تعبیر خواب دعوا با خواهر شوهر

خواب دیدم که دارم با خواهر شوهرم بشدت دعوا میکنم و سر همدیگه مدام داد میزنیم درگیری و جدال به جایی نزدیک شد که همدیگه را کتک زدیم و من با ترس از خواب بیدار شدم تعبیرش چیه:

اگر کسی خواب ببیند با خواهر شوهر خود در حال درگیری فیزیکی یا لفظی است دلیل بر اینکه وصلت پسر و یا دختری جوان در خانواده ی او به هم میپاشد و کار ان ها به طلاق و جدایی کشیده میشود

اگر خواب ببینی که خواهر شوهر خود را کتک میزنی و از سر و صورتش خون جاری میشود دلیل بر بیماری یا مرگ زود هنگام یکی از بستگان شماست

تعبیر خواب جدال با خواهر از دیدگاه شیخ طوسی: درگیر شدن و یا عصبانیت و دشنام دادن به فامیل هایی همچون خواهر شوهر در خواب بیشتر دلالت بر جدا شدن و یا طلاق است

سوال: سلام خواب دیدم که خواهر شوهرم ما را به خانه ی خود دعوت کرده بود که همگی باهم رفتیم و در خانه ی آن ها بعد از صرف شام و میوه متوجه شدم که پشت سر من حرف های زشت و بدی را زده و باعث قهر کردن و اختلاف من با برادرم شدم منم وسط مهمونی بهش ناسزا و فحش دادم تعبیرش چیه؟

با سلام جویا شوید مطمعن باشید در بین اقوام نزدیکتان دختر یا پسر جوانی به هم علاقمند هستند و قصد دارند تا بزودی با یکدیگر عقد و یا عروسی کنند این خواب شما اگر قبل از اذان صبح روی داده باشد دلالت بر این دارد که در این وصلت و یا امر خیر مشکلات و یا گرفتاری هایی پیش خواهد امد بهتر است با دادن صدقه ای خیر بودن خواب را طلب نمایید

تعبیر خواب دعوا کردن با خواهر شوهر بد جنس فضول و یا تفرقه انداز چیست؟چون خواهر شوهری دارم که همیشه سعی دارد تا در زندگی من و همسرم دخالت کند و هیچوقت تا به حال موفق نشده تا زندگی ما را از هم بپاشد

اگر شما با فردی بد طینت و یا بدخواه در خواب دعوا کنید که فرقی نمیکند خواهر شوهرتان باشد یا ...دلیل بر اینکه بر او پیروز خواهید شوید

 

1 نظر

  1. فاطمه حسنیفاطمه حسنیsays:

    سلام خواب دیدم به خاهر شوهر و مادر شوهر بدذات خود مدام سرکوفت میزنم و با آنها دعوا دارم تعبیرش چیست؟؟

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      دعوا یا کتک کاری با بستگان شوهر به نشانه ی آرامش در زندگی و دور شدن افراد مزاحم است