تعبیر خواب مرد مرده برهنه

تعبیر خواب مردان برهنه ای که فوت کرده اند از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی خواب ببیند مرد و یا تعدادی از مردان برهنه را میبیند که قبلا ایشان از دنیا رفته اند دلیل بر کم شدن برکت و نعمت و یا فقیر و بیماری است

تعبیر خواب بدن برهنه مرد از دیدگاه شیخ طوسی: نشانه ای از از دست رفتن ارزش های اخلاقی و منحرف شدن به سمت کارهای ناپسند و زشت است اگر دختر و یا زنی خواب مرد برهنه ای را ببیند که قصد شوخی کردن و یا بازی با او را دارد دلیل بر اینکه توسط نزدیکترین فرد خانواده اش گمراه شود

تعبیر خواب مرد نیمه برهنه:به این معنا است که براى رسیدن به اهداف خود باید توقعات خود را کم کنید تا دچار نا امیدى نشوید.

تعبیر خواب بدن برهنه مرد:به این معنا است که دچار گرفتارى و مشکلات خواهید شد.

اگر کسی در خواب ببیند که مرد یا مردان برهنه ای قصد دارند تا او را اذیت کنند یا او را مورد تجاوز قرار دهند چه تعبیری دارد:

سخن خوش و لطیف بود، یا بوسه است که از فرزند و عیال یابد یا به دوستی دهد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...