تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

نظرات و اطلاعات جالی را درباره تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب دختر و یا پسر در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید خب خیلی از مردم تصور دارند که دیدن چنین خوابی میتواند همراه با معنی خوبی باشد در جایی که در چند مورد اینگونه نیست و میتواند سبب گرفتاری و مصیبت باشد

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید و اگر دیدی بر لب دختری بوسه زدی که اشنا هست و میشناسی اش بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار‌رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند بطور کلی لب گرفتن در خواب فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما میخواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار‌رساننده و خطرناک اگر دیدی بر لبهای پسری هم سن و هم جنس خودت بوسه زدی با کسی دوستی و موانست می‌کنید که در شان شما نیست.

ابراهیم کرمانی در این باره نوشته است تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد 

اگر دیدی که دختر و پسری را نصیحت میکنی و آن ها را از این عمل باز میداری در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید و اگر به رهنمود شما گوش دادن امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید.

اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد اگر نسبتی با ما نداشت و یا با او در نامزدی و عقد نبودیم و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

و اما اکثر معبران این خواب را خیر و خوب نمیدانند و ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است بازداشتن افراد از این عمل گناه مخصوصا برای مرد و زن نامحرم اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق: شیخ طوسی در همین زمینه نوشته است بوس کرد معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزی‌مان فراخ می‌یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

تعبیر خواب بوسیدن لب مرد نامحرم :ابن سیرین میگوید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هائی که دارید از بین می‌رود. اگر عمیق بوسیدی فراغت شما از غم و غصه بیشتر است و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند به‌خصوص با بیننده خواب.همچنین ادوارد نوشته اند که بوسه بر مردان نامحرم در خواب دلالت بر این دارد که کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند.به‌طور‌کلی بوسیدن نامحرمان در خواب هم نمی‌تواند مفید باشد.

سوال: سلام خواب دیدم که لبای دوست پسرمو دارم میخورم و اومده بود خونه ما در جایی که تا به الان بهش چنین اجازه ای را ندادم و هر وقت ازم چنین خواسته ای را داشته مانع شدم تعبیرش چیه؟

پاسخ:با سلام این خواب تعبیر دقیقی ندارد چرا که بر اساس فکر و خیال های زیاد شما در مورد معشوقه تان اتفاق افتاده است

تعبیر خواب بوسیدن لب همسر چیست:

اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می‌آید.

ـ اگر دیدی مردی همسر دیگری را میبوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند‌.

بوسیدنبه مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذتبخش و پر سود برسد.

دانیال نیز گفته است بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر

دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است. 


910 نظر

 1. شیرینشیرینsays:

  سلام من سه ساله با یه آقا پسری در ارتباطم بیرون رفتیم و دست همو گرفتیم چندباری هم بوسیده منو خیلیم همو دوس داریم دیشب حدود ساعت4یا5خواب دیدم که توی شلوغی با مادرم در حال دویدن هستم که اون پسر بین اون همه ادم یهو دستمو کشید و لبهامو عمیق بوسید منم همراهیش کردم بعد دستمو کشیدم که برم سمت مادرم ولی نزاشت جلو راهمو گرفت و بغلم کرد انگار واقعی بود... لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدون شک انتهای این رابطه نحس است و سبب میشود شما بمدت زیادی افسرده و غمگین شوید گریه زیاد کنید و خیر و برکت از شما فاصله میگیرد بهتر است این رابطه ی نامشروع را زودتر پایان دهید

 2. yasaman abasiyasaman abasisays:

  سلام من خانومی متاهل هستم دیشب حدود ساعت های۲یا ۳خواب دیدم ک پسر عموم من رو با ولع میبوسه و منم همراهیش میکنم. لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن همراه با ولع نشان دهنده ی سوء نیت بد دلی و خیانت است ممکن است از جانب فرد عزیزی در اینده بی وفایی ببینید

 3. ممsays:

  با سلام، من دیروز خوابی دیدم که خیلی ذهنمو مشغول کرده ، خواب دیدم استادم که مرد هستش داره باهام صحبت میکنه و یهویی خیلی سریع لبای منو میبوسه. در حد یه بوسه کوچیک. و بعدش صحبت رابطه ی جنسی رو میکنه ، فقط حرفشو که من عصبی میشم و محل رو ترک میکنم. لازم به ذکره بگم که من هیچ علاقه ای به این آقا ندارم و این اقا حکم معشوق رو برای من نداره و اصلنم به این چیزا فکر نمیکردم که چنین خوابی ببینم!!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست .

 4. maedemaedesays:

  باسلام من چندبارخواب دیدم که پسری که دوستش دارم وباهم رابطه داشتیم ولی بعداازهم جداشدیم وناراحتش کرده بودم من ازگونه هاش بوسیدم ولی اون صورتش روازمن برمی گردوند امشب هم خواب دیدم که بغلم کردوازلبام بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر حال خدا را شاکر باش حتی اگر بلا بر تو نازل شود و از فراز و نشیب زندگی خسته شده باشی

 5. میناسلطانیمیناسلطانیsays:

  من خواب دیدم که توی جمعی هستم و لبای مردی رو که زنشم تو مجلس بود و داشت میدید بوسیدم و اونم همراهی کرد انکار طرف بازیگر بود .روز قبل این خواب با دوس پسرم بیرون رفتیم و لبای همو بوسیدیم .تعبیر این خواب چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک شخص طماع و از خود راضی. بی مسئولیتی. بی صبری.بی دقتی. وقفه و سکون در مسائل مالی.یک شخص مرموز و موذی.

 6. الههالههsays:

  من خواب دیدم سوار ماشین دوست پسرشدم پدر مادرشم جلوهستن بعد مامانم‌انگار به مامانش زنگ میزنه میگه منو ببرن خونشون بعد میان دنبالم بعد من مارفتیم خونشون بعد مارفتیم تو اتاق دوست پسرم منو دوست پسرم بعد اون در بست یکم باز بود بعد منو می بوسید لبمو من صدای بوسیدنشو میشنیدم بعد یه دفعه مامانش از دست شویی رفت بیرون کنار اتاقش بود گفتم وای مامانت فهمید گفت نه نفهمید بعد نمیدونم انگار تو خواب ناراحت بود من میخواستم لپ شو ببوسم که بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زودی خبری دریافت می کنید که می تواند تاثیر زیادی روی روحیه تان بگذارد از این فرصت استفاده کنید و خواسته دلتان را به طور منطقی مطرح کنید.آنچه به دیگران می گویید در یادشان می ماند

 7. بهنامبهنامsays:

  سلام من یه دختر رو خیلی دوس دارم تو واقعیت ولی اون خیلی موافق نیس بعد من خواب دیدم تو ترمینال اتوبوس وقتی که داشت میرفت یهو لبا منو بوسید منم همراهیش کردم حالا این تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در رابطه تان به شما احترام خاصی گذاشته می شود. زماني كه با شما صحبت مي‌كند، از جملاتی استفاده می کند که به شما حس فوق العاده ای میدهد و عزت نفس شما را بالا می برد.

 8. M.MM.Msays:

  سلام من پسری رو خیلی دوسش دارم و با نیت ازرواج باهم آشنا شدیم ولی بخاطر یه سری جر و بحث ها ارتباطمون رو قطع کردیم و من این کارو کردم و خیلی م پشیمونم و خیلی زیاد هم دوسش دارم دیشب خواب دیدم ک همون پسر تو خواب ب من یه حلقه تک نگین ک نگین بزرگی داشت ب من داد و گفت تو دستت بکن منم تو انگشتری ک حلقه میندازن انداختم و یه حلقه هم خودش انداخت ب دستش بعد من از لباش بوسیدم خیلی آروم و کوچک تعبیرش چیه؟؟ و اینک من همون شب بعد تصمیم گرفته بودم ک دیگ بهش فکر نکنم و تموم کنم در حالی ک بازم دوسش دارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسسیدن معشوقتان در این رویا به نشانه ی این است که شما در حق همسر اینده ی خود خیانت خواهید کرد و یا بواسطه ی کاری عجیب و اشتباه رابطه تان به جدایی ختم می شود

 9. سعیدسعیدsays:

  سلام من یه دختر عمه دارم که قبلا خیلی بهش علاقه داشتم بعد که متوجه شدم دوست پسر داره دیگه بهش حتی فکرم نکردم دیشب خواب دیدم که تو خونه خودمون دهنشو باز کردو گفت دندونم خراب شده من که رفتم جلو ببینم ازم لب گرفت منم باهاش ادامه دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دردسرهایی خواهید داشت. نگرانی های مالی و شغلی در پیش دارید. ممکن است بیماری به سراغتان بیاید

 10. حمیدرجبیحمیدرجبیsays:

  سلام بنده بعد از ترک شدن از طرف یک عزیز،خواب دیدم که یک دندان مصنوعی که در جلو و فک بالا دارم، افتاد و به دنباله اون رگ و ریشه و بافت شبیه قلب از دهانم بیرون اومد ولی من نذاشتم کثیف یا آلوده بشه و اونو در ظرف تمیز گذاشتم و در یخچال قرار دادم به امید اینکه بعدا دکتر اونو سره جاش قرار میده. لطفا راهنمایی کنید ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   انسانی هستی که ظاهر و باطنی یکسان داری و به همین علت در زندگی خود با مشکلات بسیاری روبرو شده ای، اما بدان که خدا به سبب قلب پاک و نیت خالصی که داری بهترین ها را در تقدیر تو نوشته

 11. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام من ی دخترو خیلی دوس دارم اما از رفتاراش نعلومه منو نمیخواد.خواب دیدم تو خونه باهم زندگی میکنیم اما داریم با چند نفر ک تو خونه هستن دعوا میکنیم هم لفظی هم همدیگرو زدیم بعدش با اون دختر بوسه لب کردم اما لباش زخمی بود اما طعمش شیرین بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زخمی بودن لب در این رویا به نشانه ی این است که با احساسات ایشان بازی خواهد شد و کسی باعث غم و رنجشان می شود

 12. علیعلیsays:

  با سلام من امروز صبح خواب دیدم که دختره عموم منو پیش مادرم از لبام بوسید و منم به بوسیدن ادامه دادم اینم بگم در کودکی من دختر عموم رو دوست میداشتم وقتی بزرگ شدم نظرم عوض شدع لطفا جواب بدید !

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی گناه و خطایی است که دختر عمویتان در چند روز گذشته مرتکب شده است و این به شکل یک خواب به ذهن شما خطور کرده است

 13. دنیامی hدنیامی hsays:

  باسلام من چندبارخواب دیدم که پسری که دوستش داشتم ازلبام بوسیدولی موهام خیس بودبه غیرازاون هم خواب دیده بودم که من چندباری می بوسمش ولی اون صورتش روبرگردوندوهلم دادتعبیرش چیه البته ازمن هن ناراحت بودوصورتش سیاه شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات و پیشامدهای ناخوشایندی در انتظارتان است پس بهتر از خودتان را آماده کنید و از چیزی نترسید و بدانید که این اتفاق موقت هستند.

 14. rezaierezaiesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با یه شخص ک الان نمیشناسمش نامزد کردم و داریم از لب از هم بوسه میگیریم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کام گرفتن و لب گرفتن از افراد ناشناس در خواب به معنی براورده شدن ارزو و رسیدن به مراد دل است

 15. زهرازهراsays:

  سلام من دختری هستم14ساله ک کنار مدرسمون ی مدرسه پسرونه هس ک یکی از اون پسرا ک میشناسمش بهم شماره داد خواب دیدم ک ناراحته و داره منو میبوسه لطفا تعبیر خوابمو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا برای شما یک هشدار ممکن است جنس مخالفتان شما را به گناه بیندازد و با احساسات شما بازی کند

 16. فاطیفاطیsays:

  سلام من خواب دیدم ک پسری ک میشناسمش دیدم ک با قیافیه ناراحت اومد طرفم و منو بوسید خیلیم بی حال بود انگار غم بزرگی داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در راه، در برخورد با سختی ها قوی باشید و در مقابل حرف زور و نابجا که جلوی پیشرفتتان را می گیرد بایستید.

 17. Hadis.rHadis.rsays:

  سلام .چند وقتیه یه آقایی که تقریبا هفت سال ازم بزرگتره بهم نگاه می‌کنه .دوستم خواب دیده که دم کلاسم منو نگه داشته و لب های منو بوسیده تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر زبانت را نگاه داری به هر آنچه که بخواهی دست ميابي. خداوند گره کارت را می گشاید توکلت براو باشد.

 18. محمد خادمیمحمد خادمیsays:

  سلام من خواب دیدم که یه زنی رو نمیشناسم اومد باهام شروع کرد به لب گرفتن تقریبا ساعت های 7الی8این خواب رودیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقتی کسی تو را دوست دارد و خالصانه این دوستی را در عمل ثابت کرده است، نباید نسبت به او بی‌تفاوت بود یا دست به کارهایی زد که او را نسبت به خود دلسرد و مایوس ساخت.

 19. نازنیننازنینsays:

  سلام من یه پسرعمو دارم اینجانیس خودم هم نامزد دارم خواب دیدم داره بوسم میکنه ولبامو فشارمیده میگه نمیزارم مال اون بشی باید بامن باشی ودوباره بامادربزرگم دعوامیکنم وهمیطور ازدستش فرلرکردم میام خونمون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دور همی یا مهمانی و شادی های خانوادگی، فامیلی یا دوستانه در پیش خواهید داشت.

 20. آریاآریاsays:

  سلام علیکم من خواب دیدم که داره شام میشه و همکلاسی دانشگاهی من برم ابراز علاقه نشان میدهمد و ماشین ها هم در حرکت هست ناگاهانی خود و همکلاسی ام را تو یه جایی خوبی میبینم و اون منو میبوسه البته از لبام و من هم اونو همراهی میکنم میشه تعبر اش را برم بگویین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توجه به این که شما نیز اقدام به بوسیدن لبهای این دختر کرده اید بیانگر این است که در علاقه ای خاص و مخفیانه به این فرد دارید هر چند اگر خودتان هم متوجه این موضوع نشده باشید !

 21. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم که با بهترین دوستم (اونم پسره)نشستیم که یهو اشتباهی دستم خورد تو دهنش منم برای غضرخواهی اومدم همون جایی که دستم خورده بوود (لبش)رو ببوسم که یهو ازش لب گرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن هم جنس خود در این رویا به علامت زیاد شدن صمیمت و ارادت متقابل برای شما و دوستتان است

 22. ناشناسناشناسsays:

  من خواب دیدم تو ی شرایط سخت از یه دختری که نمیشناختم خواستم چیزی برام بخره اولش قبول نمیکرد بعد قبول کرد و هزینه‌شو دادم بعدشم لباشو بوسیدم و اونم همراهیم کرد و هردو ازین لذت بردیم بعدش اون رفت فقط یکم عجیب بود هم خیلی زیبا بود و هم صورتش مثل صورت مردها موی زردرنگ داشت خیلیم شبیه یکی که میشناسم بود اما اون نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با عشقتان به مشکلات و درگیری‌های بر می خورید که باعث ناراحتی شما می شود بهتر از عقل و منطقی باشیم و همه چیز را با صحبت کردن حل کنید.

 23. علی۹۸علی۹۸says:

  سلام من امروز در خواب دیدم که یک دختری که قبلا با هم حرف میزدیم اونم مجازی و من هم از اون خوشم میومد در خواب من را از لب بوسید و من هم اون را همراهی کردم بعد دست یک دیگر را گرفتیم و راه رفتیم هوا هم تاریک بود و جایی که بودیم فقط خاک بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ملاقات‌ها و ديدارهايی اتفاقی برایت پیش می آید که نتایجی شگفت انگیز و خوشحال کننده برای شما به همراه دارد.

 24. رضارضاsays:

  من خواب دیدم تو ی شرایط سخت از یه دختری که نمیشناختم خواستم چیزی برام بخره اولش قبول نمیکرد بعد قبول کرد و هزینه‌شو دادم بعدشم لباشو بوسیدم و اونم همراهیم کرد و هردو ازین لذت بردیم بعدش اون رفت فقط یکم عجیب بود هم خیلی زیبا بود و هم صورتش مثل صورت مردها موی زردرنگ داشت خیلیم شبیه یکی که میشناسم بود اما اون نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چرا سعی می کنی آرامش الانتو با فکر کردن به گذشته خراب کنی. تو الان بهترین موقعیت و داری پس از اون لذت ببری.

 25. مهدیمهدیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم سه تا دخترو تو جایی که میشناختم از یکیشون که خوشگل بود لب گرفتم بنظرتون تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب گرفتن یا کام گرفتن از دخترانی ناشناس به معنی براورده شدن حاجات شما در زمان هایی است که حتی تصورش را هم نمیکردید و بطور کلی خوب است

 26. هماهماsays:

  خواب دیدم تو پذیرایی با مرد نامحرم نشستم و بقیه تو اتاق هستن و من اقدام کردم به لب گرفتن از اون مرد که خواهرزاده 2 ساله ام اومد تو پذیرایی. بیدار که شدم متوجه شدم اون مرد، همسایه طبقه بالا هست و متاهلِ. ولی تو خواب اصلا متوجه این نبودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

 27. Ngn hNgn hsays:

  سلام من خواب دیدم دوستم که دختره اومد بهم گفت میخوام ازت لب بگیرم یعنی چی؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اخبار های خوشایندی به تو خواهند داد که تو را سرزنده میکند.

 28. —-—-says:

  سلام من و يه پسر ديگه با هم دوست هستيم و ساكن ايران نيستيم و تا الان همو نبوسيديم . ديشب خواب ديدم كه با هم رفتيم حرم امام رضا مامانم هم اونجا بود خواب خيلي طولاني ايي بود همه چي دقيق يادم نيست فقط يادمه كه بش گفتم بيا بريم به مامانم معرفيت كنم بعد يهو دوتامون شروع كرديم به بوسيدن هم وسط صحن حرم امام رضا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درهای بسته به رویتان باز می شود و شما خیلی زود به مراد دلتان می رسی اما مواظب سلامتی ودتان باشید که هر چه دارید از دولت قرآن است.

 29. آرتمیس لعلی سرابآرتمیس لعلی سرابsays:

  یک روزی در فروشگاه یک پسر رو می بینم. ازش می خوام بیاد پیشم. همدیگر رو بغل کردیم و از لب بوسیدیم. من خواستم دوباره لا آرامش ای کار رو بکنیم. تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همواره در زندگی صاف و صادق باشید رنج و سختی به شما وارد نخواهد شد.

 30. زینبزینبsays:

  سلام.خواب دیدم یکی از زنهای فامیل من را بوسید وخودش را به صورت عجیبی به بدن من میمالیدومن مقاومت میکردم.لطفا بگویید تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هرصورتی این رویا یک معنی میتواند داشته باشد اینکه روز به روز شما به اهداف و خواسته هایتان نزدیک می شوید حتی اگر خودتان از این موضوع اطلاعی نداشته باشید !

 31. نسترن نسترننسترن نسترنsays:

  سلام من خواب دیدم بادوس پسرم که شیش سال میشه باهم بودیم ولی بهم نرسیدی من الان ازدواج کردم یه پسردارم خواب دیدم همون روز داره با دخترفامیلمون که اونم نامزدی هست داره نامزد میشه و من همون روز رفتم خونه فامیلم اون پسره دربهم بازکرد و اول بوسید بعد من ازش لب گرفتم اونم ازم گرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب گرفتن از این فرد به معنای براوده شدن یکی از اهداف شماست که باعث وجد و شادی شما می شود

 32. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم لبای دوس پسرمو دارم‌میبوسم و اونم همراهیم میکنه اما تو واقعیت اصلا چنین کاری هم نکردیم حتی بهم دست هم ندادیم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای خطر و گناه بزرگی است که دیر یا زود به آن دست خواهید زد

 33. PayamPayamsays:

  سلام..دیشب خواب دیدم با دوستام تو کلاسم یه دختر هم که نمیشناسمش تو کلاس بود بدش رفتیم بیرون یهو لبای همو با وله بوسیدیم خیلیم طولانی بود..درضمن من تاحالا رابطه ای هم با دختر نداشتم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون رابطه با کسی نداشته اید بیانگر این است که دیر یا زود به مراد دل خود خواهید رسید و زندگی برای شما بسیار لذت بخش تر از قبل می شود

 34. ♥️♥️says:

  سلام وقتتون بخیر من یه پسری رو چهارده ساله دوس دارم امشب خواب دیدم که شکلات دهنش بود و لباشو رو لبای من گذاشت و شکلات رو وارد دهانم کرد و منو بوسید در ضمن توی خواب نامزدم بود میشه بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن شیرینی (شکلات) از لب های معشوق در این رویا به علامت تلخ شدن کام شما در زندگی بواسطه ی بی وفایی و یا خیانت از طرف معشوق است برای دریافت راهنمایی بیشتر با مدیر در ارتباط باشید

 35. AliAlisays:

  سلام من خواب دختري كه قبلا با اون دوست بودم رو ديدم ك اصلا ازش خوشم نمياد تو خواب تو ماشين در حال رانندگي لب ميگرفتيم و اون زبونشم ب زبونم ميزد و بعد من سينه سمت چپشو ك بادست ميماليدم و برهنه كرده بودمو يادمه و بعدش ازين ك ازش لب گرفتم پشيمون بودم و حالم بهم ميخورد چون اصلا اون دخترو دوست ندارم و بهش حسي ندارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در عذاب، رنج و زحمت می باشید نگران نباشید که پس از هر طوفان، آرامشی هست و رسیدن به این آرامش مستلزم زمان است که اگر صبر کنید کامیاب می شوید.

 36. sheida.sheida.says:

  من چند شبه متوالیه که خواب میبینم شخصیو از لب هاش میبوسم با لذت زیاد،اولیش یه بازیگر خارجی بود ک دوست دخترام داشت و مثل اینکه من عاشقش بودم و حدود دوبار همو بوسیدیم،دومی مثل اینکه من عقد یه شخصی بودمـ که ناشناس بودو همدیگرو چند بار بوسیدیم ولی همش مراقب بودم مامانم نبینه و چندین بار دیگ پشت سر هم ولی یادم نمیاد تا ب حالم اینکارو انجامـ ندادم ولی نمیدونم چرا انقد این خواب داره تکرارومیشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هرگز به این شاخ و آن شاخ نپرید و به این در و آن در نزنید و خود را آواره و سرگردان نکنید و به کار خود امیدوار باشید که توفیق با شما یار است و با راهنمایی بزرگان موفق خواهید شد.

 37. مهسامهساsays:

  سلام من متاهلم دیشب خواب دیدم یکی از همکلاسی های پسر از من لب گرفت و من مانعش نشدم از این بوسه لذت بردم.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر دقیق این رویا سبک شمردن گناهان برای شماست فرزندم مبادا غفلت کنی چون همین غفلت ها در نهایت سبب می شود انسان سقوط کند

 38. مینا یگانهمینا یگانهsays:

  سلام. من با ی پسری دوست بودم که تو واقعیت چندباری همو بوسیده بودیم البته فقط از لپ. ی مدتی هست که از هم جدا شدیم البته اون تموم کرد و من هنوزم دوسش داشتم ولی ازش ناراحت بودم و همش از خدا میخواستم که همونطور که اون منو ناراحت کرده منم ناراحتیشو ببینم ولی ی شب خواب دیدم که سد راه برادرم شده و من ازش خواستم بره کنار تا برادرم رد بشه اونم ی لبخندی بهم زد و دستشو انداخت دور گردنم شروع کرد به بوسیدن لپم من میخواستم مانع بشم ولی نشد و اون منو بوسید تو خوابم میدونستم که تموم کردیم و ازش ناراحت بودم ولی اون عین خیالش نبود و همونطور خوشحال می بوسید. میشه بگید این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در وهله ی اول این رویا برای خود شما یک هشدار است که شیطان در کمین شماست تا در فرصت مناسب گرفتارتان کند در وهله ی دوم بدین معناست که این شخص هم اکنون در شرایط بسیار بد روحی به سر می برد

 39. پارسا بهرامیپارسا بهرامیsays:

  سلام من ساعت ده صبح خوابیدم خواب دیدم یه جا رو چمن نشسته بودم ناراحت بودم بعد یه زن هم کنارم بود بهم گفت چرا ناراحتی گفتم بهم تیغ زدن بعد حرف میزدیم یواش یواش بغلش کردم از هم لب گرفتیم بلند شدیم رفتیم یه اطاق دیگه ک کارمون رو ادامه بدیم یباره دختره رفت بیرون بعد چند دقیقه برگشت ولی کاری دیگه نکردیم.دختر هم آشنا نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 40. امیدامیدsays:

  سلام من خودم پسرم و خواب دیدم که لب های پسری ناشناس رو از روی شهوت میبوسم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 41. کاوه بهرام وندکاوه بهرام وندsays:

  سلام. من خانم متاهلی رو دوست دارم و حس میکنم اونم همین احساس رو به من داره. ولی رابطه ای نداریم. یه خواب طولانی دیدم ک در آخر خواب ایشان رو دیدم ک به بهونه عکس گرفتن با من به دور از چشم بقیه لبهامو حسابی بوسید و من بعد از بوسه یه چیزی مثل خلط یا گوشت اضافی سفت تو دهنم حس کردم که تفش کردم و اون خانم منو بغل میکرد و خوشحال بودیم. البته خواب ادامه داشت ولی بقیش به این داستان غیر مرتبطه و یهو رفتیم جای دیگه. تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است در موضوعی شکست بخوری اما امید و انگیزه تان را از دست ندهید و از عشقتان دور نشوید،و بدانید که او یاور شماست.

 42. تهمینهتهمینهsays:

  با سلام ، من دیشب خوا دیدم که استاد راهنمام که آقا هستند بدون اجازه از من لب هام و بوسیدن البته این دومین بار بود دفعه قبل که این خواب رو دیدم ایشون سریع محل رو ترک کردند و من مات و مبهوت مانده بودم اما این بار بعد از ایشان من هم این کارو کردم و بعد ایشان شروع به عمیق تر کردن این بوسه کردند که من مانع شدم ایشون پانزده سالی از من بزرگتر هستند و همسر و فرزند دارند من خواب های دیگری از ایشان دیدم که نشان دهنده علاقه و نزدیکی ایشان از لحاظ قلبی به اینجانب بوده است البته در واقعیت هم به من لطف زیادی دارند. عذاب وجدان دارم این خواب ها از ناخودآگاه من نشأت میگیرند؟؟؟؟؟ این هم اضافه کنم که خوابهایی از ایشان دیدم که در خواب من را برای کاری که میخواستم انجام دهم راهنمایی میکردند و یا حتی در خواب به من گفتند ماشین خریدند که در واقعیت هم چندی بعد اتفاق افتاد. میشه لطفا کمکم کنید؟من نمیخوام حسی اینگونه به فرد متاهل و نامحرم داشته باشم !!!!!! این ها در ناخودآگاه من هستند یا تعابیر متفاوتی دارند؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از كسي كه دوستش داري بی وفایی ميبيني

 43. تهمینهتهمینهsays:

  سلام من خواب دیدم استادم لب هامو بوسید، بعد از اون من هم اینکارو کردم و وقتی شروع کرد به عمیق کردن این بوسه من امتناع کردم البته من قبلا هم خواب دیدم که ایشون لبام و میبوسه و سریع ازم دور میشه و من درحالت مبهوت قرار میگیرم. خوابهای مشابه دیگری که نشانه نزدیکی عاطفی ایشون به من بود دیدم... ایشون متاهل هستن وفرزند دارند. رابطه ما رسمی هست. این خواب ها چه تعابیری دارند؟حتی گاهی در خواب من رو برای تصمیم های آینده راهنمایی میکنند و یا اتفاق افتاده که در خوابم بهم گفتن قراره ماشین بگیرن و چند وقت دیگه اش این اتفاق افتاد. میشه راهنمایی کنید دچار عذاب وجدان شدم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از يک ديدار غيرمترقبه قلبت به هيجان مي‌آيد.

 44. ساحلساحلsays:

  من مدام خواب میبینم خودکارای خوشرنگ و خیلی زیبایی رو پیدا میکنم یا در حال شونه زدن موهام هستم... یا اینکه ی شخص ناشناسو نمیدونم ک اصلا کیه میبوسم و اونم همراهیم میکنه و کلی زندانی رو با این شخص ازاد کردیم چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستی موقت، در رسیدن به موفقیت و پیروزی در کارهای تان،طولانی شدن برخی از کارها، ناامید شدن در کارها و از دست دادن انگیزه تان.

 45. معصومهمعصومهsays:

  سلام من خواب دیدم کسیو که خیلی دوسش دارم توی جمع یهو ازم به طور خیلی هیجانی لب میگیره یعنی چی ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیروزی در اهداف

 46. متین هادیمتین هادیsays:

  سلام من یه دختریو خیلی دوس دارم ولی متاسفانه با هم نیستیم دیشب خواب دیدم با یه دختر که قیافش تو خواب برام معلوم نبود و نمیدنستم کیه خیلی آروم و عاشقانه لب میگرفتیم. الان فک میکنم اونی که داشتم باهاش لب میگرفتم اون دخترس که دوسش دارم. میشه راهنمایی کنید ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ظفر یافتن و چیرگی بر افراد ظالم و بدخواه

 47. معصومهمعصومهsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و نمیدونم اون دوستم داره یا نه توی جمعی ک هر دومونو میشناسن یهو منو میکشونه سمت خودشو لب میگیره با هیجان خیلی زیاد بعدم ول میکنه این یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبرهای خوشحال کننده از جانب نزديکان.

 48. فرشتهفرشتهsays:

  سلام من دیشب خواب پسر موردعلاقه خودم دیدم توی خواب بهم گفت احساسی داره بین ما بوحود میاد بعددمنو بوسید و گفت بپر لطفا تعبیرشو بگید.سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیروزی و دستیابی به اهداف و آرزوها با تلاش و سختی فراوان

 49. نازنین امینینازنین امینیsays:

  سلام، دیشب خواب دیدم که دانشگاه و سر کلاس درس هستم بعد آقایی که حدود یک ماه قبل بمن پیشنهاد کاری داده بود اومد دنبالم منم همراش رفتم هوا تاریک بود بعد اون دست منو گرفت و منو به خودش چسبوند نفهمیدم کجا داریم میریم اما یهو لبای منو بوسید منم مقاومت کردم اما بعدش رام شدم و همراهیش کردم من 22 سالمه و اون مرد هم حدود شصت سال تعبیر این خواب چی میتونه باشه!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   میهمانی های بزرگ و مجلل، لحظات خوب و خوش

 50. کوهیارکوهیارsays:

  سلام. من یه دختر عمه دارم که خیلی دوسش دارم.دختر عمه من چند سال پیش ازدواج کرد و مدتی میشه که جدا شده.خواب دیدم تو خونه خیلی آروم و عاشقانه همدیگه رو میبوسیم و این ۲بار توی خوابم اتفاق افتاد.یعنی ۲بار بوسیدمش.خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ازدواجی خوشحال کننده صورت میگیرد

 51. نازنیننازنینsays:

  سلام من خواب دیدم پسر عموم میخواد منو از لبام ببوسه با اینکه من مشتاق بودم اما نزاشتم تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان از صداقت و روراستی در رابطه دارد.

 52. AliAlisays:

  بعد خیانت دوس دخترم چند روز میگذره جدا شدیم دیشب خواب دیدم بوسیدمش و میخواستم سینشو بخورم که تموم شد خواب چیزی یادم نمیاد داشت دم در خونشونو میشست. ناراحت نبودم حالم خوب بود؟ هی پیام میده و ابراز پشیمانیو علاقه میکنه از فکرو خیاله این خواب؟تعبیری داره اصلا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله خوردن سینه و یا بوسیدن به علامت شانس و یا وقوع اتفاقات خوش ایند در سال جدید برای شماست پس به فکر گذشته نباشید چون فرصت های زیادی پیش روی شماست

 53. الیالیsays:

  سلام من خواب دیدم که یه دختری رو که نمیشناختم چندین بار همدیگرو بوس کردیم و بغل کردیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن فرد غریبه و همجنس خودتان به نشانه ی رو به رو شدن شما با افراد یا دوستان جدید و البته در سال پیش رو می باشد

 54. مریممریمsays:

  سلام راستش من قبلا با پسری دوست بودم اما به قصد ازدواج بود،که برادرم فهمید و مانع شد و الان چند ماهی هست که من از اون خبر ندارم ولی همیشه به فکرشم،دیشب یه خوابی دیدم که نمیدونم ساعت چند بود ولی خیلی واضح بود.خواب دیدم که خیلی خیلی عاشقانه شروع کردیم به خوردن لب همدیگه،و اینم یادمه که ته دلم داشتم میگفتم به جبران گذشته...،خیلی برام عجیب شد که تعبیرش چیه؟!ممنون میشم اگه جوابتونو به ایمیلم بفرستید و ممنون از سایت خوبتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امین باشید و رازهای زندگیتان به کسی ‌نگویید،در رابطه با موضوعی حتما باید آن را مانند راز نگه‌دارید،وگرنه آسیب میبینید و افراد از شما سوء استفاده میکنند.

