تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب

نظرات و اطلاعات جالی را درباره تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب دختر و یا پسر در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید خب خیلی از مردم تصور دارند که دیدن چنین خوابی میتواند همراه با معنی خوبی باشد در جایی که در چند مورد اینگونه نیست و میتواند سبب گرفتاری و مصیبت باشد

اگر کسی خواب ببیند لب های دختری را بوسه میزند که با او هیچ نسبتی ندارد امنیت دارید و خواب شما خبر می‌دهد که آسیب نمی‌بینید و دوستی از شما حمایت می‌کند و اگر دوست نزدیکی دارید می‌توانید به او اعتماد کلی داشته باشید و اگر دیدی بر لب دختری بوسه زدی که اشنا هست و میشناسی اش بیگانه است و او را ندیده‌اید و نمی‌شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالاً نسبت به شما حسن نیت ندارند اگر دیدی که کسی به قصد مزاحمت قصد داشت تا شما را ببوسد و شما از این عمل وی به خشم امدید خواب شما می‌گوید دشمنی پست و دون و آزار‌رساننده در کمین شما است که لازم است از او حریم بگریزیدو دور بمانید.اگر دیدی پسری در حال بوسه گرفتن از لب های دوست دخترش است نشان آن است که از شما بد می‌گویند، غیبت می‌کنند و توطئه ترتیب می‌دهند بطور کلی لب گرفتن در خواب فحش و ناسزا است و خواب شما می‌گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می‌گوید و دشنام می‌دهد اگر متاهل هستی و خواب دیدی زنی غریبه از شما میخواهد او را ببوسید باید خود را از خطر زنی فرومایه حفظ کنید که او زنی است آزار‌رساننده و خطرناک اگر دیدی بر لبهای پسری هم سن و هم جنس خودت بوسه زدی با کسی دوستی و موانست می‌کنید که در شان شما نیست.

ابراهیم کرمانی در این باره نوشته است تعبیر خواب بوسه گرفتن از لب در اصطلاح حسرت‌خوردن است و اینکه در آینده حسرت چیزی را خواهیم داشت که تحصیل آن دشوار می‌باشد 

اگر دیدی که دختر و پسری را نصیحت میکنی و آن ها را از این عمل باز میداری در واقع خواب شما می‌گوید امکانات متعددی در اختیارتان قرار می‌گیرد که کارها را پیش ببرید و موفق باشید و اگر به رهنمود شما گوش دادن امور متفرق خویش را سر و سامان می‌بخشید و کاری را بر روال مطلوب انجام می‌دهید.

اگر خواب دیدی زنی بدکاره که همگان او را میشناسند بر لب شما بوسه زد آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می‌آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می‌آورد و اگر مغلوب او نشدی و او را از خودت راندی و به خواسته اش نرساندی رفع زحمت است و ایجاد خوشدلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد اگر نسبتی با ما نداشت و یا با او در نامزدی و عقد نبودیم و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

و اما اکثر معبران این خواب را خیر و خوب نمیدانند و ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است بازداشتن افراد از این عمل گناه مخصوصا برای مرد و زن نامحرم اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

 

تعبیر خواب بوسیدن لب معشوق: شیخ طوسی در همین زمینه نوشته است بوس کرد معشوق در خواب دلالت بر این دارد که زندگی ما گشاده می‌شود و وسعت می‌یابد و روزی‌مان فراخ می‌یابد و به همین نسبت صدر و وسعت نظر خواهیم یافت اگر چه در بیداری فاقد آن باشیم و برعکس اگر نامزدت نبود و یا درعقد تو نبود و روزیمان تنگ می‌شود و دنیا بر ما سخت خواهد گرفت

تعبیر خواب بوسیدن لب مرد نامحرم :ابن سیرین میگوید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هائی که دارید از بین می‌رود. اگر عمیق بوسیدی فراغت شما از غم و غصه بیشتر است و اما در جایی دیگر اشاره شده است بوسه زدن به لب های مردی نامحرم در خواب دشمنی است چابک و هزار رنگ و پر مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند به‌خصوص با بیننده خواب.همچنین ادوارد نوشته اند که بوسه بر مردان نامحرم در خواب دلالت بر این دارد که کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند.به‌طور‌کلی بوسیدن نامحرمان در خواب هم نمی‌تواند مفید باشد.

سوال: سلام خواب دیدم که لبای دوست پسرمو دارم میخورم و اومده بود خونه ما در جایی که تا به الان بهش چنین اجازه ای را ندادم و هر وقت ازم چنین خواسته ای را داشته مانع شدم تعبیرش چیه؟

پاسخ:با سلام این خواب تعبیر دقیقی ندارد چرا که بر اساس فکر و خیال های زیاد شما در مورد معشوقه تان اتفاق افتاده است

تعبیر خواب بوسیدن لب همسر چیست:

اگر دیدی زنت را بوسیدی و او ناراضی از تو بود به هوای نفس گرفتار می‌آید.

ـ اگر دیدی مردی همسر دیگری را میبوسد تعبیر آن باشد که مردم در راه تباهی سیر می‌کنند‌.

بوسیدنبه مفهوم امیال جنسی و غیرایز سرکوفته است، خواب ابلیس بد طالع نیست و قاعدتاً در مواقعی ظاهر می‌شود که فرد تصمیم می‌گیرد از راه خلاف موازین اخلاقی به هدفی لذتبخش و پر سود برسد.

دانیال نیز گفته است بوسه زدن به لب های مرد زن دختر و یا پسر

دشمنی است دروغگو، بی‌اعتقاد، فریبکار بی‌شرم و نا‌امید از خوبی‌ها و تیکی‌ها که همواره دیگران را به بدی و شر می‌خواند و برخورد نکردن با او مناسب‌تر است. 

83 نظر

 1. شیرینشیرینsays:

  سلام من سه ساله با یه آقا پسری در ارتباطم بیرون رفتیم و دست همو گرفتیم چندباری هم بوسیده منو خیلیم همو دوس داریم دیشب حدود ساعت4یا5خواب دیدم که توی شلوغی با مادرم در حال دویدن هستم که اون پسر بین اون همه ادم یهو دستمو کشید و لبهامو عمیق بوسید منم همراهیش کردم بعد دستمو کشیدم که برم سمت مادرم ولی نزاشت جلو راهمو گرفت و بغلم کرد انگار واقعی بود... لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدون شک انتهای این رابطه نحس است و سبب میشود شما بمدت زیادی افسرده و غمگین شوید گریه زیاد کنید و خیر و برکت از شما فاصله میگیرد بهتر است این رابطه ی نامشروع را زودتر پایان دهید

 2. yasaman abasiyasaman abasisays:

  سلام من خانومی متاهل هستم دیشب حدود ساعت های۲یا ۳خواب دیدم ک پسر عموم من رو با ولع میبوسه و منم همراهیش میکنم. لطفا بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسه زدن همراه با ولع نشان دهنده ی سوء نیت بد دلی و خیانت است ممکن است از جانب فرد عزیزی در اینده بی وفایی ببینید

 3. ممsays:

  با سلام، من دیروز خوابی دیدم که خیلی ذهنمو مشغول کرده ، خواب دیدم استادم که مرد هستش داره باهام صحبت میکنه و یهویی خیلی سریع لبای منو میبوسه. در حد یه بوسه کوچیک. و بعدش صحبت رابطه ی جنسی رو میکنه ، فقط حرفشو که من عصبی میشم و محل رو ترک میکنم. لازم به ذکره بگم که من هیچ علاقه ای به این آقا ندارم و این اقا حکم معشوق رو برای من نداره و اصلنم به این چیزا فکر نمیکردم که چنین خوابی ببینم!!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شرایط شما سخت است و نیاز به عمل دارد نه سخنی که همراه با عمل نیست .

