تعبیر خواب صندلی شکسته

گیر افتادن کار،گرفتار شدن زیر قرض و بدهی و سخت و تنگ تر شدن زندگی برای اهل منزل تعبیر خواب صندلی شکسته میباشد,چند معبر نامی ایرانی مشکلات عدیده ی مالی را معنی و تفسیر صندلی های شکسته اعم از پلاستیکی چوبی یا فلزی میدانند,اگر کسی ببینید روی صندلی شکسته نشسته است دلیل بر ضرر و یا از دست دادن بخشی از مال و ثروتش میباشد همچنین اخراج از محل کار بی مسولیتی و یا متعهد نبودن در انجام کارها از معانی همین رویا میباشد

Broken chair interpretation broken

شیخ طوسی میگوید اگر برای خریدن صندلی به بازار و یا مغازه رفتید و اقدام به خریدن یک یا چند صندلی شکسته کردید با زنی روبه رو خواهید شد که شما را می فریبد و یا با احساسات شما بازی میکند چرا که ابراهیم کرمانی نیز در همین باره گفته است خریدن صندلی و یا کرسی های چوبی شکسته به نشانه ی وجود و یا پیدا شدن زنی مکاره در زندگی است

بطور کلی میتوان گفت دیدن صندلی و کرسی هایی که مخصوص نشستن هستند اما دارای نقص هایی مانند شکستگی بریدگی و یا خرابی هستند هشدار روح است در مقابل همه حوادثی که به نحوی می توانند محرک و آزار دهنده باشند چه خوبی ها و چه بدی ها…

اگر دیدی از بالا روی صندلی افتادی و یا خودت صندلی را شکستی بطور عمد یا غیر عمد د خبری از غایب به شما می رسد یا به چیزی که از آن دل بریده اید امیدوار می شوید.

اگر خواب دیدی که مرده ای به تو صندلی شکسته هدیه میدهد و یا آن را از دستان تو میگیرد و تو او را میشناسی معرف انسانی است منافق که دل و زبانش یکی نیست و با شما و دشمن شما یکسان رفتار می کند و طبعا به چنین انسانی نباید اعتماد داشت.این خواب به شما می گوید که با مردی منافق برخورد خواهید داشت

اگر دیدی صندلی را میدزدی خواب شما خبر می دهد که به پولی مشکوک و حرام دسترسی می یابید

سوال: سلام من خواب دیدم که به یک مهمونی دعوت شده بودم که با همسرم آنجا بودیم و بعد وقتی میزبان تعارف کرد تا روی مبل ها بشینیم موقع نشتن صندلی پایش شکسته بود و با مخ افتادم رو زمین و همه منو مسخره کردند تعبیرش چیه:

پاسخ: سلام خواهرم جای نگرانی وجود ندارد این رویا دلالت بریان موضوع دارد: راهی است که از آن راه از غمها و رنج ها و ناراحتی ها می گریزیم و دل تنگی ها را پشت سر می نهیم

5 نظر

 1. غریبهغریبهsays:

  سلام خواب دیدم یه صندلی قدیمی و ترک خورده را از زیر پای مرده میکشم و قصد اعدام کردنشو دارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر متاهل باشید دلالت بر این دارد که فردی از طرف خانواده ی همسرتان با شما دشمنی و خصومت دارد و اگر مجرد باشید این دشمنی در دل یکی از دوستان شماست

 2. sarasarasays:

  سلام خواب دیدم توی ی خانه زندگی میکردم که روبه روش ی دشت سر سبز بود ی بالکن توی خانه بو که یسری مبل که مال صاحیخانه ما بود را انجا گذاشته بودیم که من یدفعه دیدم ی گاو سیاه رفته زیر مبل از سرما ی گوساله سیاهم باهاش بود بعد ی خانمی خانه ما بود آمد گوساله گرفت بقل انداخت توی دشت گاوهم وقتی گوساله افتاد رفت توی دشت میخاستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ایده و طرحی بسیار خوب در سر دارید،تردید و دودلی را رها‌کنید و تصمیم بگیرید،بدانید که حتما موفق خواهید شد.

 3. لیلالیلاsays:

  اگر در خواب کمدی را ببینیم که شسته ایم و بعد دو نفر نیز ان را از طرف دیگر می شویند واب به این ور کمد هم چکه میکنه و من هم میگم شما چرا می شورین .. من این کمد رو شستم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدار و روبوسی با یک یا چند نفر از بستگان یا دوستان نزدیک خواهید داشت

 4. نگیننگینsays:

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم با کسی که دوستش دارم داخل یک اتاق هستیم و روی صندلی نشستم و دختر بچم با همون اقا روی پام نشسته. اون اقا دیوار اتاق رو تزئین میکرد و عروسک زده بود روی دیوار و کاغذ دیواری زده بود. من گفتم اینجا اتاق دخترامون باشه . میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به دیدن و ملاقات دوستان و نزدیکان تان خواهید رفت و لحظات خوب و خوشی را با یکدیگر خواهید گذراند.

 5. زینبزینبsays:

  سلام خواب دیدم یه اسانسور هست که صندلی داره و موقعی که من سوار اسانسور شدم صندلی من از بقیه اسانسور جداشد و اینور موند تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک دلواپسی و نگرانی از شما می گذرد.