تعبیر خواب مورچه سیاه روی بدن

اگر خواب دیدی مورچه ای با رنگ سیاه و جثه ی بزرگ روی بدنت راه میرود تعبیرش این است که دست به کار یا شغلی میزنی که بزودی از انجام آن پشیمان میشوی دانیال میگوید راه رفتن مورچه روی بدن در خواب نیکو نیست و بیشتر دلالت بر انجام اموری هست که سرانجام خیر و یا نکی ندارند که البته این خواب بستگی به شرایط و چگونگی ان نیز دارد

Dream interpretation ant body

ابن سیرین میگوید اگر دیدی مورچه سیاه و درشتی روی بدنت راه میرود و غذا در دهان دارد نیکو است و به معنی تامین مالی - افزایش مال و نعمت - نگران آینده نباشید.

تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه اگر دیدی با دستان خودت و یا وسایل دیگری اقدام به کشتن مورجه ها میکتی به نشانه ی  نشان مردم فرومایه است ، از طرف آنها اذیت میشوید ، با دور اندیشی رفع مزاحمت کنید.

اگر دیدی به تو دوست اشنا و یا همسایه ای بسته ای داد که داخلش مورچه بود و این را به عنوان هدیه گرفتی  به معنی شفا - بهبودی - بزودی از بیماری و مسمومیت شفا پیدا خواهید کرد

تعبیر خواب کشتن مورچه سیاه در مورد این قسمت بیننده ی متنی کوتاه باشید که به شما در پیدا کردن پاسختان کمک خواهد کرد،شخصی به نزد امام صادق (ع) رسید و به ایشات گفت خواب دیدم که در خانه ایم پر از مورچه های  بزرگ و کوچک است که با دیدن این صحنه  میترسم و شروع به کشتن ان ها میکنم که همسرم نیز به من مکم میکند و روی مورچه ها پا میگذارد تعبیرش چیست؟

امام صادق (ع) او را پاسخ دادند که بیش از حد در خیال و اندیشه بر سر می برید که این باعث ضعف شما خواهد شد - ماجرای عشقی معصوم - شادی های روزانه - بلند پروازی - حساس و ظریف بودن - مهربانی - بوالهوسی

تعبیر خواب مورچه سیاه مرده اگر در خوابت تعدادی مورچه را دیدی که مرده هستند و حرکتی نمیکنند به سه معنا میباشد حیله و نیرنگ – دسیسه – توسل به زور

اگر دیدی مورچه های مرده داخل لباست (آستین) و یا روی بدنت هستند به معنی  مسیر زندگی سختی را طی کردن و از اهداف خود بیمناک بودن.

تعبیر خواب مورچه سیاه کوچک به رنگ سبز یا سیاه

شیخ طوسی و ادوار گفته اند مورچه های سیاه و ریز در خواب بیشتر نمادی از زیاد شدن رزق و برکت اهل خانه است اما اگر آن ها را کشتی یا راندی نیکو نیست

تعبیر خواب مورچه بالدار چیست؟

شخصی برای یکی از دوستان خود تعریف میکرد از زبان حضرت یوسف (ع) شنیدم که مورچه های ببالدار در خواب های ما به نشانه ی

ریخت و پاش - ریخت و پاش کردن از اموال خود در راه دوستان - جمع شدن دوستان قدیمی میباشد

تعبیر خواب مورچه زرد

خوشبختانه نظر معبران برای دیدن خواب مورچه به رنگ زرد نیکو و خوب است ابراهیم کرمانی میگوید دیدن مورچه های زرد و فرقی ندارد کوچک یا بزرگ نشانه عدل و انصاف است - از عدل و درستی حکم میکند - رفتن به دادگاه و حل مسئله ای از راه عادلانه میباشد

اگر دیدی مورچه های زیادی به تو حمله کرده اند و در حال خوردن گوشت بدنت هستند و تو فریاد و ناله میکنی جای نگرانی ندارد و شاید شما با دیدن چنین رویایی وحشت کنید که نکند تفسیر و معنی بدی داشته باشد در جایی که این خواب به معنی همسر با وفا - در سنت عبری و عربی سمبل بی گناهی - زیبایی و کمروئی - در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست

 

 

3 نظر

 1. نيمانيماsays:

  سلام من خواب ديدم كه توي قسمتي از خونه ي مادربزرگم (هفته ي بعد ميخام برم پيشش چند هفته بمونم ) يك دسته مورچه ي سياه هست كه تعدادشون زياد بود و همشون روي هم بودند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر خوب – تحول - جهشی که باید در آن محتاط بود.

 2. م خراسانیم خراسانیsays:

  با سلام خواب دیدم کنار یک آقایی هستم که در واقعیت نمیشناسمشون ولی در خواب میشناختم . از پوست پام مورچه خارح میشد بدون اینکه دردی داشته باشم و اطراف ما میگرفتن اون آقا میگفت مورجه ها باید مارو احاطه کنن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجا که در واقعیت این فرد را نمی شناسید بیانگر این است که رنج و موضوع آزار دهنده ای از طرف یکی از اشنایانتان به شما خواهد رسید

 3. هلیاهلیاsays:

  باسلام من خواب دیدم از سرم مورچه در میومد انگار که زیر پوست سرم مورچه ها خونه داشتن که منافذی داشت و از اون بیرون میومدن و من با دستم میگرفتمشون و میکشتمشون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مورچه هایی که در سر شما بودند نشانه ی افرادی حسود و مزاحم در کنار شم هستند که برخی از آن ها را خودتان نیز میشناسید پس زیاد با آن ها بگو مگو نکنید چون ممکن است به شما آسیب برسانند