تعبیر خواب کثیفی گوش

خالد اصفهانی تعبیر خواب کثیف شدن گوش را برای مردها به نشانه ی حرف و یا سخن باطلی میداند که در روزهای اخیر شنیده اند ایشان نوشته اند اگر مردی متاهل خواب ببیند گوشش چرک یا کثیف شده است دلالت بر این دارد از طرف غریبه های حرف های مبهم یا بیهوده ای را شنیده که ممکن است اسایش و ارامش زندگی او و خانواده اش را بستادند اگر مرد یا پسر مجردی کثیفی گوش هایش را در خواب ببیند به نشانه ی این است که با جدیدا با افراد و یا دوستانی معاشرت دارد که همیشه سخنان بی ارزش باطل و یا حرام و گناهی را به زبان می آوردند و این سخنان می تواند اعتقادات صاحب رویا را خدشه دار نماید،و اگر زن متاهلی در خواب ببیند که دو یا یک گوشش کثیف یا نجس شده است دلالت بر این دارد که اخیرا پشت سر دیگران غیبت و یا حرفی ناحق زده است اگر ببیند گوش های زن دیگری کثیف است دلالت بر این دارد کسی قصد دارد تا نظم زندگی او را به هم بریزد و یا نشانه ی حسادت دیگران نسبت به موفقیت های صاحب رویا است اگر دختر مجردی چنین رویایی را تجربه نماید دلیل بر این است که نقشه ای گناه و یا شیطانی را در سر دارد و ممکن است همین روزها ان را عملی کند که سرانجام ان جز پوچی پشیمانی چیزی نیست،همچنین شیخ طوسی نیز در همین مورد گفته اند بدون شک اگر روزی یا شبی شخصی چنین رویایی را ببیند به معنی این است که رفتار و اعمال او در روزهای اخیر غلط و اشتباه است و یا روابطی نادرست و غیر شرعی را با جنس مخالف خود آغاز کرده است

سوال: سلام من خواب دیدم که گوش هایم به رنگ قهوه ای درامده است و انگار که از جمع شدن چرک و یا کثیفی و کرد و غبار زیاد به این شکل درامده و هر کاری میکردم تا پاک کنم نمیشد تعبیرش چیه؟

پاسخ: سلام شما در گذشته تان گناهی را مرتکب شده اید که تا به الان اقدامی برای توبه کردن و یا جبران خطای خود نکرده اید

علی مدنی درباره کثیفی گوش مرده یا مردگان نوشته اند اگر دیدی مرده ای گوش هایش کثیف است به نشانه ی دین و یا حق الناسی است که به گردن او می باشد و شاید بواسطه ی این خواب ایشان از شما طلب کمک دارند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...