 55. انااناsays:

  من چند بار خواب دیدم که افراد مختلف و غریبه البته در یک موردشون همکارم منو بغل. کردن و دارن میبوسن در حالیکه من به اون همکار اصلا فکر نمیکردم و اون غریبه هارو اصلا نمیشناسم ولی این خواب مرتبا داره تکرار میشه و حین خواب من یهو یادم میاد که متاهلم و اینکار درست نیست به نظرتون چه تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی که مرتب می بینید بدخواهان و حسوادانی هستند که در زندگی واقعی در اطراف شما هستند

 56. ماهماهsays:

  سلام من ديشب خواب ديدم يه كسي كه از آشناهامونه و مجرده دسته من رو ميكشه و من لبهاي اون رو با خواسته خودش ميبوسم در حالي كه هردو خوشحال بوديم و اين بوسيدن اصلاً عميق نبود و توي خواب هم يك انرژي مثله حسه علاقه مندي از اون طرف ميگرفتم و خواهرمم همين خواب رو در باره ي من ميبينه همزمان با من كه اون آدم برايه رفع ناراحتيه من از من عزر خواهي ميكنه بعد از دعوايي و من رو ميبوسه همزمان تو بك شب اين خواب رو ديديم تعبيرش چي ميتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی که عنوان کردید در زندگی واقعی برای شما تبدیل به یک غم بزرگ می شود که البته دوام چندانی ندارد و دوباره روحیه خودتان را بهتر از قبل پیدا خواهید کرد

 57. محیامحیاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با دختر عمم که به شدت فردی مذهبی است و با هم توی یک دبیرستان تحصیل میکنیم داریم به رختکن مدرسه میریم تا لباسامون رو عوض کنیم که یهو چند تا پسر خوشتیپ که من هیچکدومو نمیشناسم میان تو من سعی میکنم که اونارو بیرون کنم اما دختر عمم هیچ کاری انجام نمیده من همه ی پسر هارو بیرون میکنم اما از پس یکیشون برنمیام با کلی جیغ و داد به دختر عمم میگم با جارو به کوبونه روی کله ی پسره اما تا میاد بزنه تو کلش پسره میفته زمین اونم میفته روش بعد همدیگرو میبوسن من یکی هم اون وسط از تعجب شاخ در آوردم چون دختر عمم اصن همچین آدمی نبود اون حتی به پسرای مردم نگاه هم نمیکنه خیلی مذهبیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی چیزی به جز تلاش و دسیسه شیطان برای به دام انداختن دختر عمه ی شما نیست حتما پاسخ توپ تاپ را به اطلاع ایشان برسانید !

 58. هاناهاناsays:

  سلام ۱۴سالمه یه بار دیگه ام خواب دیدم که پسر داییم که خیلی دوسش دارم یهویی دستم گرفت منو برد توی حیاط و منو با ولع بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن به همراه ولع ان هم از طرف فرزند دایی برای شما به نشانه ی دسیسه است مراقب رفتار خود باشید چرا که ممکن است کسی با فریبتان از احساسات شما سوءاستفاده نماید و باعث غم و رنجتان شود

 59. ناديانادياsays:

  سلام من تقريباً ١سال با پسرى دوست بودم كه باهم رابطه هم داشتيم ٢ماهه تموم كرديم خواب ديدم رو مبل دراز كشيده رفتم سمتش لباى همو ميبوسيم بيشتر اون و منم خودمو بهش ميمالم تعبيرشو لطف ميكنيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون فرد مورد نظر قبلا با شما در ارتباط بوده به علامت نرسیدن به مراد دل و یا از بین رفتن یکی از اهداف مهم شما در زندگی ست چنان این چه رویا تکرار شود ممکن است خطرات بیشتری به همراه داشته باشد

 60. زهرازهراsays:

  سلام من ۱۶سالمه. دیشب خاب دیدم با مردی نا اشنا ازدواج کردم. و باعشق و علاقه زیاد از او لب گرفتم. ایا تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر از آنجا که این مرد ناشناس بوده خطر و یا سود آن از طرف شما دفع می شود و دارای تعبیر نیست

 61. فرشیدفرشیدsays:

  من دختر دایی دارم که رفته بودم خاستگاریش ولی نشد یه روز خواب دیدم پرید بغلم لب بوسید ومن هم ادامه دادم منظور از خواب چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

 62. Hamid⚘Hamid⚘says:

  سلام من خواب دیدم که با دوست دختر سابقم لب گرفتم و هردومون خیلی خوب داشتیم از هم لب میگرفتیم بعد لب من با یکی دعوام شد و زدمش دیگه از خواب پریدم. ممنون از سایت خوبتون⚘?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلامتی. خوشی . اتحاد بین دو نفر. شکل گیری یک رابطه دوستانه یا عشقی.

 63. حمید سنجریحمید سنجریsays:

  سلام من خواب دیدم دارم خیلی آرامو عاشقانه با دوس‌دختر سابقم لب میگیرم و اونم خیلی خوب منو همراهی میکنه بعد لب با یکی دعوام شد و زدمش میشه تعبیرشو بهم بگید ممنون⚘

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود مالی خوشحال كننده و ديدارهاي سودمندي در انتظار توست.

 64. ساحلساحلsays:

  سلام.من یه دخترم.میخاستم ببینم علت اینکه هرشب تو خواب عشقمو میبینم چیه؟مااز هم جداشدیم...و اینکه دیشب تو خو اب دیدم تو جایی مثل مسجد یا حسینیه اون اومد جلو و از لبای من چندبار محکم بوسید.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم دیدن این رویا آن هم به تکرار فقط به این دلیل است که در حال حاضر همین شخص قبل از خواب دقایقی را به شما فکر میکنند و در خیال او هستید

 65. ParinazParinazsays:

  سلام ،من خواب دیدم یه مردی که میشناسمش و نامحرمه و (با یکی از دوستان رابطه داره)میخواد منو ببوسه و من مانع میشم .تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجا که شما هوشیار بوده اید و در رویای خود به اصول اخلاقی پایبند بوده اید به این علامت است که شیطان برای فریفتن شما در یک موضوع ناامید و ناکام میماند

 66. ساحلساحلsays:

  سلام دوستم با پسر عموش چندین سال دوست بودن و عاشق هم بودن و مادر پسره ناراضی بود بخاطر ازدواجشون و همش دخترو اذیت میکرد که دست از سر پسرش برداره و حالا پسرش زن دیگه گرفته...دوستم تو خ اب دیده که زن عموش بغلش کرده و بوسش کرده و دختره هم تو بغلش کلی گریه کرده.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی به علامت این است که هم اکنون پسرعموی این شخص و همسرشان در شرایط بد روحی قرار دارند و حتی این مشکل را از دیگران نیز مخفی کرده اند در صورت تکرار این رویا حتما به توپ تاپ اطلاع دهید !

 67. محمدمحمدsays:

  سلام من شبی خواب دیدم که تو تاکسی که مثل ون بودنشسته ام و مادرم هم صندلی جلو نشسته بود ومن راننده تاکسی راندیدم و کنار من دو دختر خوشگل که انهارانمیشناختم نشسته بودم و یک الهی دوبار ان دختر من را ناغافل بوسیدوبامن صحبت میکرد وچنان بوسه ای به لبهایم میزد که صدای بوسه من راخجالت زده میکرد و دور میدانی پیاده شدیم و انها رفتن و من هم دنبال انها نرفتم. لطفا تعبیر این خواب را برایم بگوید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه به شکل ناگهانی لب شما را بوسیده اند به این علامت است که شخصی مخفیانه و در دل خود شما را دوست دارد ولی از این موضوع کسی اطلاعی ندارد

 68. زهرا موحدزهرا موحدsays:

  سلام من عصر خواب دیدم ک از لبای معشوقه ام بوسه ی عمیقی کردم و اون هم همراهی کرد و انگار تخم افتابگردان در دهنش بود ک از اون تخم ها مقداریش اومد تو دهن من.البته اینو بگم ک من مدتیه با معشوقه ام کات کردیم و در ارتباط نیستیم ولی خیلی همدیگرو دوست داشتیم.لطفا بفرمایید تعبیر خوابم چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حس کردن لبان معشوق وقتی در دهان خوراکی باشد به نقل قول از عمار مدنی جدایی همراه غم است البته این روزها بزودی پایان خواهد یافت و دوران جدیدی برای شما آغاز می شود

 69. آرام جعفریآرام جعفریsays:

  سلام من یه دختر جوون متاهلم و عاشق یه پسرم ک اونم هنوز عاشق منه و ب هم علاقه داریم و قبلا هم ب مدت ۲سال دوست بودیم دیشب خواب عجیبی دیدم ک شب بود و داشتم دنبال دوستم تو یکی از شلوغ ترین مناطق شهرمون میگشتم ولی اصلا حالو هوای اون منطقه ب طور عجیبی خیلی خوب بود انگار رویا بود چراغ های قشنگ تزعین شده بود من قدم زنان خیابونو سپری کردم ک عشقمو دیدم ک نشسته لبه جدول رفتم از پشت بغلش کردم و فشارش دادم اونم دستمو گرفت منو ب سمت دسشویی برد ک یکم صحبت کنیم و گفت دوستت اونجاست و از اون دورشو بیا پیش من منم گفتم نمیتونم ناراحت میشه یهو شروع کردم ب لب گرفتن ازش انگار همه چی واقعی بود...اونم منو همراهی میکرد من اونو چسبونده بودم ب دیوارو ازش لب میگیرفتم خیلی موقعی ک بیدار شدم حسی ک داشتم عجیب بود...تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاق نحس و ناراحت کننده ای بخاطر زیاد شدن بار گناهانت پیش رو خواهی داشت برای دفع خطر و مصیبت فوری با ایدی مدیر سایت در تلگرام مکاتبه نمایید @toptoopsit

 70. ساحلساحلsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما...من دیشب با گریه خوابیدم و شب خواب دیدم که دور کعبه طواف میکنم ولی کعبه به اون شکلی که الان هست نبود فقط یک پارچه سیاه ساده دورش بود ولی به اونجا میگفتن که کعبه است.من با گریه دورش طواف میکردم و حاجتمو میخاستم حاجتم این بود که عشقم برگرده و همینطور طواف کعبه کردم بعدش بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب و خیر است این طواف بدون شک نجات دهنده ی شما از بدی ها بلاها و ناآرامی هاست اما باید صبور باشید و انقدر بی قرار نباشید از یاد خداوند رحمان غافل نشوید

 71. فهیمهفهیمهsays:

  با سلام و عرض وقت بخیر، دیشب خواب دیدم دوست و همکار قبلم ک اونهم دختره یهو بوسیدم اونهم بامن همراهی کرد، بعد دستش رو گرفتم و باهم ب راه افتادیم،تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن همکار در این رویا به این نشان است که ایشان در حال حاضر از زندگی خویش لذت می برند و احساس خوشبختی دارند

 72. KimiaKimiasays:

  سلام . من دیشب خواب دیدم ک یکی از پسر عمو هام درحالی ک داشتم باهاش حرف میزدم یهو لبامو بوسید و زود ول کرد منم تعجب کنان بهش نگاه میکردم در حالیکه ماباهم تو واقعیت مثل ابجی داداش هستیم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نعمت و مال به سویتان می آید. به ذکر و ثنای خداوند بپردازید

 73. sahlsahlsays:

  سلام من بارها و بارها خواب دیدم ک پسر مشهوری ک من نمیشناسم منو ب خلوتی میکشونه و لب های منو میبوسه انگار توی خونه ما بود این پسر و مهمون ما بودش تعبیرش چی هستش ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شانس باشما یار میشود و ارتقا و خوشکامی برایتان فراهم میشود سهی کنید استوار و محکم باشید تا ب موفقیت برسید.

 74. عسل احمدیعسل احمدیsays:

  سلام من خواب دیدم یه بازیگر مشهور خارجی زن را لباش را میخورم یعنی یک همجنس و اصلا هم به این چیزا فک نکرده بودم تعبیرش چیه ساعت ۶ صبح تقریبا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر دارد خوردن لب های زنان خارجی و یا ناشناس به برآورده شدن مرادهای دل و آرامش در زندگی برای شماست

 75. افاافاsays:

  سلام ..من خواب دیدم من و همسرم رو که چندین ماه هست که باهم قهر هستیم داریم همدیگر رو میبوسیم ..میخواستم بپرسم تعبیرش چی هست ..اون تو خونه ی‌ما بود و خونه ی‌ما کمی نامرتب بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امکان جدایی ولی نه برای همیشه

 76. محمدمحمدsays:

  سلام من در حقیقت سابق یک ارگان دولتی کار میکردم که دو همکار متخلف داشتم که در نبود من رشوه - اموال خرد اداره رو ...میبردن و موارد این چنینی. چندین بار بطور غیر مستقیم پیشنهاد همکاری در تخلف رو بهم دادن و من همیشه مخالف بودم. نتیجه این مخالفت ها از طرف بنده در آن زمان باعث شد که این همکاران مدتی ناکام بمانند در پایان آنها موفق به برکناری من شدن ضمن اینکه بسیار باهم صمیمی بودیم و قلبا همدیگر را دوست داشتیم و انها متاهل و من مجرد ؛ هیچ وقت راضی نشدم این موضوع رو به مقام بالاتر اعلام کنم چون از آنها بسیار بدم میومد. در خواب اداره سابقمان را دیدم که آنجا به عنوان ارباب رجوع کار اداری داشتم و این دو همکارم را آنجا دیدم از دیدن من فوق العاده خوشحال شدن و حدود 15 تا 20 بار همدیگر را بوسیدیم . بعد از بیدار شدن از خواب متوجه شدم که چهره کسانی که در خواب به عنوان همکار سابق دیدم دو جوان ناشناس بودن و حتی آنها را تا به حال ندیده ام ولی در خواب آنها به جای همکاران سابق من بودن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به من گفت افرادی که اشاره کردید در اینده ای نه چندان دور گرفتاری شدیدی پیدا خواهند کرد که کسی نمیتواند آن ها را نجات دهد و دردسر های زیادی به سمت آن ها در حال نزدیک شدن است (پاسخ دکتر مدنی)

 77. مرضیمرضیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دوستم ی سیب داشت سیب سبز این سیبا از وسط نصف کرد نصفشا خودش خورد نصفشا داد بمن و ی روزم ی خواب دیدم میخواستم برم تو ی جایی سر سبز قشنک بعد تا اومدن وارد بشم اونجا اونجا پر اتش شد بعد تو حالت گریه هی میگفت استغقر اللع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 78. hesamhesamsays:

  سلام.شب جلوی پله خونه قدیمی مادر بزرگم که خرابش کردیم و دوباره از نو ساختیم مادرم رو دیدم که سر پا بود و یک دفعه یه مردی اومد که داشت با مادرم صحبت میکرد که مادرم ازش لب گرفت به طوری که زبون هردوشون معلوم بود البته اضافه کنم که زبون هر دو شون بزرگتر از حد معمول بود که من داشتم اونارو میدیدم و خیلی تعجب کرده بودم اون مرد شکم تقریبا بزرگی داشت که تقریبا هم قد مادرم بود تو عالم خواب قیافه اون مرد آشنا بود ولی تو واقعیت نه.به علاوه این خواب سه چهارتا خواب دیگه پشتش دیدم که متاسفانه یادم نمیاد چند ماه قبل هم خواب دیدم که مادرم سینه هاش و سر سینه هاش بزرگ تر شده نسبت به واقعیت و به من لبخند میزنه و سینه هاشو به هم میماله ممنون میشم برام تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افتخار و اعتبار برای شما در اینده آن هم در حضور دیگران

 79. امیدامیدsays:

  سلام من با یه دختر تو فضای مجازی اشنا شدم و به هم قول دادیم با هم ازدواج کنیم اون خیلییی منو دوس داره ولی من به اندازه اون دوسش ندارم تا الان هم هیچ رابطه ای با هم نداشتیم و همدیگرو از نزدیک ندیدیم دیشب خواب دیده که من خونشون بودم و داره از من لب میگیره و منم همراهیش میکنم مادرشم تو اشپزخونه بوده و هروقت میخواسته مارو نگاه کنه از من فاصله میگرفته میتونم بپرسم تعبیرش چیه خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مردی که در مسائل مالی با استعداد و صبور و فعال است

 80. ShineShinesays:

  سلام...من خواب دیدم همسرم که الان در دوران عقد هستیم اومده خونه ی ما و کسی خونه ی ما نبود در واقع تنها بودیم رابطه جنسی داشتیم برقرار میکردیم اما وسطش خانوادم رسیدن و ناتموم موند و ایشونم قایم شدن بعدش هم دیدم داریم میریم مسافرت از ماشین پیاده شدیم ایشون لبای منو جلوی همه با ولع میبوسید ...توی خونه هم دست منو بوسید برادرشوهرمم اونجا بود اونم دست منو بوسید...تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بد بینی. ناراحتی. بد شانسی.

 81. ندانداsays:

  سلام من دختر مجردي هستم كه چند شبه پشت سر هم خواب ميبينم، شب اول خواب ديدم لباس عروس تنمه و همه بسيار خوشحاليم و به بقيه فاميل لباسم رو نشون ميدم، شب دوم خواب ديدم دارم غسل ميكنم و توي خواب بخودم ميگم خواب غسل خوبه، و يك نفر غريبه هم توي خواب بهم ميگه چرا شك ميكني خواب لباس عروس و غسل خيلي خوبه (درحاليكه من خواب لباس عروس رو شب قبل ديده بودم، و شب دوم توي خواب ميدونستم كه خوابه غسل رو دارم ميبينم) بعد شب سوم خواب ديدم كه من و برادرم لبهاي هم رو عميق ميبوسيم درخاليكه مادر داره بهمون نگاه ميكنه، نميدونم تعبير اين سه بار پشت سر هم خوابهاي اينجور ديدن چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حاجتی داری که برای رسیدن به آن طاقت را از کف داده ای زود به نیت خودت می رسی به اندازه ی یک چشم برهم زدن.

 82. محمد خداييمحمد خداييsays:

  سلام من خواب ديدم در حال صحبت كردن با دوست معشوقه هم هستم كه به تازگي خيلي باهم صميمي شديم كه يهو از لب با ولع شروع به بوسيدن من ميكنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بحران و سختی. دو راهی

 83. مرجانمرجانsays:

  سلام یکی از پسرای همکلاسی چند شب پیش خواب دیده که تو ماشینش نشستم و لبهام بوسیده و بغلم کرده تعبیرش چی میتونه باشه درحالی که با هم در ارتباط نیستیم و زیاد همدیگه نمیبینیم تعبیرش چیه؟ تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کنجکاو بودن در زندگی

 84. یکتایکتاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم داییم دستامو گرفته منو هل میده عقب و خودشم قدم قدم میاد جلو منو میچسبونه به دیوار و لباشو میزاره رو لبامو کوچیک میبوسه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی حیله گر و فریبنده

 85. چش قشنگمچش قشنگمsays:

  در ادامه کامنت قبلی من از بهمن سال پیش دیگه ندیدمش چون نمیرم دانشگاه. ولی چند روز پیش تلفنی باهاش حرف زدم گفتم دلم برای همه تنگ شده گفت ما هم دلمون تنگ شده اصلا دلمون گرفته با حالت شوخب گفت.گفتم میخوام بیام دوستامو ببینم گفت بیا ما دوست داریم بیای. یعنی این خوابی که دیدم واقعیت داره؟ ممکنه دلش واقعا برام تنگ شده باشه؟؟ ببخشید طولانی شد. مرسی از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعی کنید مدارا کنید و خود را به خطر نیاندازید

 86. لیلیلیلیsays:

  سلام،من امروز بعد از نماز صبح خواب دیدم که با کسی که نمیشناسم همدیگرو محکم بغل کردیم و لب همو میبوسیم،ولی وقتی من لبشو میبوسم انگار گوشت داخل دهانش وارد دهان من میشه،و من اونو از دهانم خارج میکنم و دور میندازم ولی اون کسی که بوسیدیم همو متوجه این موضوع شد،ممنون میشم تعبیرشو بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب بازی با افراد غریبه به مرادهای دل اشاره دارد به هدف هایی که در اینده نزدیک به حقیقت بدل خواهند شد و احساس رضایت و خشنودی را برایتان به ارمغان می آورد

 87. asalasalsays:

  سلام شوهر من خواب میبیند که ماشینش و میدزدن بعد زنگ میزنه پلیس پلیسی که میادبی توجه به دزدیدن ماشین لبهای منو میبوسه و شوهرم اون صحنه رو میبینه پلیس و میکشه و خودشو میندازه تو چاه تعبیرشو لطف میکنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این خواب غیرت وفاداری و تعصب همسر شما را نسبت به خانواده و فرزندان می باشد و این یک حقیقت است

 88. بهنازبهنازsays:

  سلام من خواب دیدم در جوانی مردی ناشناس رو میبوسم ولی برای بار دوم او از بوسه گرفتن از من امتناع می کند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوس گرفته از مردی غریبه برای شما بیانگر رسیدن به مرادهای دل اما در درازمدت است بخش دوم خوابتان نیز همین تعبیر را دارد

 89. نسريننسرينsays:

  سلام. خوابي ديدم كه من و خيلي نگران كرده. دو سال پيش با پسري دوست بودم و رابطه داشتم كه بعد ايشون جدا شد، پشيمونم از اون ارتباط.. اما ديشب خواب ديدم كه ي پيراهن مشكي تنمه و لبهاي هم رو ميبوسيم، ميشه تعبيرش و بدونم، ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در این خواب و در تقدیر شما بخشی از ناآرامی ها و فشارها بخاطر باری از گناهانتان می بینم اما امیدوار باشید چرا که هنوز برای جبران اشتباه فرصت باقی ست خداوند رحمان است

 90. Ali IbrahimiAli Ibrahimisays:

  سلام خواب دیدم هم کلاسیم ازاوستادم کی زن هست لب مگیرفت منم وس و سه شده بودم میخواستم لب بگیرم ازش اما اون حیج توجهی نداشت به من این خوابو ساعت پنج صبح دیدم ممنون میشم جواب بیدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همراه با تعبیر است وسوسه شدن برای لب گرفتن از این زن برای شما به علامت مراد و یا درخواستی است که شما آن را در دل خود پرورش میدهید و احتمال دستیابی به آن زیاد است

 91. نسريننسرينsays:

  سلام. مرسي كه خواب من و تعبير كردين، چطوري ميتونم به طور خصوصي سوال بپرسم، چون تو كانال تلگرامتون هم مسيج نيست. مرسي

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قسمت ارتباط خصوصی با مدیر در تمامی صحات سایت توپ تاپ موجود هست

 92. امیدامیدsays:

  سلام من این خوابو ساعت هفت یا هفتو نیم صبح دیدم خواب دیدم که تو زندان خارج هستم و یهو خودمو به عنوان پلیس اونجا جازدم اونا نفهمیدن و داشتن منو همراهی میکردن سمت محل کارم چنتا از دوستای نزدیکم با پسر عموم هم داشتن باهام میومدن یهو رسیدیم به یه اتاق که دوتا زن توش بود یکیش کامل لخت بود یکیش تقریبا پوشیده دوستام رفتن سراغ اون پوشیده من رفتم کنار لخته دستاشم گذاشته بود رو سینش سینه هاشم خیلی کوچیکو زشت بودن خم شدم صورتشو اورد نزدیک من دهنشو باز کرد منم ازش لب گرفتم لباشم خیلی غنچه ایو قشنگ بود تعبیرش چیه مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در عذاب، رنج و زحمت هستید نگران نباشید که پس از هر طوفان، آرامشی هست و رسیدن به این آرامش مستلزم زمان است که اگر صبر کنید کامیاب می شوید.

 93. آمنهآمنهsays:

  سلام،خسته نباشید... من دختر مجردی هستم و خواب دیدم لب های مردی که از چیزی ناراحت هست رو در خواب میبوسم که در خواب آشناست و میشناسمش ولی در واقعیت نمیشناسمش و جایی ندیدمش،میشه لطفا تعبیر خواب رو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یك گرفتاری، اما با عاقبت خوش

 94. S.vS.vsays:

  سلام خسته نباشيد من چندسال پيش يكيو دوست داشتم كه به هم نرسيديم و بعد از مدتى ازدواج كرد ومنم ازدواج كردم.ديشب خواب ديدم تو يه محيطى كه خواهر و همسرشم هستن البته دور از چشمشون منو بوسيد كه من گفتم نكن و اون بوسيد! كه من هنگ كردم انگار هنوزم دوسش داشتم!تو خواب بچشونم بود.تعبيرش چيه عصبى شدم از اين خواب!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این علامت است که فردی که قبلا شما دوستش داشتید هم اکنون در شرایط روحی نسبتا بدی قرار گرفته اند

 95. زینبزینبsays:

  سلام من زنی متاهل و دارای یک فرزند هستم دیشب خواب دیدم پیرمردی ک حدودا شاید 50 سال داشت در خانه ی خودمان ب من نزدیک میشه و سعی داشت با حرفای ک میزد دل من را ب دست آورد و من اصلا حس خوبی ب آن نداشتم و سعی داشتم ک از دستش فرار کنم ولی او ب زور صورت من را بوس کرد و میگفت ک من تو را دوست دارم و شوهرت را ول کن ولی من عصبانی از حرفی ک زد پسش زدم و وقتی ک خاست بیشتر نزدیک بشه از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب تعبیر بر عکس دارد یعنی بیانگر این است که در اطراف شما افرادی وجود دارند که شما را از صمیم قلب دوست دارند هر چند شاید این موضوع این را به روی خودتان هم نیاورند

 96. محمدمحمدsays:

  من یک شب خواب دیدم که توی پارک دختر ی که نمی شناسمش یکهو لب های من رو بوسید تعبیر ش چی میشه خواهش میکنم هر چه زودتر جواب رو بگید خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه گرفتن و یا کامی که در این رویا نصیب شما شده با توجه به تقدیر شما نیکو و خیر است و بیانگر لذت زیادی است که بخاطر دست یافتن به برخی از هدف های مهم زندگیتان نصیبتان می شود

 97. لیا خانیلیا خانیsays:

  من دیشب خواب دیدم با یه پسر که چندین سال دوست معمولی هستیم و هیچ رابطه ی بینمون نبوده لب میگرفتیم تو اتاقم کنار هم خوابیده بودیم, ممنون میشم تعبیرشو بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هشدار است بهتر است بیشتر به فکر آینده باشید و کارهایتان را همیشه هدف دار دنبال کنید

 98. حناحناsays:

  سلام چند روزی است که یکی از نزدیکانم را از دست داده ام و دیشب خواب میدیدم یکی از دوستانم که خیلی با هم صمیمی هستیم ولی رابطه مان خیلی معمولی است مثل دوستی دو دختر در جایی دور درحال صحبت کردن باهم هستیم مثل خیلی وقت ها در واقعیت که ناگهان به چشم های من خیره میشود و شروع به بوسیدنم میکند و من هم همراهی اش میکنم مکث میکند و میگوید دیگر باید چ کار کنم ک متوجه شوی دوستت دارم و از این حرف ها و دوباره به ارامی میبوسیم همدیگر را. قبلا ممنون از پاسختون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نشانه ی آرامشی ست که بعد از طی شدن موقت یک دوره غم و یا شنیدن خبرهای تاسف بار ، نصیب شما می شود

 99. ماهرخ بهزادیماهرخ بهزادیsays:

  من خواب دیدم که یکی از هم کارای پسرم با من رفتار خیلی خوبی داشت و یکبار می خواست منو ببوسه ولی پشیمون شد ولی بعد این کارو کرد و بهم پیشنهاد ازدواج داد تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این تعبیر است که این فرد در روزهای اخیر در مورد شما با کسانی گفتگویی داشته است البته نه اینکه این گفتگو در مورد ازدواج بوده باشه بلکه میتواند شامل هر حرفی بوده باشد

 100. مینامیناsays:

  سلام. من مدتیه عشقم ولم کرده دم صبح خواب دیدم که بهم پیام میده دیدم یهو کلی پیام بوس برام فرستاد و منم متعجب بودم که چی جوابشو بدم .لطفا تعبیرش میکنید برام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیشرفت شما در کار و رسیدن به مقام و ترفیع حتمی است

 101. مارالمارالsays:

  سلام. وقتتون بخیر. دختر مجردی هستم و دوشب هست خواب می بینم با برادرم در حال بوسیدن لب هستیم (عمیق) بعد نمی دونم کامل یادم نیست هر بار یک نفری میاد که ما به سرعت این کار و قطع می کنیم ... بار دوم همسر برادرم تو خواب امد و سریع این کار و متوقف کردیم. ممنون میشم تعبیرش و بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر فرصت‌هايي كه از دست رفته است نمي‌توان اشك ريخت، چون اين كار هيچ سودي ندارد. اگر نتواني از گذشته درس گرفته و خود را فراتر از آن قراردهي، ناچار به تكرار همان تجربه‌هاي تلخ خواهي شد.

 102. ندا١ندا١says:

  سلام من امروز بعد از نماز صبح خواب ديدم يك آقايي از من خواستگاري ميكنند و درصورتيكه هنوز من جواب ندادم و محرم نشديم دوبار دست من رو ميبوسند، البته بعدش من به خواستگاريشون جواب بله دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویای زیبا شما را به خواسته های قلبی خود نزدیک تر میکند اگر همراه با لذت بود این تحقق تضمین می شد

 103. آیدینآیدینsays:

  سلام من تو خواب شب دیدم دختری که دوست داشتم بر لب هایم بوسه زد تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همراه با لذت جنسی بوده باشه براورده شدن حاجات را به دنبال دارد

 104. رهامرهامsays:

  سلام من خواب دیدم با کسی که دوسش دارم و دوسم داره لب میگرفتیم اونم خیلی عمیق و هر دومون خوشحال بودیم و دوتا دختر دیگه پیشمون بودن که یکیش خیلی ناراحت شده بود و وقتی ما رو در این حالت دیدن رفتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وسوسه، پیشنهادی نه از روی صداقت و یکرنگی

 105. ملیملیsays:

  سلام. دیشب خواب میدیدم یکی از همکارام که خیلی دوستم دارم. از من لب گرفت. من و دوستم زیر یک لحاف خوابیده بودیم. و دوستم نمیخواست که همکارم از من لب بگیره. ولی بلاخره همکارم لبم گرفت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر صبر داشته باشی به مقصود میرسی

 106. کامران مولویکامران مولویsays:

  با سلام من خواب دیدم با نامزدم که قراره با هم ازدواج کنیم والبته عقد نکردیم هنوز و فقط رابطمون در حد چت و صحبت کردن در فضای باز هست هست وحتی با هم دست هم نمیدیم تو خواب ازش لب گرفتم خیلی حس خوبی بود اما دیدم دور لبش رو کثیف کردم به سبب چیزی که انگار قبلش خورده بودیم اما اون اصلا حس بدی یا ناراحتی از خودش نشون نداد تعبیرش چیه؟ قبل لب گرفتن اون اومد جلو که ببوسیم همو جلو جمع اما من بهش گفتم راحت نیستم بریم جای خلوت یه جورایی انگار اون جمعی که ازش اومدیم بیرون مجلس عقدمون بود که بعدش محرم بودیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک ازدواج باشکوه برای یکی از نزدیکانتان

 107. محمد رضا علی سیاریمحمد رضا علی سیاریsays:

  سلام من خواب دیدم ک با دختری ک میشناسمش و دوسش دارمبا دو داخل یک اوتوبوس رفتیم و اون زمانی ک من حواسم نیست یک بوسه بر لبهای من زد و اونجا از اتوبوس پیاده شدیم و ب یک مسجد در پارک رفتیم و نماز خوندیم تعبیریش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گشایش بخت – راه حلی برای مشکلات

 108. ارسلان نامداریارسلان نامداریsays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم با دوس دخترم‌که به قصد ازدواج رابطه داشتم و الان ازدواج کرده و ۲ تا بچه داره و فکر نکنم‌که به فکر من باشه.ولی من هنوزم دوستش دارم، " تو حیاط خونمون کنار هم نشستیم و از هم لب میگیریم (شروع کننده من بودم)خیلی لدت بخش بود ولی جنب نشدم حسی داشت که هنوزم با گذشت چند روز از روش، حس خوب ازبین نرفته" لطفا تعبیرش چی میشه ممنون از شما عزیز

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صاحب همسری زیبا و اسرارآمیز یا فرزندی خوشگل خواهید شد و در کنار آنها سعادتمند می شوید.

 109. پارمین نیازمندپارمین نیازمندsays:

  من دیشب خواب دیدم که پسری که قبلا همکلاسی کلاس زبان من بوده باهم در یک فضای باز بودیم که من یکدفعه پا میشم و اونو میبوسم و اونم همکاری میکنه لازمه بگم من به اون علاقه دارم اما اونو نمیدونم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درباره آنچه نیت شماست و هدفی که دارید علیرغم مخالفتی که ممکن است باشد شما با مقاومت به پیش خواهید رفت.

 110. ترانهترانهsays:

  سلام من چند روز پیش خواب دیدم که یکی از دوستانم که مانند خودم دختر است جلوی دوست پسرش مرا می بوسد و من بسیار شوکه میشوم و او را پس میزنم تعبیر ان چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رابطه ی دو فردی که اشاره کردید به گناه و بی آبرویی ختم می شود بهتر است ایشان را از این تعبیر مطلع سازید تا فکری به حال این رابطه کنند

 111. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که تو جمع عمویم ازمن میخواد که او را ببوسم ومن او را همراهی میکنم واز هم لب گرفتیم وبعد از اون گفتم که من برم وضو بگیرم نماز بخونم لطفا بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلامت، شادی، آینده خوب

 112. SaraSarasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با دوست پسرم که رابطمون سرد شده یعنی نه من زنگ میزنم نه اون ولی دلم خیلی باهاشه تو یه مجلسی نشسته بودیم صاحب مجلس میگه بهم فلانی یه اقایی سراغتو میگرفت منم گفتم چه جالب یک دفعه دوست پسرم رنگش میپره استرس میگیره میاد لب منو میبوسه میگه حالا حالم خوب شد البته منم با هاش همراهی میکنم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جشن و سرور به دلیل یک اتفاق خوب

 113. سسsays:

  سلام. من خواب ديدم لب هاي خواستگارم رو با ولع ميبوسيدم اولش شوكه شد ولي بعدش باهام همراهي كرد .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییرات بزرگ غیر منتظره در زندگی که فقط مربوط به شخص شما نیست و اطرافیانتان را نیز در بر می گیر

 114. زهزهsays:

  سلام من خواب دیدم دخترخاله ی شوهرم اومده خونه ی ما برای کار اصلاح ابرو و آرایشگری میخواست بهم یک تل بفروشه من نخریدم گفتم گرونه داشتیم در این مورد با هم بحث می کردیم که یه دفعه ای شوهرم اومد و طرفداری دخترخالش و کرد و محکم از لب دخترخالش بوسید و من حسابی با هاش دعوا کردم اما اون زیاد توجهی نمی کرد بعدش خواب دیدم رفتیم حرم امام رضا اونجا هم داشتم باهاش دعوا میکردم و اون بیخیال بود.تعبیرش چیه .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی برایتان مشکلاتی پدید می آید. آماده باشید و از آنها نهراسید.