 4. maedemaedesays:

  باسلام من چندبارخواب دیدم که پسری که دوستش دارم وباهم رابطه داشتیم ولی بعداازهم جداشدیم وناراحتش کرده بودم من ازگونه هاش بوسیدم ولی اون صورتش روازمن برمی گردوند امشب هم خواب دیدم که بغلم کردوازلبام بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هر حال خدا را شاکر باش حتی اگر بلا بر تو نازل شود و از فراز و نشیب زندگی خسته شده باشی

 5. میناسلطانیمیناسلطانیsays:

  من خواب دیدم که توی جمعی هستم و لبای مردی رو که زنشم تو مجلس بود و داشت میدید بوسیدم و اونم همراهی کرد انکار طرف بازیگر بود .روز قبل این خواب با دوس پسرم بیرون رفتیم و لبای همو بوسیدیم .تعبیر این خواب چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک شخص طماع و از خود راضی. بی مسئولیتی. بی صبری.بی دقتی. وقفه و سکون در مسائل مالی.یک شخص مرموز و موذی.

 6. الههالههsays:

  من خواب دیدم سوار ماشین دوست پسرشدم پدر مادرشم جلوهستن بعد مامانم‌انگار به مامانش زنگ میزنه میگه منو ببرن خونشون بعد میان دنبالم بعد من مارفتیم خونشون بعد مارفتیم تو اتاق دوست پسرم منو دوست پسرم بعد اون در بست یکم باز بود بعد منو می بوسید لبمو من صدای بوسیدنشو میشنیدم بعد یه دفعه مامانش از دست شویی رفت بیرون کنار اتاقش بود گفتم وای مامانت فهمید گفت نه نفهمید بعد نمیدونم انگار تو خواب ناراحت بود من میخواستم لپ شو ببوسم که بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به زودی خبری دریافت می کنید که می تواند تاثیر زیادی روی روحیه تان بگذارد از این فرصت استفاده کنید و خواسته دلتان را به طور منطقی مطرح کنید.آنچه به دیگران می گویید در یادشان می ماند

 7. بهنامبهنامsays:

  سلام من یه دختر رو خیلی دوس دارم تو واقعیت ولی اون خیلی موافق نیس بعد من خواب دیدم تو ترمینال اتوبوس وقتی که داشت میرفت یهو لبا منو بوسید منم همراهیش کردم حالا این تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در رابطه تان به شما احترام خاصی گذاشته می شود. زماني كه با شما صحبت مي‌كند، از جملاتی استفاده می کند که به شما حس فوق العاده ای میدهد و عزت نفس شما را بالا می برد.

 8. M.MM.Msays:

  سلام من پسری رو خیلی دوسش دارم و با نیت ازرواج باهم آشنا شدیم ولی بخاطر یه سری جر و بحث ها ارتباطمون رو قطع کردیم و من این کارو کردم و خیلی م پشیمونم و خیلی زیاد هم دوسش دارم دیشب خواب دیدم ک همون پسر تو خواب ب من یه حلقه تک نگین ک نگین بزرگی داشت ب من داد و گفت تو دستت بکن منم تو انگشتری ک حلقه میندازن انداختم و یه حلقه هم خودش انداخت ب دستش بعد من از لباش بوسیدم خیلی آروم و کوچک تعبیرش چیه؟؟ و اینک من همون شب بعد تصمیم گرفته بودم ک دیگ بهش فکر نکنم و تموم کنم در حالی ک بازم دوسش دارم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسسیدن معشوقتان در این رویا به نشانه ی این است که شما در حق همسر اینده ی خود خیانت خواهید کرد و یا بواسطه ی کاری عجیب و اشتباه رابطه تان به جدایی ختم می شود

 9. سعیدسعیدsays:

  سلام من یه دختر عمه دارم که قبلا خیلی بهش علاقه داشتم بعد که متوجه شدم دوست پسر داره دیگه بهش حتی فکرم نکردم دیشب خواب دیدم که تو خونه خودمون دهنشو باز کردو گفت دندونم خراب شده من که رفتم جلو ببینم ازم لب گرفت منم باهاش ادامه دادم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دردسرهایی خواهید داشت. نگرانی های مالی و شغلی در پیش دارید. ممکن است بیماری به سراغتان بیاید

 10. حمیدرجبیحمیدرجبیsays:

  سلام بنده بعد از ترک شدن از طرف یک عزیز،خواب دیدم که یک دندان مصنوعی که در جلو و فک بالا دارم، افتاد و به دنباله اون رگ و ریشه و بافت شبیه قلب از دهانم بیرون اومد ولی من نذاشتم کثیف یا آلوده بشه و اونو در ظرف تمیز گذاشتم و در یخچال قرار دادم به امید اینکه بعدا دکتر اونو سره جاش قرار میده. لطفا راهنمایی کنید ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   انسانی هستی که ظاهر و باطنی یکسان داری و به همین علت در زندگی خود با مشکلات بسیاری روبرو شده ای، اما بدان که خدا به سبب قلب پاک و نیت خالصی که داری بهترین ها را در تقدیر تو نوشته

 11. محمدرضامحمدرضاsays:

  سلام من ی دخترو خیلی دوس دارم اما از رفتاراش نعلومه منو نمیخواد.خواب دیدم تو خونه باهم زندگی میکنیم اما داریم با چند نفر ک تو خونه هستن دعوا میکنیم هم لفظی هم همدیگرو زدیم بعدش با اون دختر بوسه لب کردم اما لباش زخمی بود اما طعمش شیرین بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زخمی بودن لب در این رویا به نشانه ی این است که با احساسات ایشان بازی خواهد شد و کسی باعث غم و رنجشان می شود

 12. علیعلیsays:

  با سلام من امروز صبح خواب دیدم که دختره عموم منو پیش مادرم از لبام بوسید و منم به بوسیدن ادامه دادم اینم بگم در کودکی من دختر عموم رو دوست میداشتم وقتی بزرگ شدم نظرم عوض شدع لطفا جواب بدید !

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی گناه و خطایی است که دختر عمویتان در چند روز گذشته مرتکب شده است و این به شکل یک خواب به ذهن شما خطور کرده است

 13. دنیامی hدنیامی hsays:

  باسلام من چندبارخواب دیدم که پسری که دوستش داشتم ازلبام بوسیدولی موهام خیس بودبه غیرازاون هم خواب دیده بودم که من چندباری می بوسمش ولی اون صورتش روبرگردوندوهلم دادتعبیرش چیه البته ازمن هن ناراحت بودوصورتش سیاه شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاقات و پیشامدهای ناخوشایندی در انتظارتان است پس بهتر از خودتان را آماده کنید و از چیزی نترسید و بدانید که این اتفاق موقت هستند.

