تعبیر خواب شکسته شدن شیشه پنجره

تعیبیر خواب خرد شدن و یا شکسته شدن شیشه منزل را دراین مطلب از توپ تاپ از دیدگاه چند معبر شاهد هستید,خواب دیدم که همگی در خانه نشسته بودیم که ناگهانی شیشه های خانه بر اثر خوردن ضربه شکستند و فرو ریختند چه معنی و چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شکستن شیشه پنجره از دیدگاه جابر مغربی: دیدن شیشه در خواب میتواند نشانه معشوق باشد اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه میدهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود

تعبیر خواب شیشه شکسته پنجره از دیدگاه ادوراد : خرد شدن و فرو ریختن شیشه های خانه نشانه ی دل شکسته شدن و افسردگی و غم است,شخصی به نزد یکی از معبران در زمان مصر رسید و خواب خود را چنین بازگو کرد خواب دیدم که به همراه پدر و مادر در منزل خودمان نشسته بوددیم و شخصی از بیرون با سنگ به طرف شیشه خانه ما زد و شیشه ها شکسته شدند چه تعبیری دارد؟ تاویل این خواب این است که دل شما بخاطر وابستگی و یا علاقه ای که به جنس مخالف خود دارید شکسته میشود و علت ان مخالفت های اطرفیان نزدیک از طرف دختر است

در هر صورت خواب شکستن شیشه خوب نیست و بیشتر دلیل بر غم افسردگی بیمار شدن و یا در اکثر موارد شکست عشقی و جدایی از عشق است

تعبیر خواب شکستن شیشه ماشین از دیدگاه شیخ طوسی : اگر کسی در خواب ببینید که شیشه های خودروی شخصی اش و فرقی ندارد با چه مدلی باشد بشکند دلیل بر اینکه کسی صد راه شما شود

تعبیر خواب شکستن شیشه ساعت: کوتاه شدن عمر و کم شدن برکت در زندگی از تعابیر خواب شکسته شدن شیشه ساعت های لوکس دیواری و یا مچی است

تعبیر خواب شکستن شیشه مغازه: مال و یا دارایی کسب شده حرام و یا انجام کار قبیح و ناپسن در کسب و کار معنی این خواب است

سایر خواب ها مانند شکستن شیشه عینک شیشه آکواریوم عطر و یا میز های دکوری دلیل بر زن هستند

 دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتکار خانه است، لکن ثباتش نباشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنی بخورد. اگر دید شیشه بشکست، دلیل که زن بمیرد.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند. اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

 

51 نظر

 1. سمانهسمانهsays:

  سلام . من دیدم حیاط منزل پر از شیشه خورده شده بود طوری ک نمیشد راه رفت . من عصبانی شدم و با جارو شروع کردم همه رو جمع کردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده خوب و روشني خواهي داشت

 2. حمیدحمیدsays:

  سلام خواب دیدم روی لبه طاقچه ایستاده ام و برای پنجره‌ای با کمک کسی که نمیشناسمش توری میاندازم که در آخر کار آن شخص یک شیشه بزرگ پشت توری میاندازد و من از کار او خرسند میشوم تعبیر این خواب چیست؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستان شما برای شما کاری انجام خواهد داد که باعث رضایت و خشنودی شما می شود

 3. آرزوآرزوsays:

  سلام خواب دیدم درومحکم فشار دادم به شیشه بالا وشیشه در شکست تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در این روزها دل مرده و یا غمگین شدید بدانید که از تعبیر همین رویاست و اما این حالت بزودی از بین خواهد رفت

 4. لطفا جواب بدیدلطفا جواب بدیدsays:

  سلام من دو تا خواب دیدم. من ب تازگی عزیزانم فوت شدن . اول خواب دیدم ک شیشه خانه ما شکسته و داشتم خورده شیشه ها را جمع میکردم. و خواب دومم ک بعدش دیدم این که دیدم عروسی برادرم هست که (تازه فوت شدن)و من لباس پوشیدم و براشون میرقصیدم.و ور اخر پرسیدم کت و شلوارت رو از کجا گرفتی گفت بابا بهم هدیه داده.البته من این خواب رو ساعت ده و نیم ظهر دیدم و خانم هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هر دو رویا نشان دهنده ی وارد شدن شوک های ناگهانی در زندگی شما و ایجاد غم غصه و رنج برای شماست شکستن شیشه دلالت بر شکسته شدن دل شما و عروسی برادر نشانگر دیدن داغ عزیزان ست

