تعبیر خواب دعوا با پدر زن

خواب دیدم که با پدر زنم دارم دعوا میکنم و به همدیگه پریدیم و خلاصه فحش و فحش کاری میکردیم و بقیه هم قصد داشتند تا جلوی دعوا را بگیرند و من و اون را از هم جدا میکردند تعبیرش چیست؟

اگر کسی خواب ببیند که با پدر همسر خود (پدر زن) جدال میکند دلیل بر اینکه از طرف نزدیکترین افرادش آزرده و رنجور می شود اگر شما درباره چیز خاصی خواب می بینید الزاما همیشه آن چیزی نیست که در تصویر می بینید خواب ها با زبانی بسیار سمبلیک با آدمی سخن میگویند رویا نزدیک مغرب درست نیست و تعبیر ندارد زیرا از پری شکم است تا یک سوم از شب هم بی تعبیر است

اگر کسی خواب ببیند که با پدر زنش در حال جر و بحث کردن یا درگیری فیزیکی و لفظی است دلیل بر اینکه با فردی جدید در زندگی اشنا خواهد شد که قصد دارد تا نظم زندگی و آرامش شما را بستاند

ادوارد در جای دیگه دعوا و بحث با پدر زن را نشانه ی محبت و ابراز لطف از سوی دیگران معنی کرده اند

اگر شما از همدیگر جدا شدید و به دعوا با خوشی و دوستی پایان دادید دلیل حاجت روائی بود اگر سر و صورتش را شکستی و خونی جاری شد دلیل که به  ظلم و فساد گراید و امر به معروف به جا نیاورد.اگر مانع دعوا شدی و برای اشتی پیش دستی نمودی از غم و اندوه نجات یافتی و گناهانت بخشید شود

اگر در مجلس مهمانی با پدر زنت دعوا کردی بیانگر آن است که دچار اختلاف و درگیری خواهی شد یا اینکه با مشکلی در زندگی مواجه میشوی یا مشکل شما حل نمی شود مگر با فرد عاقلی مشورت کنی

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...