تعبیر خواب دوختن چادر مشکی

همیشه ما پوشش و یا داشتن حجاب را نمادی با دیدگاهی خوب و مثبت دنبال کرده ایم حال تعبیر خواب دوختن چادر با رنگ سیاه در خواب های ما چیست؟این سوالی بود که بسیاری از کاربران توپ تاپ در پی پاسخ ان بودند که امروز در این مطلب از توپ تاپ درباره آن صحبت شده است اگر کسی خواب ببینید در خال دوختن چادر مشکی برای خودش است دلیل بر اینکه از یک گرفتاری و از یک بلای حتمی و سخت در امان میماند ابراهیم کرمانی میگوی دعای خیر پدر و مادر در حق فرزند و نجات ایشان از امراض و بلاها در خواب های ما به شکل چادر و یا پوشش سیاه رنگ می اید پس دیدن چنین رویایی بسیار نیکو است که البته در چند مورد استثنا وجود دارد اگر ببینی برای مرده ای چادر مشکی میدوزی و یا چادر مشکی به کسی که فوت شده است هدیه میدی دلیل بر اینکه نزدیک ترین دوستان تو را بزودی در تصمیمات مهم زندگی ات مانند ازدواج خواستگاری رفتن به مسافرت و یا تحصیل یاری میدهند

سوال: سلام من خواب دیدم که داشتم یه چادر مشکی و بسیار زیبا را برای یکی از عزیزانم میدوزم و ناگهان سوزن بدستم فرو رفت و جیغ زدم و در همون لحظه باد شدیدی بلند شد و چادرم را به اسمان برد و من با دیدن این صحنه خیلی تعجب کردم تعبیرش چیه؟

پاسخ: حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد…

لوک اویتنهاو گفته است دوختن چادر یا چادرهایی با رنگ سیاه در رویاهای ما وقتی خوب و نیکو است که برای خودمان باشد و نه برای دیگران درواقع اینکه برای خودمان چادر بدوزیم به سر کنیم و ...نشانه ی ایمن شدن ما از بلاها و یا اتفاقاتی است که جان ما را تهدید میسازد

مثل مطالب قبلی برای این موضوع نیز رنگ چادر میتواند در معنا یا تعبیر آن تاثیر مستقیمی داشته باشد مثلا دوختن چادر سفید برای مردان به نشانه ی دختر جوان و زیبا و برای زنان نشانه ی اشنایی یا روبه رو شدن با مردان جوان میباشد

حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن چادر و یا پوشش با رنگ سیاه بر سه وجه است. اول: زن . دوم: خدمتگزار . سوم: رفع بلا و آزادی

ادوارد مینویسد دیدن چادر و پوشش سیاه در خواب به نشانه ی این است که از شر و ترس و بلا ایمنی می یابید 

بطور کلی یک توضیح کامل و جامع و یا یک پیشنهاد برای کسانی که این خواب را دیده اند اورده شده است

موفقیت امروز شما در گرو ثبات قدم تان است. اگر دیگران شما را دمدمی مزاج ببینند، اعتمادشان را به شما از دست خواهند داد بنابراین کارهای خود را با ثبات و قدرت بیشتری انجام دهید. از آنجا که در آینده ای نزدیک به کمک دوستان تان احتیاج خواهید داشت، ارتباط خود را با دیگراناز دست ندهید و از همین حالا شرایط را برای درخواست کمک از آنها آماده کنید. مهربانی خوب است اما نه بیش از اندازه. ممکن است فردی از این خصوصیت شما سو استفاده کند بنابراین به فکر عاقبت کارهای خود باشید. به جهان لبخند بزنید و برای چیزهایی که دارید و افرادی که اطرافتان هستند، شکرگزار باشید.

سوال: سلام خواب دیدم دارم برای همسرم یه چادر مشکی و بلند و زیبا میدوزم ولی چرخ خیاطی خراب شد و نتونستم که چادر را کامل بدوزم تعبیرش چیه؟

پاسخ:کمی بیشتر مراقب اعمال و رفتار همسرتان باشید چرا که ممکن است این روزها با ایشان بدلیل رفتار و خلق بد درگیر شوید

ابن سیرین میگوید اگر دیدی برای اعضای خانواده دوستان آشنایان و یا حتی مرده ها چادر تهیه میکنی و قصد داری تا ان را هدیه بدهی دلالت بر این دارد که رهنمودها و رفتارهای مثبت و خوب تو تاثیر بسیار نیکو و موثری روی رفتار غلط سایرین دارد و تو وسیله ای قرار داده میشوی برای هدایت کسانی که بینش و اگاهی کمی برای تصمیم گیری دارند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...