تعبیر خواب چادر سفید هدیه گرفتن

اگر کسی در خواب خود ببینید که به او چادر سفید و زیبایی هدیه میدهند چه تعبیری دارد؟ در واقع در این مطلب از توپ تاپ قصد داریم فقط درباره چادر سفید و تعابیر و معانی آن صحبت کنیم

تعبیر خواب چادر سفید کادو گرفتن از دیدگاه ادوراد : دلیل بر اینکه شخص و یا اشخاصی شما را از راه مستقیم و نیک گمران نموده اند و حالا با دوست و یا نزدیکانی آشنا میشوید که هدفشان هدایت کردم شما به سمت مسیر مستقیم و درست است,شیخ طوسی نیز درباره چادر سفید معانی خوبی را نوشته اند و ان را دلیل بر پیدایش انسان هایی درستکار و صادق در زندگی میداند

تعبیر خواب چادر سفید خریدن از دیدگاه ابن سیرین : اگر در خواب دیدی که مقداری پارچه و یا چادر با رنگ سفید از مغازه و فروشگاهی خرید کرده ای  و قصد داری آن را هدیه دهی دلیل بر اینکه مال و روزی ات افزایش میابد و در زندگی ات کار بزرگی را انجام میدهد

تعبیر خواب چادر سفید گلدار پوشیدن از دیدگاه جابر مغربی: پوشیدن چادر سفید با نقش هایی مثل گل یا گلدار بودن دلیل بر بدست امدن آرامش در زندگی شماست یعنی با پوشیدن چادر سفید گلدار بدی ها و سیاهی هایی که در زندگی شما به سبب کارهای گناه و یا ناثواب بودجود امده زدوده میشود و جای خود را به خوبی و نیک سرشتی میدهد

تعبیر خواب چادر به سر کردن مرده چیه؟ اگر خواب دیدی که مرده ای که او را میشناسی یا نمیشناسی چادری را از شما هدیه میگیرد و به سر میکند دلیل بر اینکه عمرت طولانی شود

دقت داشته باشید که در اکثر کتب تعابیر خواب همیشه چادر و یا پارچه ی بزرگ فرق نمیکند با رنگ سفید قرمز سیاه و ... به معنی راز تلقی شده است یعنی شما وقتی خواب چادر پوشیدن خود و یا دیگران را میبینید رازی در دل خود دارید که گاه این راز به واسطه خوابتان فاش میشود و یا باقی میماند

تعبیر خواب پاره کردن چادر چی میشه: اگر خواب دیدی که چادری را از وسط به دو نیم کردی و یا بر اثر عصبانیت یا دعوا ان را از سر کسی برداشتی (کشیدی) و پاره کردی دلیل بر اینکه به بلا و یا رنجی بد دچار شوی پاره کردن چادر نماز نیز همین معنا را دارد

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد. اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود. اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است که به زن بر می گردد.

تعبیر خواب با چادر سفید نماز خواندن چیه؟

محمدبن سیرین گوید: چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود. ابراهیم کرمانی گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا ...
او را طلاق دهد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: چادر درخواب بر سه وجه است. اول: قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: کدخدای سرای.

خواب دیدم که چادر بلند و زیبایی را از خواهرم هدیه گرفته ام و او از من خواست تا چادرم را بپوشم و از این به بعد حجابم را رعایت کنم چون من مدت هاست که حجاب خوبی ندارم و تیپ بیرونم با مانتو ی کوتاه هست خواسته او را قبول کردم و چادر را به عنوان هدیه ازش گرفتم و از من خواست که با این چادر به نماز بایستم و نمازم را بخوانم من مجردم ولی درخوابی که دیدم شوهرم هم داشت به من نگاه میکرد و تشویقم میکرد که این کارو انجام بدم تعبیرش چیه؟

با سلام این خواب به معنی این است که شما بواسطه دوستی و یا اشنایی با کسانی که خیر و صلاحتان را میخواهند از بلا و یا شر اعمال بدی که مرتکب شده اید نجات پیدا میکند

 

197 نظر

 1. raxraxsays:

  سلام من تو خواب دیدم که چادر سفیدحریر برسر دارم وبه یه جایی میروم تعبیرش چیه ؟لطفا جواب رو به ایمیلم بفرستین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی آن است که به اتفاق دوستان صمیمی و وفادار به چند سفر خواهید رفت

 2. مریممریمsays:

  من خواب دیدم دو چادر سعید هدیه گرفتم و می گفتم چرا دو تا بعد گفتم یکی که خیلی روشن بود گفتم این برا نمازم. اما در همان حال گفتم این یکی دیگر هم که خیلی روشن. تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   غصه زیاد نخور و غم به دل راه آمده با اندکی تلاش و بهره گیری از همفکری دوستان صمیمی و یکرنگ و بزرگترها مشکلات برطرف می شوند

 3. تیتانتیتانsays:

  سلام برام خواب دیدن خونه جدید خریدم وبا چادر سفید داشتم توخونه نماز میخوندم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به این نشانه است که در محیط خانه دعزت و احترامتان بالا می رود و چنان چه متاهل باشید نزد شوهرتان عزیز خواهید شد

 4. SogandSogandsays:

  ببخشید من یه نفر برام خواب دیده که یه نفر چادر سفید گلدار انداخته روی سرم میشه بگین تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برخی از اطرافیان تان به شما حسادت می کنند و به دنبال آسیب و ضرر رساندن به شما هستند تا شما را از بین ببرند پس حواستان باشد.

 5. افسانهافسانهsays:

  با سلام. خواب دیدم یک نفر از کربلا ، یک چادر رنگی برایم سوغات آورده است. تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تو دل مهربون و صاف و ساده ای داری و به همین خاطر ممکنه که شخصی بخواد با حرف های قشنگش تو رو خام خودش بکنه پس خیلی مراقب باش و به اون اجازه همچین کاری رو نده.

 6. ندانداsays:

  باسلام.یه نفر برام خاب دیده تو حرم امام رضا چادر سرمه و این چادر یه خانوم نورانی بهم هدیه داده تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خانم نورانی و هدیه گرفتن چادر بیانگر حمایت شدن شما از طرف معصومین در زندگی است و بدانید بارها از بلاها و خطرات دور شده اید

 7. SSsays:

  سلام خسته نباشيد مادر بزرگم خواب ديدن دارن توي حرم امام رضا دعا ميكنن من ميام جلوشون در حالي كه يه چادر سفيد سرم هست و قدم خيلي بلند شده. مادربزرگم نگاه به من ميكنن و شروع ميكنن شكر ميگن خدا رو.

 8. هستی سردشتیهستی سردشتیsays:

  خواب دیدم که تو خونه بابابزرگمم عموم و یه مرد دیگه دارن نماز میخونن منم وضو گرفتم و چادر سرم کردم یه چادر گل گلی فک کنم و میخواستم پشت سرشون نماز بخونم چادرم خیلی بلند بود و هی موقع نماز رو سرم میخواستم دو طرفش رو به یه اندازه کنم ولی خیلی بلند بود و نمی شد نمازم تو خواب فک کنم نمازی که خوندم چهار رکعت بود که چهار رکعت دیگش موند

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همین رویا نجات بخش شما در زندگی ست ، فراموش نکنید خداوند به بعضی از بندگانش برای رهایی و آرامش یک رویای خوب همراه با تعبیر نیک اهدا میکند

 9. سسsays:

  خسته نباشيد مادر بزرگم خواب ديدن دارن توي حرم امام رضا دعا ميكنن من ميام جلوشون در حالي كه يه چادر سفيد سرم هست و قدم خيلي بلند شده. مادربزرگم نگاه به من ميكنن و شروع ميكنن شكر ميگن خدا رو.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برای رسیدن به مراد باید هفت خوان رستم را طی کنید. قناعت کنید تا زندگی برایتان از شکر هم شیرین تر شود.

 10. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم ک دختر عمم از کربلا چادر سفیدی برام اورده ک پشته چادر طاووس بزرگی بود ک روش با نگین کار شده بود خیلی زیبا بود . همون شب ک این خواب و دیدم همسرم ناراحتم کرده بود تروخدا تعبیر خوابمو ب ایمیلم بفرستید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی بسیار خوب و خوشایندی در انتظارتان خواهد بود

 11. هستی سردشتیهستی سردشتیsays:

  خب یعنی من میتونم منتظر اتفاقات خوبی باشم؟ عموم یعنی کسی که پشت سرش نماز خوندم دبیر شیمی هستش و مولف کتاب هم شدن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بله بدون شک بیانگر امیداوری برای شماست (از گذاشتن کامنت مجدد خودداری فرمایید)

 12. سایان کمریسایان کمریsays:

  سلام من خواب دیدم به اتفاق خانواده م رفتیم سر خاک بابام که اصلا شبیه جایی که بابام هست نیست و خیلی قشنگ و سرسبز بود,انگار جای زیارتی بود و درستش کرده بودن,توی همون سرسبزی و اینا که بودم رخت سیاه تنم بود و داد زدم و به خواهرم گفتم اون چادر سفید منم بیار,که چادر سفیدمو بپوشم,چادر سفیدم نو و تمیز و خوشگل بود و گلایِ ریزی داشت,محیط اونجارم بارون شسته بود و افتاب بعد از بارون خیلی حس خوبی بهم داد,تعبیرش چی میشه؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به نشانه روشناسی بخت و اقبال برای خواهرتان است ، به اوضاع فعلی توجه نکنید در همه حال شاکر خدا باشید اوضاع در اینده به خوبی پیش خواهد رفت

 13. پریاپریاsays:

  سلام.خواب دیدم حرم امام رضا رفتم وضو بگیرم و نامحرم اونجا بود نمیزاشتند و من بلاخره وضو گرفتم و چادر مشکی سرم بود اما وسط حرم متوجه شدم چادرم سرم نیست و سرم لخت هست اما یکی که نمیدونم کی بود ی چادر سفید گلدار بهم داد و میخواستم وارد حرم شوم اما یک نفر انقدر زیر چادرم رو گشت وچیزی پیدا نکردکه با زور داخل حرم رفتم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بهتر است دقیق‌تر به اطرافت نگاه كنی. فرصت‌ها همیشه منتظر تو نمی‌مانند.

