تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

نظرات و اطلاعات جالی را درباره تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب دختر و یا پسر در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید خب خیلی از مردم تصور دارند که دیدن چنین خوابی میتواند همراه با معنی خوبی باشد در جایی که در چند مورد اینگونه نیست و میتواند سبب گرفتاری و مصیبت باشد

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید و اگر دیدی بر لب دختری بوسه زدی که اشنا هست و میشناسی اش بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار‌رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند بطور کلی لب گرفتن در خواب فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما میخواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار‌رساننده و خطرناک اگر دیدی بر لبهای پسری هم سن و هم جنس خودت بوسه زدی با کسی دوستی و موانست می‌کنید که در شان شما نیست.

ابراهیم کرمانی در این باره نوشته است تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد 

اگر دیدی که دختر و پسری را نصیحت میکنی و آن ها را از این عمل باز میداری در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید و اگر به رهنمود شما گوش دادن امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید.

اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد اگر نسبتی با ما نداشت و یا با او در نامزدی و عقد نبودیم و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

و اما اکثر معبران این خواب را خیر و خوب نمیدانند و ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است بازداشتن افراد از این عمل گناه مخصوصا برای مرد و زن نامحرم اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق: شیخ طوسی در همین زمینه نوشته است بوس کرد معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزی‌مان فراخ می‌یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

تعبیر خواب بوسیدن لب مرد نامحرم :ابن سیرین میگوید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هائی که دارید از بین می‌رود. اگر عمیق بوسیدی فراغت شما از غم و غصه بیشتر است و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند به‌خصوص با بیننده خواب.همچنین ادوارد نوشته اند که بوسه بر مردان نامحرم در خواب دلالت بر این دارد که کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند.به‌طور‌کلی بوسیدن نامحرمان در خواب هم نمی‌تواند مفید باشد.

سوال: سلام خواب دیدم که لبای دوست پسرمو دارم میخورم و اومده بود خونه ما در جایی که تا به الان بهش چنین اجازه ای را ندادم و هر وقت ازم چنین خواسته ای را داشته مانع شدم تعبیرش چیه؟

پاسخ:با سلام این خواب تعبیر دقیقی ندارد چرا که بر اساس فکر و خیال های زیاد شما در مورد معشوقه تان اتفاق افتاده است

تعبیر خواب بوسیدن لب همسر چیست:

اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می‌آید.

ـ اگر دیدی مردی همسر دیگری را میبوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند‌.

بوسیدنبه مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذتبخش و پر سود برسد.

دانیال نیز گفته است بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر

دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است. 

218 نظر

 1. شیرینشیرینsays:

  سلام من سه ساله با یه آقا پسری در ارتباطم بیرون رفتیم و دست همو گرفتیم چندباری هم بوسیده منو خیلیم همو دوس داریم دیشب حدود ساعت4یا5خواب دیدم که توی شلوغی با مادرم در حال دویدن هستم که اون پسر بین اون همه ادم یهو دستمو کشید و لبهامو عمیق بوسید منم همراهیش کردم بعد دستمو کشیدم که برم سمت مادرم ولی نزاشت جلو راهمو گرفت و بغلم کرد انگار واقعی بود... لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدون شک انتهای این رابطه نحس است و سبب میشود شما بمدت زیادی افسرده و غمگین شوید گریه زیاد کنید و خیر و برکت از شما فاصله میگیرد بهتر است این رابطه ی نامشروع را زودتر پایان دهید

 2. yasaman abasiyasaman abasisays:

  سلام من خانومی متاهل هستم دیشب حدود ساعت های۲یا ۳خواب دیدم ک پسر عموم من رو با ولع میبوسه و منم همراهیش میکنم. لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن همراه با ولع نشان دهنده ی سوء نیت بد دلی و خیانت است ممکن است از جانب فرد عزیزی در اینده بی وفایی ببینید

 3. ممsays:

  با سلام، من دیروز خوابی دیدم که خیلی ذهنمو مشغول کرده ، خواب دیدم استادم که مرد هستش داره باهام صحبت میکنه و یهویی خیلی سریع لبای منو میبوسه. در حد یه بوسه کوچیک. و بعدش صحبت رابطه ی جنسی رو میکنه ، فقط حرفشو که من عصبی میشم و محل رو ترک میکنم. لازم به ذکره بگم که من هیچ علاقه ای به این آقا ندارم و این اقا حکم معشوق رو برای من نداره و اصلنم به این چیزا فکر نمیکردم که چنین خوابی ببینم!!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست .

 4. maedemaedesays:

  باسلام من چندبارخواب دیدم که پسری که دوستش دارم وباهم رابطه داشتیم ولی بعداازهم جداشدیم وناراحتش کرده بودم من ازگونه هاش بوسیدم ولی اون صورتش روازمن برمی گردوند امشب هم خواب دیدم که بغلم کردوازلبام بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر حال خدا را شاکر باش حتی اگر بلا بر تو نازل شود و از فراز و نشیب زندگی خسته شده باشی

 5. میناسلطانیمیناسلطانیsays:

  من خواب دیدم که توی جمعی هستم و لبای مردی رو که زنشم تو مجلس بود و داشت میدید بوسیدم و اونم همراهی کرد انکار طرف بازیگر بود .روز قبل این خواب با دوس پسرم بیرون رفتیم و لبای همو بوسیدیم .تعبیر این خواب چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک شخص طماع و از خود راضی. بی مسئولیتی. بی صبری.بی دقتی. وقفه و سکون در مسائل مالی.یک شخص مرموز و موذی.

 6. الههالههsays:

  من خواب دیدم سوار ماشین دوست پسرشدم پدر مادرشم جلوهستن بعد مامانم‌انگار به مامانش زنگ میزنه میگه منو ببرن خونشون بعد میان دنبالم بعد من مارفتیم خونشون بعد مارفتیم تو اتاق دوست پسرم منو دوست پسرم بعد اون در بست یکم باز بود بعد منو می بوسید لبمو من صدای بوسیدنشو میشنیدم بعد یه دفعه مامانش از دست شویی رفت بیرون کنار اتاقش بود گفتم وای مامانت فهمید گفت نه نفهمید بعد نمیدونم انگار تو خواب ناراحت بود من میخواستم لپ شو ببوسم که بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زودی خبری دریافت می کنید که می تواند تاثیر زیادی روی روحیه تان بگذارد از این فرصت استفاده کنید و خواسته دلتان را به طور منطقی مطرح کنید.آنچه به دیگران می گویید در یادشان می ماند

 7. بهنامبهنامsays:

  سلام من یه دختر رو خیلی دوس دارم تو واقعیت ولی اون خیلی موافق نیس بعد من خواب دیدم تو ترمینال اتوبوس وقتی که داشت میرفت یهو لبا منو بوسید منم همراهیش کردم حالا این تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در رابطه تان به شما احترام خاصی گذاشته می شود. زماني كه با شما صحبت مي‌كند، از جملاتی استفاده می کند که به شما حس فوق العاده ای میدهد و عزت نفس شما را بالا می برد.

 8. M.MM.Msays:

  سلام من پسری رو خیلی دوسش دارم و با نیت ازرواج باهم آشنا شدیم ولی بخاطر یه سری جر و بحث ها ارتباطمون رو قطع کردیم و من این کارو کردم و خیلی م پشیمونم و خیلی زیاد هم دوسش دارم دیشب خواب دیدم ک همون پسر تو خواب ب من یه حلقه تک نگین ک نگین بزرگی داشت ب من داد و گفت تو دستت بکن منم تو انگشتری ک حلقه میندازن انداختم و یه حلقه هم خودش انداخت ب دستش بعد من از لباش بوسیدم خیلی آروم و کوچک تعبیرش چیه؟؟ و اینک من همون شب بعد تصمیم گرفته بودم ک دیگ بهش فکر نکنم و تموم کنم در حالی ک بازم دوسش دارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسسیدن معشوقتان در این رویا به نشانه ی این است که شما در حق همسر اینده ی خود خیانت خواهید کرد و یا بواسطه ی کاری عجیب و اشتباه رابطه تان به جدایی ختم می شود

 9. سعیدسعیدsays:

  سلام من یه دختر عمه دارم که قبلا خیلی بهش علاقه داشتم بعد که متوجه شدم دوست پسر داره دیگه بهش حتی فکرم نکردم دیشب خواب دیدم که تو خونه خودمون دهنشو باز کردو گفت دندونم خراب شده من که رفتم جلو ببینم ازم لب گرفت منم باهاش ادامه دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دردسرهایی خواهید داشت. نگرانی های مالی و شغلی در پیش دارید. ممکن است بیماری به سراغتان بیاید

 10. حمیدرجبیحمیدرجبیsays:

  سلام بنده بعد از ترک شدن از طرف یک عزیز،خواب دیدم که یک دندان مصنوعی که در جلو و فک بالا دارم، افتاد و به دنباله اون رگ و ریشه و بافت شبیه قلب از دهانم بیرون اومد ولی من نذاشتم کثیف یا آلوده بشه و اونو در ظرف تمیز گذاشتم و در یخچال قرار دادم به امید اینکه بعدا دکتر اونو سره جاش قرار میده. لطفا راهنمایی کنید ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   انسانی هستی که ظاهر و باطنی یکسان داری و به همین علت در زندگی خود با مشکلات بسیاری روبرو شده ای، اما بدان که خدا به سبب قلب پاک و نیت خالصی که داری بهترین ها را در تقدیر تو نوشته

 11. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام من ی دخترو خیلی دوس دارم اما از رفتاراش نعلومه منو نمیخواد.خواب دیدم تو خونه باهم زندگی میکنیم اما داریم با چند نفر ک تو خونه هستن دعوا میکنیم هم لفظی هم همدیگرو زدیم بعدش با اون دختر بوسه لب کردم اما لباش زخمی بود اما طعمش شیرین بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زخمی بودن لب در این رویا به نشانه ی این است که با احساسات ایشان بازی خواهد شد و کسی باعث غم و رنجشان می شود

 12. علیعلیsays:

  با سلام من امروز صبح خواب دیدم که دختره عموم منو پیش مادرم از لبام بوسید و منم به بوسیدن ادامه دادم اینم بگم در کودکی من دختر عموم رو دوست میداشتم وقتی بزرگ شدم نظرم عوض شدع لطفا جواب بدید !

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی گناه و خطایی است که دختر عمویتان در چند روز گذشته مرتکب شده است و این به شکل یک خواب به ذهن شما خطور کرده است

 13. دنیامی hدنیامی hsays:

  باسلام من چندبارخواب دیدم که پسری که دوستش داشتم ازلبام بوسیدولی موهام خیس بودبه غیرازاون هم خواب دیده بودم که من چندباری می بوسمش ولی اون صورتش روبرگردوندوهلم دادتعبیرش چیه البته ازمن هن ناراحت بودوصورتش سیاه شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات و پیشامدهای ناخوشایندی در انتظارتان است پس بهتر از خودتان را آماده کنید و از چیزی نترسید و بدانید که این اتفاق موقت هستند.

 14. rezaierezaiesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با یه شخص ک الان نمیشناسمش نامزد کردم و داریم از لب از هم بوسه میگیریم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کام گرفتن و لب گرفتن از افراد ناشناس در خواب به معنی براورده شدن ارزو و رسیدن به مراد دل است

 15. زهرازهراsays:

  سلام من دختری هستم14ساله ک کنار مدرسمون ی مدرسه پسرونه هس ک یکی از اون پسرا ک میشناسمش بهم شماره داد خواب دیدم ک ناراحته و داره منو میبوسه لطفا تعبیر خوابمو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا برای شما یک هشدار ممکن است جنس مخالفتان شما را به گناه بیندازد و با احساسات شما بازی کند

 16. فاطیفاطیsays:

  سلام من خواب دیدم ک پسری ک میشناسمش دیدم ک با قیافیه ناراحت اومد طرفم و منو بوسید خیلیم بی حال بود انگار غم بزرگی داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در راه، در برخورد با سختی ها قوی باشید و در مقابل حرف زور و نابجا که جلوی پیشرفتتان را می گیرد بایستید.

 17. Hadis.rHadis.rsays:

  سلام .چند وقتیه یه آقایی که تقریبا هفت سال ازم بزرگتره بهم نگاه می‌کنه .دوستم خواب دیده که دم کلاسم منو نگه داشته و لب های منو بوسیده تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر زبانت را نگاه داری به هر آنچه که بخواهی دست ميابي. خداوند گره کارت را می گشاید توکلت براو باشد.

 18. محمد خادمیمحمد خادمیsays:

  سلام من خواب دیدم که یه زنی رو نمیشناسم اومد باهام شروع کرد به لب گرفتن تقریبا ساعت های 7الی8این خواب رودیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقتی کسی تو را دوست دارد و خالصانه این دوستی را در عمل ثابت کرده است، نباید نسبت به او بی‌تفاوت بود یا دست به کارهایی زد که او را نسبت به خود دلسرد و مایوس ساخت.

 19. نازنیننازنینsays:

  سلام من یه پسرعمو دارم اینجانیس خودم هم نامزد دارم خواب دیدم داره بوسم میکنه ولبامو فشارمیده میگه نمیزارم مال اون بشی باید بامن باشی ودوباره بامادربزرگم دعوامیکنم وهمیطور ازدستش فرلرکردم میام خونمون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دور همی یا مهمانی و شادی های خانوادگی، فامیلی یا دوستانه در پیش خواهید داشت.

 20. آریاآریاsays:

  سلام علیکم من خواب دیدم که داره شام میشه و همکلاسی دانشگاهی من برم ابراز علاقه نشان میدهمد و ماشین ها هم در حرکت هست ناگاهانی خود و همکلاسی ام را تو یه جایی خوبی میبینم و اون منو میبوسه البته از لبام و من هم اونو همراهی میکنم میشه تعبر اش را برم بگویین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توجه به این که شما نیز اقدام به بوسیدن لبهای این دختر کرده اید بیانگر این است که در علاقه ای خاص و مخفیانه به این فرد دارید هر چند اگر خودتان هم متوجه این موضوع نشده باشید !

 21. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم که با بهترین دوستم (اونم پسره)نشستیم که یهو اشتباهی دستم خورد تو دهنش منم برای غضرخواهی اومدم همون جایی که دستم خورده بوود (لبش)رو ببوسم که یهو ازش لب گرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن هم جنس خود در این رویا به علامت زیاد شدن صمیمت و ارادت متقابل برای شما و دوستتان است

 22. ناشناسناشناسsays:

  من خواب دیدم تو ی شرایط سخت از یه دختری که نمیشناختم خواستم چیزی برام بخره اولش قبول نمیکرد بعد قبول کرد و هزینه‌شو دادم بعدشم لباشو بوسیدم و اونم همراهیم کرد و هردو ازین لذت بردیم بعدش اون رفت فقط یکم عجیب بود هم خیلی زیبا بود و هم صورتش مثل صورت مردها موی زردرنگ داشت خیلیم شبیه یکی که میشناسم بود اما اون نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با عشقتان به مشکلات و درگیری‌های بر می خورید که باعث ناراحتی شما می شود بهتر از عقل و منطقی باشیم و همه چیز را با صحبت کردن حل کنید.

 23. علی۹۸علی۹۸says:

  سلام من امروز در خواب دیدم که یک دختری که قبلا با هم حرف میزدیم اونم مجازی و من هم از اون خوشم میومد در خواب من را از لب بوسید و من هم اون را همراهی کردم بعد دست یک دیگر را گرفتیم و راه رفتیم هوا هم تاریک بود و جایی که بودیم فقط خاک بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ملاقات‌ها و ديدارهايی اتفاقی برایت پیش می آید که نتایجی شگفت انگیز و خوشحال کننده برای شما به همراه دارد.

 24. رضارضاsays:

  من خواب دیدم تو ی شرایط سخت از یه دختری که نمیشناختم خواستم چیزی برام بخره اولش قبول نمیکرد بعد قبول کرد و هزینه‌شو دادم بعدشم لباشو بوسیدم و اونم همراهیم کرد و هردو ازین لذت بردیم بعدش اون رفت فقط یکم عجیب بود هم خیلی زیبا بود و هم صورتش مثل صورت مردها موی زردرنگ داشت خیلیم شبیه یکی که میشناسم بود اما اون نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چرا سعی می کنی آرامش الانتو با فکر کردن به گذشته خراب کنی. تو الان بهترین موقعیت و داری پس از اون لذت ببری.

