تعبیر خواب چیدن یا ریختن آجر

در همین باره یعنی تعبیر خواب آجر چینی یا ریختن ناگهانی آجر های دیوار و یا ساختمان های بند و کوتاه چند معنی و تفسیر جالب وجود دارد

اگر کسی خواب ببینید که ریزش اجر های ساختمانی را مشاهده میکند دلیل بر اینکه بزرگترین آرزوهایی را که در سر می پروراند از دست میدهد شکست های مالی پی در پی نیز از معانی همین خواب است،روزی یکی از جوانان بنزد معبری میرود و خواب خود را اینگونه تعریف میکند در خیابان به همراه چند نفر از دوستانم  ایستاده بودم و به بنای بزرگی که از آجر و خشت ساخته شده بود مشاهده میکردیم ناگهان تمام این بنا ریزش کرد و گرد و خاکی زیادی به راه افتاد از دیدن این اتفاق حسابی ترسیده بودیم و پا به فرار گذاشتیم تا بلایی به سرمان نیاید معنی این خواب چیست ؟

شیخ معبر او را اینگونه پاسخ داد: تو در اینده ی نزدیک برای فعالیت مالی ریسک بزرگی میکنی و متاسفانه در این معامله یا در این تجارت خسارت بزرگی خواهی دید

تعبیر خواب خانه آجری از دیدگاه شیخ طوسی:صداقت صمیمیت و حمایت از دوستان است

تعبیر خواب پرتاب آجر نشانه ی تعلق خاطر پایدار است

تعبیر خواب آجر چیدن دلیل بر صلح دین و خرد و ثواب اخری است که وی را حاصل شود

تعبیر خواب آجر از دیدگاه ادوارد :به این معنا است که یکی از اعضای خانواده ی شما دچار مشکل و سختی خواهد شد

اگر کسی در رویای خود ببیند که با تکه اجری بزرگ به سر یکی میزند و سر او را میشکند و خون جاری شده را می بیند دلیل بر اینکه به بیماری دردناک مبتلا میشود و یا اینکه بر سر راه او افرادی ناباب و با نیت پلید قرار خواهند گرفت که او را کمراه میسازند

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...