تعبیر خواب دوستی با ببر

سخنان و نظرات عجیب ولی خواندنی را درباره تعبیر خواب دوستی کردن با ببر را در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید که معنی آن خصومت و یا دسیسه ی یکی از رفیقان نزدیک خودتان است کسی به نزد دانیال رسید و به ایشان گفتند خواب دیدم که با ببری همراه شده ام و در شهر قدم میزنم و طنابی را به گردن ببرم انداخته بودم و مردم با تعجب به من نگاه میکردند حتی چند باری ببر را به سمت مردم حمله میدادم و از ترس فرار میکردند این خواب چه نعبیری دارد؟دانیال به وی پاسخ دارند در بین یاران و یا دوستان قدیمی خود کاوش کن و ببین با کدامیک از آن ها اختلاف داری چرا که برای تو دسیسه و یا نیرنگی برنامه ریزی کرده است و احتمالا تو از طرف این فرد در خطر هستی و باید بیشتر مراقب خودت باشی این مرد بسرعت پاسخ دادند بله یک اختلاف و درگیری قدیمی بین من و یکی از دوستانم وجود دارد که اتفاقا جدیدا بیشتر و بیشتر شده است

همچنین ادوارد نیز در یکی از کتب خود در مورد دوست شدن انسان ها و فرقی ندارد که با چه جنسیتی باشند مرد زن دختر یا پسر دلالت بر غیبت کردن و یا کینه توزی اقوام و آشنایان دارد یعنی کسی یا کسانی پشت سر تو صحبت میکنند و سعی دارند تا با حرف های پوچ و بیهوده تو را نزد دیگران بد و خراب جلوه دهند در واقع ببر در خواب های ما نشانه ی تفرقه افکنی است و دوستی ببر با ما دلیل بر این است که میخواهد ما را از اتفاقی بد و یا شوم باخبر سازد

سوال: خواب دیدم که ببری در حال صحبت کردن با من هست ببر بزرگ و تنومندی بود و از دیدن ان خودم وحشت میکردم ببر حالت حمله نداشت و رفتارش با من بخاطر دوستی بود او را نوازش کردم و بر روی بدنش دست کشیدم رنگ ببر قهوه ای و سفید بود خواب من چه تعبیری دارد؟

پاسخ:نوازش ببر در خواب و صحبت کردن با او نشانه ی شکست و تحقیر شدن در کنار دوستان است بهتر است با دادن صدقه ای این تفسیر بد این رویا را از خود دور سازید

البته ابراهیم کرمانی راجب حیوان ببر و همچنین دوست شدنش با انسان ها گفته اند اگر دیدی که ببر را از خود دور ساختی و یا به طرفش شلیک کردی دلیل بر اینکه پیروز و سربلند میشوی و خطرات احتمالی را که از طرف دشمنانت بر تو وارد است را دفع خواهی کرد اگر به تو حمله کرد و تو را از پای دراورد و حتی کشت و و یا خورد دلیل بر اینکه خوار و حقیر میشوی و تو را در جمعی بزرگ خرد میکنند

اگر خواب دیدی ببری به دنبال تو انداخته است و تو در حال فرار کردن جیغ زدن و یا فریاد کردن هستی دلیل بر اینکه آبرویت در خطر است و کسانی قصد آبروریزی دارند

اگر دیدی سوار ببر بود دلیل بر اینکه دشمنانت را از پای درمی اوردی که میتواند به سبب موفیقت و پیشرفت تو در کارهای شخصی خودت باشد

 

1 نظر

  1. BanoooBanooosays:

    سلام خواب دیدم شب توخونمون ببر اومده انگار موقع خواب بود بعد در ورودی خونمون باز ولی انگار رفتش بعد یهو دیدم گربه اومد تعبیرش چیه

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      ترس از مشکلی شما را بسیار مضطرب و آشفته می کند، اما شما بر این ترس با موفقیت غلبه خواهید کرد.