تعبیر خواب شستن کهنه بچه

تعبیر خواب شستن لباس های کثیف شده نوزادان و بچه ها چیه؟در این مطلب از سایت نظرات و یا تفاسیر معبران را در همین باره برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب شستن لباس نوزاد از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند که لباس های چرک نوزادی را می شوید و آن ها را آب میکشد دلیل بر اینکه مال حرامی از زندگی او بواسطه انجام عمل خیر زدوده و پاک شود همچنین ازدیاد مال و برکت را از دیگر معانی این خوماب شمرده اند

تعبیر خواب شستن لباس بچه از نگاه شیخ طوسی: دلیل زکات مال بدهد و دیدن لباس کثیف بواسطه دستشویی کردن در خواب، دلیل بر مردی باشد که غم و اندوه از دل ببرد.

خود لباس نشانه پریشانی فکر و خیال است نه به معنی غم و اندوه بل که تشتت فکر و تردید در اتخاذ تصمیم و گاه تردید در انتخاب

در این صورت اگر در رویا ببینید که لباس بچه ای  دارید یا پوشاکی خریده اید یا لباس کثیف را کسی به شما داده چندی گرفتار پریشانی از نوعی که گفته شد می شوید.

و اما درمورد رنگ لباس سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید

اگر در حوضی بزرگ نشسته بودی و مشغول شستن لباس بودی دلیل بر فرزندان و برادران و خویشان بود.اگر تعدادش زیاد بود دلیل که خویشان او بسیار شوند

اگر به خلاف این بیند، دلیل که خویشان او کم شوند.اگر قادر به شستن نبودی دلیل که خویشی را از خود دور کند

اگر بیند که لباسی از لباس های او کم شد، دلیل که یکی از خویشان او بمیرد.

 

 

4 نظر

 1. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم ک میخوایم بریم مشهد داریم وسایل مون جمع میکنیم(جمعیتی_)میخوایم بریم بعد عمه ام جوراب های عموم رو داد من بشورم و من شستم و خودش نگاه کرد ک من تمییز شستم یا ن؟وگفت ک تمییز شستم بعد اومدیم خونه مون با داماد و یکی دیگ از فامیلمون هر کاری میکردیم درمون بسته نمیشد واخر سر هم یک تکه از درمون افتاد و اخرسر با کمک دامادمون در بسته شد میخواستم بدونم تعبیر داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که در آینده به سوگ کسی خواهید نشست.

 2. مارالمارالsays:

  سلام اگر در خواب ببینیم که در مهمانی بزرگ خانوادگی هستی و لباس شب مجللی پوشیدی نمی دونم شاید عروسی کسی از فامیل بود بعد یک چیزی مثل اب البالو جلوی سینه لباسم که اون قسمت لباس سفید و ساتن بود ریخت بعد به جایی مثل دستشویی که شبیه دستشویی خونه یکی از اقوام در واقعیت بود رفتم و با اسکاچ و فکر کنم به کمک خانم دیگری که در مهمونی بود لک لباس و کامل پاک کردم البته تو مهمونی چند نفر دیگه هم لباسشون لک شده بود...تعبیرش چیست؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه بدست آوردن اعتبار و احترام در نزد دیگران و همچنین عزیز شدن نیز تعبیر می شود

 3. نازینازیsays:

  ماشین لباسشوییم خراب بود اومدن درس کردن بعد لباس های پسرم لحاف و پتو رو انداختم بشوره جای چادر نمازم نشد به نظرتون تعبیر خاصی داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله به این علامت است که شما با وجود اینکه خطاهایی در زندگی خود داشته اید ولی به خوبی در دین و ایمان خود معتقد هستید و در خطی ثابت حرکت میکنید

 4. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم یه مرد میخواست منو بکشه داشتم لباس میشستم با یه نفر بهش میگفتم تند آب بکش الان با اسلحه میاد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بدخواهانی را نشان میدهد که هیچگاه موفق به رساندن زیان به شخص شما نیستند