 14. rezaierezaiesays:

  سلام من دیشب خواب دیدم که با یه شخص ک الان نمیشناسمش نامزد کردم و داریم از لب از هم بوسه میگیریم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   کام گرفتن و لب گرفتن از افراد ناشناس در خواب به معنی براورده شدن ارزو و رسیدن به مراد دل است

 15. زهرازهراsays:

  سلام من دختری هستم14ساله ک کنار مدرسمون ی مدرسه پسرونه هس ک یکی از اون پسرا ک میشناسمش بهم شماره داد خواب دیدم ک ناراحته و داره منو میبوسه لطفا تعبیر خوابمو بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا برای شما یک هشدار ممکن است جنس مخالفتان شما را به گناه بیندازد و با احساسات شما بازی کند

 16. فاطیفاطیsays:

  سلام من خواب دیدم ک پسری ک میشناسمش دیدم ک با قیافیه ناراحت اومد طرفم و منو بوسید خیلیم بی حال بود انگار غم بزرگی داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در راه، در برخورد با سختی ها قوی باشید و در مقابل حرف زور و نابجا که جلوی پیشرفتتان را می گیرد بایستید.

 17. Hadis.rHadis.rsays:

  سلام .چند وقتیه یه آقایی که تقریبا هفت سال ازم بزرگتره بهم نگاه می‌کنه .دوستم خواب دیده که دم کلاسم منو نگه داشته و لب های منو بوسیده تعبیرش چی می‌تونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر زبانت را نگاه داری به هر آنچه که بخواهی دست ميابي. خداوند گره کارت را می گشاید توکلت براو باشد.

 18. محمد خادمیمحمد خادمیsays:

  سلام من خواب دیدم که یه زنی رو نمیشناسم اومد باهام شروع کرد به لب گرفتن تقریبا ساعت های 7الی8این خواب رودیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقتی کسی تو را دوست دارد و خالصانه این دوستی را در عمل ثابت کرده است، نباید نسبت به او بی‌تفاوت بود یا دست به کارهایی زد که او را نسبت به خود دلسرد و مایوس ساخت.

 19. نازنیننازنینsays:

  سلام من یه پسرعمو دارم اینجانیس خودم هم نامزد دارم خواب دیدم داره بوسم میکنه ولبامو فشارمیده میگه نمیزارم مال اون بشی باید بامن باشی ودوباره بامادربزرگم دعوامیکنم وهمیطور ازدستش فرلرکردم میام خونمون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دور همی یا مهمانی و شادی های خانوادگی، فامیلی یا دوستانه در پیش خواهید داشت.

 20. آریاآریاsays:

  سلام علیکم من خواب دیدم که داره شام میشه و همکلاسی دانشگاهی من برم ابراز علاقه نشان میدهمد و ماشین ها هم در حرکت هست ناگاهانی خود و همکلاسی ام را تو یه جایی خوبی میبینم و اون منو میبوسه البته از لبام و من هم اونو همراهی میکنم میشه تعبر اش را برم بگویین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با توجه به این که شما نیز اقدام به بوسیدن لبهای این دختر کرده اید بیانگر این است که در علاقه ای خاص و مخفیانه به این فرد دارید هر چند اگر خودتان هم متوجه این موضوع نشده باشید !

 21. علیعلیsays:

  سلام خواب دیدم که با بهترین دوستم (اونم پسره)نشستیم که یهو اشتباهی دستم خورد تو دهنش منم برای غضرخواهی اومدم همون جایی که دستم خورده بوود (لبش)رو ببوسم که یهو ازش لب گرفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن هم جنس خود در این رویا به علامت زیاد شدن صمیمت و ارادت متقابل برای شما و دوستتان است

 22. ناشناسناشناسsays:

  من خواب دیدم تو ی شرایط سخت از یه دختری که نمیشناختم خواستم چیزی برام بخره اولش قبول نمیکرد بعد قبول کرد و هزینه‌شو دادم بعدشم لباشو بوسیدم و اونم همراهیم کرد و هردو ازین لذت بردیم بعدش اون رفت فقط یکم عجیب بود هم خیلی زیبا بود و هم صورتش مثل صورت مردها موی زردرنگ داشت خیلیم شبیه یکی که میشناسم بود اما اون نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با عشقتان به مشکلات و درگیری‌های بر می خورید که باعث ناراحتی شما می شود بهتر از عقل و منطقی باشیم و همه چیز را با صحبت کردن حل کنید.

 23. علی۹۸علی۹۸says:

  سلام من امروز در خواب دیدم که یک دختری که قبلا با هم حرف میزدیم اونم مجازی و من هم از اون خوشم میومد در خواب من را از لب بوسید و من هم اون را همراهی کردم بعد دست یک دیگر را گرفتیم و راه رفتیم هوا هم تاریک بود و جایی که بودیم فقط خاک بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ملاقات‌ها و ديدارهايی اتفاقی برایت پیش می آید که نتایجی شگفت انگیز و خوشحال کننده برای شما به همراه دارد.

 24. رضارضاsays:

  من خواب دیدم تو ی شرایط سخت از یه دختری که نمیشناختم خواستم چیزی برام بخره اولش قبول نمیکرد بعد قبول کرد و هزینه‌شو دادم بعدشم لباشو بوسیدم و اونم همراهیم کرد و هردو ازین لذت بردیم بعدش اون رفت فقط یکم عجیب بود هم خیلی زیبا بود و هم صورتش مثل صورت مردها موی زردرنگ داشت خیلیم شبیه یکی که میشناسم بود اما اون نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چرا سعی می کنی آرامش الانتو با فکر کردن به گذشته خراب کنی. تو الان بهترین موقعیت و داری پس از اون لذت ببری.

 25. مهدیمهدیsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم سه تا دخترو تو جایی که میشناختم از یکیشون که خوشگل بود لب گرفتم بنظرتون تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب گرفتن یا کام گرفتن از دخترانی ناشناس به معنی براورده شدن حاجات شما در زمان هایی است که حتی تصورش را هم نمیکردید و بطور کلی خوب است

 26. هماهماsays:

  خواب دیدم تو پذیرایی با مرد نامحرم نشستم و بقیه تو اتاق هستن و من اقدام کردم به لب گرفتن از اون مرد که خواهرزاده 2 ساله ام اومد تو پذیرایی. بیدار که شدم متوجه شدم اون مرد، همسایه طبقه بالا هست و متاهلِ. ولی تو خواب اصلا متوجه این نبودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی طولانی گاهی با برخی مشکلات – مسافرتهای سودمند

 27. Ngn hNgn hsays:

  سلام من خواب دیدم دوستم که دختره اومد بهم گفت میخوام ازت لب بگیرم یعنی چی؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اخبار های خوشایندی به تو خواهند داد که تو را سرزنده میکند.

