تعبیر خواب مردن و به بهشت رفتن

آرامش شدن روح تسکین یافتن دردهای روحی و زیاد شدن برکت در زندگی تعبیر خواب مردن و رفتن به بهشت است،شخصی به نزد حضرت امام صادق (ع) رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که به علت بیماری و کهولت سن از دنیا میروم و سپس خودم را در بهشت زیبا می بینم و حال خیلی آرام و خوبی دارم و روی صورتم لبخند است این خواب چه تعبیری دارد امام صادق به ایشان گفتند تو هم اکنون در زندگی ات بخاطر مشکلات و گرفتاری هایی که داری رنجور و غمگین هستی ولی مژده باد تو را که روزهای خوب در راه هستند و تو بزودی با شنیدن خبرهای خوب و امیدوار کننده شادمان خواهی شد

تا بدین جا متوجه شدیم که این رویا دارای معانی و تفاسیر خیر است و دیدن چنین خوابی میتواند خبرهای خوبی را برایان به ارمغان بیاورد

اگر دیدی که دوست اشنا و یا دیگران را مانند پدر مادر برادر خواهر و ...را در بهشت میبینی و تو فقط نظاره گر آن ها هستی دلالت بر این دارد که در اینده ی نزدیک با شخصی روبه رو و اشنا میشوی که در همه حال تو را سنگ صبور است و با صحبت هایش موجب آرامش تو میشود

ابن سیرین نیز در این مورد گفته است دیدن دیگران در بهشت در خواب های ما بیشتر به نشانه ی زن و یا دختر است ازدواج با دختر مومن و خلف از تعابیر خواب رویت دیگران در بهشت است

اگر خواب دیدی شخص مرده ای که او را میشناسی در بهشت است دلیل بر اینکه پدر  و مادرت برایت دعا میکنند و عاقبت به خیر میشوی اگر مرده ای را در بهشت دیدی و او را نمیشناختی این یک هشدار و یک احتیاط است و بهتر است کمی بیشتر مراقب اعمال و رفتارت باشی

سوال:سلام من چند سال هست که پدر و مادرم فوت شده اند دیشب خواب دیدم که پدر مادرم به بهشت رفتند و به من نگاه میکنند و لبخند میزنند من از دیدن نها در بهشت بسیار خوشحال شدم تعبیرش چیه؟

پاسخ: بدون شک و بطور قطع دعای خیر پدر مادرتان برای شماست خلف بودن شما همچنین شیخ طوسی میگوید اگر کسی خواب ببینید که همسرش وارد بهشت شده است این رویا خوب است و به نشانه ی خلاصی از مشکلات و یا گرفتاری های روحی میباشد

نکته ی مهم: در اینجا مقصود ما از بهشت دقیقا همان تصویری است که خود شما در خوابتان از بهشت دارید و فقط حس شما بیانگر آن است چرا که بهشت را تا به حال کسی ندیده

ابراهیم کرمانی میگوید سراسر خیر و برکت و یا نازل شدن نعمت برای فردی است که خود را در داخل بهشت ببینید و نه در خارج از ان و در این رویا جنسیت روی معنی ان تاثیری ندارد

گر هیچ کس جز شما در بهشت نباشد و شما احساس تنهائی بکنید خواب شما می گوید انسان خود خواهی هستید و اگر احساس تنهائی کردید خواب شما خبر می دهد که اطرافیانتان را از خود آزرده اید که باید جبران کنید. اگر خود را بیرون بهشت دیدید و با حسرت به آن جا نگاه کردید موردی پیش می آید که می تواند برای شما سود بخش و افتخار آفرین باشد اما در خود شایستگی رسیدن به آن را سراغ ندارید

حضرت امام صادق (ع) می فرماید اگر کسی خواب ببیند به همراه خانواده اش وارد بهشت شده است دلیل بر این است که امور سخت زندگی بر بیننده خواب اسان شود کارها خوب پیش میرود و شما عاقبت بخیر میشوید

اگر دیدی قصد وارد شدن بهشت شدی و به تو اجازه ورود نمی دهند و میترسی و غمگین میشوی دلیل بر اینکه دست به کاری زده ای که بخاطر انجام ان بشدت نادم هستی و وژدانت اسوده نیست

اگر دیدی به شفاعت کردن کسی تو را به بهشت وارد کردند دلیل بر اینکه بزودی با شخصی مهم و دوست داشتنی و عزیز ملاقات خواهی کرد

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...