تعبیر خواب شکسته شدن شیشه پنجره

تعیبیر خواب خرد شدن و یا شکسته شدن شیشه منزل را دراین مطلب از توپ تاپ از دیدگاه چند معبر شاهد هستید,خواب دیدم که همگی در خانه نشسته بودیم که ناگهانی شیشه های خانه بر اثر خوردن ضربه شکستند و فرو ریختند چه معنی و چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شکستن شیشه پنجره از دیدگاه جابر مغربی: دیدن شیشه در خواب میتواند نشانه معشوق باشد اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه میدهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود

تعبیر خواب شیشه شکسته پنجره از دیدگاه ادوراد : خرد شدن و فرو ریختن شیشه های خانه نشانه ی دل شکسته شدن و افسردگی و غم است,شخصی به نزد یکی از معبران در زمان مصر رسید و خواب خود را چنین بازگو کرد خواب دیدم که به همراه پدر و مادر در منزل خودمان نشسته بوددیم و شخصی از بیرون با سنگ به طرف شیشه خانه ما زد و شیشه ها شکسته شدند چه تعبیری دارد؟ تاویل این خواب این است که دل شما بخاطر وابستگی و یا علاقه ای که به جنس مخالف خود دارید شکسته میشود و علت ان مخالفت های اطرفیان نزدیک از طرف دختر است

در هر صورت خواب شکستن شیشه خوب نیست و بیشتر دلیل بر غم افسردگی بیمار شدن و یا در اکثر موارد شکست عشقی و جدایی از عشق است

تعبیر خواب شکستن شیشه ماشین از دیدگاه شیخ طوسی : اگر کسی در خواب ببینید که شیشه های خودروی شخصی اش و فرقی ندارد با چه مدلی باشد بشکند دلیل بر اینکه کسی صد راه شما شود

تعبیر خواب شکستن شیشه ساعت: کوتاه شدن عمر و کم شدن برکت در زندگی از تعابیر خواب شکسته شدن شیشه ساعت های لوکس دیواری و یا مچی است

تعبیر خواب شکستن شیشه مغازه: مال و یا دارایی کسب شده حرام و یا انجام کار قبیح و ناپسن در کسب و کار معنی این خواب است

سایر خواب ها مانند شکستن شیشه عینک شیشه آکواریوم عطر و یا میز های دکوری دلیل بر زن هستند

 دیدن شیشه به خواب، دلیل زن باشد و گویند، دلیل بر خدمتکار خانه است، لکن ثباتش نباشد. اگر دید که شیشه به وی دادند، دلیل که زنی درویش بخواهد. اگر بیند که در شیشه روغن گل یا روغن بنفشه بود، دلیل که زنی توانگر بخواهد و دیندار اگر بیند که از آن شیشه شراب انار یا شراب به خورد، دلیل است مال زنی بخورد. اگر دید شیشه بشکست، دلیل که زن بمیرد.
جابرمغربی گوید: اگر بیند که شیشه چیزی خوشبو است، دلیل است بیمار گردد.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  معبران نوشته اند شیشه بطری زن است و محتوای آن مال زن است یا کامی است که از زن گرفته می شود. اگر در خواب فقط شیشه ببینیم اشاره کلی است به زن و بیشتر باید دید که درون شیشه چیست یا شیشه برای چه هدف و منظوری فراهم آمده است. شیشه هائی که درون آن ها مشروبات الکلی می ریزند اشاره ای هستند به فساد و تباهی و گناه. اگر شیشه ای داریم که درون آن آب ریخته ایم نشان آن است که از جانب زن یا همسر بیننده خواب امنیت و راحت پدید می آید. اگر شیشه رنگی باشد نوع رنگ اهمیت پیدا می کند. اصولا شیشه های رنگی اشاره به مشکلات هستند ولی اندکی تفاوت بین آن ها وجود دارد. شیشه سرخ دعوا و خشم و غضب است. سیاه خوب نیست و زرد نشان آن است که دری از فرج مقابل شما وجود دارد و چنان چه مشکلی در زندگیتان هست با همت و اراده می توانید آن مشکل را رفع نمائید. اگرشیشه شکسته بود نشان از شکستگی دل است.

 


132 نظر

 1. سمانهسمانهsays:

  سلام . من دیدم حیاط منزل پر از شیشه خورده شده بود طوری ک نمیشد راه رفت . من عصبانی شدم و با جارو شروع کردم همه رو جمع کردن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   آینده خوب و روشني خواهي داشت

 2. حمیدحمیدsays:

  سلام خواب دیدم روی لبه طاقچه ایستاده ام و برای پنجره‌ای با کمک کسی که نمیشناسمش توری میاندازم که در آخر کار آن شخص یک شیشه بزرگ پشت توری میاندازد و من از کار او خرسند میشوم تعبیر این خواب چیست؟ ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یکی از دوستان شما برای شما کاری انجام خواهد داد که باعث رضایت و خشنودی شما می شود

 3. آرزوآرزوsays:

  سلام خواب دیدم درومحکم فشار دادم به شیشه بالا وشیشه در شکست تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در این روزها دل مرده و یا غمگین شدید بدانید که از تعبیر همین رویاست و اما این حالت بزودی از بین خواهد رفت

 4. لطفا جواب بدیدلطفا جواب بدیدsays:

  سلام من دو تا خواب دیدم. من ب تازگی عزیزانم فوت شدن . اول خواب دیدم ک شیشه خانه ما شکسته و داشتم خورده شیشه ها را جمع میکردم. و خواب دومم ک بعدش دیدم این که دیدم عروسی برادرم هست که (تازه فوت شدن)و من لباس پوشیدم و براشون میرقصیدم.و ور اخر پرسیدم کت و شلوارت رو از کجا گرفتی گفت بابا بهم هدیه داده.البته من این خواب رو ساعت ده و نیم ظهر دیدم و خانم هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هر دو رویا نشان دهنده ی وارد شدن شوک های ناگهانی در زندگی شما و ایجاد غم غصه و رنج برای شماست شکستن شیشه دلالت بر شکسته شدن دل شما و عروسی برادر نشانگر دیدن داغ عزیزان ست

 5. هانيههانيهsays:

  سلام اميدوارم حالتون خوب باشه من خواب ديدم يك ماشين نو خريدم .سوارش هم شده بودم ولي ديدم شيشه هاش با بالابر شيشه بالا ميرفت ولي با دست ؛ راحت دوباره ميتونستي شيشه ها رو بديم پايين ..از اين ناراحت بودم كه دزد راحت ميتونه شيشه رو بده پايين و ماشين رو بدزده ! با وجودي هم كه صفر بود تعجب كردم .شيشه جلو هم نداشت بجاي شيشه مشما داشت و اينو تازه فهميدم . خواهرم هم همش سرزنشم ميكرد كه اين چه ماشين صفري كه خريدي.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ‏‎‏‎زندگی خوب و خوشی خواهید داشت و کودکانی درستکار و زیبا هم خواهید داشت و در کنار خانواده تان خوشبخت میشوید.

 6. هلنهلنsays:

  سلام وقتتون بخیر ببخشید لطفا جواب دهید، من خواب دیدم که کار اداری انجام میدم داشتم از کوچه رد میشدم یه پسری داخل اداره دعوا میکرد شیشه اداره رو شکست و خرده هاش به طرف منم پرتاب شدم ولی خواب چیزی برام اتفاق نیفتاد زودی رد شدم. دخترم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به معنای مزاحمت کوچکی است که بعضی از افراد جنس مخالفتان برای شما ایجاد میکنند که خوشبختانه نگران کننده و یا مهم نیست

 7. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم کنارپنجره بابچه ی شیرخوارم خوابیده بودم وشیر میدادم که ناگهان آسمان سیاه شد گلوله برفهای به اندازه ی قدآدم به شیشه برخوردوریخت روی پسرم یک ساله ام من هم زودبرفهای ریخته شده روی پسرم راتمیزمیکردم باخنده وشک که ازخواب بیدارشدم الان هم نگران خوابم هستم چون همیشه درست درمیاد اگه تعبیرش روزودبگید ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از نظر شرایط فیزیکی و جسمی کمی به بیماری و شرایط نامساعد مبتلا خواهید شد که خیلی زود رفع خواهد شد و جای آن را سلامتی و تندرستی کامل خواهد گرفت.

 8. خاطرهخاطرهsays:

  سلام خواب دیدم موزاییک کف حمام خانه قدیمی مادرم شکسته رفتم تعدادشو ببینم همزمان پنجره حمام درامد و شیشه حمام هم شکست اولش ناراحت شدم ولی بعد تو فکرم این بود که پنجره رو نمیتونم عوض کنم ولی شیشه رو عوض میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه ی غم و بیماری خفیف برای مادربزرگ شماست

 9. خاطرهخاطرهsays:

  سلام خواب دیدم موزاییک کف حمام خانه قدیمی مادرم شکسته رفتم تعدادشو ببینم همزمان پنجره حمام درامد و شیشه حمام هم شکست اولش ناراحت شدم ولی بعد تو فکرم این بود که پنجره رو نمیتونم عوض کنم ولی شیشه رو عوض میکنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستن پنجره در این خواب نشانه ی دلشکستگی یکی از دوستانتان بخاطر موضوعی در زمینه عشق است

 10. رهارهاsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم با دوستم میرم مسجد،تو خواب کفش تازه خریده بودم، تو خواب چن بار میرم مسجد ولی سری آخر یادم رفت کفشم را داخل کیسه بزارم با کفش داخل مسجد راه رفتم بعدش که متوجه شدم با کاغذ دستمالی زودی پاک کردم در ضمن تو خواب کفشها مو تازه خریده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیت پاک، آراستگی و دینداری در شما به حد کمال میباشد.

 11. ساراساراsays:

  سلام ترک خوردن شیشه یا خش گیر موبایل در خواب چه معنی داره..به طوریکه باز هم قابل استفاده باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت تصمیم مهمی که به تاخیر افتاده است.