 28. —-—-says:

  سلام من و يه پسر ديگه با هم دوست هستيم و ساكن ايران نيستيم و تا الان همو نبوسيديم . ديشب خواب ديدم كه با هم رفتيم حرم امام رضا مامانم هم اونجا بود خواب خيلي طولاني ايي بود همه چي دقيق يادم نيست فقط يادمه كه بش گفتم بيا بريم به مامانم معرفيت كنم بعد يهو دوتامون شروع كرديم به بوسيدن هم وسط صحن حرم امام رضا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درهای بسته به رویتان باز می شود و شما خیلی زود به مراد دلتان می رسی اما مواظب سلامتی ودتان باشید که هر چه دارید از دولت قرآن است.

 29. آرتمیس لعلی سرابآرتمیس لعلی سرابsays:

  یک روزی در فروشگاه یک پسر رو می بینم. ازش می خوام بیاد پیشم. همدیگر رو بغل کردیم و از لب بوسیدیم. من خواستم دوباره لا آرامش ای کار رو بکنیم. تعبیرش چیه؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر همواره در زندگی صاف و صادق باشید رنج و سختی به شما وارد نخواهد شد.

 30. زینبزینبsays:

  سلام.خواب دیدم یکی از زنهای فامیل من را بوسید وخودش را به صورت عجیبی به بدن من میمالیدومن مقاومت میکردم.لطفا بگویید تعبیرش چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در هرصورتی این رویا یک معنی میتواند داشته باشد اینکه روز به روز شما به اهداف و خواسته هایتان نزدیک می شوید حتی اگر خودتان از این موضوع اطلاعی نداشته باشید !

 31. نسترن نسترننسترن نسترنsays:

  سلام من خواب دیدم بادوس پسرم که شیش سال میشه باهم بودیم ولی بهم نرسیدی من الان ازدواج کردم یه پسردارم خواب دیدم همون روز داره با دخترفامیلمون که اونم نامزدی هست داره نامزد میشه و من همون روز رفتم خونه فامیلم اون پسره دربهم بازکرد و اول بوسید بعد من ازش لب گرفتم اونم ازم گرفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   لب گرفتن از این فرد به معنای براوده شدن یکی از اهداف شماست که باعث وجد و شادی شما می شود

 32. ZahraZahrasays:

  سلام من خواب دیدم لبای دوس پسرمو دارم‌میبوسم و اونم همراهیم میکنه اما تو واقعیت اصلا چنین کاری هم نکردیم حتی بهم دست هم ندادیم تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای خطر و گناه بزرگی است که دیر یا زود به آن دست خواهید زد

 33. PayamPayamsays:

  سلام..دیشب خواب دیدم با دوستام تو کلاسم یه دختر هم که نمیشناسمش تو کلاس بود بدش رفتیم بیرون یهو لبای همو با وله بوسیدیم خیلیم طولانی بود..درضمن من تاحالا رابطه ای هم با دختر نداشتم تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون رابطه با کسی نداشته اید بیانگر این است که دیر یا زود به مراد دل خود خواهید رسید و زندگی برای شما بسیار لذت بخش تر از قبل می شود

 34. ♥️♥️says:

  سلام وقتتون بخیر من یه پسری رو چهارده ساله دوس دارم امشب خواب دیدم که شکلات دهنش بود و لباشو رو لبای من گذاشت و شکلات رو وارد دهانم کرد و منو بوسید در ضمن توی خواب نامزدم بود میشه بگید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گرفتن شیرینی (شکلات) از لب های معشوق در این رویا به علامت تلخ شدن کام شما در زندگی بواسطه ی بی وفایی و یا خیانت از طرف معشوق است برای دریافت راهنمایی بیشتر با مدیر در ارتباط باشید

 35. AliAlisays:

  سلام من خواب دختري كه قبلا با اون دوست بودم رو ديدم ك اصلا ازش خوشم نمياد تو خواب تو ماشين در حال رانندگي لب ميگرفتيم و اون زبونشم ب زبونم ميزد و بعد من سينه سمت چپشو ك بادست ميماليدم و برهنه كرده بودمو يادمه و بعدش ازين ك ازش لب گرفتم پشيمون بودم و حالم بهم ميخورد چون اصلا اون دخترو دوست ندارم و بهش حسي ندارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در عذاب، رنج و زحمت می باشید نگران نباشید که پس از هر طوفان، آرامشی هست و رسیدن به این آرامش مستلزم زمان است که اگر صبر کنید کامیاب می شوید.

 36. sheida.sheida.says:

  من چند شبه متوالیه که خواب میبینم شخصیو از لب هاش میبوسم با لذت زیاد،اولیش یه بازیگر خارجی بود ک دوست دخترام داشت و مثل اینکه من عاشقش بودم و حدود دوبار همو بوسیدیم،دومی مثل اینکه من عقد یه شخصی بودمـ که ناشناس بودو همدیگرو چند بار بوسیدیم ولی همش مراقب بودم مامانم نبینه و چندین بار دیگ پشت سر هم ولی یادم نمیاد تا ب حالم اینکارو انجامـ ندادم ولی نمیدونم چرا انقد این خواب داره تکرارومیشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هرگز به این شاخ و آن شاخ نپرید و به این در و آن در نزنید و خود را آواره و سرگردان نکنید و به کار خود امیدوار باشید که توفیق با شما یار است و با راهنمایی بزرگان موفق خواهید شد.

 37. مهسامهساsays:

  سلام من متاهلم دیشب خواب دیدم یکی از همکلاسی های پسر از من لب گرفت و من مانعش نشدم از این بوسه لذت بردم.تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر دقیق این رویا سبک شمردن گناهان برای شماست فرزندم مبادا غفلت کنی چون همین غفلت ها در نهایت سبب می شود انسان سقوط کند

 38. مینا یگانهمینا یگانهsays:

  سلام. من با ی پسری دوست بودم که تو واقعیت چندباری همو بوسیده بودیم البته فقط از لپ. ی مدتی هست که از هم جدا شدیم البته اون تموم کرد و من هنوزم دوسش داشتم ولی ازش ناراحت بودم و همش از خدا میخواستم که همونطور که اون منو ناراحت کرده منم ناراحتیشو ببینم ولی ی شب خواب دیدم که سد راه برادرم شده و من ازش خواستم بره کنار تا برادرم رد بشه اونم ی لبخندی بهم زد و دستشو انداخت دور گردنم شروع کرد به بوسیدن لپم من میخواستم مانع بشم ولی نشد و اون منو بوسید تو خوابم میدونستم که تموم کردیم و ازش ناراحت بودم ولی اون عین خیالش نبود و همونطور خوشحال می بوسید. میشه بگید این تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در وهله ی اول این رویا برای خود شما یک هشدار است که شیطان در کمین شماست تا در فرصت مناسب گرفتارتان کند در وهله ی دوم بدین معناست که این شخص هم اکنون در شرایط بسیار بد روحی به سر می برد

 39. پارسا بهرامیپارسا بهرامیsays:

  سلام من ساعت ده صبح خوابیدم خواب دیدم یه جا رو چمن نشسته بودم ناراحت بودم بعد یه زن هم کنارم بود بهم گفت چرا ناراحتی گفتم بهم تیغ زدن بعد حرف میزدیم یواش یواش بغلش کردم از هم لب گرفتیم بلند شدیم رفتیم یه اطاق دیگه ک کارمون رو ادامه بدیم یباره دختره رفت بیرون بعد چند دقیقه برگشت ولی کاری دیگه نکردیم.دختر هم آشنا نبود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بگو مگو با اقوام و خویشان، صبور باشید.

