تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

نظرات و اطلاعات جالی را درباره تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب دختر و یا پسر در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید خب خیلی از مردم تصور دارند که دیدن چنین خوابی میتواند همراه با معنی خوبی باشد در جایی که در چند مورد اینگونه نیست و میتواند سبب گرفتاری و مصیبت باشد

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید و اگر دیدی بر لب دختری بوسه زدی که اشنا هست و میشناسی اش بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار‌رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند بطور کلی لب گرفتن در خواب فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما میخواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار‌رساننده و خطرناک اگر دیدی بر لبهای پسری هم سن و هم جنس خودت بوسه زدی با کسی دوستی و موانست می‌کنید که در شان شما نیست.

ابراهیم کرمانی در این باره نوشته است تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد 

اگر دیدی که دختر و پسری را نصیحت میکنی و آن ها را از این عمل باز میداری در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید و اگر به رهنمود شما گوش دادن امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید.

اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد اگر نسبتی با ما نداشت و یا با او در نامزدی و عقد نبودیم و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

و اما اکثر معبران این خواب را خیر و خوب نمیدانند و ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است بازداشتن افراد از این عمل گناه مخصوصا برای مرد و زن نامحرم اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق: شیخ طوسی در همین زمینه نوشته است بوس کرد معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزی‌مان فراخ می‌یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

تعبیر خواب بوسیدن لب مرد نامحرم :ابن سیرین میگوید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هائی که دارید از بین می‌رود. اگر عمیق بوسیدی فراغت شما از غم و غصه بیشتر است و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند به‌خصوص با بیننده خواب.همچنین ادوارد نوشته اند که بوسه بر مردان نامحرم در خواب دلالت بر این دارد که کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند.به‌طور‌کلی بوسیدن نامحرمان در خواب هم نمی‌تواند مفید باشد.

سوال: سلام خواب دیدم که لبای دوست پسرمو دارم میخورم و اومده بود خونه ما در جایی که تا به الان بهش چنین اجازه ای را ندادم و هر وقت ازم چنین خواسته ای را داشته مانع شدم تعبیرش چیه؟

پاسخ:با سلام این خواب تعبیر دقیقی ندارد چرا که بر اساس فکر و خیال های زیاد شما در مورد معشوقه تان اتفاق افتاده است

تعبیر خواب بوسیدن لب همسر چیست:

اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می‌آید.

ـ اگر دیدی مردی همسر دیگری را میبوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند‌.

بوسیدنبه مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذتبخش و پر سود برسد.

دانیال نیز گفته است بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر

دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است.

 

5 نظر

 1. شیرینشیرینsays:

  سلام من سه ساله با یه آقا پسری در ارتباطم بیرون رفتیم و دست همو گرفتیم چندباری هم بوسیده منو خیلیم همو دوس داریم دیشب حدود ساعت4یا5خواب دیدم که توی شلوغی با مادرم در حال دویدن هستم که اون پسر بین اون همه ادم یهو دستمو کشید و لبهامو عمیق بوسید منم همراهیش کردم بعد دستمو کشیدم که برم سمت مادرم ولی نزاشت جلو راهمو گرفت و بغلم کرد انگار واقعی بود... لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدون شک انتهای این رابطه نحس است و سبب میشود شما بمدت زیادی افسرده و غمگین شوید گریه زیاد کنید و خیر و برکت از شما فاصله میگیرد بهتر است این رابطه ی نامشروع را زودتر پایان دهید

 2. yasaman abasiyasaman abasisays:

  سلام من خانومی متاهل هستم دیشب حدود ساعت های۲یا ۳خواب دیدم ک پسر عموم من رو با ولع میبوسه و منم همراهیش میکنم. لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن همراه با ولع نشان دهنده ی سوء نیت بد دلی و خیانت است ممکن است از جانب فرد عزیزی در اینده بی وفایی ببینید

 3. ممsays:

  با سلام، من دیروز خوابی دیدم که خیلی ذهنمو مشغول کرده ، خواب دیدم استادم که مرد هستش داره باهام صحبت میکنه و یهویی خیلی سریع لبای منو میبوسه. در حد یه بوسه کوچیک. و بعدش صحبت رابطه ی جنسی رو میکنه ، فقط حرفشو که من عصبی میشم و محل رو ترک میکنم. لازم به ذکره بگم که من هیچ علاقه ای به این آقا ندارم و این اقا حکم معشوق رو برای من نداره و اصلنم به این چیزا فکر نمیکردم که چنین خوابی ببینم!!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست .

 4. maedemaedesays:

  باسلام من چندبارخواب دیدم که پسری که دوستش دارم وباهم رابطه داشتیم ولی بعداازهم جداشدیم وناراحتش کرده بودم من ازگونه هاش بوسیدم ولی اون صورتش روازمن برمی گردوند امشب هم خواب دیدم که بغلم کردوازلبام بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر حال خدا را شاکر باش حتی اگر بلا بر تو نازل شود و از فراز و نشیب زندگی خسته شده باشی

 5. میناسلطانیمیناسلطانیsays:

  من خواب دیدم که توی جمعی هستم و لبای مردی رو که زنشم تو مجلس بود و داشت میدید بوسیدم و اونم همراهی کرد انکار طرف بازیگر بود .روز قبل این خواب با دوس پسرم بیرون رفتیم و لبای همو بوسیدیم .تعبیر این خواب چی میتونه باشه