 12. کمال رضاییکمال رضاییsays:

  سلام من خواب دیدم یه دیوار بود پنجره های شیشه ای و فلزی داشت و من داشتم شیشه ها رو با دستمال تمیز میکردم ولی شیشه ها خش داشتن به هر حال تمیزشون کردم.بعد یه دیوار کنار پنجره بود خراب شد ممنون میشم اگه تعبیرش رو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تمیز کردن شیشه های پنجره به گفته ی دکتر مدنی به تعبیر پاک شدن لکه هایی از غم و ناامیدی در زندگی شماست و این خوب است

 13. فرشتهفرشتهsays:

  سلام خواب دیدم بر اثر رعد برق تمام شیشه های خونمون ترک برداشت ولی نریخت تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی هست که شما را در رفتار و گفتار مثبتی که دارید الگو و نمونه قرار داده است، این شخص از نزدیکان و یا دوستان شما می باشد.

 14. بهرادبهرادsays:

  من در خواب دیدم که تمام شیشه های مسجد محله مون خورد شد وافتادن زمین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خورد شدن شیشه های اماکن مقدس مانند مسجد بیانگر زیادن شدن ظلم و بی عدالتی در دیاری است که در آن زندگی میکنید

 15. علیعلیsays:

  درود بر شما خواب دیدم یک اتوبوس واژگون شده و شیشه جلو ترک خورده وانگار مالک اتوبوس منم« کلا ماشین ندارم» بعد انگار شیشه ها و حتی درب خانه ی من خراب شده خواستم بدونم تعبیرش چیه. سپاس از شما.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجا که در دنیای واقعی صاحب ماشین نیستید هیچ خطر و یا تهدیدی در کار نیست و خیر است

 16. رزاق شکورزاق شکوsays:

  خواب دیدم با مادرم داخل یک مغازه بودیم صاحب مغازه بی احترامی کرد منم با یه چاقو بزرگ به او حمله ور شدم و شیشه ویترن مغازه رو شکستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   حواست را جمع کن چون همین روزها شانس در خانه‌ات را به صدا درمی‌آورد. مشکل ذهنت را مشغول کرده که به خوبی و خوشی تمام می‌شود. یک نفر از اعضای سالمند خانواده در مسئله مهمی کمکت می‌کند.

 17. رزاق شکورزاق شکوsays:

  سلام خواب دیدم باران شدیدی میبارید و من در یک جای بلند قرار گرفته بودم و دیدم که دیوار خانه ی دو نفر از اقوام زیر اب رفته و اب هم گل الود بود و بعد من از انجا رد شدم وبه یک اتاق که متعلق به خودم بود رسیدم و به داخل اتاق رفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به علامت ناراحتی ها و یا گرفتاری های مختصری است که برای خویشان نزدیک شما رقم میخورد اما ماندگار نیستند

 18. نسریننسرینsays:

  سلام خواب دیدم شیشه جلوی ماشین قسمت پایین سمت شاگرد در جا خرد شده یعنی نریخته بود ولی وقتی دقت کردم دیدم یک سوراخ بزرگ هم داره اندازه مشت دست خیلی ناراحت شدم ولی وقتی دیدم چیزی از ماشین دزدیده نشده کمی آرومتر شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شخصی در حق شما بدی و شرارتی خواهد کرد اما شما او را مورد عفو و بزرگواری خود قرار خواهید داد.

 19. میترامیتراsays:

  سلامن خواب دیدم شیشه پنجره بود و من با مشت شیشه رو میشکوندم و نگران دستم بودم بعد هر ضربهع دستمو نگه میکردم ولی دستم طوریش نشد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اینکه دستتان خراشی بر نداشته است یعنی کسانی با زدن حرف های بیهوده قصد آزارتان را دارند ولی شما به آن ها اهمیتی نخواهید داد

 20. NasiNasisays:

  سلام من خواب دیدم شیشه قاب عکس (عکس مامانم) افتاد شکست خیلی نگرانم :( تعبیرش لطفا بگید!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکستن قاب عکس مادرتان در این رویا بیانگر کم شدن طول عمر ایشان است ( آیه اول سوره انعام را سه مرتبه اول صبح بخوانید مطعمن باشید تعبیر خواب خنثی می شود )

 21. الهامالهامsays:

  سلام ، عاجزانه ازتون خواهش میکنم هرچه زودتر خوابم رو تعبیر کنید ....خواب دیدم خونه مادربزرگم هستیم و با خاله هام یه ظرف مث حلبی رو گذاشتیم بعد توش لیوان شیشه ای ميشکونيم و ازین کار هم احساس شادی میکردیم .. اما اینجور نبود که ليوانارو محکم بکوبیم ... در آخر وقتی حلبی پر از شیشه خورده شد خاله م صدام زد بیا آخرین لیوان و هم بشکون- نا گفته نماند این ليوانا از قبل انگار خیلی سالم نبودن و ترک داشتن - منم آخرین لیوان و ک ترک داشت خیلی آروم روی بقیه خورده شیشه ها گذاشتم و یعنی به شکلی ک اونم تبدیل شد ب شیشه شکسته..البته این قطعات شیشه همه بزرگ بودن و از ظرف حلبی بیرون نميريختن و دست مون هم اصلا زخم یا خراش بر نميداشت ... من عاشق هستم ممکنه به این موضوع ارتباطی داشته باشه ؟ و در شرایط خیلی حساسی از لحاظ زندگی شخصی درس و آینده به سر میبرم آیا به این ارتباط داره؟ ممنون میشم سریع تعبیر کنید ?

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها باید منتظر یک خبر و یا یک اتفاق خوش باشی. در موقعیت فعلی‌ات به تجربه‌های تازه‌ای دست پیدا می‌کنی که برایت سودمند خواهد بود.

 22. نینانیناsays:

  سلام...من خواب دیدم جایی بودم..دیدم یه عده ای رو تو یه ساختمونی راه ندادن...انگار من بعدها دوباره ازونجا داشتم رد میشذم...دیدم اون یه عده در شیشه ای ساختمون رو شکونده بوذن که برن داخل...تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این روزها مورد انتقاد و سرزنش قرار می‌گیری. اما نباید ناراحت باشی چون همه اینها از روی دوست داشتن و علاقه زیاد به توست.

 23. MinMinsays:

  سلام.من دعای ختم گرفتم ک می خوانم یکی گشایش درازدواج.از فردی ک خواستگاری کرده زده زیرش ناراحتم.خواب دیدم خونمون را مثل اینکه دوباره داریم میسازیم.من چایی می دادم هرکی مشغول ی کاری.بعد شیشه های درب و پنجره راگذاشته بودن اینو من نزدیک نشدم بهش چایی برسونم یهو مادرم متو جه شد پسرعمومه.متاهل هس.قبلا بهم علاقه داشت و ازم خواستگاری کرده بود.مادرم دیدش دیگه تصویرشم یهو واضح شد ک شیشه میذاشته برا پنجره ها وازش عذر خواست وپذیرایی کردیم.واین شغلش این نیست.ومن دیگه جاهای دیگه ازخونه رفتم سرمیکشیدم .وسرگرم کار شدیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نجات پیدا کردن از مشکلات مالی

 24. درسادرساsays:

  سلام من خواب دیدم که شب بود منوداداش کوچیکم ویه خانم که نمیدونم مامانم بودیانه توی یک قسمت وایستاده بودیم روبه رومون دریاچه بود یه پسری اومددسته منوگرفت وکشوندم گفت بیابریم سوارماشین بشیم منم دست داداشموگرفتم وبااون خانم بدوبدورفتیم سمت ماشینه اون پسر دره عقبوبرامون بازکردونشستیم توماشین ماشینه مدل بالایی بودبه رنگ مشکی من کنارپنجره نشستم وداداشمم نشوندم وسط یک پسردیگه ای هم بودنشست جلوکنارراننده راننده همون پسری بودکه دستموکشوندسمت ماشین بعدازچنددقیقه رسیدیم به یک پارک ازماشین پیاده شدیم حس میکنم اون خانم واون پسره که کنارراننده نشسته بودهمدیگرودوست دارن وباهمن وراننده ماشینم عاشقه منه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فکر کردن در مورد مسئله مهم و به تفکرات صحیح عمل کردن از شکست و سر افکندگی جلو گیری می کند .قبل و بعد از انجام کارها به آن فکر کنید.

 25. نرگس شهبازینرگس شهبازیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم شیشه پنجره آشپزخانه یه هوایی ترک خورد و همسرم اومد اون قسمت ترک خورده رو جدا کرد و برد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانة آن است که اعمال ناپسند دیگران به شما زیان خواهد رساند .

 26. مهسامهساsays:

  سلام ما در واقعیت شیشه های نورگیر خونمون رو کامل عوض کردیم دیشب بعد از نماز صبح خواب دیدم که باد و باران شدیدی شده تقریبا هوا هم گرگ و میش بود و شیشه های اون جا نصفه شون ترک برداشته و یه قسمت هاییش شکسته و اکثرشون شل شده بودن در حالی که داشتند میریختند و من پدرم رو صدا زدم بهشون اطلاع دادم که این اتفاق افتاده اون اومد و سعی کرد شیشه های شل شده رو سرجاشون محکم کنه و تعویض اون هارو واسه یه روز دیگه موکول کرد،تعبیر خوابم چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گویای توفیقی است که به دست می‌آورید

 27. امین والی زادهامین والی زادهsays:

  سلام من تازه کنکور دادم و از نظرم کنکورم خیلی عالی بود من نذر کرده ام که پدربزرگ و مادربزرگم و عمه ام را به مشهد ببرم اما بنا به خسگی زیادم از کنکور ترجیح دادم که من و مادرم ابتدا تنهایی به مشهد برویم سپس انها را در ماه بعد ببریم. این تصمیم داشت کم کم عملی میشد تا اینکه خواب دیدم در حرم اقا امام رضا هستم که من وارد روضه رضوان شدم, و وقتی که وارد شدم. مردم میگفتن ,مراسم غبارگیری حرم است و درب ضریح مطهر رو باز کردن و 2نفر از دوستان کنکور ام را دیدم(که زیاد هم البته درس خوان نیستن) که داشتنوارد ضریح شدن وشیشه های ضریح را درمیاوردن که ناگهان تعداد زیادی از شیشه ها را شکستند. میخواستم بدونم تعبیر این خواب من اگه میشه حتما به من بگید. ممنونم......