 14. بهنازبهنازsays:

  سلام،دخترداییم خواب دیده که من یه چادر سفیدگل قرمز سرم بوده،میخواستم ببینم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرصت های جدید، گشایش، حل مشکل

 15. نرگس حسینینرگس حسینیsays:

  سلام. مادرم خواب دیده که پدر خدابیامرزم برایش یک چادر سفید با گل های رنگی آورده و انداخته سرش با خوشحالی زیاد و مادرم را هم می بوسیده...تعبیرش چیست؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیت و شادی نصیب شما خواهد شد.

 16. شبنم ششبنم شsays:

  سلام.کن یک دختر مجردم من خواب دیدم که در یک امامزاده یا مسجد هستم یه دختر جوانی رو دیدم که یهو شروع کرد یه دعا کردن برای من و گفت بشین ببیث۵روز دیگه چی میشه اخرشم هم بهم گفت یه چیزی بهت میدم ببری بندبازی تو ضریح برام بعد یه چادر سفید گذاشت تو بغلم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تغییراتی برای دستیابی به نتیجه بهتر لازم است

 17. شبنم ششبنم شsays:

  سلام من یک دختر مجردم من خواب دیدم که در یک امامزاده یا مسجد هستم درست مشخص نبود ولی داشتن افطار میداند منم‌منتظر غذا بودم که یه دختر جوانی رو دیدم که چهرش یادم نیست و نمیشناختمش ولی توی خواب فک میکردم از فامیل‌های دور است اون دختر شروع کرد یه دعا کردن برای من که ایشالاه خیر ببینی خدا هرچی میحوای بهت بده و...و گفت بشین ببین تا ۵روز دیگه چه اتفاقی واست میوفته منظورش یه اتفاق خوب بود اخرشم هم بهم گفت یه چیزی بهت میدم ببری بندازی برام تو ضریح امامزاده گفتم چرا خودت نمیندازی؟ گفت میخوام تو بندازی بعد یه چادر سفید گذاشت تو بغلم من همون موقع تو خواب فک میکردم که چادر رو چطور تو ضریح بندازم ممنون میشم تعبیرشو بهم بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   صحبت كردن با بعضي از دوستان، به تو روحيه‌اي تازه و انرژي خاص مي‌دهد. پس اين روزها با اين افراد بيشتر در تماس باش و از آدم‌هاي منفي كه تو را از زندگي پشيمان مي‌كنند ارتباط نداشته باش.

 18. نيلونيلوsays:

  من براي كاري دعوت به مصاحبه شدم شبش خواب ديدم كه دارم با رييسم راجع به كار حرف ميزنم و شرايط خيلي خةب نبود، دختر خاله ام كه هشت سالشه و خيلي دوسش دارم تو خواب پيشم بود و بهونه ميگرفت تو اون شرايط كه من موهاشو ناز كردم و بهش محبت كردم(تو خواب خودمم تعجب كردم كه تو اون شرايط تونستم به خودم مسلط باشم) بعد اون با چادر نماز من كه سفيد و گلهاي خوشگلي داره اومد جلوم و يهو همه چيز خوب شد. تعبير داره يا فقط ناشي از اتفاقات اون روزمه؟؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خیر تعبیر دارد و ارتباطی با اتفاقات آن روز ندارد و بطور کلی بیانگر خوشبختی خانوادگی،و وفاداری ست

 19. عاطیعاطیsays:

  سلام، من خواب دیدم که دوستم که به تازگی ازدواج کرده یه چادر حریر سفید برام آورده ومنم سرم کردم، تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ایام خوش در پیش است.

 20. FarzanehFarzanehsays:

  با عرض سلام و خسته نباشید دیشب خواب دیدم که دبیرم بهم چادر سفید داد که البته قبلش من از اون درخواست کرده بودم که چادر برای نماز خوندن بهم بده نا گفته نماند که خودش هم چادر رو پیش از اینکه به من بده پوشید خیلی ممنون میشم که تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نیکوست سودی عایدتان می‌شود

 21. عسلعسلsays:

  سلام خسته نباشید. من چند شب پیش خواب دیدم که با خانواده ام به زیارت حرم امام رضا رفتم تو حرم همه چادر مشکی پوشیده بودن و من چادر نداشتم و داشتم نماز میخوندم همه داشتن راجع به من حرف میزدن روی ضریح رو با پارچه سبز پوشوندن گفتن که من چادر ندارم حق دیدن ضریح رو ندارم برگشتم پدرم و دیدم و گفتم چادری برای من هست رفت برام چادر بیاره اما چادر و مادربزرگم گذاشت تو دستم(البته زیاد مطمئنی نیستم که مادربزرگم بود)یه چادر سفید گل گلی بود چادر رو پوشیدم تو حرم خیلی خلوت شد رفتم پارچه رو ضریح رو کنار زدم و شروع کردم به گریه کردن و التماس کردن از امام رضا که کمکم کنه به نیت‌های قلبی و آرزوهام برسم وقتی از حرم بیرون اومدم خیلی سبک و شاد شده بودم.البته روز قبلش با خانواده ام درباره رفتن به مشهد صحبت کردیم یعنی ممکنه بخاطر تأثیر گرفتن از اون صحبت‌ها باشه یا خوابم تعبیر داره؟ببخشید که خیلی طولانی شد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بيانگر سعادت و خوشبختى است.

 22. لیلیلیلیsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که خواهرم یه چادرسفیدگلدارسرش بودبعدانگاردخترعمه م که مجرده بهش گفت چادرتوبده من سرم کنم خواهرمم که تازه عقدکرده بودچارشودرآورد و به دخترعمه م داد اونم سرش کرد خواستم ببینم تعبیرش چیه؟؟ ممنون میشم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه سعادت و خوشبختی و برکت و فراوانی است

 23. زهرازهراsays:

  سلام و احترام من خواب دیدم با مادربزرگم هستم اما سریع از ماشین پیاده شدیم که بریم حرم امام رضا ( ع ) که نماز بخونه اما من چادر سرم نبود به مادربزرگم گفتم من جادر ندارم یهو از تو حرم یه چادر سفید گل گلی سرم کرد بعد از یه خانوم پرسیدم حرم کدکم طرف هست گفت از پله ها برین بالا میخوتستیم بریم کنار ضریح

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هیچ چیز بهتر این نمی شود که شما در یک مکان کاملا مقدس اقدام به پوشیدن چادر کرده اید و بدانید که برای مدتی طولانی از بلای سخت ایمن می شوید

 24. آمنهآمنهsays:

  سلام. من خواب دیدم تو حرم اما رضا بودم که چادر مشکی سرم بود اول بعد نمیدونم چی شد یا چه کسی ازم برد. اما بعدش چادر سفید سرم کردم. چادرای سفید تو حرم خیلی زیاد بودن اما من قشنگترینشون رو انتخاب کردم و سرم کردم. خیلی نو هم بود گلدار با گل های بنفش بود.انگاری همه بش نگا میکردن یا میخوان ازم بگیرن، حتی خواهرم بم دوتای دیگه داد گفت اینا قشنگتر نیستن؟ گفتم نه من همینو میخوام.تعبیرش چی میشه لطفا

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به دست آوردن سلامتی، سود و منفعت

 25. زهرا آزادیزهرا آزادیsays:

  سلام.من خواب دیدم با یه اقا پسری که میشناسمش رفتیم خونشون من تویکی از اتاق هاهستم ایشونم تو یه اتاق دیگه،بعد مادرشون از راه میرسه من در اتاق و میبندم مادرشون در و محکم هل میدن بعد من صورتمو با دستم میپوشونم که منو نبینن،من از کنار مادرشون فرار میکنم چادر رنگی مادرشون و از تواتاق برمیدارم و سرم میکنم میرم بیرون ولی چادر خودم میمونه تو خونشون.لطفا تعبیر خوابم رو بفرمایید سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اتفاق خوشایندی در ایام آینده در انتظار شماست

 26. ریحانهریحانهsays:

  سلام وقت بخیر دیشب خواب دیدم که یکی از پسرای دانشگامون بهم یه چادر سفید با گلای سیاه داد البته به عنوان هدیه منم خیلی خوشحال بودم تو خواب تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خب تعبیر این رویا به شما باز نمیگردد و بیانگر خوشحالی و لذت های جدید برای فردی است که به شما چادر هدیه داده اند

 27. تیناتیناsays:

