تعبیر خواب گل نرگس چیدن

جابر مغربی میگوید چیدن گل نرگس در خواب برای دختران مجرد به نشانه ی غم و اندوه خوردن است و برای زنان متاهل تعبیر این است که شوهر او را طلاق دهد اگر در خواب ببیند کسی دسته ی گل نرگس به او هدیه میدهد تعبیر این است که میان ایشان مفارقت افتد شیخ طوسی میگوید اگر کسی ببینید در حال چیدن گلهای زیبایی با اسم نرگس است به نشانه ی این است که با دختر و یا زنی زیبا رو اشنا میشود و از ایسان به او منفعت می رسد شخصی به نزد ابراهیم کرمانی میرسد و به ایشان میگوید در خواب دیدم که به همراه شوهرم در زمینی بزرگ در حال کندن گل های نرگس هستیم و آن ها را داخل پاکتی قرار میدادیم و دختر کوچکم گلهایی را که می چیدیم دسته میکرد سپس مرد غریبه از راه رسید و ما را سرزنش کرد که چرا بدون اجازه اش وارد این ملک شده ایم تعبیرش چیست؟کرمانی پاسخ دادند در اینده ای نزدیک و بخاطر اتفاقی ناخوشایند تو شوهرت وارد دعوا خواهید شد و کار به جدایی میکشد

ابن سیرین نوشته است اگر کسی ببیند از مرده ای گل های نرگس را هدیه میگرید اعم از رنگ آن به نشانه ی این است که یکی از خویشان دور یا نزدیکش را بواسطه ی حادثه ای از دست خواهد داد و در آن مجلس عزا حاضر خواهد شد گرفتن گل نرگس از مرده در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر غم جدایی شکست های روحی یا عاطفی دارد اگر ببینی گلهای نرگس را زیر پا له میکنی و از بین میبری دلیل که نیازمند و حریص می شوی اگر دیدی به مرده ای گل نرگس هدیه می بخشی دلیل که غمگین شوی یا با کسی خصومت میکنی

سوال: سلام من خواب دیدم دوست پسرم برام یه عالمه گلهای نرگس با رنگ زرد چیده و برای من هدیه آورده و با دیدنش بسیار خوشحال شدم و دستش را بوسیدم میشه تعبیرش را بگید؟

پاسخ:به نشانه ی استجکام و قوی تر شدن رابطه ی عاطفی و عاشقی شما و معشوقتان است دلیل بر این است که وی شما را قلبا دوست میدارد در واقع ابراز محبت,علاقمند شدن,و عاشق شدن تعبیر خواب گل نرگس زرد است شیخ طوسی در این مورد گفته است گل نرگس زرد در خواب به نشانه ی عشق و ارادتی است که شوهر نسبت به همسر خود دارد و هر چقدر تعداد این گلها بیشتر باشد نشانه ی این است که علاقه ی ایشان نیز بیشتر است

معنی و تعبیر گل نرگس سفید در خواب : اگر شخصی چه مرد و چه زن این رویا را بببیند بیانگر یک نکته و توضیح است :

احساسات شما نسبت به همیشه ژرف‌تر شده‌اند، اما در حال حاضر شما الزاماً دوست ندارید که آنها را با کس دیگرى مطرح کنید. متأسفانه شما در شرایطى قرار خواهید گرفت که نگه داشتن آنها پیش خود به صورت یک راز برایتان مشکل مى‌شود. حتی اگر شما دوست نداشته باشید کسى خلوتتان را به هم بزند ولى این اتفاق می‌تواند آزمون جالبى براپ شما باشد تا بتوانید به کسانى که دوستشان دارید چیزى یاد بدهید به گفتی ادوارد داشتن یک راز بزرگ در دل و یا حرفهای شخصی و خصوصی مهمی که دوست نداریم کسی از ان ها مطلع باشد معنای خواب گل نرگس سفید است

سوال: سلام من خواب دیدم که همسر مهربانم برای من یک دسته گل زیبا از گلهای نرگس با رنگ سفید خریده و به عنوان هدیه بهم میده ولی من آن ها را پس میزنم و قبول نمی کنم تعبیرش چیه؟

پاسخ:تکلیفی شاق و سنگین بر شما محول می گردد که انجامش دشوار و قبولش نامطلوب است که دوست ندارید آن کار را انجام بدهید و اگر هم به اجبار و تکلیف بخواهید بسیار سخت و توان فرساست.

ابن سیرین کاشتن گل های نرگس را با رنگ های مختلف مثل ابی بنفش قرمز و ... را به یک نشانه میداند مالی مختصر نصیب شما می شود که ممکن است متعدد باشد ولی کم است همچنین سایر معبران نیز در مورد کاشتن گلهای نرگس گفته اند به نشانه ی ثروت پول و یا کسب و کاری جدید است که در اینده نصیب ما میشود

یک دانشمند انگلیسی به نام جورج توپولوف در همین باره متنی را نوشته اند که با ترجمه ی فارسی آورده شده است

How good and good it is for anyone to experience the sleepiness of Narcissus even for a single time in life
. This dream is a sign of how many good things are happening to mark a constant and constant love of love between women and Man
ترجمه:چقدر خوب و نیکو است اگر کسی خواب گل نرگس را حتی برای یک بار در زندگی تجربه کند این رویا به نشانه ی این است که چند اتفاق خوب در حال رخ دادن هستند به نشانه ی یک عشق پایدار و همیشگی یا ثبات در عشق بین زن و مرد

1 نظر

  1. زهرازهراsays:

    با سلام،من متاهل هستم.خواب میدیدم که یکی از دوستان مرد من خواب بود و من یک شاخه گل نرگس زیر بینی او گرفتم و در خواب ان را میبویید ولی بیدار نمیشد و خواب میدید که در خواب یه دسته گل نرگس دارد و ان را میبوید و جالب اینجا بود که من هم میتوانستم خواب اورا ببینم.

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      اگر او را در واقعیت نیز می شناسید باید بدانید که شانس و فرصت های زیادی به ایشان رو میکند و اگر غریبه باشند بیانگر داشتن زندگی آرام است