 25. مهدیمهدیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم سه تا دخترو تو جایی که میشناختم از یکیشون که خوشگل بود لب گرفتم بنظرتون تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب گرفتن یا کام گرفتن از دخترانی ناشناس به معنی براورده شدن حاجات شما در زمان هایی است که حتی تصورش را هم نمیکردید و بطور کلی خوب است

 26. هماهماsays:

  خواب دیدم تو پذیرایی با مرد نامحرم نشستم و بقیه تو اتاق هستن و من اقدام کردم به لب گرفتن از اون مرد که خواهرزاده 2 ساله ام اومد تو پذیرایی. بیدار که شدم متوجه شدم اون مرد، همسایه طبقه بالا هست و متاهلِ. ولی تو خواب اصلا متوجه این نبودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

 27. Ngn hNgn hsays:

  سلام من خواب دیدم دوستم که دختره اومد بهم گفت میخوام ازت لب بگیرم یعنی چی؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اخبار های خوشایندی به تو خواهند داد که تو را سرزنده میکند.

 28. —-—-says:

  سلام من و يه پسر ديگه با هم دوست هستيم و ساكن ايران نيستيم و تا الان همو نبوسيديم . ديشب خواب ديدم كه با هم رفتيم حرم امام رضا مامانم هم اونجا بود خواب خيلي طولاني ايي بود همه چي دقيق يادم نيست فقط يادمه كه بش گفتم بيا بريم به مامانم معرفيت كنم بعد يهو دوتامون شروع كرديم به بوسيدن هم وسط صحن حرم امام رضا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درهای بسته به رویتان باز می شود و شما خیلی زود به مراد دلتان می رسی اما مواظب سلامتی ودتان باشید که هر چه دارید از دولت قرآن است.

 29. آرتمیس لعلی سرابآرتمیس لعلی سرابsays:

  یک روزی در فروشگاه یک پسر رو می بینم. ازش می خوام بیاد پیشم. همدیگر رو بغل کردیم و از لب بوسیدیم. من خواستم دوباره لا آرامش ای کار رو بکنیم. تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همواره در زندگی صاف و صادق باشید رنج و سختی به شما وارد نخواهد شد.

 30. زینبزینبsays:

  سلام.خواب دیدم یکی از زنهای فامیل من را بوسید وخودش را به صورت عجیبی به بدن من میمالیدومن مقاومت میکردم.لطفا بگویید تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هرصورتی این رویا یک معنی میتواند داشته باشد اینکه روز به روز شما به اهداف و خواسته هایتان نزدیک می شوید حتی اگر خودتان از این موضوع اطلاعی نداشته باشید !

 31. نسترن نسترننسترن نسترنsays:

  سلام من خواب دیدم بادوس پسرم که شیش سال میشه باهم بودیم ولی بهم نرسیدی من الان ازدواج کردم یه پسردارم خواب دیدم همون روز داره با دخترفامیلمون که اونم نامزدی هست داره نامزد میشه و من همون روز رفتم خونه فامیلم اون پسره دربهم بازکرد و اول بوسید بعد من ازش لب گرفتم اونم ازم گرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب گرفتن از این فرد به معنای براوده شدن یکی از اهداف شماست که باعث وجد و شادی شما می شود

 32. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم لبای دوس پسرمو دارم‌میبوسم و اونم همراهیم میکنه اما تو واقعیت اصلا چنین کاری هم نکردیم حتی بهم دست هم ندادیم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای خطر و گناه بزرگی است که دیر یا زود به آن دست خواهید زد

 33. PayamPayamsays:

  سلام..دیشب خواب دیدم با دوستام تو کلاسم یه دختر هم که نمیشناسمش تو کلاس بود بدش رفتیم بیرون یهو لبای همو با وله بوسیدیم خیلیم طولانی بود..درضمن من تاحالا رابطه ای هم با دختر نداشتم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون رابطه با کسی نداشته اید بیانگر این است که دیر یا زود به مراد دل خود خواهید رسید و زندگی برای شما بسیار لذت بخش تر از قبل می شود

 34. ♥️♥️says:

  سلام وقتتون بخیر من یه پسری رو چهارده ساله دوس دارم امشب خواب دیدم که شکلات دهنش بود و لباشو رو لبای من گذاشت و شکلات رو وارد دهانم کرد و منو بوسید در ضمن توی خواب نامزدم بود میشه بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن شیرینی (شکلات) از لب های معشوق در این رویا به علامت تلخ شدن کام شما در زندگی بواسطه ی بی وفایی و یا خیانت از طرف معشوق است برای دریافت راهنمایی بیشتر با مدیر در ارتباط باشید

 35. AliAlisays:

  سلام من خواب دختري كه قبلا با اون دوست بودم رو ديدم ك اصلا ازش خوشم نمياد تو خواب تو ماشين در حال رانندگي لب ميگرفتيم و اون زبونشم ب زبونم ميزد و بعد من سينه سمت چپشو ك بادست ميماليدم و برهنه كرده بودمو يادمه و بعدش ازين ك ازش لب گرفتم پشيمون بودم و حالم بهم ميخورد چون اصلا اون دخترو دوست ندارم و بهش حسي ندارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در عذاب، رنج و زحمت می باشید نگران نباشید که پس از هر طوفان، آرامشی هست و رسیدن به این آرامش مستلزم زمان است که اگر صبر کنید کامیاب می شوید.

 36. sheida.sheida.says:

  من چند شبه متوالیه که خواب میبینم شخصیو از لب هاش میبوسم با لذت زیاد،اولیش یه بازیگر خارجی بود ک دوست دخترام داشت و مثل اینکه من عاشقش بودم و حدود دوبار همو بوسیدیم،دومی مثل اینکه من عقد یه شخصی بودمـ که ناشناس بودو همدیگرو چند بار بوسیدیم ولی همش مراقب بودم مامانم نبینه و چندین بار دیگ پشت سر هم ولی یادم نمیاد تا ب حالم اینکارو انجامـ ندادم ولی نمیدونم چرا انقد این خواب داره تکرارومیشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هرگز به این شاخ و آن شاخ نپرید و به این در و آن در نزنید و خود را آواره و سرگردان نکنید و به کار خود امیدوار باشید که توفیق با شما یار است و با راهنمایی بزرگان موفق خواهید شد.

 37. مهسامهساsays:

  سلام من متاهلم دیشب خواب دیدم یکی از همکلاسی های پسر از من لب گرفت و من مانعش نشدم از این بوسه لذت بردم.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر دقیق این رویا سبک شمردن گناهان برای شماست فرزندم مبادا غفلت کنی چون همین غفلت ها در نهایت سبب می شود انسان سقوط کند

 38. مینا یگانهمینا یگانهsays:

  سلام. من با ی پسری دوست بودم که تو واقعیت چندباری همو بوسیده بودیم البته فقط از لپ. ی مدتی هست که از هم جدا شدیم البته اون تموم کرد و من هنوزم دوسش داشتم ولی ازش ناراحت بودم و همش از خدا میخواستم که همونطور که اون منو ناراحت کرده منم ناراحتیشو ببینم ولی ی شب خواب دیدم که سد راه برادرم شده و من ازش خواستم بره کنار تا برادرم رد بشه اونم ی لبخندی بهم زد و دستشو انداخت دور گردنم شروع کرد به بوسیدن لپم من میخواستم مانع بشم ولی نشد و اون منو بوسید تو خوابم میدونستم که تموم کردیم و ازش ناراحت بودم ولی اون عین خیالش نبود و همونطور خوشحال می بوسید. میشه بگید این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در وهله ی اول این رویا برای خود شما یک هشدار است که شیطان در کمین شماست تا در فرصت مناسب گرفتارتان کند در وهله ی دوم بدین معناست که این شخص هم اکنون در شرایط بسیار بد روحی به سر می برد

 39. پارسا بهرامیپارسا بهرامیsays:

  سلام من ساعت ده صبح خوابیدم خواب دیدم یه جا رو چمن نشسته بودم ناراحت بودم بعد یه زن هم کنارم بود بهم گفت چرا ناراحتی گفتم بهم تیغ زدن بعد حرف میزدیم یواش یواش بغلش کردم از هم لب گرفتیم بلند شدیم رفتیم یه اطاق دیگه ک کارمون رو ادامه بدیم یباره دختره رفت بیرون بعد چند دقیقه برگشت ولی کاری دیگه نکردیم.دختر هم آشنا نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 40. امیدامیدsays:

  سلام من خودم پسرم و خواب دیدم که لب های پسری ناشناس رو از روی شهوت میبوسم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 41. کاوه بهرام وندکاوه بهرام وندsays:

  سلام. من خانم متاهلی رو دوست دارم و حس میکنم اونم همین احساس رو به من داره. ولی رابطه ای نداریم. یه خواب طولانی دیدم ک در آخر خواب ایشان رو دیدم ک به بهونه عکس گرفتن با من به دور از چشم بقیه لبهامو حسابی بوسید و من بعد از بوسه یه چیزی مثل خلط یا گوشت اضافی سفت تو دهنم حس کردم که تفش کردم و اون خانم منو بغل میکرد و خوشحال بودیم. البته خواب ادامه داشت ولی بقیش به این داستان غیر مرتبطه و یهو رفتیم جای دیگه. تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است در موضوعی شکست بخوری اما امید و انگیزه تان را از دست ندهید و از عشقتان دور نشوید،و بدانید که او یاور شماست.

 42. تهمینهتهمینهsays:

  با سلام ، من دیشب خوا دیدم که استاد راهنمام که آقا هستند بدون اجازه از من لب هام و بوسیدن البته این دومین بار بود دفعه قبل که این خواب رو دیدم ایشون سریع محل رو ترک کردند و من مات و مبهوت مانده بودم اما این بار بعد از ایشان من هم این کارو کردم و بعد ایشان شروع به عمیق تر کردن این بوسه کردند که من مانع شدم ایشون پانزده سالی از من بزرگتر هستند و همسر و فرزند دارند من خواب های دیگری از ایشان دیدم که نشان دهنده علاقه و نزدیکی ایشان از لحاظ قلبی به اینجانب بوده است البته در واقعیت هم به من لطف زیادی دارند. عذاب وجدان دارم این خواب ها از ناخودآگاه من نشأت میگیرند؟؟؟؟؟ این هم اضافه کنم که خوابهایی از ایشان دیدم که در خواب من را برای کاری که میخواستم انجام دهم راهنمایی میکردند و یا حتی در خواب به من گفتند ماشین خریدند که در واقعیت هم چندی بعد اتفاق افتاد. میشه لطفا کمکم کنید؟من نمیخوام حسی اینگونه به فرد متاهل و نامحرم داشته باشم !!!!!! این ها در ناخودآگاه من هستند یا تعابیر متفاوتی دارند؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از كسي كه دوستش داري بی وفایی ميبيني

 43. تهمینهتهمینهsays:

  سلام من خواب دیدم استادم لب هامو بوسید، بعد از اون من هم اینکارو کردم و وقتی شروع کرد به عمیق کردن این بوسه من امتناع کردم البته من قبلا هم خواب دیدم که ایشون لبام و میبوسه و سریع ازم دور میشه و من درحالت مبهوت قرار میگیرم. خوابهای مشابه دیگری که نشانه نزدیکی عاطفی ایشون به من بود دیدم... ایشون متاهل هستن وفرزند دارند. رابطه ما رسمی هست. این خواب ها چه تعابیری دارند؟حتی گاهی در خواب من رو برای تصمیم های آینده راهنمایی میکنند و یا اتفاق افتاده که در خوابم بهم گفتن قراره ماشین بگیرن و چند وقت دیگه اش این اتفاق افتاد. میشه راهنمایی کنید دچار عذاب وجدان شدم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از يک ديدار غيرمترقبه قلبت به هيجان مي‌آيد.

 44. ساحلساحلsays:

  من مدام خواب میبینم خودکارای خوشرنگ و خیلی زیبایی رو پیدا میکنم یا در حال شونه زدن موهام هستم... یا اینکه ی شخص ناشناسو نمیدونم ک اصلا کیه میبوسم و اونم همراهیم میکنه و کلی زندانی رو با این شخص ازاد کردیم چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستی موقت، در رسیدن به موفقیت و پیروزی در کارهای تان،طولانی شدن برخی از کارها، ناامید شدن در کارها و از دست دادن انگیزه تان.

 45. معصومهمعصومهsays:

  سلام من خواب دیدم کسیو که خیلی دوسش دارم توی جمع یهو ازم به طور خیلی هیجانی لب میگیره یعنی چی ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیروزی در اهداف

 46. متین هادیمتین هادیsays:

  سلام من یه دختریو خیلی دوس دارم ولی متاسفانه با هم نیستیم دیشب خواب دیدم با یه دختر که قیافش تو خواب برام معلوم نبود و نمیدنستم کیه خیلی آروم و عاشقانه لب میگرفتیم. الان فک میکنم اونی که داشتم باهاش لب میگرفتم اون دخترس که دوسش دارم. میشه راهنمایی کنید ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ظفر یافتن و چیرگی بر افراد ظالم و بدخواه

 47. معصومهمعصومهsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و نمیدونم اون دوستم داره یا نه توی جمعی ک هر دومونو میشناسن یهو منو میکشونه سمت خودشو لب میگیره با هیجان خیلی زیاد بعدم ول میکنه این یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبرهای خوشحال کننده از جانب نزديکان.

 48. فرشتهفرشتهsays:

  سلام من دیشب خواب پسر موردعلاقه خودم دیدم توی خواب بهم گفت احساسی داره بین ما بوحود میاد بعددمنو بوسید و گفت بپر لطفا تعبیرشو بگید.سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیروزی و دستیابی به اهداف و آرزوها با تلاش و سختی فراوان

 49. نازنین امینینازنین امینیsays:

  سلام، دیشب خواب دیدم که دانشگاه و سر کلاس درس هستم بعد آقایی که حدود یک ماه قبل بمن پیشنهاد کاری داده بود اومد دنبالم منم همراش رفتم هوا تاریک بود بعد اون دست منو گرفت و منو به خودش چسبوند نفهمیدم کجا داریم میریم اما یهو لبای منو بوسید منم مقاومت کردم اما بعدش رام شدم و همراهیش کردم من 22 سالمه و اون مرد هم حدود شصت سال تعبیر این خواب چی میتونه باشه!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   میهمانی های بزرگ و مجلل، لحظات خوب و خوش

 50. کوهیارکوهیارsays:

  سلام. من یه دختر عمه دارم که خیلی دوسش دارم.دختر عمه من چند سال پیش ازدواج کرد و مدتی میشه که جدا شده.خواب دیدم تو خونه خیلی آروم و عاشقانه همدیگه رو میبوسیم و این ۲بار توی خوابم اتفاق افتاد.یعنی ۲بار بوسیدمش.خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ازدواجی خوشحال کننده صورت میگیرد

 51. نازنیننازنینsays:

  سلام من خواب دیدم پسر عموم میخواد منو از لبام ببوسه با اینکه من مشتاق بودم اما نزاشتم تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان از صداقت و روراستی در رابطه دارد.

 52. AliAlisays:

  بعد خیانت دوس دخترم چند روز میگذره جدا شدیم دیشب خواب دیدم بوسیدمش و میخواستم سینشو بخورم که تموم شد خواب چیزی یادم نمیاد داشت دم در خونشونو میشست. ناراحت نبودم حالم خوب بود؟ هی پیام میده و ابراز پشیمانیو علاقه میکنه از فکرو خیاله این خواب؟تعبیری داره اصلا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله خوردن سینه و یا بوسیدن به علامت شانس و یا وقوع اتفاقات خوش ایند در سال جدید برای شماست پس به فکر گذشته نباشید چون فرصت های زیادی پیش روی شماست

 53. الیالیsays:

  سلام من خواب دیدم که یه دختری رو که نمیشناختم چندین بار همدیگرو بوس کردیم و بغل کردیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن فرد غریبه و همجنس خودتان به نشانه ی رو به رو شدن شما با افراد یا دوستان جدید و البته در سال پیش رو می باشد

 54. مریممریمsays:

  سلام راستش من قبلا با پسری دوست بودم اما به قصد ازدواج بود،که برادرم فهمید و مانع شد و الان چند ماهی هست که من از اون خبر ندارم ولی همیشه به فکرشم،دیشب یه خوابی دیدم که نمیدونم ساعت چند بود ولی خیلی واضح بود.خواب دیدم که خیلی خیلی عاشقانه شروع کردیم به خوردن لب همدیگه،و اینم یادمه که ته دلم داشتم میگفتم به جبران گذشته...،خیلی برام عجیب شد که تعبیرش چیه؟!ممنون میشم اگه جوابتونو به ایمیلم بفرستید و ممنون از سایت خوبتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امین باشید و رازهای زندگیتان به کسی ‌نگویید،در رابطه با موضوعی حتما باید آن را مانند راز نگه‌دارید،وگرنه آسیب میبینید و افراد از شما سوء استفاده میکنند.

