تعبیر خواب خاکستر اتش

tabire khab khakesrar atash

خاکستر آتش در خواب های ما به تعبیر دود شدن و یا سوخت شدن مال و دارایی هایست که از طریق مال حرام و یا غیر قانونی کسب کرده ایم،شیخ طوسی میگوید اگر کسی ببیند مقداری خاکستر در جایی جمع شده است و یا به خاکسترهای آتش خیره شده است تعبیر این باشد که مقداری ثروت و یا پول حرام و باطل به زندگی خود راه داده است و در واقع این رویا تلنگری برای او محسوب میشود تا نسبت به دفع این مال اقدام نماید

سوال: سلام من خواب دیدم که با همسرم آتش بزرگی را در باغچه ی خونمون درست کردیم و آتش فوری به خاکستر تبدیل شد وقتی دست به خاکستر زدم دستانم سوحت و فریاد زدم

پاسخ: این رویا نشان دهنده ی این است که تو شوهرت را برای بدست آوردن مال و یا ثروتی حرام تشویق خواهی کرد که اتقاقا بخاطر این کار سخت مجازات خواهید شد

ابراهیم کرمانی نوشته اند دیدن خاکستر آتش برای مردان به نشانه یمنحرف شدن از مسیر اخلاق و معرفت و همچنین کسب رزق و یا روزی غیر شرعی است و اما برای زنان به نشانه ی از دست دادن و یا به هدر دادن اندوخته های و مال هایی است که متعلق به همسرش است در واقع حیف و میل کردن مال از معانی همین رویا برای دختران است

تعبیر خواب خاکستر آتشفشان از دیدگاه علی مدنی:

دیدن خاکستر آتشفشان نوید خبرهای بسیار بد و یا شومی است که به یکباره ظاهر میشوند خسارات زیادی به بار می آورند و فوری هم محو  میشود این حوادث میتواند زلزله های خفیف،سیل های خسارت وارد کننده،خرابی ساختمان،و یا گم شدن فرزند باشد

جابر مغربی نوشته است دیدن خاکستر آتشفشان در خواب برای مردان به نشانه ی بدهی های بزرگ مالی،از دست دادن مال و یا از دست دادن فرزندان بخاطر حادثه های مختلف؛و برای زنان نیز به معنای گفتن کفر ،انجام گناهان کبیره به تعداد زیاد و یا ظلم کردن در حق همسر و فرزند باشد

اگر کسی ببیند در حال خوردن خاکستر آتش است این به نشانه ی جویدن ویا بد کردن در حق دیگران مانند همسایه دوست و یا فامیل است اگر ببیند روی خاکستر اتش راه میرود به نشانه ی تنبیه شدن در این دنیا و یا تاوان پس دادن اعمال و رفتارهای زشتی است که مرتکب شده

1 نظر

  1. زهرازهراsays:

    سلام ببخشید من خواب دیدم که دست به هر چیزی میزنم اتش می گیره که حیرت زده ام شده بودم اما اتش نه زبانه داشت نه شعله ور بود نه دود ونه حرارت داشت و نمی سوختم

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      شغله کشیدن آتش از وسایلی که شما به آن ها دست میزدید بیانگر خطاها و اشتباهاتی ست که ممکن است از شما سر بزند و باعث پشیمانی و عذاب وژدان شود