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که برای کسب لذت به کارهایی بیهوده دست خواهید زد.

 28. H.mH.msays:

  سلام من خواب دیدم ک انگار یک شی ب پنجره اتاقم برخورد کرد وترک خورد در همون حال ب سقف نگاه کردم دیدم ک سقف باد کرده و درحال ریختنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دردسر و ناراحتی، رنجش

 29. ساراساراsays:

  سلام..در خواب دیدم فردی که به من علاقه داره به شیشه های پنجره اش کاغذایی که توش یه چیزی نوشته چسبونده..ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در مقابل ضربه‌ای که به شما می‌خورد از خود دفاع می‌کنید

 30. اولدوزاولدوزsays:

  با تشکر قبلی من خواب دیدم یکی از دوستانم بهم شیشه ی میزم که امانت پیشش بود رو بهم برگردوند اما دیدم شیشه بی کیفیتی رو جای اون شیشه ی اصلی بهم داده و حتی شکسته هست... بهش پس دادم و خواستم شیشه های اصل خودم رو پس بده و بالاخره پس گرفتم و گذاشتم جاش روی میز

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ، علامت آن است که اقبال به شما رو خواهد کرد.

 31. میترامیتراsays:

  سلام من خواب دیدم شوهر سابقم توی تراس خونه هست و من در رو روش بستم بعد اون شیشه تراس رو شکست اما جرات نمی کرد وارد خونه بشه

 32. النازالنازsays:

  سلام، نامزد من فوت کرده و ساعت دومادیشو دادم به مامانش، ولی تو خواب دیدم موقع تمیز کردن خونه ساعت نامزدم و کلی طلا و یا بدلیجات پیدا کردم، و ساعتش هنوز کار میکرد من دستم کردم و ساعت خودمم دستم کردم و ی ساعت دیگه هم بود اونم دستم کردم، میشه تعبیرش رو بگید منظور از ساعت مرده چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افرادى مقتدر از شما حمايت خواهند كرد.

 33. رومینا معظمیرومینا معظمیsays:

  سلام ، من خواب دیدم که ساعت روی دیوار که نمیدونم خونه کی بود حتی ساعش هم مال خونه ما نبود ترکید شیشه اش خرد شد ریخت روی من ، خرده شیشه ها زخمیم نکرد ولی به بدنم ضربه زد و کوبیده شد که دردم گرفت و حتی توی دهنم هم ریخته شد . لطفا برام تعبیرش کنید ، ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر درگیری با مشکلات است

 34. moji sharifumoji sharifusays:

  سلام من خواب دیدم شیشه از دستم افتاد شکست.میشه سریع جواب بدین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   افتادن شیشه از دست بلا را از سمت شما دور می سازد و خوب است همانطور که میدانید در دنیای واقعی نیز در صورت بروز چنین اتفاقی اطرافیان میگوید قضاو بلا بوده است

 35. النازالنازsays:

  سلام خسته نباشید من دوباره اون خواب رو دیدم، دیدم طلا و ساعت طلا پیدا کردم، اما مطمئن نبودم طلا هستن ميخواستم ببرم زرگری ببینم طلان،آیا تعبیر خاصی داره من خواب تکراری دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از فرصت هایی که ایجاد می شود استفاده کنید وگرنه این فرصت ها ناپدید خواهند شد.

 36. sara karimisara karimisays:

  خواب دیدم شیشه ی خانه ی قبلی مان که چندروز پیش تحویل صاحب خانه دادیمش شکست و خورده شیشه های آن به من چسبید پسر و عروس صاحب خانه نیز با هم قهر کرده بودند و عروسش به قهر رفته بود ولی در خوابم مشخص بود که عروس به خانه باز میگردد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شکست شیشه های پنجره منزل سابقتان ، بیانگر بروز نگرانی و ناراحتی یکباره برای صاحبانه ی جدید است

 37. صوناصوناsays:

  سلام لطفاً خواب منم تعبیر کنید دیدم از کوچه‌ای با خواهرم رد میشدم یه عده آدم عجیب رژه می‌رفتند بعد یه دفعه از جایی که ما رد میشدیم خرده های درشت شیشه از بالا روی سر ما ریخت من هم دستامو روی سر خواهرم گرفته بودم اومدیم یه طرف دیگه از اونجا هم شیشه روی سرمون ریخت و سر و دست من زخمی شد مادرم که جلوتر بود برگشت و گفت ولی پدربزرگت (فوت شده) گفته بود برای رضا( پسر خالم) این اتفاق میفته

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بزرگی و مقام در آینده

 38. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من نیم ساعت قبل اذان صبح خواب دیدم در یک مکان گردشگری خیلی زیبایی هستیم که یکهو شیشه های یه ماشین سنگین که تو اون مکان بود خود ب خود فرو میریزه و تکه تیش تو کمر یکی از بستگانم میره تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان میدهد یک صحنه ی دلخراش و یا تاسف بار را از نزدیک مشاهده خواهید کرد

 39. نریماننریمانsays:

  سلام استاد ...خواهرم خواب دیده که : همه ی ما خوابیدیم و یه دختر میاد پنجره ی مارو میزنه که منو صدا میزنه و منم بیدار بوده ام بعدش بابام بیدار میشه میره دستشویی و من زیر پتو قاعم میشم بعدش اون دختره دوباره پنجره رو میزنه و منو صدا میزنه و بعدش با اون دختره دست هم دیگرو میگیریم و سوار یه ماشین سفید میشیم و میریم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقایع اضطراب آور و آزار دهنده کمتر در زندگیتان روی می‌دهد

 40. رضا شکوریرضا شکوریsays:

  عرض سلام وخسته نباشید خواب دیدم با مشت هفت هشت شیشه پنجره خونمونو شکستم انگار که عصبی بودم میشه لطفا تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیان میدارد که صبر و یا تحمل شما اخیرا رو به کاهش است و نمی توانید بعضی از امور خود را بخوبی کنترل نمایید

 41. امیرامیرsays:

  سلام من تو کتابخونه با دوستام نشسته بودم یهو یه پسره از فامیلمون اومد هی با دستش میزد به شیشع هرچی گفتیم وای نساد دتا دستش تا بازو بریده شد تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دلخوری کوتاه مدت تعبیر می شود

 42. حسنی رفیقحسنی رفیقsays:

  باسلام خدمت ادمین اگه میشه ایمیل اولیمو پاک کنید چون ی متنو جا انداختم خواب دیدم خونمون عروسی بود ولی نمیدونم عروسی داداشم ک الان متاهله بود یا فک میکردم هنوز مجرد و ازدواج نکرده ولی عروسیش بود بعد احساس کردم تو عروسی دعواشد رفتم ببینم چی شده دیدم 2نفر بین هم بحث یا دعواشون شده بود ک تااومدم مردم اونارو ازهم جداکرده بودن،رفتم سراغ در شیشه ها ی در خرد شده بودن منو 2تا از خانمای دیگه ک یکیشونو میشناختم باجارو وخاک روبه خرده شیشه هارو جمع کردیم اون خانمی ک میشناختم خرده شیشه های داخل خونه روبه روی در رو ومن خرده شیشه های روی پله هارو جمع میکردم باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خرده شیشه ها ، جشن عروسی هر دو نشان دهنده ی اتفاقی هستند که ممکن است سبب ناراحتی و یا گرفتاری روحی تازه برای برادرتان شود

 43. مهنامهناsays:

  سلام من خواب دیدم که پنجره رو باز کردم و به پنجره روبرویی نگاه کردم و پسری رو دیدم که بهش تعلق خاطر دارم اون هم منو نگاه کرد و وقتی متوجه شدم سریع پنجره رو بستم و همون موقع از خواب پریدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   معنای آن رو به رو شدن با منظری است که روحیه و حالتان را بهتر می کند

 44. پارساپارساsays:

  سلام. در یک اتاق سرد گیر افتاده بودم. و مردی از پشت پنجره شروع به شکستن شیشه های پنجره کرد. شیشه ها از ارتفاع به پایین پرت میشدند و به کسی آسیبی نمیرسید.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از جانب افراد بزرگ عزیز و صاحب شخصیت منفعت خواهید دید

 45. AzarAzarsays:

  سلام من خواب دیدم که میخواستم سوار ماشین شم بعد راننده شروع به حرکت کرد و من یه سنگ پرت کردم سمت ماشین و شیشه ماشین خورد شد تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بطور کاملا ناخواسته سبب دلخوری یکی از اطرافیان می شوید

 46. RezaRezasays:

  سلام من خواب ديدم كه پدرم با برادرم در بازار حركت ميكنه و من ميبينم كه پدرم شيشه ي در مغازش كه شكسته شده رو تعويض ميكنه كه من تصور ميكنم كه شيشه اي كه ميخاد بندازه بزرگتر از اندازه اي است كه پنجره ي در داره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوب است و خبر از درآمد مالی بیشتر برای خانواده ی پدرتان در ایام پیش رو میدهد.

 47. shahrishahrisays:

  سلام خسته نباشید بنده خواب دیدم دارم از دست یه افرادی فرار میکردم برای نجات خودم شیشه یک ساختمان را با پا شکستم وارد ساختمان شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است برای انجام بعضی از کارها پافشاری کنید و یا فقط نظر خودتان را به دیگری تحمیل کنید.

 48. مریممریمsays:

  سلام..ممنون از تعبیرخوابتون..من یه شیشه گلاب دارم که برای روحیم گلابشو میزنم به صورتم..دیشب خواب دیدم از دستم افتاد و شکست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، شکسته شدن این شیشه نمی تواند آثار بدی داشته باشد و فراموش نکنید گلاب غم را از زندگی انسان میزداید.حال فرقی ندارد بطری آن در رویایتان سالم باشد یا شکسته شده.