 5. هانيههانيهsays:

  سلام اميدوارم حالتون خوب باشه من خواب ديدم يك ماشين نو خريدم .سوارش هم شده بودم ولي ديدم شيشه هاش با بالابر شيشه بالا ميرفت ولي با دست ؛ راحت دوباره ميتونستي شيشه ها رو بديم پايين ..از اين ناراحت بودم كه دزد راحت ميتونه شيشه رو بده پايين و ماشين رو بدزده ! با وجودي هم كه صفر بود تعجب كردم .شيشه جلو هم نداشت بجاي شيشه مشما داشت و اينو تازه فهميدم . خواهرم هم همش سرزنشم ميكرد كه اين چه ماشين صفري كه خريدي.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ‏‎‏‎زندگی خوب و خوشی خواهید داشت و کودکانی درستکار و زیبا هم خواهید داشت و در کنار خانواده تان خوشبخت میشوید.

 6. هلنهلنsays:

  سلام وقتتون بخیر ببخشید لطفا جواب دهید، من خواب دیدم که کار اداری انجام میدم داشتم از کوچه رد میشدم یه پسری داخل اداره دعوا میکرد شیشه اداره رو شکست و خرده هاش به طرف منم پرتاب شدم ولی خواب چیزی برام اتفاق نیفتاد زودی رد شدم. دخترم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای مزاحمت کوچکی است که بعضی از افراد جنس مخالفتان برای شما ایجاد میکنند که خوشبختانه نگران کننده و یا مهم نیست

 7. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم کنارپنجره بابچه ی شیرخوارم خوابیده بودم وشیر میدادم که ناگهان آسمان سیاه شد گلوله برفهای به اندازه ی قدآدم به شیشه برخوردوریخت روی پسرم یک ساله ام من هم زودبرفهای ریخته شده روی پسرم راتمیزمیکردم باخنده وشک که ازخواب بیدارشدم الان هم نگران خوابم هستم چون همیشه درست درمیاد اگه تعبیرش روزودبگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از نظر شرایط فیزیکی و جسمی کمی به بیماری و شرایط نامساعد مبتلا خواهید شد که خیلی زود رفع خواهد شد و جای آن را سلامتی و تندرستی کامل خواهد گرفت.

 8. خاطرهخاطرهsays:

  سلام خواب دیدم موزاییک کف حمام خانه قدیمی مادرم شکسته رفتم تعدادشو ببینم همزمان پنجره حمام درامد و شیشه حمام هم شکست اولش ناراحت شدم ولی بعد تو فکرم این بود که پنجره رو نمیتونم عوض کنم ولی شیشه رو عوض میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی غم و بیماری خفیف برای مادربزرگ شماست

 9. خاطرهخاطرهsays:

  سلام خواب دیدم موزاییک کف حمام خانه قدیمی مادرم شکسته رفتم تعدادشو ببینم همزمان پنجره حمام درامد و شیشه حمام هم شکست اولش ناراحت شدم ولی بعد تو فکرم این بود که پنجره رو نمیتونم عوض کنم ولی شیشه رو عوض میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستن پنجره در این خواب نشانه ی دلشکستگی یکی از دوستانتان بخاطر موضوعی در زمینه عشق است

 10. رهارهاsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم با دوستم میرم مسجد،تو خواب کفش تازه خریده بودم، تو خواب چن بار میرم مسجد ولی سری آخر یادم رفت کفشم را داخل کیسه بزارم با کفش داخل مسجد راه رفتم بعدش که متوجه شدم با کاغذ دستمالی زودی پاک کردم در ضمن تو خواب کفشها مو تازه خریده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 11. ساراساراsays:

  سلام ترک خوردن شیشه یا خش گیر موبایل در خواب چه معنی داره..به طوریکه باز هم قابل استفاده باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت تصمیم مهمی که به تاخیر افتاده است.