 115. ساسان مرادیساسان مرادیsays:

  سلام من یک پسر هستم که فکر میکنم به دختر عموم علاقه ی زیادی دارم ولی هیچوقت بهش نگفتم همیشه هم تو این فکرم که چجوری علاقمو بهش نشون بدم دیشب خواب دیدم که من و دختر عموم در حال راه رفتن بودیم که من ناگهان روی گونه اون یه بوسه میزنم ولی اون عصبی میشه و با سرعت میره نکته ی قابل توجه اینجاست که من رژ لب نداشتم:/ ولی رد لبم روی گونه ی اون موند لطفا راهنمایی کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن لب ایشان در این رویا میتواند به این علامت باشد که شما به خواسته های بزرگ خودتان بی دردسر خواهید رسید

 116. رسارساsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که خواستگار هست موهایم را میاد و دراین میان من برگشتم و لبهایش را بوسیدم و اوهم برگشت ببوسد که خجالت کشیدم و سرم را پایین انداختم که بوسه ی کاملی نکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره به موفقیت و خوشحالی دارد

 117. spry.slhspry.slhsays:

  سلام خواب دیدم ک با دوست پسر قبلیم داریم میریم تو اتوبان،منو بزور میبوسه منم با پشت دست لبمو پاک میکنم بدم اومد ک بوسیدم یکم ک جلوتر رفتیم از ماشین پیاده شدم اونم پیاده شد ک ازم خدافظی بگیره ولی داداشم مارو دید رفت سمت پسره ولی چیزی بش نگف گزاش بره منم ترسیدم حس کردم میخواد منو بزنه رفتم وسطه اتوبان ولی ماشینا ک رد میشدن هیچ کدوم بهم نمیزدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آرامشی را که در انتظار دارید در زندگی تان حاکم شود، این آرامش را بزودی در اوضاع و شرایط زندگی خود شاهد خواهید بود.

 118. M.shM.shsays:

  اصلا فکر نمیکردم همچین خوابی تعبیری هم داشته باشه (البته اینم بگم ی مدتی حالم خیلی بد بود خیلی. به طوری ک از نظر اعتقادی مشکل پیدا کردم و دوسه روز پشته هم مدام گریه میکردم و دنبال ی نشونه بودم تااینکه تو ی سایت شبهات ی فردی رو پیدا کردم. اون فرد خیلی باحرفاش ارومم کرد و بد از مدتی بهم گفت ک از خدا همچین فردیو میخواسته(ینی منو) برای ازدواج... و قصد داریم بیشتر باهم اشنا بشیم و اینم بگم ک پدرشونم فوت کرده احساس کردم ی چیزی بین این خوابو این اتفاق باشه برای همین تعریف کردم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حدود 80 درصد از رویاهایی که دیده می شوند همراه با تعبیر هستند ، اگر سوال دیگر در این زمینه دارید صورت خصوصی به مدیر سایت پیام دهید

 119. ساحلساحلsays:

  سلام .من چند ماهه ازعشقم جدا شدم و دلم میخاد برگرده بخاطر همین زیاد دعا کردم واسه برگشتش اما اثر نمیکنه دوستم دیشب تو خواب دیده که عشق من بهش گفت بخدا قسم برمیگردم پیشش.تعبیرش چیه؟???

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نیز به این تعبیر نیست که ایشان بازمیگردند بلکه به علامت چند اتفاق خوب و ایده آل است که بزودی برای دوست شما رخ خواهد داد

 120. فرانکفرانکsays:

  سلام.من چندروزی هست خوابی میبینم ک انگار دارم خیانت میکنم ب همسرم.هردفعه ی پسر ناشناس میاد منو میبوسه ولی من مانع کارش میشم میخوام بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همنیکه در خواب متوجه این موضوع شده اید که در حال خیانت هستید و خودتان مخالف این کارید تعبیر را نیکو میسازد و خطری ندارد

 121. ساراساراsays:

  سلام.من چند وقته ی سری مشکلات برام پیش اومده .هرسری من تو دعاهام از خدا گلگی میکنم ک همون شب تو خواب انگار یک شخصی ب من میگه همه مشکلاتت حل میشه حتی ی دفعه ی خانم بهم گفت اگه صبر کنم ب ارزوهام میرسم .من میخوام بدونم خوابم تعبیر داره یا ن ..یعنی این کسایی ک بهم میگن حقیقین؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت و شانس - گاهی خوشحالی کوتاه مدت

 122. سعيدسعيدsays:

  سلام استاد من خوابي ديدم ك فوقالعاده نگرانم اول يه زنبور بود كه تو خياط خالم اينا رفت سمت درخت و پراوز ميكرد ولي كاريم نداشت بعد ي مردي ك زيادي از حد كوتاه بود و ميرقصيد و شاد بود من كاري نميكردم و حتي شادم نبودم و كناش باغچه اي بود ك سه نوع گل هاي رني و زيبا دسته دسته كنار هم روييده بود و اوليش فك كنم لاله بود ك پاش روي يدونه از لا له ها هم رفت و يه چاهي بود ك ابش كثيف بود افتاد توي چاه و داشت خفه ميشد عمقي نداشت ولي با صورت تو اب بود و بي حركت نميدونم مرد يا ن ي پسر بچه داشت ب ي پير مرده ميگفت بياد كمكش اخرش مثله تيتراژ فيلم تموم شد نميدونم فيلم بود يا فقط ميخوام ببينم خداي نكرده ارتباط با معشوقم ك الان قصدم ازدواجه تداشته باشه خيلي نگرانم من در ادامش خوابي ديگه هم ديدم و امروزم قراره با معشوقم بريم دورهمي دعوتيم تروخدا جواب بديد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو در بین دوستانت محبوب هستی. این مساله‌ای آشکار است و خودت هم آن را می‌دانی. اما همین محبوبیت، حسادت‌هایی را برمی‌انگیزد. پس باید مراقب باشی.

 123. delaram.adelaram.asays:

  سلام وقتتون بخیر.ببخشید من چنوقت پیش با پسری مذهبی و بسیار باکمالات آشنا شدم که بشدت عاشقم بود ولی یدفعه سر یه دلخوری من که سر کم توجهیش. تو اون روز بهم بودکاملن باهام سرد شد و قطع ارتباط کرد و بعد دو روز دیدم ک با کس دیگعی اکانت عاشقانه داده و بعدچن بار ک بهش پی ام دادم گفتش ک دیگه نمیخاد ارتباطمون باشع و عاشق کس دیگعی شده وکاملن ارتباطمون قطع شده جوری شد اصن انگار نه انگار که اون ادم عاشق پیشه بوده درصورتیکه من هنوزم عاشقسم با تموم اینحرفا اینم بگم ک این اتفاقات جدایی ظرف یکی دو هفته قبل اتفاق افتادهدیشب خاب دیدم که داشتیم ازهم لب میگرفتیم درحالیکه تا حالا اینجوری خابیو ازش ندیده بودم ممنون میشم جوابمو بدید?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مسائلی در زندگی عاطفی‌ات پیش می‌آید که پیش‌بینی‌های تو را تا حدودی دچار تغییر می‌کند

 124. CapitanCapitansays:

  سلام ببخشید من حدودا یه سالی میشه با دختر داییم رابطه دارم و به ازدواج فکر میکنیم چند شب پیش خواب دیدم تو خونشون در حالی که کسی نیست موقع رفتن پیش در بودم که صدام زد وایسا و منم وایسادم و بعد همون حالت شروع کردیم به بوسیدن خوردن لب های هم حتی من لباشم گاز گرفتم میشه راهنماییم کنید مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسی موجب خوشبختی شما خواهد شد

 125. شقایق هفته دوریشقایق هفته دوریsays:

  سلام من دیشب با همسرم دعوام شد وقتی خوابیدم خواب دیدم ک همسرمو با خواهرش رو هم افتادنو لب میگیرن تا میبینم جیغ میزنم ک خواهر شوهرم با حالت دعوا و طلبکاری ازم قهر میکنه میره شوهرمم میگ من نمیخواستم زیاد ولی با حالت دعوا تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در محيط خانواده برخوردي نامطلوب خواهید داشت که به شما لطمه وارد مي آيد

 126. minaminasays:

  سلام من خواب دیدم یه پسر که خیلی شبیه عشقم بود ولی اسمش اون نبود جلوی من داره دختریو با ولع میبوسه از لباش و لیس میزنه . اون دختر هم شبیه من بود فک کنم دقیق یادم نیست ولی من داشتم نگاشون میکردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که به رابطه عاشقانه دیگران حسادت می‌کنید.

 127. AliAlisays:

  سلام من دوتا خواب از عشقم دیدم 1-خونه‌ی پدرم بزرگم بودم بعد پدربزرگم کلی مردم برای شام دعوت کرده بود من در اشپزخانه تنها بودم بعد عشقم اومد منو از پشت زد و بهم گفت برو در اتاق بهات کار دارم من رفت تو اتاق و عشقم دنبالم و بدون هیچ چیزی بهم بگه منو رو لبام بوسید 2-خواب دومی عشقم را دیدم بیش از حد بهم علاقه داره من بیرون داشتم راه میرفتم یهویی دیدمش دم در خونشون هی بهم نگاه میکرد و با دست بهم بوسه میفرستاد تعبیر این دوتا خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با کسی دوستی می‌کنید که حامی شما خواهد بود.

 128. سوگلسوگلsays:

  سلام استاد عزیز یکی از همکارام احساس میکنم ایشون هم ازمن خوششون میاد خواب دیدم ایشون روبروی من نشسته و هردوساکت یدفعه لاله ی گوش و لب های و گردنمو بوسید و رفت من شوکه بودم و بعد اون خجالت میکشیدم ازش تعبیر این خواب چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که برای رسیدن به مقصود خود، از ابزار و وسایلی نادرست استفاده می‌کنید.

 129. ناشناسناشناسsays:

  چند روز پیش خواب دیدم نشستم روی یه دیوار بلند بعد داداشتم یه سیب زرد از روی درخت چید پوستشو گرفت و نصفشو داد ب من خوردم و خوشمزه هم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ملال و اندوهی پیش می آید که زود رفع می شود.

 130. لیلیلیلیsays:

  سلام،من خواب دیدم که من و دوست پسرم داریم از لب همو میبوسیم و اینکه زبون همو میمکیم ولی تو همین حین من زبون دوستمو انگار کندم و تو دهنمه ممون میشم تعبیرشو بگین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای یکی از نقشه‌های موردنظرتان اشکال پیش خواهد آمد.

 131. مهرنازمهرنازsays:

  سلام من چند وقتي با يه اقا در ارتباط بودم به قصد ازدواج اما به نتيجه نرسيد.بيشتر هم از سمت خودم.و من خيييلي دوسش داشتم هنوز هم خيلي دوسش دارم.هيچ رابطه اي هم بينمون نبود. چند شب پيش خوابش رو ديدم كه داشتيم خيلي با هيجان از هم لب ميگرفتيم و من هم خوشحال بودم از اين موضوع .و البته چندبار ديگه هم توي خوابم اومده به شكلاي ديگه.تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ، به شما شادی و ثروتی خواهد رسید که برای رسیدن به آن احتیاج به سعی و تلاش زیادی نخواهید داشت.

 132. سایان کمریسایان کمریsays:

  با سلام و وقت بخیر,من دیشب خواب دیدم نامزد قبلیم دوباره اومده خواستگاریم و من اطلاعی نداشتم,خواب بودم انگار و با لب گرفتنِ نامزد قبلیم و خیس شدنِ لبام بیدار شدم و متوجه شدم تو مراسم خواستگاری ام,یه کم خجالت کشیدم تو جمع ,یکی از نامزدم پرسید چرا برگشتی و گفت ببخشید سری قبل اشتباه کردم و سرش پایین بود,و از خانواده م خواست که بذارن ما به هم برسیم چون همو دوست داریم,یهو یکی که انگار از اعضای خونواده م بود و اصلا ندیدمش با مأمور نیرو انتظامی اومد داخل و گفت که نامزدم و خونواده نامزدمو بیرون کنن و ازشون شکایا داریم که مأمور به محض وارد شدن لبخند میزد و پایکوبی میکرد بدون آهنگ و میگفت مبارکه من اینارو بیرون نمیکنم,این وصلت مبارکه و خیره,و همین طور بدون آهنگ تو خونه مون میرچرخید و پایکوبی میکرد,البته دیروز غروب هم خواب دیدم خودم و نامزدقبلیم تو حرم امام رضا هستیم و دستِ همو گرفتیم,با هم اصلا حرف نمیزدیم,فقط دستمون تو دست هم قفل بود و با هم به سمت گنبد طلا میرفتیم,هیچ کس جز ما تو حرم نبود کلی کبوتر سفید اطرافمون بودن بعضی هاشون در حال پرواز بودن,بعضی هاشون پرهاشونو باز کرده بودن و میخواستن از زمین بلند شن و بعضی هاشون هم رو صحن حرم راه میرفتن,منم چادر سفیدم سرم بود و به سمت حرم قدم برمیداشتیم و سلام میدادم به آقا,روز بود ,ممنون میشم تعبیرشو لطف کنین,ببخشید طولانی شد,مانا باشید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که برای گرفتن حق خود به خشونت متوسل می‌شوید.

 133. ناشناسxxناشناسxxsays:

  سلام من خواب ديدم پسري كه قبلا باهام يه درسي رو باهام كار ميكرد و ٤ ٥ سال ازم بزرگتر بود اومده خونمون با هم ميريم تو پذيرايي و منو بلند ميكنه و چون قدش بلند بود ميذاره رو مبل و همو ميبوسيم يهو ميببنم رو زمين بغل هم دراز كشيديم ك مادرم مياد و درو باز ميكنه و ما خودمونو ميزنيم به اون راه ك نفهمه مادرم ميشه تعبيرشو بگين؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به شما روی کرده است.

 134. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم نشتیم با داداشم و دوتا از عمهام چهارتا بشقاب پر از برنج و مرغ جلومون بود و منو داداشم از غذاهامون خوریدم خیلی خوش طعم بودن ولی عمهام زیاد نخوردن مثه اینکه مال اونا خوش طعم نبود میخواستم ببینم تعبیرش چی میونه باشه اینکه من اون بشقاب پراز برنج سفید با مرغ رو داشتم میخوردم و خیلی هم خوشمزه بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در کار خود رقیب مقتدری خواهید داشت که اجازه نمی‌دهد به پیروزی کامل دست یابید.

 135. امیرامیرsays:

  سلام من امروز صب بین ساعت ۵ تا ۶ خواب دیدم ک تو کوچه مدرسه قدیم میرفتم نشسته بودم ک دوستم با زنش ک چادری بودو خوشگل بود رفتن خونه بعد دیدم با دعوا از شوهرش جدا شد میومد سمت من منم بی میل نبودم بعد با چشمک زدن همدیگه رفتیم جای خلوتی شروع ب بوسیدن لبای همو کردیم خیلی عمیق بغلو مالش بود.خواهشا تعبیر این خوابو بگین چون من روی زن شوهردار حساسم چون گناه بزرگیه.درضمن این دوستم ک تو خواب دیدمش اصلا زن نداره.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است كه اخباری به دستتان می‌رسد كه موجب شور و نشاط شما می‌گردد.

 136. ناشناسناشناسsays:

  خواب دیدم با همسر سابقم لبهای هم را عمیق میبوسیم تعبیر ان چیست ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه ی عمیق بر لبهای همسر ساقتان بیانگر رسیدن به اوج لذت در دوره ای مشخص از زندگی شما و رسیدن به بیشتر اهداف است

 137. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم نامزدم اول با من عشق بازی کرد بعد با ولع خواهرمو از لب بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افزایش مال و اموال

 138. غزلغزلsays:

  سلام.خواب دیدم به یه دختر که اصلا نمیشناختمش گفتم که لبای خوشگلی داره و اون اومد جلو لبامو بوسید اگه میشه بگین تعبیرش چیه مچکرم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است كه در یك مهمانى دوستانه شركت خواهید كرد.

 139. NasiNasisays:

  خواب دیدم یکی از دوستان مذکر من(دوست پسر یا معشوقم نیستن) لب منو به زور و یواشکی دوبار بوس میکنه و من مانع میشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی خود بایستی چیزهای جدیدی یاد بگیرید.

 140. zohrh_sazohrh_sasays:

  سلام من دوساله با یه پسری دوستم یعنی الان دوست نیستیم و چت میکنیم باهم من خیلی دوصش دارم و بعضی وقتا فکر میکنم اونم دوستم داره ولی مطمئن نیستم.باهم بیرون هم رفتیم و همدیگه رو هم بوسیدیم دیشب خواب دیدم ک من خواستم ببوسمش اما اون همکاری نکرد و بهونه آورد دقیق یادم نیست ولی مثل اینکع گفت پوست لبم کنده شده و نزاشت درست ببوسمش میشه بپرسم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه این است که سرگرمی‌های خوشايندی خواهيد داشت.

 141. دخترمدخترمsays:

  سلام من دخترم خاب دیدم ک با لباس پسرونه و موهای پسرونه کلا تیپم پسرونه بود تو کلاس پسرونه درس میخونم بعد همکلاسیم قبلادختر بوده ولی تغیر جنسیت داده کلا ترنسه یکی از خاطر خاهاش همش سعی میکرد بهش نزدیک شه منم هی عصبی میشدم برا اینکه ثابت کنم ک مال خودمه جلو همه پسرا ازش لب میگرفتم اونم تو شوک بود بعد منو برد تو خونه مشترکمون ک فقط همخونه بودیم کلی ازم لب میگرف و ازم میخاس بهش بگم دوسش دارم ...کلی عشق بازی میکردیم و بهم گف ک عاشقمه لطفا تعبیرشو بگین ی جا نوشته بود ک شاهد تغیراتی در خود خاهید شد همیشه این خابود میبینم:)تعبیرش چی میشه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر و آزردگی پیدا می‌کنید که بعد به صلح و دوستی می‌انجامد

 142. SSsays:

  سلام.من پسرم.من تو اخرین سال راهنمایی با یکی از دوستام رفیق شدم در حدی که تمام اسرار زندگیمونو میدونستیم و من به اون وابسته شده بودم ولی بعداز دوره ی راهنمایی که مدرسه هامون جدا شد حدود 3ماه افسرگی گرفته بودم. دیشب خواب دیدم توی یه مدرسه یکی از دوستای دیگم میخواست با این دوستم لب بگیره که نزاشت و منم اونجا بودم نگاه میکردم.میشه تعبیرشو زود جواب بدید؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب خودتان باشید.

 143. م.م.مم.م.مsays:

  سلام من تو خواب دیدم با پسری ک باهم قصد ازدواج داریم و خواستگارم هست و ب من خیلی علاقه داره . اما از نزدیک هم رو ندیدیم هنوز دیدم تو خواب با اون لب میگیریم و زبونم رو میخوره و همش بوسه عمیق میزدیم. تعبیر خوابم چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که درگیر مشاجرات خانوادگی خواهید شد.

 144. الف.الف.says:

  سلام خسته نباشین.من خواب دیدم یکی از همکارام جایی که هرچی فکرمیکنم یادم نمیاد کجا بود داره ازمن لب میگیره.یادمه توخواب خودم یه جورایی اونوبه سمت خودم کشوندم.ضمن اینکه الان با یه آقای دیگه دررابطه ام.تعبیراین یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر تمایلات احساسی است.

 145. همایونهمایونsays:

  سلام خسته نباشید. من در خواب بوسه ای به یاد ندارم اما یک دختری که در زندگی واقعیم دیده بودم با یک رژه لب قرمز دیدم. ممنون میشم تعبیرشو به من بگید. تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نجات از بلاست و راحتی و آسودگی نزدیک را بشارت می‌دهد

 146. داوودداوودsays:

  سلام خواب دیدمم لباس خدمت پوشیدم با چکمه های بلند و آماده شدم به جنگ اعزام بشم دوتا دختر جلوم بودن که نمیشناختمشون یکیش رو که اصلا نمیشناختم یکی رو حس میکردم میشناختم ولی اصلا شبیه اونی که فک میکردم هست نبود با هاشون خدافظی کردم یکیش رو از صورت هم بوسیدیم و اون یکی میخواستم از صورتش ببوسم که یه دفعه لبامو بوسید و منم این کارو تکرار کردم از لب هم چند بار بوسیدیم که یه حس عالی و عجیبی داشت. ممنونم بابت لطفتون اگه میشه تعبیرشو بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   رسیدن به آرامش

 147. maryammaryamsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم پسری که من میشناسمش ولی با‌هم هیچ رابطه و صحبتی نداریم در خواب خیلی عمیق لب های منو میبوسید و این کار رو مدام تکرار میکرد تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در زندگی شما موقعیت‌های نشاط آور بسیاری وجود خواهد داشت.

 148. افسونافسونsays:

  سلام خسته نباشین،من خواب بهترین دوستمو با دوست پسر سابقش که الان یک سال باهم هیچ رابطه ای ندارن و دیدم، دوستم در حالی که یه پیراهن بلند قرمز پوشیده بودبا موهای بازش در حال بوسیدن )لب و صورت(بقل کردن عشقش بود و تو خواب اینطور به نظر میومد که به ما نگفته که دوباره با اون رابطه داره و من اتفاقی ددیده بودمش ،میدونم که دوستم هنوز یه حسایی به اون ادم داره اما دیگه مثل قبل نیست ،تعبیرش چیه!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که در مدتی طولانی سلامت خواهید بود

 149. میلادمیلادsays:

  سلام خواب دیدم با دختری که در واقعیت خیلی همدیگرو دوست داریم تو یک جای نا اشنا ولی زیبا قدم میزنیم و بهم القا میشد که ما نامزد کردیم و محرم هستیم من ازش درخواست بوسه لب میکنم و همدیگرو میبوسیدیم و بغل میکردیم و خیلی خوشحال بودیم از اینکه بهم رسیده بودیم بعد به یک رودخانه زلال و عریضی رسیدیم که من کولش کردم و به اونور رودخونه بردمش بعد دیدم اون بخاطر اینکه لباساش خیس نشه اونارو اینور رودخونه دراورده و من سریع اومدم اونارو بهش برسونم که دیدم مادرم و خاله ام و دو تا پسر نامحرم اونو دیدن و فکر کردن عمدا اونجا لخت وایساده و مادرم با سیلی به پشتش زد و من کلی ناراحت شدم و دویدم سمتش تا لباساشو بهش بدم تا کسی نبینتش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقایع خوشی در انتظار شماست

 150. هستیهستیsays:

  سلام خسته نباشید خواب دیدم که تو ی مکان بودم که برام نااشنا بود...پسر خاله در رو باز کرد تا منو دید خندید.. و منو بغل کرد...بعد گونه ام بوسید و بعدش لب هامو بوسید و رفت... همینجوری مات و مهبوت دور ورم رو میگشتم که ببینم اینجا کجاست..که داییم رو دیدم که بهم لبخند زد... میشه بگین تعبیر خوابم چیه؟؟باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مال و اموال به دست می‌آوری

 151. رایحهرایحهsays:

  سلام من خواب دیدم همسرسابقم که الان خارجه خیلی جوان و زیبا شده و وقتی همدیگرو دیدیم شروع کردیم به بوسیدن لب هم و من بهش میگفتم عزیزم .در صورتی که در بیداری اصلا حس عاشقانه و مثبتی بهش ندارم .بعد انگشتری که شبیه عقیق بود ولی عقیق نبود رو در اورد و به صورتش مالید و به منم داد تا این کارو انجام بدم ولی من بهش پس دادم ممنون از سایت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لطف خداوند شامل حال شما خواهد شد و از جایی که انتظار ندارید به شما شادکامی خواهد رسید.

 152. میران ناظممیران ناظمsays:

  سلام من خواب دیدم دختر مورد علاقم(که خیلی خیلی دوسش دارم) و یکی از نزدیکان هم هست لبمو می بوسه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کامیابی و رسیدن به مراد

 153. الیناالیناsays:

  من خواب دیدم که تو یه خونه کنار ساحل نیمه شب خواستم آب بخورم پسر داییم که دوسش دارم ولی نمیدونم دوسم داره یا نه اومد تو آشپزخونه و منو بوسید کوتاه بود یادم نمیاد که امتناع کردم یا نه.ممنون میشم بگید تعبیرش چیه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت شما به تأخیر می‌افتد

 154. الیالیsays:

  مجردم.خواب دیدم تو یه اتاقم که خیلی تاریکه در اتاق هم باز بود آسمون تیره بود یه عالمه چیزای ترسناک اون بیرون بود که احساس میکردم شیاطین اون بیرون هستندخیلی ترسیده بودم. بعد احساس کردم یک مرد لخت نشست روی بدنم و لبامو بوسید، مچ دستای طرف رو گرفتم و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بسیار در کارهایتان محتاط باشید

 155. سپیدهسپیدهsays:

  سلام من خواب دیدم شوهرم دوبار به دور از چشم همه لبهای خواهرم رو بوسید و فقط من در جریان بودم و کمکشون هم میکردم و اصلا مانعشون نمی شدم لطفا تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه این ماجرا برای شما اتفاقی معمولی بوده و حرکتی از خود نشان نداده اید خوب و خیر است و تعبیر منفی را بکلی از بین می برد

 156. آرشآرشsays:

  سلام من خواب دیدم که با دختر داییم که یه مدتی دوست دخترم بود الان هیچی بینمون نمونده خواستم تو اتاق باهاش لب بگیرم که قبول نکرد لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه این است که یک دوست پیش شما می‌آید

 157. سرور بهاریسرور بهاریsays:

  خواب دیدم خواهرم لباس سبز روشن تنشه و نامزدمم هم کت و شلوار پوشیده و دست همدیگرو گرفته بودن و داشتن از پله ها پایین میاومدن نامزدم خواهرمو بوسید جلوی من و رفتن توی هال کنار هم نشستن منم دست نامزدم رو گرفتم و گفتم برو اونطرف بشین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لباس سبز ایشان اینده ی روشن را خبر میدهد ، اینکه دستش در دست نامزدتان بوده هم معنای بدی را نمی دهد چون در حضور خودتان این عمل انجام شده

 158. arefearefesays:

  خواب دیدم که با کسی که دوسش دارم ولی باهاش رابطه ای ندارم توی یه جایی مثل اتوبوس نشستیم و اون با شور و ذوق راجع به موضوعی حرف میزد و منم با اشتیاق به حرفاش گوش میدادم و لبخند میزدم بعد از اینکه حرفاش تموم شد لبخند زدم و جلو اومدم و با عشق از لباش بوسه گرفتم و هر دومون خوشحال بودیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بر آورده شدن ناگهانی یک امر

 159. فرانکفرانکsays:

  سلام من ی مدته دارم خواب پسری ک میشناسمش و دوسش دارم رو میبینم البته اون خبرنداره .هردفعه منو عمیق میبوسه ..هردفعه جاهای مختلف میبنمش ک منم همراهیش میکنم با لذت..چند وقت پیشم زنداداشم چندباری درحال بوسیدن من دیده ک همون طرف میبوستم ک البته من شک زده ام..لطفا تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه ایشان شما را بصورت پی در پی بوسیده اند خوب است ولی تعبیر ارتباطی با این شخص ندارد بلکه به بعضی از شادامانی ها و لذت های ناگهانی اشاره دارد که وارد زندگیتان خواهد شد

 160. مهدیمهدیsays:

  سلام خواب دیدم من رو در خانه ای حبس کرده اند بعد از جست و جو در خانه در اتاقی زن زیبا و جوان با موهای بلوند رو دیدم نزدیک شدم و پشت سرهم لب هاش رو می بوسیدم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زن زیبایی که از لب های او کام گرفته اید ، نشان دهنده ی کامیابی و لذت زیاد در آینده ی نزدیک است

 161. بی نامبی نامsays:

  بخشید من خواب دیدم که یه دختر همجنس باز گردن منو بوس کرد و منم لباشو بوسیدم!!?جان من بگید تعبیرش چیه!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شادی و خوشی در عشق

 162. NilufarNilufarsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که تو خونه با دوس پسره قبلیم بودم و تویه یه اتاق تنها بودم که یهو دره اتاق باز میشه و دوس پسرم میاد تو بغلم میکنه منم گریه میکنم بعدش شروع میکنه بوسیدن از لب و منم همراهیش میکنم بعدشم تو بغلش میخابم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که با دوستان خود تفریحات و خوشی‌های بسیار خواهید داشت.

 163. پسرمپسرمsays:

  سلام خواب ديدم توي اتاق با يه دختريم ،داريم صحبت ميكنيم.احساس ميكردم عاشقشم تو تايمي كه داشتيم صحبت ميكرديم من بهش خيره بودم و فك كنم دوبار در حين صحبت لباشو بوسيدم و اون دختر با لبخند مي گفت نكن ولي انگار ناراضي نبود. حين صحبت استادمو ديدم تو همون اتاق خوابيده و دختره تو ادامه صحبت به من چيزي گفت كه من ميدونستم درست نيست و استادم شنيد تو همون حالت خواب لبخند زد ولي از اينكه استادم اون حرفو شنيد خجالت كشيدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تحصیل فراغت و کسب آسودگی است

 164. علی...علی...says:

  سلام دوست عزیز،من خواب دیدم که دارم ازیه عده فرارمیکنم،رفتم توی یک خونه اونجایه خانوم بود که نمیشناختمش وسردسته همونایی بود که دنبالم بودن بهش گفتم لخت بشه اون رفت و به همونایی که دنبالم بودن گفت که نیان وقتی که برگشت من اصلا توقعشو نداشتم تو خواب هم شکه شده بودم ،اون خودشو دراختیارم گذاشت و من یادمه که بهش تجاوز کردم و اول گرنشو خوردم بعد بوسیدمش ازلب و..... کارم تموم شد فرار کردم و دیگه نیومدن دنبالم نمیدونم خوابم پریشونه یانه دیدم به همه جواب دادین گفتم دقیق بگم شاید به منم جواب دادین،ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگانی و معیشت خوب و خوش

 165. TermeTermesays:

  سلام من تازه با پسر مورد علاقم وارد رابطه شدم بعد از دوسال و دیشب خواب دیدم که جلو پدر مادرم خیلی یهویی و یواشکی لبامو بوسید...تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حوادث و اتفاقات تلخی در آینده سبب خواهد شد اشک چشمانتان جاری شود

 166. سپیدهسپیدهsays:

  من خواب دیدم لبهای پسرخالم که حدود۱۴ سال از من کوچیکتره و ۱۳ سالشه رو بوسیدم و ازش لب گرفتم در ضمن من متاهلم لطفا تعبیرشو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اقدامات عجولانه مشکلاتی به وجود می آورد

 167. مبينامبيناsays:

  من عاشق يه پسري هستم ك اون خيلي مذهبيه خواب ديدم تو مسجد يه مراسمي بود اون داشت حرف ميزد كه من اومدم از لب ببوسمش سرشو كشيد عقب با صندلي ك روش نشسته بود خورد زمين از پشت بعد همه داشتن ازين اتفاق حرف ميزدن سر به سفره اي اعصابش خورد شد گفت پشيمونم اي بابا بيا بوسم كن و اينا داد ميزد و ميگفت بعد تويه يه اتاق بوديم داشتيم لباس عوض ميكرديم اون شلوار داشت ولي پيرهني تنش نبود بعد من چسبوندمش به ديوار بغلش كردم و دستشو گرفتم و لبمو اروم گزاشتم رو گردنش اونم ديگ مثه دفعه قبل ك سرشو كشيد ناراضي نبود هي ميگفت جان جان تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نگرانی و دغدغه چیزی و یا اتفاقی را در ایام پیش رو خواهید داشت

 168. مبینامبیناsays:

  سلام.من سه ماه و نیمه با آقایی به قصد ازدواج رابطه داریم که واقعا دوسشون دارم و حس میکنم آینده ی من با این آقاست.یه مدته از ایشون سردی میبینم و بهانشون مشکل کارشونه اما بیتفاوتیهاشون اذیت کنندست گاهی حتی بهم هدیه تولد نداد،درحالی که میگه دوسم داره.دیشب بهش گفتم به زندگیش برسه چون ظاهرا براش اونقدر که باید مهم نیستم و با خانوادشم موضوع رو مطرح نمیکنه که این منو ناراحت کرده.دم صبح خواب دیدم با برادرم تو ماشین بودیم و حسم این بود که تازه با برادرم سومیم عقد کردم (خودش زن عقدی داره)و خواستیم لب همو ببوسیم که انگار کسی اومد و توی همین خواب دیدم که با اون یکی برادرم (برادر دوم که خدا تازه یه بچه داده بهش)رفتیم رستوران سفارش غذا دادیم. صبح که بیدار شدم دیدم اون آقا دو تا پیام داده که جوابش ندادم و گفته بود دوسم داره و پیام سومش چون جوابش ندادم خداحافظی جدایی کرده بود.ببخشید طولانی شد .تعبیر خوابم چی میتونه باشه و آیا ارتباطی با رابطم با اون آقا داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله مرتبط است و نشان میدهد سردی در روابط شما بتدریج بیشتر از قبل نیز خواهد شد ، و اما تعبیر این خواب نیز خوب نبود و نشان میدهد که این شخص با شما در بعضی از زمینه ها صادق نیستند

 169. زهرهزهرهsays:

  سلام خسته نباشید.من دیشب خواب دیدم که انگار تو یه فروشگاهی هستم ویکی از دوستان که یه پیرزن خیلی خوبی هستش داشتم داشتم از سوال می پرسیدم که اجازه بگیرم برم یه فروشگاه دیگه گفت نه و گرفت لب من و بوسید و من تعجب کردم.می شه لطفا خواب من و تعبیر کنیو ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گشایش و پیشرفت در کار

 170. علیرضاعلیرضاsays:

  سلام خواب دیدم که با دختری که نمی شناسم داشتم لب می گرفتم و یک اقایی داشت به ما نگاه میکرد. تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به لذت رسیدن ، کامیابی ، عیش و نوش و راحتی بیشتر تعبیر این خواب است

 171. امید مرادیامید مرادیsays:

  من همیشه دوست داشتم که با خالم رابطه داشته باشم و دیشب تو خواب دیدم که من و اون لختیم و اون مرا به اغوش خود دعوت کرد وقتی من رفتم با اشتیاق از من لب گرفت و من هم ادامه دادم کلی کیف کردم تا خواب تمام شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت ها و شادی های زیادی برای خاله ی شما در راه خواهد بود

 172. کیاناکیاناsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که پسر عمم که در واقعیت علاقه نشون میده بهم تو خواب منو بوسید و اون موقع چیزی از دهنش به دهن من افتاد و من احساسم بد بود تعبیر این چی میتونه باشه؟!??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای هر دوی شما خوب است و نشان دهنده کسب رضایت منفعت و لذت است

 173. عبدالهعبدالهsays:

  سلام وقت بخیر من دختری و میخوام و دوستش دارم او هم کم کم بمن علاقمند میشود. صبح خواب دیدم که منزل خواهر بزرگم هستم که چند سالی بیوه شده است. خواهرم از من خواست که لبش را ببوسم منم کردم و گفت که بهتره ما هر دو با هم ازدواج کنیم. کمی نگرانم لطفاً تعبیرش را بفرمایید. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن بر لب های خواهر بزرگتر هیچ معنای بدی ندارد و فقط نشان دهنده ی بدست آمدن خوشی های بیشتر برای این شخص است ( خواهر)

 174. بختیاریبختیاریsays:

  سلام.ببخشید من فردی متاهل هستم.دیشب خواب دیدم که یکی از همکارانم که انسان شریفی نیست به حالت لخت در کنار هم هستیم و این انسان بسیار ادم دروغگو و بد طینتی هست.در ادامه خواب دیدم که دوباره با یکی دیگه از همکاران که بسیار انسان شریفی هستند در حالت پوشیده و با فاصله دراز کشیده و ایشون که همسرشون هم ایستادن صورت منو چند بار در حالت شب بخیر میبوسن و کاملا طبیعی نه من نه ایشون و نه همسرشون ناراحت نمیشیم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر موفقیت در انجام کارهای شما است

 175. مسعودمسعودsays:

  خواب دیدم که تو یه فضای نسبتا تاریک نشستم دارم با مامانم حرف میزنم خیلی معمولی، بعد پدرم (حدودا 15سال پیش فوت شده) با عصبانیت وارد اتاق شد، بعد خیلی اروم و مهربون اومد لبمو بوسید(اشاره کنم من پسرم) منم به شوخی گفتم فکر کنم اشتباه گرفتیها، بعد دو طرف صورتم کلی بوس زد، بعد رفت، صبح که از خواب بیدار شدم لب پایینم پوف کرده انگار زنبور نیش زده، الان که اینو مینویسم هنوز لبم اونجوریه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   استواری و پایداری در زندگی زنانشویی آینده

 176. رها..رها..says:

  سلام دیشب خواب دیدم دوست پسرم که 5 سال با هم دوستیم داره با همکارش که اونم اقا است لب میگیره این یعنی چی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت های تازه ای برای فرد دومی که در این رویا حضور داشت ، به وقوع خواهد پیوست

 177. سحرسحرsays:

  سلام من خواب دیدم پسرخالم رو میبوسیدم ولی انگاری یهو میشد داداشم یهو میشد پسر خالم میشه بگید تعبیرش چیه؟یعنی در واقع تو ذهنم پسر خالم بود ولی قیافش داداشم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییر چهره دادن ایشان به این علامت است که همزمان این شخص و شما رویایی را با موضوع مشابه می دیده اید !

