تعبیر خواب کیسه آرد

معانی مختلف و جالبی را برای خواب گونی ها یا کیسه های آرد در این مطلب از توپ تاپ خواهید خواند،خالد اصفهانی نوشته است اگر مرد متاهلی ببیند در حال حمل و نقل گونی آرد است تعبیر این است که به مال و دارایی اش افزوده می شود و یا اینکه ثروت او ظرف چند ماه آینده بطور چشمگیر زیاد می شود،و اگر مجرد باشد زندگی جدیدی را شروع خواهد کرد برنامه های مختلی را می چیند و زندگی او سروسامان خواهد گرفت،دانیال پیامبر می فرماید دیدن آرد یا کیسه ی آرد در خواب هم برای مردان و هم برای زنان بسیار نیکو است چرا که در زندگی کنونی و دنیوی آرد برکت و نعمت خدایی قلمداد شده است و با شنیدن نام ان به یاد برکات خداوندی می افتیم پس دیدن آن در رویاهای ما نیز نوید بخش بهتر شدن آرامتر شدن زندگی بواسطه ی پیدا شدن رزق روزی یا برکت در مال است

سوال: خواب دیدم که مرده ای در حال جا به جایی چند کیسه ی آرد است و از من تقاضای کمک میکند و من به کمکش رفتم و تا منزل او گونی های آرد را حمل کردم تعبیرش چیه؟

پاسخ:اتفاقی خوش ایندی برای شما در اینده ی نزدیک روی می دهد شما دست به کاری خواهید زد که عاقبت و فرجام خوبی را برایتان به همراه دارد

ابن سیرین نوشته اند راه رفتن روی آرد از بین بردن آن و یا دور ریختن ان در خواب خوب نیست و تعبیر ان کفر و ناسپاسی است،در اکثر موارد این رویا به نشانه ی گمراه شدن صاحب رویا است

تعبیر خواب خوردن آرد خام و یا پخته نشده به روایت محمد طبسی:

اگر کسی ببیند دانه های سفید و  ریز آرد  را می جود و یا میخورد این خبر از مال و یا پولی حرام هر چند اندک میدهد که به تازگی در زندگی صاحب رویا وارد شده است

سوال: ببخشید من خواب دیدم وارد یک نانوایی برای خرید نان شدم اما وقتی کیسه های آرد را دیدم رنگ ان سیاه بود و تعجب کرده بودم در واقع من دانه های ریز آرد را به رنگ سیاه می دیدم تعبیرش چیست؟

پاسخ:به گفته ی جابر مغربی رنگ بندی ها اصولا در خواب تاثیر زیادی ندارد و کسی نمی تواند یک خواب رنگی را تجربه کند با این حال دیدن این رویا می تواند نشانه ی ضعف یا سستی شما در تصمیم گیری های مهم باشد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...