 49. NiloofarabiNiloofarabisays:

  سلام من خواب دیدم دشمنام خیلی اذیتم میکنن درست همونطوری که تو زندگی واقعی اذیتم میکنن منم کاری از دستم بر نمیاد میگم شما عاقبت کارهاتون رو میبینید و به خدا میسپارمش بعد داشتم هندونه میخوردم خونه اونا پوستش رو که پرت میکردم بیرون شیشه ایوانشون که خیلی بزرگ بود خورد به اون خورد شد ولی نریخت خونه شونم عروسی بود که کلا خیلی باعزت احترام بودن و تو واقیت هم هستن منم همش تحقیر میردن تو واقیت هم اینطوریه منو تحقیر میکنه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، می باید مراقب اطراف خود باشید ، احتمال دارد بعضی از آشنایان با زدن زخم زبان شما را برنجانند.

 50. راحله نادیراحله نادیsays:

  با سلام و خدا قوت من خواب دیدم که همسر سابقم از مسافرت اومده و برای من هم سوغاتی آورده و همینطور که داشتیم حرف میزدیم باد می اومد و یکهو دو تا برگ پاییزی به شیشه پنجره ای که خیلی بزرگ بود خورد و ایشون گفت الان شیشه پنجره میشکنه.و یکهو شیشه پنجره شکست و ذره ذره شد اما یک قسمتهایی که داخل چارچوب مونده بود رو من درآوردم و بعدشم همه خورده شیشه ها رو با جارو جمع کردم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در این ایام ذهنت و فکر و خیالت درگیر بعضی از مسائل حاشیه ای می شود ، بهتر است کمی کنترل و صبر بیشتری از خود نشان دهی

 51. فرزانهفرزانهsays:

  سلام من خواب دیدم یه اقایی پدرمو برد تو تراس یه جایی و درواقع اون مرد براش خطرناک بود و من از ترس با هر چی دم دستم اومد شیشه ها رو شکستم پدرم هم از اونطرف سعی میکرد و شیشه ها خیلی محکم بودن،وقتی داشتم اینکارو میکردم مثه یه نفر که ب نظر میومد خواهرم باشه کمک میکرد ک شیشه رو بشکنه اما من خواهر ندارم و فقط برادر دارم،تعبیرش چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشان میدهد که بعضی از اشتباهات توسط برخی از افراد خانواده صورت میگیرد که میتواند باعث بوجود آمدن ناراحتی شود

 52. پارساپارساsays:

  سلام خواب دیدم صبح با ماشین همراه دو نفر و شریکم غذا گرفتیم اومدیم سرساختمون و تو راه هم لوله بزرگ آب روانی هم باز هست . در ساختمون رو باز کردم که کارگرام شروع به کار کنن دیدم چند تا از شیشه های پنجره ها شکسته و یه ساعت دیواری رو قفل در ورودی نصب هست که شیشه اون هم شکسته ؛ ناراحت و پریشان شدم بعدش دیدم توپ بازی میکنیم و یه توپ هم از راه دور به سمتم اومد که شوتش کردم به سمت صاحبش . ممنونم توپ تاپ .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، همیشه امیدی برای ادامه دادن هست، از آن غافل مشو و با او همزبان و همدل باش تا به مقصود خود برسی.

 53. شیواشیواsays:

  سلام در رویا در اتاقم بودم پسربچه ایی از پنجره وارد اتاقم شد وشیشه را عوض کرد به حالت طلق کردومتوجه شدم انگار پدرش هم بود که پرده اتاقم را عوض کردند وقابی بسیار زیبا وسفید به پنجره زدند که خیلی شیک وقشنگ بود انگار کل پنجره را با قاب سفید عوض کردندممنون میشوم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نیکوست و این نشان میدهد که حال و هوایتان بواسطه بعضی از اتفاق ها تغییر (مثبت) خواهد کرد

 54. هانیههانیهsays:

  سلام وممنون از سایت عالیتون دیشب خواب دیدم که خواهرم از پنجره اتاقم دارد می اید تو وبلند شدم وگفتم چرا از در نمی ایی ودر را برایش باز کردم در عالم واقعییت اصلا این اتاق در رو به حیاط ندارد وفقط پنجره دارد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است خواهرتان در یک تصمیم گیری کمی عجولانه و بی فکر اقدام کنند.

 55. فاطمهفاطمهsays:

  سلام و درود..من دیشب خواب دیدم که شیشه میز سالن خود به خود شکسه خرده های اون روی قالی ریخته و جاهایی ام سالمه بعد که به اتاقم اومدم شیشه میز اتاقم چند تکه شده بود ولی نه روی زمین افتاده بود نه خرده شیشه ازش ریخته بود فقط چند تکه شده بود و از هم جدا ولی تعجبم اینه که چطور نربخته بود..تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از این مورد میتوانید نیکو یاد کنید و بعضی شکستن ها در رویاهای ما میتوانند در دنیای بیداری مانع از ایجاد زیان یا خدای ناکرده بلا شوند.

 56. NiloofarabiNiloofarabisays:

  سلام مرسی از تعبیرای خوبتون، من دیدم که لب پنجره با ارامش دراز کشیدم از بیرون ماه رو می دیدم(امکان افتادنم نبود یعنی کلا افتادن به ذهنم نمیومد) مثل این که پنجره باز بود یا شیشه نداشت،داداشم با دوستش کنار اون ماه بودن (شبیه کارتون بود تا واقعی نور میداد و زیبا بود به شکل دختر موفرفری بود منم موهام فره مثل من بود) دوست داداشم بهش میگفت که تو ماه داری کنارت اشاره به من میکرد مگفت بذار این مال من باشه (هردوتاشونم 14 15 سالشونه) بعد اومدن اتاقی که من توش بودم اونام لب پنجره نشستن ولی من کنارشون وسایل گذاشتم که نیوفتن ‌من رفتم یه اتاق دیگه اونجا کنار پنجره صدای مادر بزرگم که با عموی بابام حرف میزدن میومد در مورد من میگفتن( حرفایی که مشکل واقعی توی زندگیمه من از طرف خانواده عموی بابام که منو از بچه گی میخواستن عروسشون بشم طرد شدم ) میگفت که ما اونو نمیخوایم پنجره رو باز کردم واضح تر بشنوم کلا تو طبقه دوم خونه بودم کناره پنجره رفتم زنان همسایرو تو کوچه دیدم که خیلیم زیاد بودن ،نمیشناختمشون ، که داشتن منو نگاه میکردن انگاری خیلی منو خیلی دوست داشتن تا پنجره رو باز کردم سه تای اونا موفق شد بیاد تو تا منو ببینه باهام حرف بزنه. ببخشید طولانی شد فکر کردم لازمه بگم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، توجهی به افرادی که با شما در گذشته و یا الان به سردی برخورد کرده اند نداشته باشید ، همین مسیر ، و همین زندگی را ادامه دهید ، و فقط به آینده تان فکر کنید ، این رویا نیز همین توصیه را میکند.

 57. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم اتاقم دیوارش رو به کوچه بود ودیوار اتاقم تبدیل به پنجره بزرگی شده بود شیشه هاش بزرگ و تمییز وجوی کوچه پراز آب روان.. وآفتاب اتاقم را روشن کرده بود و مادرم به اتاقم اومد و گفت پنجره اتاقت را کمی ببند..ازشیشه هم همه جا پیداست.ولی خیلی رویایی شده بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، از آن چیزی که میترسی ایمن می‌شوی و در امان می‌مانی

 58. اعظماعظمsays:

  سلام .من خواب دیدم شیشه های مدرسه دخترم شکسته و ریخته زمین ودوستاش می خوان با اون خورده شیشه ها به دخترم آسیب برسونن . من هم با اصرار فراوان رفتم و همشونو جمع کردم ریختم بیرون و در آخر همه بچه های مدرسه منو تشویق کردن .دخترمو دیدم که از راهرو مدرسه اومد که دوستش با شیشه اونو زده بود ولی خون دیده نمیشد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فضایی که در خواب مشاهده می کنید تصویرگر استرس ها و نگرانی های درونی شما در طول روز ها یا ماه های اخیر است.

 59. محمدمحمدsays:

  سلام.همسرم خواب دیده که مادرش که سالها قبل فوت شده.یک بطری شیشه را زده زمین و شکسته ومیگه که عمر این شیشه هم دیگه تموم شده.لطفا تعبیرش را بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مادر در خواب اشاره به عقاید و ارزش هایی دارد که فرد از والدین خود به ارث برده است. عقایدی که لازم است آن ها را فراموش کرده و کنار بگذارد.

 60. MmMmsays:

  با سلام. در خواب دیدم که دو شیشه با ابعاد بزرگ که یکی قاب گرفته وضخیم ودیگری بدون قاب و نازک تر پشت ماشین همسرم قرار داشت. زمانی که مرا در جایی پیاده کرد و قصد داشت با خانواده ی خودش به جایی برود.دو شیشه را هم خارج کرد. که شیشه نازک تر افتاد وشکست. اما به شیشه قاب دار آسیبی نرسید. به همسرم گفتم چه لزومی داشت که شیشه ها را پایین بیاوری. تو که میخواستی دوباره داخل ماشین قرار بدی.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، دلالت بر آن دارد که ممکن است قصد داشته باشید در آینده به کاری خطرناک دست بزنید.

 61. الهه سعادتیالهه سعادتیsays:

  سلام ببخشید من سه شبه که پشت سر هم خواب میبینم که از باشگاه که میام بیرون یه نفر به من میگه سرتو بنداز پایین همین راهو مستقیم برو بعد میرسی به یه پارک که توش یه خونه هستش بعد برو توی اون خونه من روفتم تو اون خونه تو خونه هیچی نبود برا همین ترسیدم رفتم تو یکی از اتاقاش درو قفل کردم بعد یکی اومد محکم میزد به در بعد نمیدونم چیشد شیشه شکست تعبیر کلیش چی میشه خواهش میکنم علاوه بر شکستن شیشه تعبیر کلیش رو هم بگید من خیلی میترسم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید که ترس های احساسی شما را محدود و منزوی کند.