 178. پارسا خبازپارسا خبازsays:

  سلام من دیروز خواب دیدم که با عشقم حرف میزنم که از او خواستم بوسش کنم قبول کرد من هم یک بوسه ارومی روی لباش کردم عاشقانه نگام کرد گفت مثل فیلما بوسم کن منم کردم میشع بگید تعبیرش چیع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر و نیکی به تو می‌رسد

 179. مهتابمهتابsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که مردی را با ولع از لب هاش میبوسم و اون هم منو بغل میکنه. تو خواب انگار همو میشناختیم و دوست داشتیم همو اما من تو واقعیت چهره همچین فردی رو به خاطر نمیارم که اشنا باشن و این خواب حس خوبی رو داشت و حتی تا بعد بیدار شدن هم این حس همراهم بود...تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر مردی که او را با حرص و ولع می بوسیده اید آشنا باشد رسوایی و بدنامی ست چنان چه غریبه باشد لذت و خوشی های زیاد در آینده تعبیر می شود

 180. سحرسحرsays:

  حدود ساعت 7یا 8صبح بود خواب دیدم یکی از همکارام (طرف خانم بود خودمم خانمم )که یک سالی بود باهم قهر بودیم و تازه دیروزش یکی از همکارای دیگمون باهم آشتی داده بود داشت با ولع بسیار زیاد از من لب میگر فت طوری که صدای نفس زدناش رو میشنیدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کسب لذت های جدید برای فردی است که با ولع زیاد از شما لب میگرفته

 181. maryam zamyadmaryam zamyadsays:

  سلام من نه دوست پسر دارم نه با کسی رابطه دارم اما عاشق شخصی هستم که اصلا اطلاع نداره به هر حال خواب دیدم که پسری رو دارم میبوسم و اونم همراهیم میکنه و با هم رفتیم تو دستشویی جایی و دوباره شروع به بوسیدن کردیم اون پسر رو نمیشناحتم ولی تو خواب انگار با هم اشنا بودیم تعییرش چیه میشه بگید لطفا ذهنمو مشغول کرده ممنون..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا بیان میکند شیطان در کمین است تا شما را در گرفتن تصمیمی مهم و بزرگ گمراه کند ، پس باید هوشیار و مراقب باشید

 182. پریا صالحیپریا صالحیsays:

  سلام من یک دختر ی هستم ک دو یا 3 سالی هست پسرعمویم ب من علاقه داره من اصلا اولش از این اقا خوشم نمیومد اما وقتی برام خواستگار اومد این اقا همش ب من زل میزد کارا و رفتای عجیبی میکرد ک منو وابسته خودش کنه تا ب خواستکارم جواب منفی بدم و من مدتی هست ک به این اقا علاقمند شدم دست خودم نیس یک سری ک همه باهم رفتیم مسافرت چون مدت طولانی هم رو دیدیم من خیلی ب ایشون وابسته شدم ایشون هم همچنین ولی اون روزا این قدر سرم شلوع بود بهشون فکر نمیکردم ولی وقتی خوابیدم شب خواب عجیبی دیدم خواب دیدم روی یک تخت دونفره تو اتاق تاریک با این ااقا دراز کشیدم و این اقا همش نوازشم میکنه تمام نقاط بدنمو و سینه هامو لمس میکنه من عصبانی شدم گفتم نکن بعد پاشدم رو تخت نشستم و بعد پاشد نشسته از لبم بوسید بغلم کرد با وجود اینکه بغلم کرد خیلی حس خوبی داشتم ولی ناراحت بودم نمیدونم از ی چیزی میترسیدم ی چیزی اذیتم میکرد فرار کردم و سرش داد زدم نکن ولم کن صبح پا شدم و دوباره خوابیدم و ادامه خواب دیدم ک اون اقا رو تخت نشسته گریه میکنه میگه توروخدا اینکارو با من نکن بیا بغلم توروخدا با من ازدواج کن منم گریه میکردم میگفتم نمیتونم میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکست خوردن یک اقدام و یا تصمیم مهم تعبیر می شود

 183. بیتابیتاsays:

  سلام من سالی یبار خواب نمیبینم...به تازگی با یه اقا پسری اشنا شدم که تا حالا با کسی دوست هم‌ نبوده و ادم اروم خجالتی و سر ب زیری هست...الان تو این دو هفته که ما حرف میزنیم سه بار خوابشو دیدم این اخرین خوابم این بود که انگار باهم مهمونی خوانوادگی بودیم و من و اون اقا دزدکی و عاشقانه چندین بار لب های همو بوسیدیم... نمیدونم انگار به هم‌ محرم شده بودیم..

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر چه ایشان در ظاهر فردی آرام هستند اما اگر خودتان غفلت کنید موجب می شود تا افکار و یا هدف های ناسالمی در این رابطه به چشم بخورد و باید مراقب این مهم باشید

 184. فاطمهفاطمهsays:

  با سلام و خسته نباشید من عاشق پسری هستم ولی اون اصلا منو نمیشناسه وقتی عشق تازه تو وجودم ریشه کرده بود خواب دیدم که تو یه جمع شلوغیم و من بی اعتنا به همه تنها وایستادم یهو اون ا در وارد میشه و میاد مهمونی از وقتی وارد شده به من خیره میشه ، کم کم میاد سمتم می خواست بهم چیزی بگه که از خواب بیدار شدم معنیش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما دوستان خوبی خواهید یافت

 185. نرگسنرگسsays:

  سلام من خوابدیدم داخل یه؟جنگل میدوم پشت سرم بردارشوهر خواهرم هست بعد من میشنم اونم میاد ازم لب میگیره منم ۲بوسه از گردنش میگیرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنی بدی نداشت و فقط بر لذت های هر دو خانواده ( شما و برادر شوهر ) افزوده می شود

 186. سید ایمان حسینیسید ایمان حسینیsays:

  سلام یه‌ دختر عمه دارم خیلی باهاش صمیمی هستم یه روز اومد خونه ی ما چون پدر و مادرش رفته بودن جایی یکم باهم صحیت کردیم و حرف زدیم بعد ساعت ۱۲ نصف شب شد و پدر و مادرش اومدن دنبالش‌ و رفت منم رفتم که بخوابم توی خواب بود که یه کاری با گوشیش نمیتونست انجام بده من بهش کمک کردم و سریع روی لب هام رو بوسید. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   قول سعادت و نیک بختی را ، تنها برای مدتی کوتاه می دهد

 187. مونا نیکمنشمونا نیکمنشsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که برادر همسرمو که خیلی هم با هم مشکل داریم میبوسم خیلی با ولع تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ارتباط شما با ایشان در نه در حال حاضر بلکه در آینده بتدریج خوب و حتی میتوان گفت صمیمی می شود

 188. مریممریمsays:

  سلام، منمن خواب دیدم با یکی از خواننده های معروف مرد خارجی خونمون نشستم و گه گاهی ازش لب میگیرم. اون نامزد داره و بیرون اتاقه و در بسته است هر وقت که میخواد نامزدش میاد ما دست از این کار میکشیم. هم اون دوست داره و هم من. ممنون از تعبیر.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی بهبود اوضاع شما از چند جهت مختلف است

 189. مهدیسمهدیسsays:

  سلام،من یک دختر مجرد هستم خواب دیدم که با بازیگر مردی که علاقه زیادی بهش دارم داخل یه برنامه مردمی هستیم یه چیزی مثل خندوانه و دورهمی ولی دقیق یادمه دکورش دکور خندوانه بود و مجری جلو رومونم آقای جوان،من لباس سفید پوشیده بودم دوتامون نشسته بودیم و با لبخند دست چپ همدیگرو گرفته بودیم،تو دست هر دوتامون یه انگشتر با نام های همدیگه بود.انگار منم بازیگر بودم،بی هوا خم شد و لبهامو عمیق بوسید ولی من فقط با تعجب نگاش میکردم و حرکت خاصی نداشتم. تعبیر این خواب چی میشه لطفاً بگید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شادی و خوشبختی در آینده معنی می شود

 190. فرزانهفرزانهsays:

  سلام.من خواب دیدم دختری که در خواب نمیشناختم در خانه پدربزرگ مرحومم در ابتدا دو بار منو با محبت بغل کرد اما بار سوم بوسه ای بر لبهای من زد که من با این عمل او شوکه و متوجه شدم دختری همم جنس باز هست از او فاصله گرفتم و از خوآب بیدار شدم. تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر از یک گردش مهیج میدهد ، که تنها خاطره ی آن باقی می ماند.

 191. حميدحميدsays:

  تروووخدا استاد زود پاسخ دهيد خواب دو مرد غريبه كه از كوهي باچتر پريدن پايين و من از بالا نزاره كردم و ب پايين رسيدن و يكي دنبالشون بود و بعد درگيريشون ديدم و ناراحت عصبي بودم ايناش مهم ني(يادمه بعد عصبي بودم من پسرم و ي پسره اشنا ك سلام عليك داريم گاهي ميلينمش ديد من عصبي و ناراحتم از لپم ي ماچ كرد))تروخدا معني اين بوسيدن ايا ب خيانت معشوقم ك دوسش داره مربوطه؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شما در مورد یک شیاد هشدا میدهد

 192. ماريامارياsays:

  چندين ماه پيش با يه اقايي به قصد ازدواج درارتباط بودم. و رابطه اي جز اشنايي بينمون نبود.خيلي علاقه مند شدم به اين اقا.اما نشد و رابطه تموم شد.هنوز هم بهشون فكر ميكنم.ديشب خواب ديدم تو يه كوچه اتفاقي بهم برخورد كرديم منو گرفتو از ازلبام بوسيد و بعد دست همو گرفتيم و رفتيم و من رفتم خونه قرار شد اماده شم و غروبش باز همو ببينيم.تعبيرش چيه؟؟?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی این است که به این شخص اخیرا منفعت یا لذت رسیده است

 193. BBsays:

  سلام دیشب خوابی دیدم یکی از دوست هایی معمولی من که هیچ رابطه عاشقانه ای نداریم در خواب اول از گونه او را بوسیدم و بعد او آرام لب های مرا بوسید تعبییرش چه میشود یعنی او به من حسی دارد؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کینه توزی یا مشکل جزئی

 194. آتوساآتوساsays:

  با سلام خواب عجیبی دیدم میشه راهنمایی کنید؟ من یه دختر دبیرستانیم که یکی از همکلاسیامو شدیدن دوست دارم و بهش علاقه دارم. لطفا سؤ برداشت نشه که همجنسگرا هستم و هرچیز دیگه،... فقط دوستش دارم و خودش هم نمیدونه. اصلن هیچ فکر نامشروعی در موردش نمیکنم. حتی هنوز دوست آنچنان صمیمی هم نیستیم. چند شب پیش خواب دیده بودم که بعد از مدت های زیادی توی حیاط مدرسه (موقعی که هوا غروب بود) دیدیم همو و داشتیم باهم روبوسی میکردیم که اشتباها لبامون به هم برخورد کرد و چند ثانیه روی همون حالت موندیم و بعد که از هم جدا شدیم دوتامون خندیدیم. بعد دوست صمیمیم هم که اونجا روبرومون وایساده بود این صحنه رو دید و به شوخی گفت خاک تو سرممم چه کاراااا!!!! و من و اون همچنان داشتیم به همدیگه نگاه میکردیم و لبخند میزدیم. این خواب معنای خاصی داره؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله و نشان میدهد چنان چه مراقب و هوشیار نباشید ، شیطان سبب سقوطتتان می شود ، در واقع این رویا یک احتیاط بزرگ محسوب می شود

 195. ریحانهریحانهsays:

  سلام. با پسری ٩ ماهه رابطه دارم و خیلی همو دوست داریم. خیلی سختی کشیدیم جفتمون تو این رابطه. خانواده ها در جریان هستن و قصد ازدواج داشتیم ولی چند روزی هست که یکم رابطمون سرد شده. دیشب خواب دیدم با مامانم رفتیم شهرشون. من میخواستم غافل گیرش کنم. رفتیم خونه مادربزرگش. من رفتم داخل مامانم بیرون منتظر بود. منو دید غافل گیر نشد ولی خیلی از لبام بوسم کرد منم همراهیش کردم تو آشپزخونه بودیم هی کار داشت به جاهای باریک میکشید از بوسه فراتر میشد بعد کارگر مادر بزرگش اومد تو آشپزخونه منم گفتم بریم بعد رفتیم تو اتاق دیدیم داداشش اونجاس گفتم بریم زشته. بعد داشتیم میرفتیم بیرون قاشق برداشتیم از اونجا که بریم بیرون غذا نذری بخوریم. مادربزرگش مارو دید. اینقد جوون و سرحال شده بود. خوشگل شده بود. ولی واسه من قیافه گرفته بود. دوتا از دوستام هم اونجا بودم که من با یکیشون قهرم. بهش گفتم مادر بزرگش منو دید واسم قیافه گرفته بود دوستم هم گفت آره دیدم و خندید..... لطفا جواب منو بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است سردی نگرانی و یا ناراحتی در این رابطه بیشتر از قبل هم شود ، ولی درنهایت به شما منفعت خواهد رسید

 196. ندا علويندا علويsays:

  با سلام خدمت مدير محترم من خواب ديدم جاريم كه روابطمون قطع شده به كلي، وقتي كنار مادرشوهرم داريم غذا درست مي كنيم مياد نزديكمون، منك رومو بر ميگردونم ، مياد به عمد از روي روسريم كه زمين افتاده راه ميره منم ميگم مگه نمي بيني! بعد يهو مياد سمتم با غمزه و ... از گردنم مي بوسه منم امتناع مي كنم يعني قلبا راضي نيستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی این است که این خانواده اخیرا در مجلس و یا در جمعی در مورد شما سخنان باطلی را مطرح کرده که نوعی غیبت محسوب می شود

 197. الياليsays:

  با سلام خدمت شما من خواب ديدم در ملا عام دارم مرديرو كه چندسال پيش بخاطر مشكلات روحي كه داشتم و باهاش دوست بودم رو ميبوسيدم البته اول اون شروع كرد ولي منهم دست رد نزدم و لب دادم بعدش كه از هم جدا شديم يه خانمي مثل اين خانمهاي ارشاد جلومو گرفت و به زور ميخواست منو ببره ولي من شديداً گريه ميكردم و ميگفتم ببخشيد تا اينكه رهام كرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا نشان میدهد شرایط جدید و تازه ای در زندگی این شخص ایجاد شد که سبب رضایت و لذت برای او شده

 198. صبا راسخیصبا راسخیsays:

  من به پسری علاقه دارم اما خوابی دیدم که در اون خواب، برادر اون پسر از من میخواست لب هاشو ببوسم اول گوشه لبش رو بوسیدم ولی اون ازم خواست که لب هاشو ببوسم و من هم اینکارو کردم در صورتی که این مرد، متاهل هم هست و هیچ علاقه خاصی بین ما نیست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشاره ی مستقیم به خیانت یا بی وفایی کردن توسط این شخص دارد

 199. SamaSamasays:

  باسلام سه سال پیش خواب دیدیم تو خونه ی خودمون درحالی که تاریکه بایه مرد غریبه لب میگیرم که اتفاقا چند وقت بعدش دورا دور با یه آقای آشنا شدم که اصلا ندیدمشون ولی بعد از چند ماه از هم جدا شدیم امسال دوباره باهم ارتباط گرفتیم و درحال حاضر باهم در ارتباطیم چند روز پیش باز خواب دیدم با همون آدم غریبه درحال لب گرفتنم توی همون مکان قبلی و بازهم دورو برمون تاریکه ،لب گرفتنش به قدری برام واقعی بود که صبح که از خواب پاشدم لبهاشو رو لبم حس میکردم وحس خوبی بهم میداد.واین رو هم بگم که خواب قبلیم فراموشم شده بود به قدری خواب جدید شبیه خواب قبلی بود که دوباره یادم اومد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حتی با گذشت سه سال هم هنوز این رویا برای شما تعبیر نشده است ومرتبط با اینده ی شماست که لذت های قابل توجهی خواهید یافت

 200. صدفصدفsays:

  سلام. من شب عاشورا خیلی قران خوندم و دعا کردم در ارتباط با نیت ام شب خواب دیدم همراه مردی که دوسش دارم توسط یه ریسمان سبز از وسط یه باغ خیلی سبز عبور میکردیم این ریسمان بازمین فاصله داشت و اون اقا هم پشت سرم بود در نهایت میرسیم به یه کلبه چوبی انگار بالای یه درخت و من فک میکنم اینجا خونه اون اقا هست و اونجا همدیگرو میبوسیم و من حس لذت هم داشتم . با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانگر داشتن پشتکار و دوراندیشی

 201. zarawzarawsays:

  سلام. خواب دیدم ک ب سمت پسری ک قبلا باهاش صبت کردم بودم و دوسش داشتم میدویدم و اونم ب سمت من ب هم ک رسیدیم منو در اغوش کشید و لب هامو بوسید. همین.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آغاز دوران جدید و بهتر است در زندگی

 202. رویا حسن زادهرویا حسن زادهsays:

  سلام من صبح خواب دیدم پسرخالم یکم گریه کرده و اومد رو صندلی نشست و از هم لب گرفتیم و کمی احساس شهوت هم داشتم . پسرخالم حدود 2 سال پیش فوت کرده و تا بحال خوابشو ندیده بودم .موقعی هم که زنده بود خیلی کم پیش میومد همدیگرو ببینیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است لب گرفتن مرده از شما سبب نشاط و لذت های جدید و البته مثبت در زندگیتان است

 203. الناز فلاحیالناز فلاحیsays:

  سلام،من خواب دیدم یکی از دوستام که با دوس پسرش کات کرده داره لبای دوس پسرشو میبوسه ،تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این شخص باید منتظر چند حادثه ی تلخ در آینده ی خویش باشند که نتیجه اش افسردگی و غذاب وژدان زیاد است

 204. panahpanahsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که توو اتاقم خوابیدم یهو از بوسه هایی که معشوقم میکرد از لبم بیدار شدم ازم لب گرفت باعشق بود همش اینکارو تکرار کرد همش لب میگرفت منم چند باری انگار چون باهاش قهر بودم سرد لب گرفتم ولی بعد میگفتم بسه و اون ول نمی کرد کار داشت به جاهای باریک میکشید که گفتم نه یکی میاد و اونم بیخیال شد باز منو بوسید و پدرو مادم زنگ خونرو زدن اونم قایمکی رفت تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک دگرگونی و یا اتفاقی تازه در رابطه ی شما در آینده تشکیل می شود.

 205. RRsays:

  سلام -خواب دیدم در محل کارم،پسر جوونی که هفت هشت سال از من کوچکتره پشت درب شیشه ای ازم لب میگیره و من میخواستم مانع بشم که یه عابر پیاده از پشت شیشه متوجه کارمون شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب رقیب باشید.

 206. علیعلیsays:

  سلام من دیشب خوابی دیدم که از یک دختری ک برا مجهول بود دارم لب میگیرم اولش یکم مقاومت میکرد به لب گرفتن ولی بعد چند ثانیه همراهیم کردو ولکن نبود قبل اینکه لب بگیریم انگار تئ یک جدال نبرد بودیم مثه دزد و پلیسا ک دنبال همن لطفا راهنمایی کنین (جدیدا عاشق دختری شدم که اون نمیدونه من عاشقشم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر او مجهول بوده نیکوست و باید بدانید لذت های تازه در آینده در انتظار شماست

 207. AliAlisays:

  سلام من دیشب خواب دیدم از دختر دوست مادرم بوسه گرفتم،خودم درخواست کردم ‌و اونم بدون هیچ حرفی یه بوسه عادی داد. البته خیلی وقت که ندیدمش و ارتباط نداریم،ولی اون موقع هم بخواطر پول باهام میومد بیرون، (اینم بگم سنش ازم بزرگ‌تر و من هم بهش علاقه خواستی ندارم ) ممنون از جوابتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتاری و ناامیدی

 208. مسعودمسعودsays:

  سلام ، من دیشب خواب خواب دیدم ، با دوستانم که همگی پسر بودیم ، در خانه ای جمع بودیم ، در مورد مسائل کاری صحبت می کردیم ، بعد از مدتی دیدم دو تا از دوستانم مشغول لب گرفتن از هم هستن که من خوشم نیومد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این تعبیر است که از نزدیک شاهد برخی از رفتارهای دوستانتان هستید که قلبا با آن مخالف هستید.

 209. حسامحسامsays:

  سلام وقت بخیر تو خواب قبلیم دوست دخترم رو دیدم که با داداش کوچیکش اومده بودن بیرون پیش من داداشش رو میسپاره بهم میره داداشش که ۷ سال تو خوابم خیلی خوشگل شده بود تو دلم میگفتم این چقدر خوشگل شده بعدش من میرم دنبال دوست دخترم میبینم کنار چن تا پسر وایساده و بهم میگه پسر خالم خواستگارم هستش و یک دفع میریم سرویس بهداشتی (توالت) جلو آینه با هم حرف میزنیم که من از لباش یکدفع بوس میکنم با خنده سرشو میکشه عقب. (توجه کنید این دختر خانم رو من دوسش دارم یعنی معشوقه من هستش خواستگاریش رفته بودیم ولی خانوادش مشکلاتی پیش آوردن که از هم جدا شدیم) و چند ماه ازش خبری ندارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر از آن میدهد که این دختر در بعضی موارد قربانی تصمیم گیری های غلط و یا راهنمایی های نادرست خانواده شده که این مورد در روحیه اش تاثیر منفی و ماندگار گذاشته

 210. SaharSaharsays:

  سلام من یه دخترم, دیشب خواب دیدم لبای یه دختر دیگه که نمیشناسم رو درحالی که داره کیک خامه ای خیلی شیرین میخوره بوسیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است بوسیده شده لب همجنس خودتان آن هم همراه با کیک خامه ای فقط نشان دهنده کسب لذت و یا اتفاقات به یادماندنی و شیرین است

 211. دلربادلرباsays:

  سلام من دخترم .ی دوست پسر داشتم که خیلی وقته جدا شدیم و الان برا من مثل ی دشمنه خواب دیدم اومده خواستگاریم و منم انگار مجبور بودم هیچی نگفتم بعد اومد نگام کردم وی بوسه کوچیک به لبام زد و من خیلی ناراحت بودم و ناراضی .میشه تعبیرشو بگین لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا موجب شیرین کامی شما می‌شود

 212. سوینسوینsays:

  خواب دیدم کسی که دوستش دارم وارد اتاقم شد و درو قفل کرد من رو تختم خوابیده بودم روم خم شد فاصله صورتمون خیلی کم بود به طوری که فک کردم میخواد منو ببوسه خودمو جمع کردم اونم فهمید بهم گفت تو مال منی و بهم چن روزی و وقت داد که فک کنم وقتی از خواب پاشدم خیلی تعجب کردم این خواب تعبیرش چیه کلافه شدم از اینکه هر چند روز یه بار تو خوابم میبینمش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اکثر چنین رویاهایی با موضوع لب دادن یا لب گرفتن از معشوق و یا قصد انجام آن ، بدست آمدن لذت های زیاد در آینده تعبیر می شود

 213. ایلینایلینsays:

  خواب دیدم که خوابیدم یه مردی ک میشناسم میاد منو میبوسه منم از خواب میپرم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر این باشد که محبت ، گرمی و لطف های بیشتری از اطرافیان خود دریافت نمایید

 214. رضا کاجرضا کاجsays:

  سلام . من خواب دبدم که زمانی که خانمم خونه نیست از خواهر خانمم لب میگیرم .البته اول اون راضی نبود ولی باهاش صحبت کردم و قبول کرد خیلی هم عمیق و لذت بخش بود . تو اتاقی این کار رو کردیم که پدرم هم خواب بود بعدش بیدار شدم . تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت و تفریحی جدید نصیب خواهر خانمتان می شود

 215. فاطمهفاطمهsays:

  تو حیاط خونمون ایستاده بودم .مادرم هم بود.یه زن غریبه که من اونو تو خواب همسایمون میدونستم اومد وباهم حرف زدیم بعد یه پسر زیبا بالبهای کلفت اومد تو حیاطمون ودرحالی که اون زن رو میبوسید ومن نگاه میکردم میگفتم حتما شوهرشه.? وهمش میگفتم چقدر خوشگله.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی بخت اقبال و شادیست

 216. لاوینلاوینsays:

  سلام خسته نباشید، من چند شب پیش خواب دیدم دوست پسر سابقم خیلی ناراحت و گریه میکنه از دوری من ،من تو خواب احساس میکردم که به یه نفر دیگه که در دنیای واقعی میشناسم متعهدم ،ولی دلم بحالش سوخت و بغلش کردم برای آروم کردنش اون همچنان گریه میکرد بعد من گفتم که من متعهدم و این کار درست نیست حتی اگه قصد بدی نداشته باشم و رفتم ،تعبیرش چی میشه لطفااااا؟،پیشاپیش تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ناراحت و گریه ی او در واقعیت تبدیل می شود به امیدواری و شادمانی های تازه

 217. مریممریمsays:

  با سلام خواب دیدم دانشگاه جلوی استادم نشستم و آینه رو گرفتم دستم و دارم رژلب می زنم یهویی متوجه شدم استاد یه پارچه ای کشید رو صورتش که منو نگاه نکنه و من هم خجالت کشیدم یه لحظه بعدش یه کم رژم رو پاک می کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان از یک تغییر و بهبود در زندگی شما دارد

 218. ماريامارياsays:

  سلام من خواب دیدم که توی يه آپارتمانی زندگی میکردیم و پسری که دوسش دارم طبقه بالاتر از خونه ما زندگی میکرد رفتم پشت در واحدش یهو در باز کرد و من پرت شدم توی بغلش محکم بغلش کردم انگار اونم خیلی دلتنگ من بود ومنو دوست داشت و بعد لبهای همو بوسيديم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یعنی لذت ، کامروایی ، و حل شدن بعضی از امور لاینحل

 219. فریده آذریفریده آذریsays:

  من خواب دیدم باهمسرم که الان دوفرزندهم داریم نامزدهستم ودرخواب زیر پتو‌ازهم لب گرفتیم وکسان دیگری درکنار مابودن ،دراین زمان پدرمن که فوت کردن بالباس مشکی اومدن وماروازهم جداکردن،ممنون میشم تعبیرخوابم روبگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان از آرامش و آسایش دارد که بیش از انتظار شماست.

 220. MotaharwMotaharwsays:

  سلام من خواب دیدم که تو مجلس عروسی کسی که نمیشناسم با یه پسر که اونم ناشناس بود لب میگرفتیم تعبیرش چیع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همانطور که در کامنت های بالا نیز اشاره شده ، لب گرفتن از افراد ناشناس سبب بدست آمدن لذت های فروان در آینده خواهد شد

 221. راضیه نیکراضیه نیکsays:

  سلام من همسرم الان عازم کربلا هستن.و خودم چون باردار شدم نتونستم همراهشون برم.در خواب دیدم همسرم زودتر از موعد اومده خونمون یه جا رفتیم نشستیم که چندتا از همکاراش که باهامون ضد هستن اومدن.دقیقا پشت سرمون نشستن.و همسرم نمیتونه صبر کنه و سعی داره با دستاش که یکیش پشت گردنه و اون یکیش از جلو صورتمو پوشونده منو ببوسه.ومن مانع این عملش میشم.لطفا تعبیرشو بگین بهم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بطور کلی تصمیم بر بوسه زدن در این رویا و سایر توضیحاتتان خبر از لذت های جدید و مشروعی است که برای همسرتان در راه خواهد بود.

 222. مرضيه محبيمرضيه محبيsays:

  با سلام من خواب ديدم كه منو پدرم دم اشپزخونه خونه ي قبليمون نشستيم و من مرتبا يواشكي دور از چشم مادرم لبهاي اون رو ميبوسم، خيلي ازينكار بدم ميومد ولي انگار مجبور بودم اينكارو بكنم ،و من جرات نداشتم به مامانم بگم. خيلي تو خواب ازينكار ناراحت بودم و كاري نميتونستم بكنم. من نامزد دارم و با ايشون گاهي بيرون ميرم ولي به پدرم نميگم .تو خواب ديدم ميخوام با نامزدم برم بيرون و پدرم ميخواد همراهم بياد ولي نذاشتم بياد ، تهديدم كرد كه دنبالم مياد تا بفهمه من با كي ميرم بيرون كه نميذارم اون بياد!!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مدتی کوتاه تلاش های شما با عدم پیشرفت مواجه خواهند شد.

 223. زهرازهراsays:

  باسلام من حدودا ساعتای 5نیم صبح بود خواب دیدم ک یکی از اقوامون ک ازبچگی دوسش دارم باهم به بیرون میریم بعد همو میبوسیم بعدش گوشیش زنگ میخوره ی بچه بهش زنگ زده میگه بابا بعد ازمنم بچه تشکرمیکنه من شروع میکنم گریه کردن ک پسره میگیرم بغل بعدش باهم میریم خونه اون میره تواتاق بابام میگه اره ازت خواستگاری کرده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا نشان دهنده ی بروز اتفاقات خوشایند و جدید برای هر دو نفر شماست . که به احتمال زیاد در آینده وقوع خواهد یافت.

 224. درسادرساsays:

  سلام من خواب دیدم که پسرعمم میخواد منوببوسه تعبیرش چیه?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنای بدی ندارد فقط خبر از زیاد شدن رفاه برای خانواده ی شخصی است که قصد بوسه زدن بر شما را داشته.

 225. nasrinnasrinsays:

  سلام من شب تو خوابم پسر مشهوری که خیلی دوسش دارم وتو خواب دیدم که خونه مامان بزرگم اومده ومنم میرم اونجا وقتی میخواستم بشینم من اونو از لباش بوسیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لذت ها و تفریحات شما در آینده ی نزدیک زیادتر خواهد شد

 226. حسین کرمانشاهیحسین کرمانشاهیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که دوس دخترم که همدیگرو خیلی دوس داریم از مدرسه اومد و منم اونو که دیدیم رفتم سمتش تا ببوسمش اونم همینطور چند بار لبای همدیکرو بوسیدیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بوسه زدن بر لب های ایشان ، نشان از عیش و نوش ، خرمی و لذت برای هر دو نفر شماست

 227. هلياهلياsays:

  سلام توى واقعيت پسرعمه ى خودمو دوست دارم ولى الان عقد كردن ديشب با فكرش خوابيدم و خوابشو ديدم ك همش دارم گريه ميكنم يا اونو ميزنم ك چرا بايكى ديگه رفته اونم منو بغل كرد و لب بدون ولع ازم گرفت...اين خواب تعبيرى داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر دهنده از بروز اتفاقات مثبت در زندگی پسرعمه ی شماست.

 228. RahaeiiiiRahaeiiiisays:

  سلام .من دیشب خواب دیدم که با دوست پسرم که چند وقتیه به مشکل خورده رابطمون توو ماشینیم لبامو میبوسه و میخوره و حتی برا سکس ام میاد جلو و منم انگار میخواستم و در حال سکس انگار اون زودتر ارضا میشه و من نه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، موضوعات منفی زیادی را در آینده تجربه خواهید کرد و غم زیادی را به دلیل اشتباهات بزرگ به جان خواهید خرید.