  سلام وقتتون به خیرو شادی .دیشب خواب دیدم خونه پدربزرگم که فوت شده دارم با چادر مادربزرگم که فوت شده نماز می خونم .چادر گلدار طوسی بود و باهمون چادر رفتم حرم امام رضا ع و گفتم نائب الزیاره مادربزرگم و همه ی شیعیان میشم و دخترم هم همراهم بود ولی اون چادر خیلی کوچک تا کمرش سرش داشت و بامن حرم اومد تعبیرشو می فرمائید .باسپاس

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دعا برای برآورده شدن حاجتی

 28. حسنا رفیقحسنا رفیقsays:

  باسلام خدمت ادمین محترم! میخواستم بدونم خواب چادرسفید گل دار البته گل ریز چیه؟!! 12ماه رمضان روزه داشتم حول و حوش ظهر،ساعت1-2بود خواب دیدم تو خونه بودم، ک شبیه به خونه داداشم بود. بعد3تا زن اطرافم وایساده بودن ولی نمیدونستم برای چی حضورداشتن ک یکی از اون خانما ک سنشم تقریبا بالا بود ، یعنی تقریبا50-60سالش بود، وقتی رفتم نزدیکش و روبروش وایسادم ی چادر سفید گل دار البته اگه اشتباه نکنم با گل های ریز یا چادرسفید خال خالی ریز ک بیشتر فکرکنم گل دار ریز بود انداخت رو سرم.تعبیرخوابم چی هست؟ بـاتـشـــــــکــــر!!!???

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   توسط برخی از دوستان تقدیر می شوید و یا حداقل از شما بخاطر انجام کار یا تصمیمی تشکر می شود

 29. زهرازهراsays:

  باعرض سلام .خواب دیدم مادرم گفت برین فلان خانه ک دایی پدرش هست اگه هستن وچادر داره بخریم.رفتم دیدم چادرمشکی داشت...واین دایی فوت کرده...مادر آمد باخواهرم چادر انتخاب کنن...دربین چادر مشکی یهو سفید پیدا شد...همه مشکی بودن..خواهرم گفت من سفید میخوام...ولی ما قصد خرید مشکی داشتیم...وبلاخره سفید انتخاب کرد.خواهرم متاهل هست.منم موندم چرا مادرم برامن نخرید...خواهرم را به انتخاب واداشت.ومن مجرد.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   همین که چادر سفید را انتخاب کرده اید و نشانه ی خوب و مشخصی از روشنایی در آینده ی خواهر شماست.

 30. Lima azizLima azizsays:

  با عرض سلام و احترامات من یک دختر مجرد هستم و خواب دیدم که یکی از پسر های مجرد که از خویشاوندان خودما است برایم یک چادر سیاه هدیه میدهد و هردو ما خیلی خوشحال هستیم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   هدیه گرفتن این چادر خوب است و نشان میدهد که خطر و یا برخی از تهدیدها از سمتتان دور شده است

 31. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من خواب دیدم تو دانشگاه بین بچه های کلاس داشتن چادر نماز میدادن رنگاش سبز و سفید و زرد بود به من رنگ زردش افتاد که اولش دنبال این بودم سفیدشو بگیرم بعد بیخیال شدم. بعد اومدیم بیرون تو سالن بهمون تربت امام حسین و یه آب مقدس میدادن من یکم از هر کدوم برداشتم ولی بعضیا خیلی بر میداشتن

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بخش دوم رویای شما بطور کامل تعبیر و معنای بد بخش اول را خنثی میسازد و خوشبختانه خیر است.

 32. صوناصوناsays:

  باسلام خواب دیدم یکی از اشناهامون از قسمت سر چادرم یه تکه را با قیچی برید و بعد یه پارچه اورد گفت اینو می دوزم براش اون قسمت چادرت نخ نما شده بود گه اون پارچه هم کوچکتر از قسمت بریده شده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از جانب خانواده تان به خانواده ی شخصی که بخشی از چادرتان را بریده اند نیکی خواهد رسید ( البته چنان چه او را شناخته باشید)

 33. مریممریمsays:

  با سلام خواب دیدم من علاوه بر چادر خودم یه چادر جدید دیگری نیز دارم که انرا شسته و در تخت دوستم پهن کردم تا خشک بشه بعد اونو جمع کردم بردم هوای ازاد پهن کردم تا خشک بشه.. بعد دیدم دانشگاه هستم چادر سر کردم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعداد چادر هر چه بیشتر باشد دلالت بر حفظ شدن بهتر در برابر آفت ها و یا وسوسه های زیان آور دنیوی ست.

 34. مژگانمژگانsays:

  سلام نزدیک ظهر پنجم صفر ،خواب دیدم جایی بودم،شلوغ بود همسرم را که گم کرده بودن در شلوغیذلز دور دیدم که به طرف دری مه همه میخواستند ازش برند دوید منم فکر کردم ،پس منم زود برم ،اونور من را میبینه ولی اوتطرف که رفتم نبودش آدمهایی که بودند به نظر خلافکار بودند یه دختری اوند گفت اوتطرف بودم ،توی یه مغازه دو سه نفر را زده بودند کشته بودند ،من با دلشوره نکاه میکردم ،کفت یه مردی که شیک بود و سرش کم مو و من با تو دیده بودم هم بود ولی اون زنده بود من زار میزدم و نگران در همین حال یکیشون که داشت میرفت یه کیسه از دو تا کیسه که داشتم را برداشت و برو من هی گریه میکردم که تو رو خدا وسایلم را بدید خلاصه با کلی التماس یکی به دیگری اشاره کرد و یه چادر نماز از تو کیسه در آوردند پس دادند دو تا هم تو کیسه باقیمونده بود یهو دیدم چند تا مامور اون بیرون هستند و پدرم که فوت شده هست و در مورد شوهرم حرف میزدند دو تا عکس که اثر دستهای خونیش بود و یکیش انگشت شکسته داشت پلیس میگفت وقتی زدنش که ازش دزدی کنند انگشتش هم شکسته و پدرم میگفت وقتی رفتم سراغش از همه حا بیخبر بود من از توی یه جایی مثل پشت در یه انبار یا یه در آمبولانس نکاه میکردم ،زجه میزم و با با تیغ تمام کف دستهام را میبردیم پر از خط خونی بود و میسوخت و من برای همسرم زار میزدم که از حالش بیخبر بودم و نمیدونستم چی شده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   توضیحات شما مطالعه شد و بخشی که مرتبط با چادر نماز بود به این نشانه است که چند اتفاق دلخواه و دوست داشتنی در یک سال آینده در انتظار شماست

 35. FdFdsays:

  سلام خواب دیدم مغازه پوشاک بودم فروشنده چند تا شال و روسری داد سر کردم خوشم نیومد پارچه آورد نپسندیدم چشمم افتاد به یه چادر سفید گلدار خوشم اومد فوری سر کردم از مغازه اومدم بیرون یادم نیست پولشو دادم یا نه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در زندگی خود رفاه و آسایش مناسبی را تجربه خواهید کرد

 36. بهاربهارsays:

  سلام،من خواب دیدم می خوام نماز بخونم،بعد که جانمازمو باز کردم دیدم بجای یه چاپر نماز دوتا چادر هست،ینی یه چادر دیگه عین چادر خودم تو جانماز بود،بعد من نمیدونستم کدومش چادر اصلیه خودمه و ازین موضوع خیلی عصبی و ناراحت شده بودم و میگفتم بهتره حالا که نمیدونم کدومش واقعا چادر خودمه از هیچ کدومش استفاده نکنم،می خواستم تعبیرش رو بدونم،خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در مورد انجام یک کار خیر یا ثواب احتمال دارد که دچار تردید شوید

 37. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم رفتم خانه خواهرم انجا ی لباسش را برداشتم بپوشم ک آیا به تن من میاد یانه...وقتی ک پوشیدم ی چادر سفید وخوشگلی شد وبه تن من خیلی میومد...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، هدیه ای دریافت میکنید که بادیدنش غافلگیر و شادمان می شوید

 38. المیراالمیراsays:

  سلام آقایی که خیلی دوسش دارم ولی به تازگی از هم فاصله گرفتیم تو خوابم بهم یه چادر عربی مشکی خیلی خوش دوخت با یه مقنعه برام هدیه آورده وقتی سرم میکنم همه شروع میکنن به تعریف کردن که چقدر بهت میاد تعبیرش چی میشه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، ممکن است ایشان بخاطر برخی از برخورد ها و یا رفتاری های اخیر خود دچار ندامت شده باشند.

 39. zohrehfzohrehfsays:

  سلام ممنون از سایت خوبتون .من دیشب خواب دیدم جایی هستیم مهمانی مانند انگار نا محرم وارد میخاست بشه همه خانوم ها چادر سر کردند منم دست کردم تو کیفم که چادرمو در بیارم فکر کدم که چادر قدیمی ام رو اوردم که سبز رنگ و شکلش معمولیه اما دست کردم تو کیفم دیدم وای یه چادر خیلی قشنگ آبی رنگ ساتن با گل های خیلی قشنگ تو کیفمه انگار چادر نو بود انقدر ذوق کردم از داشتنش و با یه ذوقی سرم کردم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خوب است و بیان میکند از بدی ، فساد ، و سوءقصد در امان می مانید.