 55. انااناsays:

  من چند بار خواب دیدم که افراد مختلف و غریبه البته در یک موردشون همکارم منو بغل. کردن و دارن میبوسن در حالیکه من به اون همکار اصلا فکر نمیکردم و اون غریبه هارو اصلا نمیشناسم ولی این خواب مرتبا داره تکرار میشه و حین خواب من یهو یادم میاد که متاهلم و اینکار درست نیست به نظرتون چه تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی که مرتب می بینید بدخواهان و حسوادانی هستند که در زندگی واقعی در اطراف شما هستند

 56. ماهماهsays:

  سلام من ديشب خواب ديدم يه كسي كه از آشناهامونه و مجرده دسته من رو ميكشه و من لبهاي اون رو با خواسته خودش ميبوسم در حالي كه هردو خوشحال بوديم و اين بوسيدن اصلاً عميق نبود و توي خواب هم يك انرژي مثله حسه علاقه مندي از اون طرف ميگرفتم و خواهرمم همين خواب رو در باره ي من ميبينه همزمان با من كه اون آدم برايه رفع ناراحتيه من از من عزر خواهي ميكنه بعد از دعوايي و من رو ميبوسه همزمان تو بك شب اين خواب رو ديديم تعبيرش چي ميتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی که عنوان کردید در زندگی واقعی برای شما تبدیل به یک غم بزرگ می شود که البته دوام چندانی ندارد و دوباره روحیه خودتان را بهتر از قبل پیدا خواهید کرد

 57. محیامحیاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با دختر عمم که به شدت فردی مذهبی است و با هم توی یک دبیرستان تحصیل میکنیم داریم به رختکن مدرسه میریم تا لباسامون رو عوض کنیم که یهو چند تا پسر خوشتیپ که من هیچکدومو نمیشناسم میان تو من سعی میکنم که اونارو بیرون کنم اما دختر عمم هیچ کاری انجام نمیده من همه ی پسر هارو بیرون میکنم اما از پس یکیشون برنمیام با کلی جیغ و داد به دختر عمم میگم با جارو به کوبونه روی کله ی پسره اما تا میاد بزنه تو کلش پسره میفته زمین اونم میفته روش بعد همدیگرو میبوسن من یکی هم اون وسط از تعجب شاخ در آوردم چون دختر عمم اصن همچین آدمی نبود اون حتی به پسرای مردم نگاه هم نمیکنه خیلی مذهبیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی چیزی به جز تلاش و دسیسه شیطان برای به دام انداختن دختر عمه ی شما نیست حتما پاسخ توپ تاپ را به اطلاع ایشان برسانید !

 58. هاناهاناsays:

  سلام ۱۴سالمه یه بار دیگه ام خواب دیدم که پسر داییم که خیلی دوسش دارم یهویی دستم گرفت منو برد توی حیاط و منو با ولع بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن به همراه ولع ان هم از طرف فرزند دایی برای شما به نشانه ی دسیسه است مراقب رفتار خود باشید چرا که ممکن است کسی با فریبتان از احساسات شما سوءاستفاده نماید و باعث غم و رنجتان شود

 59. ناديانادياsays:

  سلام من تقريباً ١سال با پسرى دوست بودم كه باهم رابطه هم داشتيم ٢ماهه تموم كرديم خواب ديدم رو مبل دراز كشيده رفتم سمتش لباى همو ميبوسيم بيشتر اون و منم خودمو بهش ميمالم تعبيرشو لطف ميكنيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون فرد مورد نظر قبلا با شما در ارتباط بوده به علامت نرسیدن به مراد دل و یا از بین رفتن یکی از اهداف مهم شما در زندگی ست چنان این چه رویا تکرار شود ممکن است خطرات بیشتری به همراه داشته باشد

 60. زهرازهراsays:

  سلام من ۱۶سالمه. دیشب خاب دیدم با مردی نا اشنا ازدواج کردم. و باعشق و علاقه زیاد از او لب گرفتم. ایا تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر از آنجا که این مرد ناشناس بوده خطر و یا سود آن از طرف شما دفع می شود و دارای تعبیر نیست

 61. فرشیدفرشیدsays:

  من دختر دایی دارم که رفته بودم خاستگاریش ولی نشد یه روز خواب دیدم پرید بغلم لب بوسید ومن هم ادامه دادم منظور از خواب چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

 62. Hamid⚘Hamid⚘says:

  سلام من خواب دیدم که با دوست دختر سابقم لب گرفتم و هردومون خیلی خوب داشتیم از هم لب میگرفتیم بعد لب من با یکی دعوام شد و زدمش دیگه از خواب پریدم. ممنون از سایت خوبتون⚘?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلامتی. خوشی . اتحاد بین دو نفر. شکل گیری یک رابطه دوستانه یا عشقی.

 63. حمید سنجریحمید سنجریsays:

  سلام من خواب دیدم دارم خیلی آرامو عاشقانه با دوس‌دختر سابقم لب میگیرم و اونم خیلی خوب منو همراهی میکنه بعد لب با یکی دعوام شد و زدمش میشه تعبیرشو بهم بگید ممنون⚘

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود مالی خوشحال كننده و ديدارهاي سودمندي در انتظار توست.

 64. ساحلساحلsays:

  سلام.من یه دخترم.میخاستم ببینم علت اینکه هرشب تو خواب عشقمو میبینم چیه؟مااز هم جداشدیم...و اینکه دیشب تو خو اب دیدم تو جایی مثل مسجد یا حسینیه اون اومد جلو و از لبای من چندبار محکم بوسید.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم دیدن این رویا آن هم به تکرار فقط به این دلیل است که در حال حاضر همین شخص قبل از خواب دقایقی را به شما فکر میکنند و در خیال او هستید

 65. ParinazParinazsays:

  سلام ،من خواب دیدم یه مردی که میشناسمش و نامحرمه و (با یکی از دوستان رابطه داره)میخواد منو ببوسه و من مانع میشم .تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجا که شما هوشیار بوده اید و در رویای خود به اصول اخلاقی پایبند بوده اید به این علامت است که شیطان برای فریفتن شما در یک موضوع ناامید و ناکام میماند

 66. ساحلساحلsays:

  سلام دوستم با پسر عموش چندین سال دوست بودن و عاشق هم بودن و مادر پسره ناراضی بود بخاطر ازدواجشون و همش دخترو اذیت میکرد که دست از سر پسرش برداره و حالا پسرش زن دیگه گرفته...دوستم تو خ اب دیده که زن عموش بغلش کرده و بوسش کرده و دختره هم تو بغلش کلی گریه کرده.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی به علامت این است که هم اکنون پسرعموی این شخص و همسرشان در شرایط بد روحی قرار دارند و حتی این مشکل را از دیگران نیز مخفی کرده اند در صورت تکرار این رویا حتما به توپ تاپ اطلاع دهید !

 67. محمدمحمدsays:

  سلام من شبی خواب دیدم که تو تاکسی که مثل ون بودنشسته ام و مادرم هم صندلی جلو نشسته بود ومن راننده تاکسی راندیدم و کنار من دو دختر خوشگل که انهارانمیشناختم نشسته بودم و یک الهی دوبار ان دختر من را ناغافل بوسیدوبامن صحبت میکرد وچنان بوسه ای به لبهایم میزد که صدای بوسه من راخجالت زده میکرد و دور میدانی پیاده شدیم و انها رفتن و من هم دنبال انها نرفتم. لطفا تعبیر این خواب را برایم بگوید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه به شکل ناگهانی لب شما را بوسیده اند به این علامت است که شخصی مخفیانه و در دل خود شما را دوست دارد ولی از این موضوع کسی اطلاعی ندارد

 68. زهرا موحدزهرا موحدsays:

  سلام من عصر خواب دیدم ک از لبای معشوقه ام بوسه ی عمیقی کردم و اون هم همراهی کرد و انگار تخم افتابگردان در دهنش بود ک از اون تخم ها مقداریش اومد تو دهن من.البته اینو بگم ک من مدتیه با معشوقه ام کات کردیم و در ارتباط نیستیم ولی خیلی همدیگرو دوست داشتیم.لطفا بفرمایید تعبیر خوابم چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حس کردن لبان معشوق وقتی در دهان خوراکی باشد به نقل قول از عمار مدنی جدایی همراه غم است البته این روزها بزودی پایان خواهد یافت و دوران جدیدی برای شما آغاز می شود

 69. آرام جعفریآرام جعفریsays:

  سلام من یه دختر جوون متاهلم و عاشق یه پسرم ک اونم هنوز عاشق منه و ب هم علاقه داریم و قبلا هم ب مدت ۲سال دوست بودیم دیشب خواب عجیبی دیدم ک شب بود و داشتم دنبال دوستم تو یکی از شلوغ ترین مناطق شهرمون میگشتم ولی اصلا حالو هوای اون منطقه ب طور عجیبی خیلی خوب بود انگار رویا بود چراغ های قشنگ تزعین شده بود من قدم زنان خیابونو سپری کردم ک عشقمو دیدم ک نشسته لبه جدول رفتم از پشت بغلش کردم و فشارش دادم اونم دستمو گرفت منو ب سمت دسشویی برد ک یکم صحبت کنیم و گفت دوستت اونجاست و از اون دورشو بیا پیش من منم گفتم نمیتونم ناراحت میشه یهو شروع کردم ب لب گرفتن ازش انگار همه چی واقعی بود...اونم منو همراهی میکرد من اونو چسبونده بودم ب دیوارو ازش لب میگیرفتم خیلی موقعی ک بیدار شدم حسی ک داشتم عجیب بود...تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاق نحس و ناراحت کننده ای بخاطر زیاد شدن بار گناهانت پیش رو خواهی داشت برای دفع خطر و مصیبت فوری با ایدی مدیر سایت در تلگرام مکاتبه نمایید @toptoopsit

 70. ساحلساحلsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما...من دیشب با گریه خوابیدم و شب خواب دیدم که دور کعبه طواف میکنم ولی کعبه به اون شکلی که الان هست نبود فقط یک پارچه سیاه ساده دورش بود ولی به اونجا میگفتن که کعبه است.من با گریه دورش طواف میکردم و حاجتمو میخاستم حاجتم این بود که عشقم برگرده و همینطور طواف کعبه کردم بعدش بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب و خیر است این طواف بدون شک نجات دهنده ی شما از بدی ها بلاها و ناآرامی هاست اما باید صبور باشید و انقدر بی قرار نباشید از یاد خداوند رحمان غافل نشوید

 71. فهیمهفهیمهsays:

  با سلام و عرض وقت بخیر، دیشب خواب دیدم دوست و همکار قبلم ک اونهم دختره یهو بوسیدم اونهم بامن همراهی کرد، بعد دستش رو گرفتم و باهم ب راه افتادیم،تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن همکار در این رویا به این نشان است که ایشان در حال حاضر از زندگی خویش لذت می برند و احساس خوشبختی دارند

 72. KimiaKimiasays:

  سلام . من دیشب خواب دیدم ک یکی از پسر عمو هام درحالی ک داشتم باهاش حرف میزدم یهو لبامو بوسید و زود ول کرد منم تعجب کنان بهش نگاه میکردم در حالیکه ماباهم تو واقعیت مثل ابجی داداش هستیم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نعمت و مال به سویتان می آید. به ذکر و ثنای خداوند بپردازید

 73. sahlsahlsays:

  سلام من بارها و بارها خواب دیدم ک پسر مشهوری ک من نمیشناسم منو ب خلوتی میکشونه و لب های منو میبوسه انگار توی خونه ما بود این پسر و مهمون ما بودش تعبیرش چی هستش ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شانس باشما یار میشود و ارتقا و خوشکامی برایتان فراهم میشود سهی کنید استوار و محکم باشید تا ب موفقیت برسید.

 74. عسل احمدیعسل احمدیsays:

  سلام من خواب دیدم یه بازیگر مشهور خارجی زن را لباش را میخورم یعنی یک همجنس و اصلا هم به این چیزا فک نکرده بودم تعبیرش چیه ساعت ۶ صبح تقریبا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر دارد خوردن لب های زنان خارجی و یا ناشناس به برآورده شدن مرادهای دل و آرامش در زندگی برای شماست

 75. افاافاsays:

  سلام ..من خواب دیدم من و همسرم رو که چندین ماه هست که باهم قهر هستیم داریم همدیگر رو میبوسیم ..میخواستم بپرسم تعبیرش چی هست ..اون تو خونه ی‌ما بود و خونه ی‌ما کمی نامرتب بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امکان جدایی ولی نه برای همیشه

 76. محمدمحمدsays:

  سلام من در حقیقت سابق یک ارگان دولتی کار میکردم که دو همکار متخلف داشتم که در نبود من رشوه - اموال خرد اداره رو ...میبردن و موارد این چنینی. چندین بار بطور غیر مستقیم پیشنهاد همکاری در تخلف رو بهم دادن و من همیشه مخالف بودم. نتیجه این مخالفت ها از طرف بنده در آن زمان باعث شد که این همکاران مدتی ناکام بمانند در پایان آنها موفق به برکناری من شدن ضمن اینکه بسیار باهم صمیمی بودیم و قلبا همدیگر را دوست داشتیم و انها متاهل و من مجرد ؛ هیچ وقت راضی نشدم این موضوع رو به مقام بالاتر اعلام کنم چون از آنها بسیار بدم میومد. در خواب اداره سابقمان را دیدم که آنجا به عنوان ارباب رجوع کار اداری داشتم و این دو همکارم را آنجا دیدم از دیدن من فوق العاده خوشحال شدن و حدود 15 تا 20 بار همدیگر را بوسیدیم . بعد از بیدار شدن از خواب متوجه شدم که چهره کسانی که در خواب به عنوان همکار سابق دیدم دو جوان ناشناس بودن و حتی آنها را تا به حال ندیده ام ولی در خواب آنها به جای همکاران سابق من بودن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به من گفت افرادی که اشاره کردید در اینده ای نه چندان دور گرفتاری شدیدی پیدا خواهند کرد که کسی نمیتواند آن ها را نجات دهد و دردسر های زیادی به سمت آن ها در حال نزدیک شدن است (پاسخ دکتر مدنی)

 77. مرضیمرضیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دوستم ی سیب داشت سیب سبز این سیبا از وسط نصف کرد نصفشا خودش خورد نصفشا داد بمن و ی روزم ی خواب دیدم میخواستم برم تو ی جایی سر سبز قشنک بعد تا اومدن وارد بشم اونجا اونجا پر اتش شد بعد تو حالت گریه هی میگفت استغقر اللع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 78. hesamhesamsays:

  سلام.شب جلوی پله خونه قدیمی مادر بزرگم که خرابش کردیم و دوباره از نو ساختیم مادرم رو دیدم که سر پا بود و یک دفعه یه مردی اومد که داشت با مادرم صحبت میکرد که مادرم ازش لب گرفت به طوری که زبون هردوشون معلوم بود البته اضافه کنم که زبون هر دو شون بزرگتر از حد معمول بود که من داشتم اونارو میدیدم و خیلی تعجب کرده بودم اون مرد شکم تقریبا بزرگی داشت که تقریبا هم قد مادرم بود تو عالم خواب قیافه اون مرد آشنا بود ولی تو واقعیت نه.به علاوه این خواب سه چهارتا خواب دیگه پشتش دیدم که متاسفانه یادم نمیاد چند ماه قبل هم خواب دیدم که مادرم سینه هاش و سر سینه هاش بزرگ تر شده نسبت به واقعیت و به من لبخند میزنه و سینه هاشو به هم میماله ممنون میشم برام تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افتخار و اعتبار برای شما در اینده آن هم در حضور دیگران

 79. امیدامیدsays:

  سلام من با یه دختر تو فضای مجازی اشنا شدم و به هم قول دادیم با هم ازدواج کنیم اون خیلییی منو دوس داره ولی من به اندازه اون دوسش ندارم تا الان هم هیچ رابطه ای با هم نداشتیم و همدیگرو از نزدیک ندیدیم دیشب خواب دیده که من خونشون بودم و داره از من لب میگیره و منم همراهیش میکنم مادرشم تو اشپزخونه بوده و هروقت میخواسته مارو نگاه کنه از من فاصله میگرفته میتونم بپرسم تعبیرش چیه خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مردی که در مسائل مالی با استعداد و صبور و فعال است

 80. ShineShinesays:

  سلام...من خواب دیدم همسرم که الان در دوران عقد هستیم اومده خونه ی ما و کسی خونه ی ما نبود در واقع تنها بودیم رابطه جنسی داشتیم برقرار میکردیم اما وسطش خانوادم رسیدن و ناتموم موند و ایشونم قایم شدن بعدش هم دیدم داریم میریم مسافرت از ماشین پیاده شدیم ایشون لبای منو جلوی همه با ولع میبوسید ...توی خونه هم دست منو بوسید برادرشوهرمم اونجا بود اونم دست منو بوسید...تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بد بینی. ناراحتی. بد شانسی.