 12. کمال رضاییکمال رضاییsays:

  سلام من خواب دیدم یه دیوار بود پنجره های شیشه ای و فلزی داشت و من داشتم شیشه ها رو با دستمال تمیز میکردم ولی شیشه ها خش داشتن به هر حال تمیزشون کردم.بعد یه دیوار کنار پنجره بود خراب شد ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تمیز کردن شیشه های پنجره به گفته ی دکتر مدنی به تعبیر پاک شدن لکه هایی از غم و ناامیدی در زندگی شماست و این خوب است

 13. فرشتهفرشتهsays:

  سلام خواب دیدم بر اثر رعد برق تمام شیشه های خونمون ترک برداشت ولی نریخت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی هست که شما را در رفتار و گفتار مثبتی که دارید الگو و نمونه قرار داده است، این شخص از نزدیکان و یا دوستان شما می باشد.

 14. بهرادبهرادsays:

  من در خواب دیدم که تمام شیشه های مسجد محله مون خورد شد وافتادن زمین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خورد شدن شیشه های اماکن مقدس مانند مسجد بیانگر زیادن شدن ظلم و بی عدالتی در دیاری است که در آن زندگی میکنید

 15. علیعلیsays:

  درود بر شما خواب دیدم یک اتوبوس واژگون شده و شیشه جلو ترک خورده وانگار مالک اتوبوس منم« کلا ماشین ندارم» بعد انگار شیشه ها و حتی درب خانه ی من خراب شده خواستم بدونم تعبیرش چیه. سپاس از شما.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجا که در دنیای واقعی صاحب ماشین نیستید هیچ خطر و یا تهدیدی در کار نیست و خیر است

 16. رزاق شکورزاق شکوsays:

  خواب دیدم با مادرم داخل یک مغازه بودیم صاحب مغازه بی احترامی کرد منم با یه چاقو بزرگ به او حمله ور شدم و شیشه ویترن مغازه رو شکستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حواست را جمع کن چون همین روزها شانس در خانه‌ات را به صدا درمی‌آورد. مشکل ذهنت را مشغول کرده که به خوبی و خوشی تمام می‌شود. یک نفر از اعضای سالمند خانواده در مسئله مهمی کمکت می‌کند.

 17. رزاق شکورزاق شکوsays:

  سلام خواب دیدم باران شدیدی میبارید و من در یک جای بلند قرار گرفته بودم و دیدم که دیوار خانه ی دو نفر از اقوام زیر اب رفته و اب هم گل الود بود و بعد من از انجا رد شدم وبه یک اتاق که متعلق به خودم بود رسیدم و به داخل اتاق رفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت ناراحتی ها و یا گرفتاری های مختصری است که برای خویشان نزدیک شما رقم میخورد اما ماندگار نیستند

 18. نسریننسرینsays:

  سلام خواب دیدم شیشه جلوی ماشین قسمت پایین سمت شاگرد در جا خرد شده یعنی نریخته بود ولی وقتی دقت کردم دیدم یک سوراخ بزرگ هم داره اندازه مشت دست خیلی ناراحت شدم ولی وقتی دیدم چیزی از ماشین دزدیده نشده کمی آرومتر شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد.

 19. میترامیتراsays:

  سلامن خواب دیدم شیشه پنجره بود و من با مشت شیشه رو میشکوندم و نگران دستم بودم بعد هر ضربهع دستمو نگه میکردم ولی دستم طوریش نشد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه دستتان خراشی بر نداشته است یعنی کسانی با زدن حرف های بیهوده قصد آزارتان را دارند ولی شما به آن ها اهمیتی نخواهید داد

 20. NasiNasisays:

  سلام من خواب دیدم شیشه قاب عکس (عکس مامانم) افتاد شکست خیلی نگرانم :( تعبیرش لطفا بگید!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستن قاب عکس مادرتان در این رویا بیانگر کم شدن طول عمر ایشان است ( آیه اول سوره انعام را سه مرتبه اول صبح بخوانید مطعمن باشید تعبیر خواب خنثی می شود )

 21. الهامالهامsays:

  سلام ، عاجزانه ازتون خواهش میکنم هرچه زودتر خوابم رو تعبیر کنید ....خواب دیدم خونه مادربزرگم هستیم و با خاله هام یه ظرف مث حلبی رو گذاشتیم بعد توش لیوان شیشه ای ميشکونيم و ازین کار هم احساس شادی میکردیم .. اما اینجور نبود که ليوانارو محکم بکوبیم ... در آخر وقتی حلبی پر از شیشه خورده شد خاله م صدام زد بیا آخرین لیوان و هم بشکون- نا گفته نماند این ليوانا از قبل انگار خیلی سالم نبودن و ترک داشتن - منم آخرین لیوان و ک ترک داشت خیلی آروم روی بقیه خورده شیشه ها گذاشتم و یعنی به شکلی ک اونم تبدیل شد ب شیشه شکسته..البته این قطعات شیشه همه بزرگ بودن و از ظرف حلبی بیرون نميريختن و دست مون هم اصلا زخم یا خراش بر نميداشت ... من عاشق هستم ممکنه به این موضوع ارتباطی داشته باشه ؟ و در شرایط خیلی حساسی از لحاظ زندگی شخصی درس و آینده به سر میبرم آیا به این ارتباط داره؟ ممنون میشم سریع تعبیر کنید ?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها باید منتظر یک خبر و یا یک اتفاق خوش باشی. در موقعیت فعلی‌ات به تجربه‌های تازه‌ای دست پیدا می‌کنی که برایت سودمند خواهد بود.

 22. نینانیناsays:

  سلام...من خواب دیدم جایی بودم..دیدم یه عده ای رو تو یه ساختمونی راه ندادن...انگار من بعدها دوباره ازونجا داشتم رد میشذم...دیدم اون یه عده در شیشه ای ساختمون رو شکونده بوذن که برن داخل...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌گیری. اما نباید ناراحت باشی چون همه اینها از روی دوست داشتن و علاقه زیاد به توست.

 23. MinMinsays:

  سلام.من دعای ختم گرفتم ک می خوانم یکی گشایش درازدواج.از فردی ک خواستگاری کرده زده زیرش ناراحتم.خواب دیدم خونمون را مثل اینکه دوباره داریم میسازیم.من چایی می دادم هرکی مشغول ی کاری.بعد شیشه های درب و پنجره راگذاشته بودن اینو من نزدیک نشدم بهش چایی برسونم یهو مادرم متو جه شد پسرعمومه.متاهل هس.قبلا بهم علاقه داشت و ازم خواستگاری کرده بود.مادرم دیدش دیگه تصویرشم یهو واضح شد ک شیشه میذاشته برا پنجره ها وازش عذر خواست وپذیرایی کردیم.واین شغلش این نیست.ومن دیگه جاهای دیگه ازخونه رفتم سرمیکشیدم .وسرگرم کار شدیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نجات پیدا کردن از مشکلات مالی

 24. درسادرساsays:

  سلام من خواب دیدم که شب بود منوداداش کوچیکم ویه خانم که نمیدونم مامانم بودیانه توی یک قسمت وایستاده بودیم روبه رومون دریاچه بود یه پسری اومددسته منوگرفت وکشوندم گفت بیابریم سوارماشین بشیم منم دست داداشموگرفتم وبااون خانم بدوبدورفتیم سمت ماشینه اون پسر دره عقبوبرامون بازکردونشستیم توماشین ماشینه مدل بالایی بودبه رنگ مشکی من کنارپنجره نشستم وداداشمم نشوندم وسط یک پسردیگه ای هم بودنشست جلوکنارراننده راننده همون پسری بودکه دستموکشوندسمت ماشین بعدازچنددقیقه رسیدیم به یک پارک ازماشین پیاده شدیم حس میکنم اون خانم واون پسره که کنارراننده نشسته بودهمدیگرودوست دارن وباهمن وراننده ماشینم عاشقه منه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فکر کردن در مورد مسئله مهم و به تفکرات صحیح عمل کردن از شکست و سر افکندگی جلو گیری می کند .قبل و بعد از انجام کارها به آن فکر کنید.

 25. نرگس شهبازینرگس شهبازیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم شیشه پنجره آشپزخانه یه هوایی ترک خورد و همسرم اومد اون قسمت ترک خورده رو جدا کرد و برد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

 26. مهسامهساsays:

  سلام ما در واقعیت شیشه های نورگیر خونمون رو کامل عوض کردیم دیشب بعد از نماز صبح خواب دیدم که باد و باران شدیدی شده تقریبا هوا هم گرگ و میش بود و شیشه های اون جا نصفه شون ترک برداشته و یه قسمت هاییش شکسته و اکثرشون شل شده بودن در حالی که داشتند میریختند و من پدرم رو صدا زدم بهشون اطلاع دادم که این اتفاق افتاده اون اومد و سعی کرد شیشه های شل شده رو سرجاشون محکم کنه و تعویض اون هارو واسه یه روز دیگه موکول کرد،تعبیر خوابم چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گویای توفیقی است که به دست می‌آورید

