تعبیر خواب حمله پلنگ سیاه | توپ تاپ

حمله کردن پلنگ های سیاه رنگ در خواب های ما به تعبیر دوستی است که از ما کینه ی دیرینه دارد,ابراهیم کرمانی دشمنی کردن و یا دو به هم زنی دو رفیق صمیمی توسط شخصی بدخواه و کینه ای را تعبیر خواب بر سیاه میداند اگر کسی ببینید پلنگی بزرگ وحشی به او حمله میکند و یا او را میخورد دلالت بر این دارد که در اینده ی نزدیک از طرفی ضربه میخورد

سوال: سلام خواب دیدم که به اتفاق خانواده به جنگل رفته بودیم برای تفریح که ناگهان پلنگی مشکی و بسیار وحشتناک به طرف من و خواهرم حمله کرد و ما فرار کردیم و موفق نشد تا به ما آسیبی برساند خیلی ترسیده بودیم و جیغ میزدیم تعبیرش چیه؟

پاسخ: بیشتر احتیاط کنید این رویا میگوید که میانه ی شما و خواهرتان را فردی اشنا به هم میزند و قصد دارد تا با بدگویی کردن و یا غیبت شما دل شما را از خواهرتان برنجاند

تمامی معبران بر این نظر اعتقاد دارند که دیدن ببر در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر کینه دشمنی کردن و یا آسیب رساندن به دوستان و آشنایان است شیخ طوسی در این باره میگوید دیدن مو و یا پوست ببر برای زنان خوب است و به معنی افزایش رزق و برکت است

تعبیر خواب پلنگ مرده چیست؟

اگر کسی خواب ببینید که با ببر مرده و بی جانی رو به رو میشود دلیل بر مال و یا پول حرام است این رویا نشان میدهد که شما اخیرا فعالیتی را شروع کردید که بواسطه ی آن مقداری مال و یا سرمایه حرام وارد زندگیتان شده است

دانیال میگوید پوست و استخان و موی ببر به خواب دیدن، مال و منفعت است که ازدشمن بدو رسد، به قدر آن چه دیده است. اگر بیند بر ببر نشسته است و او مطیع است، دلیل که دشمن مطیع او گردد.

منوچهر مطیعی نیز میگوید بر جانوری است درنده و از جمله سباع است و دشمن شیر است و دیدن وی به خواب دشمن قوی و دلیر است. لیکن کریم و مهربان است. اگر بیند با ببر در نبرد و جنگ است و او را قهر کرد، دلیل که بر دشمن چیره شود. اگر بیند ببر وی را قهر کرد دشمن بر وی ظفر یابد. اگر بیند ببر ازوی ترسان است و می گریخت از دشمن ایمن گردد.

سوال: سلام من خواب دیدم که دارم با یه ببر سفید و سیاه جنگ میکنم و به جان همدگیه افتادیم و بعد با ضرباتی که من بهش وارد کردم موفق شدم بکشمش

پاسخ: سلام بردارم به این نکات و توضیحات دقت کنید امروز مسیرهای زیادی پیش روی شما قرار دارد و شما نمی‌دانید اول کدام راه را باید بروید. این گفته به معنی این نیست که سرتان خیلی شلوغ است، بلکه بدین معنی است که واقعاً شما دوست دارید با انواع مختلف فعالیت خود را مشغول کنید. شما نیاز پیدا خواهید کرد برای محدود کردن گزینه‌های خود چند انتخاب خیلی جدی داشته باشید، برای اینکه حتی شما هم نمی‌توانید همه کارها را انجام دهید.

تعبیر خواب کشتن پلنگ چیست؟

ابن سیرین میگوید کشتن و از بین بردن پلنگ در خواب با هر وسیله ای به نشانه ی پیروز شدن بر دشمنان دیریه است و در اینجا منظور اظ دشمن هر شخصی میتواند باشد دوست و یا غریبه ای که از شما کینه ای بدل دارد اگر روز یا شبی خواب دیدی که ببر و یا تعداد زیادی از ببرها را از پای در می اوری دلالت بر این دارد که جمعی از بدخواهان خودت را شکست میدهی و بر ان ها پیروز میشوی

سوال: سلام من خواب دیدم که چند تا پلنگ گرسنه و قهوه ای رنگ به همسرم حمله میکنند و اونو جلوی چشمای من میخورن و من بسیار فریاد میزدم

پاسخ: حمله کردن پلنگ به دوست دختر و یا همسر در خواب میتواند شامل معانی و توضیحاتی باشد که در پایین آمده است

شما امروز ممکن است فکر کنید که باید بعضی از چیزها را از دیگران پنهان کنید، اما وقتی که سیاره بخت شا یعنی ونوس با اورانوس هماهنگ می‌شود، اعتراف کردن به آرزوهای غیرعادی‌تان نسبت به آن چیزی که فکر می‌کردید می‌تواند هم لذت بخش‌تر و هم اطمینان بخش‌تر باشد. انتظارات شما می‌توانند مانع این کار بشوند، اما مادامی که شما نتایج این کار را باور نداشته باشید، هیچ چیزی ممکن نخواهد بود

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...