 81. ندانداsays:

  سلام من دختر مجردي هستم كه چند شبه پشت سر هم خواب ميبينم، شب اول خواب ديدم لباس عروس تنمه و همه بسيار خوشحاليم و به بقيه فاميل لباسم رو نشون ميدم، شب دوم خواب ديدم دارم غسل ميكنم و توي خواب بخودم ميگم خواب غسل خوبه، و يك نفر غريبه هم توي خواب بهم ميگه چرا شك ميكني خواب لباس عروس و غسل خيلي خوبه (درحاليكه من خواب لباس عروس رو شب قبل ديده بودم، و شب دوم توي خواب ميدونستم كه خوابه غسل رو دارم ميبينم) بعد شب سوم خواب ديدم كه من و برادرم لبهاي هم رو عميق ميبوسيم درخاليكه مادر داره بهمون نگاه ميكنه، نميدونم تعبير اين سه بار پشت سر هم خوابهاي اينجور ديدن چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حاجتی داری که برای رسیدن به آن طاقت را از کف داده ای زود به نیت خودت می رسی به اندازه ی یک چشم برهم زدن.

 82. محمد خداييمحمد خداييsays:

  سلام من خواب ديدم در حال صحبت كردن با دوست معشوقه هم هستم كه به تازگي خيلي باهم صميمي شديم كه يهو از لب با ولع شروع به بوسيدن من ميكنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بحران و سختی. دو راهی

 83. مرجانمرجانsays:

  سلام یکی از پسرای همکلاسی چند شب پیش خواب دیده که تو ماشینش نشستم و لبهام بوسیده و بغلم کرده تعبیرش چی میتونه باشه درحالی که با هم در ارتباط نیستیم و زیاد همدیگه نمیبینیم تعبیرش چیه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کنجکاو بودن در زندگی

 84. یکتایکتاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم داییم دستامو گرفته منو هل میده عقب و خودشم قدم قدم میاد جلو منو میچسبونه به دیوار و لباشو میزاره رو لبامو کوچیک میبوسه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی حیله گر و فریبنده

 85. چش قشنگمچش قشنگمsays:

  در ادامه کامنت قبلی من از بهمن سال پیش دیگه ندیدمش چون نمیرم دانشگاه. ولی چند روز پیش تلفنی باهاش حرف زدم گفتم دلم برای همه تنگ شده گفت ما هم دلمون تنگ شده اصلا دلمون گرفته با حالت شوخب گفت.گفتم میخوام بیام دوستامو ببینم گفت بیا ما دوست داریم بیای. یعنی این خوابی که دیدم واقعیت داره؟ ممکنه دلش واقعا برام تنگ شده باشه؟؟ ببخشید طولانی شد. مرسی از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

 86. لیلیلیلیsays:

  سلام،من امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم که با کسی که نمیشناسم همدیگرو محکم بغل کردیم و لب همو میبوسیم،ولی وقتی من لبشو میبوسم انگار گوشت داخل دهانش وارد دهان من میشه،و من اونو از دهانم خارج میکنم و دور میندازم ولی اون کسی که بوسیدیم همو متوجه این موضوع شد،ممنون میشم تعبیرشو بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب بازی با افراد غریبه به مرادهای دل اشاره دارد به هدف هایی که در اینده نزدیک به حقیقت بدل خواهند شد و احساس رضایت و خشنودی را برایتان به ارمغان می آورد

 87. asalasalsays:

  سلام شوهر من خواب میبیند که ماشینش و میدزدن بعد زنگ میزنه پلیس پلیسی که میادبی توجه به دزدیدن ماشین لبهای منو میبوسه و شوهرم اون صحنه رو میبینه پلیس و میکشه و خودشو میندازه تو چاه تعبیرشو لطف میکنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این خواب غیرت وفاداری و تعصب همسر شما را نسبت به خانواده و فرزندان می باشد و این یک حقیقت است

 88. بهنازبهنازsays:

  سلام من خواب دیدم در جوانی مردی ناشناس رو میبوسم ولی برای بار دوم او از بوسه گرفتن از من امتناع می کند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوس گرفته از مردی غریبه برای شما بیانگر رسیدن به مرادهای دل اما در درازمدت است بخش دوم خوابتان نیز همین تعبیر را دارد

 89. نسريننسرينsays:

  سلام. خوابي ديدم كه من و خيلي نگران كرده. دو سال پيش با پسري دوست بودم و رابطه داشتم كه بعد ايشون جدا شد، پشيمونم از اون ارتباط.. اما ديشب خواب ديدم كه ي پيراهن مشكي تنمه و لبهاي هم رو ميبوسيم، ميشه تعبيرش و بدونم، ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در این خواب و در تقدیر شما بخشی از ناآرامی ها و فشارها بخاطر باری از گناهانتان می بینم اما امیدوار باشید چرا که هنوز برای جبران اشتباه فرصت باقی ست خداوند رحمان است

 90. Ali IbrahimiAli Ibrahimisays:

  سلام خواب دیدم هم کلاسیم ازاوستادم کی زن هست لب مگیرفت منم وس و سه شده بودم میخواستم لب بگیرم ازش اما اون حیج توجهی نداشت به من این خوابو ساعت پنج صبح دیدم ممنون میشم جواب بیدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همراه با تعبیر است وسوسه شدن برای لب گرفتن از این زن برای شما به علامت مراد و یا درخواستی است که شما آن را در دل خود پرورش میدهید و احتمال دستیابی به آن زیاد است

 91. نسريننسرينsays:

  سلام. مرسي كه خواب من و تعبير كردين، چطوري ميتونم به طور خصوصي سوال بپرسم، چون تو كانال تلگرامتون هم مسيج نيست. مرسي

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قسمت ارتباط خصوصی با مدیر در تمامی صحات سایت توپ تاپ موجود هست

 92. امیدامیدsays:

  سلام من این خوابو ساعت هفت یا هفتو نیم صبح دیدم خواب دیدم که تو زندان خارج هستم و یهو خودمو به عنوان پلیس اونجا جازدم اونا نفهمیدن و داشتن منو همراهی میکردن سمت محل کارم چنتا از دوستای نزدیکم با پسر عموم هم داشتن باهام میومدن یهو رسیدیم به یه اتاق که دوتا زن توش بود یکیش کامل لخت بود یکیش تقریبا پوشیده دوستام رفتن سراغ اون پوشیده من رفتم کنار لخته دستاشم گذاشته بود رو سینش سینه هاشم خیلی کوچیکو زشت بودن خم شدم صورتشو اورد نزدیک من دهنشو باز کرد منم ازش لب گرفتم لباشم خیلی غنچه ایو قشنگ بود تعبیرش چیه مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در عذاب، رنج و زحمت هستید نگران نباشید که پس از هر طوفان، آرامشی هست و رسیدن به این آرامش مستلزم زمان است که اگر صبر کنید کامیاب می شوید.

 93. آمنهآمنهsays:

  سلام،خسته نباشید... من دختر مجردی هستم و خواب دیدم لب های مردی که از چیزی ناراحت هست رو در خواب میبوسم که در خواب آشناست و میشناسمش ولی در واقعیت نمیشناسمش و جایی ندیدمش،میشه لطفا تعبیر خواب رو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش

 94. S.vS.vsays:

  سلام خسته نباشيد من چندسال پيش يكيو دوست داشتم كه به هم نرسيديم و بعد از مدتى ازدواج كرد ومنم ازدواج كردم.ديشب خواب ديدم تو يه محيطى كه خواهر و همسرشم هستن البته دور از چشمشون منو بوسيد كه من گفتم نكن و اون بوسيد! كه من هنگ كردم انگار هنوزم دوسش داشتم!تو خواب بچشونم بود.تعبيرش چيه عصبى شدم از اين خواب!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این علامت است که فردی که قبلا شما دوستش داشتید هم اکنون در شرایط روحی نسبتا بدی قرار گرفته اند

 95. زینبزینبsays:

  سلام من زنی متاهل و دارای یک فرزند هستم دیشب خواب دیدم پیرمردی ک حدودا شاید 50 سال داشت در خانه ی خودمان ب من نزدیک میشه و سعی داشت با حرفای ک میزد دل من را ب دست آورد و من اصلا حس خوبی ب آن نداشتم و سعی داشتم ک از دستش فرار کنم ولی او ب زور صورت من را بوس کرد و میگفت ک من تو را دوست دارم و شوهرت را ول کن ولی من عصبانی از حرفی ک زد پسش زدم و وقتی ک خاست بیشتر نزدیک بشه از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب تعبیر بر عکس دارد یعنی بیانگر این است که در اطراف شما افرادی وجود دارند که شما را از صمیم قلب دوست دارند هر چند شاید این موضوع این را به روی خودتان هم نیاورند

 96. محمدمحمدsays:

  من یک شب خواب دیدم که توی پارک دختر ی که نمی شناسمش یکهو لب های من رو بوسید تعبیر ش چی میشه خواهش میکنم هر چه زودتر جواب رو بگید خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه گرفتن و یا کامی که در این رویا نصیب شما شده با توجه به تقدیر شما نیکو و خیر است و بیانگر لذت زیادی است که بخاطر دست یافتن به برخی از هدف های مهم زندگیتان نصیبتان می شود

 97. لیا خانیلیا خانیsays:

  من دیشب خواب دیدم با یه پسر که چندین سال دوست معمولی هستیم و هیچ رابطه ی بینمون نبوده لب میگرفتیم تو اتاقم کنار هم خوابیده بودیم, ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشدار است بهتر است بیشتر به فکر آینده باشید و کارهایتان را همیشه هدف دار دنبال کنید

 98. حناحناsays:

  سلام چند روزی است که یکی از نزدیکانم را از دست داده ام و دیشب خواب میدیدم یکی از دوستانم که خیلی با هم صمیمی هستیم ولی رابطه مان خیلی معمولی است مثل دوستی دو دختر در جایی دور درحال صحبت کردن باهم هستیم مثل خیلی وقت ها در واقعیت که ناگهان به چشم های من خیره میشود و شروع به بوسیدنم میکند و من هم همراهی اش میکنم مکث میکند و میگوید دیگر باید چ کار کنم ک متوجه شوی دوستت دارم و از این حرف ها و دوباره به ارامی میبوسیم همدیگر را. قبلا ممنون از پاسختون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نشانه ی آرامشی ست که بعد از طی شدن موقت یک دوره غم و یا شنیدن خبرهای تاسف بار ، نصیب شما می شود

 99. ماهرخ بهزادیماهرخ بهزادیsays:

  من خواب دیدم که یکی از هم کارای پسرم با من رفتار خیلی خوبی داشت و یکبار می خواست منو ببوسه ولی پشیمون شد ولی بعد این کارو کرد و بهم پیشنهاد ازدواج داد تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این تعبیر است که این فرد در روزهای اخیر در مورد شما با کسانی گفتگویی داشته است البته نه اینکه این گفتگو در مورد ازدواج بوده باشه بلکه میتواند شامل هر حرفی بوده باشد

 100. مینامیناsays:

  سلام. من مدتیه عشقم ولم کرده دم صبح خواب دیدم که بهم پیام میده دیدم یهو کلی پیام بوس برام فرستاد و منم متعجب بودم که چی جوابشو بدم .لطفا تعبیرش میکنید برام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است

 101. مارالمارالsays:

  سلام. وقتتون بخیر. دختر مجردی هستم و دوشب هست خواب می بینم با برادرم در حال بوسیدن لب هستیم (عمیق) بعد نمی دونم کامل یادم نیست هر بار یک نفری میاد که ما به سرعت این کار و قطع می کنیم ... بار دوم همسر برادرم تو خواب امد و سریع این کار و متوقف کردیم. ممنون میشم تعبیرش و بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر فرصت‌هايي كه از دست رفته است نمي‌توان اشك ريخت، چون اين كار هيچ سودي ندارد. اگر نتواني از گذشته درس گرفته و خود را فراتر از آن قراردهي، ناچار به تكرار همان تجربه‌هاي تلخ خواهي شد.

 102. ندا١ندا١says:

  سلام من امروز بعد از نماز صبح خواب ديدم يك آقايي از من خواستگاري ميكنند و درصورتيكه هنوز من جواب ندادم و محرم نشديم دوبار دست من رو ميبوسند، البته بعدش من به خواستگاريشون جواب بله دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویای زیبا شما را به خواسته های قلبی خود نزدیک تر میکند اگر همراه با لذت بود این تحقق تضمین می شد

 103. آیدینآیدینsays:

  سلام من تو خواب شب دیدم دختری که دوست داشتم بر لب هایم بوسه زد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همراه با لذت جنسی بوده باشه براورده شدن حاجات را به دنبال دارد

 104. رهامرهامsays:

  سلام من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم و دوسم داره لب میگرفتیم اونم خیلی عمیق و هر دومون خوشحال بودیم و دوتا دختر دیگه پیشمون بودن که یکیش خیلی ناراحت شده بود و وقتی ما رو در این حالت دیدن رفتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وسوسه، پیشنهادی نه از روی صداقت و یکرنگی

 105. ملیملیsays:

  سلام. دیشب خواب میدیدم یکی از همکارام که خیلی دوستم دارم. از من لب گرفت. من و دوستم زیر یک لحاف خوابیده بودیم. و دوستم نمیخواست که همکارم از من لب بگیره. ولی بلاخره همکارم لبم گرفت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی

 106. کامران مولویکامران مولویsays:

  با سلام من خواب دیدم با نامزدم که قراره با هم ازدواج کنیم والبته عقد نکردیم هنوز و فقط رابطمون در حد چت و صحبت کردن در فضای باز هست هست وحتی با هم دست هم نمیدیم تو خواب ازش لب گرفتم خیلی حس خوبی بود اما دیدم دور لبش رو کثیف کردم به سبب چیزی که انگار قبلش خورده بودیم اما اون اصلا حس بدی یا ناراحتی از خودش نشون نداد تعبیرش چیه؟ قبل لب گرفتن اون اومد جلو که ببوسیم همو جلو جمع اما من بهش گفتم راحت نیستم بریم جای خلوت یه جورایی انگار اون جمعی که ازش اومدیم بیرون مجلس عقدمون بود که بعدش محرم بودیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک ازدواج باشکوه برای یکی از نزدیکانتان

 107. محمد رضا علی سیاریمحمد رضا علی سیاریsays:

  سلام من خواب دیدم ک با دختری ک میشناسمش و دوسش دارمبا دو داخل یک اوتوبوس رفتیم و اون زمانی ک من حواسم نیست یک بوسه بر لبهای من زد و اونجا از اتوبوس پیاده شدیم و ب یک مسجد در پارک رفتیم و نماز خوندیم تعبیریش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

 108. ارسلان نامداریارسلان نامداریsays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم با دوس دخترم‌که به قصد ازدواج رابطه داشتم و الان ازدواج کرده و ۲ تا بچه داره و فکر نکنم‌که به فکر من باشه.ولی من هنوزم دوستش دارم، " تو حیاط خونمون کنار هم نشستیم و از هم لب میگیریم (شروع کننده من بودم)خیلی لدت بخش بود ولی جنب نشدم حسی داشت که هنوزم با گذشت چند روز از روش، حس خوب ازبین نرفته" لطفا تعبیرش چی میشه ممنون از شما عزیز

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صاحب همسری زیبا و اسرارآمیز یا فرزندی خوشگل خواهید شد و در کنار آنها سعادتمند می شوید.

