تعبیر خواب شکسته شدن شیشه پنجره

تعیبیر خواب خرد شدن و یا شکسته شدن شیشه منزل را دراین مطلب از توپ تاپ از دیدگاه چند معبر شاهد هستید,خواب دیدم که همگی در خانه نشسته بودیم که ناگهانی شیشه های خانه بر اثر خوردن ضربه شکستند و فرو ریختند چه معنی و چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شکستن شیشه پنجره از دیدگاه جابر مغربی: دیدن شیشه در خواب میتواند نشانه معشوق باشد اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه میدهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود

تعبیر خواب شیشه شکسته پنجره از دیدگاه ادوراد : خرد شدن و فرو ریختن شیشه های خانه نشانه ی دل شکسته شدن و افسردگی و غم است,شخصی به نزد یکی از معبران در زمان مصر رسید و خواب خود را چنین بازگو کرد خواب دیدم که به همراه پدر و مادر در منزل خودمان نشسته بوددیم و شخصی از بیرون با سنگ به طرف شیشه خانه ما زد و شیشه ها شکسته شدند چه تعبیری دارد؟ تاویل این خواب این است که دل شما بخاطر وابستگی و یا علاقه ای که به جنس مخالف خود دارید شکسته میشود و علت ان مخالفت های اطرفیان نزدیک از طرف دختر است

در هر صورت خواب شکستن شیشه خوب نیست و بیشتر دلیل بر غم افسردگی بیمار شدن و یا در اکثر موارد شکست عشقی و جدایی از عشق است

تعبیر خواب شکستن شیشه ماشین از دیدگاه شیخ طوسی : اگر کسی در خواب ببینید که شیشه های خودروی شخصی اش و فرقی ندارد با چه مدلی باشد بشکند دلیل بر اینکه کسی صد راه شما شود

تعبیر خواب شکستن شیشه ساعت: کوتاه شدن عمر و کم شدن برکت در زندگی از تعابیر خواب شکسته شدن شیشه ساعت های لوکس دیواری و یا مچی است

تعبیر خواب شکستن شیشه مغازه: مال و یا دارایی کسب شده حرام و یا انجام کار قبیح و ناپسن در کسب و کار معنی این خواب است

سایر خواب ها مانند شکستن شیشه عینک شیشه آکواریوم عطر و یا میز های دکوری دلیل بر زن هستند

 دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتکار خانه است، لکن ثباتش نباشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنی بخورد. اگر دید شیشه بشکست، دلیل که زن بمیرد.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند. اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

 

18 نظر

 1. سمانهسمانهsays:

  سلام . من دیدم حیاط منزل پر از شیشه خورده شده بود طوری ک نمیشد راه رفت . من عصبانی شدم و با جارو شروع کردم همه رو جمع کردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده خوب و روشني خواهي داشت

 2. حمیدحمیدsays:

  سلام خواب دیدم روی لبه طاقچه ایستاده ام و برای پنجره‌ای با کمک کسی که نمیشناسمش توری میاندازم که در آخر کار آن شخص یک شیشه بزرگ پشت توری میاندازد و من از کار او خرسند میشوم تعبیر این خواب چیست؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستان شما برای شما کاری انجام خواهد داد که باعث رضایت و خشنودی شما می شود

 3. آرزوآرزوsays:

  سلام خواب دیدم درومحکم فشار دادم به شیشه بالا وشیشه در شکست تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در این روزها دل مرده و یا غمگین شدید بدانید که از تعبیر همین رویاست و اما این حالت بزودی از بین خواهد رفت

 4. لطفا جواب بدیدلطفا جواب بدیدsays:

  سلام من دو تا خواب دیدم. من ب تازگی عزیزانم فوت شدن . اول خواب دیدم ک شیشه خانه ما شکسته و داشتم خورده شیشه ها را جمع میکردم. و خواب دومم ک بعدش دیدم این که دیدم عروسی برادرم هست که (تازه فوت شدن)و من لباس پوشیدم و براشون میرقصیدم.و ور اخر پرسیدم کت و شلوارت رو از کجا گرفتی گفت بابا بهم هدیه داده.البته من این خواب رو ساعت ده و نیم ظهر دیدم و خانم هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هر دو رویا نشان دهنده ی وارد شدن شوک های ناگهانی در زندگی شما و ایجاد غم غصه و رنج برای شماست شکستن شیشه دلالت بر شکسته شدن دل شما و عروسی برادر نشانگر دیدن داغ عزیزان ست

 5. هانيههانيهsays:

  سلام اميدوارم حالتون خوب باشه من خواب ديدم يك ماشين نو خريدم .سوارش هم شده بودم ولي ديدم شيشه هاش با بالابر شيشه بالا ميرفت ولي با دست ؛ راحت دوباره ميتونستي شيشه ها رو بديم پايين ..از اين ناراحت بودم كه دزد راحت ميتونه شيشه رو بده پايين و ماشين رو بدزده ! با وجودي هم كه صفر بود تعجب كردم .شيشه جلو هم نداشت بجاي شيشه مشما داشت و اينو تازه فهميدم . خواهرم هم همش سرزنشم ميكرد كه اين چه ماشين صفري كه خريدي.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ‏‎‏‎زندگی خوب و خوشی خواهید داشت و کودکانی درستکار و زیبا هم خواهید داشت و در کنار خانواده تان خوشبخت میشوید.

