تعبیر خواب بستن بند کفش

علی طاهری در این زمینه نوشته اند بستن بندهای کفش در خواب (ورزشی یا اسپرت) به تعبیر آماده شدن برای رفتن به یک سفر میباشد،اگر برای بستن بند کفش معطل شدی و یا زمان آن طولانی شد سفری که در پیش رو داری بسیار دراز خواهد بود اتفاقات در همین زمینه چند معبر دیگر اطلاعات جالب و خواندنی را ارائه کرده اند که در این مطلب از توپ تاپ به اختصار به آن ها پرداخته ایم،شیخ طوسی میگوید اگر مردی خواب ببیند همسرش برای او بند کفشهایش را می بندد و فقط خودش تماشاچی است این به نشانه ی کار معنوی خیر و بزرگی است که صاحب رویا انجام میدهد و در این راه اولین نفری که به او کمک میکند یا او را یاری می رساند همسرش است،جابر مغربی نوشته اند اگر دختر یا زنی خواب ببیند که همسرش بند کفش هایش را می بندد این به نشانه ی حمایت همه جانبه و کامل همسر در طی مراحل زندگی از او فرزندانش می باشد، و اما بصور کلی و بر خلاف چند شایعه ای که در همین باره وجود دارد معناهایی که برای این رویا وجود دارد به جز چند مورد همگی خوب و خیر هستند و جای نگرانی وجود نخواهد داشت

تعبیر بستن بند کفش در خواب به روایت علی مدنی:

اگر کسی ببیند بند کفش هایش در یکدیگر گره خورده است بطوری که باعث کلافگی و اعصاب خوردکنی شده است و صاحب رویا را به دردسر یا زحمت می اندازد این به نشانه ی گرهی است که در کار او می افتد که حل کردن و یا برطرف کردن ان کمی زمان بر و سخت است این گره می تواند باختن قسمتی از مال،شکست خوردن در کاری و یا ...باشد

تعبیر خواب بستن بند کفش بچه به روایت احمد مطیعی:

اگر زن یا مردی (پدر و مادر) خواب ببیند که بند کفش بچه هایش را می بندند این به نشانه ی یک مسافرت تفریحی و خانوادگی است که بزودی انجام میشود،در واقع بستن بند کفش کودکان در رویاهای ما همیشه به نشانه ی رفاه شادی نشاط و یا مسافرت امده است

تعبیر خواب بستن بند کفش کسی که مرده به روایت راحیل مشرفی:

اگر دیدی که مرده ای حضور دارد و تو ایشان را شاید از قبل بشناسی و در حال بستن بند کفش هایش باشد این به نشانه ی موضوع یا مطلب مهمی است که از طرف دیگران برای تو آورده می شود و تو را برای انجام امری بسیار حیاتی آماده میکند،اگر دیدی مرده لبخند می زد و یا دارای حالت و ظاهری معمولی بود می تواند این مطلب باعث شادی و یا تغییر شود اما اگر عبوس و یا ناراحت بود این خبر می تواند ناراحت کننده یا تلخ باشد

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...