 109. پارمین نیازمندپارمین نیازمندsays:

  من دیشب خواب دیدم که پسری که قبلا همکلاسی کلاس زبان من بوده باهم در یک فضای باز بودیم که من یکدفعه پا میشم و اونو میبوسم و اونم همکاری میکنه لازمه بگم من به اون علاقه دارم اما اونو نمیدونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درباره آنچه نیت شماست و هدفی که دارید علیرغم مخالفتی که ممکن است باشد شما با مقاومت به پیش خواهید رفت.

 110. ترانهترانهsays:

  سلام من چند روز پیش خواب دیدم که یکی از دوستانم که مانند خودم دختر است جلوی دوست پسرش مرا می بوسد و من بسیار شوکه میشوم و او را پس میزنم تعبیر ان چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ی دو فردی که اشاره کردید به گناه و بی آبرویی ختم می شود بهتر است ایشان را از این تعبیر مطلع سازید تا فکری به حال این رابطه کنند

 111. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که تو جمع عمویم ازمن میخواد که او را ببوسم ومن او را همراهی میکنم واز هم لب گرفتیم وبعد از اون گفتم که من برم وضو بگیرم نماز بخونم لطفا بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلامت، شادی، آینده خوب

 112. SaraSarasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با دوست پسرم که رابطمون سرد شده یعنی نه من زنگ میزنم نه اون ولی دلم خیلی باهاشه تو یه مجلسی نشسته بودیم صاحب مجلس میگه بهم فلانی یه اقایی سراغتو میگرفت منم گفتم چه جالب یک دفعه دوست پسرم رنگش میپره استرس میگیره میاد لب منو میبوسه میگه حالا حالم خوب شد البته منم با هاش همراهی میکنم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جشن و سرور به دلیل یک اتفاق خوب

 113. سسsays:

  سلام. من خواب ديدم لب هاي خواستگارم رو با ولع ميبوسيدم اولش شوكه شد ولي بعدش باهام همراهي كرد .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییرات بزرگ غیر منتظره در زندگی که فقط مربوط به شخص شما نیست و اطرافیانتان را نیز در بر می گیر

 114. زهزهsays:

  سلام من خواب دیدم دخترخاله ی شوهرم اومده خونه ی ما برای کار اصلاح ابرو و آرایشگری میخواست بهم یک تل بفروشه من نخریدم گفتم گرونه داشتیم در این مورد با هم بحث می کردیم که یه دفعه ای شوهرم اومد و طرفداری دخترخالش و کرد و محکم از لب دخترخالش بوسید و من حسابی با هاش دعوا کردم اما اون زیاد توجهی نمی کرد بعدش خواب دیدم رفتیم حرم امام رضا اونجا هم داشتم باهاش دعوا میکردم و اون بیخیال بود.تعبیرش چیه .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی برایتان مشکلاتی پدید می آید. آماده باشید و از آنها نهراسید.

 115. ساسان مرادیساسان مرادیsays:

  سلام من یک پسر هستم که فکر میکنم به دختر عموم علاقه ی زیادی دارم ولی هیچوقت بهش نگفتم همیشه هم تو این فکرم که چجوری علاقمو بهش نشون بدم دیشب خواب دیدم که من و دختر عموم در حال راه رفتن بودیم که من ناگهان روی گونه اون یه بوسه میزنم ولی اون عصبی میشه و با سرعت میره نکته ی قابل توجه اینجاست که من رژ لب نداشتم:/ ولی رد لبم روی گونه ی اون موند لطفا راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن لب ایشان در این رویا میتواند به این علامت باشد که شما به خواسته های بزرگ خودتان بی دردسر خواهید رسید

 116. رسارساsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که خواستگار هست موهایم را میاد و دراین میان من برگشتم و لبهایش را بوسیدم و اوهم برگشت ببوسد که خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم که بوسه ی کاملی نکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد

 117. spry.slhspry.slhsays:

  سلام خواب دیدم ک با دوست پسر قبلیم داریم میریم تو اتوبان،منو بزور میبوسه منم با پشت دست لبمو پاک میکنم بدم اومد ک بوسیدم یکم ک جلوتر رفتیم از ماشین پیاده شدم اونم پیاده شد ک ازم خدافظی بگیره ولی داداشم مارو دید رفت سمت پسره ولی چیزی بش نگف گزاش بره منم ترسیدم حس کردم میخواد منو بزنه رفتم وسطه اتوبان ولی ماشینا ک رد میشدن هیچ کدوم بهم نمیزدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آرامشی را که در انتظار دارید در زندگی تان حاکم شود، این آرامش را بزودی در اوضاع و شرایط زندگی خود شاهد خواهید بود.

 118. M.shM.shsays:

  اصلا فکر نمیکردم همچین خوابی تعبیری هم داشته باشه (البته اینم بگم ی مدتی حالم خیلی بد بود خیلی. به طوری ک از نظر اعتقادی مشکل پیدا کردم و دوسه روز پشته هم مدام گریه میکردم و دنبال ی نشونه بودم تااینکه تو ی سایت شبهات ی فردی رو پیدا کردم. اون فرد خیلی باحرفاش ارومم کرد و بد از مدتی بهم گفت ک از خدا همچین فردیو میخواسته(ینی منو) برای ازدواج... و قصد داریم بیشتر باهم اشنا بشیم و اینم بگم ک پدرشونم فوت کرده احساس کردم ی چیزی بین این خوابو این اتفاق باشه برای همین تعریف کردم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حدود 80 درصد از رویاهایی که دیده می شوند همراه با تعبیر هستند ، اگر سوال دیگر در این زمینه دارید صورت خصوصی به مدیر سایت پیام دهید

 119. ساحلساحلsays:

  سلام .من چند ماهه ازعشقم جدا شدم و دلم میخاد برگرده بخاطر همین زیاد دعا کردم واسه برگشتش اما اثر نمیکنه دوستم دیشب تو خواب دیده که عشق من بهش گفت بخدا قسم برمیگردم پیشش.تعبیرش چیه؟???

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نیز به این تعبیر نیست که ایشان بازمیگردند بلکه به علامت چند اتفاق خوب و ایده آل است که بزودی برای دوست شما رخ خواهد داد

 120. فرانکفرانکsays:

  سلام.من چندروزی هست خوابی میبینم ک انگار دارم خیانت میکنم ب همسرم.هردفعه ی پسر ناشناس میاد منو میبوسه ولی من مانع کارش میشم میخوام بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همنیکه در خواب متوجه این موضوع شده اید که در حال خیانت هستید و خودتان مخالف این کارید تعبیر را نیکو میسازد و خطری ندارد

 121. ساراساراsays:

  سلام.من چند وقته ی سری مشکلات برام پیش اومده .هرسری من تو دعاهام از خدا گلگی میکنم ک همون شب تو خواب انگار یک شخصی ب من میگه همه مشکلاتت حل میشه حتی ی دفعه ی خانم بهم گفت اگه صبر کنم ب ارزوهام میرسم .من میخوام بدونم خوابم تعبیر داره یا ن ..یعنی این کسایی ک بهم میگن حقیقین؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت

 122. سعيدسعيدsays:

  سلام استاد من خوابي ديدم ك فوقالعاده نگرانم اول يه زنبور بود كه تو خياط خالم اينا رفت سمت درخت و پراوز ميكرد ولي كاريم نداشت بعد ي مردي ك زيادي از حد كوتاه بود و ميرقصيد و شاد بود من كاري نميكردم و حتي شادم نبودم و كناش باغچه اي بود ك سه نوع گل هاي رني و زيبا دسته دسته كنار هم روييده بود و اوليش فك كنم لاله بود ك پاش روي يدونه از لا له ها هم رفت و يه چاهي بود ك ابش كثيف بود افتاد توي چاه و داشت خفه ميشد عمقي نداشت ولي با صورت تو اب بود و بي حركت نميدونم مرد يا ن ي پسر بچه داشت ب ي پير مرده ميگفت بياد كمكش اخرش مثله تيتراژ فيلم تموم شد نميدونم فيلم بود يا فقط ميخوام ببينم خداي نكرده ارتباط با معشوقم ك الان قصدم ازدواجه تداشته باشه خيلي نگرانم من در ادامش خوابي ديگه هم ديدم و امروزم قراره با معشوقم بريم دورهمي دعوتيم تروخدا جواب بديد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو در بین دوستانت محبوب هستی. این مساله‌ای آشکار است و خودت هم آن را می‌دانی. اما همین محبوبیت، حسادت‌هایی را برمی‌انگیزد. پس باید مراقب باشی.

 123. delaram.adelaram.asays:

  سلام وقتتون بخیر.ببخشید من چنوقت پیش با پسری مذهبی و بسیار باکمالات آشنا شدم که بشدت عاشقم بود ولی یدفعه سر یه دلخوری من که سر کم توجهیش. تو اون روز بهم بودکاملن باهام سرد شد و قطع ارتباط کرد و بعد دو روز دیدم ک با کس دیگعی اکانت عاشقانه داده و بعدچن بار ک بهش پی ام دادم گفتش ک دیگه نمیخاد ارتباطمون باشع و عاشق کس دیگعی شده وکاملن ارتباطمون قطع شده جوری شد اصن انگار نه انگار که اون ادم عاشق پیشه بوده درصورتیکه من هنوزم عاشقسم با تموم اینحرفا اینم بگم ک این اتفاقات جدایی ظرف یکی دو هفته قبل اتفاق افتادهدیشب خاب دیدم که داشتیم ازهم لب میگرفتیم درحالیکه تا حالا اینجوری خابیو ازش ندیده بودم ممنون میشم جوابمو بدید?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مسائلی در زندگی عاطفی‌ات پیش می‌آید که پیش‌بینی‌های تو را تا حدودی دچار تغییر می‌کند

 124. CapitanCapitansays:

  سلام ببخشید من حدودا یه سالی میشه با دختر داییم رابطه دارم و به ازدواج فکر میکنیم چند شب پیش خواب دیدم تو خونشون در حالی که کسی نیست موقع رفتن پیش در بودم که صدام زد وایسا و منم وایسادم و بعد همون حالت شروع کردیم به بوسیدن خوردن لب های هم حتی من لباشم گاز گرفتم میشه راهنماییم کنید مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسی موجب خوشبختی شما خواهد شد

 125. شقایق هفته دوریشقایق هفته دوریsays:

  سلام من دیشب با همسرم دعوام شد وقتی خوابیدم خواب دیدم ک همسرمو با خواهرش رو هم افتادنو لب میگیرن تا میبینم جیغ میزنم ک خواهر شوهرم با حالت دعوا و طلبکاری ازم قهر میکنه میره شوهرمم میگ من نمیخواستم زیاد ولی با حالت دعوا تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در محيط خانواده برخوردي نامطلوب خواهید داشت که به شما لطمه وارد مي آيد

 126. minaminasays:

  سلام من خواب دیدم یه پسر که خیلی شبیه عشقم بود ولی اسمش اون نبود جلوی من داره دختریو با ولع میبوسه از لباش و لیس میزنه . اون دختر هم شبیه من بود فک کنم دقیق یادم نیست ولی من داشتم نگاشون میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که به رابطه عاشقانه دیگران حسادت می‌کنید.

 127. AliAlisays:

  سلام من دوتا خواب از عشقم دیدم 1-خونه‌ی پدرم بزرگم بودم بعد پدربزرگم کلی مردم برای شام دعوت کرده بود من در اشپزخانه تنها بودم بعد عشقم اومد منو از پشت زد و بهم گفت برو در اتاق بهات کار دارم من رفت تو اتاق و عشقم دنبالم و بدون هیچ چیزی بهم بگه منو رو لبام بوسید 2-خواب دومی عشقم را دیدم بیش از حد بهم علاقه داره من بیرون داشتم راه میرفتم یهویی دیدمش دم در خونشون هی بهم نگاه میکرد و با دست بهم بوسه میفرستاد تعبیر این دوتا خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.

 128. سوگلسوگلsays:

  سلام استاد عزیز یکی از همکارام احساس میکنم ایشون هم ازمن خوششون میاد خواب دیدم ایشون روبروی من نشسته و هردوساکت یدفعه لاله ی گوش و لب های و گردنمو بوسید و رفت من شوکه بودم و بعد اون خجالت میکشیدم ازش تعبیر این خواب چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می‌کنید.

 129. ناشناسناشناسsays:

  چند روز پیش خواب دیدم نشستم روی یه دیوار بلند بعد داداشتم یه سیب زرد از روی درخت چید پوستشو گرفت و نصفشو داد ب من خوردم و خوشمزه هم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود.

 130. لیلیلیلیsays:

  سلام،من خواب دیدم که من و دوست پسرم داریم از لب همو میبوسیم و اینکه زبون همو میمکیم ولی تو همین حین من زبون دوستمو انگار کندم و تو دهنمه ممون میشم تعبیرشو بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

 131. مهرنازمهرنازsays:

  سلام من چند وقتي با يه اقا در ارتباط بودم به قصد ازدواج اما به نتيجه نرسيد.بيشتر هم از سمت خودم.و من خيييلي دوسش داشتم هنوز هم خيلي دوسش دارم.هيچ رابطه اي هم بينمون نبود. چند شب پيش خوابش رو ديدم كه داشتيم خيلي با هيجان از هم لب ميگرفتيم و من هم خوشحال بودم از اين موضوع .و البته چندبار ديگه هم توي خوابم اومده به شكلاي ديگه.تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.

 132. سایان کمریسایان کمریsays:

  با سلام و وقت بخیر,من دیشب خواب دیدم نامزد قبلیم دوباره اومده خواستگاریم و من اطلاعی نداشتم,خواب بودم انگار و با لب گرفتنِ نامزد قبلیم و خیس شدنِ لبام بیدار شدم و متوجه شدم تو مراسم خواستگاری ام,یه کم خجالت کشیدم تو جمع ,یکی از نامزدم پرسید چرا برگشتی و گفت ببخشید سری قبل اشتباه کردم و سرش پایین بود,و از خانواده م خواست که بذارن ما به هم برسیم چون همو دوست داریم,یهو یکی که انگار از اعضای خونواده م بود و اصلا ندیدمش با مأمور نیرو انتظامی اومد داخل و گفت که نامزدم و خونواده نامزدمو بیرون کنن و ازشون شکایا داریم که مأمور به محض وارد شدن لبخند میزد و پایکوبی میکرد بدون آهنگ و میگفت مبارکه من اینارو بیرون نمیکنم,این وصلت مبارکه و خیره,و همین طور بدون آهنگ تو خونه مون میرچرخید و پایکوبی میکرد,البته دیروز غروب هم خواب دیدم خودم و نامزدقبلیم تو حرم امام رضا هستیم و دستِ همو گرفتیم,با هم اصلا حرف نمیزدیم,فقط دستمون تو دست هم قفل بود و با هم به سمت گنبد طلا میرفتیم,هیچ کس جز ما تو حرم نبود کلی کبوتر سفید اطرافمون بودن بعضی هاشون در حال پرواز بودن,بعضی هاشون پرهاشونو باز کرده بودن و میخواستن از زمین بلند شن و بعضی هاشون هم رو صحن حرم راه میرفتن,منم چادر سفیدم سرم بود و به سمت حرم قدم برمیداشتیم و سلام میدادم به آقا,روز بود ,ممنون میشم تعبیرشو لطف کنین,ببخشید طولانی شد,مانا باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.

 133. ناشناسxxناشناسxxsays:

  سلام من خواب ديدم پسري كه قبلا باهام يه درسي رو باهام كار ميكرد و ٤ ٥ سال ازم بزرگتر بود اومده خونمون با هم ميريم تو پذيرايي و منو بلند ميكنه و چون قدش بلند بود ميذاره رو مبل و همو ميبوسيم يهو ميببنم رو زمين بغل هم دراز كشيديم ك مادرم مياد و درو باز ميكنه و ما خودمونو ميزنيم به اون راه ك نفهمه مادرم ميشه تعبيرشو بگين؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به شما روی کرده است.

