تعبیر خواب گندم دادن به کبوتر

هیچکدام از معبران به غیر از دو الی سه نفر درباره تعبیر خواب گندم یا غذا دادن به کبوتر ها معنی و یا تعبیر نیکویی را نیاورده اند چرا که نگهداری از کفتر ها در خواب های ما اصولا با معانی شومی همراه است ابن سیرین میگوید اگر کسی خواب ببینید تعدادی کبوتر در منزل نگهداری میکند و به ان ها گندم و یا غذا میدهد دلالت بر این دارد که عزیزی از دست او سخت رنجور است همچنین غرق شدن در بند مادیات و یا سرگرمی های کاذب دنیوی از معانی همین خواب است

سوال: سلام خواب دیدم دارم به چند تا کفتر نقش دار زیبا و سفید دونه میدم و کبوترها از خودم هستند تعبیرش چی میشه؟

پاسخ:نشانة آن است که مرتکب گناهی خواهید شد که برایتان ناراحتی فکری زیادی به همراه خواهد آورد .

حضرت امام جعفر صادق می فرماید: دانه دادن به کبوترها درخواب چهاروجه است.اول: نقصان شرر. دوم: مضرت.پس میتوان با توجه به توضیحاتی که داده شد نتیجه گرفت ضررها دنیوی گرفتاری های روحی و جسمی مبتلا شدن به مرض و یا افتادن در زندان بدلیل بدهکاری و یا ارتکاب جرم را از معانی اصلی این رویا محسوب کرد

خارج شدن خیر و برکت و کم شدن درامد و یا جور در نیامدن دخل با خرج تعبیر خواب غذا گندم دادن به جوجه کبوتر های مرده است اگر کسی ببینید در حال غذا دادن و یا غذا پاشیدن جلوی کفتر مرده باشد اخبار و یا حوادث غم انگیزی را در روزهای اینده میشنود

شیخ طوسی نیز در مورد غذا دادن به کفترها در خواب گفته دلیل است که خدمتکاران وی ضایع شوند یا بگریزند یا رنج و بلائی بدو رسد و به سبب آن از وی جدا شود.در واقع خادم و یا مستخدم را نشانه ی این خواب دانسته اند

سوال: سلام من کفتر باز نیستم و هیچ کبوتری را هم در خانه ام نگهداری نمیکنم ولی دیشب خواب دیدم که تعدادی زیادی کبوتر که رنگشون سبز و چاهی بود اومدن داخل حیاطمون و از شلنگ اب میخورن و پدرم به من گفت تا براشون دونه برنج یا گندم ببرم و منم اینکار را انجام دادم کبوترها روی دستم مینشتند و روی سروصورتم بودند تعبیرش چیه؟

سلام دوست عزیز با توجه به توضیحات متفاوتی که ارائه دادید و طبق گفته حضرت یوسف (ع)  رویای شما بر سه وجه میباشد

اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها.

برای دیدن یک تعبیر دیگر که مرتبط با همین موضوع است روی لینک زیر کلیک کنید

استاتوس

تعبیر خواب گندم دادن به مرغ

 

4 نظر

 1. جوادرضاییجوادرضاییsays:

  سلام ما در پشت بام کبوتر نگه میداریم اما من به آنها رسیدگی نمیکنم حالا خواب دیدم که برای به دام انداختن کبوتری ک در آسمان بود ،دانه میپاشیدم به نظرشما تعبیرش چیست ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امواج شادی و شادمانی را احساس می کنید که به شکل آشنایی با فرد جدید در زندگی شما بوجود می‌آیند.

 2. محمدمحمدsays:

  سلام خواب دیدم تو کوچه به کمک پسر خالم و یکی از دوستان قدیمیم که دیگه ارتباطی باهاش ندارم یه کفتر خوشکل گرفتم بعد که نگاهش کردم متوجه شدم کمی بیمار و ضعیف شده بود و چندتا حشره که داشتن به تدریج جونشو میگرفتن رو بدنش بودن و من به نیت خوب کردنش بردمش خونه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   : از صحبتها و حرفهای یکی از اعضای خانواده یا بستگان یا دوستان ناراحت می شوید که با مورد نوازش قرار گرفتن و مورد حمایت واقع شدن فردی، این تیرگی و کدورت برطرف خواهد شد

 3. منصورمنصورsays:

  سلام من خواب دیدم تو حیاط کلی جوجه کفتر پنج روزه بودن که حتی پر هم نداشتن ;داشتن با هم جماع میکردن .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جماع کردن جوجه کبوتر ها در منزل شما فقط یک معنا دارد : رسیدن به مراد دل ، براورده شدن حاجت

 4. علیعلیsays:

  خواب دیدم با عموم تو حیاط خونمون نشسته بودیم و یکی از کبوترهام که عموم بهم داده بود رفت داخل اتیش و تا اومد بسوزه نجاتش دادم .یکمی از پرهاش سوخت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   .در زندگیتان به خوشبختی و سعادت می رسید و در کارتان رشد و پیشرفت خوبی خواهید داشت