تعبیر خواب افتادن از کوه ومردن

افت شخصیت کم ارزش دن پیش دیگران و از دست دادن احترام و منزلت قبلی تعبیر خواب افتادن از کوه و سپس مردن است،در این مطلب از توپ تاپ نظرات کامل و جامع برخی از معبران را درباره این موضوع برسی خواهیم کرد

شیخ طوسی در یک از کتاب هایش نوشته است افتادن از کوه در خواب به معنی این است که  بی‌تردید خطری ما را تهدید می‌کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می‌گیرد و از مرحله خطر عبور می‌دهد و به سر منزل امنیت می‌رساند که بستگی دارد این خواب را چه کسی و چه قشر از جامعه دیده است مثلا اگر کارمند و حقوق‌بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می‌یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می‌کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می‌شویم.کوه چه بزرگ و چه کوچک در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می‌کند و سقوط کردن از آن شکست و ناکامی است. اگر دیدی که تو را از روی کوه به طرف پایین هل میدهند بی‌اعتباری و دلهره و تشویش است

ابن سیرین گفته اند اگر شخصی خواب ببیند که با اراده و تصمیم خود از روی کوهی بالا رفته است و سپس به قصد و یا عمد خود را از روی کوه به طرف پایین پرتاب میکند و شاهد مرگ خود است سخنان نسنجیده‌ای که گاه می‌گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می‌کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می‌زنیم که خودمان می‌دانیم درست نیست در خواب‌های ما به شکل سقوط از جایی ظاهر می‌شوند. 

البته در همین زمینه برخی از معبران نوشته‌اند سقوط از کوه برای مرده ها از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر برای افراد زنده و یا در قید حیات خوردن مال حرام

اگر دیدی که پس از پرت شدن از کوه دوباره ایستادی و کوچکترین زخم و خراشی برنداشتی خواب ما گویای آن است که چیزهایی به دست می‌آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می‌آورد

اگر دیدی دیگران را از روی کوه پرت میکنی  یا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

سوال: سلام من کارمند هستم و دیشب خواب دیدم با همسرم (زنم) به بالای کوه بزرگی در پشت خانه خودمان رفته بودیم و سپس با همدیگر اول شوخی میکردیم و یهو شوهر خودم را از کوه به پایین هل دادم و فوت کرد و من خیلی گریه و بیزاری میکردم تعبیرش چیه؟

پاسخ: خواب شما گویای این است که چشم به راه بهروزی از چیزی هستید. اگر کارمند باشید ترفیع و اضافه حقوق و پاداش می‌طلبید و اگر کاسب باشید سود می‌خواهید

سوال:اگر کسی خواب ببیند سنگ های ریز و درشتی از طرف کوه به پایین میریزند چه تعبیری دارد؟ پاسخ: در خواب آبرو است و داشتن آن مجاهده‌ای است که برای حفظ آبرو و حیثیت شخصی خود به عمل می‌آوریم.پس افتادن سنگ از کوه معنا و یا تعبیر بدی ندارد و بر خلاف ظاهر قضیه دارای نتیجه ی مثبت برای شما است

 

 

 

 

 

 

1 نظر

  1. فاطمهفاطمهsays:

    سلام .من خواب دیدم توی کوهستان ک پوشیده از برف بود ادمایی بالای قله کار میکردن یهو یکیشون ازدن بالا با سر افتاد پایین و مرد دوتاشون مردن اون یکی یادم نیست چطور میشع تعبیرش کنید برام

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      شما با فردی آشنا میشوید که با خودش تجارب جدید و جذابی را به همراه خواهد داشت و موجب میشود حس های عالی را تجربه کنید.