 27. امین والی زادهامین والی زادهsays:

  سلام من تازه کنکور دادم و از نظرم کنکورم خیلی عالی بود من نذر کرده ام که پدربزرگ و مادربزرگم و عمه ام را به مشهد ببرم اما بنا به خسگی زیادم از کنکور ترجیح دادم که من و مادرم ابتدا تنهایی به مشهد برویم سپس انها را در ماه بعد ببریم. این تصمیم داشت کم کم عملی میشد تا اینکه خواب دیدم در حرم اقا امام رضا هستم که من وارد روضه رضوان شدم, و وقتی که وارد شدم. مردم میگفتن ,مراسم غبارگیری حرم است و درب ضریح مطهر رو باز کردن و 2نفر از دوستان کنکور ام را دیدم(که زیاد هم البته درس خوان نیستن) که داشتنوارد ضریح شدن وشیشه های ضریح را درمیاوردن که ناگهان تعداد زیادی از شیشه ها را شکستند. میخواستم بدونم تعبیر این خواب من اگه میشه حتما به من بگید. ممنونم......

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.

 28. H.mH.msays:

  سلام من خواب دیدم ک انگار یک شی ب پنجره اتاقم برخورد کرد وترک خورد در همون حال ب سقف نگاه کردم دیدم ک سقف باد کرده و درحال ریختنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دردسر و ناراحتی، رنجش

 29. ساراساراsays:

  سلام..در خواب دیدم فردی که به من علاقه داره به شیشه های پنجره اش کاغذایی که توش یه چیزی نوشته چسبونده..ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مقابل ضربه‌ای که به شما می‌خورد از خود دفاع می‌کنید

 30. اولدوزاولدوزsays:

  با تشکر قبلی من خواب دیدم یکی از دوستانم بهم شیشه ی میزم که امانت پیشش بود رو بهم برگردوند اما دیدم شیشه بی کیفیتی رو جای اون شیشه ی اصلی بهم داده و حتی شکسته هست... بهش پس دادم و خواستم شیشه های اصل خودم رو پس بده و بالاخره پس گرفتم و گذاشتم جاش روی میز

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ، علامت آن است که اقبال به شما رو خواهد کرد.

 31. میترامیتراsays:

  سلام من خواب دیدم شوهر سابقم توی تراس خونه هست و من در رو روش بستم بعد اون شیشه تراس رو شکست اما جرات نمی کرد وارد خونه بشه

 32. النازالنازsays:

  سلام، نامزد من فوت کرده و ساعت دومادیشو دادم به مامانش، ولی تو خواب دیدم موقع تمیز کردن خونه ساعت نامزدم و کلی طلا و یا بدلیجات پیدا کردم، و ساعتش هنوز کار میکرد من دستم کردم و ساعت خودمم دستم کردم و ی ساعت دیگه هم بود اونم دستم کردم، میشه تعبیرش رو بگید منظور از ساعت مرده چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادى مقتدر از شما حمايت خواهند كرد.

 33. رومینا معظمیرومینا معظمیsays:

  سلام ، من خواب دیدم که ساعت روی دیوار که نمیدونم خونه کی بود حتی ساعش هم مال خونه ما نبود ترکید شیشه اش خرد شد ریخت روی من ، خرده شیشه ها زخمیم نکرد ولی به بدنم ضربه زد و کوبیده شد که دردم گرفت و حتی توی دهنم هم ریخته شد . لطفا برام تعبیرش کنید ، ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر درگیری با مشکلات است

 34. moji sharifumoji sharifusays:

  سلام من خواب دیدم شیشه از دستم افتاد شکست.میشه سریع جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افتادن شیشه از دست بلا را از سمت شما دور می سازد و خوب است همانطور که میدانید در دنیای واقعی نیز در صورت بروز چنین اتفاقی اطرافیان میگوید قضاو بلا بوده است

 35. النازالنازsays:

  سلام خسته نباشید من دوباره اون خواب رو دیدم، دیدم طلا و ساعت طلا پیدا کردم، اما مطمئن نبودم طلا هستن ميخواستم ببرم زرگری ببینم طلان،آیا تعبیر خاصی داره من خواب تکراری دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از فرصت هایی که ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها ناپدید خواهند شد.