 62. رمرمsays:

  با سلام من خواب دیدم، با نامزدم توی ماشینش بودیم، اون داشت رانندگی می کرد که یهو برگشت به سمت عقب که یه کبریت یا شعله ای رو روشن کنه، همین که روشن کرد جرقه زد و شیشه ی عقب ماشین ترک خورد، مثل جای دو تا گلوله ترک خورد، اما شیشه نریخت، دوباره می خواست اون شعله رو ردشن کنه، به ش گفتم نکن، شیشه میریزه، توی ماشین سرد میشه. هوای بیرون سرده.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نشانه این است که شما از بار مسئولیت و نا امیدی فرار می‌کنید.

 63. هانیه باباییهانیه باباییsays:

  من در خواب دیدم که شیشه پنجره ها ی مدرسه خرد شده و بر سر دانش آموزان میبارید ولی من گوشه ای در حیاط ایستاده و آنها را نگاه میکردم طوری که تکه شیشه ها به من برخورد نمی‌کرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید اخبار بی اساس و اطلاعات نادرست، آرامش روانی شما را مختل کند.

 64. مشتیمشتیsays:

  سلام خواب دیدم یه سیب قرمز خوردم خوشم اومد یه سیب قرمز دیگه هم برداشتم همینطور که گاز میزدم دیدم یه گلدون شیشه ای که قبلا سالم بود الان شکسته افتاده یه گوشه.اولش ناراحت شدم ولی بعدش گفتم طوری نیست توش ماهی میندازم بعدشم رفتم سراغ یه مسابقه فوتبال که نمیدونم داورش بودم یا مربی یکی از تیم ها

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا بیش از گذشته به معاشرت با انسان هایی بپردازید که احساسات درونی شما را درک کرده و به عواطف شما اهمیت می دهند.

 65. راضیه شاسیراضیه شاسیsays:

  سلام. من خواب دیدم سنگ پرتاب کردم و شیشه پنجره رو شکستم و به مامانم میگم خودم بعدا میخرم میشه بگین تعبیرش چیه ممنون میشم. البته اینکه خودم میخرم رو مطمئن نیستم که گفته باشم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید مسائل سطحی، احساسات شما را خدشه دار کند و آرامش روانی شما را به خطر اندازد.

 66. سحرسحرsays:

  با سلام و خسته نباشيد. خواب ميديدم كه يك عالمه شيشه زرد شكسته شده دم در يه اتاقي آخر پله ها ريخته. چند تا مستخدم بايد اونجاها رو تميز ميكردن. يكيش همش ميگفت دستكش ندارم جمع كنم. يكي تا اونجا كه تونسته بود بزرگا رو جمع كرده بود. تا اين كه يه مرد مستخدم اومد بره تو اتاق با جارو برقي من سعي كردم مقداري رو باجارو برقي تميز كنم كه مرد رفت و جارو رو برد. يادمه تميز شده بودتقريبا كه من رو يه قالي خودموني كه همونجا پهن شده بود دراز كشيدم كه استراحت كنم. ممنونم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از معاشرت با انسان ها و افکاری که به احساسات شما توجهی ندارند خودداری کنید.

 67. MryMrysays:

  من خواب دیدم خوابیدم یهو زلزله میاد و شیشه ها میشکنن میریزن روم ??? تعبیرش چی میتونه باشه؟؟!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا به مدیریت استرس ها و پریشانی های فکری خود بپردازید و اجازه ندهید قدرت گرفتن افکار منفی، آرامش روانی شما را مختل کند.

 68. عزت الله امیریعزت الله امیریsays:

  سلام من خواب دیدم که با معشوقه خود در یک شب کنار جادها خوش حالی میکردم وقتی رفتم خونه معشوقه ام بعدا میخواستم حمام کنم که یک بار شیشه در حمام شکست ولی شیشه را بردم دوباره درست کردم وبر گردوندم سر جایس این چه تعبیری میتونه داشته باشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   پشیمانی در کارها

 69. ندانداsays:

  سلام، من خواب دیدم تو اتاقم بودم و تودستم ی چهارچوبی بود، پنجره، و به طور عجیبی کاملا شیشه آن خورد شده بود، ترکهای بسیار زیاد و ریز، ولی بهم وصل بود، و اون پنجره متعلق به دوستم بودش که میشه گفت الان با هم قهریم، پسر هستش، بعد خاهرم وارد اتاق شد، منم یهو پنجره رو که شکسته بود و نرم شده بود دولا کردم و جمع کردم، از وسط تا کردم و زیر تخت قائم کردم، گفتم الان چقد خوب و راحت شده میتونم قائمش کنم،،،!!!

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از فرصت هایی که امروز در اختیار دارید کمال استفاده را ببرید تا در آینده نزدیک مشکلات و موانع از سر راه برداشته شود

 70. هانیههانیهsays:

  سلام من خواب دیدم ک عینکم رو روی چشمم میزنم و میرم مغازه وقتی دارم بر میگردم میخورم زمین و شیشه ی عینکم میشکند.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از شخصی به شما چشم زخم برسد .

 71. حانیهحانیهsays:

  سلام من خواب دیدم از توی خیابون صدای جیغ میاد رفتم سمت پنجره دیدم یه هواپیمای خیلی قدیمیه که کنترلش رو از دست داده داره پرواز میکنه و اومد سمت پنجره اتاق من ملخش خورد به پنجره و شیشه اش رو شکست من فکرمیکردم که الان دیگه میمیرم ولی خلبانش تونست ردش کنه و سریع رد شد از جلو پنجره اتاق منم شروع کردم به جمع کردن شیشه ها

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اطرافیانتان را نتقاعد میکنید نظر شمارا بپذیرند و خبرهای غم انگیزی ممکن است بشنوید

 72. یوسفیوسفsays:

  خواب دیدم داخل دفترم هستم،ناگهان رعدو برق شدیدی زد که همه شیشه ها،بخصوص شیشه در ورودی کامل شکست و فرو ریخت،تعبیرش چیه،ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است کسی را به صورت ناخوشایندی ناراحت کرده باشید.

 73. حمیدحمیدsays:

  سلام خواب دیدم که شیشه آکواریومم ترک خورده اما آبی خارج نمیشه و من سریع سطلی آوردم که تا آکواریوم نشکسته آب رو خالی کنم ممنون میشم تعبیرشو بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر ایجاد اختلافات بی مورد و مشاجره برای خواب بیننده است .

 74. شیواشیواsays:

  سلام عصر خواب دیدم که در حیاط خلوت منزلمان ظرف های زیادی است که بزرگ وبه تعداد زیاد مثل ظرف های زباله که شهرداری همه جا گذاشته وپر از میوه های مختلف که بیشتر هلویش توجهم را جلب کرد که میوه ها هم خیلی بزرگ بودند وداخل همه ظرف ها پر بود من از پنجره که فاصله زیادی نداشت ان را می دیدم بعد مردی از همان پنجره امد داخل اتاق و وارد پذیرایی شد وتابلویی که کار دست خودم هست را نگاه می کرد وتعریف می کرد ممنون وتشکر از سایت بسیار خوبتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است با صحنه‌هایی غم انگیز یا ناراحت کننده روبرو شوید

 75. minaminasays:

  سلام،خواب دیدم رفتم تو کوچه شلوارک تغریبا تا زانو بالا کشیده بود جلوی در مغازه داری که میرسم میبینم که شلوار او هم تا زانو بالا زده هست،وقتی من از کنار مغازه رد میشم بیرون مغازه یه چیزی شبیه در بود من با آن برخورد میکنم در به داخل مغازه می افتد،من و مغازه دار باهم آن را بلند میکنیم و بیرون میزاریم بعد متوجه میشم شیشه روی میز مغازه به پایین می افتد ولی نمی شکند،و اون اقا با دوستانش شیشه را سر جایش می گذراند،ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی با گرفتاری مواجه شوید

 76. TehraniTaranehTehraniTaranehsays:

  سلام خواب دیدم که گوشی یه دختری که رابطه اش با من خیلی،خوب نیست از دستم افتاد وگلسش شکست بعد من میخواستم که براش یه گلس و قاب گوشی برای تولدش بخرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه رضایت شما از زندگیتان است

 77. ساراساراsays:

  سلام خواب دیدم پسرم ظرف میوه خوری که خیلی دوسش دارم زد شکوند ناراحت شدم اما خیره شدم نکاه میکردم به شکسته هاش که چه طور منظم رو‌هم سوار بدون اینکه رو زمین بیفته .ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار تنش هایی بشوید

 78. کیومرث صادقیکیومرث صادقیsays:

  سلام وقت بخیر ،خواب دیدم ی جا بیرون ازخانه خوابیده بودم دیدم یکی از بستگان نزدیک مادرم چشم بد نسبت ب من داشت اومدبهم نزدیک بشه باپرخاشگری بهش گفتم چی میخوای دست ازسرم بردار اون توجهی ب من نداشت هی نزدیک تر میشد که فریاد میزدم کسی نیست ب داد من برسه ودرخواست کمک میکردم ،هیچ کسی صدام نمیشنید دیدم نزدیک خودم ی بطری بود که بااون زدم شیشه های دوراطرافم شکستم کمک میخواستم درتعجبم اول زدم باجه قدیمی تلفن شیشه هاش ریختم پایین دیدم ی عده داشتن میومدن ب سمتم که بهم کمک کنند از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه تغیرات و اتفاقات جدیدی در زندگیتان است

 79. پریا احمدیپریا احمدیsays:

  با سلام، دیشب خواب دیدم پدرم یه سه پایه پرت کرد و شیشه خونه رو شکست، و بعدش یه پرتقال بزرگ خوش رنگ پرت کرد داخل، ممنون میشم تعبیرشو بفرمایین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده سعادتمندی است

 80. سورنا رحیمیسورنا رحیمیsays:

  با سلام خواب دیدم یه درب شیشه ای جلوی راهم بود و شکست با اینکه شکسته شد ولی بازم درب شیشه ای بودش،با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر وجود داشتن موانعی در سر راهتان است

 81. مهینمهینsays:

  سلام.من دیشب خاب دیدم که برادرم و معشوقش که همو خیلی دوس دارن با هم بودن و برادرم یهو شروع کرد به شکستن شیشه ها میشه تعبیرشو بگین خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار پریشانی شوید