 40. NaNasays:

  سلام من یه چادرنمازقبلاداشتم که ازش استفاده نمیکنم وگوشش پاره شده توخواب دیدم نوشده وبراق. ودیگه پاره هم نبودمامانم بهم گفت ازاین چادرنمازاستفاده کن گفتم این چرااینقدنوشده وهرچه گشتم اثری ازپارگیش ندیدم که نشون مامانم بدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خانواده ی خوب و مهربانی را در کنار خود داری ، به لطف و برکت وجود آن ها نیز به موفقیت خواهی رسید.

 41. ناهیدناهیدsays:

  سلام خواب دیدم مادرم خواهرم با دختر برادرم میخوان برن نماز جمعه دختر برادرم میگه من چادر ندارم بابام باید برام بخره خواهرم میگه اونجا چادر هست منم از اونجا بر میدارم که دختر برادرم راضی نمیشه میگه اندازه من نمیشن که خواهرم میگه قد تو هم اندازه منه دیگه که بازم قبول نمیکنه بعد میبینم داداشم با خانوادش اومدن خونه ما و داریم در مورد خریدن چادر برای دختر برادرم حرف میزنیم که من میگم زهرا میتونه از چادرهای اونجا استفاده کنه و چادرم نخره که برادرم به من میگه به تو ربطی نداره و دخالت نکن منم ناراحت شدم هی به خودم میگفتم آره به من ربطی نداره

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، خبر از تصمیم و یا اتفاق های تازه در زندگی برادرتان میدهد که البته منفی نیست

 42. سمانه جوادیسمانه جوادیsays:

  سلام. وقتتون بخیر. من خواب دیدم تو رودخانه چادر نمازم را می شستم که یکه دفعه چادرم رو آب برد ممنون میشم تعبیرش رو بگید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، آب را روشنایی بدانید و اینکه آب چادر شما را با خود برده است معنای نیکویی دارد.

 43. م.صم.صsays:

  سلام خسته نباشید ببخشید من چند شب پیش خواب می دیدم در محل کار شخصی که دوستش دارم چادررنگی سر کرده بودم این تعبیرش چیه؟ممنون میشم اگه برام تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فریب دنیا را نخوری که گمراه خواهی شد و آنچه نصیبت گردیده از دست خواهی داد

 44. زهرازهراsays:

  سلام خواب دیدم از ی جایی ک ناراحت بودم بیرون زدم وبا چندتا همراه ازی کوچه ای رد شدم وارد ی مغازه شدم مادربزرگم ک فوت کرده چادر دوخته و آماده برا فروش گداشته بود انگار خیاط بود منو ک دید گفت مادر برات ی چادر دوختم و آماده است برات گذاشتم کنار ک هرموقع خواستی بر خانه ی بخت بهت بدم ونشانم داد پارچه ظریف و نقش قشنگی داست وسفید با گلهای آبی فیروزه ای ..وگفت با سختی برات دوختمش و آماده شده...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   عاقبت بخیر خواهید شد

 45. میترامیتراsays:

  درود بر شما خواب دیدم چادر سفید سرمه توی نماز جماعت هستم همه مشغول نماز خواندنن ولی من دارم ذکر لا اله الا الله و یا رحمان میگفتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، میتواند خبری از کسب توفیق و سربلندی در محیط اجتماعی بدهد

 46. فاطمهفاطمهsays:

  سلام ببخشید من حدود ساعت ۹.۳۰ تا۱۰.۳۰ بود خواب دیدم یکی از فامیلام که نظر کرده امام زمانه به خوابم اومد وگفت که امام زمان بهم گفت به شما بگم که من حاجتتو دادم بعدش من یه چادر سفید سرم کردم میشه تعبیرشو برام لطف کنین وبگین که چون خوتبم بین ظهرو صبح بور آیا تعبیر داره ممنونم ازتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیان میدارد با تلاش و پشتکار بر مشکلات احتمالی در آینده فائق خواهید شد

 47. مینامیناsays:

  سلام درخواب دیدم ک مادر بزرگم ک فوت کرده برام چادر سفیددوخته بود وبهم نشانش داد و گفت چادر ازدواجت را دوختم‌...وآماده شده...ببینش.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مادر بزرگ در خواب اشاره به ارزش هایی دارد که از سنت های جامعه و والدین خود به ارث برده اید و در این زمان در حال بازنگری این ارزش ها هستید.

 48. نیلوفرنیلوفرsays:

  باسلام.خواب دیدم که با مامانم خونه ی همسایه دیوار به دیوار مادربزرگ مادریم هستیم میخواستیم بریم بیرون گفتم چادر سرکنم من یه چادر زرد رنگ بود اونو برداشتم اما خانوم همسایه نذاشت و چادر قرمز رنگی انداخت سرم که با شال قرمزی که رو سرم بود ست شد.در واقعیت هم با اون همسایه رفت و امدی نداریم.تعبیرش چیه؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا درباره ی مسائلی که برای شما پرسش آفرین شده اند با آزادی بیان بیشتری با دیگران به گفت و گو بپردازید.

 49. امنهامنهsays:

  سلام خواب دیدم خانومی داشت نان و حلوا تقسیم میکرد،از لقمه ی توی دستش بهم تعارف کرد همین که از لقمش یکمی جدا کردم تبدیل شد به چادر نماز سفید و مهرو تسبیح، توی خوابم مادرو خوهرشوهرم هم بودن و همین اتفاق افتاده بود براشون ممنون میشم از جوابتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، علامت آن است که از شادمانی و نشاط خانوادگی لذت خواهید برد

 50. لیلیلیلیsays:

  سلام استادخسته نباشید،،دخترکوچیکه ی داییم خواب دیده که خواهربزرگه ش یه چادرسفیدگلدارسرش بوده بعدانگارمنم بهش گفتم چادرتوبده من سرم کنم خواهربزرگه شم که چادرسفیدگلدارسرش بوده وتازه عقدکرده بوده چادری که سرش بوده رومیده به من منم فوری سرم میکنم وروموبرمیگردونم ومیرم...میخواستم ببینم این خواب تعبیری برای من داره؟؟ تشکروسپاس اززحماتتون.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. این خواب نشان دهنده ی درک جدید فرد نسبت به موقعیت و جایگاهی که در جامعه و خانواده دارد می باشد.

 51. لیلیلیلیsays:

  ببخشیداستاددختردایی کوچیکه قبل ازعقدخواهرش این خوابودیده بودوبعدازمدتی کوتاه خواهربزرگه ش عقدکردمیخواستم ببینم تعبیرش راجب من چیه؟؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد و عقدی که اتفاق افتاده به این خواب مرتبط نیست.

 52. مریممریمsays:

  سلام من دقیقا موقع اذان صبح خواب دیدم چادر نماز سفید با گلهای ابی به قیمت خیلی ارزون خریدم خیلی خوشحال بودم رفتم خونه سر کردم و کوتاه اومد مادرم پارچه ی اضافی بهش دوخت اندازم شد میخواستم ببینم تعبیری داره؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ؛ این رویا نیز قول میدهد تا زندگی و مسیر آن بر شما کمتر سخت گیری کند ، همچنین نوید دور شدن خطر و یا تهدید از جانب بیننده ی خواب را نیز میدهد...

 53. اهواهوsays:

  سلام دوستم چند شب پیش خواب دیده که توی دانشگاه سر کلاس بودیم میاد پیش من و میبینه که من چادر مشکی با گلای برجسته پوشیدم و اونم خوشحال میشه میگه وای مبارک چادر نو هست. البته من چادری هستم تعبیرش چی هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   تعبیر اصلی هر خواب به بیننده ی آن باز میگردد. برای این که دلیل حضور دیگران را در خواب خود درک کنید، توجه داشته باشید که فکر کردن به آن ها، چه احساس، فکر یا خاطره ای را برای شما زنده می کند؟ درسی که از این افراد میگیرید، چگونه می تواند الهام بخش شما برای برون رفت از چالش های فعلی در زندگی بیداری باشد؟

 54. سوشا حسینیسوشا حسینیsays:

  سلام . من صبح خواب دیدم که با خانواده و فامیل در هتلی نزدیک به حرم امام رضا هستیم. من و خواهرم و دختر عمه ام یک در پشتی در هتل پیدا میکنیم که دقیقا نزدیک حرم امام رضا باز میشود. یواشکی از این در بیرون می ریم . یک مرد اونجا ایستاده بود. ما اول فکر کردیم که چون از در پشتی بیرون اومدیم میخواد چیزی بگه ولی به هر کدوممون یک چادر سفید گل گلی نو هدیه داد ممنون میشم اگر تعبیری داره بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا از موقعیت های جدید، برای بروز خلاقیت و ایده های شخصی خود استفاده کنید.

 55. بارانبارانsays:

  سلام خواب دیدم جایی هستم وشوهرم هم هست(یکسال ازهم جدازندگی میکنیم ومیخوام طلاق بگیرم) ب من رو میکنه ومیگه بامن بیا من هم ب خواهرم وداییم میگم ک چکارکنم ایا برم و اونا اجازه میدن من ک چادر سفید سرم کردم دنبالش میگردم ومیبینم داره بایک ماشین مشکی بزرگ شبیه آمبولانس حرکت کرده و داره میره من دنبالش میدوم و خودمو میرسونم توی ماشین سه تا از دوستاش نشسته بودن من بهش گفتم من اومدم ولی اون بمن گفت شما باید خیلی منو دوست داشته باشین ک بخواهین من بیام و حرکت کرد باماشین دورشد ومنو باخودش نبرد من باهمون چادرسفید روی سرم ناراحت برگشتم ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا با صراحت بیشتری درباره ی ناراحتی های درونی خود با دیگران صحبت کنید.