 40. امیدامیدsays:

  سلام من خودم پسرم و خواب دیدم که لب های پسری ناشناس رو از روی شهوت میبوسم تعبیرش چیه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 41. کاوه بهرام وندکاوه بهرام وندsays:

  سلام. من خانم متاهلی رو دوست دارم و حس میکنم اونم همین احساس رو به من داره. ولی رابطه ای نداریم. یه خواب طولانی دیدم ک در آخر خواب ایشان رو دیدم ک به بهونه عکس گرفتن با من به دور از چشم بقیه لبهامو حسابی بوسید و من بعد از بوسه یه چیزی مثل خلط یا گوشت اضافی سفت تو دهنم حس کردم که تفش کردم و اون خانم منو بغل میکرد و خوشحال بودیم. البته خواب ادامه داشت ولی بقیش به این داستان غیر مرتبطه و یهو رفتیم جای دیگه. تعبیرش چیه لطفا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است در موضوعی شکست بخوری اما امید و انگیزه تان را از دست ندهید و از عشقتان دور نشوید،و بدانید که او یاور شماست.

 42. تهمینهتهمینهsays:

  با سلام ، من دیشب خوا دیدم که استاد راهنمام که آقا هستند بدون اجازه از من لب هام و بوسیدن البته این دومین بار بود دفعه قبل که این خواب رو دیدم ایشون سریع محل رو ترک کردند و من مات و مبهوت مانده بودم اما این بار بعد از ایشان من هم این کارو کردم و بعد ایشان شروع به عمیق تر کردن این بوسه کردند که من مانع شدم ایشون پانزده سالی از من بزرگتر هستند و همسر و فرزند دارند من خواب های دیگری از ایشان دیدم که نشان دهنده علاقه و نزدیکی ایشان از لحاظ قلبی به اینجانب بوده است البته در واقعیت هم به من لطف زیادی دارند. عذاب وجدان دارم این خواب ها از ناخودآگاه من نشأت میگیرند؟؟؟؟؟ این هم اضافه کنم که خوابهایی از ایشان دیدم که در خواب من را برای کاری که میخواستم انجام دهم راهنمایی میکردند و یا حتی در خواب به من گفتند ماشین خریدند که در واقعیت هم چندی بعد اتفاق افتاد. میشه لطفا کمکم کنید؟من نمیخوام حسی اینگونه به فرد متاهل و نامحرم داشته باشم !!!!!! این ها در ناخودآگاه من هستند یا تعابیر متفاوتی دارند؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از كسي كه دوستش داري بی وفایی ميبيني

 43. تهمینهتهمینهsays:

  سلام من خواب دیدم استادم لب هامو بوسید، بعد از اون من هم اینکارو کردم و وقتی شروع کرد به عمیق کردن این بوسه من امتناع کردم البته من قبلا هم خواب دیدم که ایشون لبام و میبوسه و سریع ازم دور میشه و من درحالت مبهوت قرار میگیرم. خوابهای مشابه دیگری که نشانه نزدیکی عاطفی ایشون به من بود دیدم... ایشون متاهل هستن وفرزند دارند. رابطه ما رسمی هست. این خواب ها چه تعابیری دارند؟حتی گاهی در خواب من رو برای تصمیم های آینده راهنمایی میکنند و یا اتفاق افتاده که در خوابم بهم گفتن قراره ماشین بگیرن و چند وقت دیگه اش این اتفاق افتاد. میشه راهنمایی کنید دچار عذاب وجدان شدم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از يک ديدار غيرمترقبه قلبت به هيجان مي‌آيد.

 44. ساحلساحلsays:

  من مدام خواب میبینم خودکارای خوشرنگ و خیلی زیبایی رو پیدا میکنم یا در حال شونه زدن موهام هستم... یا اینکه ی شخص ناشناسو نمیدونم ک اصلا کیه میبوسم و اونم همراهیم میکنه و کلی زندانی رو با این شخص ازاد کردیم چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستی موقت، در رسیدن به موفقیت و پیروزی در کارهای تان،طولانی شدن برخی از کارها، ناامید شدن در کارها و از دست دادن انگیزه تان.

 45. معصومهمعصومهsays:

  سلام من خواب دیدم کسیو که خیلی دوسش دارم توی جمع یهو ازم به طور خیلی هیجانی لب میگیره یعنی چی ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیروزی در اهداف

 46. متین هادیمتین هادیsays:

  سلام من یه دختریو خیلی دوس دارم ولی متاسفانه با هم نیستیم دیشب خواب دیدم با یه دختر که قیافش تو خواب برام معلوم نبود و نمیدنستم کیه خیلی آروم و عاشقانه لب میگرفتیم. الان فک میکنم اونی که داشتم باهاش لب میگرفتم اون دخترس که دوسش دارم. میشه راهنمایی کنید ممنون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ظفر یافتن و چیرگی بر افراد ظالم و بدخواه

 47. معصومهمعصومهsays:

  سلام من خواب دیدم کسی که دوسش دارم و نمیدونم اون دوستم داره یا نه توی جمعی ک هر دومونو میشناسن یهو منو میکشونه سمت خودشو لب میگیره با هیجان خیلی زیاد بعدم ول میکنه این یعنی چی؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبرهای خوشحال کننده از جانب نزديکان.

 48. فرشتهفرشتهsays:

  سلام من دیشب خواب پسر موردعلاقه خودم دیدم توی خواب بهم گفت احساسی داره بین ما بوحود میاد بعددمنو بوسید و گفت بپر لطفا تعبیرشو بگید.سپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پیروزی و دستیابی به اهداف و آرزوها با تلاش و سختی فراوان

 49. نازنین امینینازنین امینیsays:

  سلام، دیشب خواب دیدم که دانشگاه و سر کلاس درس هستم بعد آقایی که حدود یک ماه قبل بمن پیشنهاد کاری داده بود اومد دنبالم منم همراش رفتم هوا تاریک بود بعد اون دست منو گرفت و منو به خودش چسبوند نفهمیدم کجا داریم میریم اما یهو لبای منو بوسید منم مقاومت کردم اما بعدش رام شدم و همراهیش کردم من 22 سالمه و اون مرد هم حدود شصت سال تعبیر این خواب چی میتونه باشه!؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   میهمانی های بزرگ و مجلل، لحظات خوب و خوش

 50. کوهیارکوهیارsays:

  سلام. من یه دختر عمه دارم که خیلی دوسش دارم.دختر عمه من چند سال پیش ازدواج کرد و مدتی میشه که جدا شده.خواب دیدم تو خونه خیلی آروم و عاشقانه همدیگه رو میبوسیم و این ۲بار توی خوابم اتفاق افتاد.یعنی ۲بار بوسیدمش.خواهش میکنم تعبیرش رو بهم بگید ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ازدواجی خوشحال کننده صورت میگیرد

 51. نازنیننازنینsays:

  سلام من خواب دیدم پسر عموم میخواد منو از لبام ببوسه با اینکه من مشتاق بودم اما نزاشتم تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان از صداقت و روراستی در رابطه دارد.

