تعبیر خواب برق گرفتگی فرزند

خواب دیدم که فرزند کوچکم با مدارهای الکتریسیته موجود در منزل بازی میکند که ناگهان دچار برق گرفتگی شدید میشه و تمام بدنش می لرزه تعبیرش چیه؟بنا به روایت شیخ طوسی اگر پدر یا مادری خواب ببیند که فرزند بزرگ یا کوچک خود را برق می گیرد و در اثر این حادثه فوت میشود به نشانه ی خطری است که از جانب یکی از آشنایان و یا بستگان دور این خانواده را تهدید میکند این خطر ممکن است یک تهمت بزرگ یا یک کلاهبرداری مالی باشد؛دیدن این رویا برای مردان خطری بیشتری را نیز به همراه دارد،اگر دیدی فرزند دیگران مثلا فرزند همسایه یا یکی از اقوام نزدیکت را برق میگیرد و تو به او کمک میکنی و جانش را نجات میدهی به نشانه ی خطری مهلک است که از بیخ گوشت عبور میکند اما صدمه ای به تو وارد نمی سازد؛اگر ببینی مرده ای را برق میگرد و تو او را می شناسی به نشانه ی تغییر و تحول یکباره و ناگهانی است که در زندگی ات رخ میدهد و باعث آرامش بخشیدن به وضع مالی یا رفاهی تو می شود،اگر ببینی برادر و یا خواهرت دچار برق گرفتگی شده اند به نشانه ی نارضایتی یا ناخشنودی پدر مادرت از شماست،اگر ببینی دوست یا رفیقت را برق می گیرد و تو فقط نظاره گر این اتفاق هستی تعبیر این است که یکی از دوستان صمیمی ات با تو خصومت و دشمنی پیدا میکند و برای تخریب تو دست به هر کاری حتی ریختن آبرویت خواهد زد

تعبیر خواب برق گرفتگی فرزند به روایت علی مدنی :

برق گرفتگی فرزندان در خواب می تواند نوعی هشدار و یا یک نکته ی بزرگ و قابل تامل برای پدر و مادرها باشد ممکن است خطرات یا حوادثی در کمین باشند،ندانم کاری اشتباه والدین،تصیمیم گیری نادرست در انتخاب شغل از سایر معانی این رویا است

سوال: سلام من خواب دیدم که سیم های روی تیر برق جلوی منزل ما آتش میگیرد و برق گرفتگی گسترده ای در محله ی ما رخ میدهد و تمام همسایگان به بیرون میریزند اتش هر لحظه زیاد و زیادتر میشد و چند خانه ی مجاور نیز دچار سوختگی و آتش سوزی شدند تعبیرش چیست؟

پاسخ:این می تواند به نشانه ی حادثه ای باشد که توسط چند نفر غریبه در محله و یا کوچه ی شما اتفاق می افتد که ممکن است دود ان نیز به چشم شما رود و بخاطرش دچار ضرر مالی شوید

Intercourse of electric shock
یک روانشناس و فیلسوف تایلندی درباره رویای برق گرفتن در خواب نوشته اند دیدن چنین رویایی میتواند بیشترین ضرر و یا خسارت را به فرزند بزرگ خانواده وارد نماید و از او کاری سر می زند که باعث رنجش سایر اعضای خانواده میشود کاری میکتد که قابل بخشش نیست کاری که میتوان مطمعن بود انتهای آن بدبختی و یا بدبیاری است،ایشان نوشته برق گرفتگی بچه های کم سن و سال در خواب پیامدهای شوم و غیر قابل جبرانی را در زندگی دنیوی نیز به همراه دارد که آثار آن تا سال ها به جا خواهد ماند
هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...