تعبیر خواب بوسیدن زن دایی

اگر کسی خواب ببیند که زن دایی خود را میبوسد چه تعبیری دارد؟خب تا جایی که اطلاع داریم زن دایی جزو افراد نامحرم برای هر فردی محسوب میشود پس بوسیدن و یا دست دادن با زن دایی در خواب به تاویل انجام عمل و یا کاری زشت و ناپسند است

ادوارد در این باره گفته است بوسیدن نانحرمانی همانند زن دایی در خواب دلیل بر این است که در فکر و ذهن تصمیمی برای انجام عمل و یا کاری گناه گرفته شده است

شیخ طوسی بوسه زدن به گونه ی محارمی همچون زن دایی را نشانه ی مسیر و یا گناه و یا عمل قبیح دانسته اتد

با سلام خواب دیدم که به منزل زن دایی ام مهمانی دعوت شده بودم و سپس زن داییم از من خواست تا او را در بفل ذبگیرم و ببوسم چه تعبیری دارد؟

بهتر است در صورت مشاهده ی چنین رویاهایی

س از بیدار شدن نسبت به دادن صدقه اقدام کنیم چرا که نوید و یا خبری از انجام کاری گناه را میدهند

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...