تعبیر خواب دعوا با خواهر شوهر

خواب دیدم که دارم با خواهر شوهرم بشدت دعوا میکنم و سر همدیگه مدام داد میزنیم درگیری و جدال به جایی نزدیک شد که همدیگه را کتک زدیم و من با ترس از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه:

اگر کسی خواب ببیند با خواهر شوهر خود در حال درگیری فیزیکی یا لفظی است دلیل بر اینکه وصلت پسر و یا دختری جوان در خانواده ی او به هم میپاشد و کار ان ها به طلاق و جدایی کشیده میشود

اگر خواب ببینی که خواهر شوهر خود را کتک میزنی و از سر و صورتش خون جاری میشود دلیل بر بیماری یا مرگ زود هنگام یکی از بستگان شماست

تعبیر خواب جدال با خواهر از دیدگاه شیخ طوسی: درگیر شدن و یا عصبانیت و دشنام دادن به فامیل هایی همچون خواهر شوهر در خواب بیشتر دلالت بر جدا شدن و یا طلاق است

سوال: سلام خواب دیدم که خواهر شوهرم ما را به خانه ی خود دعوت کرده بود که همگی باهم رفتیم و در خانه ی آن ها بعد از صرف شام و میوه متوجه شدم که پشت سر من حرف های زشت و بدی را زده و باعث قهر کردن و اختلاف من با برادرم شدم منم وسط مهمونی بهش ناسزا و فحش دادم تعبیرش چیه؟

با سلام جویا شوید مطمعن باشید در بین اقوام نزدیکتان دختر یا پسر جوانی به هم علاقمند هستند و قصد دارند تا بزودی با یکدیگر عقد و یا عروسی کنند این خواب شما اگر قبل از اذان صبح روی داده باشد دلالت بر این دارد که در این وصلت و یا امر خیر مشکلات و یا گرفتاری هایی پیش خواهد امد بهتر است با دادن صدقه ای خیر بودن خواب را طلب نمایید

تعبیر خواب دعوا کردن با خواهر شوهر بد جنس فضول و یا تفرقه انداز چیست؟چون خواهر شوهری دارم که همیشه سعی دارد تا در زندگی من و همسرم دخالت کند و هیچوقت تا به حال موفق نشده تا زندگی ما را از هم بپاشد

اگر شما با فردی بد طینت و یا بدخواه در خواب دعوا کنید که فرقی نمیکند خواهر شوهرتان باشد یا ...دلیل بر اینکه بر او پیروز خواهید شوید

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...