 134. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم نشتیم با داداشم و دوتا از عمهام چهارتا بشقاب پر از برنج و مرغ جلومون بود و منو داداشم از غذاهامون خوریدم خیلی خوش طعم بودن ولی عمهام زیاد نخوردن مثه اینکه مال اونا خوش طعم نبود میخواستم ببینم تعبیرش چی میونه باشه اینکه من اون بشقاب پراز برنج سفید با مرغ رو داشتم میخوردم و خیلی هم خوشمزه بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.

 135. امیرامیرsays:

  سلام من امروز صب بین ساعت ۵ تا ۶ خواب دیدم ک تو کوچه مدرسه قدیم میرفتم نشسته بودم ک دوستم با زنش ک چادری بودو خوشگل بود رفتن خونه بعد دیدم با دعوا از شوهرش جدا شد میومد سمت من منم بی میل نبودم بعد با چشمک زدن همدیگه رفتیم جای خلوتی شروع ب بوسیدن لبای همو کردیم خیلی عمیق بغلو مالش بود.خواهشا تعبیر این خوابو بگین چون من روی زن شوهردار حساسم چون گناه بزرگیه.درضمن این دوستم ک تو خواب دیدمش اصلا زن نداره.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است كه اخباری به دستتان می‌رسد كه موجب شور و نشاط شما می‌گردد.

 136. ناشناسناشناسsays:

  خواب دیدم با همسر سابقم لبهای هم را عمیق میبوسیم تعبیر ان چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه ی عمیق بر لبهای همسر ساقتان بیانگر رسیدن به اوج لذت در دوره ای مشخص از زندگی شما و رسیدن به بیشتر اهداف است

 137. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم نامزدم اول با من عشق بازی کرد بعد با ولع خواهرمو از لب بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افزایش مال و اموال

 138. غزلغزلsays:

  سلام.خواب دیدم به یه دختر که اصلا نمیشناختمش گفتم که لبای خوشگلی داره و اون اومد جلو لبامو بوسید اگه میشه بگین تعبیرش چیه مچکرم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است كه در یك مهمانى دوستانه شركت خواهید كرد.

 139. NasiNasisays:

  خواب دیدم یکی از دوستان مذکر من(دوست پسر یا معشوقم نیستن) لب منو به زور و یواشکی دوبار بوس میکنه و من مانع میشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی خود بایستی چیزهای جدیدی یاد بگیرید.

 140. zohrh_sazohrh_sasays:

  سلام من دوساله با یه پسری دوستم یعنی الان دوست نیستیم و چت میکنیم باهم من خیلی دوصش دارم و بعضی وقتا فکر میکنم اونم دوستم داره ولی مطمئن نیستم.باهم بیرون هم رفتیم و همدیگه رو هم بوسیدیم دیشب خواب دیدم ک من خواستم ببوسمش اما اون همکاری نکرد و بهونه آورد دقیق یادم نیست ولی مثل اینکع گفت پوست لبم کنده شده و نزاشت درست ببوسمش میشه بپرسم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه این است که سرگرمی‌های خوشايندی خواهيد داشت.

 141. دخترمدخترمsays:

  سلام من دخترم خاب دیدم ک با لباس پسرونه و موهای پسرونه کلا تیپم پسرونه بود تو کلاس پسرونه درس میخونم بعد همکلاسیم قبلادختر بوده ولی تغیر جنسیت داده کلا ترنسه یکی از خاطر خاهاش همش سعی میکرد بهش نزدیک شه منم هی عصبی میشدم برا اینکه ثابت کنم ک مال خودمه جلو همه پسرا ازش لب میگرفتم اونم تو شوک بود بعد منو برد تو خونه مشترکمون ک فقط همخونه بودیم کلی ازم لب میگرف و ازم میخاس بهش بگم دوسش دارم ...کلی عشق بازی میکردیم و بهم گف ک عاشقمه لطفا تعبیرشو بگین ی جا نوشته بود ک شاهد تغیراتی در خود خاهید شد همیشه این خابود میبینم:)تعبیرش چی میشه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد

 142. SSsays:

  سلام.من پسرم.من تو اخرین سال راهنمایی با یکی از دوستام رفیق شدم در حدی که تمام اسرار زندگیمونو میدونستیم و من به اون وابسته شده بودم ولی بعداز دوره ی راهنمایی که مدرسه هامون جدا شد حدود 3ماه افسرگی گرفته بودم. دیشب خواب دیدم توی یه مدرسه یکی از دوستای دیگم میخواست با این دوستم لب بگیره که نزاشت و منم اونجا بودم نگاه میکردم.میشه تعبیرشو زود جواب بدید؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب خودتان باشید.

 143. م.م.مم.م.مsays:

  سلام من تو خواب دیدم با پسری ک باهم قصد ازدواج داریم و خواستگارم هست و ب من خیلی علاقه داره . اما از نزدیک هم رو ندیدیم هنوز دیدم تو خواب با اون لب میگیریم و زبونم رو میخوره و همش بوسه عمیق میزدیم. تعبیر خوابم چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد.

 144. الف.الف.says:

  سلام خسته نباشین.من خواب دیدم یکی از همکارام جایی که هرچی فکرمیکنم یادم نمیاد کجا بود داره ازمن لب میگیره.یادمه توخواب خودم یه جورایی اونوبه سمت خودم کشوندم.ضمن اینکه الان با یه آقای دیگه دررابطه ام.تعبیراین یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر تمایلات احساسی است.

 145. همایونهمایونsays:

  سلام خسته نباشید. من در خواب بوسه ای به یاد ندارم اما یک دختری که در زندگی واقعیم دیده بودم با یک رژه لب قرمز دیدم. ممنون میشم تعبیرشو به من بگید. تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می‌دهد

 146. داوودداوودsays:

  سلام خواب دیدمم لباس خدمت پوشیدم با چکمه های بلند و آماده شدم به جنگ اعزام بشم دوتا دختر جلوم بودن که نمیشناختمشون یکیش رو که اصلا نمیشناختم یکی رو حس میکردم میشناختم ولی اصلا شبیه اونی که فک میکردم هست نبود با هاشون خدافظی کردم یکیش رو از صورت هم بوسیدیم و اون یکی میخواستم از صورتش ببوسم که یه دفعه لبامو بوسید و منم این کارو تکرار کردم از لب هم چند بار بوسیدیم که یه حس عالی و عجیبی داشت. ممنونم بابت لطفتون اگه میشه تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رسیدن به آرامش

 147. maryammaryamsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم پسری که من میشناسمش ولی با‌هم هیچ رابطه و صحبتی نداریم در خواب خیلی عمیق لب های منو میبوسید و این کار رو مدام تکرار میکرد تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در زندگی شما موقعیت‌های نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت.

 148. افسونافسونsays:

  سلام خسته نباشین،من خواب بهترین دوستمو با دوست پسر سابقش که الان یک سال باهم هیچ رابطه ای ندارن و دیدم، دوستم در حالی که یه پیراهن بلند قرمز پوشیده بودبا موهای بازش در حال بوسیدن )لب و صورت(بقل کردن عشقش بود و تو خواب اینطور به نظر میومد که به ما نگفته که دوباره با اون رابطه داره و من اتفاقی ددیده بودمش ،میدونم که دوستم هنوز یه حسایی به اون ادم داره اما دیگه مثل قبل نیست ،تعبیرش چیه!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود

 149. میلادمیلادsays:

  سلام خواب دیدم با دختری که در واقعیت خیلی همدیگرو دوست داریم تو یک جای نا اشنا ولی زیبا قدم میزنیم و بهم القا میشد که ما نامزد کردیم و محرم هستیم من ازش درخواست بوسه لب میکنم و همدیگرو میبوسیدیم و بغل میکردیم و خیلی خوشحال بودیم از اینکه بهم رسیده بودیم بعد به یک رودخانه زلال و عریضی رسیدیم که من کولش کردم و به اونور رودخونه بردمش بعد دیدم اون بخاطر اینکه لباساش خیس نشه اونارو اینور رودخونه دراورده و من سریع اومدم اونارو بهش برسونم که دیدم مادرم و خاله ام و دو تا پسر نامحرم اونو دیدن و فکر کردن عمدا اونجا لخت وایساده و مادرم با سیلی به پشتش زد و من کلی ناراحت شدم و دویدم سمتش تا لباساشو بهش بدم تا کسی نبینتش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقایع خوشی در انتظار شماست

 150. هستیهستیsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که تو ی مکان بودم که برام نااشنا بود...پسر خاله در رو باز کرد تا منو دید خندید.. و منو بغل کرد...بعد گونه ام بوسید و بعدش لب هامو بوسید و رفت... همینجوری مات و مهبوت دور ورم رو میگشتم که ببینم اینجا کجاست..که داییم رو دیدم که بهم لبخند زد... میشه بگین تعبیر خوابم چیه؟؟باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مال و اموال به دست می‌آوری

 151. رایحهرایحهsays:

  سلام من خواب دیدم همسرسابقم که الان خارجه خیلی جوان و زیبا شده و وقتی همدیگرو دیدیم شروع کردیم به بوسیدن لب هم و من بهش میگفتم عزیزم .در صورتی که در بیداری اصلا حس عاشقانه و مثبتی بهش ندارم .بعد انگشتری که شبیه عقیق بود ولی عقیق نبود رو در اورد و به صورتش مالید و به منم داد تا این کارو انجام بدم ولی من بهش پس دادم ممنون از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

 152. میران ناظممیران ناظمsays:

  سلام من خواب دیدم دختر مورد علاقم(که خیلی خیلی دوسش دارم) و یکی از نزدیکان هم هست لبمو می بوسه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کامیابی و رسیدن به مراد

 153. الیناالیناsays:

  من خواب دیدم که تو یه خونه کنار ساحل نیمه شب خواستم آب بخورم پسر داییم که دوسش دارم ولی نمیدونم دوسم داره یا نه اومد تو آشپزخونه و منو بوسید کوتاه بود یادم نمیاد که امتناع کردم یا نه.ممنون میشم بگید تعبیرش چیه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت شما به تأخیر می‌افتد

 154. الیالیsays:

  مجردم.خواب دیدم تو یه اتاقم که خیلی تاریکه در اتاق هم باز بود آسمون تیره بود یه عالمه چیزای ترسناک اون بیرون بود که احساس میکردم شیاطین اون بیرون هستندخیلی ترسیده بودم. بعد احساس کردم یک مرد لخت نشست روی بدنم و لبامو بوسید، مچ دستای طرف رو گرفتم و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بسیار در کارهایتان محتاط باشید

 155. سپیدهسپیدهsays:

  سلام من خواب دیدم شوهرم دوبار به دور از چشم همه لبهای خواهرم رو بوسید و فقط من در جریان بودم و کمکشون هم میکردم و اصلا مانعشون نمی شدم لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه این ماجرا برای شما اتفاقی معمولی بوده و حرکتی از خود نشان نداده اید خوب و خیر است و تعبیر منفی را بکلی از بین می برد

 156. آرشآرشsays:

  سلام من خواب دیدم که با دختر داییم که یه مدتی دوست دخترم بود الان هیچی بینمون نمونده خواستم تو اتاق باهاش لب بگیرم که قبول نکرد لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه این است که یک دوست پیش شما می‌آید

 157. سرور بهاریسرور بهاریsays:

  خواب دیدم خواهرم لباس سبز روشن تنشه و نامزدمم هم کت و شلوار پوشیده و دست همدیگرو گرفته بودن و داشتن از پله ها پایین میاومدن نامزدم خواهرمو بوسید جلوی من و رفتن توی هال کنار هم نشستن منم دست نامزدم رو گرفتم و گفتم برو اونطرف بشین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لباس سبز ایشان اینده ی روشن را خبر میدهد ، اینکه دستش در دست نامزدتان بوده هم معنای بدی را نمی دهد چون در حضور خودتان این عمل انجام شده

 158. arefearefesays:

  خواب دیدم که با کسی که دوسش دارم ولی باهاش رابطه ای ندارم توی یه جایی مثل اتوبوس نشستیم و اون با شور و ذوق راجع به موضوعی حرف میزد و منم با اشتیاق به حرفاش گوش میدادم و لبخند میزدم بعد از اینکه حرفاش تموم شد لبخند زدم و جلو اومدم و با عشق از لباش بوسه گرفتم و هر دومون خوشحال بودیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر آورده شدن ناگهانی یک امر

 159. فرانکفرانکsays:

  سلام من ی مدته دارم خواب پسری ک میشناسمش و دوسش دارم رو میبینم البته اون خبرنداره .هردفعه منو عمیق میبوسه ..هردفعه جاهای مختلف میبنمش ک منم همراهیش میکنم با لذت..چند وقت پیشم زنداداشم چندباری درحال بوسیدن من دیده ک همون طرف میبوستم ک البته من شک زده ام..لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه ایشان شما را بصورت پی در پی بوسیده اند خوب است ولی تعبیر ارتباطی با این شخص ندارد بلکه به بعضی از شادامانی ها و لذت های ناگهانی اشاره دارد که وارد زندگیتان خواهد شد

 160. مهدیمهدیsays:

  سلام خواب دیدم من رو در خانه ای حبس کرده اند بعد از جست و جو در خانه در اتاقی زن زیبا و جوان با موهای بلوند رو دیدم نزدیک شدم و پشت سرهم لب هاش رو می بوسیدم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زن زیبایی که از لب های او کام گرفته اید ، نشان دهنده ی کامیابی و لذت زیاد در آینده ی نزدیک است

 161. بی نامبی نامsays:

  بخشید من خواب دیدم که یه دختر همجنس باز گردن منو بوس کرد و منم لباشو بوسیدم!!?جان من بگید تعبیرش چیه!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شادی و خوشی در عشق

 162. NilufarNilufarsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که تو خونه با دوس پسره قبلیم بودم و تویه یه اتاق تنها بودم که یهو دره اتاق باز میشه و دوس پسرم میاد تو بغلم میکنه منم گریه میکنم بعدش شروع میکنه بوسیدن از لب و منم همراهیش میکنم بعدشم تو بغلش میخابم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که با دوستان خود تفریحات و خوشی‌های بسیار خواهید داشت.

