تعبیر خوردن ساندویچ در خواب

اگر کسی در خواب  ببیند در حال درست کردن ساندوچ است تعبیر این باشد که از جمعی از مهمانان ناخوانده پذیرایی میکند اگر دید خودش در حال خوردن ساندویچ است دلیل بر این باشد که توسط دوستانی به منزل و یا محیط برای مهمانی دعوت خواهد شد اگر دیدی برای دیگران در حال تهیه ساندویچ هستی به نشانه ی این است که یکی از همسایگان نزدیک به شما بزودی جشن بزرگی خواهد گرفت که خودت نیز یکی از مهمان هایش هستی اگر دیدی به یک مرده ساندویچ دادی و یا اینکه از دست او ساندویچ میگیری به مجلس عزا دعوت خواهی شد در واقع با توجه به توضیحات بالا میتوان نتیجه گرفت ساندویچ در خواب به نشانه ی دعوت شدن است

اما شیخ طوسی نوشته است انواع مختلف ساندویچ ها دارای تعبیرها یا معنی های مختلفی هستند که در این مطلب از توپ تاپ به اختصار در مورد هرکدام از ان ها صحبت شده است

تعبیر خواب ساندویچ سوسیس: به گفته ی ادوراد به نشانه ی این است که در اینده ی نزدیک صاحب رویا تصمیم مهمی را اتخاذ میکند

تعبیر خواب ساندویچ کالباس:به معنی هیجان بیش از حد می باشد،که به خوشی خواهد گذشت

تعبیر خواب ساندویچ فلافل:صاحب رویا به زودی به خاطر چیزی مجبور به پرداخت شهریه خواهد بود

تعبیر خواب ساندویچ مرغ:شخص کاری را با دقت و فکر بیشتر نسبت به دفعه ی قبل شروع خواهد کرد

پس اگر دقت کنید متوجه میشوید حتی غذاها نیز با طمع های مختلف میتوانند تاثیر بسزایی در معنا یا تعبیر داشته باشند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...