تعبیر خواب جمع کردن پول

در واقع درباره تعبیر خواب جمع کردن پول در کوچه خیابان حیاط خانه و یا ...تعبیر و معانیی معکوس وجود دارد یعننی اگر کسی ببیند در حال جمع آآوری مقداری پول با هر مبلغی میباشد به همان اندازه از مال او در زندگی کم میشود اگر بببیند که ثرورتی را از روی زمین جمع میکند و بین دیگران پخش میکند دلیل که ثوابی بزرگ به او رسد به سبب انجام کار خیر

در واقع از نظر ابراهیم کرمانی جمع اوری پول تجسمی است از خواست‌ها و نفسانیات که بیشتر جنبه بزرگی طلبی دارند اگر دیدی هر چقدر جمع میکنی تمام نمیشود گویای این است که در آینده با بیهودگی یک کار انجام شده روبه رو می‌شوید

اگر دیدی به که به همراه دوستان یا خانواده ات روی تپه ای از پول که با دستان خود جمع کرده ای نشسته ای یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است اگر دیدی هنگام جمع کردن پول دیگران را مانع شدی موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید.نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از آن بهره‌مند اگر دیدی مال و یا ثروتی حرام را جمع میکنی از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعدها وجدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می‌کنید. 

در همین مورد چند معبر دیگر پول و جمع کردنش در خواب را خواب زن دانسته‌اند.اگر دیدی هر چه جمع کرده بودی را بین فقرا تقسیم کردی  زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می‌برد و اگر ازدواج نکرده‌اید ازدواج می‌کنید و چنان چه ازدواج کرده‌اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می‌شود و صلح و دوستی جای آن را می‌گیرد و چنان چه دیدی پولهای جمع آوری شده را به اتش کشیدی یا دور ریختی نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می‌دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می‌شود.

 

 

 

2 نظر

 1. سیده فاطمهسیده فاطمهsays:

  خواب دیدم ک ی اقایی ب صورت خیلی اتفاقی خبر رفتن ب مشهد داد و سه نفرن ک میرن منم هم هستم تو این بین تند تند از کتابامو ورق میزدم و از لای کتابام پول پیدا میکردم و بعدش راهی شدیم ولی از خواب بیدارم کردن و ادامشو ندیدم میخوام ببینم تعبیر این خواب میتونه ب انتظار ربط داشته باشه؟؟ و بعضیا نوشتن دیدن پول تو خواب خوب نیس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   امواج شادی و شادمانی را احساس می کنید که به شکل آشنایی با فرد جدید در زندگی شما بوجود می‌آیند.

 2. AsrinAsrinsays:

  سلام.من در خواب دیدم رفته بودیم روستای پدریم و اونجا مراسم عروسی بود و کلی پول اونجا افتاده بودو منم همشونو جمع کردم و برا خودم نگهشون داشتم.تعبیر این خواب چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از تنش ها و استرس ها بپرهیزید و سعی کنید خشم و غضب خود را کنترل کنید.