 163. پسرمپسرمsays:

  سلام خواب ديدم توي اتاق با يه دختريم ،داريم صحبت ميكنيم.احساس ميكردم عاشقشم تو تايمي كه داشتيم صحبت ميكرديم من بهش خيره بودم و فك كنم دوبار در حين صحبت لباشو بوسيدم و اون دختر با لبخند مي گفت نكن ولي انگار ناراضي نبود. حين صحبت استادمو ديدم تو همون اتاق خوابيده و دختره تو ادامه صحبت به من چيزي گفت كه من ميدونستم درست نيست و استادم شنيد تو همون حالت خواب لبخند زد ولي از اينكه استادم اون حرفو شنيد خجالت كشيدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تحصیل فراغت و کسب آسودگی است

 164. علی...علی...says:

  سلام دوست عزیز،من خواب دیدم که دارم ازیه عده فرارمیکنم،رفتم توی یک خونه اونجایه خانوم بود که نمیشناختمش وسردسته همونایی بود که دنبالم بودن بهش گفتم لخت بشه اون رفت و به همونایی که دنبالم بودن گفت که نیان وقتی که برگشت من اصلا توقعشو نداشتم تو خواب هم شکه شده بودم ،اون خودشو دراختیارم گذاشت و من یادمه که بهش تجاوز کردم و اول گرنشو خوردم بعد بوسیدمش ازلب و..... کارم تموم شد فرار کردم و دیگه نیومدن دنبالم نمیدونم خوابم پریشونه یانه دیدم به همه جواب دادین گفتم دقیق بگم شاید به منم جواب دادین،ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگانی و معیشت خوب و خوش

 165. TermeTermesays:

  سلام من تازه با پسر مورد علاقم وارد رابطه شدم بعد از دوسال و دیشب خواب دیدم که جلو پدر مادرم خیلی یهویی و یواشکی لبامو بوسید...تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حوادث و اتفاقات تلخی در آینده سبب خواهد شد اشک چشمانتان جاری شود

 166. سپیدهسپیدهsays:

  من خواب دیدم لبهای پسرخالم که حدود۱۴ سال از من کوچیکتره و ۱۳ سالشه رو بوسیدم و ازش لب گرفتم در ضمن من متاهلم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اقدامات عجولانه مشکلاتی به وجود می آورد

 167. مبينامبيناsays:

  من عاشق يه پسري هستم ك اون خيلي مذهبيه خواب ديدم تو مسجد يه مراسمي بود اون داشت حرف ميزد كه من اومدم از لب ببوسمش سرشو كشيد عقب با صندلي ك روش نشسته بود خورد زمين از پشت بعد همه داشتن ازين اتفاق حرف ميزدن سر به سفره اي اعصابش خورد شد گفت پشيمونم اي بابا بيا بوسم كن و اينا داد ميزد و ميگفت بعد تويه يه اتاق بوديم داشتيم لباس عوض ميكرديم اون شلوار داشت ولي پيرهني تنش نبود بعد من چسبوندمش به ديوار بغلش كردم و دستشو گرفتم و لبمو اروم گزاشتم رو گردنش اونم ديگ مثه دفعه قبل ك سرشو كشيد ناراضي نبود هي ميگفت جان جان تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی و دغدغه چیزی و یا اتفاقی را در ایام پیش رو خواهید داشت

 168. مبینامبیناsays:

  سلام.من سه ماه و نیمه با آقایی به قصد ازدواج رابطه داریم که واقعا دوسشون دارم و حس میکنم آینده ی من با این آقاست.یه مدته از ایشون سردی میبینم و بهانشون مشکل کارشونه اما بیتفاوتیهاشون اذیت کنندست گاهی حتی بهم هدیه تولد نداد،درحالی که میگه دوسم داره.دیشب بهش گفتم به زندگیش برسه چون ظاهرا براش اونقدر که باید مهم نیستم و با خانوادشم موضوع رو مطرح نمیکنه که این منو ناراحت کرده.دم صبح خواب دیدم با برادرم تو ماشین بودیم و حسم این بود که تازه با برادرم سومیم عقد کردم (خودش زن عقدی داره)و خواستیم لب همو ببوسیم که انگار کسی اومد و توی همین خواب دیدم که با اون یکی برادرم (برادر دوم که خدا تازه یه بچه داده بهش)رفتیم رستوران سفارش غذا دادیم. صبح که بیدار شدم دیدم اون آقا دو تا پیام داده که جوابش ندادم و گفته بود دوسم داره و پیام سومش چون جوابش ندادم خداحافظی جدایی کرده بود.ببخشید طولانی شد .تعبیر خوابم چی میتونه باشه و آیا ارتباطی با رابطم با اون آقا داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله مرتبط است و نشان میدهد سردی در روابط شما بتدریج بیشتر از قبل نیز خواهد شد ، و اما تعبیر این خواب نیز خوب نبود و نشان میدهد که این شخص با شما در بعضی از زمینه ها صادق نیستند

 169. زهرهزهرهsays:

  سلام خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم که انگار تو یه فروشگاهی هستم ویکی از دوستان که یه پیرزن خیلی خوبی هستش داشتم داشتم از سوال می پرسیدم که اجازه بگیرم برم یه فروشگاه دیگه گفت نه و گرفت لب من و بوسید و من تعجب کردم.می شه لطفا خواب من و تعبیر کنیو ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گشایش و پیشرفت در کار

 170. علیرضاعلیرضاsays:

  سلام خواب دیدم که با دختری که نمی شناسم داشتم لب می گرفتم و یک اقایی داشت به ما نگاه میکرد. تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به لذت رسیدن ، کامیابی ، عیش و نوش و راحتی بیشتر تعبیر این خواب است

 171. امید مرادیامید مرادیsays:

  من همیشه دوست داشتم که با خالم رابطه داشته باشم و دیشب تو خواب دیدم که من و اون لختیم و اون مرا به اغوش خود دعوت کرد وقتی من رفتم با اشتیاق از من لب گرفت و من هم ادامه دادم کلی کیف کردم تا خواب تمام شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت ها و شادی های زیادی برای خاله ی شما در راه خواهد بود

 172. کیاناکیاناsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که پسر عمم که در واقعیت علاقه نشون میده بهم تو خواب منو بوسید و اون موقع چیزی از دهنش به دهن من افتاد و من احساسم بد بود تعبیر این چی میتونه باشه؟!??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای هر دوی شما خوب است و نشان دهنده کسب رضایت منفعت و لذت است

 173. عبدالهعبدالهsays:

  سلام وقت بخیر من دختری و میخوام و دوستش دارم او هم کم کم بمن علاقمند میشود. صبح خواب دیدم که منزل خواهر بزرگم هستم که چند سالی بیوه شده است. خواهرم از من خواست که لبش را ببوسم منم کردم و گفت که بهتره ما هر دو با هم ازدواج کنیم. کمی نگرانم لطفاً تعبیرش را بفرمایید. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن بر لب های خواهر بزرگتر هیچ معنای بدی ندارد و فقط نشان دهنده ی بدست آمدن خوشی های بیشتر برای این شخص است ( خواهر)

 174. بختیاریبختیاریsays:

  سلام.ببخشید من فردی متاهل هستم.دیشب خواب دیدم که یکی از همکارانم که انسان شریفی نیست به حالت لخت در کنار هم هستیم و این انسان بسیار ادم دروغگو و بد طینتی هست.در ادامه خواب دیدم که دوباره با یکی دیگه از همکاران که بسیار انسان شریفی هستند در حالت پوشیده و با فاصله دراز کشیده و ایشون که همسرشون هم ایستادن صورت منو چند بار در حالت شب بخیر میبوسن و کاملا طبیعی نه من نه ایشون و نه همسرشون ناراحت نمیشیم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است

 175. مسعودمسعودsays:

  خواب دیدم که تو یه فضای نسبتا تاریک نشستم دارم با مامانم حرف میزنم خیلی معمولی، بعد پدرم (حدودا 15سال پیش فوت شده) با عصبانیت وارد اتاق شد، بعد خیلی اروم و مهربون اومد لبمو بوسید(اشاره کنم من پسرم) منم به شوخی گفتم فکر کنم اشتباه گرفتیها، بعد دو طرف صورتم کلی بوس زد، بعد رفت، صبح که از خواب بیدار شدم لب پایینم پوف کرده انگار زنبور نیش زده، الان که اینو مینویسم هنوز لبم اونجوریه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   استواری و پایداری در زندگی زنانشویی آینده

 176. رها..رها..says:

  سلام دیشب خواب دیدم دوست پسرم که 5 سال با هم دوستیم داره با همکارش که اونم اقا است لب میگیره این یعنی چی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت های تازه ای برای فرد دومی که در این رویا حضور داشت ، به وقوع خواهد پیوست

 177. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم پسرخالم رو میبوسیدم ولی انگاری یهو میشد داداشم یهو میشد پسر خالم میشه بگید تعبیرش چیه؟یعنی در واقع تو ذهنم پسر خالم بود ولی قیافش داداشم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییر چهره دادن ایشان به این علامت است که همزمان این شخص و شما رویایی را با موضوع مشابه می دیده اید !

 178. پارسا خبازپارسا خبازsays:

  سلام من دیروز خواب دیدم که با عشقم حرف میزنم که از او خواستم بوسش کنم قبول کرد من هم یک بوسه ارومی روی لباش کردم عاشقانه نگام کرد گفت مثل فیلما بوسم کن منم کردم میشع بگید تعبیرش چیع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر و نیکی به تو می‌رسد

 179. مهتابمهتابsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که مردی را با ولع از لب هاش میبوسم و اون هم منو بغل میکنه. تو خواب انگار همو میشناختیم و دوست داشتیم همو اما من تو واقعیت چهره همچین فردی رو به خاطر نمیارم که اشنا باشن و این خواب حس خوبی رو داشت و حتی تا بعد بیدار شدن هم این حس همراهم بود...تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر مردی که او را با حرص و ولع می بوسیده اید آشنا باشد رسوایی و بدنامی ست چنان چه غریبه باشد لذت و خوشی های زیاد در آینده تعبیر می شود

 180. سحرسحرsays:

  حدود ساعت 7یا 8صبح بود خواب دیدم یکی از همکارام (طرف خانم بود خودمم خانمم )که یک سالی بود باهم قهر بودیم و تازه دیروزش یکی از همکارای دیگمون باهم آشتی داده بود داشت با ولع بسیار زیاد از من لب میگر فت طوری که صدای نفس زدناش رو میشنیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسب لذت های جدید برای فردی است که با ولع زیاد از شما لب میگرفته

 181. maryam zamyadmaryam zamyadsays:

  سلام من نه دوست پسر دارم نه با کسی رابطه دارم اما عاشق شخصی هستم که اصلا اطلاع نداره به هر حال خواب دیدم که پسری رو دارم میبوسم و اونم همراهیم میکنه و با هم رفتیم تو دستشویی جایی و دوباره شروع به بوسیدن کردیم اون پسر رو نمیشناحتم ولی تو خواب انگار با هم اشنا بودیم تعییرش چیه میشه بگید لطفا ذهنمو مشغول کرده ممنون..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا بیان میکند شیطان در کمین است تا شما را در گرفتن تصمیمی مهم و بزرگ گمراه کند ، پس باید هوشیار و مراقب باشید

 182. پریا صالحیپریا صالحیsays:

  سلام من یک دختر ی هستم ک دو یا 3 سالی هست پسرعمویم ب من علاقه داره من اصلا اولش از این اقا خوشم نمیومد اما وقتی برام خواستگار اومد این اقا همش ب من زل میزد کارا و رفتای عجیبی میکرد ک منو وابسته خودش کنه تا ب خواستکارم جواب منفی بدم و من مدتی هست ک به این اقا علاقمند شدم دست خودم نیس یک سری ک همه باهم رفتیم مسافرت چون مدت طولانی هم رو دیدیم من خیلی ب ایشون وابسته شدم ایشون هم همچنین ولی اون روزا این قدر سرم شلوع بود بهشون فکر نمیکردم ولی وقتی خوابیدم شب خواب عجیبی دیدم خواب دیدم روی یک تخت دونفره تو اتاق تاریک با این ااقا دراز کشیدم و این اقا همش نوازشم میکنه تمام نقاط بدنمو و سینه هامو لمس میکنه من عصبانی شدم گفتم نکن بعد پاشدم رو تخت نشستم و بعد پاشد نشسته از لبم بوسید بغلم کرد با وجود اینکه بغلم کرد خیلی حس خوبی داشتم ولی ناراحت بودم نمیدونم از ی چیزی میترسیدم ی چیزی اذیتم میکرد فرار کردم و سرش داد زدم نکن ولم کن صبح پا شدم و دوباره خوابیدم و ادامه خواب دیدم ک اون اقا رو تخت نشسته گریه میکنه میگه توروخدا اینکارو با من نکن بیا بغلم توروخدا با من ازدواج کن منم گریه میکردم میگفتم نمیتونم میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکست خوردن یک اقدام و یا تصمیم مهم تعبیر می شود

 183. بیتابیتاsays:

  سلام من سالی یبار خواب نمیبینم...به تازگی با یه اقا پسری اشنا شدم که تا حالا با کسی دوست هم‌ نبوده و ادم اروم خجالتی و سر ب زیری هست...الان تو این دو هفته که ما حرف میزنیم سه بار خوابشو دیدم این اخرین خوابم این بود که انگار باهم مهمونی خوانوادگی بودیم و من و اون اقا دزدکی و عاشقانه چندین بار لب های همو بوسیدیم... نمیدونم انگار به هم‌ محرم شده بودیم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر چه ایشان در ظاهر فردی آرام هستند اما اگر خودتان غفلت کنید موجب می شود تا افکار و یا هدف های ناسالمی در این رابطه به چشم بخورد و باید مراقب این مهم باشید

 184. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام و خسته نباشید من عاشق پسری هستم ولی اون اصلا منو نمیشناسه وقتی عشق تازه تو وجودم ریشه کرده بود خواب دیدم که تو یه جمع شلوغیم و من بی اعتنا به همه تنها وایستادم یهو اون ا در وارد میشه و میاد مهمونی از وقتی وارد شده به من خیره میشه ، کم کم میاد سمتم می خواست بهم چیزی بگه که از خواب بیدار شدم معنیش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما دوستان خوبی خواهید یافت

 185. نرگسنرگسsays:

  سلام من خوابدیدم داخل یه؟جنگل میدوم پشت سرم بردارشوهر خواهرم هست بعد من میشنم اونم میاد ازم لب میگیره منم ۲بوسه از گردنش میگیرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنی بدی نداشت و فقط بر لذت های هر دو خانواده ( شما و برادر شوهر ) افزوده می شود

 186. سید ایمان حسینیسید ایمان حسینیsays:

  سلام یه‌ دختر عمه دارم خیلی باهاش صمیمی هستم یه روز اومد خونه ی ما چون پدر و مادرش رفته بودن جایی یکم باهم صحیت کردیم و حرف زدیم بعد ساعت ۱۲ نصف شب شد و پدر و مادرش اومدن دنبالش‌ و رفت منم رفتم که بخوابم توی خواب بود که یه کاری با گوشیش نمیتونست انجام بده من بهش کمک کردم و سریع روی لب هام رو بوسید. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قول سعادت و نیک بختی را ، تنها برای مدتی کوتاه می دهد

 187. مونا نیکمنشمونا نیکمنشsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که برادر همسرمو که خیلی هم با هم مشکل داریم میبوسم خیلی با ولع تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ارتباط شما با ایشان در نه در حال حاضر بلکه در آینده بتدریج خوب و حتی میتوان گفت صمیمی می شود

 188. مریممریمsays:

  سلام، منمن خواب دیدم با یکی از خواننده های معروف مرد خارجی خونمون نشستم و گه گاهی ازش لب میگیرم. اون نامزد داره و بیرون اتاقه و در بسته است هر وقت که میخواد نامزدش میاد ما دست از این کار میکشیم. هم اون دوست داره و هم من. ممنون از تعبیر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی بهبود اوضاع شما از چند جهت مختلف است

 189. مهدیسمهدیسsays:

  سلام،من یک دختر مجرد هستم خواب دیدم که با بازیگر مردی که علاقه زیادی بهش دارم داخل یه برنامه مردمی هستیم یه چیزی مثل خندوانه و دورهمی ولی دقیق یادمه دکورش دکور خندوانه بود و مجری جلو رومونم آقای جوان،من لباس سفید پوشیده بودم دوتامون نشسته بودیم و با لبخند دست چپ همدیگرو گرفته بودیم،تو دست هر دوتامون یه انگشتر با نام های همدیگه بود.انگار منم بازیگر بودم،بی هوا خم شد و لبهامو عمیق بوسید ولی من فقط با تعجب نگاش میکردم و حرکت خاصی نداشتم. تعبیر این خواب چی میشه لطفاً بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شادی و خوشبختی در آینده معنی می شود

 190. فرزانهفرزانهsays:

  سلام.من خواب دیدم دختری که در خواب نمیشناختم در خانه پدربزرگ مرحومم در ابتدا دو بار منو با محبت بغل کرد اما بار سوم بوسه ای بر لبهای من زد که من با این عمل او شوکه و متوجه شدم دختری همم جنس باز هست از او فاصله گرفتم و از خوآب بیدار شدم. تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر از یک گردش مهیج میدهد ، که تنها خاطره ی آن باقی می ماند.

