تعبیر خواب مردن خاله چیه؟

فاطمه هستم 28 ساله مجرد از قم خواب دیدم خاله من در بستر بیماری است و فوت میشه و بعد مردن او با خانواده ام خیلی گریستیم تعبیرش چیه؟جابر مغربی نوشته است اگر کسی ببینید خاله ی خود را از دست میدهد و یا هر دلیلی از این دنیا می رود به نشانه رنج و غم برای مادر بیننده ی خواب است اگر دیدی خاله ی خود را در بیمارستان تیمار میکنی و یا پرستار و مراقب او هستی به نشانه ی این است که مادرت دچاری بیماری سختی می شود که تو از او مراقبت خواهی کرد

شیخ طوسی میگوید مردن دوباره در خاله در خواب خوب است و به نشانه ی افزایش برکت و رزق در خانه است گاهی وقت ها نیز این خواب دارای معنی و تعبیر نیست و علت دیدن آن افکار پریشان و یا علاقه و محبت زیادی است که به خاله داریم

سوال: سلام خواب دیدم که خالم میخواست وضع حمل کند و بعد از اینکه بچش به دنیا اومد بخاطر درد شدیداز دنیا رفت تعبیرش چیه؟

پاسخ: به نشانه ی این است که مشکلی بزرگ و یا بیماری نا علاج گریبان یکی از اعضای خانواده شما را میگرید که به خاطرش به سختی زیاد خواهید افتاد

شیخ طوسی نیز میگوید مریض شدن خاله در خواب خوب نیست و بیشتر مصیبت و یا اخبار بد است اگر دیدی که خاله ات را می کشی و یا بخاطر دعوا و درگیر شدن با او زخمی اش میکنی مشکلی در زندگیتان پدید می آید که در جهت رفع آن کوشش بسیار لازم است و دقت زیاد باید صرف کرد ولی می توانید مشکل را از سر راه خویش بردارید 

سوال: سلام خواب دیدم که با خاله ام در خیابان هستیم و قصد رد شدن داریم که ناگهان ماشینی با سرعت بالا به ما میزنه من زخمی میشم و خاله ام فوت میشه تعبیرش چیه؟

دوستی است که بسیار حرف می زند و با مکرر گویی های خویش موجب تکدر و تالم شما می شود لیکن هرگز او را از خود نمی رانید و نمی رنجانید

تعبیر خواب مرگ و یا داغ از دست دادن خواهر مادر (خاله) به روایت امام جعفر صادق
دیدن این خواب بر سه وجه است.
اول: کم شدن رزق و برکت در خانه. دوم: فوت و یا بیماری مادر. سوم: گفتن کفر و ناسپاسی کردن.

سوال: سلام من خواب دیدم که با خاله ی خودم نزدیکی میکنم و بعد از برقراری رابطه جنسی اونو میکشم خودم وقتی بیدار شدم از دیدن چنین خوابی وحشت کرده بودم

پاسخ:مردی است قوی هیکل و استخوان دار و با نشاط اما به شدت تلخ زبان و بد دهن که همه اطرافیان خویش را با سخنان خود اگر چه راست هم باشد می رنجاند و با وجود حسن نیت و پاک دلی دیگرن نسبت به صفای او التفاتی ندارد. 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...