 82. جوادجوادsays:

  سلام خواب دیدم که داداشم اینا با بچه هاش یه جایی هستن که به نظرم خونه خودم اومد....من خودم خونه نبودم... وقتی اومدم دیدم که شیشه ی پنجره که دوتا پنجره ی سرتاسری و یه تیکه و بزرگ با شیشه دوجداره هست گوشه ی پایینش شکسته و یه مایع داخلش که شببه آب بود داره ازش خارج میشه ... بعد من رفتم داخل و سر داداشم غر میزنم که اینا گرون هستن پولشو از کجا بیارم و....انگار بچه های داداشم شیشه ها رو شکسته بودن بعد از کلی غر زدن داداشم قبول کرد که خسارتش رو بده و از خواب بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 83. الیالیsays:

  سلام من خواب دیدم داخل خوابگاه دانشگاهم هستم و رعدو برق شدیدی میادو تمام شیشه های اون چند تا ساختمون داخل خوابگاه خورد میشه میریزه رو سرمون ولی آسیبی ندیدم حتی تو خواب هیجان داشتم ک این اتفاق افتاد جوری ک زنگ زدم ب دوستام گفتم نبودین ببینین اینجا چی شده خیلی هیجان انگیز بود همه شیشه ها خورد شد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگیتان دچار بدشانسی شوید

 84. nedanedasays:

  سلام...وقتتون بخیر...من دیشب خواب دیدم با مامانم خونه قدیمی مادربزرگم بودیم...یه خانم ناشناسی هم تو اتاق با ما بود...بعد دیدم مامانم رفت جلوی پنجره که من یک هو دیدم برق شدیدی زد تو اسمون...به مامانم گفتم مامان بیا این ور..الان رعد میزنه...بعد یه هو چنان رعدی زد که گوشمون داشت کر میشد...گوشامونو گرفته بودیم...شیشه های پنجره ریز ریز شد....اما جالب بود شیشه ها هیچکدومش اسیبی به ما نزد...وقتی تموم شد دیدیم سالم سالمیم...ممنون میشم تعبیرش رو بگید....(این روزا فکرم خیلی درگیره مسئله ایه...نمیدونم بخاطر این هست یا خیر)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه قرار گرفتن در موقعیت های جدید است

 85. Sajjad sSajjad ssays:

  خواب دیدم مرده با سنک شیشه پنجره شکست تعبیر ان چیست

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه اتفاقات جدید است که جنبه منفی دارد

 86. Taraneh tegrabiTaraneh tegrabisays:

  سلام خواب دیدم که یکی از دوستام که از هم کلاسی های دخترم هستش زنگ زد بهم وگفت که شما گوسفند دارید من گفتم آره وبعد گفت دایی ام دوتا دختر داره که خیلی لجن وزن دایی ام از دستشون کلافه شده گفتن باید برای رفع این مشکل هفت تا گوسفند قربانی کنند وگفت دایی ام وزن دایی ام میان شهر تون و اودن خونمون ودخترشون یه سنگ زد به شیشه خونمون ویه گوشه کوچک از شیشه شکست وبابام ودایی دوستم داشتن در مورد قیمت گوسفند صحبت می کردند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است خبرهای تازه ای دریافت کنید

 87. نوا حکمتنوا حکمتsays:

  خواب دیدم که دارم میرم امپول بزنم با برادرم که یکدفعه مشما آمپول از دستم افتاد و یکیش شکست ممنون میشم تعییرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به نظر میرسد دچر استرس هستید

 88. كاكتوسكاكتوسsays:

  سلام من خواب ديدم داخل يك محفظه ي شيشه اي همراه با يك پرنده ي سفيد بزرگ هستم ديدم قسمتي از شيشه به شكل قلب شكسته شد من از همون قسمت از محفظه ي شيشه اي اومدم بيرون ولي پاهام به وسيله ي خورده شيشه ها زخم شد نگران بودم كه پرنده ي از محفظه بيرون بياد همون لحظه پرنده ي سفيد از محفظه ي شيشه اي بيرون اومد و پرواز كرد و رفت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب بازتابی است از احساس ناتوانی و ضعف که در بیداری تجربه می شود.

 89. پروین موقرپروین موقرsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم خونه ی بابام هستم مهمون داشتند دوسه نفرشونم تازگیافوت شدن من وزن داداشم داشتیم خونه روجمع وجورمیکردیم شیشه دقیق یادم نیست ازدستم افتاد تیکه تیکه شد ازموقعی که ازخواب بیدارشدم کلافه ام درضمن مادرم الان نزدیک بیست روزی بیمارستانه لطفا اگه میشه برام تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی دچار سر شکستگی و ناامیدی شوید

 90. Zeynb_fZeynb_fsays:

  با سلام همین الآن خواب دیدم ک با همسرم داخل خونه بودیم بعد ههمسرم کنار دربی ک پنجره داشت ایستاده بودن من هم وسط سالن یکهو یک نفر ک انگار تعقیبمان کرده بود و ترس زیادی از آن داشتیم شیشه را شکست و تمام خورده شیشه ها بر روی من ریخت جوری ک چیزی پیدا نبود و فقط صدای گریه ها و زار زدنهای همسرم را میبینم ک می‌گوید چرا اینکارو کردی ولی من هیچ احساسی از اینکه کلی شیشه شکسته رویم است ندارم .الان هم ک بیدار شدم کلی استرس دارم و میترسم دیگه بخوابم چون مشکلاتی در زندگیمان بوجود آمده میترسم این خواب هم نشانه ای باشد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دچار افسردگی و دلشکستگی در زندگی شوید

 91. ZeinabZeinabsays:

  سلام خواب دیدم که تو خونمون خورده شیشه هست و من جمعشون میکنم. چن وقت پیش هم خواب دیدم همسرم با من دعواش میشه کف زمین خورده شیشه هست منو میندازه زمین شونه هام میخوره به شیشه ها زخمی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه مسائل نگران کننده است

 92. نادیا شریفینادیا شریفیsays:

  با سلام،من خواب دیدم همراه خانواده در یک آپارتمان خیلی قشنگ نشسته بودیم که پنجره خیلی بزرگ و دلبازی داشت که کل شهر دیده میشد ولی یکدفعه انگار از بیرون مثله گلوله ای پرتاب شد و یه انفجار صورت گرفت که کل شیشه ها خورد شد و روی زمین ریخت و همه ما زیر میز رفته بودیم و وقتی این حمله تموم شد هممون خوشحال بودیم که سالمیم،ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده دلشکستگی و افسردگی در زندگی است که ممکن است فرد دچار ناارحتی شود

 93. زهرا زهراییزهرا زهراییsays:

  با سلام خواب دیدم در مسجد هستم و روی یک سکو که روی آن شیشه گذاشته اند و بعد روی ان فرش انداخته اند در حال قدم گذاشتن بودم شیشه شکست شیشه رو خودم برداشتم و فرش را هم جمع کردم و به اینکه روی شیشه فرش پهن کردن تذکر دادم این کار اشتباه است .تعبیرش چی هست .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه مسائل نگران کننده ای در زندگی شماست

 94. a.ba.bsays:

  سلام من مدتی پیش این خوابو دیدم درواقعیت روبه روی خونه ی ما مدرسه هست ولی درخواب من اینطور بود که مادرم کنار شیشه ی اتاق خوابیده بودند که پرده هارو کنار زدند وگفتند برف داره میاد(البته این برف باریدنو دقیق یادم نیست مال همین خواب بود یایه خواب دیگه)که مااومدیم وپدرمم که فوت شده بودن کنار ما بودن بعد دیگ برفی نمی امد ولی روبه روی خونمون صخره سنگهای خیلی بزرگ مشکی بود که درحال ریزش وافتادن بود ادمایی هم روی اونا بودن ولی من یادم نمیاد اتفاقی واسشون افتاد یانه مثل یه کوهی بود که تشکیل شده بود از صخره سنگهای خیلی بزرگ بعد منو خانوادم داشتیم از پشت درهای شیشه ای خونمون تماشا میکردیم که من به فکر این بودم که شیشه های خونمون نشکنه که چشمم افتاد به یکی از شیشه هامون که یکم شکسته بود درحد یه دایره ی کوچیک بعد یه دفعه یکی از صخره سنگهای بزرگ درحال افتادن بود ومن درفکر این بودم که حالا تمام شیشه های خونمون میریزه که صخره سنگ افتاد ولی شیشه های ما نشکست ولی در یه فاصله ی نزدیک صدای ریختن وخرد شدن شیشه های زیادی اومد ممنون میشم تعبیرشو بگین

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دیدن شیشه در خواب میتواند نشانه معشوق باشد اگر کسی در خواب دید به او شیشه هدیه میدهند دلیل بر اینکه عاشق زنی زیبا رو شود

 95. حامدحامدsays:

  سلام من خواب دیدم که روی تشک خوابیدم روبه روی ویترین. بعد تو عالم خواب بلند شدم دیدم شیشه ویترین شکسته بعد من تکه هاش بهم چسباندم. بعد دوباره دراز کشیدم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   با مسائل نگران کننده و ناگواری روبرو میشوید

 96. مهدیمهدیsays:

  درود . خواب دیدم که خوابم و یدفعه پنجره بغل اونجایی که خوابیده بودم شکست و خورد شد . ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مراقب سخنان خود در زندگیتان باشید

 97. راضیهراضیهsays:

  سلام من خواب دیدم که در خانه تنها هستم ودر حمام بودم خانه مان هم در طبقه دوم بود که وقتی از حمام بیرون اومدم یکدفعه یک شخصی که نمیشناسم با سنگ پنجره های خانه را از بیرون خانه شکست و من هم ترسیده بودم واونیز ادامه میداد و یک سنگ هم به سرم خورد و من هم از ترس یک تیکه از شیشه خورده ها رو دستم گرفتم تا از خودم دفاع کنم وبعد آن فرد رفت نتوانستم ببینم که به ۱۱۰ زنگ میزدم و آنها هم جواب نمیدادن تعبیر این خواب چی هست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است مسائلی باعث افسردگی و رنج روحی شما در زندگیتان شود