 229. حانیهحانیهsays:

  سلام من خواب دیدم دارم که دارم لبای دوستمو می بوسم خیلی وحشت ناک بود تو خواب دیدم که به یکی گفتم در رو ببند و بعد به دوستم نگاه کردم و لی تو دلم می گفتم نه این کارو نکن گناهه و همجنس بازیه ولی یک دفعه کنترل خودمو از دست دادم و بوسیدمش طوری که با بوسیدنش به ارگاسم رسیدم و مایع منی ازم خارج شد این خواب خیلی عجیب بود برام چون من اصلا ادمی نیستم که به دنبال همچین رابطه هایی باشم خیلی ترسیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است برای انجامی کاری گناه آلود وسوسه شوید و می باید این رویا را مقداری جدی بگیرید

 230. مینومینوsays:

  سلام . من با شوهرم 7 ساله هیچ رابطه ای ندارم . یکی دو روزه درباره جدایی باهاش صحبت کردم . دیشب خواب دیدم لبامو در حدِ خوردن میبوسه . و منم همینطور .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از این میدهد که شوهرتان اخیرا زیاد در موردتان فکر یا صحبت می کند

 231. ZahraZahrasays:

  سلام چندوقت پیش خواب دیدم معشقوم که الان باهاش در ارتباط نیستم برگشته و منو در آغوش گرفته و در آخرسر من روی پای اون بودو ایشون دست میکشید به موهای من ومن رو ناز میکرد و سرم رو میبوسید و میگفت تموم شد این دوری تعبیر این خواب چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اوضاع روحی شما بتدریج و با گذشت بیشتر زمان رو به بهبود بیشتری خواهد رفت

 232. NedaNedasays:

  من خواب ریدم کسی ک باهاش قرار ازدواج گذاشتم اومده خونمون جلو مامانمو خواهرم از هم لب میگیریم مامانم دید مارو ولی چیزی نگفت لطفا بگید تعبیرش چیه؟؟اینم بگم کسی نمیدونه ما الان باهمیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب همین رابطه ی فعلی تان باشید ( تا به بیراهه کشیده نشود) ، چنان چه محتاط نباشید سقوط خواهید کرد و طعم تلخ ندامت را تجربه خواهید کرد.

 233. YasiiYasiisays:

  سلام من خواب دیدم که تو یه جمعی بودیم ک بچه هارو میشناختم داشتم کار یکی از بچه هارو انجام میدادم که پسر بود و اون یهو اروم بغلم کرد و لبمو بوسید میشه تعبیر اینم بگین؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، چون افرادی که در اطرافتان شناخته اید چندان معنای خوبی ندارد ، و باید مراقب حسد ، چشم زخم و دشمنی ها باشید.

 234. ساراساراsays:

  سلام. چند ماهی هست که از پسری که با هم دوست بودیم جدا شدم. دیشب خواب دیدم مقاله ای نوشته بودم . ایشون در کنار برادرم نشسته بودن و در حال صحبت کردن بودن . با اینکه تو خواب هم با ایشون قهر بودم مقاله رو بردم و به ایشون نشون دادم البته بدون هیچ صحبتی( در واقعیت هم ما هم رشته ای بودیم و همیشه از نظر علمی و کاری راهنما و کمک هم بودیم). تو اون لحظه گویا عطر خوبی از من به مشام ایشون رسید که بسیار خوشش اومد و صورتش و به من نزدیک کرد و من فقط خیلی اروم گونه ایشون و بوسیدم. سپس گفتن که یه آشنایی دارن که حتما کار من و به ایشون معرفی می کنن .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، قول این را میدهد که زندگی تان در آینده از آرامش های بیشتر و قابل توجه تری برخوردار شود.

 235. مجتبیمجتبیsays:

  سلام استاد خواب دیدم که با دوست دخترم و خانوادش تو خونه ما هستیم و منو دوست دخترم میریم انباری و اون تکیه میده به دیوار لب میرم باهم و لباشو میبوسم بعدش که میرم خونه اون تو حال پذیرایی دراز میکشه و منم بازم لباشو میبوسم و خاهرمم میبینه و چیزی نمیگه و بعدش من یه خط و گوشی میدم ب دوست دخترم و مادرش نمیفهمه و قراره به یه عروسی بریم‌من جلوی همه میگم من برم‌موهامو بدم درست‌ کنن مادر دوست‌دخترم میگه نه اینجوری خوبه بعدش به دوست دخترمم جلوی مادرش پیام میدم میگم‌که مادرت میگه موهات اینحوری خوبع برم درست کنم میگه نه اینجوری خوبه بعدش که اماده میشیم بریم تالار اول من‌خانوادمو میبرم‌میذارم تالار و بعدش میام دوست دخترمو ببرم‌که میگه اگه باهم بریم تالار حرف درمیارن منم میگم خب بیا بشین صندلی جلو وقتی رسیدیم تالار عقب میشینی میگه باشه و وقتی‌که پدرش مارو تو حیاط تالار میبینه شک میکنه و ما بازم تو تالارم لب میریم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، برخی از اطرافیانتان قصد دارند از هر کاهی علیه شما کوهی بسازند و باید مراقب اینگونه اشخاص باشید.

 236. یزدانیزدانsays:

  سلام وقت بخیر در خواب دیدم که یک دختر غریبه به خانه ما اومده و بعد کمی صبحت شروع کردیم به لب گرفتن کوتاه تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، یک شادی بزرگ از صحبتهایی که با یک آقا انجام می دهید دارید.

 237. ساراساراsays:

  سلام. من تقریبا صبح بود ساعت 7 یا 8 نمیدونم خواب میدیدم که یک خونه مانندی بود برام اشنا بود ولی توی خواب تشخیص نمیدادم ولی کلا خونه بود. توی خواب خونه دوستم که دختره بود. مامانم اومد دنبالم بعد دوستم گفت بمون و من به مامانم گفتم و اونم اجازه داد. دستمو دوستم گرفت رفتیم تو خونه. بعد منو ازدو طرف گونه بوسید و همو از لب بوسیدیم. و بعد بگم من اصلا به این چیزا فک نمیکنم قبل خواب

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بدلیل شرایطی که در این رویا از نظر هوشیاری داشته اید تعبیری نخواهد داشت.

 238. یکتایکتاsays:

  سلام. میخواستم بپرسم بوسیدن هم جنس خودت در خواب از لب که در دید بقیه باشه و اطرافیانتم بشناسی چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نماد سعادت و نیکبختی

 239. محمدمحمدsays:

  سلام من تو خواب ساعت هاي 3يا4بود ديدم كه يك. دختري كه نميشناسم رو از لب بوسيدم ولي اول اون فرد درخواست كرد ولي بعد رفتيم خانه ي انها ولي پدرش به من محل نميذاشت و در نهايت دختر و مادرش به يه مكان ديگه رفتن و من و پدرش همان خانه ي قبلي بوديم و دختره از اين محل نذاشتن پدرش به من خوشحال شد و انگار خودش هم به من محل نميذاشت واي يه لبخند راضي كننده زد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نیکوست و حتما معنی آن لذتی است که شما را شاد میکند. و موضوع آن چندان مشخص نیست.

 240. حامدحامدsays:

  سلام . من با همسرم درحال جداشدن هستیم البته بر خلاف نظر من . همیشه من را به خیانت محکوم میکنه و تهمت میزنه. دیشب بعد از نماز صبح خواب دیدم تو عروسی کسی که یادم نیست کی بود لب همدیگرو مثل دو تا عاشق و معشوق میبوسیم . تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی آینده ای روشن و دغدغه با اهدافی بزرگ است

 241. ImanamImanamsays:

  سلام کسی که دوستش دارم خواب دیده دستش شکسته و با پدر و مادرش، میرن گچ رو باز بکنن و برگشتنی اون بهشون، گفت بیاین خانواده دختر رو ببین و اومدن ولی دید که اشتباه اومده، پدرش، گفت بده من رانندگی کنم و بعد دیده تو جاده ای هست که درخت ها همه شکوفه زده بنفش و سفید خیلی زیبا و به مادرش گفته کسی باور میکنه اینجا زمینه انگار بهشته و بعد اومدن خونه، خونه خودش یعنی و دیده من خونه ام، توی آشپزخانه منتظرم و میبوسمش، ایشون نامزد من هستن و حالا آلمانه، و من دارم کارامو میکنم که برم پیشش، و خانواده مو میخوایم راضی کنیم و ایشون منتظر منه و فعلا هم پدرم مخالفتی نداره،البته همسرم این روزا ناراحته و منم، دوست داریم بهم برسیم،،خانواده ایشون موافقن، مرسی،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ؛ ممکن است در ادامه ی زندگی ایشان باز هم بعضی از حوادث ناگهانی و منفی را تجربه کنند و دچار یاس شوند !

 242. فاطمه امینیفاطمه امینیsays:

  سلام.خواب دیدم تو یه فضای باز و یجوراییم بزرگ بود،که فک کنم یه فضای تفریحی بود.منودوس پسرم اونجا بودیم.بعد فک کنم من یخرده اسکناس بهش دادم همینجوری،علتش یادم نیس.بعد همون اسکناس ها رو همینجورموقعی ک یخرده نسیم باد بود پخشش کردو پولا پروتو پلا شدن.بعدانگار از یه حرفم ک من موقع دادن اسکناس بش زده بودم ک معلوم نیس چی بش گفته بودم یکم دلخورشده بود. فک کنم بخاطرهمون حرفم انگار اسکناسا رو پخششون کرد توهوا، ک اسکناسا پرتو پلا شدن.فقط یادمه من رفتم پس سریع جمعشون کردم و فک کنم بهش دادم و گفتم چرا اینکارا رو میکنی؟ دقیق یادم نیس این قسمتشوفک کنم قبولش کرد پس. بقییش نمیدونم چیشد؟ دیگه بعدتوهمون فضا ک شونه ب شونه کنارهم هم داشتیم به راه رفتنمون ادامه میدادیم همونجوری انتهای گردن جلویمو ۳ تا پشت سرهم بوسید.این دوتا خوابم همزمان باهم بودن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که در خانواده تان تحولاتی صورت خواهد گرفت که موجب شادمانی شما و اعضای خانواده تان خواهد شد

 243. FaribaFaribasays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم دوست پسرم اومده بودخونمون وهمدیگروبغل کرده بودیم ومیبوسیدم (لباس زیادی تنمون نبود،نیمه لخت )بعدیهویی خواهرم اومدتواتاق ومارودید، ماهم خیلی ترسیدیم وخجالت کشیدیم،خواهرم دعوامون میکرد میگفت حالاکه این کاروکردید بایدباهم ازدواج کنید،دوست پسرمم به خواهرم میگفت نخیرمن باخواهرت(من ) ازدواج نمیکنم، منم گفتم آره ماباهم ازدواج نمیکنیم ازحرفی که زدم خیلی ناراحت بودم ولی به روی خودم نیاوردم،بعدش دوست پسرم لباس پوشید وازپنجره رفت بیرون تابابام نبیندش،منم همش نیگاش میکردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید محتاط باشید چرا که این رویا از این خبر میدهد که شخصی در زندگی تان حضور پیدا میکند که نسبت به تعهدات و یا قول هایش وفادار نخواهد ماند !

 244. النازالنازsays:

  سلام خواب دیدم بااقایی که بهش علاقه داشتم وایشون الان ازدواج کردن ومدتیه جداشدیم ازدواج کردم توخواب ازن دومش شده بودم یه پسربچه هم باهامون بودکه درست یادم نبست مال زن اولش بودیامال من باهم داشتیم ازخیابون ردمیشدیم که بریم خونشون منوبه خانوادش معرفی کنه روزبودخیابونم شلوغ بودکه یهومنومیکشه سمت خودش لباموببوسه که من باخودم میگم وای الان همه مارومیبینن آبروم میره دذست وقتی که لباشومیزاره رولبام همه جاتاریک میشه وقتی بوسش تموم میشه دوباره همه جاروشن میشه منم خیالم راحت مبشه که کسی نفهمیدبعدش میریم خونشون زن اولش درورومون بازمیکنه بهش سلام میکنم که جوابمونمیده وفقط به روم لبخندمیزنه ومیره داخل خونه بعدش منواون آقامیریم وقتی میخوام برم داخل اون اقابهم میگه توبروداخل منم الان میام که من میگم توهم بیامن خجالت میکشم تنهابرم باهم میریم اون جلومیره منم پشت سرش به آبجی ومادرش سلام میکنه که جوابشومیدن بعدش من بهشون سلام میکنم دوبارولی اثلاجواب سلاممونمیدن منم ناراحت میشم میگم باخودم چرابهم سلام نکردن بعدشم میرم یه گوشه میشینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی وارد زندگیت می شود که می توانی او را محرم رازهای ناگفته خود بدانی و به او اعتماد کنی

 245. سحرسحرsays:

  سلام من چند سال پیش به پسرداییم خیلی علاقه داشتم اما الان خیلی وقته که بهش فکر نمیکنم و بعضی وقتا اتفاقی یادش میفتم دیشب خواب دیدم که با من خیلی خوبه بعد اومد سمته من اول لپمو بوس کرد بد لبمو با این که رابطمون خیلی عادی بود تعبیرش چیع؟؟؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا میتواند حاکی از احوالات و یا ایام خوبی باشد که در حال حاضر برای این شخص پیش می رود و نیکوست.

 246. افراهیمافراهیمsays:

  من خواب دیدم دختری که دوستش دارم و قصد دارم باهاش ازدواج کنم و میخوام تو تحصیلم کمکش کنم که به رشته ی پزشکی برسه و از لب بوسیدم اینم بگم که اون از مریضیه من خبر نداره تو دل خودم میگم بزار به هدفش برسونمش بعد مریضیمو بگم و ازش فاصله بگیرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان میدارد او بتدریج گام های موفقیت را طی خواهد کرد و به مرحله ای خواهند رسید که راضی می شوند.

 247. مهشیدمهشیدsays:

  سلام من خواب پسر داییمو که یه بچه ۶ ساله هست را از لب میبوسم و به نظرم خیلی تو خواب واقعی بود تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در درجه ی اول نشان دهنده ی آینده ای مطلوب است برای این طفل و دوم لذت هایی است که راه به خانواده ی ایشان باز خواهد کرد.

 248. مهدیمهدیsays:

  با سلام و خسته نباشید. من مردی هستم که از همسر قبلیم طلاق گرفتیم بعد از آن مدتی هست که دختری رو دوست دارم امروز صبح خواب دیدم که توی ماشین لبهای اون دختر رو میبوسم که از اعضای خانواده اون دختر هم هستن در ضمن قبلا به خواستگاری اون دختر هم رفتم لطفا تعبیر این خوابمو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اشاره به تفریحات ، شادی ها و یا لذت های سالمی دارد که در آینده برایتان رقم می خورد.

 249. سیناسیناsays:

  سلام یک مردم و در خواب دیدم که در جمع دوستانم قصد دارم لب پسری را ببوسم او هم به این قصد جلو می آید اما لبم را نمیبوسد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امید خود را حفظ کنید که راز موفقیت در همین است.

 250. مرتضیمرتضیsays:

  با سلام و احترام. خوابی ک ذهن بنده رو مشغول کرده: دختر ۲۲ ساله صیغه ایم لبمو بوسید و کمی خورد البته ناگفته نمونه ک بنده اون لحظه کاملا در اضطراب و استرس بودم و خودمم دوس داشتم در حالی ک در واقعیت هیچ حسی بهش ندارم. البته خودش معشوقه داره. ممنون میشم تعبیر بشه. تشکر فراوان.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از کینه توزی و کدورت حذر کنید و مهربانی و عشق خود را نثار دیگران کنید

 251. زهرازهراsays:

  سلام. من خواب دیدم که مردی رو از لب توی مراسم عروسیمون می بوسم. من اون اقا رو می شناسم و دوستش دارم ولی اون اقا از این علاقه خبر نداره اصلا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اشاره به بعضی از نیات ها و یا درخواست های درونی شما دارد که باید آن ها را کنترل نمایید و خدای ناکرده افراط نکنید.

 252. nahidnahidsays:

  سلام من خواب دیدم جایی نشسته بودیم که یک مردغریبه که تاحالاندیده بودمش اومد داخل وروبه من و یکنفر دیگه گفت بیاید بیرون من رفتم وبعدش چیزی روکه بیرون جاگذاشته بودم رو بهم نشون داد.ظاهرا که اون شی خیلی باارزش بوده و از پیداشدنش خوشحال شدم تشکرکردم و اون مردرو بغل کردم اونهم منو بلند کردو خیلی کوتاه لبامو بوسید. این چه تعبیری میتونه داشته باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از دروغ برحذر باشید و دل خود را با خصایل پسندیده ای همچون صداقت و یکرنگی جلا ببخشید.

 253. میثممیثمsays:

  سلام..من خواب دیدم دارم لبهای دختری که خیلی دوسش دارم و به خاطر حساسیت بیش از حدم ترکم کرده رو بدون هیچ نیت و هوسی میبوسم میشه تعبیرشو بگیدممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بصورت اتفاقی در یک شادی و خنده فراوان قرار خواهید گرفت

 254. دنیادنیاsays:

  سلام.وقت بخیر.اخیرا حدود ساعت 4صبح خواب دیدم که پسردایم که بنده هیچ ذهنیت خاصی نسبت به ایشون ندارم و ناگفته نماند قبل از خواب هم بهشون فکرنکردم منو میبوسه و من هم عمیقا همراهیش میکنم و هردو خوشحالیم.تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر ازدواج یکی از نزدیکانتان به شما خواهد رسید.

 255. DamasDamassays:

  خسته نباشید ن خاب دیدم دایی ناتنیمو بوس میکردم (دایم نارحت بوود ومن از روی دوس داشتن دایم اونو بوس میکردم ن از اینکه غمگین بود)منو پسرهمین دایم همو دوس داشیم.ولی مدت زیاده از هم جدا و بیخبریم.این چه تعبیری میتونه داشه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی چیزهای زیادی دارید که باید قدرشان را دانسته و به آن ها قانع باشید.

 256. لادنلادنsays:

  سلام دوست عزیز من خواب پسری که همکارم بود و باهاش دعوا کردم و دیدم که ازم کوچک تره .که ار من لب گرفت و این کار دوطرفه بود ولی وقتی لب مبگرفتم احساس کردم پوزه ی گرگ و دارم مببوسم ک حجم اب دهن که تو دهنم اومدبود ازش به شدت زباد بود.تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بسیاری از موقعیت ها خودشان را نشان خواهند داد و انتخابی که خواهید کرد مشکلاتی را در بر خواهد داشت که می تواند زندگی شما را به شدت تغییر دهد

 257. :|:|says:

  من طي يك ماه چهار بار خواب ديدم فاميلمون كه باهاش ارتباط و رابطه ندارم لب هاي من رو با ولع ميبوسه و ميخوره تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، سعادت و تفاهم همواره در محیط خانوادگی پا بر جاست.

 258. نوشین احمدینوشین احمدیsays:

  سلام وقت بخیر! بنده با دلخوری زیاد از خونواده همسر سابقم طلاق گرفتم و فقط برادر شوهرم کمک حالم بود! خواب دیدم پدرشوهرماینا یه مراسم داشتن تو تالار بود و من و ششوهر سابقم و برادر شوهرم و چندتا دیگه که نمیشناختم باهم بازی میکردیم که یه دفعه برادر شوهرم اومد طرفم و لبامو بوسید و شروع کرد لبامو با ولع خورد! ولی شوهرم اصلا ناراحت نشد بعد یه دفعه جاری سابقمو دیدم و باهم حرف میزدیم و بهم گفت مادر شوهرت خیلی برات گریه میکنه و حسرت میخوره و میگه الان اون باید جانشین من بود و همینطور پدر شوهرت خیلییییییی ناراحتته! و تو همین حین همشون میدونستن برادر شوهرم به من علاقه داره و منو میخواد!!!!!!!!!! البته برادر شوهرم مجرد و خیلی ادم مقید و محجوبی هست!!! ممنون میشم تعبیر کنین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیشتر خبر از شخصی میدهد که احتمالا به شما نظر بد دارد.

 259. mohamadmohamadsays:

  من یه دختر دایی دارم که خیلی دوسش دارم ولی اون زیاد نه امروز ظهر خواب دیدم دارم لب هاشو میبوسم که تو واقعیت هم دلم میخواد این اتفاق بیفته این تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اشاره به روابط غمناک در بین برخی از اطرافیان شما دارد

 260. رکسانا اسدیرکسانا اسدیsays:

  سلام ،من خواب دیدم پسری که هم سن خودمه و قبلا تو بچگی باهم دوست بودیم ولی چندساله که قطع رابطه ایم ولی من همیشه نسبت بهش جذب میشم توی خوابم این پسر رو جایی دیدم و الکی از خودم صدا درآوردم که اون منو ببینه.بعد که منو دید دنبالم راه افتاد و منم الکی ادا در میاوردم فرار میکردم برخلاف میلم اما اخر سر گیرم انداخت منو انداخت تو اتاقک که مال غریبه ها بود یواشکی داخل اون اتاقک شروع کردیم به بوسیدن هم دیگه کلی بوسیدیم همو صاحب اتاق که اونام دوتا زن وشوهربودن رسیدن ما اومدیم بیرون دیگه رفتیم . اما صاحب اتاق تعارف میکرد مشکلی نیست بفرمایید بمونید اما من نموندم کلی هم خجالت کشیدم بعدکه اومدیم بریم بیرون انگار بعضیا فهمیده بودن ما داخل چیکار میکردیم اما من اصلا برام مهم نبود اهمیت نمیدادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در حالت کلی نشان از لذات و یا تفریحات سرگرم کننده ی بیشتر میدهد برای این شخص (پسر)

 261. یه بنده خدایه بنده خداsays:

  سلام،من‌پسرم خواب دیدم با یه دختر ناشناس ۱۵ساله همسن خودم را می بوسم. تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نیکبختی است در آینده

 262. فائزهفائزهsays:

  سلام.من دخترم و عاشق دختری ام که ترنس هست و میخواد تغیر جنسیت بده.دیشب خواب دیدم که چندین بار گونه هاشو بوسیدم و آخر هم لبشو.ولی در واقعیت رابطمون جوریه که من به شدت خجالتی ام با این که خیلی دلم میخاد ببوسمش!!!و حتی تو خواب هم برام عجیب بود که دارم این کارو انجام میدم! تعبیرش چیست!؟:)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اگر دچار اشتباه نشوید در زندگی با موفقیت پیش می‌روید.

 263. RosaRosasays:

  سلام من6 سال عاشق یه اقایی شدم تواین مدت خوابشو نديدم یک ماه هست که قیدشو زدم ولی دیشب خواب دیدم روی من حساس شده و غیرت داره و منم یک لحظه بوسیدم لبشو و بقلش کردم خواب خیلی واقعی به نظر میرسید طوری که وقتی بیدارشدم یکم گنگ و گیج بودم بین خواب و واقعیت تشخیص سخت شده بود تعبیرش چیه اون روز هم اصلا بهش فکرنکرده بودم و از خستگی زیاد خوابم برده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرد مورد علاقه زمانی که در خواب ظاهر می شود اشاره به انگیزه ها و اهداف درونی خودمان دارد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید توجه داشته باشید که فکر کردن به این افراد، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 264. مریممریمsays:

  سلام ..من پارسال چهار بار خواب یک فرد ناشناسو دیدم ک پسره جوونی بود و من نمیشناختمش و هر بار ک میدیدم بهم میگفت ک همسرمه ...وچند روز پیش هم دوباره خوابشو دیدم ک بعد از دعوا کردن با چند نفر سمت من اومد و خیلی اروم منو بوسید (از لب) بعد از این توی خواب های پیشش هم ابن اقا منو میبوسید اما ا جاهای دیگ مثل گونه و دستو ... و حتی توی خواب اسمه منو خیلی صدا میزد ..میشه بگید تعبیرش چیه ..امکانش هست واقعا همین اقا همسره من باشه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به عقاید و دیدگاه های جدیدی است که در حال شکل گیری در ذهن شماست.

 265. mona zareimona zareisays:

  سلام من خواب دیدم پسری میبوسم ولی اون همراهی نمیکنه و منو نمیبوسه میشه بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است در یک اتفاق که احتمالا موضوع آن عاطفی است دلسرد شوید.

 266. دلارامدلارامsays:

  سلام..خداقوت..من قبلا باپسرعمم چن سالی دوست بودیم ولی حتی دست همو نگرفتیم..ومن الان باشخص دیگه ای ازدواج کردم و درحال جداشدن هستم..توخواب دیدم تویه خونه ای که فامیلاتواتاق هستن من اومدم پایین توحال پسرعمم کناردر حیاط خلوتی وایساده بودرفتم پیشش یهو ازلبش بوس کردم ک اون یه لحظه میخواس مانع شه ک سرشو کشید عقب..ولی من بوسیدم خیلی سریع و اروم..بعد یهو دیدم زن داییم ازپله های اتاق داره میاد پایین و حس کردم که دید..براهمون من نگران شدم وخجالت کشیدم وسریع برگشتم رفتم اتاق نشستم..میشه بگشیدتعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد می گیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 267. panahpanahsays:

  سلام خواب دیدم انگار جشن تکلیف دختراس و تعدادشونم زیاد همشونم چادر خرما با خودشون داشتن مسئول هماهنگیشون یه دختر پسرجوون بودن که خوشگل بودن انگار رابطه اینا عکسای دوتاییشون باهم لو رفته بود که در حاله بوسیدن و لب گرفتن بودن پسره میاد توضیح بده قلبش وایمیسته همونجوری خشک میشه تعبیرش چیه؟

 268. آینازآینازsays:

  سلام بعد از اینکه از نامزدم جدا شدم تا چند شب مدام خواب میدیم نامزدم میاد ازم لب میگیره. یبار خواب دیدم با موتور اومد منم پشتش نشسته بودم میخواست یواشکی ازم لب بگیره منم میترسیدم یه وقت داییش ببینه.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیشتر از قبل به آرزو ها و علایق شخصیت خود توجه کنید.

 269. ......says:

  سلام خسته نباشید. امروز طرفای ساعت ۱۱ صبح بود خواب دیدم منو همسرم تو تختخواب با ولع داریم لب همدیگرو میبوسیم شوهرم خیلی بیشتر برای این بوسه ولع داشت من آخرای بوسمون زیاد خوشم نیومد و دوست داشتم کنار بکشم .ناگفته نماند که احساس کردم خواهرم کنارمون رو تختخواب هستش و مشغول کار خودشه.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به کار هایی بپردازید که باعث می شود احساس بهتری نسبت به خودتان داشته باشید.

 270. ملکاملکاsays:

  سلام عرض می‌کنم خدمت شما.. من یک دختر مجرد هستم..حدود یک ماه پیش خواب دیدم که با پسری به اسم میلاد داخل یک کوه که روش برف نشسته قدم می‌زنیم و بگو و بخند داریم که یکدفعه من لیز خوردم و میلاد من رو بغل کرد تا نیوفتم...بعد از چند ساعت به خونه ای که ظاهراً خونه خودم بود رفتیم..میلاد از خودش علاقه نشون میداد و من هی ناز می کردم..اون همین که میخواست من رو ببوسه به یه پسر دیگه تبدیل شد و من رو طولانی و پر عشق و محبت بوسید و من هم با عشق همراهی می‌کردم.. در ضمن بگم من این دو پسر رو تنها از دور میشناسم و تا حالا رابطه‌ای نداشتم.. تعبیر این خواب چی میشه؟!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی نگرانی ها و احساسات خود با دیگران صحبت کنید و اجازه ندهید که افکار و احساساتتان سرکوب شوند.

 271. ......says:

  سلام خسته نباشید. منو همسرم (مرد)چند ماهی هست که قطع ارتباط هستیم و درگیر جدایی هستیم. چند شب پیش خواب دیدم که همسرم رو تخت کنارم خوابیده و لبهای منو با ولع و خیلی داغ و طولانی میبوسه منم همراهیش میکردم تا اینکه آخراش دیگه خوشم نیومد میخواستم کنار بکشم چون احساس میکردم دارم اذیت میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به شناخت علایق و انگیزه های واقعی خود در زندگی بپردازید.

 272. نازنین شنازنین شsays:

  سلام من تو خوابم دیدم که عضو یه خلنواره ای هستم که تا حالا نه دیدیمشون اصلا انگاری فرزند خونده بودم پسر خانواده خیلی جذاب و خوشتیب بود و از اینایی که دنبال دوست دختر ان، ولی من اصلا بهش نظری نداشتم ،اونم همینطور تو خونشون جشن و شادی بود ولی یکی به خاطر خوردن یه نوشیدنی مسموم شد یه سگ هم داشتن که از اون نوشیدنی خورد و حالش بد شد ولی بعد همه چی درست شد و باباش یه دوست صمیمی داشت تو خونشون دعواشون گرفت و دوتایی از چند طبقه پرت شدن پایین تو خوابم گفتم حتما مرده ولی سرخوش و خندان چند تا حرکت ورزشی زدن و پاشدن انگار نه انگار من با پسر خانواده داشتم افتادن اونا رو تماشا میکردم دختر طبقه پایین اومد دعوا که چه خبره اینهمه سرو صدا پسرخانواده اول عصبی شد ولی بعد به من گفت که مخ دخترو بزنم تاشمارشو بگیره منم حکم خواهرشو داشتم پریدم روش تا دعواش کنم به خاطر این دختر بازیاش ولی وقتی چشم تو چشمش شدم شروع کردم به بوسیدن لب و کام گرفتن ازش ، اول متعجب بود ولی بعد همراهیم کرد شاید نیم ساعتی اونم انگار بهم علاقه مند شد ، یعنی هر دو بهم بغلم کرد و کمرمو گرفت حس عشق بود بینمون عشقی که مخفی مونده بود و اون دختره هم نگامون میکرد ، و عصبانی شد که چرا من با اون پسر بودم و سر کارش گذاشته پسره ومن ببخشید که طولانی شد سپاس از پاسخ شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که اطلاعات و اخبار غلط، شما را نسبت به شروع پروژه های جدید دلسرد کند.

 273. شادی مشادی مsays:

  سلام من خواب دیدم یکی از دوستان نامحرم لبامو بوسید من بدون اراده اولش همراهی کردم و بعد هلش دادم و تو شُک بودم و اون لحظه مادرم اومد و من با ایما و اشاره بهش فهموندم که نمیخواستم و به صورت غیر منتظره ای این اتفاق رخ داده و اون دوست به صورت دو از من دور شد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که دیگران، افکار و عقاید خود را به شما تحمیل کنند.

 274. فریبافریباsays:

  سلام خواب دیدم همکارم لبهای خواهرم که بارداربود رو بوسید(خیلی سریع وکوتاه) وبعدبالبخندبه من نگاه کرد بااینکه من مجردم بعد دیدن این صحنه و شوکه شدن خواستم از زمین بلند شم و برم که دیدم خودمم باردارم(خواهرم درحال حاضر در واقعیت هم باردارهستن)ممنون میشم تعبیرکنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید درگیری های فکری، شما را از پیگیری مسئولیت ها و اهداف شخصی تان باز دارد.

 275. نگار باقرینگار باقریsays:

  سلام.خسته نباشید.من با دوست پسرم ک بنا به دلایلی دچاره سواتفاهم شد.ایشون منو ترک کردن.خواب دیدم ایشون در خواب منو دیده و بسیار خوشحال است و بپی بوسه بر لبم زد. و در اخر گفت دوستت دارم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از بیننده می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته و برای به ثمر رساندن آن ها تلاش کند.

 276. عسکریعسکریsays:

  سلام من خواب دیدم مردی که اصلا نمیشناسمش توی خواب همسرم بود و خیلی طولانی با ولع صورتم رو میبوسید بعد خواست لبهام رو ببوسه که یه بچه که اونجا بود از خواب بیدار شد وشروع کرد به گریه کردن ودیگه نشد که ببوسه وانگار ناراحت شد وبا دلخوری رفت تعبیرش چی میشه ؟ من مجردم دوست پسر ندارم این آقا هم نمیشناسم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی ناراحتی های درونی خود با دیگران صحبت کنید.

 277. مینو قراییمینو قراییsays:

  سلام من با دوست پسرم دعوا کردم و کات کردیم و صبح خواب دیدم برادرش لب من رو ماچ میکنه تند تند،و بعد گونه من رو ماچ می کنه تعبییرش رو می گین لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود توجه داشته باشید.

 278. امیرامیرsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید... صبح خواب دیدم که : با کسی که دوستش دارم توی خونه ی مامان بزرگم هستیم و اون میخواد از دلم بحث هایی که باهم داشتیمو در بیاره (انگار تو خواب میدونست عین واقعیت که من ازش دلخورم چون یه کاری کرده که بینمون یه جدایی اصطلاحی و کودکانه پیش اومده ) بعد اون هی میخواد با بوسیدن لب من این کارو انجام بده اما من نمیزارم و یه جورایی ناز میکنم و اون اصرار میکنه که بالاخره لبمو می بوسه...بعد من صورتمو میبرم جلوشو عاشقانه نگاهش میکنم که بگم منم خیلی تو رو دوست دارمو نمیتونم ازت بگذرم...بعد اون با لبخند میگه : من حسودتم(یعنی بهت حسودیم میشه) ، چون با پسرای دیگه فرق میکنی و بزار طوری این رابطه باشه که من میخوام...بعد من میخوام بگم که نمیتونم ازت بگذرمو خیلی دوستت دارم که یهو از خواب بیدار میشم... ممنون میشم راهنمایی بفرمایید...با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته باشید.

 279. بارانبارانsays:

  سلام .من بیست و دوسالمه بایه پسری یکسال کوچیکتر از خودم دوست بودم بعد جدا سدم هشت نه ماهی میشه ولی دیشب خواب دیدم منو به خونشون دعوت کرد منم رفتم ولی دور از انتظارم افتاد روی من و شروع به خوردن لبام شد به شدت رابطه جنسی شروع کنه که من نذاشتم ودرحد لب بود تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 280. tiyararastintiyararastinsays:

  سلام من با 3سال پیش با یه پسر اشنا شدم که در حد مرگ دوسم داشت اما فروردین امسال غیر منتظره رف خارج کشور و ادعا کرد دیگه دوسم نداره دو روز قبل برگشتنش خواب دیدم که بهم زنگ زد بعد کنارم ظاهر شد و موهامو کنار زد و گف همه چی درست میشه و منو از لب بوسید به نظرم منم همراهی کردم و صبخش فهمیدم داره برمیگرده ایران

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته باشید.