 52. AliAlisays:

  بعد خیانت دوس دخترم چند روز میگذره جدا شدیم دیشب خواب دیدم بوسیدمش و میخواستم سینشو بخورم که تموم شد خواب چیزی یادم نمیاد داشت دم در خونشونو میشست. ناراحت نبودم حالم خوب بود؟ هی پیام میده و ابراز پشیمانیو علاقه میکنه از فکرو خیاله این خواب؟تعبیری داره اصلا؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله خوردن سینه و یا بوسیدن به علامت شانس و یا وقوع اتفاقات خوش ایند در سال جدید برای شماست پس به فکر گذشته نباشید چون فرصت های زیادی پیش روی شماست

 53. الیالیsays:

  سلام من خواب دیدم که یه دختری رو که نمیشناختم چندین بار همدیگرو بوس کردیم و بغل کردیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن فرد غریبه و همجنس خودتان به نشانه ی رو به رو شدن شما با افراد یا دوستان جدید و البته در سال پیش رو می باشد

 54. مریممریمsays:

  سلام راستش من قبلا با پسری دوست بودم اما به قصد ازدواج بود،که برادرم فهمید و مانع شد و الان چند ماهی هست که من از اون خبر ندارم ولی همیشه به فکرشم،دیشب یه خوابی دیدم که نمیدونم ساعت چند بود ولی خیلی واضح بود.خواب دیدم که خیلی خیلی عاشقانه شروع کردیم به خوردن لب همدیگه،و اینم یادمه که ته دلم داشتم میگفتم به جبران گذشته...،خیلی برام عجیب شد که تعبیرش چیه؟!ممنون میشم اگه جوابتونو به ایمیلم بفرستید و ممنون از سایت خوبتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امین باشید و رازهای زندگیتان به کسی ‌نگویید،در رابطه با موضوعی حتما باید آن را مانند راز نگه‌دارید،وگرنه آسیب میبینید و افراد از شما سوء استفاده میکنند.

 55. انااناsays:

  من چند بار خواب دیدم که افراد مختلف و غریبه البته در یک موردشون همکارم منو بغل. کردن و دارن میبوسن در حالیکه من به اون همکار اصلا فکر نمیکردم و اون غریبه هارو اصلا نمیشناسم ولی این خواب مرتبا داره تکرار میشه و حین خواب من یهو یادم میاد که متاهلم و اینکار درست نیست به نظرتون چه تعبیری داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادی که مرتب می بینید بدخواهان و حسوادانی هستند که در زندگی واقعی در اطراف شما هستند

 56. ماهماهsays:

  سلام من ديشب خواب ديدم يه كسي كه از آشناهامونه و مجرده دسته من رو ميكشه و من لبهاي اون رو با خواسته خودش ميبوسم در حالي كه هردو خوشحال بوديم و اين بوسيدن اصلاً عميق نبود و توي خواب هم يك انرژي مثله حسه علاقه مندي از اون طرف ميگرفتم و خواهرمم همين خواب رو در باره ي من ميبينه همزمان با من كه اون آدم برايه رفع ناراحتيه من از من عزر خواهي ميكنه بعد از دعوايي و من رو ميبوسه همزمان تو بك شب اين خواب رو ديديم تعبيرش چي ميتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوشحالی که عنوان کردید در زندگی واقعی برای شما تبدیل به یک غم بزرگ می شود که البته دوام چندانی ندارد و دوباره روحیه خودتان را بهتر از قبل پیدا خواهید کرد

 57. محیامحیاsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم با دختر عمم که به شدت فردی مذهبی است و با هم توی یک دبیرستان تحصیل میکنیم داریم به رختکن مدرسه میریم تا لباسامون رو عوض کنیم که یهو چند تا پسر خوشتیپ که من هیچکدومو نمیشناسم میان تو من سعی میکنم که اونارو بیرون کنم اما دختر عمم هیچ کاری انجام نمیده من همه ی پسر هارو بیرون میکنم اما از پس یکیشون برنمیام با کلی جیغ و داد به دختر عمم میگم با جارو به کوبونه روی کله ی پسره اما تا میاد بزنه تو کلش پسره میفته زمین اونم میفته روش بعد همدیگرو میبوسن من یکی هم اون وسط از تعجب شاخ در آوردم چون دختر عمم اصن همچین آدمی نبود اون حتی به پسرای مردم نگاه هم نمیکنه خیلی مذهبیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی چیزی به جز تلاش و دسیسه شیطان برای به دام انداختن دختر عمه ی شما نیست حتما پاسخ توپ تاپ را به اطلاع ایشان برسانید !

 58. هاناهاناsays:

  سلام ۱۴سالمه یه بار دیگه ام خواب دیدم که پسر داییم که خیلی دوسش دارم یهویی دستم گرفت منو برد توی حیاط و منو با ولع بوسید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن به همراه ولع ان هم از طرف فرزند دایی برای شما به نشانه ی دسیسه است مراقب رفتار خود باشید چرا که ممکن است کسی با فریبتان از احساسات شما سوءاستفاده نماید و باعث غم و رنجتان شود

 59. ناديانادياsays:

  سلام من تقريباً ١سال با پسرى دوست بودم كه باهم رابطه هم داشتيم ٢ماهه تموم كرديم خواب ديدم رو مبل دراز كشيده رفتم سمتش لباى همو ميبوسيم بيشتر اون و منم خودمو بهش ميمالم تعبيرشو لطف ميكنيد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   چون فرد مورد نظر قبلا با شما در ارتباط بوده به علامت نرسیدن به مراد دل و یا از بین رفتن یکی از اهداف مهم شما در زندگی ست چنان این چه رویا تکرار شود ممکن است خطرات بیشتری به همراه داشته باشد

 60. زهرازهراsays:

  سلام من ۱۶سالمه. دیشب خاب دیدم با مردی نا اشنا ازدواج کردم. و باعشق و علاقه زیاد از او لب گرفتم. ایا تعبیر خاصی داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر از آنجا که این مرد ناشناس بوده خطر و یا سود آن از طرف شما دفع می شود و دارای تعبیر نیست

 61. فرشیدفرشیدsays:

  من دختر دایی دارم که رفته بودم خاستگاریش ولی نشد یه روز خواب دیدم پرید بغلم لب بوسید ومن هم ادامه دادم منظور از خواب چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سعی کنید خود را حفظ کنید در غیر این صورت مشکلات شما دوچندان می شود.

 62. Hamid⚘Hamid⚘says:

  سلام من خواب دیدم که با دوست دختر سابقم لب گرفتم و هردومون خیلی خوب داشتیم از هم لب میگرفتیم بعد لب من با یکی دعوام شد و زدمش دیگه از خواب پریدم. ممنون از سایت خوبتون⚘🖤

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلامتی. خوشی . اتحاد بین دو نفر. شکل گیری یک رابطه دوستانه یا عشقی.

