تعبیر خواب قفس پرنده

اینکه ما در خواب های خود پرندگان مختلف را در قفس ببینیم تعبیر و معنی آن همان اسارت بند و یا غم و اندوه میباشد ,ابن سیرین نیز در همین مورد گفته است محبوس بودن و یا زندانی بودن انواع پرنده ها در قفس و در رویاهای ما به نشانه ی رنج,کم شدن یا کم بودن برکت در رزق,اندوهگین بودن بخاطر مشکلات عدیده و ... از تعابیر این رویا محسوب میشود

ابراهیم کرمانی میگوید هر چقدر که اندازه ی قفس در خواب تو بزرگتر باشد تعبیر ان باشد که به همان اندازه غمگین و یا رنجور میشوی و بالاعکس

سوال: سلام من هیچ پرنده ای در خانه نگهداری نمیکنم ولی خواب دیدم که یه قفس خیلی بزرگ و رنگی را در گوشه ی اتاقم نگهداری میکنم تعبیرش چیه:

پاسخ: در روزهای آتی بخاطر پدید امدن حوادث و یا اتفاقاتی ناخوشایند شما ناراحت و یا افسرده خواهید شد گوشه ی اتاق در خواب شما به منزله ی گوشه گیری است

اگر دیدی که به بازار رفته ای تا قفس خریداری کنی و در آن پرنده بیندازی دلالت بر حادثه ای دارد که ممکن است تو را تهدید کند فروختن قفس در خواب خوب و نیکو است و به نوعی تعبیر ان دور شدن از بلا یا مصیبت است

دادن قفس پرنده به مرده در خواب نیکو است و دلالت بر آزاد اندیشی و تفکرات مثبت و یا خیر است همچنین انجام کاری ثواب و یا کمک به دیگران در راه خیر تعبیر خواب هدیه دادن و یا گرفتن قفس از دست مرده میباشد

شیخ طوسی میگوید اگر مردی خواب ببینید که در حال ساختن قفس میباشد اعم از چوبی یا فلزی دلالت براین دارد که زندگی را برای خود همسر و خانواده اش سخت سازد و موجب اذیت و ازار انان شود و اگر زنی نیز چنین خوابی را ببینید دلالت بر این دارد که در زوهای اتی موجب رنجش شوهر و یا فرزندانش میگردد و بطور کلی درست کردن و تهیه قفس پرندگان در خواب معنای نیکویی ندارد و بیشتر خبر از یک احتیاط میدهد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...