده میگه جمله بر دار بیار با این سایت نصف مشکلات زندگیم حل شد تازه با این سایت که رو به رو شدم دیگه میخوام کار بد نکنم تو کاری خونه به مامانم کمک کنم میخوام از این به بعد درس بخونم و کلی کارای خوب دیگه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      درود بر شما ، از اینکه از مطالب سایت رضایت دارید خرسندیم