 281. ..........says:

  سلام و خسته نباشید. بنده دیشب خواب دیدم ک کنار زنداییم دراز کشیدم و ناگهان لبامو بوسید . و منم سریعا شروع کردم ب خوردن لباش. بعد بلند شد رفت و دوباره اومد کنارم دراز کشید.خواستم بغلش کنم ک داد زد، د بزار بخوابیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران افکار و نظرات خود را به شما تحمیل کنند.

 282. ................says:

  سلام من خواب دیدم دوتا از همکلاسی هایم(پسر) از هم لب میگیرن و در همین حین از خودشون سلفی میگیرن بعد من گفتم اگه به اشتراک بزاریدش یه چیزی(نامعلوم) بهتون میدم بعد یکی از دوستام که خوشم میاد ازش از نظر من خوشش اومد و خندید و دوباره براشون تکرار میکرد، جدا از این تو خواب دیدم برادرم میگه یکی فامیلامون مرد اما رفتیم نگاه کردیم گفتن نمرده تازه با ماشین بردنش بیمارستان. اگه میشه تعبیرشون رو کامل و واضح بگید ممنون✍

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، در مورد شما قضاوت و تصمیم گیری کنند. خواب دوم از شما می خواهد تا اجازه ندهید توجه به اخبار و اطلاعات منفی، آرامش و سلامت روانی شما را مختل کند.

 283. سارا علیزادهسارا علیزادهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم لب های یک رن رو به تعداد دفعات زیاد با اشتیاق فراوان میبوسم اگر میشه تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا قدرت رفتاری بالای خود را دست کم نگرفته و از این توانایی برای گسترش منافع خود در زندگی استفاده کنید.

 284. مهسا.ممهسا.مsays:

  سلام.من یکی رو دوست دارم و الان باهمیم اما فقط در حد دوستی هستیم فعلا.اما دیشب خواب دیدم یه مرد دیگه که اتفاقا میشناسمش اون مرد رو و نامحرم هم هست بهم،لبای منو میبوسید تو خواب.و اینجور بهم القا میکرد که منو میخواد و دوسم داره.و در ادامه خواب اتفاق افتادنِ یک خواستگاری رو دیدم.که خواستگارش اون مردی که منو بوسیده بود،نبود.یه پسر دیگه بود.حالا بااین اوصاف،تعبیر خواب من چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، اتفاقا این رویا نیز هشداری در مورد رابطه ی جدیدتان میدهد که اگر آن را بدرستی مدریت نکنید و دچار خطا شوید ممکن است برایتان دردسر ساز شود !

 285. بهنازبهنازsays:

  سلام خواب دیدم من و یک پسر قدبلند غریبه همدیگه رو از لب میبوسیم و بدنمون به هم چسبیده بعد از اتفاقاتی که توی خواب افتاد انگار از روی پشت بوم میخواستم بیوفتم که یکی از پسرهای اقوام که از لحاظ سنی خیلی از من کوچیکتره اومد نجاتم دادو بغلم کرد اما وقتی خواستم ببوسمش صورتش رو عقب برد و لبخند زد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به اهداف و برنامه های شخصی خود در زندگی توجه داشته و از موقعیت های فعلی برای به ثمر رساندن برنامه های شخصی خود استفاده کنید.

 286. AmirAmirsays:

  سلام من خواب دیدم دختری که دوسش دارم خیلی وقته ندیدمش سریع میرم از پشت سرشو بوس میکنم بعد ناراحت میشه ولی دوستش اونجا بود بهش نیکاه میکنه میخنده جوری که من فهمیدم رفتارشو با من الکی سنگین نشون میده دیروز که جایی بودم همدیگرو دیدم بعد ۳ ماه که باهاش حرف زدم بهش حسمو گفتم ولی گفت نه بعد تلفنی داشت با یه پسر حرف میزد بعد با دوستاش که داشتم حرف میزدم دوستاش گفتن که دوست پسر نداره اون پسره فقط دوست معمولیه ولی اخر شب گفتن که نه پسره دوست پسرشه ولی خوده دختره به من گفته بود دوست پسر نداره ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فردی که در خواب مشاهده می کنید سمبل اهداف و برنامه های شخصی شما در زندگی می باشد نه لزوما اشاره به به فردی که در زندگی بیداری به او علاقه مند هستید. این خواب از شما می خواهد تا توجه بیشتری به برنامه ها و اهدافی داشته باشید که در گذشته از آن ها دلسرد شده اید.

 287. مرتضی برادریمرتضی برادریsays:

  سلام خواب دیدم با شوهرم دراز کشیدم بعدش شوهرم منو میکشه سمت خودش و میگه بیا همو ببوسیم بعده اینکه بوسیدیم مادر شوهرم میاد و سرشو میزاره روی بالش ما و بعدش پامیشه و با یه میله به ما میگه پاشین دیگه بسه ..ممنون میشم اگه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید دیگران، درباره ی عقاید و افکار شخصی شما دخالت داشته باشند.

 288. سید جواد حسینیسید جواد حسینیsays:

  سلام خواب دیدم که با دختر که نمیشناختمشش رفنیم داخل یه ماشین که اونم نمیشناختمشش بهم گفن اگه یکی بخواد تو رو ببوسه چیکار میکنی پرسیدم کی ؟ شروع کردیم به لب گرفتن ... انگشت کردم تو واژنش پرسیده آزادی(باکره نبستی) گفت گفت نیستم، گفتم خداروشکر همون موقع یکی از دوستاش اومد پشت شیشه ماشین ... گفتم این میخواد ببوسه گفت آره..پیش خودم گفتم خوبه که... دوستش سعی میکرد مارو ببینه چون شیشه ی ماشین دودی بود ، فکر کنم دید و خواست پیام بده که دیدمتون که دارید لب میگیرید ...که ما گرم شده بودیم به لب گرفتن و محلش نمیذاشتیم که بیدار شدم

 289. مائده امدادیمائده امدادیsays:

  خواب دیدم با دوستم که دختره دوست صمیمیم یهو برگشتیم و لبامون خورد به هم و واقعا حس کردم این اتفاق و

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از در میان گذاشتن اسرار خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 290. ناشناسناشناسsays:

  با سلام ،من دیشب خواب دیدم ،(پسری که پنج سال دوست بودم و الان یکساله بدلیل مخالفت خونوادش باهم کات کردیم وبه ازدواج ختم نشد ،)خواب دیدم همین آقا توی محیطی مثل دانشگاه بدون اینکه من بفهمم منو با خواهرم سوپرایز کردو اومد جلوم یهویی منم چون از دستش ناراحتم گفتم چطور برگشتی دوباره ایشونم تا منو دید سریع ازم لب گرفت بعد من گفتم الان کسی مارو میبینه نمیدونم تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که شما را به بخشی از خواسته ی مادی فعلی تان خواهد رساند.

 291. YaserYasersays:

  سلام من خواب دیدم تویه جایی هستم که دختریو از لب میبوسم جوری که دختری بغلم بود لبشو غنچه میکرد به منم میگفت انجام بده بعد بوس میکرد صورتشو میبرد عقب دوباره تکرار میکرد در حین بوسیدن هم بودیم یه دختر بچه ای من دیدم جلوم واستاده که نگاهمون میکنه من هیچ حسی به این دختری که میبوسیدم ندارم ولی میشناسمش ممنون میشم تعبیر خواب منم بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به سادگی به انسان هایی که قصد بهره کشی از شما در زمینه های مادی را دارند اعتماد نکنید.

 292. امیر پورپرامیر پورپرsays:

  سلام.2 رجب بود که خواب دیدم کسی که ازش بخاطر بی وفای یا تحمت زدن من جدا شدیم دیدم که تو یجای رو باز داره حمام میکنه یهو منو میدیدمش ایشون که دید من نگاش میکنم قایم شود رفت یجای دیگه حموم کرد بعد این که تموم شود داداشش و یه اقای دیگه که من نمیشناختنش مواظبش بودن منو دیدن که من فرار کردم رفتم بعد یه لحضه دیدم که لباسی خیلی قشنگی تنش کرده تو مغازه نشسته فکر کنم عصر بود من بهش خواهش میکنم ولی گوش نمیده اولش ولی با اصرار من میاد دم در مغازه دستشو گرفت لباشو بوسیدم اونم بعد مکثی لبای منو بوسیدن تو این حین من چنان گریم گرفته بودخیلی اشک ریختم بهش میگم خیلی دوست دارم اونم میگه منم دوست دارم لطفا این برام تعبیرش کنین . خیلی وقت پیشم دیدم که ا دی بود روز ساعت 8دیدم یه فال گیر برام فال میگره بهم میگه اون خیلی خیلی دوست داره بعد دوماه دیگه بهش زنگ بزن ازش معزرت خواهی کن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما میخواهد تا اجازه ندهید دیگران از محبت و دلسوزی شما سو استفاده کنند.

 293. محمد حسین.سمحمد حسین.سsays:

  سلام بنده در واقعیت ی دختری رو خیلی دوس دارم ک البته این علاقه دو طرفه هستش.شب خواب دیدم ک همین دختری ک گفتم اومده خونمون مهمون ک شب با هم تو اتاق بودیمو دختره کامل لخت بود دیدم ک اومدم و لبای دختررو چندباری بوسیدمو رفتم ی کاری انجام بدم ک از خواب بیدار شدم ممنون میشم تعبیرشو برام بگین(البته لازم ب ذکره ک بگم همون شب از دست دختره یکم ناراحت بود ک بعد خوابیدن این خوابی ک خدمتتون گفتمو دیدم)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به شادی های احساسی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 294. ش.گردوش.گردوsays:

  درود بر شما عذر میخوام پنج ساله که عاشق یه آقای بسیار متشخص و خوش قلب و مهربون شدم و دیوانه وار میپرستمش هرچندکه لایق پرستشه و هرچقدر از سیرت زیبا و انسانیت و کمالات این آقا بگم کم گفتم.ما چندسال باهم دوست بودیم و الان دو ساله بنا به دلایلی از هم جدا هستیم اما ذره ایی از عشق و علاقه من به ایشون کم نشده و حتی بیشتر از گذشته بهشون علاقمند شدم.میدونم که ایشون هم منو دوست دارن اما شرایط ما اجازه نداد که باهم ادامه بدیم.من همه خواستگارامو رد کردم و میکنم بخاطر اینکه دوستمو از اعماق وجودم دوست داشتم و هنوز هم هیچکس نتونسته جای ایشون رو برام پر کنه یعنی خودم هم اجازه ورود کسی رو به زندگیم ندادم.همیشه امیدوارم که دوباره به هم برگردیم چون زندگیم بدون دوستم واقعا بی معناست و اصلا نمیتونم فراموششون کنم.دیشب خواب دیدم که باهم بودیم و دوستم عاشقانه منو به طرف خودش کشید و همزمان باهم از لب های هم بوسه خیلییی عمیقی گرفتیم و چند دقیقه طول کشید،در حینی که همچنان داشتیم کام میگرفتیم(من آبنبات داخل دهانم بود) متوجه آبنبات داخل دهانم شد و شیرینی آبنبات وارد دهانش شد و کاملا داشتم عشقش رو حس میکردم متوجه شدم که منو خیلی دوست داره، بعدش بغلم کرد و گفت که عاشقمه و منو خیلی دوست داره،بعدازینکه بیدار شدم حس عجیبی داشتم انگار اون خواب واقعی بود و انگار من پیش دوستم بودم،تمام روز حس خوبی داشتم حسی مشابه همون روزایی که باهم بودیم،کاملا دوستم رو حس و درک کردم.اگر براتون مقدوره لطف کنید بگید تعبیرش چیه؟ سپاس از محبت شما

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به شادی های احساسی جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 295. لیدا ملک‌ زادهلیدا ملک‌ زادهsays:

  نزدیک ساعت چهار صبح‌ خواب دیدم که تو خیابون دارم راه میرم و به طور خیلی اتفاقی نامزدمو تو ماشین می بینم بعد اینکه‌ سوار ماشین شدم عمیقا همدیگر رو از لب می بوسیم که‌ بعدش بهش گفتم عزیزم دلتنگت بود خوب شد که دیدمت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در صورت تصمیم گیری صحیح موجب گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری می شود.

 296. ناشناسناشناسsays:

  سلام خواب دیدم با یه ادم جدید میخوام وارد رابطه بشم تو ی صحنه تو خواب در ظاهر شاد بودم بعد صحنه خواب عوض شد و من خودمو با عشق قبلم دیدم ک از هم جدا شدیم اما هنوز دوسش دارم باهم معاشقه کردیم و من لباشو با ولع بوسیدم من خیلی خوشحال بودم اما اون ساکته ساکت بود و احساس میکنم ی غم خاصی داشت اما در ظاهر ی لبخند اروم داشت یادمه خیلی تو خواب احساسم واقعی بود انگار واقعا داشتم حسش میکردم واقعا نزدیک بود در حدی ک حس میکردم ک دوباره تجربش کردم تعبیر چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در صورت هوشیاری و گرفتن تصمیمات صحیح می توانید به گسترش منافع مادی خود بپردازید.

 297. لیدا ملک‌ زادهلیدا ملک‌ زادهsays:

  نزدیک ساعت چهار صبح‌ خواب دیدم که تو خیابون دارم راه میرم و به طور خیلی اتفاقی نامزدمو تو ماشین می بینم بعد اینکه‌ سوار ماشین شدم عمیقا همدیگر رو از لب می بوسیم که‌ بعدش بهش گفتم عزیزم دلتنگت بود خوب شد که دیدمت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موفقیت های جدیدی دارد که شما را به برخی از خواسته های مالی یا شغلی تان خواهد رساند.

 298. MaryamMaryamsays:

  سلام من ی خواستگاردارم به مدت هشت ماه با هم در ارتباطیم همدیگر و هم دوست داریم قراره چند وقت دیگه عقد کنیم ی شب خواب دیدم ایشون اومدن دم منزل ما شب بود همو بغل کردیم و عمیقا لب همو بوسیدیم تو خواب حس دلتنگی داشت تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب از شما می خواهد تا از گرفتن تصمیمات ناگهانی چه در زمینه های مالی و چه احساسی، در بازه ی زمانی فعلی خودداری کنید.

 299. فریدهفریدهsays:

  من خواب دیدم که شوهر سابق ام که حدود ۲ سال از هم جدا شدیم،لب های من و بوسیده و منم امتناعی نکردم و همراهیش کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از شرایط و موقعیت های فعلی برای پیگیری تصمیمات و مسئولیت هایی استفاده کنید که موجب رسیدن شما به اهداف مالی تان بشود.

 300. زهرازهراsays:

  سلام. من مجرد هستم. خواب دیدم نامزد کردم. من و نامزدم یه جایی هستیم انگار حیاط بزرگیه مثل حیاط دانشگاه من درس می خونم اون جا و نامزدمم تو فضای باز داره کار میکنه یه کاری مثل رنگ کاری و اینا. من نامزدم رو دوس دارم و اونم همینطور ولی اعتنائی بهم نمیکنه زیاد. من ازش انتقاد میکنم و دستم و محکم میزنم رو سینش. بعد اون انگار خوشش میاد .انگار که منتظر بوده من بهش دست بزنم. میاد جلو منو بغل میکنه و لبای همو میبوسیم. بعد تو همون حیاط ما تو یه گوشته ای نشستیم و با ولع لبای همو میبوسیم ولی نامزدم از طرز بوسیدن من راضی نیست و میگه این کارو بهتر باید انجام بدی. منم نگاهم به دخترائی که دور تر از ما ایستادن و دارن با هم حرف میزنن می افته . البته مارو نمیبینن ولی من دست از بوسیدن بر میدارم و به نامزدم میگم ممکنه مارو ببینن و زشته اونم ناچارا قبول میکنه. در ضمن یادمه رفتم تو یه مکانی که دختر پسرا جمع بودن و هر کسی با عشق خودش خوابیده بود. البته دخترای مجردی هم بودن که تنها خوابیده بودن. همه رو زمین و کنار هم بودن. جای بزرگی بود ولی من فقط میتونستم اطرافمو ببینم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از شرایط و موقعیت های فعلی برای پیگیری تصمیمات و مسئولیت هایی استفاده کنید که موجب رسیدن شما به اهداف مالی تان بشود.

 301. ??????says:

  سلام ما یه تعبیر خواب تو خونه داریم که تو اون تعبیر بوسه زدن رو طالب خواستگار زده من تو خواب دیدم که خواهرم با یه پسر که میشناسیمش و مجرده بودن و تو خونه وهال دارن لب همدیگرو می بوسن اگه میشه لطفا تعبیرشو بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس ترس و تهدید، جلوی تصمیم گیری و بهره گیری شما از موقعیت های جدیدی که می تواند موجب گسترش منافع شخصی تان در زندگی بیداری شود را بگیرد.

 302. hanahanasays:

  سلام من توخواب دیدم که پسر خالم اومده خونمون اون یه بوس رو گونم زد واز خواست که منم اونو ببوسم و منم اونو بوسیدم تو تعبیر خداب زده نشانه عشق دو جانبه هستش ولی اون از من خیلی بزرگتره ول مجردن لطفا اگه میشه تعبیرشونو بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به موقعیت های جدیدی دارد که در صورت تصمیم گیری صحیح موجب گسترش منافع شخصی شما در زندگی بیداری می شود.

 303. YektaYektasays:

  سلام من خواب دیدم ک دوست صمیمیم منو بوسید و من با این حال ک اهمراهی نکردم ولی مخالف نبودم و دیشب باز خواب دیدم ک بهش گفتم عاشقشم تعبیر خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی مشورت ها و صحبت های جدیدی است که می تواند موجب روشن شدن تصمیمات و خواسته های شما شود. این مشورت ها لزوما با فردی که در خواب مشاهده می کنید نیست.

 304. داوودداوودsays:

  سلام من خواب دیدم دخوری که میشناسمش تو دانشگاه من نشسته بودم که از پشت سرم یهو سرش آورد بغل سرم خواست لب بگیره که منم وسوسه شدم و لب گرفتم ولی حس خوبی نداشتم تو خواب و بعدش پشیمان و ناراحت بودم لطفا تعبیرشو بگید.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی استعداد ها یا مهارت هایی در شخصیت شما می باشد که ممکن است در زندگی بیداری دست کم گرفته باشید اما رشد و پرورش این استعداد ها به شما کمک می کند تا به خواسته های قلبی خود در زندگی دست پیدا کنید.

 305. AbbasAbbassays:

  سلام من دیشب ساعت ۳ خواب دیدم رفتم خونه دوس دخترم که خیلی همو دوس داریم و دلمون میخواد همو ببینیم برا عید و ندیدیم تا الان (البته قبلا خیلی پیش هم بودیم ...و ب حریمش تجاوز نکردم ..فقط بوسش کردم)بعد تو خواب رفتیم حموم و لباسهامونو در اوردیم و نیمه لخت شدیم ..و لبای همو خوردیم در حالی که شیر اب باز بود اب هم تو دهنمون می رفت و میخندیدیم ...لطفا جواب بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به موفقیت های جدیدی دارد که شما را به برخی از خواسته های مالی یا شغلی تان خواهد رساند.

 306. ارزوارزوsays:

  باعرض سلام. من خواب دیدم که با کسی که می خام تازه رل بزنم اومد در خونمون ورفتیم به گردیم.وقتی تو ماشین بودیم چند تا از همسایه هامون ما رو دیدن خلاصه که منو می خواست ببره خونه من خودم رفتم ازش لب گرفتم اون تو دهنش ادامس داشت به دهنم گذاشت وکمی بعد منو هل داد خواهشن زود جواب بدین.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام.این خواب از شما می خواهد از در میان گذاشتن اسرار شخصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 307. زهرازهراsays:

  سلام من پریشب خواب دیدم ک همجنس خودم خانم زیبا رو ک اصلا نمیشناسم و ب من لبخند میزد رو دارم از لباش میبوسم و اون هم همین طور و من گویا خیلی مشتاق ب این کار بودم و در دلم میگفتم چ حس خوبی داره این لب بوسیدن. چون تابحال این کار رو نکردم و کلیپ هم دراین باره زیاد دیدم البته کلیپ دختر و پسر نه همجنس. میشه تعبیر خوابم رو بگین چیه؟ بعد اون خواب دیدم ک کلی سیب هست و من ۲ یا ۳ سیب قرمز رسیده شده رو خوردم ک بعضیهاشون بعضی جاهاش خیلی رسیده بود ممنون میشم پاسخ خوابم رو بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا از شرایط و موقعیت های فعلی برای پیگیری تصمیمات و مسئولیت هایی استفاده کنید که موجب رسیدن شما به اهداف مالی تان بشود.

 308. محمدمحمدsays:

  سلام.. ممنون از سایت خوبتون.. من یه خواب عجیب دیدم اینکه من بقل دوستم هستم و لب‌هاش رو بوسیدم و اونم یه لبخند کوچیک زد و اونم شروع به همین کار کرد و لب‌های هم دیگرو می‌بوسیدیم.. حس خوبی بهم می‌داد.. و اینکه هردومون پسریم اون همیشه تو واقعیت از من تعریف میکنه و به حرف‌های بامزم همیشه میخنده.. لطفا خوابم رو تعبیر کنید خیلی فکرم رو مشغول کرده.. ایا امکان داره از لحاظ عاطفی منو دوست داشته باشه؟ :/ لطفا جواب بدید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی اهداف و انگیزه های جدیدی است که موجب ایجاد احساس زنده دلی برای شما خواهد شد و در صورت بهره گیری از این موقعیت ها می توانید به گسترش منافع شخصی خود در زمینه های مالی یا شغلی بپردازید.

 309. شیماشیماsays:

  سلام ,من یه ماه میشه از دوست پسرم جدا شدم دوباره همین خوابو میبینم که دوست پسرم که ازش جداشدم با خنده میاد جلو که بوسم کنه و بغلم کنه ولی من نمیزارم ,یه بارم تندی اومد از گونه م بوسید,ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید غلبه ی احساس ترس و تهدید، جلوی تصمیم گیری و بهره گیری شما از موقعیت های جدیدی که می تواند موجب گسترش منافع شخصی تان در زندگی بیداری شود را بگیرد.

 310. rojanrojansays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با دوست دوس پسر سابقم دوس شدم و رابطه عمیقی داریم در صورتی که اون شخص تو رابطه هست اما در خواب اون دختر فقط ناراحت بود و اون پسر منو بوسید و گفت دوسم داره درست مقابل دوس پسر سابقم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما ممکن است علاقه تان را به یک رابطه یا مساله از دست می دهید.

 311. پریساپریساsays:

  سلام من چندشبه خوابهایی میبینم.ممنون میشم جوابمو بدید. چند شب پیش خواب دیدم که رفتم شلوار صورتی خریدم باز دیشب خواب میدیدم که مادر دوست پسرم لبهای منو خیلی طولانی و عمیق میبوسید و منم زیاد از این موضوع خوشحال نبودم و تعجب کرده بودم .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب به شما در مورد مشكلات اجتناب ناپذير هشدار مي دهد.

 312. الناز باقریالناز باقریsays:

  سلام وقتتون بخیر...من دیشب خواب پسری که دوست پسرم بود و باهم بدجور بهم زدیم رو دیدم که تو یه مکان عمومی اومد سمتم و اول شروع کرد به بوسیدن گونه ها و صورتم و بعدش بوسه عمیق از لبهام..نمیدونم تعبیرش چیه چون واقعا از دستش عصبانی ام و میخوام سر به تنش نباشه در واقعیت !

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معناست که شما انگیزه و یا احساس رو به جلو بودن را کمتر احساس می‌کنید

 313. مهران_امهران_اsays:

  من دیشب خواب دیدم دختر عموم تو اتاقم لبامو با ولع می خوره ایشان متاهل .در حال ترک منزلم یواشکی اصرار داره باهاش تماس بگیرم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درست است که روزهای سختی را می گذرانید و ناامیدی بر شما چیره شده اما باید بر خود مسلط شوید.

 314. زهره رحيميزهره رحيميsays:

  سلام، من يه دختر هستم كه خواب ديديم خاله م اومد و از لب هاي من بوسيد. اونقدر بوسه ش طولاني و با فشار بود كه من هر كاري ميكردم سرمو تكون بدم، اون نميزاشت و فشار بيشتري مياورد. شما ميدونيد تعبيرش چيه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خواستنی ها را فقط از خدا بخواهید و دست به دامان بندگان او نشوید که تنها خدای متعال قادر مطلق است.

 315. مهران جوانبختمهران جوانبختsays:

  سلام من تو خواب دیدم که خودمراضی هستم دختر خالم باشوهرم باشه و دختر خالم تو خواب کور بود ولی داشت ازشوهرم بوسه میگرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی مهربان و وفادار در کنار شماست

 316. ملیکاملیکاsays:

  با سلام و احترام. خواب دیدم، در خانه قدیم پدری ام هستم و شوهر سابقم که چند سال است از او طلاق گرفته ام و علاقه ای به او ندارم، کنار من دراز کشیده و مرا به قصد رابطه زناشویی عمیق میبوسد، اما ناگهان بلند میشود و به دستشویی میرود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از لحظات زندگی نهایت لذت را ببرید که روزها به سرعت خواهد گذشت

 317. علی.نعلی.نsays:

  سلام خسته نباشید، بنده حدودا ۱۰سال پیش دختری رو دوست داشتم ولی عشق یک طرفه بود به! حداقل خودش اینطور میگفت! و سن من اجازه ازدواج نمیداد، به شخص دیگری ازدواج کرد! الان بعد گذشت این مدت هرچند وقت کی بار به خوابم میاد، با اینکه من هم ازدواج کرده ام و اصلا بهش فکر هم نمیکنم! خواب میبینم به دور از چشم شوهر سعی در لب دادن به من هستش و من هم همراهیش میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا فقط برگرفته شده از تخیلات ، تفکرات و برخی از نیروهای درونی و قوی شما قبل از خواب است.

 318. آینازآینازsays:

  سلام من خواب دیدم با یه پسری دوست شدم توی خواب و میخواستم پیشش بخوابم یه پتو اورده بودم که بخوابیم اما نشد. بعد دوباره خواستیم همو ببوسیم بازم نشد. اما توی یه فرصت لبای همو با ولع بوسیدیم . وقتی داشت منو میبوسبد چهرش بسبار زیبا و شبیه یه شخصیت سرشناس توی بیداری بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلالت بر رسیدن به اهدافتان دارد.

 319. ترنمترنمsays:

  سلام،وقت بخیر،من از یک سال پیش خوابهایی میدیم که تعبیرش میشد جدایی من و همسرم،مدام فکر میکردم شاید یکی از ما دو نفر قرار بمیره،اما این اواخر مواردی توی زندگیمون بوجود اومد که تصمیم گرفتم جدا بشم ولی هنوزم دوستش دارم،برای همین صلاح کارمو از خدا خواستم تا اینکه خواب دیدم همسرم دراز کشیده و حالش خوب نیست،و در اوج نیاز از من میخواد ببوسمش،بصورتش خیره میشم و مکث میکنم و میگم نه دیگه نمیشه.تعبیرش جداییه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتون اینگونه است که در زندگیتون روزی و وسعت افزایش پیدا میکنه.

 320. فاطمه یاریفاطمه یاریsays:

  سلام.من تقریبا دوساله که عاشق یکی از همکلاسیام هستم و خیلی دوسش دارم در حدی که بارها بخاطرش گریه کردم و تمام اوقاتمو بهش فکر میکنم اما نمیدونم که اون چه حسی نسبت به من داره از بعضی رفتاراش فک میکنم که اونم خوشش میاد اما بیشتر اوقات کاملا نا امیدم تا اینکه مدتی پیش به بهانه ای باهاش هم صحبت شدم و فک کنم فهمیده باشه دوسش دارم . عید منتظر بودم که بهم تبریک بگه تا بفهمم اونم دوستم داره اما اقا رفته بود تلگرام به 5 تا از دخترایه کلاس تبریک گفته بود و به من نگفته که باعث شد دلم بشکنه و تصمیم گرفتم ازش دست بکشم دیگه کمتر بهش فکر کردم و نگاشم خیلی کم میکردم این اواخر یکی از پسرایه کلاس ازم خواستگاری کرد و باعث شد کمی ذهنم از اونیکه دوسش دارم فاصله بگیره اما بازم دوسش دارم.چندشب پیش خواب دیدم که توی کلاس من پشت بهش میشینم و بهش بی اعتنایی میکنم اما اون میاد خودشو از پشت بهم میچسبونه و دستاشو میذاره اطراف کمرم.من بازم ندید میگیرمش تا اینکه دیگه نمیتونم و بلند میشم بر میگردم و نگاش میکنم بعدش همزمان هردو یه بوسه کوتاه از لب همدیگه میکنیم.خواهش میکنم تعبیر دقیقشو بهم بگید دارم دیوونه میشم چون تعبیرای مختلف و متناقضی توی اینترنت در موردش خوندم.ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به پروردگار یکتا توکل داشته باشید و با یاد او هر کاری را انجام دهید تا به مسیر درست را طی کرده و بر رقیبان پیروز شوید.

 321. سپیدهسپیدهsays:

  سلام. من چند روز پیش نزدیکایه صبح نمیدونم قبل از اذان صبح بود یا بعدش خواب دیدم که پسری که عاشقشم همزمان لب همو بوسیدیم ایا این میتونه معنی اینو بده که اونم در واقعیت عاشقمه؟ اخه اخیرا حس میکنم که کس دیگه ای رو دوست داره من و نا دیده میگیره و رفتارش با کس دیگه ای خوبه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیاز دارید در موقعیت یا رابطه‌ای در زندگی تان، سرعت را کم کنید.

 322. ابراهیمیابراهیمیsays:

  سلام من کسی و دوستش دارم و قرار بود ازدواج کنیم اما همه چیزبهم خورد و مدتیه که ناراحتم. خواب دیدم اومده خونمون( البته توی خواب خونه برام آشنا نبود اما اونجا زندگی میکردیم) گوشیش دستم بود داشتم نگاه میکردم ببینم بعد من با کسی دیگه دررابطه اس یا نه اسمی دیدم تو گوشیش بازش کردم دیدم اون پیامای منه ک هنوز نگه داشته و میخونه بعد دلخوریم ازش رفع شد نگاهش میکردم ب روی هم لبخند میزدیم بعد اون دراز کشید روی زمین دستاشو باز کرد گفت بیا کنارم دراز بکش خواست سرمو روی بازوش بذارم من نرفتم میگفتم داداش و مامان میبینن زشته بعد بلند شد رفت یه گوشه ای نشست رفتم پیشش یهو اومد لبامو بوسید منم اولش خواستم ببوسم یکم ک لبام لباشو لمس کرد و انگار نمناک شد لبم ؛سریع بلند شدم و باپشت دستم لبمو پاک کردم گفتم نه من توبه کردم نباید اینکارو کنم و بلند شدم همون موقع داداشم رسید و با عشقم مشغول صحبت شدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، این رویا ناشی از نیروها و احساسات منفی و شکست خورده ای است که در مورد همین رابطه قبلا تجربه کرده اید.

 323. محمدعلیمحمدعلیsays:

  من یه دختری رو دوس دارم هنوز بهش نگفتم دیروز خواب دیدم که تو آسانسور همو دیدیم نگاه کردیم به هم بعد هردومون لب همو بوسیدیم حالا موندم که برم جلو؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک تغییر مهم در اطراف شما رخ می‌دهد.

 324. فرنازفرنازsays:

  سلام من خواب ديدم كه من و برادرم سوار هواپيما شديم و يه دفعه دوست پسرم كه الان ازش جدا شدم و هنوزم دوستش دارم تو هواپيما نشسته رفتم پيشش نشستم و حرف زديم و من يه دفعه لباش و بوسيدم . ميشه تعبيرش و بگيد . ممنوم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، یک اتفاق غیرمنتظره و البته خوشایند را در آینده تجربه خواهید کرد.

 325. SheydaSheydasays:

  من خواب دیدم دخترم با پسر همسایه لب های هم دیگه رو می بوسیدن تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خواب بوسه از لب به معنای حسرت خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را میخورید که بدست آوردنش دشوار است.

 326. عرفانعرفانsays:

  سلام من خواب دیدم دارم لب دختریکی از دوستامو بوسه میزنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   می‌تواند به نگرانی شما در زندگی بیداری اشاره داشته باشد

 327. Shayan.pShayan.psays:

  سلام من یه دختر رو دوست دارم و نیتم هم خیره چندشب پیش خواب دیدم که یا هم آشنا شده بودیم و من ازش خواستم که ببوسمش و اونم خواست و لب هم رو بوسیدیم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر داشتن اوضاع مناسب است.

 328. Mrl.mjMrl.mjsays:

  سلام من خواب دیدم تو ماشین پسری هستم که به تازگی باهم اشنا شدیم ولی چند روزی هست ک بینمون فاصله افتاده و اون در حال خوردن مشروب بود ک من از این موضوع ناراحت بودمو بطری رو ازش گرفتمو دستشو گرفتم و بوسیدم ، برگشت که منو نگاه کرد ی لبخندی زد رفتیم سمت همو لب های همو بوسیدیم و منم خوشحال شدم و بیدار شدم . لطف کنید تعبیر این خواب رو هم بذارید .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان کننده ی کار و یا تصمیمی احمقانه ای است که یکی از اطرافیان شما انجام خواهند داد.

 329. هلنا کیانهلنا کیانsays:

  سلام،وقت بخیر!من یه خواب خیلی بد دیدم که منو به هم ریخته،راستش قبلا در شرکتی کار میکردم و استعفا دادم و اومدم بیرون،الان واسه گرفتن سفته دوباره باهاشون در تماسم اما دیشب خواب دیدم مدیرعامل شرکت که یه آقاست بعد از تمسخر من،منو بغل کرد و لبهای منو بوسید و من با او همکاری کردم،اما تا دیدم شوهرم از دور اومد ترسیدم و ول کردم،تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ،ممکن است رفتار گستاخانه برخی از اطرافیان سبب آزار یا رنجش شما شود و در درونتان ایجاد نفرت کند.