 191. حميدحميدsays:

  تروووخدا استاد زود پاسخ دهيد خواب دو مرد غريبه كه از كوهي باچتر پريدن پايين و من از بالا نزاره كردم و ب پايين رسيدن و يكي دنبالشون بود و بعد درگيريشون ديدم و ناراحت عصبي بودم ايناش مهم ني(يادمه بعد عصبي بودم من پسرم و ي پسره اشنا ك سلام عليك داريم گاهي ميلينمش ديد من عصبي و ناراحتم از لپم ي ماچ كرد))تروخدا معني اين بوسيدن ايا ب خيانت معشوقم ك دوسش داره مربوطه؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما در مورد یک شیاد هشدا میدهد

 192. ماريامارياsays:

  چندين ماه پيش با يه اقايي به قصد ازدواج درارتباط بودم. و رابطه اي جز اشنايي بينمون نبود.خيلي علاقه مند شدم به اين اقا.اما نشد و رابطه تموم شد.هنوز هم بهشون فكر ميكنم.ديشب خواب ديدم تو يه كوچه اتفاقي بهم برخورد كرديم منو گرفتو از ازلبام بوسيد و بعد دست همو گرفتيم و رفتيم و من رفتم خونه قرار شد اماده شم و غروبش باز همو ببينيم.تعبيرش چيه؟؟?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی این است که به این شخص اخیرا منفعت یا لذت رسیده است

 193. BBsays:

  سلام دیشب خوابی دیدم یکی از دوست هایی معمولی من که هیچ رابطه عاشقانه ای نداریم در خواب اول از گونه او را بوسیدم و بعد او آرام لب های مرا بوسید تعبییرش چه میشود یعنی او به من حسی دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کینه توزی یا مشکل جزئی

 194. آتوساآتوساsays:

  با سلام خواب عجیبی دیدم میشه راهنمایی کنید؟ من یه دختر دبیرستانیم که یکی از همکلاسیامو شدیدن دوست دارم و بهش علاقه دارم. لطفا سؤ برداشت نشه که همجنسگرا هستم و هرچیز دیگه،... فقط دوستش دارم و خودش هم نمیدونه. اصلن هیچ فکر نامشروعی در موردش نمیکنم. حتی هنوز دوست آنچنان صمیمی هم نیستیم. چند شب پیش خواب دیده بودم که بعد از مدت های زیادی توی حیاط مدرسه (موقعی که هوا غروب بود) دیدیم همو و داشتیم باهم روبوسی میکردیم که اشتباها لبامون به هم برخورد کرد و چند ثانیه روی همون حالت موندیم و بعد که از هم جدا شدیم دوتامون خندیدیم. بعد دوست صمیمیم هم که اونجا روبرومون وایساده بود این صحنه رو دید و به شوخی گفت خاک تو سرممم چه کاراااا!!!! و من و اون همچنان داشتیم به همدیگه نگاه میکردیم و لبخند میزدیم. این خواب معنای خاصی داره؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله و نشان میدهد چنان چه مراقب و هوشیار نباشید ، شیطان سبب سقوطتتان می شود ، در واقع این رویا یک احتیاط بزرگ محسوب می شود

 195. ریحانهریحانهsays:

  سلام. با پسری ٩ ماهه رابطه دارم و خیلی همو دوست داریم. خیلی سختی کشیدیم جفتمون تو این رابطه. خانواده ها در جریان هستن و قصد ازدواج داشتیم ولی چند روزی هست که یکم رابطمون سرد شده. دیشب خواب دیدم با مامانم رفتیم شهرشون. من میخواستم غافل گیرش کنم. رفتیم خونه مادربزرگش. من رفتم داخل مامانم بیرون منتظر بود. منو دید غافل گیر نشد ولی خیلی از لبام بوسم کرد منم همراهیش کردم تو آشپزخونه بودیم هی کار داشت به جاهای باریک میکشید از بوسه فراتر میشد بعد کارگر مادر بزرگش اومد تو آشپزخونه منم گفتم بریم بعد رفتیم تو اتاق دیدیم داداشش اونجاس گفتم بریم زشته. بعد داشتیم میرفتیم بیرون قاشق برداشتیم از اونجا که بریم بیرون غذا نذری بخوریم. مادربزرگش مارو دید. اینقد جوون و سرحال شده بود. خوشگل شده بود. ولی واسه من قیافه گرفته بود. دوتا از دوستام هم اونجا بودم که من با یکیشون قهرم. بهش گفتم مادر بزرگش منو دید واسم قیافه گرفته بود دوستم هم گفت آره دیدم و خندید..... لطفا جواب منو بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است سردی نگرانی و یا ناراحتی در این رابطه بیشتر از قبل هم شود ، ولی درنهایت به شما منفعت خواهد رسید

 196. ندا علويندا علويsays:

  با سلام خدمت مدير محترم من خواب ديدم جاريم كه روابطمون قطع شده به كلي، وقتي كنار مادرشوهرم داريم غذا درست مي كنيم مياد نزديكمون، منك رومو بر ميگردونم ، مياد به عمد از روي روسريم كه زمين افتاده راه ميره منم ميگم مگه نمي بيني! بعد يهو مياد سمتم با غمزه و ... از گردنم مي بوسه منم امتناع مي كنم يعني قلبا راضي نيستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی این است که این خانواده اخیرا در مجلس و یا در جمعی در مورد شما سخنان باطلی را مطرح کرده که نوعی غیبت محسوب می شود

 197. الياليsays:

  با سلام خدمت شما من خواب ديدم در ملا عام دارم مرديرو كه چندسال پيش بخاطر مشكلات روحي كه داشتم و باهاش دوست بودم رو ميبوسيدم البته اول اون شروع كرد ولي منهم دست رد نزدم و لب دادم بعدش كه از هم جدا شديم يه خانمي مثل اين خانمهاي ارشاد جلومو گرفت و به زور ميخواست منو ببره ولي من شديداً گريه ميكردم و ميگفتم ببخشيد تا اينكه رهام كرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نشان میدهد شرایط جدید و تازه ای در زندگی این شخص ایجاد شد که سبب رضایت و لذت برای او شده

 198. صبا راسخیصبا راسخیsays:

  من به پسری علاقه دارم اما خوابی دیدم که در اون خواب، برادر اون پسر از من میخواست لب هاشو ببوسم اول گوشه لبش رو بوسیدم ولی اون ازم خواست که لب هاشو ببوسم و من هم اینکارو کردم در صورتی که این مرد، متاهل هم هست و هیچ علاقه خاصی بین ما نیست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره ی مستقیم به خیانت یا بی وفایی کردن توسط این شخص دارد

 199. SamaSamasays:

  باسلام سه سال پیش خواب دیدیم تو خونه ی خودمون درحالی که تاریکه بایه مرد غریبه لب میگیرم که اتفاقا چند وقت بعدش دورا دور با یه آقای آشنا شدم که اصلا ندیدمشون ولی بعد از چند ماه از هم جدا شدیم امسال دوباره باهم ارتباط گرفتیم و درحال حاضر باهم در ارتباطیم چند روز پیش باز خواب دیدم با همون آدم غریبه درحال لب گرفتنم توی همون مکان قبلی و بازهم دورو برمون تاریکه ،لب گرفتنش به قدری برام واقعی بود که صبح که از خواب پاشدم لبهاشو رو لبم حس میکردم وحس خوبی بهم میداد.واین رو هم بگم که خواب قبلیم فراموشم شده بود به قدری خواب جدید شبیه خواب قبلی بود که دوباره یادم اومد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حتی با گذشت سه سال هم هنوز این رویا برای شما تعبیر نشده است ومرتبط با اینده ی شماست که لذت های قابل توجهی خواهید یافت

 200. صدفصدفsays:

  سلام. من شب عاشورا خیلی قران خوندم و دعا کردم در ارتباط با نیت ام شب خواب دیدم همراه مردی که دوسش دارم توسط یه ریسمان سبز از وسط یه باغ خیلی سبز عبور میکردیم این ریسمان بازمین فاصله داشت و اون اقا هم پشت سرم بود در نهایت میرسیم به یه کلبه چوبی انگار بالای یه درخت و من فک میکنم اینجا خونه اون اقا هست و اونجا همدیگرو میبوسیم و من حس لذت هم داشتم . با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی

 201. zarawzarawsays:

  سلام. خواب دیدم ک ب سمت پسری ک قبلا باهاش صبت کردم بودم و دوسش داشتم میدویدم و اونم ب سمت من ب هم ک رسیدیم منو در اغوش کشید و لب هامو بوسید. همین.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آغاز دوران جدید و بهتر است در زندگی

 202. رویا حسن زادهرویا حسن زادهsays:

  سلام من صبح خواب دیدم پسرخالم یکم گریه کرده و اومد رو صندلی نشست و از هم لب گرفتیم و کمی احساس شهوت هم داشتم . پسرخالم حدود 2 سال پیش فوت کرده و تا بحال خوابشو ندیده بودم .موقعی هم که زنده بود خیلی کم پیش میومد همدیگرو ببینیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است لب گرفتن مرده از شما سبب نشاط و لذت های جدید و البته مثبت در زندگیتان است

 203. الناز فلاحیالناز فلاحیsays:

  سلام،من خواب دیدم یکی از دوستام که با دوس پسرش کات کرده داره لبای دوس پسرشو میبوسه ،تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این شخص باید منتظر چند حادثه ی تلخ در آینده ی خویش باشند که نتیجه اش افسردگی و غذاب وژدان زیاد است

 204. panahpanahsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که توو اتاقم خوابیدم یهو از بوسه هایی که معشوقم میکرد از لبم بیدار شدم ازم لب گرفت باعشق بود همش اینکارو تکرار کرد همش لب میگرفت منم چند باری انگار چون باهاش قهر بودم سرد لب گرفتم ولی بعد میگفتم بسه و اون ول نمی کرد کار داشت به جاهای باریک میکشید که گفتم نه یکی میاد و اونم بیخیال شد باز منو بوسید و پدرو مادم زنگ خونرو زدن اونم قایمکی رفت تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک دگرگونی و یا اتفاقی تازه در رابطه ی شما در آینده تشکیل می شود.

 205. RRsays:

  سلام -خواب دیدم در محل کارم،پسر جوونی که هفت هشت سال از من کوچکتره پشت درب شیشه ای ازم لب میگیره و من میخواستم مانع بشم که یه عابر پیاده از پشت شیشه متوجه کارمون شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب رقیب باشید.

 206. علیعلیsays:

  سلام من دیشب خوابی دیدم که از یک دختری ک برا مجهول بود دارم لب میگیرم اولش یکم مقاومت میکرد به لب گرفتن ولی بعد چند ثانیه همراهیم کردو ولکن نبود قبل اینکه لب بگیریم انگار تئ یک جدال نبرد بودیم مثه دزد و پلیسا ک دنبال همن لطفا راهنمایی کنین (جدیدا عاشق دختری شدم که اون نمیدونه من عاشقشم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر او مجهول بوده نیکوست و باید بدانید لذت های تازه در آینده در انتظار شماست

 207. AliAlisays:

  سلام من دیشب خواب دیدم از دختر دوست مادرم بوسه گرفتم،خودم درخواست کردم ‌و اونم بدون هیچ حرفی یه بوسه عادی داد. البته خیلی وقت که ندیدمش و ارتباط نداریم،ولی اون موقع هم بخواطر پول باهام میومد بیرون، (اینم بگم سنش ازم بزرگ‌تر و من هم بهش علاقه خواستی ندارم ) ممنون از جوابتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتاری و ناامیدی

 208. مسعودمسعودsays:

  سلام ، من دیشب خواب خواب دیدم ، با دوستانم که همگی پسر بودیم ، در خانه ای جمع بودیم ، در مورد مسائل کاری صحبت می کردیم ، بعد از مدتی دیدم دو تا از دوستانم مشغول لب گرفتن از هم هستن که من خوشم نیومد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این تعبیر است که از نزدیک شاهد برخی از رفتارهای دوستانتان هستید که قلبا با آن مخالف هستید.

 209. حسامحسامsays:

  سلام وقت بخیر تو خواب قبلیم دوست دخترم رو دیدم که با داداش کوچیکش اومده بودن بیرون پیش من داداشش رو میسپاره بهم میره داداشش که ۷ سال تو خوابم خیلی خوشگل شده بود تو دلم میگفتم این چقدر خوشگل شده بعدش من میرم دنبال دوست دخترم میبینم کنار چن تا پسر وایساده و بهم میگه پسر خالم خواستگارم هستش و یک دفع میریم سرویس بهداشتی (توالت) جلو آینه با هم حرف میزنیم که من از لباش یکدفع بوس میکنم با خنده سرشو میکشه عقب. (توجه کنید این دختر خانم رو من دوسش دارم یعنی معشوقه من هستش خواستگاریش رفته بودیم ولی خانوادش مشکلاتی پیش آوردن که از هم جدا شدیم) و چند ماه ازش خبری ندارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر از آن میدهد که این دختر در بعضی موارد قربانی تصمیم گیری های غلط و یا راهنمایی های نادرست خانواده شده که این مورد در روحیه اش تاثیر منفی و ماندگار گذاشته

 210. SaharSaharsays:

  سلام من یه دخترم, دیشب خواب دیدم لبای یه دختر دیگه که نمیشناسم رو درحالی که داره کیک خامه ای خیلی شیرین میخوره بوسیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است بوسیده شده لب همجنس خودتان آن هم همراه با کیک خامه ای فقط نشان دهنده کسب لذت و یا اتفاقات به یادماندنی و شیرین است

 211. دلربادلرباsays:

  سلام من دخترم .ی دوست پسر داشتم که خیلی وقته جدا شدیم و الان برا من مثل ی دشمنه خواب دیدم اومده خواستگاریم و منم انگار مجبور بودم هیچی نگفتم بعد اومد نگام کردم وی بوسه کوچیک به لبام زد و من خیلی ناراحت بودم و ناراضی .میشه تعبیرشو بگین لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا موجب شیرین کامی شما می‌شود

 212. سوینسوینsays:

  خواب دیدم کسی که دوستش دارم وارد اتاقم شد و درو قفل کرد من رو تختم خوابیده بودم روم خم شد فاصله صورتمون خیلی کم بود به طوری که فک کردم میخواد منو ببوسه خودمو جمع کردم اونم فهمید بهم گفت تو مال منی و بهم چن روزی و وقت داد که فک کنم وقتی از خواب پاشدم خیلی تعجب کردم این خواب تعبیرش چیه کلافه شدم از اینکه هر چند روز یه بار تو خوابم میبینمش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اکثر چنین رویاهایی با موضوع لب دادن یا لب گرفتن از معشوق و یا قصد انجام آن ، بدست آمدن لذت های زیاد در آینده تعبیر می شود

 213. ایلینایلینsays:

  خواب دیدم که خوابیدم یه مردی ک میشناسم میاد منو میبوسه منم از خواب میپرم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این باشد که محبت ، گرمی و لطف های بیشتری از اطرافیان خود دریافت نمایید

 214. رضا کاجرضا کاجsays:

  سلام . من خواب دبدم که زمانی که خانمم خونه نیست از خواهر خانمم لب میگیرم .البته اول اون راضی نبود ولی باهاش صحبت کردم و قبول کرد خیلی هم عمیق و لذت بخش بود . تو اتاقی این کار رو کردیم که پدرم هم خواب بود بعدش بیدار شدم . تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت و تفریحی جدید نصیب خواهر خانمتان می شود

 215. فاطمهفاطمهsays:

  تو حیاط خونمون ایستاده بودم .مادرم هم بود.یه زن غریبه که من اونو تو خواب همسایمون میدونستم اومد وباهم حرف زدیم بعد یه پسر زیبا بالبهای کلفت اومد تو حیاطمون ودرحالی که اون زن رو میبوسید ومن نگاه میکردم میگفتم حتما شوهرشه.? وهمش میگفتم چقدر خوشگله.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی بخت اقبال و شادیست

 216. لاوینلاوینsays:

  سلام خسته نباشید، من چند شب پیش خواب دیدم دوست پسر سابقم خیلی ناراحت و گریه میکنه از دوری من ،من تو خواب احساس میکردم که به یه نفر دیگه که در دنیای واقعی میشناسم متعهدم ،ولی دلم بحالش سوخت و بغلش کردم برای آروم کردنش اون همچنان گریه میکرد بعد من گفتم که من متعهدم و این کار درست نیست حتی اگه قصد بدی نداشته باشم و رفتم ،تعبیرش چی میشه لطفااااا؟،پیشاپیش تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناراحت و گریه ی او در واقعیت تبدیل می شود به امیدواری و شادمانی های تازه

 217. مریممریمsays:

  با سلام خواب دیدم دانشگاه جلوی استادم نشستم و آینه رو گرفتم دستم و دارم رژلب می زنم یهویی متوجه شدم استاد یه پارچه ای کشید رو صورتش که منو نگاه نکنه و من هم خجالت کشیدم یه لحظه بعدش یه کم رژم رو پاک می کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان از یک تغییر و بهبود در زندگی شما دارد

 218. ماريامارياsays:

  سلام من خواب دیدم که توی يه آپارتمانی زندگی میکردیم و پسری که دوسش دارم طبقه بالاتر از خونه ما زندگی میکرد رفتم پشت در واحدش یهو در باز کرد و من پرت شدم توی بغلش محکم بغلش کردم انگار اونم خیلی دلتنگ من بود ومنو دوست داشت و بعد لبهای همو بوسيديم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی لذت ، کامروایی ، و حل شدن بعضی از امور لاینحل