 56. اعظم ذوالفقارياعظم ذوالفقاريsays:

  در خواب ديدم با چادر سفيد و جانماز سفيد در قبرستان اماده شدم براي خواندن نماز و در كنارم چند خانم هم بودند آنها هم داشتند نماز مي خواندند قبرستان در بيابان بود و تمام قبر سنگ ها هم سفيد بودند با تشكر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب از شما می خواهد تا اجازه ندهید پیگیری اهداف و برنامه های کنسل شده ای که مربوط به گذشته هستند و فرصت پرداختن به آن ها از بین رفته است شما را از دریافتن موقعیت های مثبت و جدید باز دارد.

 57. خانم_گلخانم_گلsays:

  سلام وقت بخیر.. من در واقعیت چادر نمیپوشم و خواب دیدم که رفتم پیش دختر خال و دوستم و دیدم که خواهر اونی رو که دوستش دارم هم باهاشونه و من وقتی میخواستم برم پیششون خوشم اومده بود چادر بپوشم و برم وقتی میرسم همشون با لبخند نگام میکنن و بعد وقتی میخوام چادرم رو از سرم در بیارم میبینم که چادری ک سرم بوده و باهاش اومدم کاملا سفید بوده(درحالی که توقع داشتم مشکی باشه چون وقتی ادم میره بیرون مشکی میپوشه) بعد به اوناهم میگم شما ک دیدین چادرم سفیده چرا بهم چیزی نگفتین... و اینم بگم که چند مدت پیش هم مامانم خوابم رو دیده که داشتم نماز میخوندم(مامانم بر عکس من چادر میپوشه و مذهبی و کاملا معتقده منم خوبم در کل ولی خب چادر نمیپوشم و نماز نمیخونم) ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به تغییرات مثبتی دارد که در زمینه های عاطفی برای شما ایجاد خواهد شد.

 58. ساغر عبداللهیساغر عبداللهیsays:

  سلام من دیشب خواب دید باهمسرم و دخترم تو تو راه مسافرت به یه تعداد زیادی خانوم با چادر سفید برمیخوریم خیلی که داشتن نماز میخوندن یه تعدادی چادر تا شده روی زمین گذاشته بود که من چندتاشو برداشتم و زیر لباسم قایم کردم که باخودم ببرم شوهرم هم دوتا برام برداشت بعد پشیمون شدم و همشون رو گذاشتم خواهش میکنم تعبیرش رو بگید ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به احساس اضطراب و نگرانی ای دارد که به خاطر پنهان کردن یک راز یا احساس برای شما ایجاد شده و لازم است درباره ی این موضوع، به شکل منطقی تصمیم گیری کنید.

 59. سسsays:

  من خواب ديدم همسرم چادر سفيد گلدار پوشيده و به خواستگاري من اومده و من تو خواب ازش پرسيدم كه چادر پوشيدين نماز خوندين؟ قبول باشه؟ بعد به خودم اومدم كه مرد كه براي نماز چادر نمي پوشه يوهو أز خواب پريدم لطفا تعبيرش را بفرمايين

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب اشاره به موقعیت های شغلی و مالی جدیدی دارد که با برنامه ریزی و قدرت مدیریت خود قادر به دست یابی به آن ها هستید.

 60. تيناتيناsays:

  سلام من خواب ديدم مامانم يه چادر سفيد با گلهاي رنگي كه بيشتر سفيدي چادر به چشمم ميومد گذاشت سرم و گفت از اين به بعد نمازتو با اين بخون من چادر خودتو دارم ميشورم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام این خواب اشاره به مسیر ها و اهداف جدیدی دارد که موجب زنده دلی و امیدواری شما خواهد شد.

 61. اصغر aاصغر asays:

  سلام خواب دیدم 3 تسبیح به من و دوستم هدیه دادن و دوستم تسبیح کوچک که 33 دانه بود خودش برداشت و تسبیح که دانه های بزرگ و بیشتری داشت را کنار گذاشت گفت برای کسی که ذکر میگوید و تسبیح سوم که دانه متوسط داشت گیر من آمد اولش گفتم دانهایش کم هست ولی وقتی شمارش میکردم زیاد بود و من هم در ذهنم برای عبادت میخواستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب اشاره به برنامه ریزی روشنی دارد که برای رسیدن به خواسته ی قلبی خود لازم است در پیش بگیرید.

 62. پریا تقویپریا تقویsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم چادر سفید عقد مادرم رو به یکی از دوستانم که در شرف نامزدی هست دادم و اون خیلی دوسش داشت و خواست که یه پارچه بگیره و مادربزرگم که چادر خوردم رو دوخته بود ب ای اون بدوزه( خیلی از خانم های فامیل که ازدواج کردن چادر مادر منو تو عقد سرکردن)

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام. این خواب نشان دهنده ی شرایط و موقعیت های جدیدی است که لازم است با حفظ اعتماد به نفس ظاهر شده و از در میان گذاشتن اسرار شخصی خود با افراد غیر قابل اعتماد خودداری کنید.

 63. بهناز مختاریبهناز مختاریsays:

  سلام. من دیشب خواب دیدم که در مسجد نصیرالملک بودم و با خودم گفتم بزار تا اینجا هستم نمازم رو بخونم . وضو گرفتم رفتم که نماز بخونم خانمی بهم گفت که باید چادر سر کنی . نگاه کردم دو تا چادر یکی سیاه و دیگری سفید هر دو تمیز براق و بلند بود . اول خواستم مشکی بردارم بعد گفتم نه من سفیدرو دوست دارم و چادر سفید رو برداشتم و رفت که نماز بخوندم. ممنون میشم اگر ممکن تعبیرش رو بگید؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، در آینده یکی از اطرافیان برای کمک به شما پا پیش می گذارد، با او مشورت کنید و دستش را پس نزنید

 64. صباصباsays:

  سلام وخسته نباشید من خواب دیدم چادرسفید لباس کفش حتی جوراب سفید پوشیده بودم وبله برونم بود ولی من زیاد خوشحال نبودم ازین وصلت ...مادر پسر انگشتر از دستش دراورد ودستم کرد ولی من ب بهانه بزرگ بودن دراوردم ازدستم ..واز خواب پریدم ممنون تعبیر کنید کلن فرد سختگیری تو انتخاب شریک زندگیم هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این خواب نشان دهنده ی پیوند ها و برخورد های جدیدی است که قدرت مدیریت شما را به چالش می کشند و برای خوش درخشیدن لازم است توجه زیادی به حرف ها و تصمیمات خود داشته باشید.

 65. زهره عالمیزهره عالمیsays:

  سلام خواب دیدم رفتم خونه یکی چادرنمازقرمزساتن داشتم وسجاده پهن کردم نمازبخونم رفتم تااونطرف دیدم دختربچه همسایمون داره با چادر وسجاده ام نمازمیخونه وایسادم بالاسرش تا نمازشوتموم کرد و تودلم خیلی بش غرزدم بعدشروع به نمازخوندن کردم با همون چادرساتن قرمزفکر کنم نمازم چهاررکعتی بودو حتی دورچادرم هم با نوارسفید دوخته شدم بود حتی کاملا صدای آیاتی که میخوندم رو هم میشنیدم بعدبلندشدم با خالم رفتیم عیددیدنی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سردرگمی و ناامیدی را از خودتان دور کنید. حواستان باشد تحت هیچ شرایطی عهد خود را نشکنید

 66. ممsays:

  سلام،من متاهل هستم خواب دیدم به همراه خواهرم سوار ماشین مردی که آن علاقه دارم شدم( ان مرد همسرم نیست)،خواهرم را به مقصد رساندیم در همین حین دیدم چادر بر سر دارم و کمی ازموی سرم معلوم هست،دوباره با آن مرد برگشتیم سوار ماشین شدیم-ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، باید مراقب باشید چرا که ممکن است خوای نفس سبب شود دست به کاری بزنید که میتواند دردسر آفرین باشد.

 67. زهراعزهراعsays:

  باسلام من دیروز صبح خواب دیدم کهدرقبرستان هستم که چادرسفید سرمه با یه جانماز سفیددیدم که انگار نمازم تموم شده بود.دوروبرمم چندتاخانوم از فامیلامون بودن.بعد از قبرستان رفتم به امازاده.قبرستان وامامزادهای که در خواب دیدم در شهرستانمون هست.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه شانس خوب در موضوعات مهم است.

 68. مریممریمsays:

  وقتتون بخیر . مادرم خواب دیده توخواب من چادر سفید سرمه مادرو پدرمم توخونه بودن بعد من با تلفن داشتم با نامزدم بحث میکردم چون انگشترمو گم کرده بودم وداشتم گریه میکردم بعد مادرم انگشترو گوشه خونه پیدامیکنه بهم میکه بیا انگشترت پیداشد منم خوشحال میشم .انگشترم یه نگین بزرگ ابی رنگ بوده انگار .میشه تعبیرشو بگین بهم .ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه‏ پیشرفت در انجام كارها است.