 36. sara karimisara karimisays:

  خواب دیدم شیشه ی خانه ی قبلی مان که چندروز پیش تحویل صاحب خانه دادیمش شکست و خورده شیشه های آن به من چسبید پسر و عروس صاحب خانه نیز با هم قهر کرده بودند و عروسش به قهر رفته بود ولی در خوابم مشخص بود که عروس به خانه باز میگردد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکست شیشه های پنجره منزل سابقتان ، بیانگر بروز نگرانی و ناراحتی یکباره برای صاحبانه ی جدید است

 37. صوناصوناsays:

  سلام لطفاً خواب منم تعبیر کنید دیدم از کوچه‌ای با خواهرم رد میشدم یه عده آدم عجیب رژه می‌رفتند بعد یه دفعه از جایی که ما رد میشدیم خرده های درشت شیشه از بالا روی سر ما ریخت من هم دستامو روی سر خواهرم گرفته بودم اومدیم یه طرف دیگه از اونجا هم شیشه روی سرمون ریخت و سر و دست من زخمی شد مادرم که جلوتر بود برگشت و گفت ولی پدربزرگت (فوت شده) گفته بود برای رضا( پسر خالم) این اتفاق میفته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بزرگی و مقام در آینده

 38. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من نیم ساعت قبل اذان صبح خواب دیدم در یک مکان گردشگری خیلی زیبایی هستیم که یکهو شیشه های یه ماشین سنگین که تو اون مکان بود خود ب خود فرو میریزه و تکه تیش تو کمر یکی از بستگانم میره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان میدهد یک صحنه ی دلخراش و یا تاسف بار را از نزدیک مشاهده خواهید کرد

 39. نریماننریمانsays:

  سلام استاد ...خواهرم خواب دیده که : همه ی ما خوابیدیم و یه دختر میاد پنجره ی مارو میزنه که منو صدا میزنه و منم بیدار بوده ام بعدش بابام بیدار میشه میره دستشویی و من زیر پتو قاعم میشم بعدش اون دختره دوباره پنجره رو میزنه و منو صدا میزنه و بعدش با اون دختره دست هم دیگرو میگیریم و سوار یه ماشین سفید میشیم و میریم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقایع اضطراب آور و آزار دهنده کمتر در زندگیتان روی می‌دهد

 40. رضا شکوریرضا شکوریsays:

  عرض سلام وخسته نباشید خواب دیدم با مشت هفت هشت شیشه پنجره خونمونو شکستم انگار که عصبی بودم میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیان میدارد که صبر و یا تحمل شما اخیرا رو به کاهش است و نمی توانید بعضی از امور خود را بخوبی کنترل نمایید

 41. امیرامیرsays:

  سلام من تو کتابخونه با دوستام نشسته بودم یهو یه پسره از فامیلمون اومد هی با دستش میزد به شیشع هرچی گفتیم وای نساد دتا دستش تا بازو بریده شد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلخوری کوتاه مدت تعبیر می شود

 42. حسنی رفیقحسنی رفیقsays:

  باسلام خدمت ادمین اگه میشه ایمیل اولیمو پاک کنید چون ی متنو جا انداختم خواب دیدم خونمون عروسی بود ولی نمیدونم عروسی داداشم ک الان متاهله بود یا فک میکردم هنوز مجرد و ازدواج نکرده ولی عروسیش بود بعد احساس کردم تو عروسی دعواشد رفتم ببینم چی شده دیدم 2نفر بین هم بحث یا دعواشون شده بود ک تااومدم مردم اونارو ازهم جداکرده بودن،رفتم سراغ در شیشه ها ی در خرد شده بودن منو 2تا از خانمای دیگه ک یکیشونو میشناختم باجارو وخاک روبه خرده شیشه هارو جمع کردیم اون خانمی ک میشناختم خرده شیشه های داخل خونه روبه روی در رو ومن خرده شیشه های روی پله هارو جمع میکردم باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خرده شیشه ها ، جشن عروسی هر دو نشان دهنده ی اتفاقی هستند که ممکن است سبب ناراحتی و یا گرفتاری روحی تازه برای برادرتان شود

 43. مهنامهناsays:

  سلام من خواب دیدم که پنجره رو باز کردم و به پنجره روبرویی نگاه کردم و پسری رو دیدم که بهش تعلق خاطر دارم اون هم منو نگاه کرد و وقتی متوجه شدم سریع پنجره رو بستم و همون موقع از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنای آن رو به رو شدن با منظری است که روحیه و حالتان را بهتر می کند

 44. پارساپارساsays:

