تعبیر خواب دستمال کاغذی سفید

اگر کسی در خواب خود یک یا چند دستمال کاغذی را با رنگ سفید ببیند به این نشانه است که گناهانی را در روزهای اخیر مرتکب شده است که به شدت در تلاش است تا صورت مسئله را پکسازی کند در جایی که موفق نخواهد شد و آخرین راه برای او توبه است،در واقع بنا به نظر شیخ طوسی دستمال کاغذی های سفید در رویاهای ما به نشانه ی یک یا چند گناه است که از انجام ان ها تا به حال موفق به توبه نشده ایم و می بایست در اولین فرصت برای جبران و یا توبه آماده باشیم چرا که این خواب یک هشدار یا یک نکته را به همراه دارد،اگر کسی ببیند با دستمال کاغذی مشغول پاک کردن چیزی است و یا محل کثیفی را با ان پاکسازی میکند این خوب نیست و به معنای این است که آشنا یا غریبه ای در روزهای اخیر با ابروی او بازی میکند و شخصیت ایشان را در حضور مردم تخریب و یا خرد میکند اگر کسی ببیند دستمال کاغذی های زیادی زیر پای او ریخته است و در حال راه رفتن از روی آن ها است دلیل بر این است که بدون هیچ مدرکی به کسی تهمت و یا افترا میزند

تعبیر خواب جعبه دستمال کاغذی به روایت خالد اصفهانی:

جهبه ها یا بسته های بزرگ و کوچک دستمال کاغذی در خواب به نشانه ی آبروریزی،دشمنی کردن،کینه توزی نسبت به شخص خاصی،حسادت ورزیدن به اوقام نزدیک است اگر دیدی در حال خریدن دستمال کاغذی از فروشگاه یا مغازه هستی دلیل بر اینکه شخصی برای نجات و یا برای کمک به تو در زندگانی اعلام آمادگی میکند اگر دیدی دستمال کاغذی را دور می اندازی به نشانه ی این است که دست خیر به سمت کسی دراز خواهی کرد

سوال: سلام من خواب دیدم که شوهرم برای من یک کارتن بسیار بزرگ از دستمال کاغذی های لوکس به عنوان هدیه میدهد و من با دیدن هدیه او خشمگین میشوم و سر او دادو یی داد میکنم تعبیرش چیست؟

پاسخ: تو و شوهرت را کسی یا کسانی تهدید میکنند،اگر صاحب فرزند باشید ممکن است جان ایشان بواسط توطئه یکی از اقوام یا همسایگان در محل کار در خطر باشد

متاسفانه اکثر معانی که برای این رویا وجود دارد ناراحت کننده و یا تلخ هستند و مخصوصا اینکه علی مدنی درباره ی تعبیر خواب گرفتن و یا کادو دادن دستمال کاغذی از کسی که مرده است گفته اند این رویا می تواند نشان دهنده ی این باشد که پایه های محکم زندگی یک زن و شوهر به سبب تهمت زدن و افترا دیگران در خطر می افتد و ممکن است تاوانی بدهند که دامن دیگران را نیز درگیر کند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...