 63. حمید سنجریحمید سنجریsays:

  سلام من خواب دیدم دارم خیلی آرامو عاشقانه با دوس‌دختر سابقم لب میگیرم و اونم خیلی خوب منو همراهی میکنه بعد لب با یکی دعوام شد و زدمش میشه تعبیرشو بهم بگید ممنون⚘

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود مالی خوشحال كننده و ديدارهاي سودمندي در انتظار توست.

 64. ساحلساحلsays:

  سلام.من یه دخترم.میخاستم ببینم علت اینکه هرشب تو خواب عشقمو میبینم چیه؟مااز هم جداشدیم...و اینکه دیشب تو خو اب دیدم تو جایی مثل مسجد یا حسینیه اون اومد جلو و از لبای من چندبار محکم بوسید.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرزندم دیدن این رویا آن هم به تکرار فقط به این دلیل است که در حال حاضر همین شخص قبل از خواب دقایقی را به شما فکر میکنند و در خیال او هستید

 65. ParinazParinazsays:

  سلام ،من خواب دیدم یه مردی که میشناسمش و نامحرمه و (با یکی از دوستان رابطه داره)میخواد منو ببوسه و من مانع میشم .تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجا که شما هوشیار بوده اید و در رویای خود به اصول اخلاقی پایبند بوده اید به این علامت است که شیطان برای فریفتن شما در یک موضوع ناامید و ناکام میماند

 66. ساحلساحلsays:

  سلام دوستم با پسر عموش چندین سال دوست بودن و عاشق هم بودن و مادر پسره ناراضی بود بخاطر ازدواجشون و همش دخترو اذیت میکرد که دست از سر پسرش برداره و حالا پسرش زن دیگه گرفته...دوستم تو خ اب دیده که زن عموش بغلش کرده و بوسش کرده و دختره هم تو بغلش کلی گریه کرده.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیدن چنین رویایی به علامت این است که هم اکنون پسرعموی این شخص و همسرشان در شرایط بد روحی قرار دارند و حتی این مشکل را از دیگران نیز مخفی کرده اند در صورت تکرار این رویا حتما به توپ تاپ اطلاع دهید !

 67. محمدمحمدsays:

  سلام من شبی خواب دیدم که تو تاکسی که مثل ون بودنشسته ام و مادرم هم صندلی جلو نشسته بود ومن راننده تاکسی راندیدم و کنار من دو دختر خوشگل که انهارانمیشناختم نشسته بودم و یک الهی دوبار ان دختر من را ناغافل بوسیدوبامن صحبت میکرد وچنان بوسه ای به لبهایم میزد که صدای بوسه من راخجالت زده میکرد و دور میدانی پیاده شدیم و انها رفتن و من هم دنبال انها نرفتم. لطفا تعبیر این خواب را برایم بگوید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه به شکل ناگهانی لب شما را بوسیده اند به این علامت است که شخصی مخفیانه و در دل خود شما را دوست دارد ولی از این موضوع کسی اطلاعی ندارد

 68. زهرا موحدزهرا موحدsays:

  سلام من عصر خواب دیدم ک از لبای معشوقه ام بوسه ی عمیقی کردم و اون هم همراهی کرد و انگار تخم افتابگردان در دهنش بود ک از اون تخم ها مقداریش اومد تو دهن من.البته اینو بگم ک من مدتیه با معشوقه ام کات کردیم و در ارتباط نیستیم ولی خیلی همدیگرو دوست داشتیم.لطفا بفرمایید تعبیر خوابم چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حس کردن لبان معشوق وقتی در دهان خوراکی باشد به نقل قول از عمار مدنی جدایی همراه غم است البته این روزها بزودی پایان خواهد یافت و دوران جدیدی برای شما آغاز می شود

 69. آرام جعفریآرام جعفریsays:

  سلام من یه دختر جوون متاهلم و عاشق یه پسرم ک اونم هنوز عاشق منه و ب هم علاقه داریم و قبلا هم ب مدت ۲سال دوست بودیم دیشب خواب عجیبی دیدم ک شب بود و داشتم دنبال دوستم تو یکی از شلوغ ترین مناطق شهرمون میگشتم ولی اصلا حالو هوای اون منطقه ب طور عجیبی خیلی خوب بود انگار رویا بود چراغ های قشنگ تزعین شده بود من قدم زنان خیابونو سپری کردم ک عشقمو دیدم ک نشسته لبه جدول رفتم از پشت بغلش کردم و فشارش دادم اونم دستمو گرفت منو ب سمت دسشویی برد ک یکم صحبت کنیم و گفت دوستت اونجاست و از اون دورشو بیا پیش من منم گفتم نمیتونم ناراحت میشه یهو شروع کردم ب لب گرفتن ازش انگار همه چی واقعی بود...اونم منو همراهی میکرد من اونو چسبونده بودم ب دیوارو ازش لب میگیرفتم خیلی موقعی ک بیدار شدم حسی ک داشتم عجیب بود...تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاق نحس و ناراحت کننده ای بخاطر زیاد شدن بار گناهانت پیش رو خواهی داشت برای دفع خطر و مصیبت فوری با ایدی مدیر سایت در تلگرام مکاتبه نمایید @toptoopsit

 70. ساحلساحلsays:

  باسلام و خسته نباشید خدمت شما...من دیشب با گریه خوابیدم و شب خواب دیدم که دور کعبه طواف میکنم ولی کعبه به اون شکلی که الان هست نبود فقط یک پارچه سیاه ساده دورش بود ولی به اونجا میگفتن که کعبه است.من با گریه دورش طواف میکردم و حاجتمو میخاستم حاجتم این بود که عشقم برگرده و همینطور طواف کعبه کردم بعدش بیدار شدم.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب و خیر است این طواف بدون شک نجات دهنده ی شما از بدی ها بلاها و ناآرامی هاست اما باید صبور باشید و انقدر بی قرار نباشید از یاد خداوند رحمان غافل نشوید

 71. فهیمهفهیمهsays:

  با سلام و عرض وقت بخیر، دیشب خواب دیدم دوست و همکار قبلم ک اونهم دختره یهو بوسیدم اونهم بامن همراهی کرد، بعد دستش رو گرفتم و باهم ب راه افتادیم،تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بوسیدن همکار در این رویا به این نشان است که ایشان در حال حاضر از زندگی خویش لذت می برند و احساس خوشبختی دارند

 72. KimiaKimiasays:

  سلام . من دیشب خواب دیدم ک یکی از پسر عمو هام درحالی ک داشتم باهاش حرف میزدم یهو لبامو بوسید و زود ول کرد منم تعجب کنان بهش نگاه میکردم در حالیکه ماباهم تو واقعیت مثل ابجی داداش هستیم تعبیرش چی میتونه باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نعمت و مال به سویتان می آید. به ذکر و ثنای خداوند بپردازید

 73. sahlsahlsays:

  سلام من بارها و بارها خواب دیدم ک پسر مشهوری ک من نمیشناسم منو ب خلوتی میکشونه و لب های منو میبوسه انگار توی خونه ما بود این پسر و مهمون ما بودش تعبیرش چی هستش ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شانس باشما یار میشود و ارتقا و خوشکامی برایتان فراهم میشود سهی کنید استوار و محکم باشید تا ب موفقیت برسید.