 330. ......says:

  سلام نزديكاى ساعت٩/٣٠ صبح بود خواب ديدم يكى از هم دانشجوياى دانشگاهمون كه خيلى كم ميبينمش و ميشناسمش تو يه اتاقى كه فقط پنجره چوبى رو ديدم من رو پشت به پنجره نگه داشت و لبامو بوسيد نسبتا با ولع اما من يادم نمياد همراهيش كرده باشم.در ضمن خودم با يه اقايى در ارتباطم كه تا به حال هم رو نبوسيديم فقط تماس دست داشتيم.٤ روز قبل هم من اين شخص رو با چند تا پسر نزديكاى خونه مون تو ماشين ديدم با يه حالتِ تعجبى نگاهم ميكرد. ممنون ميشم راهنمايى كنيد??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از جانب برخی از اطرافیان محبت و یا مهر دریافت خواهید کرد.

 331. حجت.صحجت.صsays:

  تعبیر بوسیدن لب یک مرد توسط یک مرد چیست؟ چون خواب دیدم که لبهای پسری بسیار زیبا را می بوسم، در حالی که او را بغل کرده ام به طبقه دوم ساختمانی ببرمش، در ادامه ی خواب وقتی سراغ آن پسر را از برادرش گرفتم گفت که او شهید شده لست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در راه رسیدن به مقصود از مشکلات و موانع عبور کنید و ناامید نشوید تا کامیاب و پیروز شوید

 332. نازینازیsays:

  سلام. دختر مجردی هستم. من امروز صبح خواب دیدم یه نوزاد ۳ یا ۴ ماهه دستمه ک نمیدونم مال کی بود ولی مدام لبهاشو میمکیدم و ازش لب میگرفتم. لطفا تعبیرشو بگید. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام موفقیت شما دراینده به اوج خواهدرسید

 333. بیتابیتاsays:

  سلام خسته نباشین من خواب دیدم یکی از بچه های گروهمون ک میشناسمش یه جا بودیم و از دستش ناراحت شدم و از اونجا خارج شدم چون اشکم دراومد بعد دنبالم اومد بیرون و از پشت منو بغل کردن و لبامو بوسید و بعد داشت ارومم میکرد و بعد ک ی جا نشستیم دوباره لبامو بوسی انقد این خواب برام واقعی بود ک انگار لحظه ب لحظشو حس میکردم و حتی بیدار شدم چشام یکم خیس بود از یه طرفم میدونم که اون پسر تو رابطه بود اما الانشو خبر ندارم لطفااااا تعبیرشو بم بگین ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اگر مرد لبهایتان را بوسیده کارهای سودمنددراینده خواهیدداشت واگر زن ببوسد امتیازهایی به دست خواهیداورد

 334. MinmoMinmosays:

  سلام من خوابم طولانی بود من و دوستپسرم یه مدت با هم دعوای شدید داشتیم و من میخواستم ک جدا شیم ولی هنوز هم دوسش دارم اون شب اون پیام داد ولی بازم بی محلی کردم وقتی خواب دیدم یه تیکه از خواب دیدم ک هر دو تو یه خونه اییم که دوستپسرم و پدرش و یه نفر دیگه تو یه اتاق خوابن من و چنتا دختر دیگه هم تو یه اتاق دیگه از خونشون بد من میرم تو اتاق اونا و لبهای دوستپسرم و میبوسم و اونم بیدار میشه و همراهی میکنه البته بگم ک خیلی دلتنگشم بودم بعدش هم ک پدرش بیدار میشه و دیگه منم با ترس فرار میکنم ک نبینه پدرش...و در اخر خوابم فهمیدم ک دوستپسرم بهم خیانت کرده ....لطفا تعبیرشو بگید مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بعضی از تصمیم گیری ها کج و اشتباهی که در گذشته مرتکب شده اید می تواند شما را در آینده دچار چالش و یا دردسر کند.

 335. ناشناسناشناسsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم ک لبای دوست صمیمیو میبوسیدم و اونم همراهیم میکرد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما نیاز دارید که تصمیم بگیرید که چه کاری می‌خواهید با آینده تان بکنید.

 336. غمگینغمگینsays:

  سلام پسری هستم ۲۵ ساله خوابی دیدم که فکرمو خیلی درگیر کرده،لطفا راهنماییم کنید تعبیرش چیه؟ خواب دیدم تو اتاقی هستم یک خانومی اومد تو اتاقم، من هم نمیشناختمش ، بعد از زمان کوتاهی به هم نزدیک شدیم و مثل اینکه حس عشق واقعی بینمون بود و واقعا همو دوست داشتیم، فراتر از شهوت بود منظورم اینه که نمیشناختمش اما انگار میشناختمش ولی تو عمرم ندیده بودمش به هم نزدیک شدید و بوسه عاشقانه یا لب گرفتیم که بدون اینکه عملی انجام بشه از خواب بیدار شدم خیلی توجهی بهش نکردم گفتم شاید مجردم یا خواب شیطونیه، تا اینکه بعد از یکهفته اون خانوم رو تو محل کارم دیدم ، اول فکر میکردم که چه آشناست، بعد از سه روز خوابم به نظرم افتاد ، تا همون خانومه،سنشون هم از بنده کمتره، بنده تا حالا با هیچ خانومی ارتباط نامشروع نداشتم و قبل از خواب هم تو فکرش هم نبودم، لطف کنید این موضوع رو برام مشخص کنید ممنونتونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی پستی بلندی های فراوان دارد، گاهی در اوج خوشبختی و سعادت، گاهی در قعر بدبختی و رنج. این روزهای سخت و پر از درد خواهد گذشت، اگر پشتکار داشته و امید خود را حفظ کنید

 337. زريزريsays:

  سلام، من پسري را دوست دارم او را نميدونم، با هم در ارتباطط هستيم اما در حد دوست معمولي شبا چت ميكنيم ميگيم ميخنديم نگاهايي ك ميكنه نگاه كسي هست ك دوسش داري ولي خب بروز نميده شايدم دوسم نداره نميدونم ولي خب خواب ديدم ك بهم نزديك شديم و ناگهان تو خواب داشتم در گوشش چيزي ميگفتم ك صورتشو برگردوند و لبامو بوسيد و من فاصله گرفتم و گف قهر نكن اين همه زحمت كشيدم ب دستت بيارم ... امكانش هست اينو بگيد ب چه منظور هست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیانت باشد ولی درعالم واقع ابراز عشق و محبت است

 338. مسعوود ۲۰۱۹مسعوود ۲۰۱۹says:

  با سلام،چند شب پیش توی خواب دیدم یکی از همکارای قدیمیم که ۲ سالی میشه دیگه همکار نیستیم ،انگار توی محل کار یکی دو مرتبه از کنار هم که رد میشیم بدنم سهوی بهش میخوره و اون یک جوری نگاه میکنه منم میگم وااقعا سهوی بوده بعد در حالی که من نشستم و اون سرپا هست لباشو میاره و یک لب شهوتی میگیره از من .ناگفته نماند اصلا تو فکر و خیالش نبودم ولی قبلنا خیلی خوشم ازش میومد و اونم باهام صمیمی بود و راحت البته بدون هیچ رابطه یا بحث خصوصی.(هردو متاهلیم) ممنونم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بوسه اگر از روی شهوت نبوده باشدنشانه خیر و منفعت است که خواهد دید

 339. محمدمحمدsays:

  من توی دانشگاهم با دختری دوست هستم ک توی دانشگاه دوستای صمیمی هستیم. خودش نمیدونه ولی خیلی دوسش دارم. خواب دیدم ک دارم لباشو میبوسم و نرمی لبهاش خیلی توجهم رو جلب میکرد. چند روزه ک کلا از توی فکرم بیرون نمیره.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام..شما باید مراقب حیله و نیرنگ اطرافیان خویش باشید.

 340. معصوم 000معصوم 000says:

  سلام استاد دیشب خواب دیدم عشق قدیمی من ک الان متاهل شده است اومد خونمون من دراز کشیدم ناخوداگاه اومد سمتم من من را یوسید و از من لب عاشقانع گرفت در خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به نعنای خبرهای خوش و تغیرات جدید در آینده است.

 341. aisooaisoosays:

  سلام خسته نباشید من دختر 17ساله ومجرد هستم من تو خواب دیدم که با یک پسر خوش برخورد زیبا نامزد کردم ودیدم که لبهای اونو بوسیدم و اینکه دیدم منو اون همدیگرو خیلی دوس داریم به هم خیلی محبت میورزیم بعد دیدم اون پسر درخت خشک شده اورد و انداخت تو اتیش که بسوزه و دورش بشینیم دوتامون بودیم درخت سوخت و تبدیل به یه اسکلت سر شد و اینکه دراخر بازم میگم من به جز اینبار سه بارهم از این خواب دیدم که یه پسر کنارمه و من خیلی دوسش داریم اونقدی تو خواب دوسش دارم که وقتی از خواب بیدار میشم افسوس میخورم میگم چرا بیدار شدم لطفا بگید تعبیرش چی میشه اگه جوابش از ایمیل نیومد برام تو اینستام بفرستین پیج اینستامaisoo.aهس من خیلی وقته دنبال تعبیر این خوابام هستم مچکرم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر داشتن اوقات خوش است.

 342. شهرامشهرامsays:

  سلام. من خواب دیدم دختری رو که عاشقشم رو تو پیاده رو دیدم.به سمتش رفتم و از لب بالاییش یه بوسه عمیق عاشقانه با یه احساس خیلی خوب برداشتم. میشه تعبیرش رو بگین؟ ممنون.... .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبردهنده از بدست آمدن لذت های زودگذر و یا کم دوام در زمینه ی عاطفی است.

 343. زهرامرادیزهرامرادیsays:

  باسلام.من متاهلم دیشب خواب دیدم ک لبای برادر شوهرمو بوسیدم و اونم بامن همراهی میکردو خیلی ازین کار لذت میبردیم ومنم مانعش نمیشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید

 344. KashKashsays:

  سلام من یه دختر رو دوست دارم البته باهاش در میون نزاشتم و اون چیزی نمیدونه چند وقت پیش خواب دیدم که باهاش آشنا شده بودم و ازش خواستم که ببوسمش و اونم همراهی کرد و لب هم رو بوسیدیم آیا میتونه یه نشونه واسه ی برقراری ارتباط باشه؟ یعنی کار درستیه که بهش بگم ؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه محبت است و مهر و اگر شناخت دارید بیان کنید

 345. SogolSogolsays:

  سلام. من خواب دیدم ی اقایی منو عمیق میبوسید منم همراهیش میکردم ولی چهره اون اقا رو نمیشناختم تعبیرش دقیقا چیه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار دسیسه ای شوید

 346. رهارهاsays:

  سلام.خسته نباشید.خواب دیدم شبه و ی جایی ک واسم اشناس انگار محیط کارم بود(بیمارستان)ی بازیگره (همکار بوداینجا)تو خواب لبای منو بوسید و منم همراهیش کردم و از اینکار لذت میبردم. ازم خواست منتظرش بمونم و قتی همه رفتن بازم باهم باشیم.و منم منتظر موندم تا برن رفتم تو ی اتاقی چنتایی هنوز بودن دیدم ی فیلم از رابطه ای ک با من داشته گذاشته و کسایی ک هستن دارن میبینن(اینجا احساس کردم ی مدتی گذشته و ی مدته ک رابطه داشتم)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید تا اندوهی به شما نرسد

 347. ستارهستارهsays:

  سلام من پسری رو خیلی دوست دارم قبلا با هم دوست بودیم یکساله جدا شدیم ولی هنوز بهش فکر میکنم . خواب دیدم همدیگر رو محکم بغل کردیم خوابیدیم و دستمون دور هم بود لبامون روی هم و ازم لب میگرفت چشمامون بسته بود خیلی حس خوبی بود انگار واقعیت . تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار غمی بشوید

 348. raziehraziehsays:

  سلام من خواب دیدم که پسری که دوستش دارم در انگشت کوچک دست چپش انگشتری دارد و ان را میبوسد معنی این خواب چیست!

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام افتخاراست و ارامش نشان دهنده موفقیت است

 349. عباسعباسsays:

  سلام وقت بخیر خواب دیدم تو ی مکانیم ناشناس ، محیط اونجام روشن بود با دختر عمم ک یه زمان دوست بودم و الان نامزد کرده بودیم اومد جلو منم اومدم جلو حدود ۵ ثانیه لب گرفتیم ک باباش ی دفعه دیدم داره میاد خیلی ریلکس صورتمو کشیدم کنار نفهمید ذهنم خیلی مشغوله لطفا تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای روابط جدید است .ممکن است با شخص جدیدی در زندگیتان آشنا شوید.

 350. ناشناسناشناسsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم دارم لب های همسرمو میبوسم لب میگیرم.در صورتی ک تابحال همچین اتفاقی نیافتاده تو واقعیت واسم . درضمن ما در حال جداشدن هستیم و ۳ماه یکدیگر را ندیده ایم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای محبت و علاقه بین شماست.

 351. زهرازهراsays:

  سلام.من خواب دیدم با برادرم داریم لب های هم دیگر رو میبوسیم ولی حسم نمیگه که برادرم انگار پسریه که دوسش دارم بعد که میبینم برادرمه هی از خودم دورش میکنم از کارم شدید شرمم میشه و از هر دومون بدم‌میاد لطفا تعبیرش بهم بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای انجام کارهای ناپسندیست که موجب پشیمانی میشوند.

 352. Bahar asgriBahar asgrisays:

  من خواب دیدم که با عشقم تو خونه مادر بزرگش بودیم که اون یهو میاد و لبای منو میبوسه و من همراهیش میکنم البته الان چند وقته جدا شدیم از هم تعبیر این خواب چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبتان به آن فرد و شروع روابط جدید است.

 353. حسینحسینsays:

  سلام در خواب دیدم که داخل یک ماشین هستم و یک نفر دیگر هم پشت فرمون.بعد من از پنجره ماشین لب یک زن رو بوس میکنم و بعد بوس زنه که میخاد بره بهش میگم یه بار دیگ میخام لباتو بوس کنم.بعد خواهش کردم که برگرده و زنه برگشت منم دوباره لباشو بوسیدم زنه هم با خنده میگفت دیگ کافیته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این معنا است که باید در رفتار خود دقت بیشتری به عمل آورید.

 354. NiyayeshdhNiyayeshdhsays:

  من تقریبا هرشب خواب عشقمو که از هم جدا شدیم به خواست اون مبینم هنوز دوستش دارم و هرشب خواب های مختلف میبینم ازش دیشب خواب دیدم که وقتی منو دید از لبام بوسید و من همراهیش کردم و خوشحال بودم و بار اول نبود که این مدل خواب میدیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سرانجام سختی‌ها را پشت سر خواهید گذاشت.

 355. نازینازیsays:

  سلام من طرفای بعداز ظهر خواب دیدم که با پسری ک توی خواب انگاری از نظر من بازیگر بود وارد ی اتاق شدم و همو بغل کردیم بعد هم ی مقدار همو بوسیدیم و بعد از هم لب گرفتیم بعدش من گردنمو بردم سمت دهنش و گردنمو خورد یکم ولی بعدش یهو بلند شدیم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که یکی از دوستانتان باعث ناراحتی شما می‌شود.

 356. YaldaYaldasays:

  سلام من خواب پسر سوپری محلمون رو دیدم که گمونم ازمم خوشش میاد ولی چون زیاد هیزه و امار بد شنیدم ازش کاریش ندارم.خواب دیدم کنارشم بعد بهم گفته دفتر خاطرات داره منم اصرار داشتم ک بهم بدش اما اون ازم خواسته که در عوضش باید بوسه بدی اولش گفتم نه ولی بعد خودم رفتم سمت لباش و باهم لبای همو بوسیدیم چندتا بوسه عمیق بنظرتون تعبیرش چیه؟البته اینم بگم دوس پسر دارم خودم اما بعد یه دعوا چن روزه باهم حرفی نمیزنیم و گمان میکنم که شایدبا کسی دیگ درارتباط باشه و سرگرم اون باشه چون قبلا یه بار پیش اومد همینطور بودش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مساوی است با یک خوشحالی غیرمنتظره

 357. رامینرامینsays:

  سلام من یه دختری رو خیلی دوس دارم اون روز تو خواب دیدم که همو داریم میبوسیم از لب هردومون هم با علاقه به هم نگاه میکردیم تعبیرش چیه اونم منو دوس داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شنیدن اخبار خوشایند و خوشحال کننده است.

 358. سامان شهرکردیسامان شهرکردیsays:

  سلام من دختر خاله متاهلی دارم که اشتباهاً و از روی جهل مدتی به طور پنهانی فقط در حد چند کردن نه بیشتر با او در ارتباط بودم و عاشق هم بودیم اما بعد جدا شدیم امروز ساعت شش من خواب دیدم او دیدار ما آمده بود ولی خانه ما نبود شب بود و تاریک بود در در حیاط آپارتمانی بودیم که او را نمی‌شناختم با یک خوشحالی سمت من آمد اول مخالفت کردم اما بعد به او گفتم بیا بیرون وقتی آمد تنها شدیم بغلش کردم و بوسیدمش او هم موافقت کرد و بعد انگار او قصد بوسیدن لب ها مرا داشت و من هم لب هایم را بر روی لب های او گذاشتم اما بعد فهمیدم قصدش چنین نیست او هم مخالفتی نکرد و به بوسیدن لب های من ادامه داد در خواب استرس داشتم که چرا این کار را کردم کارم اشتباه بوده است بوسیدن ادامه داشت تا از خواب پاشدم و خواب خاتمه یافت حقیقتاً وقتی به او فکر هم میکنم دچار مشکلی میشوم می‌شود حتی وقتی به خانه ما زنگ میزند استرس زیادی میگیرم بی زحمت دقیقاً بگویید تعبیر این خواب بنده چیست ؟ بسیار ناراحت و نگران هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به شک و تردید حول یک مسئله در زندگی بیداری فرد اشاره دارد

 359. مهسامهساsays:

  سلام من نزدیک ظهر حدودای ساعت ۱۱خواب دیدم که پسری غریبه در خانه ما بود وفهمید که من کمی گرفته هستم به من گفت بهم پیام بده تا درد و دل کنیم من بهش محل ندادم وقتی به اشپزخانه رفتم او هم دنبال من اومد من میخواستم ازش فاصله بگیرم ولی اون هی میومد نزدیک من و یدفعه لبشو گزاشت رو لبام ولی من سریع خودمو ازش جدا کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب باشید در روابط خود به دردسر نیوفتید

 360. ارارsays:

  سلام خواب دیدم شوهر عشق قبلیم منو آرایش کرد و موهامو درست کرد بعد اون رفت و زنش که عشق قبلم بود از من لب گرفت چند بار

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای روابط و تغیرات جدید در زندگیتان است.

 361. علی حقایقیعلی حقایقیsays:

  با سلام خواب دیدم داخل ماشین پشت فرمون بودم و زن داداشم عقب نشسته بود، سر برگرداندم که یه مطلبی بهش بگم که لب گذاشت رو لبم و زبونشو فرستاد داخل دهنم و یه لب آبدار ازم گرفت!! لطفا بفرمایید تعبیرش چیه استاد! با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام کارهای سودمند دراینده برایتان پیش خواهدامد

 362. علی مرادیعلی مرادیsays:

  سلام ساعت 12 ظهر خواب دیدم که رفتم خونه خالم و فقط دختر خالم اون جا بود البته باید بگم که به دختر خالم علاقه دارم اما به علت شرایط این علاقه رو اشتباه می دونم و جدی نمی گیرم توی حیاط بودیم که من شروع کردن به لب گرفتن و اون هم ادمه داد وبدش نیومد البته بعد از لب گرفتن با خودم می گفتم که گناه بزرگی انجام دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‌ی آن است که از موضوعی ناراحت می‌شوید.

 363. ناشناسناشناسsays:

  باسلام و خسته نباشید من یه خانم هستم توخواب دیدم من و همکارم که اونم خانم وقتی بهم رسیدیم از هم لب گرفتیم و ابرازمحبت کردیم به هم دیگه میشه لطف کنید تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است تغییر مسکن دهید

 364. عاطيعاطيsays:

  ديشب دم صبح خواب ديدم كه محرم بود و دوست پسرم و خانوادش نذري ميدادن تو محلشون من و خانوادم رفته بوديم اونجا .. تو خواب من به عنوان نامزد ايشون به فاميلا تازه معرفي شده بودم ولي عقد نبوديم هنوز انگار.يهو منو ميبره يه جا كه كسي نيست و شروع ميكنيم به لب گرفتن و خوردن لب هم خيلي طولاني نميشه .. بعدش من با دستمال رژ صورتمو پاك ميكنم صورت اونم پاك ميكنم ،ميريم پيش بقيه .. تعبيرش خوب نيست ؟ ممنونم از سايت خوبتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشان از علاقه و محبت بین شماست.

 365. سارا صالحسارا صالحsays:

  سلام من خواب دیدم دوستم (هم جنس) کنار هم نشسته بودیم و دردو دل میکردیم که دوستم اومد از لب منو بوس کنه که مانعش شدم ممنون میشم تعبیرشو بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای پیدا کردن دوست و روابط جدید است

 366. ممsays:

  سلام بنده نامزد دارم ولی هنوز عقد هم در نیومدیم،بنده خواب دیدم که نامزدم ناگهانی لبهایم رو میبوسد و من هم همین کارو کردم در ادامه،میخواستم تعبیر این خواب بدونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر ایجاد عشق و محبت بین شما است

 367. تازه واردتازه واردsays:

  ببخشید ،یه سوالی برام پیش امده ،چرا خانمایی کهکه خواب می بینن عشقشون بوسیدن ،تعبیرش بده و باید منتظر اتفاقات بد باشن ،ولی برعکس ،پسرایی که خواب بوسبدن معشوق یا جنس مخالف دیدن ،تعبیرش خوبه و خیروبرکته؟؟یعنی تو اینم تفاوت قایل شدین بین دخترو پسر؟؟؟عجباااا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بوسه در کل بر خیانت تعبیر میشود ودختر و پسرندارد

 368. نادیانادیاsays:

  سلام. نامزد من چندماهی که من رو ترک کرده و با شخص دیگه ایی رابطه داره. دیشب خواب دیدم من رو بغل کرده و همدیگر رو میبوسیم یهو یک نفر بهش گفت بیا کار دارم باهات گفت نمیتونم زن عقدیم باید باهاش وقت بگذرونم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر خیانت دلالت داشته است و ممکن است بینتان صمیمیت ایجاد شود

 369. رهارهاsays:

  سلام ببخشید من یه عشق مجازی داشتم بعد یه سال کات کردیم بخاطر خیانتش ولی بعد 4 ماه باز باهم میحرفیم در حد یه دوست دیشب خواب دیدم کنار هم تو یه کلاس که کلی ادم بودن بودیم یهو خم شدم لباشو بوسیدم اونم همراهیم کرد فکر میکنم سه بار اینکارو تکرار کردم اونم همراهیم میکرد تعبیر خوابش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه محبت و علاقه بین شماست

 370. سعیدبهروزیسعیدبهروزیsays:

  سلام پسری 17ساله هستم خواب دیدم دریک مدرسه هستم که دختروپسرباهم قاطی هستندومن هم بادختری ناشناس امازیبا لب گرفتم (تعبیرش چیست؟؟مررسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه دوستی و روابط جدید است

 371. ع.مع.مsays:

  خواب دیدم که دوست پسرم روی صندلی نشسته و من بالاسرش ایستادم.سرشو بالا میاره و من لبشو بوس میکنم..تعبیرش چیه،؟؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبت بین شماست

 372. VidaVidasays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم که دارم یک مرد منو بوسید و هنگام بوسیدن حرف میزدو باقی مانده غذاش میومد توی دهن من من هولش دادم غذاروانداختم بیروت ولی اون باز منو بغل کرد و بوسید و باز غذا به داخل دهان من ریخته شد من از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اسرار خود را برای هرکسی فاش نکنید و از راه راست منحرف نشوید.

 373. Mn.ahadMn.ahadsays:

  سلام دیشب خواب دیدم ک یه دختر هم سن و سال خودم تقریبا 17ساله با پدر و مارش اومده بودن خونه ی ما و بعد خوردن ناهار من و اون رفتیم تو ی اتاق خودم و همدیگر رو با رضایت کامل بوسیدیم. اون اتاق ، اتاق خودم توی واقعیت بود ولی صورت اون دختر رو یادم نمیاد فقط می دونم دختر زیبایی بود و از بوسیدن من خوشحال بود .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است خیانتی به شما بشود

 374. HanaHanasays:

  سلام دو شب متوالی در خواب میبینم در یک محیط مانند سینما یا سالن همایش میرم که کنار پسری میشینم که واسم آشناست ولی در بیداری نمیدونم طرف کی هست. دستمو روی پاش میزارم و دستمو میگیره و یک بوسه کوتاه از لبام میکنه و میشینیم. تعبیر خاصی داره؟؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نشان دهنده خیانت باشد

 375. RezaRezasays:

  سلام من دیشب بعد از سحری و نماز صبح خواب دیدم دختری ک بهش علاقه دارم و مدتی رو باهاش ارتباط داشتم رو با رضایت و همراهی خودش از لباش خیلی کوتاه بوسیدم لازمه بگم هنوز بهش علاقه دارم ولی اون یه بار بهم خیانت کرد ولی من هنوزم بهش علاقه دارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 376. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم تو ماشین داریم جایی میریم با شوهرم و بچم. یه پسزی جلو نشسته خیلی به شوهرم نگاه میکنه و صورتشو نزدیک میبره شوهرم هم لبشو میبوسه. البته قصد اون پسر همین بوده. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات ناخوشایند است

 377. FatemeFatemesays:

  سلام وقت بخیر من دختر 34 ساله ای هستم که قبلا با یه پسری که تو سفر آشنا شده بودم و چند وقتی رو باهم در حال آشنایی بودیم که یهو اون پسر گفت ادامه ندیم صبح حدود ساعت 6_8 خواب دیدم با این آقا از همون جمع دوستان که دفعه اول اونجا باهم آشنا شدیم جدا میشیم و خداحافظی میکنیم و میره تو مغازه و دوتا تخم مرغ میخره و با فروشنده خوش وبش میکنه و میاد بیرون و وقتی باهام داشت از رویاهاش حرف میزد میگه میدونی بهترین طعم تو دنیا واسه من چیه؟و من سوالی برخورد میکنم که بهو بیهوا لبهامو میبوسه که من شکه میشم و میگه طعم لبای تو و من خجالت میکشم(ولی ازین کار حس خوبی بهم دست میده و خوشم میاد و کنارش حالم خوبه) و میگم تو خیابون الان کسی ببینه چی ؟میگه نمیبینه و دستمو محکم میگیره و میچسبونه به خودش و کنار هم داشتیم راه میرفتیم(یادم نیست دقیق قبلش تخم مرغ خرید یا بعدش) میبینم دارم میرم خونه مادربزرگم انگار و همسایه هاشو از دور میبینم که بلافاصله قبل دیدن اونا دستمو از اون آقا جدا میکنم و بهش میگم اینا کیان و از جلوی اون آقا راه میرم و بعدش که دور شدیم ازونا تا خواستیم کنار هم بریم یکی از مردایی که قبلا کارگر داییمینا بود رو میبینم سیگار بدست البته صورتشو نمیبینم تو خواب و سرعتمو زیاد میکنم و از خیابون پستی میخوام برم برمیگردم به اون پسر بگم بیا که میبینم وایساده و داره با لبخند نگام میکنه اما نمیاد و تو خواب ناراحت میشم تعبیر این خواب چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام خوابتان نشان دهنده دوستی و روابط جدید است

 378. ناشناسناشناسsays:

  سلام. امروز ساعت ۵-۶ صبح خواب دیدم که با دوستم میریم خونشون که من یک دفعه میگم‌ من نمیام بعد به ساعت نگاه میکنن مبینم ساعت ۶ بعد که از دوستم جدا میشم یه پسر رو میبینم که گوشی دستشه نا خواسته فکری به سرم میزنه و میرم لباشو مبوسم اونم همراهیم میکنه بهش میگم خونه داری گفت اره رفتیم خونشون خیلی ها بودن ولی ما رو مبل دراز کشیدیم و لب بازی میکردیم که یهو من میخواستم برم بیرون که نزاشت کشوندمش تو اتاق و درم بستم بهش گفتم اگه مجبور شدیم با هم از دواج کنیم نباید کار کنی که من حامله بشم خندید و گفت باشه نفسم بعد لبمو خورد رفتیم بیرون دیدیم هیچ کس نیست اون تعجب نکرد ولی من تعجب کردم نشستیم رو مبل داشت تلویزیون میدید من رفتم بالکن و خودمو پرت کردم پایی طوریم نشد و بلند شدم بار بعدی انداختم و فقط سرم خون اومد رفتم و تونستم از اون خونه فرار کنم اینم بگم من خودم کامل سیاه بودم سرو صورت و لباس و حتا موم سیاه بود که بعد از خونه فرار کردم رفتم و خودم رو درست کردم بعد دوباره پسر رو دیدم از من لب گرفت و منم همراهیش کردم بعد بهش گفتم از ظهر تا ۷ و ۸ شب پیش تو امو بعد میرم خونه قبول کرد و بعد هم با هم رفتیم میشه بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی این است که در آینده شاهد ایام شادی بخشی در زندگی خود خواهید بود

 379. StarStarsays:

  سلام من خواب دیدم با بچه های مدرسمون تو اتوبوس بودیم اتوبوس نگه داشته بود مدیرمون بیرون اتوبوس بود من رفتم پیشش به من گفت که به یکی از بچه ها بگم بره پیشش کارش داره که اون دختر یکی از دوستای منه و خیلی دوسش دارم رفتم تو اتوبوس بهش گفتم ولی متوجه نشد باز گفتم دوباره گفت چی؟ دوباره بهش گفتم ولی بازم همینو تکرار کرد که فهمیدم داره مسخره بازی در میاره و شوخی میکنه بعد با هم خندیدیم و من صورتشو بوس کردم و به هم نگاه کردیم یکی از بچه ها داش با تعجب نگاه میکرد بعد از خواب بیدار شدم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه مسافرت رفتن و بدست آوردن چیزهای جدید است

 380. نیوشنیوشsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که خوابم و معشوقم لب های من رو میبوسه وقتی خوابم و من از خواب بلند میشم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه موفقیتتان در روابط عاطفی و احساسی و علاقه و محبت بین شماست

 381. شادی .شادی .says:

  سلام. من متاهلم و همیشه پسر عموهامو برام مثل برادر بودن و هیچ نیتی غیر از خواهر برادری بهشون نداشتم و دیشب خواب دیده ام که که یکی از پسر عمو هام که در حال صحبت بودیم داره از صورتم بوس میکنه و من عکس العملی نشون نمیدادم واون هم پشت سر هم از لپ ام بوس می کرد . سپاس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه و رضایت شما از زندگی فعلیتان است

 382. مهتابمهتابsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم لب های کسی که خیلی دوسش دارم رو میبوسم اما اون شخص در واقعیت هیچ ارتباطی با من نداره و درواقع یکی دوبار بیشتر حرف نزدیم مجرد هستم. تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر وجود محبت است بین شما

 383. فرشتهفرشتهsays:

  سلام چند مدت پیش خواب دیدم با کسی که دوسش دارم رفتم خرید انگار برا عروسیمون خرید میکنیم وارد مغازه لباس فروشی شدیم اون رو صندلی نشست و من رفتم لباس انتخاب کنم همه لباسارو دیدم تا اینکه من ی لباس آبی آسمونی مثل تونیک بود پوشیدم و بهش نشون داد اون تا دید گفت ن خوب نیس بعدش رفتم رو پاهاش نشستم رو گونه اش بوسیدمش اون بهم گفت زشته مردم میبینن بهش گفتم حواسم هست کسی نیس ...(در واقعیت همو ندیدیم و اصول شرعی رعایت شده بود بینمون الانم چند ماه رابطمون قطع شده )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیشتر مراقب اطرافیانتان باشید ممکن است خیانت ببینید

 384. مریممریمsays:

  سلام من در خواب دیدم که به خاطر داشتن شهوت مردی رو که از خودم بزرگتره و خوابیده لبهایش رو بوسیدم خیلی واقعی بود طوری که با همه وجود همه چیز رو حس کردم و در خواب مطمئن بودم همه چیز واقعیه،تعبیرش چیه؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد تهمت قرار بگیرید

 385. ساراساراsays:

  سلام من خواب دیدم دوستپسرمو دارم میبوسم ولی اصن لباشو حس نمیکردم تو خواب میگفتم چرا هر چی میبوسمش لباشو حس نمیکنم.ولی اون لبای منو حس میکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبتتان به آن شخص است

 386. محمد صادق ریاضیمحمد صادق ریاضیsays:

  با سلام من دیشب یه خواب دیدم که دختر عمم که متاهله نشست روی پاهام و شروع کرد به بوسیدن با ولع لب هام و منم همراهیش کردمو بغلش کرده بودم. توی خواب خوشحال بودم که بالاخره تونستم بدستش بیارم و از بچگی من علاقه ی زیادی به او داشتمو هنوزم دارم. درحالی که عمم توی اون ناحیه حضور داشت. میخواستم بدونم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایجاد دوستی و روابط جدید است

 387. همایونهمایونsays:

  سلام خسته نباشید. رفیق من در خواب خود دیده شبی من بوسه بر لبانه معشوقه اش میزنم و او هم مشاهده میکرد و کاری انجام نمیداد. و او در خواب دید که صبح ان شب معشوقه اش درحال بالا اوردن است. و برای معشوقه اش هم اهمیتی ندارد که به خاطره این اطفاق ارتباطش با رفیقه من بهم میخورد باتشکر از سایت خوبتون❤

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابشان نشانه علاقه و محبتشان نسبت به معشوقشان است

 388. ماريامارياsays:

  سلام من خواب دیدم که پسری را که بهش علاقه دارم دیدم تو ماشين بودیم خیلی لاغر شده بود و من خیلی دلتنگش بودم و لبشو میبوسیدم و اون هم منو همراهی میکرد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به آن شخص است

 389. ف.اف.اsays:

  من خواب دیدم همسرم که ده سال هست از او جدا شده بودم با هم به حمام رفتیم و او از من لب میگرفت و من هم همین طور واز آب دهان خود در دهانم ریخت ومن و من آن آب دهان را بیرون ریختم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و تغیرات گذشته زندگیتان است

 390. امیرامیرsays:

  سلام خواب دیدم که من و دوستم و دوست دختر قدیمی اون{دوستم} تو حیاط ما بودیم و من به دوستم میگفتم که الان تو کات کردی من میتونم با دوست دختر قدیمی ات دوست بشم بعد من اون دخترو بغل میکردم و لب هاشو میخوردم بعد دستشو میگرفتم یه دور میزدیم بعدش من میگفتم نمیتونم به دوستم خیانت کنم و ولش میکردم بعدش میرفتم خونه ...مادرم یه گوشی جدید خریده بود وقتی نگاهش میکردم یه کوچولو ترک داشت گوشی پشتش..بعدش با مادرم به حیاط نگاه میکردیم و دوستم ودوست دخترش جلوی دستشویی نشسته بودن پدرم میرفت دستشویی و بوی بد میرفت به دختره ...بعد دوست دختر قدیمی دوستم و شخص مورد علاقه خودم را در یک پارک میدیدم که نشسته بودن و من از پشتشون میرفتم و رد میشدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه ایجاد دوستی و روایط جدید است

 391. شرارهشرارهsays:

  سلام من متاهلم ولی در شرف طلاقم چند شب پیش خواب دیدم پسر عمه امم که داره تو کارای طلاق کمکم میکنه و متاهلم هست یهو دست منو گرفت تو دستش یه خانمم کنار ما بود منتظر شد تا اون خانم که الان نمیشناسمش ولی تو خواب ظاهرا از اقوام بود بره بعدشم جوری که کسی نبینه با احتیاط لبای منو بوسید و گفت من بهت یه احساسی دارم که خودتم میدونی ولی بهتره که بگم. انگار تو خواب ایشون مجرد بود ولی من متاهل بودم و پیش خودمم میگفتم خب من فعلا متاهلم نمیتونم هیچ جوره باهاش باشم. بعدشم از استرسش از خواب بیدار شدم و همه اش میگفتم چرا درمورد اون که زن و بچه داره این خوابو دیدم و خیلی حس بدی داشتم. میشه لطفا بگین تابیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر نشان دهنده خیانت و بی وفایی است

 392. شیرینشیرینsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم ی پسر که قدیما دوستش داشتم اونم منو دوست داشت..ولی خیلی وقته از این شهر رفته و ندیدمش..اصلا هم تو خیالم نبود ..یواشکی به من نزدیک شد و یک بوسه از لبم گرفت..میخواست بازم بوس کنه که منگفتم یکی داره میاد...لطفا تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که در گذشته با آن روبرو شدید

 393. mah banoooomah banoooosays:

  سلام من خواب دیدم دختری که میشناسمش و میدونم هم جنس باز هست من رو به ی جایه خلوت (ک اونجا رو م میشناسم ) برد و منو بغل کرد و تو بغلم ابراز علاقه کرد. بعد از اون من خودم تو خواب میل به بوسیدن و رابطه داشتن باهاش پیدا کردم.ولی خودمو کنترل کردم و ازش جدا شدم و گفتم نمیتونم. اونم گفت عجله نداشته باش. کم کم میتونی. من با اون دختر تو واقعیت دوستم و ب تازگی رابطه مون بدجوری بهم ریخته. برا همین این خواب خیلی ذهنمو درگیر کردخ. ممنون میشم اگ تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت هایی است که موجب نگرانیتان میشود

 394. تتsays:

  سلام من مجردم و دیشب خواب دیدم که خونه یکی از آشنایان مهمونی رفتیم..من تو مهمونی 3، 4 بار میرفتم تو اتاق و پسری نا آشنا که انگار شوهرم بود روی تخت نشسته بود و ازم دلخور بود، من برای دلجویی ازش لبهاشو میبوسیدم و اون مانعم نمیشد..و هربار که میرفتم توی اتاق هنوزم ازم ناراحت بود و من بازم همونکارو میکردم..خونه آشنامون یه دستشویی بسیار بزرگ داشت و خیلی پر پیچ و خم بود..در آخر وقتی که رفته بودم دستشویی اون پسر میاد پیشم و خوشحال انگار که با هم آشتی کردیم خودش میاد و منو میبوسه..تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب و خبرهای خوش است

 395. اسماناسمانsays:

  سلام من خواب میدیدم که با یک دختر بچه حدود هفت هشت سال روبوسی کردم و گونه هاش رو بوسیدم توی خواب انگار میشناختمش ولی در واقعیت نه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روبرویی با اتفاقات خوش است

 396. سیروان حیدرسیروان حیدرsays:

  سلام خواب دیدم با دزدی کنار پسر خاله ام از دختر خاله ام لب گرفتم و اورابغل میکردم و البته داشت هم باران می بارید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 397. مریم گلیمریم گلیsays:

  سلام من امروز صبح خواب دیدم یکی از استادام خیلی ناراحت بود و من سعی داشتم کمکش کنم و ارومش کنم و تو همون حین چند ثانیه لب منو بوسید ... تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه افکار ذهنیتان است

 398. هستیهستیsays:

  سلام وقت بخیر من دیشب خواب دیدم که مادرم از پدرم میخواد که ببوسش پدرم هم خیلی خوشحال بود ومیگفت قبلااینطورنبودی و لب های همدیگه رو بوسیدن ومن اونارو میدیدم. خیلی عجیب بود برام خوابم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه پدر و مادرتان نسبت به هم است

 399. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم نامزدم میگه گشنمه میگم دل گاو برات تو سیخ کباب کنم من از اتاق میام بیرون تا دل رو کباب کنم اما سرم مشغول شد و نپخته بودم که نامزدم اومد پذیرایی من یه پیرهن مردانه قهوهای رنگ بافت که خیلی هم بزرگ یود تنم کردم‌ که نامزدم یرام هریده بود که‌ به نامزدم کفتم این خیلی گشاده با دستاش بغلای پیرهن رو گرفت گفت تنگش میکنیم من گفتم نمیشه که در همین حین لبامو بوسید داشت می مکید من هی میگفتم زشته ول کن بریم اتاق بعد چون‌مادر شوهر و جاریم اونجا بودن که زیر چشمی به مادرش نکاه کرد که خوابیده بود پشتش هم به طرف جاریم بود من هی میگقتم بسه ولی اون ول نمیکرد و با عشق و محبت لبامو میخورد موقع اومدن تو پذیرایی همه جا تاریک بود ولی موقع بوسیدن روشن بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما نسبت به ایشان است

 400. redgirlredgirlsays:

  من نامزد دارم عقد هستیم خواب دیدم تو اتاق نامزدم پارچه های گل گلی روی زمینه و من یکی رو انتخاب میکنم ک دوستم میگ اون مال منه و میره بیرون از اتاق و نامزدم یهویی بوسه طولانی از لبم گرفت و یهو از خواب بیدار شدم تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

 401. Alireza khaliliAlireza khalilisays:

  سلام خدمت شما،من عاشق دختری هستم ک ب شدت عاشقشم،موقعی ک بهش ابراز علاقه کردم،رفتارای اونم بطور طبیعی بود،بعدها اون ب اشتباه فکر کرد ک من ب اون خیانت کردم،اونم باهام تموم کرد،بعدش همو بطور اتفاقی می بینم اون منو از پشت نگاه میکنه............ منم خواب دیدم ک داریم باهم لب میگیریم احساس خیلی خوبی ام بوداین لحظه در خواب لطفا بگین تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به وجود امدن خیانت است

 402. Alireza khaliliAlireza khalilisays:

  در ضمن امروز سالگرد جدایی ماهم هست خیلی جالبه ک امروز این خوابو دیدم،نمیدونم باید چیکار کنم،بعد از 2سال جدایی خیلی خواب دقدم ازش ولی هیچیکدوم ب اندازه این حس خوبی نداشت،الانم با هم همسایه هستیم لطفا تعبیرش رو بگین،باتشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر خیانت است

 403. آتریناآتریناsays:

  سلام خواب دیدم که همکار برادرم من رو میبوسه و من از کارش شوکه میشم بهش میگم من خواهر همکارتم و بعد دهانم و لبهایم را با آب میشویم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 404. WhoAmIWhoAmIsays:

  سلام ممنون از زحماتتون که وقت و انرژیتون رو به رایگان میذارید خدا به همراهتون من خوابی دیدم که یه مکالماتی با پدرم داشتم (پسرم) رو تخت خودم نشسته بودیم که ایشون داز میکشن و من روشون میوفتم و یکسری حرف که یادم نمیاد کوتاه میزنیم من ایشون رو میبوسم از لب خیلی سطحی و کوتاه بعدشم در دهنم احسا شوری میکنم و این موضوع رو بهشون میگم و بعدش دیگه یادم نمیاد. پیشاپیش ممنون از جوابتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 405. sajjadsajjadsays:

  سلام من خواب دیدم که با یک دختر که اصلا نمیشناختمش سکس میکنم.و از هم دیگه لب میگرفتیم و منی از من خارج شد.در ضمن دخول هم انجام دادم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 406. مریممریمsays:

  سلام..من فردا صبح من و همسرم دادگاه طلاق داریم که طلاق از طرف منه...دیشب خواب دیدم که در دادگاه نشستم‌ و افراد زیادی در دادگاه شرکت کردند که دیدم همسرم خانمی را همراهش آوردند و عمدا جلو من لب خانمه را میبوسه که منم ببینم...منم عصبانی شدم اول خانمه رو کتک زدم که فکر کنم ناکار شد و دوم همسرم را زدم‌میشه تعبیرش را بهم بگید زودتر چون فردا دادگاه دارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است و باید در نظر داشته باشد به خواب نمیشود استناد کرد

 407. ككككsays:

  سلام من خواب ديدم كه يك روز عصر تو خونه از خواب پا ميشم و دختر همسايمون با مامانش و خواهرش خونه ماهستن،من بلند شدم و اونا رفتن و فقط اين دختر موند،حرف زديم و وقتي ميخاست بره ناگهان پريد روم و ازم لب گرفت چند ثانيه كه منم همراهي كردم چون دختر جذابيه.اما اينم بگم من كلا با اين دختر رابطه ي خوبي ندارم و هميشه اونها پشت سر ما حرف ميزنند. و دوباره فرداش شب ديدمش جلو در و ايندفعه من اقدام كردم به لب گرفتن،تهبيرش چيه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده خیانت است

 408. MehdiovicMehdiovicsays:

  سلام خسته نباشید . از اینکه وقتتون رو ب رایگان در اختیار مردم میزارید ازتون نهایت تشکر رو دارم . خواب دیدم که با دختری که اصلا نمیشناسمش و اصلا تا حالا ی بارم ندیدمش ، ب حالت درازکش دارم ازش لب میگیرم(بالا بودم) که تا جایی که یادم میاد اونم میخواست لب بگیره . رنگ لباس صورتی خاصی بود.دختر زیبایی بود. یادم نمیاد ولی قبل از لب گرفتن، حرف میزدیم و خیلی ریز میخندیدیم(انگاری همو دوست داشتیم و در واقعیت هم خدمتتون عرض کنم اصلا ب هیچ کس حسی ندارم)عمیقا چندبار(بین ۲تا ۴ بار) لب رو گرفتیم و ی چیزی گفت و بعد از خواب بیدار شدم . تعبیرش چیه؟ پیشاپیش بابت جوابتون ازتون تشکر میکنم . سپاس..

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بر خیانت تعبیر میشود در روابط خود خداوندرا بیشتر مد نظر قراردهید

 409. آیرالآیرالsays:

  سلام من دخترم تو خواب دیدم با عروس عموم لبای همو میبوسیم و من با دستم ارضاش کردم .ولی نمیزاشتم به من دست بزنه تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 410. سارا فاطمیسارا فاطمیsays:

  سلام خواب دیدم دوستم (هم جنس) کلی بغلم کرد و از لب و صورت بوسم می کرد و میگفت خیلی دوست دارم ممنون اگر تعبیرشو بگید?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 411. علی علیزادهعلی علیزادهsays:

  با سلام من خواب دیدم یکی از خانمهای متاهل فامیلمون جلوی شوهرش و من رقصید و طوری که شوهرش متوجه نشه اومد جلو تا لبهاشو ببوسم منم این کارو کردم .ممنون میشم تعبیرشو لطف کنیین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 412. Hani raHani rasays:

  من‌خواب دیدم خودمو خوشکل کرده بودم و به قرار رفتم منو دوست پسرم لب همو بوسیدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   بیانگر خیانت است

 413. SomaahmadiSomaahmadisays:

  سلام من خواب دیدمم باا یه ظاهر زیباا ب ملاقات دوست پسرمم رفتم و از هم لب عمیقی گرفتیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 414. ............says:

  سلام من مجردم ولی ت خواب دیدم کع لبای یه مرد غریبه رو خیلی عمیق میبوسم تعبیری دارع

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه روابط جدید است

 415. رضا مرضا مsays:

  با سلام من ساعت ۳ بعد از ظهر خوابیده بودم در خواب دیدم‌که با دوتا همکارانم هستیم یکی شان ازدواج کرده ویکیشان ازدواج نکرده ومن خیلی بهش علاقه دارم دیدم که مقنعه و چادرش از سرش افتاد و سرش لخت شد اون فورا سرش را پوشاند ومن خودم را بهش نزدیک کردم ودست در گردنش انداختم وبوسیم تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 416. مهشیدمهشیدsays:

  سلام.من خواب دیدم با پسری که دوسش دارم تو ماشین نشستیم صندلی عقب خیلی نزدیک هم نشستیم و یه تبلت روی پاهامونه که فیلمی که من در واقعیت خیلی دوسش دارم رو قراره ببنیم اما وسط فیلم دیدن یهو لبای همو عمیق میبوسیم و من میگم ما کنار هم نمتونیم فیلم ببنیم.شب هم بود و درضمن این اقا هنوز منو نمیشناسن.ممنونم اگه تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است نشان دهنده خیانت باشد

 417. هدیههدیهsays:

  باسلام در خواب دیدم اونی که دوستش دارم در تاریکی شب در ماشین نشسته ومن هم بغلش هستم که من لب های اون رو بوسیدم ،بوسه ام از روی هوس نبود مثل یه عشق سوزان بود و من از ماشین رفتم.توی واقعیت عشقم میخواد منو ترک کنه و ازدواج کنه.....مچکرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان محبت ایجاد شود و بیان کننده خیانت نیز تعبیر میشود

 418. ترانه نیازمندترانه نیازمندsays:

  سلام من خوابم خیلی عجیب بود خواب دیدم ازیکی از دوستانم که همجنس خودمه رو دیدم و همدیگرو از لب بوسیدیم تعبیرش چیه؟ماها در واقعیت هم باهم خیلی صمیمی هستیم ولی در حد لب نیس

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه دوستی و روابط جدید است

 419. ساغرساغرsays:

  سلام من اخیرا با یکی از دوستای صمیمیم دعوا کردم. یه چن هفته ای ازش میگذره که دیشب خواب دیدم که دارم گردنشو لپاشو و بعد لباشو اروم میبوسم و اونم چیزی نمیگه میشه تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آشفتگی و دل مشغولی است

 420. MMsays:

  من در ۱۴ سالگی خواب دیدم که با دختری دوستش دارم در حالی که هر دومون خوشحالی گونه های همو میبوسیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیانگر دلتنگی و یا ندامت است در زمینه ی مسائل عاطفی

 421. رهارهاsays:

  سلام به مردی ( از اقوام) علاقه مند شده بودم و ایشون چند ماهی هست که عقد کردن ، دیشب خواب دیدم جلو همه در یک مراسمی دست در گردن ایشون انداختم و بدون توجه از نگاههای اطرافیان او را بوسیدم و از او خواستم که دیگر تریاک نکشد ( در خواب مثلا محفلی و مراسمی بود و ایشون هم داشت تریاک میکشید )

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشایندی در زندگی شماست

 422. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم ک منو مادربزرگم نشستیم و‌گردو می‌شکنیم و بعد دیدم مغزاشو ریختم توی بشقاب و روی میز گذاشتم و بعد مردی کنارمه ک دوس پسرم هست من ی مغز گردو میزارم دهنش و اون مغزو میخوره و انگشت منو هم مک میزنه وبعد اون مغز گردو میزاره دهنم تا اینکه شروع بوسه میکنیم و لب گرفتن.اگه امکان داره تعبیرش رو واسم توضیح بدین.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام تصمیمات جدید است

 423. محمدمحمدsays:

  سلام من تو خواب دیدم در طبقه بالای خونمون لب خواهرم رو میبوسم اون هم تمایل داره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 424. لیلالیلاsays:

  سلام من در خواب دیدم کسی که دوسش دارم (الان رابطه مون بهم خورده) با چنتا از دوستای مشترکمون با هم هستیم. وقتی همه رفتند و تنها شدیم. خواستم ازش خداحافظی کنم رسیدیم دم خونه ش انتهای کوچه بن بست. تا گفتم خدافظ انگشتشو گذاشت بین لبهام دهنمو باز کرد و لبمو بوسید. و دوستش از خونه اومد بیرون و مارو دید. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که در گذشته برایتان رخ داده

 425. نسریننسرینsays:

  صبح ساعت ۸بود خواب دیدم تو اتاقم بودم پدرم هم پشت سرم بود که یهو پدرم لبامو بوسید و بزاق دهنشو تو دهنم مینداخت و هر کاری کردم که فاصله بگیرم اینقدر محکم گرفته بود منو که نمیتونستم و از کارش خیلی بدم اومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای اشتباه است

 426. ش.یش.یsays:

  با سلام وخسته نباشین.والا من مدتی هست با یه اقا اشنا شدم وقرار شده بعد طلاق با ایشون ازدواج کنم همدیگر رو خیلی دوست داریم وخانواده در جریان هستند مادرم خواب دیده من موهامو رنگ طلایی کردم وگونه هام سرخ ولبام هم سرخ خیلی قشنگ شدم وهمون اقا که دوستش دارم جلو راهمو گرفته ویه بوس بلند ازم میخوره ومادرم صدای بوسشو میشنوه بعد دعوام میکنه که ما هنوز نامحرمیم چرا بوسم کرده .ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابشان نشانه اتفاقات و تغیرات خوشایندی برای شماست

 427. نگیننگینsays:

  سلام دیشب خواب دیدم ک مادرم بهم گفت زنگ بزن ب دوست پسرت ک چون سطح سوادش بالاست تو ی زمینه ای کمک کنه درحالی ک منو اون پسر چند ماهه ک از هم جدا شدیم و منم زنگ زدم و اونم گفت میخوای بیام دنبالت بعد رفتم رو حیاط خونمون ک تاحالا اینجور خونه ای نداشتیم دیدم روحیاط خوابیده و داره درس میخونه و اومد جلو و شروع کرد منو بوسیدن منم همراهیش کردم...تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات جدید است

 428. آيدا احمديآيدا احمديsays:

  سلام من خواب ديدم که پسرداييم ادعاي عشق ميکنه و داييم هم از اين موضوع با خبره و پسرداييم در غياب داييم دوبار گوشه لب منو ميبوسه ولي من همراهيش نميکنم و چشمام اشکی ميشه . تورو خدا بگيد تعبيرش چيه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 429. HadisHadissays:

  سلام من خواب دیدم که خونه پدر بزرگمم همه اونجا بودن بهد معشوقمم اونجا یه گوشه خوابیده بود من رفتم انگار سمتش دلتنگ بودیم جفتمون همو محکم بغل کردیم بعد انگار شروعـ کرد لب منو خوردن منم کمو بیش همراهیش میکردم ولی به قصد نیاز جنسی نبود لب گرفتنش .تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 430. hosseinhosseinsays:

  سلام خسته نباشيد من خواب ديدم كه يه دختر كه اصلاً اصلاً نميشناسمش داره ازم عميقاً لب ميگيره و منم همراهيش ميكنم 2 -3 بار اين كارو كرديم ميخوام بدونم تعبيرش چي ميشه??

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمالا بازگوی شرایطی است که شما از عملکرد جنسی خود رضایت ندارید و این موضوع شدیدا ذهن شما را درگیر ساخته است

 431. الیالیsays:

  سلام خواب دیدم ک بانامزدسابقم ک ی ساله جداشدیم داریم لبای همومیبوسیم ودسته همدیگروهم گرفتیم سرمم روشونشه..میخاسم بدونم تعبیرش چیه..متشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 432. بهنام دینیبهنام دینیsays:

  سلام تو خواب دیدم دختری که فقط میشناسم هیچ نسبتی با من نداره میخولستم در گوشش ی چی بگم که لبه منو محکم بوس کرد ممنون میشم توضیح بدید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 433. پریاپریاsays:

  سلام من چند وقتیه از معشوقم جدام .خواب دیدم که خونه پدر بزرگمم همه اونجا بودن بهد معشوقمم اونجا یه گوشه خوابیده بود من رفتم انگار سمتش دلتنگ بودیم جفتمون همو محکم بغل کردیم بعد انگار شروعـ کرد لب منو خوردن منم کمو بیش همراهیش میکردم ولی به قصد نیاز جنسی نبود لب گرفتنش .تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه از از عدم استراحت و نداشتن آرامش در زندگی واقعی است

 434. ماريامارياsays:

  سلام من خواب دیدم پسری که دوسش دارم قصد سفر داره و من خیلی ناراحت بودم اون سعی داشت منو آروم کنه و لبای همو میبوسیدیم و هردو بی قرار بودیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما به ایشان است

 435. راضیهراضیهsays:

  سلام. خانم متاهلی هستم که به دلیل یه سری از مشکلات خانوادگی از شوهرم دور هستم. خواب دیدم شوهرم لبهای منو محکم بوس میکنه و در حین بوسه آب دهنش میریزه توی دهنم که سرد بود ولی وقتی نگاه به صورتش کردم خیلی صورتش جوون شده بودو مثل یه پسر بچه 10 12 ساله شده بود یعنی کلا چهره اش تغییر کرده بود. و بدنش حرارت بالایی داشت و از شدت حرارت بدنش روی صورتش قطره های عرق بود.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است بینتان محبت و صمیمیت ایجادشود

 436. MonaMonasays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با پسر عموم آرایشگاه بودیم؛من یه لحضه برگشتم و گفتم که ببینه لبم چیشده و اون سریع اومد ب قصد بوسیدن اومد جلو و من رفتم عقب ولی جلوتر اومد و بوسه کوتاهی رو لب بالام زد و سریع دور شد ؛و اینم بگم که تویه خواب منو پسر عموم دوست بودیم ولی در واقعیت نیستیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 437. mmsays:

  سلام خسته نباشید .من خواب دیدیم دوست پسرم که خیلی همو دوست داریم تو اتاق من هستش .بعدش خیلی اتفاقی منو بوسید .یه بوسه کوتاه بود .بعدشم بیدار شدم .درضمن در واقعیت همو نبوسیدیم اصلا .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شما در زندگی حرفه‌ای خود پیشرفت خواهید کرد

 438. مهديهمهديهsays:

  من خواب دیدم دوست پسرم که الان رابطه ای نداریم باهم یهو زنگ زد به گوشيم من جواب دادم و با يه حالت ترسی گفت سلام منم گفتم سلام و از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیری ندارد

 439. علیعلیsays:

  سلام من خواب دیدم با یکی از اقوام دورمون که علاقه زیادی هم بهش ندارم با هم لب میگیریم ولی تو خواب راضی بودم احساس می کردم که دوسش دارم ولی مراقب بودم که کسی نیاد و ببینه تعبیرش چی میشه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه خیانت است

 440. فاطیماااافاطیمااااsays:

  سلام من خواب دیدم در جایی که نمیشناسم هستم پسری (فکر میکنم اقای استخری بازیگر مشهور ) میاد منو به زور میگیره میبره یه اتاقی و منو میبوسه بعد من فرار میکنم میخوام برم دستشویی که همون پسر اما با چهره ناشناس(دیگه بازیگر نبود میاد منو بغل میکنه) من دوباره فرار میکنم اما دوباره میبینم همون پسر (این دفعه چهره خسرو شکیبایی بازیگر مشهور که فوت کردن) هست که به بقیه میگه نزارن من فرار کنم اما من در یه جایی که شبیه به سر سره بود خیلی خوشحال سٌر میخورم میام پایین بعد میبینم آخر این سر سره که حالت صخره هم بود میرسه به یه جایی که پر از آب شفاف و زلال هست من ناخوادگاه وارد آب میشم (در حالی که یه بچه چینی رو بقل کردم) میبینم همون پسر (این بار با چهره یک چینی فکر کنم بازیگر چینی) همون جا داخل آب هست که منو بغل میکنه و ازم لب میگیره که منم بعدش همراهی میکنم (این آب زلال بالاش صخره های تیز بود که میترسیدم برم داخل آب شبیه چاه ولی چاه نبود گفتم بهش بیاد این ور آب که اومد این طرف)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر خیانت است

 441. ف.اف.اsays:

  من یه همکار دختر دارم خیلی مثل خواهر دوسش دارم دیشب در خواب دیدم که پیش هم خوابیدیم و عمیقا لب های همدیگر را بوسیدیم. لطفا تعبیرش را بگید لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است بینتان محبت ایجادشود واگر جنس مخالف باشید بیانگر خیانت است

 442. دریادریاsays:

  سلام.خواب دیدم عموم.بام روبوسی کرد اما لبام رو هم.بوسید ممنون.میشم تعبیربفرمایین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه معاشرت با اقوام است

 443. SahelSahelsays:

  سلام من خواب دیدم لبای معشوقمو که ازهم دوریم بوسیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبت شما به ایشان است

 444. nadiehnadiehsays:

  سلام، خواب دیدم شلنگ آبی توی خیابون باز بود و آب به سمت خونه ما میومد منم در حیاطمون رو باز کردم و محیط بیرون پر از ماشینای سنگین بود و داشتن ماشین ها رو میشستن توی خواب پسر همسایمون بود و محیط بیرون شبیه به کار پسره بود در واقع ماشینها انگار مال پسره بودن و منم یه جورایی کمکشون میکردم و راهنمایی میدادم به شاگرداش که چجور شلنگ رو بگیرن بعد همین پسر همسایمون رد شد و کار منو انگار تایید کرد و من هم خیلی دوست داشتم بهم توجه کنه و نگاه کنه ولی انگار اون رد میشد و حواسش به من نبود ولی من همچنان توی اون محل ایستادم و داخل خونه نرفتم انگار کمد لباسم توی محل کار پسره بود و داشتم پیراهن میپوشیدم و من در حسرت پسره بودم که یهو اومد و با من با لبخند حرف زد و انگار داشت پیرهنشو میپوشید پیراهنی که من همیشه توی واقعیت تنش میبینم بعد یک دفعه منو روی لبم بوسید بوسه خیلی کوتاه و بعد با صدای آروم بهم گفت میبرمت امام رضا اما من مات و مبهوت بودم و باورم نمیشد و توی خواب خداروشکر کردم که پسره بهم علاقه داره.در واقعیت گهگاهی نگاهای پسره رو به خودم میبینم و حس میکنم پسره خوبیه و خیلی مشتاق هستم که طالب من باشه.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر پاکی از الودگی ها و گناهان است و نشان دهنده ارامش در زندگی اینده خواهدبود

 445. هستیهستیsays:

  سلام من دختر محردی هستم ،خواب دیدم یکی بالا سرم نشسته و صورتمو گرفت و با لبخند لبامو بوسید همینطور که فکر میکردم گفتم من لباشو همزمان بوس نکنم اونوقت فکر بد میکنه دیدم صورتشو از بالا اورد تو صورتم و لبامو با هیجان میبوسید اون اقا رو اصلا نمیشناختم و فقط دیدم داره بوسم میکنه ولی مهربوون به نطر میومد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه خبرها و اتفاقات خوشایندی برای شماست

 446. ساراساراsays:

  سلام ١٣ سالمه و دخترم . خواب دیدم که یه پسر همسن خودم شده خدمتکارم و من عاشقش شدم و یه روز لبشو بوسیدم . اون موقع هم غروب بود. الان تعبیر این خوابم چیه؟‌ بگین لطفا

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه روابط جدیدی در زندگی شماست

 447. الیالیsays:

  سلام من مدتی است ک ازنامزدم جداشدم..یکی ازخاهرای نامزدم خیلی فضولی میکردتورابطمون ک دلیل اصلی جداشدنمون اون بود ومن متنفرشدم ازش..دیشب خاب دیدم ک داره بهم زنگ میزنه ولی گوشیو دادم مامانم جواب داد پشت گوشی گریه میکردمیگف دوتا ازدختراموازدست دادم مُردن..منو خونوادم بااینکه ازش متنفریم ولی داشتیم حاضرمیشدیم ک بریم مراسم یهویی بیدارشدم چن ثانیه بعدم صدای اذون بلندشد میخاسم بدونم تعبیرچیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده برخی مشکلات پیش رو در آینده ای نه چندان دور است.

 448. ریحانهریحانهsays:

  سلام خواب دیدم تو خونه مادر شوهرمم بعد شوهرم سرش زخمیه و خوابیده تو‌واقعیتم سرش زخمی هست به خاطر تصادف بعد تو خواب من چهار دست و پا شدم تا از رو زمین چیزی بردارم که شوهرم نشست رو کمرم بعد من برگشتم بهش نگاه کردم اونو منو نگاه میکرد در همین حین لباشو بوسیدم شوهرمم همکاری کرد شروع کننده من بودم ولی ادامه دهنده شوهرم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنی آسیب دیدن و بدبخت شدن برخی از اطرافیان خواهد بود

 449. س سس سsays:

  با سلام و سپاس خواب دیدم یه آقایی دراز کشیده و من(دختر مجرد)رفتم سرم رو گذاشتم روی سینه اش و لباش رو بوسیدم اونم خیلی خوشحال شد و گفت این درسته ولی من اجازه ادامه ندادم و حس کردم اون باید به من توجه بکنه، در عالم خواب به خودم گفتم این آقا رو خیلی سال هست که میشناسم و حسم بهش قوی و پاک بود ولی بعد از بیداری یادم نیومد کی بوده توی خواب انگار به خودم گفتم قراره بزودی محرم بشیم و مادر من و انگار مادر ایشون هم حضور داشتند ولی من با حجب و حیا ازشون بوسه رو مخفی کردم ولی میدونستم که گناهی مرتکب نشدم و قراره محرم بشیم به زودی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممنون بیانگر خیانت است ممکن است شاهد خیانت باشید

 450. شيماشيماsays:

  سلام وقت بخير .ديشب خواب ديدم توي خيابان عده اي دور هم جمع هستيم .يكي از پسرهاي فاميل كه متاهله به جمع ما پيوست كه يكدفعه با من دست داد و روبوسي كرد و لب گرفت كه من شوك زده شدم و انطرف تر كه همسرم و دوستمون ايستاده بودن رفت و از من كلي تعريف كرد كه اين تعريف براي من خوشايند بود كه يه دفعه دوستمون دستش رو گرفت و پيچوند ولي همسرم هيچ عكس العملي نشون نميداد ولي اين پيچوندن به منزله دعوا نبود..ممنون ميشم تعبيرش رو بفرماييد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد خیانت واقع شوید در روابط خود دقت بیشتری کنید

 451. SaharSaharsays:

  سلام من چندسالیہ کسیو دوسدارم و وارد رابطہ باھم نشدیم اصلا ولے طرف مقابلم از احساسم با خبر واسہ اولین بار خاب دیدم ک دارم میبوسمش اول مقابلہ کرد بعد تسلیم من شد برام تعجب اور بود ک مایی ک کلا تو جنگ و لجبازی ھستیم ھمچین خابے دیدم تعبیرے دارہ ایا؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد خیانت واقع شوید و یا شاهد خیانت باشید

 452. زهرا موسویزهرا موسویsays:

  سلام من و همسرم در حال تحصیل هستیم و یه آزمون خیلی سخت داریم که شبانه روز داریم بابت اون تلاش میکنیم رابطه خوبی هم باهم داریم امروز صبح خواب دیدم توی جمع همو بغل کردیم و به شدت فشار میدیم با عشق زیاد و لبای همو میبوسیم با نگاههای عاشقانه میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه موفقیت شماست

 453. ریحانهریحانهsays:

  سلام خواب دیدم تو‌ خونه هستیم با شوهرم تو اتاق خوابیدیم که به من میگه اجازه هست از لب ببوسمت منم بهش اجازه دادم بعد شوهرم لخت بود و میخواستیم رابطه داشته باشیم که برادر شوهرم اومد من رفتم زیر لحاف شوهرمم تند شلوارشو پوشید بعد رفتن برادر شوهرم ازش پرسیدم تو رو لخت دید که گفت ندید بعد همسایه اومد و‌دستش آش داشت داد به ما منم با اونا رفتم تا ظرف رو بدم ولی به اونا بد دل بودم و پیش خودم میگفتم شاید چیزی توش ریختن بعد رفتم پیش شوهرم تا به کارمون برسیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه شما نسبت به یکدیگر است

 454. علیرضاعلیرضاsays:

  درود برشما حدودا یکماه هست که نامزدم قهر کرده و رفته است. دیروز فردی را بعد از سالها دیدم و شناختم. شب خواب دیدم که با نامزدم هستیم و این فرد هم در خوابم بود. تعبیر آن چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه مسائلی است که در گذشته بین شما و نامزدتان رخ داده و روی ذهنتان تاثیر گذاشته

 455. سحر گرمیسحر گرمیsays:

  با سلام.من دیشب خواب دیدم که با همسر سابقم که حدود ۵ ساله از هم جدا شدیم، داریم از لب هم دیگه رو میبوسیم ،تو خواب تصمیم به برقراری رابطه داریم که هر کار میکنیم شرایطشو جور نمیشه ولی خیلی زیاد از لب هم بگه رو میبوسیدیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مورد خیانت واقع شوید

 456. ن کن کsays:

  سلام من خواب دیدم پسر خاله ام لب من رو داره می بوسه البته من نمی بوسیدم ولی موهام باز بود بعد از اون قضیه هم ازش میترسیدم میترسیدم حتی برم بخوابم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شاهد خیانتی باشید

 457. سحر صادقیسحر صادقیsays:

  سلام ،من به پسرداییم علاقه دارم و خواب دیدم داشتیم باهم صحبت میکردیم و من یهو از لب بوسیدمش ،تو خواب من خیلی دوسش داشتم ولی اون حسی بمن نداشت ،بد دیم که داره برای یکی دیگه این قضیرو میگه و من خیلی خجالت کشیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است شاهد خیانت در زندگیتان باشید