 6. هلنهلنsays:

  سلام وقتتون بخیر ببخشید لطفا جواب دهید، من خواب دیدم که کار اداری انجام میدم داشتم از کوچه رد میشدم یه پسری داخل اداره دعوا میکرد شیشه اداره رو شکست و خرده هاش به طرف منم پرتاب شدم ولی خواب چیزی برام اتفاق نیفتاد زودی رد شدم. دخترم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای مزاحمت کوچکی است که بعضی از افراد جنس مخالفتان برای شما ایجاد میکنند که خوشبختانه نگران کننده و یا مهم نیست

 7. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم کنارپنجره بابچه ی شیرخوارم خوابیده بودم وشیر میدادم که ناگهان آسمان سیاه شد گلوله برفهای به اندازه ی قدآدم به شیشه برخوردوریخت روی پسرم یک ساله ام من هم زودبرفهای ریخته شده روی پسرم راتمیزمیکردم باخنده وشک که ازخواب بیدارشدم الان هم نگران خوابم هستم چون همیشه درست درمیاد اگه تعبیرش روزودبگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از نظر شرایط فیزیکی و جسمی کمی به بیماری و شرایط نامساعد مبتلا خواهید شد که خیلی زود رفع خواهد شد و جای آن را سلامتی و تندرستی کامل خواهد گرفت.

 8. خاطرهخاطرهsays:

  سلام خواب دیدم موزاییک کف حمام خانه قدیمی مادرم شکسته رفتم تعدادشو ببینم همزمان پنجره حمام درامد و شیشه حمام هم شکست اولش ناراحت شدم ولی بعد تو فکرم این بود که پنجره رو نمیتونم عوض کنم ولی شیشه رو عوض میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی غم و بیماری خفیف برای مادربزرگ شماست

 9. خاطرهخاطرهsays:

  سلام خواب دیدم موزاییک کف حمام خانه قدیمی مادرم شکسته رفتم تعدادشو ببینم همزمان پنجره حمام درامد و شیشه حمام هم شکست اولش ناراحت شدم ولی بعد تو فکرم این بود که پنجره رو نمیتونم عوض کنم ولی شیشه رو عوض میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستن پنجره در این خواب نشانه ی دلشکستگی یکی از دوستانتان بخاطر موضوعی در زمینه عشق است

 10. رهارهاsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم با دوستم میرم مسجد،تو خواب کفش تازه خریده بودم، تو خواب چن بار میرم مسجد ولی سری آخر یادم رفت کفشم را داخل کیسه بزارم با کفش داخل مسجد راه رفتم بعدش که متوجه شدم با کاغذ دستمالی زودی پاک کردم در ضمن تو خواب کفشها مو تازه خریده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 11. ساراساراsays:

  سلام ترک خوردن شیشه یا خش گیر موبایل در خواب چه معنی داره..به طوریکه باز هم قابل استفاده باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت تصمیم مهمی که به تاخیر افتاده است.

 12. کمال رضاییکمال رضاییsays:

  سلام من خواب دیدم یه دیوار بود پنجره های شیشه ای و فلزی داشت و من داشتم شیشه ها رو با دستمال تمیز میکردم ولی شیشه ها خش داشتن به هر حال تمیزشون کردم.بعد یه دیوار کنار پنجره بود خراب شد ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تمیز کردن شیشه های پنجره به گفته ی دکتر مدنی به تعبیر پاک شدن لکه هایی از غم و ناامیدی در زندگی شماست و این خوب است

 13. فرشتهفرشتهsays:

  سلام خواب دیدم بر اثر رعد برق تمام شیشه های خونمون ترک برداشت ولی نریخت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی هست که شما را در رفتار و گفتار مثبتی که دارید الگو و نمونه قرار داده است، این شخص از نزدیکان و یا دوستان شما می باشد.

 14. بهرادبهرادsays:

  من در خواب دیدم که تمام شیشه های مسجد محله مون خورد شد وافتادن زمین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خورد شدن شیشه های اماکن مقدس مانند مسجد بیانگر زیادن شدن ظلم و بی عدالتی در دیاری است که در آن زندگی میکنید

 15. علیعلیsays:

  درود بر شما خواب دیدم یک اتوبوس واژگون شده و شیشه جلو ترک خورده وانگار مالک اتوبوس منم« کلا ماشین ندارم» بعد انگار شیشه ها و حتی درب خانه ی من خراب شده خواستم بدونم تعبیرش چیه. سپاس از شما.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجا که در دنیای واقعی صاحب ماشین نیستید هیچ خطر و یا تهدیدی در کار نیست و خیر است

 16. رزاق شکورزاق شکوsays:

  خواب دیدم با مادرم داخل یک مغازه بودیم صاحب مغازه بی احترامی کرد منم با یه چاقو بزرگ به او حمله ور شدم و شیشه ویترن مغازه رو شکستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حواست را جمع کن چون همین روزها شانس در خانه‌ات را به صدا درمی‌آورد. مشکل ذهنت را مشغول کرده که به خوبی و خوشی تمام می‌شود. یک نفر از اعضای سالمند خانواده در مسئله مهمی کمکت می‌کند.

 17. رزاق شکورزاق شکوsays:

  سلام خواب دیدم باران شدیدی میبارید و من در یک جای بلند قرار گرفته بودم و دیدم که دیوار خانه ی دو نفر از اقوام زیر اب رفته و اب هم گل الود بود و بعد من از انجا رد شدم وبه یک اتاق که متعلق به خودم بود رسیدم و به داخل اتاق رفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت ناراحتی ها و یا گرفتاری های مختصری است که برای خویشان نزدیک شما رقم میخورد اما ماندگار نیستند

 18. نسریننسرینsays:

  سلام خواب دیدم شیشه جلوی ماشین قسمت پایین سمت شاگرد در جا خرد شده یعنی نریخته بود ولی وقتی دقت کردم دیدم یک سوراخ بزرگ هم داره اندازه مشت دست خیلی ناراحت شدم ولی وقتی دیدم چیزی از ماشین دزدیده نشده کمی آرومتر شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد.