تعبیر خواب سوسک بالدار بزرگ

خواب دیدم که سوسک بالدار بزرگ و زشتی را میبینم که در منزل و در کف اتاق راه میرود با دیدنش حسابی ترسیدم و جیغ زدم چه تعبیری دارد؟ در این باره تعابیر و تفاسیر چند معبر بزرگ را برسی خواهیم کرد

تعبیر خواب سوسک بالدار از دیدگاه ابن سیرین: اگر کسی در خواب ببیند سوسک را میبیند و با دیدنش وحشت میکند دلیل بر اینکه خوار و ذلیل می شود و کسانی که با دشمنی دارند برو او غالب میشوند ترسو بودن خقیر شدن خوار و خفیف شدن از دیگر معانی دیدن سوسک در خواب است

تعبیر خواب سوسک سیاه بالدار از دیدگاه شیخ طوسی: سوسک های بزرگ و با رنگ سیاه که دارای بال هستند در خواب به نشانه ی از دست دادن نیرو و توان و یا به هدر رفتن زمان و فرصت های شغلی مهم میباشد اگر در خواب دیدی که سوسک های زیادی به طرف تو در حال حرکت هستند و تو فقط ان ها را تماشا میکنی دلیل بر اینکه شغل و یا پست خود را از دست میدهدی و ضعیف و ضعیفتر میشود

تعبیر خواب سوسک مرده از دیدگاه ادوارد : سوسک مرده در خواب معنی و یا تاویل خوبی دارد و نشان دهنده این است که تو دارای فرصت های مهمی از نظر کاری یا اقتصادی در زندگی میشود و اشتباهات گذشته را با جبران خواهی کرد در جایی دیگر معبران سوسک مرده در خانه را به نشانه نیرو یافتن و قدرت پیدا کردن معنی کرده اند

سلام من خواب دیدم که رفتم تو حموم و چند تا سوسک کف حموم بود بعد دمپایی را برداشتم و همه شون را کشتم و وقتی که مرده بودند اونا را جمع کردم و با خاک انداز ریختم داخل سطل آشغالی و حسابی چندشم شده بود چه تعبیری داره ممنون:

چیره شدن  و پیروز شدن بر دشمنان و یا افرادی که بر شما حسادت می ورزند و موفقیت های پی در پی شما خاری بر چشم آنان است دلیل و معنی این خواب است

تعبیر خواب سوسک قهوه ای از دیدگاه جابر مغربی: سوسک کوچک یا بزرگ و به رنگ قهوه ای در خواب دلیل بر این است که یکی از یکی یا چند نفر از دوستان و آشنایان تو قصد دارند تا با کینه توزی تفرقه افکنی و یا حسادت ها و دخالت های بیجا در زندگی تو زحمت و سختی ایجاد کنند و میانه ی تو را با سایرین خراب کنند

همچنین امام صادق (ع) و یوسف نبی نیز رویای حشره سوسک را چه دیدن و یا چه کشتن ان را نشانه ی دشمن و یا دوستانی میدانند که میخواهند در زندگی شما خلل ایجاد کنند

سوسک تعبیر دیگر حشرات را دارد و آن دشمنی است ضعیف و پست و حقیر که زحمت می آفریند و در شما کراهت و اشمئزاز به وجود می آورد. کشتن سوسک رفع زحمت است و ایجاد خوش دلی و پیروزی و چیرگی بر دشمن اگر چه ضعیف و ناتوان باشد. دیدن سوسک های زیاد تشویش و نگرانی است به خصوص اگر در خانه خودتان باشد.

 

6 نظر

 1. SadafSadafsays:

  خواب دیدم دو تا سوسک یکی کوچک و یکی بزرگ به حالت مرده هستند من سوسک کوچیک کشتم اما سوسک بزرگ انگار زنده شد و حرکت کرد رفت دور تختم و اتاق خوابم نمیتونستم بکشمش و فرار کرد بعد اونم خواب دیدم یه سری فامیلا اومدن خونمون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سوسکی که از دست شما فرار کرده است بخشی از غم ها و رنج هایتان بوده و این به علامت فرار ناراحتی از سمت شماست و نیکوست

 2. PardisPardissays:

  سلام چند شب پیش خواب دیدم توی یه خونم ولی تعداد زیادی سوسک قهوه ای رو زمین راه میره. چندتا هم پرواز میکرد، من از سوسک ها میترسیدم ولی کاری به من نداشتن، یه کم بعد یه تعداد دیگه سوسک قهوه ای اومد شروع کردن سوسکایی که قبلا بودن رو کشتن و روی زمین پر شد از سوسکهای مرده، ولی بازم اون سوسکهای سری دوم به من کاری نداشتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سوسک هایی که در اطراف شما بوده اند تعدادی از بدخواهان شما در زندگی هستند که خوشبختانه هیچوقت موفق نخواهند شد شما را تخریب کنند و همیشه به شما حسادت می ورزند

 3. نسریننسرینsays:

  سلام خواب دیدم در یک قسمت از خونه تعداد زیادی سوسکهای سیاه مرده دمر بودن که بعضی ها هم در حال جان دادن بودن با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جان دادن سوسک های سیاه مرده تعبیرش انسان های زیان رسان و بدذاتی است که به لطف خدا به سمت شما نزدیک نخواهند شد

 4. مریم مولاییمریم مولاییsays:

  من خواب دیدم که پدرم داره تارهای عنکبوت رو از روی یه چیزی پاک میکنه یادم نمیاد چی فکر کنم درخت بود بعد یهو یه سوسک روش بود که وقتی از رو درخت افتاد زمین طلایی رنگ شد و بالدار شد و دور من چرخید بعد که نشست رو گردنم بیدار شدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بطور کلی عنکبوت و سوسک در رویای شما هر دو خبر از زیاد شدن رونق برکت و روزی در خانواده تان می دهد

 5. سجاد ابراهیمیسجاد ابراهیمیsays:

  سلام خسته نباشید اقا من خواب رفتمو خواب دیدم که در خواب از خواب بیدار شده و سمت توالت رفتم و وقتی وارد انجا شدم یه سوسک بالدار دیدک که فرار کرد و رفت داخل دستشویی منم ابو باز کردم ولی سوسکه جلوی اب واستاده بود و به هیچ عنوان پایین نمیرفت یه سوسک بدونه بالم اونجا بود که اونم همینطور نمیرفت تو فاضلاب یه دفه سوسکه پرواز کرد و به سمت من حمله ور شد که از ترس از خواب بیدار شدم وقتی از خواب بیدار شدم ساعت 6:30 صبح بود .

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممکن است مرتكب كارهای نامعقول شوید و دوباره به اشتباهات خود پی ببرید

 6. ZahraZahrasays:

  سلام خواب دزدم من یه عالما سوسک از توی اتاقم فرار میکردن و من جارو برقی و برداشتم دنبالش میگشتم و همه جا راجارو کردم اما پیدتا نمیکردم همه جا تمیز بود اما سوسکا نبودن دوباره از تو اتاقم دوتا اومدن بیرون بت جارو کشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این سوسک های مزاحم افرادی سودجود هستند که ممکن است بعدا به در زندگی شما راه پیدا کنند ، پس باید مراقب باشید