 74. عسل احمدیعسل احمدیsays:

  سلام من خواب دیدم یه بازیگر مشهور خارجی زن را لباش را میخورم یعنی یک همجنس و اصلا هم به این چیزا فک نکرده بودم تعبیرش چیه ساعت ۶ صبح تقریبا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر دارد خوردن لب های زنان خارجی و یا ناشناس به برآورده شدن مرادهای دل و آرامش در زندگی برای شماست

 75. افاافاsays:

  سلام ..من خواب دیدم من و همسرم رو که چندین ماه هست که باهم قهر هستیم داریم همدیگر رو میبوسیم ..میخواستم بپرسم تعبیرش چی هست ..اون تو خونه ی‌ما بود و خونه ی‌ما کمی نامرتب بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امکان جدایی ولی نه برای همیشه

 76. محمدمحمدsays:

  سلام من در حقیقت سابق یک ارگان دولتی کار میکردم که دو همکار متخلف داشتم که در نبود من رشوه - اموال خرد اداره رو ...میبردن و موارد این چنینی. چندین بار بطور غیر مستقیم پیشنهاد همکاری در تخلف رو بهم دادن و من همیشه مخالف بودم. نتیجه این مخالفت ها از طرف بنده در آن زمان باعث شد که این همکاران مدتی ناکام بمانند در پایان آنها موفق به برکناری من شدن ضمن اینکه بسیار باهم صمیمی بودیم و قلبا همدیگر را دوست داشتیم و انها متاهل و من مجرد ؛ هیچ وقت راضی نشدم این موضوع رو به مقام بالاتر اعلام کنم چون از آنها بسیار بدم میومد. در خواب اداره سابقمان را دیدم که آنجا به عنوان ارباب رجوع کار اداری داشتم و این دو همکارم را آنجا دیدم از دیدن من فوق العاده خوشحال شدن و حدود 15 تا 20 بار همدیگر را بوسیدیم . بعد از بیدار شدن از خواب متوجه شدم که چهره کسانی که در خواب به عنوان همکار سابق دیدم دو جوان ناشناس بودن و حتی آنها را تا به حال ندیده ام ولی در خواب آنها به جای همکاران سابق من بودن.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا به من گفت افرادی که اشاره کردید در اینده ای نه چندان دور گرفتاری شدیدی پیدا خواهند کرد که کسی نمیتواند آن ها را نجات دهد و دردسر های زیادی به سمت آن ها در حال نزدیک شدن است (پاسخ دکتر مدنی)

 77. مرضیمرضیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم دوستم ی سیب داشت سیب سبز این سیبا از وسط نصف کرد نصفشا خودش خورد نصفشا داد بمن و ی روزم ی خواب دیدم میخواستم برم تو ی جایی سر سبز قشنک بعد تا اومدن وارد بشم اونجا اونجا پر اتش شد بعد تو حالت گریه هی میگفت استغقر اللع

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه.

 78. hesamhesamsays:

  سلام.شب جلوی پله خونه قدیمی مادر بزرگم که خرابش کردیم و دوباره از نو ساختیم مادرم رو دیدم که سر پا بود و یک دفعه یه مردی اومد که داشت با مادرم صحبت میکرد که مادرم ازش لب گرفت به طوری که زبون هردوشون معلوم بود البته اضافه کنم که زبون هر دو شون بزرگتر از حد معمول بود که من داشتم اونارو میدیدم و خیلی تعجب کرده بودم اون مرد شکم تقریبا بزرگی داشت که تقریبا هم قد مادرم بود تو عالم خواب قیافه اون مرد آشنا بود ولی تو واقعیت نه.به علاوه این خواب سه چهارتا خواب دیگه پشتش دیدم که متاسفانه یادم نمیاد چند ماه قبل هم خواب دیدم که مادرم سینه هاش و سر سینه هاش بزرگ تر شده نسبت به واقعیت و به من لبخند میزنه و سینه هاشو به هم میماله ممنون میشم برام تعبیرش کنید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افتخار و اعتبار برای شما در اینده آن هم در حضور دیگران

 79. امیدامیدsays:

  سلام من با یه دختر تو فضای مجازی اشنا شدم و به هم قول دادیم با هم ازدواج کنیم اون خیلییی منو دوس داره ولی من به اندازه اون دوسش ندارم تا الان هم هیچ رابطه ای با هم نداشتیم و همدیگرو از نزدیک ندیدیم دیشب خواب دیده که من خونشون بودم و داره از من لب میگیره و منم همراهیش میکنم مادرشم تو اشپزخونه بوده و هروقت میخواسته مارو نگاه کنه از من فاصله میگرفته میتونم بپرسم تعبیرش چیه خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مردی که در مسائل مالی با استعداد و صبور و فعال است

 80. ShineShinesays:

  سلام...من خواب دیدم همسرم که الان در دوران عقد هستیم اومده خونه ی ما و کسی خونه ی ما نبود در واقع تنها بودیم رابطه جنسی داشتیم برقرار میکردیم اما وسطش خانوادم رسیدن و ناتموم موند و ایشونم قایم شدن بعدش هم دیدم داریم میریم مسافرت از ماشین پیاده شدیم ایشون لبای منو جلوی همه با ولع میبوسید ...توی خونه هم دست منو بوسید برادرشوهرمم اونجا بود اونم دست منو بوسید...تعبیرش چی میتونه باشه ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بد بینی. ناراحتی. بد شانسی.

 81. ندانداsays:

  سلام من دختر مجردي هستم كه چند شبه پشت سر هم خواب ميبينم، شب اول خواب ديدم لباس عروس تنمه و همه بسيار خوشحاليم و به بقيه فاميل لباسم رو نشون ميدم، شب دوم خواب ديدم دارم غسل ميكنم و توي خواب بخودم ميگم خواب غسل خوبه، و يك نفر غريبه هم توي خواب بهم ميگه چرا شك ميكني خواب لباس عروس و غسل خيلي خوبه (درحاليكه من خواب لباس عروس رو شب قبل ديده بودم، و شب دوم توي خواب ميدونستم كه خوابه غسل رو دارم ميبينم) بعد شب سوم خواب ديدم كه من و برادرم لبهاي هم رو عميق ميبوسيم درخاليكه مادر داره بهمون نگاه ميكنه، نميدونم تعبير اين سه بار پشت سر هم خوابهاي اينجور ديدن چيه؟

 82. محمد خداييمحمد خداييsays:

  سلام من خواب ديدم در حال صحبت كردن با دوست معشوقه هم هستم كه به تازگي خيلي باهم صميمي شديم كه يهو از لب با ولع شروع به بوسيدن من ميكنه

 83. مرجانمرجانsays:

  سلام یکی از پسرای همکلاسی چند شب پیش خواب دیده که تو ماشینش نشستم و لبهام بوسیده و بغلم کرده تعبیرش چی میتونه باشه درحالی که با هم در ارتباط نیستیم و زیاد همدیگه نمیبینیم تعبیرش چیه؟ تشکر