 98. Fateme fallahzadehFateme fallahzadehsays:

  سلام..خواب دیدم انگار مثل جنگ شده پدرخدابیامرزم هم توی خوابم بود یه بمب بزرگ مینداختن توی خانه ما ومن پرتش میکردم بیرون دوباره مینداختن توی خانه ما و من دوباره مینداختم بیرون که یهو ترکید بیرون از صدای انفجارش شیشه ها شکستن پدرخدابیامرزم اونجا بود ک تکه های بمب ب تنش چسبیده بود و با گوشت تنش جدا میشد و توی خونه پراز شیشه های شکسته بود بیرون خونه جنگ بود و خیلی ها کشته شده بودند..یه دفعه یه وسیله ای اومد که باهاش میتونستم تو اسمان پرواز کنم رفتم توی اسمان پرواز کردم.‌ تا ببینم شهر در امن و امان هست دیدم یه سری اسیر شدن و خیلی ویرانه شده بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است از لحاظ روحی دچار ناراحتی هایی در زندگیتان شوید که تاثیر این رفتار شما بر روی دیگران نیز خواهدبود

 99. مهسامهساsays:

  سلام من یک نفر رو دوست دارم که شک کردم که ایشون مواد مصرف میکنه دیشب خواب دیدم من دارم هروئین میکشم بعد. از این که کشیدم حس جالبی داشتم و حس کردم مغزم خنک شده بعد تو همون لحظه یهو شیشه پنجره تَرَک خورد خواستم بدونم آیا ربطی به ایشون داره؟ در ضمن من هیچ وقت تو عمرم حتی شکل مواد رو هم ندیدم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام شکستن شیشه خوب نیست و بیشتر دلیل بر غم افسردگی بیمار شدن و یا در اکثر موارد شکست عشقی و جدایی از عشق است برای رفع بلا صدقه بدهید

 100. RahaeiiiiRahaeiiiisays:

  سلام من الان خواب دیدم که شیشه خورده توو پارکینگ خونمونه یه اقا و خانومشونم که میشناسمشون بودن و با جارو شیشه هارو جمع میکردن بعد من گرفتم جاروورو جارو کردم به خانومش گفتم اینا برا ماست که شکسته بده من جارو میکنم گرفتم جارو کردم سمت دستشووییم بودن شیشه خورده ها نصف دسشویی نصف بیرون بعدم با اب شستم و یه گربه یه سفید پشمالو اومد توو حیاط من خوشحال بودم شلنگ ابو بادستم فشار دادمو یکم زدم توو اسمون اون خانوم و اقا داشتن خیس میشدن بعد اون گربرو خیس اب کردمش اما بعد رفتم دنبالش با اخم نگام میکرد رنگش عوض شده بود و میخواست بپره رومن من پرتش کردم چندبار اینکارو کرد تعبیوش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است به واسطه ی سخنان خود دیگران را مورد رنجش و اذیت قرار بدهید

 101. مهدیمهدیsays:

  سلام خواب دیدم که یک نفر تو شب سنگ پرتاپ کرد و شیشه در حیاطمون رو شکست که به اون سنگ یک نامه هم وصل بود، اون کسی روکه سنگ و نامه رو پرتاپ کرده بود رو پیدا نکردم، نامه هم شبیه به دعوت نامه ای بود که آدرس یک مکان رو نوشته بودن که از من خواسته بودن برم اونجا. من این خواب رو هنگامی که اذان صبح رو میگفتن دیدم. البته این روهم بگم که در بیداری مدتی هست که منتظر همچین خبر یا نامه ای هستم که در رابطه با کارم هست و کلی هم نذر و نیازکردم ولی فعلا که خبری نشده.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام امکان داره همراه با این خبر درد سر هم هایی وجود داشته باشد اما باز هم صبور باشین و عجله نکنین

 102. آرزوآرزوsays:

  سلام وقت به خير . خواب ديدم يكي از اقوام نذر داشتن و نذرشون يادمه كه نمك بود ، همه ميخواستيم بريم كمك من هم به نامزدم گفتم كه ايشون هم بياد براي كمك . همگي نشستيم سر يه سفره يادمه كه من يه طرف سفره نشستم و ايشون هم يه طرف ديگه (در واقعيت يكم كدروت بينمون پيش اومده) اما خوابم نذر نمك بود ولي چرا داشتيم غذا ميكشيديم توي ظرفهامون . بعد من رفتم يه جاي ديگه و بايد وسايلمو جمع ميكردم ميبردم توي اتاق ديگه اي ، همزمان همه وسايلمو برداشتم خيلي زياد بودن يهو يه شيشه اندازه مربا كه توي خواب ميدونستم كِرِم صورتم توش هست و يادمه رنگش هم صورتي كمرنگ بود از دستم افتاد زمين و ترك خورد وقتي برش داشتم ديدم تركش عميقه و احتمال متلاشي شدنش هست داشتم با چسب از بيرونش بهش چسب ميزدم كه محكم بمونه و از خواب پريدم . ممنون ميشم تعبير كنيد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام باید مراقب باشید دیگران را از خود رنجیده خاطر نکنید و باعث دلشکستگی نشوید

 103. فائزه تسکینیفائزه تسکینیsays:

  سلام من خواب دیدم در خانه قدیمی پدریم بودم که طوفان شدیدی شد بادهای شدیدی می اومد در حدیکه تمامی شیشه ها خورد شدو یه تیکه شیشه در بدنم فرو رفت ولی خون نیامد بعد هوا کاملا صاف و عادی شد ولی من اون شیشرو درنیاوردم و رفتم پیش دوستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در بین شما و دوستانتان درگیری های ایجادشود

 104. مهسامهساsays:

  باسلام خسته نباشید مادرشوهرم تو خواب دیده ک تو خونه من بچه ها ی فامیل بودن ودیده شیشه کمد کا البته دقیق نمیدونه شیشه کجا بوده شکسته و مادر شوهرم میره اونارو جمع میکنه تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس ضرر کوچک مالی بهتون میرسه

 105. سیاوشسیاوشsays:

  سلام .من خواب دیدم چند نفر دارن درب شیشه ای مغازه پدرم رو وصل میکنن من میرم برای کمک درب شیشه ای میشکنه و دوتا تیکه بزرگ تو هر زانوی من فرو میرا و خون میاد ولی کم .بعد من تمام شیشه هارو با درد از زانوهام بیرون میکشم با اینکه سر پا هستم و دنبال یه ماشین که منو ببره دکتر ولی یا شخص مهمی جلوی من وایمسه که منو به ببره درمانگاه تو راه با ایشون شک میکنم ولی باهاشون به درمانگاه میرم و دکتر میگن شما شیشه هارو در اوردید .ولی وقتی به خونه بر میگردم زیر پوست کف دستام و زانوهام خرده های شیشه رو احساس میکنم .و برای رفتن به دکتر در تلاش هستم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام اقدام به کاری می کنین که براتون مشکلاتی بهمراه داره

 106. موسویموسویsays:

  سلام من الان ۹ماه هست که با دختری که عاشق هن بودیم قهرکرده باهام ومن خواب دیدم رفتم درخونشون ویه سنگ پرتاب کردم به شیشه خونشون ولی ندیدم که بشکنه وفرار کردم وخیلی دویدم تا به جایی رسیدم که یه دوستهامو دیدم تعبیرش چیه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مراقب سخنان خود با دیگران باشید

 107. هوریزونهوریزونsays:

  سلام چرا خوابای من تعبیر نمیشه؟ یکی از خوابام این بود که تو خواب دیدم دختر شدم وتواتوبوس کنار یه پسر که قبلا همسایمون بودن نشسستم واون بهم گفت اینجا مردونست منم گفتم اشکالی نداره و خودم وبهش چسبوندم و وقتی اتوبوس ایستاد باحالت پرواز کردن وحرکات آروم وزیبا ک توجه همه رو جلب میکرد از اتوبوس پیاده شدم و اون پسره هم پیاده شد وازم خواست باهاش دوست بشم ومنم با اینکه میدونستم پسرم اما پیشنهادش وقبول کردم ورفتیم سمت خونشون وتو خواب یکمی ریش داشتم به پسره گفتم نگران نباش ریشام از بین میره ورفتیم خونشون واون از حیاطشون چندتاخوشه انگور بزرگ ورسیده بهم داد ومنم شروع به خوردن کردم وازش تشکر کردم وازحیاطشون اومدم بیرون وگفتم برمیگردم باهات ازدواج میکنم ولی میدونستم دیگه بر تمیگردم. دومین خوابم این بود که خواب دیدم میدونستم یه خانم که قبلا باهاش دوست بودم قراره شیشه خونه مردم وبشکنه ومنم داشتم میرفتم نذارم اما وقتی رسیدم دیرشده بود وشیشه های درب منزل همسایه قبلیمون وشکسته بود ومن دیگه رد شدم رفتم خواهش میکنم تعابیر خوابهام وبهم بگین من این روزا درگیری های احساسی زیادی با خانوادم دارم

 108. هوریزونهوریزونsays:

  راستی توی خواب اولم که خواب دیدم دختر شدم ولباس دخترونه تنمه -وقتی با حالت پرواز آهسته از اتوبوس آهسته پیاده شدم و دوباره سوارشدم و بعد با اون پسره پیاده شدم -توخوابم شب شده بود اما بواسطه چراغای شهر همه جا روشن بود

 109. الهام بازوندالهام بازوندsays:

  سلام من خواب دیدم که اول بابام مرده بد امد باسنگ زد تو شیشه همسایه وسه تا شیشه شکست وبعد اقای همسایه که فوت شده با عصبانیت گفت میدمد دست پلیس صبر کن

 110. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم شیشه خرده شده داخل سر دخترم ولی خون نمیاد و من دارم خرده شیشه هارو از سرش بیرون میارم تعبیرش چی میشه؟

 111. مریممریمsays:

  سلام وقت بخیرخواب دیدم 2تا گربه تو خونمونن به زوربیرونشون کردیم اخریکیشون شیشه اتاق رو شکست وبیرون رفت ممنون

 112. لطفیلطفیsays:

  سلام خانمم خواب دیده خواهرش با دوستش تو یک اتاق که فقط یک پنجره شیشه ای داشته دعواشون شده ایشون رفته که خواهرشو نجات بده شیشه رو شکسته رفته داخل. ممنون میشم تعبیر بفرمایید.

