تعبیر خواب چیدن یا خریدن هویج

حضرت دانیال گوید :خریدن و خوردن هویج در خواب به رنگ های سیاه سفید و قرمز هر کدام دارای معنی جداگانه هستند که در این مطلب از توپ تاپ در مورد هر کدام از آن ها بطور جداگانه بحث شده است

خوردن و خرید کردن هویج سیاه : به نشانه ی  تب مختصر و یا مریض شدن موقت است
چیدن و خرید هویج سفید: دلالت بر جدایی غیر منتظره میکند که بیشتر در رابطه های عاشقانه دختر و پسر صدق میکند
لوک اویتنهاو می گوید : چیدن هویج همیشه به معنای شادمانی ست
انگور سیاه : غصه
چیدن و خریدن هویج تازه و سبز : شما را به هدفتان خواهید رسید
اگر کسی به شما سبدی از هویج هدیه داد : به معنی آشناییهای تازه میباشد
اگر دیدی که مشغول پختن هویج پلو هستی : دعوا در همسایگی اتفاق خواهد افتاد

تعبیر خواب هویج خریدن

تعبیر خواب هویج امام صادق

علامت آن است که برای کسب لذت مرتکب خطایی خواهید شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهید سپرد .شخصی به نزد امام صادق رسید و گفت خواب دیدم که با سبدی پر از هویج به منزل امدم اما تمام هویج هایی که خریده بودم خراب و له شده بودند و همسرم مرا بخاطر چنین خریدی سرزنش کرد و مجبور شدم دوباره به بازار بروم و ان ها را پس بدهم چه تعبیری دارد؟

حضرت او را پاسخ دادند تو در زندگی ات دچار اشتباهی بزرگ میشوی که بواسطه ان به دردسر و مشکل خواهی افتاد اما با کمک همسر و فرزندانت از شر این خطر جان سالم بدر خواهی برد

اگر کسی خواب ببینید که هویج را با سایر میوه ها و خوراکی ها مثلا بستنی یا شیر و ...مخلوط میکند و میل میکند علامت آن است که از کار سختی فرار می کنید .یا اینکه فرصت های مهمی در زندگی اش پیدا میکند که ان ها را از دست خواهد داد

بطور کلی نمیتوان با دیدن چنین خوابی نگران شد چرا که خوشبختانه دیدن هویج در خواب غالباً خوب است و معبران اکثرا، تعبیرهای نیکی برای دیدن آن در خواب آورده‌اند.

لیلا برایت راجب خواب هویج (پخته شده و یا خرید و چیدن آن)  می گوید:

هدیه گرفتن هویج از طرف دوستان : خوشبختی در خانه

خرید انبوهی از سبد های هویج یا خرید چند گونی پر  : کمک بزرگی دریافت خواهید نمود.

رفتن به مزرعه و یا کاشت بذر ان  : شادی نا خواسته

1 نظر

  1. نسترننسترنsays:

    باسلام..من خواب دیدم با خواهرم میرم سرکوچمون یه زمین بود که توش محصول سیر و خیار و گوجه کاشته ..ولی درواقعیت زمینی وجود ندارد ..قایمکی سیر و خیا رو گوجه برمیداریم و میایم نایلون سیرو خیار دست من بود گوجه ها هم دست خواهرم..یه پرتقال تو دستم بود از خونه آورده بودم زن همسایه بچش تو بغلش بود ازم پرتقال خواست بهش دادم اما مادرش گفت من مال حروم نمیدم به بچم قسم خوردم براش که مال حروم نیست از خونه آورده بودم..رفتیم خونه به بابام گفتم زن همسایه گفت مال حروم نخوریم بابام مسخرم کرد داشتم به مامانم میگفتم مامان ازگوجه ها تو غذا نریز حرومن اینا..خیلی ناراحت بودم که رفتیم رو زمین خیلی پشیمون بودم..حتی ناراحت بودم که سر زمین ازخیارو سیر خوردم...د..

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      اگر مجرد باشید به نشانه ی این است که در بزودی وصلت خواهید کرد و اگر متاهل باشید به علامت رسیدن اندوه و غم است