تعبیر خواب شکم باد کرده

اگر شخصی خانم یا اقا خواب ببیند که شکمی را گنده و چاق میبیند چه تعبیری دارد اتفاقا درباره این موضوع تعابیر جالب و خواندنی را در این قسمت از توپ تاپ تهیه دیده ایم

شکم گنده در خواب در خواب مهتر است و کدخدای خانه وبعضی از معبران گویند: کدبانوی خانه است

شیخ طوسی هم در این مورد گفته اند

دیدن شکم باد کرده در خواب بر دو وجه باشد.
اول: خیر و منفعت بود، خاصه که نووتازه ساز باشد.
دوم: مردی با هیبت و شور و شفقت وشخصیت و مهربانی.

تعبیر خواب شکم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن شکم بزرگ در خواب مبارک است و خیر و برکت و معاش تعبیر شده تامین می گردد.
اگر دیدی شکم زنی را باد شده میبینی نشان آن است که نعمت و برکت می یابید و معاش شما وسیع و زیاد می شود و خیر و خوبی به خانه شما راه می یابد و افراد خانواده از آن بهره مند می گردند.

اگر دیدی روی شکمی بزرگ شروع به راه رفتن میکنی و ان را لگد میکنی  شهوت است و لهو و لعب و فریب دنیا و رفتن به دنبال چیزهائی که پایه و مایه ندارند

اگر دیدی انقدر غذا و اب خوردی تا شکمت بزرگ شد فریب و نیرنگ زندگی محسوب می شوند و انسان را از حقیقت دور می کنند.

شکم در خواب با تعریفی که از آن شد می تواند حالات گوناگون داشته باشد که خود بیننده خواب قادر به تشخیص و تعبیر خواهد بود.

اگر دیدی نوزادت از شیر تو خورد و شکمش باد شد  عمرش طولانی و زندگیش با خوشی همراه خواهد بود

اگر دختر یا پسری را با شکم های گنده دیدی به اندازه آن از پادشاه مال و نعمت به او میرسد

 

2 نظر

 1. ندانداsays:

  سلام خاهرم چند شبه پیش خواب دید که من روی معدم قلمبه زده بیرون،، یعنی ی غده توپ مانند از بیرون و دقیقا روی معده خودم هم دیشب به طور خلاصه میگمش که تو خواب دیدم قرار بود جون بدم،، بمیرم،، و این جون دادم به شکل معده درد شروع شد،، کلا احساس عجیبی از معدم شروع شد،،،

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اين قصد و نيت كه در دل داري ، به خوبي انجام خواهد شد .

 2. پروانهپروانهsays:

  سلام.ببخشید دیشب بعد ازاذان ونماز صبح دونوع خواب دیدم ک نمیدونستم اینجا بپرسم یا نه.اما خواب ی موش بزرگ خاکستری دیدم ک توحیاط خونه ای ک من الان مستاجرم هست.ک انقدر دنبالش کردم تا ازرودیوار فرارکرد وبعدشم دیدم توانباری من خواهرم ایناودختر صابخونم بودیم وببخشید ی باد معده خارج شد ازم وبنظر اونا تعجب اور بود ومن عذرخواهی کردم.بیزحمت بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از چشم حسودان و بدخواهان به خدا پناه ببر و از نعماتی که خدا در اختیارت گذارده است، نهایت استفاده را ببر و حال دل خود را تنها با آنان بازگو که تو را درک می کنند