 113. روحیروحیsays:

  سلام من خواب دیدم درب ورودی بر روی دیوار داخل افتاد.

 114. ولیزادهولیزادهsays:

  سلام وخسته نباشید خواهش میکنم تعبیر خوابم رو بگین،چون خیلی نگران هستم،خواب دیدم یه نفر از فامیلای خیلی دور به من حمله کرده ومیخاد منو بزنه،من هم بخاطر اینکه کمک بخوام زدم باسنگ پا شیشه ی پنجره ی پسر عمه ام رو خرد کردم،اومدن کمکم،ولی اون طرف نتونست بهم ضربه یا آسیبی برسونه،ممنون میشم جواب بدین

 115. شریفیشریفیsays:

  با سلام، من خواب دیدم که شوهرم خونه نبود خونه خالم اینا اومدن خونمون بعدش مامانم داشت تو آشپزخونه بهم کمک می کرد که دیدم مامان اومده وسایل داخل کابینت رو بهم ریخته منم خیلی ناراحت شدم و داد کشیدم سرش و همینطور دختر خاله هامم تو این خواب دعوا کردم، بعدش رفتم بیرون برگشتم دیدم شیشه پنجره خونمون با سنگ شکسته ... بعد شوهرم خونه نبود و یه هو دیدم یه عده پشت در هستن و منم دوست نداشتم درو باز کنم که یکدفعه دیدم پسر خالم و دوستاشه پشت درن درو باز کردم اومدن تو و منم خواستم پذیرایی کنم ... تعبیر این خواب چیه ؟!

 116. GhazalGhazalsays:

  عرض ادب ، دیشب من خواب دیدم که با مادرم و یه کسایی که نمیشناختمشون ، توی یه آلاچیق نشستیم که از جنس خورده شیشه هست ، یه لامپ خیلیبزرگ هم اون وسط بود . اول اون لامپه تو صورت هممون شکست ، ولی چیزیمون نشد .. بعدشم خوده آلاچیق شروع به ریختن کرد ... من و مامانم نشسته بودیم ولی بقیه مخصوصا یه زنی که اصلا نمیشناختمش ، مشغول به جمع کردن خورده شیشه ها بودن .. تعبیرش چیه ؟

 117. ف.اف.اsays:

  خواب ديدم خونه ي مادر شوهرم وقتي همه خواب بودن از سقف يه آهن بزرگ مثل تير برق افتاد و همه ي پنجره هاي خونه و اتاق ها شكست وقتي من رفتم توي خونشون ديدم برق رفته و همه توي تاريكي نشستن وسط خونه ، مادر شوهرم پدر شوهرم شوهرو و خواهرشوهرم البته من و شوهرم داريم جداميشيم براي همين من اونجا نبودم

 118. ف.اف.اsays:

  خواب ديدم خونه ي مادر شوهرم وقتي همه خواب بودن از سقف يه آهن بزرگ مثل تير برق افتاد و همه ي پنجره هاي خونه و اتاق ها شكست وقتي من رفتم توي خونشون ديدم برق رفته و همه توي تاريكي نشستن وسط خونه ، مادر شوهرم پدر شوهرم شوهرو و خواهرشوهرم البته من و شوهرم داريم جداميشيم براي همين من اونجا نبودم

 119. زهرازهراsays:

  سلام.خواب دیدم در بیابان در قلعه ای زندانی بودم شیشه آن را شکستم و فرار کردم شیشه جاییمو اصلا زخمی نکرد.البته نگهبان زندان رو دیدم که آشنا بود و میشناختمش در بیداری

 120. آ خاکسارآ خاکسارsays:

  با سلام در یک روستا مغازه ایی کوچک دارم مدتی است کذاشته ام برای اجاره خواب دیدم بچه های کوچه باسنگ شیشه آنرا شکسته اند و عصبانی شدم و دیدم سنگ داخل یک دستمال پیچیده شده دستمال را که باز کردم داخلش یک کبوتر یاکریم مرده بود کمی بد بو و آنرا پرت کردم تو خرابه ها لطفا تعبیرش را بفرمایید ممنون

 121. سونیاسونیاsays:

  سلام خواب دیدم ماشینم تو خیابان پارک بوده شیشه سمت راننده رو شکسته بودند که دزدی کنند ولی هیچی نبرده بودند فقط شیشه رو شکسته بودند لطفا تعبیر کنید .ممنون

 122. محمدرضا ضیخیمحمدرضا ضیخیsays:

  سلام من خواب ندیدم ولی می‌خوام بدونم چرا همیشه قبل اذان صبح هر چند ماهی یک بار شیشه آب محکم میخوره به میز شیشه ای این درحالی هست که من بیدارم و چندین ماه هست که گاهی اوقات این اتفاق می افتاد لطفا اگر اطلاعات دارین راهنمایی کنید ..

 123. سمیرا شیخ معماریسمیرا شیخ معماریsays:

  سلام من خواب دیدم زلزله ی شدیدی اومد و تمام شیشه های خونمون کاملا شکست و پودر شد و همه باتعجب و ترس نگاه میکردیم و من بدنبال راه و چاره بودم ک نجات پیدا کنیم، خیلی عجیب بود، تعبیرش چیه دوست عزیز ؟!

 124. سامسامsays:

  سلام من خواب دیدم از پنجره بیرون نگاه میکردم بعد برگشتم و پنجره رو بستم ویه دفعه یه بچه ها سنگ پرتاب کردند سمت پنجره ومن با خودم گفتم اگه پنجره باز بود سلام می شکست، پنجره نشکسته بود ولی دوباره که دقت کردم دیدم یکم از پایین شکسته ،خونه هم انگار خونه جدیدی بود که دلم میخواست داشته باشم

 125. وحیدوحیدsays:

  سلام خواب دیدم خیابون روبروی خانه ی پدریم یه دفعه پر از مردم سراسیمه به سوگواری و عزا شد در این میان چند نفر داخل جمعیت بدون دلیل به سمت خانه ی ما لیوان های شیشه ای پرتاب میکردن و شیشه های پنجره هارو خورد کردن ،در این میان پدر و مادر بدون واکنش زانوی غم بغل کرده و حتی نمیزاشتن من واکنشی نشون بدم.دست اخر من اون شخص رو پیدا کردم و اومد تو خونمون نشست معذرت خواهی کرد و گفت دیگه کسی جرأت نداره بشکنه

 126. نازنيننازنينsays:

  سلام وقت بخير خواب ديدم سوار ماشين بزرگى هستيم و در حال حركت در جاده پر پيچ و تاب كه سر پيچ ها پر از شيشه شكسته ريخته پيچ هاى آخر تونل داشت كه نزديكش خونه روستايى بود نزديك تونل كه بوديم از داخل تونل ماشينهايى بوق ميزدند ميآمدند بيرون كه صداى بوق آنها باعث شد از كوه بالاى تونل بجاى سنگ شيشه ريزش كنه اما ما با سرعت رد شديم ممنون ميشم تعبير كنيد

 127. م.نم.نsays:

  من خواب دیدم در خانه بسته نمیشدباعصبانیت تکانش دادم در از ریشه در اومد شیشه سراسری داشت افتاد زمین و شکست بعد فهمیدم اون شیشه از قبل شکسته بودو من با چسب پنج سانتی چسب زدم که دباره نیفته ...این ینی چی

 128. رکسانا ستایشرکسانا ستایشsays:

  سلام خواهرم‌خواب دیده دختر عموی شوهرش تمام‌وسایل و زندگی شوهرخواهرمو‌شکسته چه تعبیری دارد

 129. هستیهستیsays:

  سلام من خواب دیدم به خونمون دزد زده شیشه های پنجره خونمون شکسته تعبیرش چیه؟

 130. یاسینیاسینsays:

  سلام من با دختری که عاشقش بودم الان یک ماه و خورده ای کات کردم ، خواب دادم در ساختمان خودشون دنبال من افتاد و از بالا پشت بوم تا درب ورودی ساختمان با سرعت پله ها را پایین دویدم و اون پشت سرم می اومد ، جلوی در یکی از عموی ایشون من خسته شدم و اون ب من رسید و صدای عموش اومد و دو تایی ب بیرون فرار کردم ، وقتی بیرون از ساختمون رفتیم صدای شکسته شدن شیشه درب ورودی آمد و من دیگر اون دختر را ندیدم میشه لطفا تعبیرش رو بهم بگید ، ممنون میشم 🙏

 131. معصومه نوروزیمعصومه نوروزیsays:

  سلام ممنون میشم راهنمایی بکنید خواب دیدم داشتم گل و درخت حیاط خونه قبلیمون رو آب میدادم با شیلنگ و آب ،ک پسر همسایه با دوستاش رو صندلی پاسیونشسته بودن ک اب شیلنگ در حین آب پاشی رو درختا ب اون ریخت تصادفی ،ک حرف نامربوط زد ووو ک منم ی سنگ حیاطو برداشتم مشت کردم تو دستم پرت کردم براش خورد گوشه پنجرشون شکست کامل نشکست فقط گوشه ،تعبیرش چیه بزرگوار

 132. معصومه نوروزیمعصومه نوروزیsays:

  سلام ممنون میشم راهنمایی بکنید خواب دیدم داشتم گل و درخت حیاط خونه قبلیمون رو آب میدادم با شیلنگ و آب ،ک پسر همسایه با دوستاش رو صندلی پاسیونشسته بودن ک اب شیلنگ در حین آب پاشی رو درختا ب اون ریخت تصادفی ،ک حرف نامربوط زد ووو ک منم ی سنگ حیاطو برداشتم مشت کردم تو دستم پرت کردم براش خورد گوشه پنجرشون شکست کامل نشکست فقط گوشه ،تعبیرش چیه بزرگوار