  سلام. در یک اتاق سرد گیر افتاده بودم. و مردی از پشت پنجره شروع به شکستن شیشه های پنجره کرد. شیشه ها از ارتفاع به پایین پرت میشدند و به کسی آسیبی نمیرسید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از جانب افراد بزرگ عزیز و صاحب شخصیت منفعت خواهید دید

 45. AzarAzarsays:

  سلام من خواب دیدم که میخواستم سوار ماشین شم بعد راننده شروع به حرکت کرد و من یه سنگ پرت کردم سمت ماشین و شیشه ماشین خورد شد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بطور کاملا ناخواسته سبب دلخوری یکی از اطرافیان می شوید

 46. RezaRezasays:

  سلام من خواب ديدم كه پدرم با برادرم در بازار حركت ميكنه و من ميبينم كه پدرم شيشه ي در مغازش كه شكسته شده رو تعويض ميكنه كه من تصور ميكنم كه شيشه اي كه ميخاد بندازه بزرگتر از اندازه اي است كه پنجره ي در داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوب است و خبر از درآمد مالی بیشتر برای خانواده ی پدرتان در ایام پیش رو میدهد.

 47. shahrishahrisays:

  سلام خسته نباشید بنده خواب دیدم دارم از دست یه افرادی فرار میکردم برای نجات خودم شیشه یک ساختمان را با پا شکستم وارد ساختمان شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است برای انجام بعضی از کارها پافشاری کنید و یا فقط نظر خودتان را به دیگری تحمیل کنید.

 48. مریممریمsays:

  سلام..ممنون از تعبیرخوابتون..من یه شیشه گلاب دارم که برای روحیم گلابشو میزنم به صورتم..دیشب خواب دیدم از دستم افتاد و شکست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، شکسته شدن این شیشه نمی تواند آثار بدی داشته باشد و فراموش نکنید گلاب غم را از زندگی انسان میزداید.حال فرقی ندارد بطری آن در رویایتان سالم باشد یا شکسته شده.

 49. NiloofarabiNiloofarabisays:

  سلام من خواب دیدم دشمنام خیلی اذیتم میکنن درست همونطوری که تو زندگی واقعی اذیتم میکنن منم کاری از دستم بر نمیاد میگم شما عاقبت کارهاتون رو میبینید و به خدا میسپارمش بعد داشتم هندونه میخوردم خونه اونا پوستش رو که پرت میکردم بیرون شیشه ایوانشون که خیلی بزرگ بود خورد به اون خورد شد ولی نریخت خونه شونم عروسی بود که کلا خیلی باعزت احترام بودن و تو واقیت هم هستن منم همش تحقیر میردن تو واقیت هم اینطوریه منو تحقیر میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، می باید مراقب اطراف خود باشید ، احتمال دارد بعضی از آشنایان با زدن زخم زبان شما را برنجانند.

 50. راحله نادیراحله نادیsays:

  با سلام و خدا قوت من خواب دیدم که همسر سابقم از مسافرت اومده و برای من هم سوغاتی آورده و همینطور که داشتیم حرف میزدیم باد می اومد و یکهو دو تا برگ پاییزی به شیشه پنجره ای که خیلی بزرگ بود خورد و ایشون گفت الان شیشه پنجره میشکنه.و یکهو شیشه پنجره شکست و ذره ذره شد اما یک قسمتهایی که داخل چارچوب مونده بود رو من درآوردم و بعدشم همه خورده شیشه ها رو با جارو جمع کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در این ایام ذهنت و فکر و خیالت درگیر بعضی از مسائل حاشیه ای می شود ، بهتر است کمی کنترل و صبر بیشتری از خود نشان دهی

 51. فرزانهفرزانهsays:

  سلام من خواب دیدم یه اقایی پدرمو برد تو تراس یه جایی و درواقع اون مرد براش خطرناک بود و من از ترس با هر چی دم دستم اومد شیشه ها رو شکستم پدرم هم از اونطرف سعی میکرد و شیشه ها خیلی محکم بودن،وقتی داشتم اینکارو میکردم مثه یه نفر که ب نظر میومد خواهرم باشه کمک میکرد ک شیشه رو بشکنه اما من خواهر ندارم و فقط برادر دارم،تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان میدهد که بعضی از اشتباهات توسط برخی از افراد خانواده صورت میگیرد که میتواند باعث بوجود آمدن ناراحتی شود