تعبیر خواب دیدن طوفان شن

ابن سرین معبر بزرگ و نامی دیدن شن و خاک در خواب آن هم بصورت طوفان را نشانه ی به هم ریختگی و یا آشفتگی روحی و جسمی میداند اگر بببیند که طوفان بزرگی از شن به پا شده است و فقط نظاره گر است دلیل بر این که در زندگی اش مشکلی خانوادگی پیش آمد میکند که باعث سردرگمی بلاتکلیفی اش میشود اگر طوفان را در خواب به رنگ سیاه و تیره دیدی دلیل بر اینکه عزیزی را از دست خواهی داد و بخاطرش بسیار محزون شوی اگر طوفان را با رنگ سرخ (قرمز ) دیدی دلیل بر اینکه بر اثر حادثه ای سخت و دردناک عضوی از بدنت را از دست خواهی داد شیخ طوسی نیز درباره خواب طوفان سرخ همین نکته را اورده اند ایشان نوشته اند تصادفات در رانندگی پرت شدن از بالای پشت بام و یا سقوط از ارتفاع تعبیر خواب دیدن طوفان قرمز است اگر طوفان را به رنگ آبی دیدی دلیل بر اینکه برای یکی از اشنایان خودت در دریا و یا در استخر حادثه ای پیش می اید که خبر ان به گوشت خواهد رسید

دانیال درباره تعبیر خواب طوفان و گردباد گفته است همراه شدن گرد و خاک فراوان به همراه طوفان بر تشدید حادثه و یا نحس بودن معنی خواب تاثیر فراوانی دارد و اگر دیدی طوفان بسیار سختی به همراه گرد و خاک به سمت تو میاید نشان از این میدهد سر تسلیم در برابر مشکلات زندگی ات فرود می اوری و زندگی کردن برایت سخت میشود

سوال: خواب دیدم من در یک بیابان هستم و تشنه بودم ناگهانی طوفانی از شن بلند شد و من همراه با طوفان از روی زمین بلند شدم و منو با خودش برد تعبیرش چیه؟

پاسخ:مرگ بیمار شدن و یا تصادفات در رانندگی و از دست رفتن عزیزان معنی این رویا میباشد

علی مدنی درباره دیدن طوفان در خواب گفته است این برای مردان و زنان دارای معانی جداگانه است اگر زنی خواب طوفان سیاه را ببنید نیکو است و بیشتر بر دگرگونی و تغییر وضعیت زندگی او از منفی به مثبت است اما برای مردان معنایی خوب یا خیر ندارد و بیشتر از بلایا و مصیبت ها دلالت دارد

تعبیر خواب طوفان و باران شدید چیست؟ همراه شدن باران با طوفان در خواب دلیل بر قحطی و سپس ابادانی میباشد اگر کسی ببینید طوفانی در شهرش به پا شده است به نشانه ی گرانی وضعیت بد زندگی و سخت و تگ شدن زندگی و دنیایش است اما باران حین طوفان نشان از درست شدن کارها و یا سروسامان یافتن است

اگر دیدی میان طوفان پرواز میکتی و لبخند میزنی به سفر می روید و اگر دیدید به طوفان نگاه میکنی و با دیدنش لذت میبری یا خوشحال هستی مسافری به شما وارد می شود یا مهمانی به خانه شما می آید که از راهی دور آمده و شب و روزی می ماند

اگر دیدی در خانه ی خودت گرد و خاک شده و طوفان را در منزل و یا حیاط و باغچه ی خودت میبینی سوغات ارزنده ای برای شما می آورند یا هدیه ای گران بها دریافت می کنید یا پولی به شما می رسد که انتظارش را ندارید

دیدن طوفان شن در خواب های ما به رنگ بنفش خواسته و مالی است حرام که از طریق غیر مشروع و ناپسند به دست ما برسد پس فراموش نکنید رنگ ها در رویا ها تاثیر بسزایی در معنا یا تفسیر ان دارند

اگر دیدی مرده ای را طوفان میبرد و یا شخص فوت شده ای مثل برادر خواهر مادر پدربزرگ مادربزرگ یا ... را طوفان با خودش میاورد کارتان روال مطلوب و خوب پیدا می کند 

 اگر ببینی که طوفان شن خانه ی شما را ویران میسازد و باعث میشود تا در و دیوار خانه ات خراب شود گرفتار مشکلات می شود و معاش او تنگ می گردد

1 نظر

  1. فاطمهفاطمهsays:

    سلام من در خواب دیدم که طوفان شن امده و من ومادر بزرگم و مامانم در ان گیر افتادیم من مادرمو گم میکنم ومادر بزرگمو نجات میدم وبه خونه میبرم و مادرم را اونجا میبینم این چه تعبیری دارد طوفان شن هم به رنگه نارنجی بود مثل عکس

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      برای اینکه شرایط زندگی تان را تغییر بدهید باید از اتفاقات و شکست های گذشته تان درس بگیرید و با قدرت به سمت موفقیت حرکت کنید