تعبیر خواب دوستی با گرگ

اگر کسی خواب ببیند با گرگ دوستی میکند یا او را در بغل گرفته است و در کوچه و خیابان با گرگ راه میرود چه تعبیری دارد؟ابراهیم کرمانی گفته است دلیل است که کارهای او به نظام شود و از رنج به راحت و آسانی شود.و یا دلیل که در کارهای دشوار افتد و خلاص نیابد.اگر خواب دید گرگی را به آغوش کشیده دلیل که عیش و روزی بر او تنگ شود و راندن آن از خود درخواب نیکو نباشد.

تعبیر دوست شدن با گرگ ها : ابن سیرین گفته علامت آن است که اگر مراقب کارهای خود نباشید ، دست به عملی زیانبار خواهید زد.

اگر در کنار گرگی وحشی دراز کشیده بودی علامت آن است که دوستان باوفایی به دست می آورید و رفت و آمدهایی خوشایند با آنها خواهید داشت 

اگر خواب دیدی با گرگی حرف میزنی و یا رفاقت کردی  علامت آن است که در زندگی کمتر طعم شادی را می چشید.

اگر گرگی را به کسی حمله ور کردی  نشانه آن است که سرخوشی شما تحت الشعاع نگرانی هایی بیهوده قرار می گیرد.

اگر دیدی دیگران با گرگ دوست شده اند علامت آن است که همان دوست صاحب روحیه ای شاد و پرامید خواهد شد.

اگر دیدی به قفس گرگ ها رفته ای و در کنار ان ها نشسته ای  نشانه آن است که در زندگی سرگرم کارهای بیهوده می شوید، و هدف ثابتی برای خود در نظر نمی گیرید.

 

 

 

 

4 نظر

 1. گلثوم اکبریگلثوم اکبریsays:

  خواب دیدم با گرگ دوست شدم و خیلی دوستم داره و در مقابل دیگر گرگ ها ازمن دفاع میکند. تعبیرش چه است؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که امور زندگی با موفقیت پیش خواهد رفت و شما از این موضوع رضایت خاطر خواهید داشت

 2. طباطباییطباطباییsays:

  سلام. خواب دیدم تو حیاط خونمون با یک گرگ سفید و بزرگ نشسته وسط باغچه و اول باغضب داشت منو نگاه می کرد ومنم تو دو سه قدمیش بودم. وقتی من با محبت تو چشاش نگاه کردم نگاش مهربون شد. بعدش در حالی که همون طور گرگه نشسته بود از طرف دیگه حیاط یه اسب سفید ظاهر شد و شروع به دویدن دور من و باغچه کرد و آروم کنار من ایستاد. من رو خواب هام حساسم بی مورد خواب نمیبینم.ممنون می شم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دیگر ترسی از مشکلات نداری، قاصدی خبری برایت می آورد که در آن خبر از لطف و بخشش است. تعجب نکن در اراده ی خداوند هر چیزی امکان پذیر است.

 3. امیرامیرsays:

  سلام خواب دیدم یک گرگ ماده با چندتا از توله هاش اطراف من هستن ، دیگران جرات نمیکردند به گرگ ها نزدیک بشن اما من با توله گرگ ها بازی میکردم و یکی از توله ها خیلی به من وابسته بود ، در حین اینکه توله گرگ رو بغل میکردم مادر گرگ ها با من اصلا کاری نداشت، تعبیر چنین خوابی چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بازی با گرگ به نشانه ی شجاعت قاطعیت در تصمیم و خبر از منطق و درایت بالای شما میدهد

 4. مریم عوض پورمریم عوض پورsays:

  "خواب دیدم انگار گم شدیم,یا از قطار و هواپیما جا موندیم. فکر میکنم منو برادرم بودیم. تو مسیری که هستیم بیامون, میرسیم به جایی شبیه دریا یا رودخونه اس که توش چهار تا کوسه است, اولش ترسیدیم اما بعد حس دوستی بود بین ما و کوسه ها,و با هم بازی کردیم.دنبال غذا بردیم تو بیابون ها که گرگ دیدیم, با اونا هم دوست شدیم,برای به عنوان غذا شیر گرگ گرفت, اما من که خواستم برم گرگ مانع شد و اجازه نداد, بین راه متوجه شدیم که درگیر جنگ های داعشی شدیم. 😑 اما تونستیم نجات بدیم خودمون تمام مسیر پیاده اومدیم تا رسیدیم به یه خونه, از اونجا دیدیم که انگار سمت جنوب کشور هستیم و بالاخره پیدا شدیم, اما وقتی رفتیم کمک بگیریم متوجه شدیم حدود هفت سال که از گم شدن ما گذشته و من به شدت گریه میکردم بخاطر این موضوع. " من اصلاخواب نمیبینم, و اگه ببینم هم یادم نمیمونه. و جالب بود ک بعد بیدار شدن این خواب تا حدودی یادم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهم خوردن رابطه عشقی یا زناشوئی یکی از دوستان شما