 69. ره_مره_مsays:

  باسلام. من دختر مجردي هستم يك بار خواب ديدم كه به همراه مادر و مادر بزرگم به يك مغازه ي چادر فروشي كه پر از چادر هاي سفيد داشت رفته بوديم و قرار بود براي من چادر بخرند كه قرار بود براي ازوداجم چادر سفيد با گل هاي صورتي بخرند حال و هواي خوابمم يه جوري بود كه انگار مشهد بوديم و بعد اين خواب هم خيلي حس خوبي داشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، روزهای خوب و متنوعی را در آینده پشت سرخواهید گذاشت و تصمیم گیری های جدید خواهید داشت.

 70. الههالههsays:

  سلام.من خواب دیدم در منزل مادربزرگم هستیم وهمه فامیل اونجا دور هم جمعند.من اومدم از کمد مادربزرگم چادر نماز بردارم و نماز بخونم که خواهرم اومد و جلوی منو گرفت گفت این چادر رو من میخوام سر کنم.من چادر رو به زور برداشتم و سرکردم اومدم شروع به خوندن نماز بکنم که مادربزرگم چادر رو اومد ازم گرفت و داد به خواهرم منم گریم گرفت وناراحت یه گوشه ایستادم.بعد آقایون فامیل اومدن سر سفره و تعجب میکردن که من حتی روسری هم سرم نبود. باتشکر.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام..امکان دارد از طرف کسی به شما خیر و منفعت برسد.

 71. شقایق تفشقایق تفsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم به خانه دوست رفته ام برای انها یک عالمه مهمون اومده بود. یهویی دیدم اونجا به مراسم ختم تبدیل شد وبعد از اون مراسم ازدواج که خانمها سر مراسم عقد چادر سفید پوشیدن من خودم کلی گیج شده بودم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شاید نیاز دارید که نظم و قدرت بیشتری داشته باشید.

 72. زهرازهراsays:

  سلام من خواب دیدم که یکی از پیرزن های محلمون که سید هم هست به بهانه خواستگاری به خانه ما آمده ولی معلوم نبود که برای چه کسی خواستگاری می کند و چادر بسیار زیبای خوشگل و گلگلی سفیدی را بر سر من کرد که دیگه در آن لحظه فکر خواستگاری نبودم و در کنارشون نشسته بودم و به فکر کسی بودم که بسیار دوستش دارم در عالم حقیقت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

 73. مهناز جوادیانمهناز جوادیانsays:

  سلام من خواب دیدم خانمی ک منو برای پسرش خواستگاری کرد و یک چادر عروس زیبا بهم هدیه داد تعبیرش چی میشه ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام روزهای خوشی در انتظار شما خواهد بود

 74. SaharSaharsays:

  سلام من چادرب نیستم ولب خواب دیدم که دو تا چادر مشکی با به چادر سفید دستمه و داشتم فکر میکردم که کدوم رو سرم کنم.تعبیرش چی میشه؟ ممنونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در روابطتان بهبود حاصل خواهدشد

 75. مهسامهساsays:

  سلام خواب دیدم دارم از جایی عبور میکنم. همزمان موقع نماز هم بوده. یکی از دوستام بهم میگه نمازتو بخون و برو. میگم میخوام برم امامزاده نمازمو بخونم. اونم میگه اینجا که از امامزاده هم بهتره، نگاه کردم چیزی شبیه حرم یا مسجد بزرگ بود. گفتم باشه همین جا نمازمو میخونم اونوقت یه چیز سفید و قرمز بهم داد واس نماز. وقتی سرم کردم یه چادر سفید یه کم بلند واسم بود و اینگار یه روسری یا لباس قرمزم بود یه تیکه هاش از زیر چادر پیدا بود. داشتم نماز میخوندم و رکوع و سجود میرفتم ولی در عین حال اینگار خودم داشتم خودمو میدیدم! میشه تعبیرشو بفرمائید. ممنونم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان به معنای انجام کارهای درست و شایسته و برآورده شدن حاجات و خواسته هایتان است.

 76. مهدیسمهدیسsays:

  سلام من مجردم وچادری من شخصی توزندگیم بود که بهشون علاقه دارم ولی هنیشه از علاقه داشتن ایشون به خودم دچار شک هستم وهمیشه به اینکه دچار گناه نشم فک میکنم یروز خواب دیدم به مغازشون رفتم مغازشون وسایل هیعت علمات پرچم محرم میفروختند در حالیک شعل اصیلشون این نیست توخواب از تومغازه بهم یه چادر عربی مشکی نو بهم هدیه دادند ومن همونجا چادرو سرکردم وبا یه آرامشی از مغازه اومدم بیرون اون خواب بهم آرامش میداد وفکر میکردم اون شخص خوبیه ..ممنون تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بر پوشاندن رازی به شما توصیه خواهدشد و گرفتن هدیه درخواب بر کار نیک است

 77. عاطفهعاطفهsays:

  خواب دیدم روز مبل خوابیدم وچادرزیبای نویی روی خودم هست ک ذوقش رامیکردم وفامیل نشسته بودند و برسراختلافات بحث میکردند تعبیرچادرم چیست؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   درمحیط خانواده عزت و احترامتان بالا خواهدرفت

 78. فهیمهفهیمهsays:

  سلام. من خواب دیدم خواهرشوهرم یه چادر مشکی عربی به من داد در ازای مبلغ کمی پول که وقتی اون چادر رو سرم کردم بسیار زیبا بود و پر از نگین، ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام ممکن است از طرف کسی به شما خیر و خوبی برسد.

 79. لیلالیلاsays:

  سلام من دختر مجردم ۲۰ سالمه .خواب دیدم دختر عمم چادر مشکی خودش را روی سر من انداخت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، بیشتر بیانگر دریافت منفعت یا مهر و محبت از جانب دیگران خواهد بود.

 80. الههالههsays:

  سلام، خواب دیدم زنداداشم اینا مراسم عروسی میخاستن برن بعد بقیه گفتن چه جالب قراره چادر بپوشه، برادرم تو خواب برای خانمش چادر هدیه خریده بود، بعد خواهرم گفت اون که نمیپوشه بده به من، من گفتم زشته این هدیه ست بزار خودش بپوشه(زنداداشم قبلا چادری بود و الان نمیپوشه بدش میاد)

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه رفتن به مهمانی و اتفاقات خوب است

 81. فاطمهفاطمهsays:

  سلام. خواب ديدم با يكي از دوستانم ( البته مجرد هستن) در منزلي بوديم، كه زنگ خانه رو زدن، دوستم در رو باز كرد و ديدم يه خانم با چادر سفيد گلدار يه يسته اي رو به دوستم داد، وقتي بسته رو باز كرد توش يه چادر سبز حرير با گلهاي سفيد مثل گلهاي ياس بود. دوستم تا ديدش گفت اينكه خيلي كمه، احتمالا چادر كوتاهي هست ، ولي من بهش گفتم سرت كن، شايد خوب باشه. بالاخره سرش كرد و كاملا اندازه اش بود .در همين حال درباره زنگ در رو زدن، همون خانم بود. دوستم ازش تشكر كرد كه خيلي چادر خوب و اندازه اي هست و ايشون گفت: برگشتم بگم اين چادر رو نگه دار بزودي لازمش داري.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات و وقایع روزمره زندگیتان است

 82. YaldaYaldasays:

  سلام من خواب دیدم ک همراه مادرم به یه امامزاده میریم اونجا واسه وارد شدن نیاز بود ک چادر بپوشی اونجا تو امازاده چندچادر واسه خانومایی و چادری نبودن گذاشته بودن من یکیو برداشتم ک بپوشم برم داخل وقتی سرم کردم دیدم یه طرفش سوخته و سریع مادرم گفت درش بیار و درش اوردم .چی میشه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه انجام کارهای درست و حل شدن مشکلاتتان است

 83. یاسیاسsays:

  سلام خواب دیدم ک شبه عقد دختر داییم هست و چادری ک قرار هست برا عقدش باشه رو بهم نشون داد..چادر سفید با طرح آلبالو گیلاس بود..منم تو دلم گفتم بازم چیزای مسخره انتخاب کرد...الکی هم بهش گفتم خوشگله...نمیدونم‌ قبلش یا بعدش هم همدیگرو بغل کردیم و از خوشحالی بغض کردم?از نامزدش هم پیش یکی دیگه تعریف الکی کردم?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه خبرها و اتفاقات خوشایند است

 84. الالsays:

  سلام بعدازظهر خواب دیدم شلوار پامه ولی لباس تنم نبود دستم را روی سینه هایم گرفته بودم که معلوم نشه، وارد مسجد محلمون شدم و یه چادر سفید با جنس مرغوب و طرح دار برداشتم و در صف نماز ایستادم و نماز ظهر خوندم. خیالم دیگه راحت بود که بالا تمو پوشوندم. ممنون از لطفتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود بر شما ، بخش دوم این رویا بیشتر بیان کننده ی ایمن شدن از بلا و یا تهدید و خطر است.

 85. گوشه گیرگوشه گیرsays:

  سلام من یه عشق قدیمی داشتم ولی نرسیدیم ب هم.من ازدواج کردم اونم ازدواج کرده..قضیه عشق ما دوسال طول کشید ازسال 90قطع شدیم...بارها بدون اینکه ب فکرش باشم خوابشومیبینم..ظهر خاب دیدم بااینکه جفتمون ازدواج کرده بودیم همو دیدیم.توماشین بودیم ازش پرسیدم دلمو شکوندی ازدواج کردی الان راضی هستی؟سرشو پایین انداخت منم از خواب پریدم...تو رو خدا تعبیر کنید خوابمو..دیوونم کرده.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقاتی است که در گذشته بینتان افتاده

 86. سیدمحمد ضیاسیدمحمد ضیاsays:

  سلام‌من خواب دیدم رفتم خونه یکی تز دوستان قدیمیم داشت تخم مرغ درست میکرد من وضو گرفتم و نمازما خوندم وقتی نمازم تمام شد چندتا زن باوچادر سفید پشت سرم روی مبل نشسته بودن بعد رفتم پیش یکی از دوستام تو خواب تو این ذهن بودم که داره سرم کلا میزاره ۵ملیون چک داد به من این چه تعبیری دارد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   باسلام تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوب است

 87. فقیهیفقیهیsays:

  من خواب دیدم یکی از همسایه های 20 سال پیشمون که الان تو یه شهر دیگه هستن خونه تکانی کردن منم کمکشون میکردم یهویی اقا ودوماد این خونواده اومدن تو اتاق و من حجاب نداشتم که یه چادر سفید خییلی بلند پیدا کردم و پوشیدم خیلی هم حس خوبی داشتم خوشحال بودم با آب میشستم خونه رو میشه لطفا تعبیر کنید برام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   نشان دهنده سعادت و شادکامی در زندگی است و بسیار نیکو است

 88. سورناسورناsays:

  با سلام من دیشب خواب دیدم قرار شد به مراسم عقد کسی بریم و مادرم گفت همه دخترای فامیل باید چادر سفید رنگی بپوشن توی محضر ،ولی من دو تا چادر سفید گلدار روی هم پوشیدم تعبیرش چیه لطفا با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه شادمانی در محیط خانوادگی و پیشرفت در امور مالی باشد.

 89. راضیهراضیهsays:

  سلام. متاهل هستم. خواب دیدم نمیدونم کی بود یه پارچه چادری سفید گلدار بهم هدیه داد وقتی قیچی زدم بهش یهو تبدیل شد به دو تا چادر آماده که یکیشو انداختم روی سرم دیدم اندازه اندازه اس و اطرافیان ذوق منو میکردن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر سعادتمندی است

 90. اعظم حسنیاعظم حسنیsays:

  سلام.سه ماه مادرمو از دست دادم امروز خواهرم مادرمو تو خواب دیده که مادرم گفته چادر برای نماز خوندن کم دارم تعبیرش چی میتونه باشه،با اینکه خیرات،قران فراوان میکنیم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خواب خیر است و شما میتوانید برای مادرتان خیرات دهید و فاتحه بخوانید

 91. ZaraZarasays:

  سلام من خواب دیدم که توی یه خونه کهنه هستم همه فامیلام و مامانمم اونجا هستن بعد من میخوام برم حموم یک حمام قدیمی که در نداره و یه پارچه به عنوان در اونجا هست رفتم داخل حموم لباسامو در اوردم دیدم چندتا پسر دارن نگام میکنن از خجالت نمیدونستم چه کار کنم میدویدم اینطرف اونطرف بعد یه چادر حریر نازک رنگی مال خودم بود یه گوشه بود برداشتم ک دور خودم بپیچم یهووو یه خانمی میگفت بده من بده من گوشه چادرو گرفت تا از من بگیره من ندادم گفتم‌میخوام دور خودم بپیچم هرچند نازک با بدبختی از چنگش در اوردم بعدشم دیدم تو اون خونه یهو یه مار پیدا شد و لباسای کهنه تن من بود با اینکه ماره کاری به کار من نداشت من از دستش فرار میکردم و خ ترسیده بودم فقط از یه پرتگاه با بدبختی بالا میرفتم که مبادا ماره نیشم بزنه میدونم خوابم خ پیچیده شد ولی لطفا تعببرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشانه دشمنی است که در زندگیتان سعی در اذیت رساندن به شما را دارند

 92. فاطمه.مفاطمه.مsays:

  سلام وقتتون بخیر؛ من خواب دیدم در مجلس بله برون یا عقدم هستم و چادر روی سرم هست و همه چیز قطعی شده و روی مقدار مهریه پافشاری میکنم و به مامانم میگفتم علاوه بر ۱۱۰ تا سکه حتما باید سفر کربلا و یه چیز دیگه(یادم نیست) باشه و به مامانم گفتم بهتره یه چادر قشنگتر بدی که سرم کنم اینو بقیه هم پوشیدن...لطفا تعبیرش رو بفرمایید.ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است در موقعیت هایی قرار بگیرید که موجب خوشحالیتان شود

 93. نازینازیsays:

  سلام. دختر مجردی هستم که یه مدته از عشقم دور شدیم و ارتباط نداریم. صبح خواب دیدم یه جایی هستم مثه حسینیه خودمون با مادرم و خواهرام نشسته بودن حرف میزدن عشقمم باهاشون بود من و بقیه حجاب نداشتیم و با لباس معمولی خونه ای بودیم جلو عشقم. بعد یه دفه یه جمعی از زن و مرد اومدن من چون مردا اومدن و حجاب نداشتم پشت یکی قایم میشدم و میگفتم چادر میخوام مردا اومدن بعد عشقم یه چادر سفید با نقشای ریز مشکی سمتم پرت کرد و من گرفتمش و سرم کردم. همینطور ک چادر سرم بود سمت عشقم ک دورتر رفته بود نشسته بود میرفتم و همینطور بهم خیره نگاه میکردیم. هنوز بهش خیلی نزدیک نشده بود ک یکی از خواهرام اومد عشقم بلند شد رفت سمتش نمیدونم خواهرم بهش چی گفت ک عشقم عصبانی شد و رفت من رفتم سمت خواهرم که از خواب بیدار شدم. لطفا تعبیرشو بگید. ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه علاقه و محبت شما نسبت به ایشان است

 94. سمیرا رسولیسمیرا رسولیsays:

  سلام من خواب دیدم ۳ تا زن که چاور مشکی پوشیدن و منو واسه پسر یکیشون تو حرم امام رضا خاستگاری میکنن بعد همون جا واسه نشون میبرن برام ۲ تا چادر سفید میخرن یکیش گلدار یکیش ساده بعد هی میگم من بیحجابم به خدا به درد پسر شما نمیخورم در صمن من مجردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن اخباری خوشایند برای شما خواهدبود

 95. شیداشیداsays:

  سلام ببخشید من خواب دیدم یه مرد ناشناس تو خونه مون یه جعبه طلا دستش بود که میخواست بندازتش دور من هم وقتی نگاه کردم دیدم جعبه طلاهای منه منم گفتم این مال منه، اون آقا هم گفت شما باید با ما بیایید بعد هم من باهاش رفتم و یه چادر سفید گلدار سرم بود در صورتی که چادر نمیپوشم و متوجه شدم اون آقا پلیسه و مادرم و مادربزرگ مادریم هم همراهم هستن با داییم، بعد ما رو برد به اداره کلانتری و اون جا هم یه مرد خوشتیپ چشم آبی با قد متوسط دیدم که کت و شلوار سفید تنش بود و مادربزرگم اون رو می شناخت و بهم با اخم سلام داد و بعدش بیدار شدم.خواهش میکنم بگید تعبیر این خواب چیه مرسی ازتون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بسیار خوش یمن و خوش تعبیر بوده و بر شادی در زندگیتان و تندرستی و شادمانی تعبیر میشود

 96. مریممریمsays:

  سلام من خواب دیدم چادرمو تو نمازخونه اداره گم کردم هرچی می گردم و بالا پایین میرم پیداش نمی کنم خیلی حرص خوردم در نهایت وقتی داشتم برای یکی از همکارام تعریف می کردم که خسته شدم نمی دونم چیکار کنم چادرمو پیدا کردم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگی مواردی باعث سردرگمیتان شود

 97. SahelSahelsays:

  سلام من خواب دیدم خیلی ناراحتم یک چادر سفید پاره سرم میکنم میرم یک مهمونی و اونو سریع از سرم در میارن و چادر سبز روشن سالم سرم میکنن و داخل مهمونی بهم میگن چون عیده ده شب چشم داریم تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است اتفاقاتی موجب ناراحتیتان شود

 98. زیبازیباsays:

  سلام روز جمعه شهادت امام جواد وشب سال روز ازدواج حضرت زهرا وامام علی خواب دیدم خواهرم چادری بهم داده وگفت این چادروخواهر امام علی برات اورده ومن توی خواب گفتم این روزا چه خبره از طرف ائمه برام چادر میاد وگفتم من که بی حجاب نیستم پس چرا چادر بهم هدیه میدن

 99. سحرحسینیسحرحسینیsays:

  سلام.من یه دخترمجردم خواب دیدم مامانم میخوادبرام چادرنمازبخره تعبیرش چیه .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 100. ShhShhsays:

  سلام من خواب دیدم با نامزدم ک در واقعیت مشکل داریم و جدا هستیم عروسیم هست و چادر سفید بر سر دارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زندگیتان دچار پریشانی شوید

 101. میترامیتراsays:

  سلام من خواب دیدم برادر یکی از دوستای خیلی صمیمی من که مجرد هستش دو تا قواره پارچه چادری رنگی بهم هدیه داد که مقدارشونم خیلی زیاد بود و منم تعجب کرده بودم توی خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده به وجود امدن شرایطی جدیدی درزندگیتان است که باعث شادکامیتان خواهدشد

 102. زیبازیباsays:

  سلام چرا ثبت شده .5تا بلاتر برید .در تاریخ5/13 به اسم زیبا .خوابم این بود سلام روز جمعه شهادت امام جواد وشب سال روز ازدواج حضرت زهرا وامام علی خواب دیدم خواهرم چادری بهم داده وگفت این چادروخواهر امام علی برات اورده ومن توی خواب گفتم این روزا چه خبره از طرف ائمه برام چادر میاد وگفتم من که بی حجاب نیستم پس چرا چادر بهم هدیه میدن

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده براورده شدن خواسته هایتان و توکل به خداوند است

 103. maryammaryamsays:

  سلام استاد من خواب دیدم که با پدربزرگم که فوت شده در مکه هستیم من با چادر سفید تویه زیر زمین یه مسجد نماز میخوندم و چادر رو تا جلو کشیده بودم و تمام صورتمو پوشانده بود. پدر بزرگم با رغبت فراوان رفت برای ادایه مناسک حج، ولی من از ترس اینک شاید اتفاق چن سال پیش مکه برام بیوفته و بمیرم انجامش ندادم ولی برای پدربزرگم اب و غذا میبردم که مریض نشه از گرما . مدام به فکرش بودم ونگرانش. میخواستم بدونم تعبیر خوابش چیه به من ربطی داره یا برایه پدر بزگمه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر بندگی و عبادت در زندگیتان است و بر تندرستی در زندگیتان تعبیر میشود

 104. ل .صل .صsays:

  سلام من خواب دیدم یه نفر هدیه کربلا برام چادرسفید باگلهای درشت آورد خیلی خوشحال شدم باخودم گفتم ازین ببعد بااین چادر نماز میخونم .خواستم تاش کنم که بردارمش انگار تو تا کردنش یه کم اذیت شدم لطفا راهنماییم کنید تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است از کسی به شما خیری برسد

 105. زهرازهراsays:

  سلام و وقت بخیر من خواب دیدم با چادر سفید و حجاب کامل عروسی گرفتم ولی لباسم سفید نبود یه لباس صورتی ملایم بود و عروسی توی باغ پدرم بود و درخت های نخل زیادی بود پدرم ازم راضی بود ولی توی اون عروسی خبری از رقص و اواز نبود ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه اتفاقات خوشایندی برای شماست

 106. لیلالیلاsays:

  سلام من خواب دیدم که با پدر و مادرم جایی رفتیم ومن و پدرم تو صف نانوایی بودیم یه آقا پسر قدکوتاه که موهای فر بلند بافته شده ای داشت مدام به من نگاه میکرد که من با خودم گفتم آخه چرا چادر رنگی گلدار پوشیدم که انقدر تو این جمع تابلو باشم رفتم تو یه خونه ای که وقتی از لای در نگاه کردم دیدم اون پسره اومده و داره دنبالم میگرده یه لحظه به چادر نگاه کردم دیدم چادر طوسی رنگ مامانمو سرم کردم بعد اون پسره منو پیدا کرد منم هرچی ناسزا بود بهش گفتم که گفت آبروتو میبرم ولی بازم من ناسزا گفتم و ازاون خونه اومدم بیرون ،ممنون میشم تعبیر بفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن است چیزهای جدیدی بدست بیاورید

 107. نسرین حسینینسرین حسینیsays:

  سلام من صبح‌ بود خواب مادربزرگم ک قبلا فوت کرده رو دیدم روز مادر هستش و من بهش چادر گل گلی مادر ناتنیمو هدیه روزمادر میدم به مادربزرگم مادربزرگم نگاه میکنه دست زد بهش بعد من بهش گفتم این چادر نو هست چرا اونجوری نگاه میکنی بعد من چادر رو سرم کردم تا ببینه اما انگار متوجه نشدم این چادر عروسی زن بابای منه بعد گفت ببر بزار تو اتاقم منم تاش کردم تا ببرم بزارم تو اتاقش و قصد داشتم صد تومن پول به مادر بزرگم بدم خواستم برم بیارم بدم پول بیدار شدم از خواب

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیان کننده دعای خیر و خیر و برکت در زندگیتان است

 108. هانیههانیهsays:

  سلام من دیشب خواب دیدم تو یه جایی بودم داشتم چایی دم میکردم بعدش چادر سفید رو به کمرم بسته بودم مادر شوهر ایندمم بهم نگاه میکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر داشتن اوقات خوش است

 109. یلدایلداsays:

  سلام من خواب میبینم نامزدی دختر جاریم هستش منو برادرشوهرم دعوت نمیکنه شوهرمو دعوت میکنه اما باز بااینحال ک دعوتم نمیکنه میرم جای عروس و داماد رو ببینم میرم ببینم اونجا یه جنازه هستش ک کلا کفن پیچ هستش تا اون مرده متوجه میشه حضور منو خودشو ب پهلو میکنه اما نمیدونم پهلو راس یا چپ بعد چندنفری ک اونجا هستش میگه زیر پایه این مرده رو آتیش بزنید تا بترسه فک کنه عزرائل هستش تا خودشو صاف کنه ب پشت تا بشه بزاریم تو قبرش بعد همینکاررو میکنن چند نفر اونم مرد تا اتیش میزنه زیر پاشو سریع اون مرده خودشو صاف میکنه بعد همون مردای ک زیر پایه اون مرده رو آتیش زدن چشای اون چند تا مرد ترسناک شد مرده ام ک اونجا بود ترسید رو ب کمر خوابید منم ترسیدم یه دختر بچه کوچیکم دارم سفید توپول اما تو توواقعیت من اون دختر بچه رو ندارم تو بغلمم هستش

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر به دست اوردن ارامش در زندگی و تندرستی است

 110. هانیههانیهsays:

  با سلام..من خواب دیدم..همسایه کناری ما که خونشونو بردن جای دیگه..خانمش امده مامانم گفت بیا بریم ببینمش بعد مامانم یه تاب سفید داد من پوشیدم چون باز بود..چادر نمازمو که خیلی ام دوستش دارم سرم کردم..رفتم..دیدن اکثر وسایلشو برده..ولی خونه به حالت سنتی هنوز هست. یعنی فرش اینا پتو داره...یعنی قابل نشستنه..بعد دیدم همسایمون که دکتره اونم اونجاست...و کلی ادم امدن تا انگار رایگان ویزییت کنه..بعد یدفعه همه پاشدن ایستادن تا دعا کنن..و به هر سمتی دعایی میخونن..مثل همون حالت که بعد نماز به ائمه سلام میدن..منم تقریبا ملحق شدم بهشون..چادرمم محکم گرفته بودم..تا بدنم دیده نشه تاپ پوشیده بودم..مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   درود ، نمادی از اتفاقات مطلوب و امیدوار کننده در آینده خواهد بود.

 111. مهرسامهرساsays:

  سلام من خواب دیدم از مجلس ختم یک روحانی بیرون امدم و یک چادر نو مشکی بر سر داشتم. بعد از گذشت یک مدتی این چادر تبدیل به یک چادر گلدار(نماز) شد. تعبیر چیست ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر تلاش برای پوشاندن اسرارتان است

 112. زهرازهراsays:

  سلام.یک نفربرام خواب دیده که مراسم عقد من هست ومن با نامزدم پیش هم وایسادیم و چادر مشکی به سردارم و اونم میاد به من میگه چرا توی مراسم عقدت چادرمشکی پوشیدی وچادر سفید عقد خودش و میده به منو چادر مشکیمو ازم میگیره بعد نامزدم بهم میگه اشکال نداره الان اینو بپوش بعدخودم برات چادر سفید میخرم تعبیر این خواب چی میشه؟مرسی

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر شادکامی و محبت در زندگی است

 113. فروغفروغsays:

  سلام ممنون از سایت خوبتون چند شب پیش خواب دیدم یه چادر بنفش روشن سرم کردم و از پله ها بالا میرم رنگش خیلی خیلی قشنگ بود پارچشم مجلسی بود و خیلی نما داشت سر راهم چند نفر دیگه هم دیدم کنار هم ایستادن یکیش فک کنم مادربزرگم بود که فوت شده بقیه هم آشنا بودن ولی یادم نیس کی بودن ولی همشون نگام میکردن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان بیانگر بدست آوردن عزت و جاه است

 114. سوگلسوگلsays:

  با سلام خواب دیدم داییم از زیارت کربلا یا شاید خانه خدا دقیق یادم نیست برگشته بود و کلی سوغاتی بهم داد که یکیش چادر سفید گلدار روش نقش طاووس بود،واسه نماز،بهم داد،و یه چادر رنگی،گلدار هم که شبیه چادر من تو واقعیت بود به زن برادرم داد،که مادرم میگفت زن برادرت حامله است و بچش پسره

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه نیک بختی و خوش اقبالی است

 115. زهرا قربانیزهرا قربانیsays:

  سلام خواب دیدم چادر سفید و گلدار سرم هست و با اون چادر میرم دم خونه خواستگارم که باهاش حرف بزنم.و داخل خونه اونا همه لباس مشکی تنشون بود ومن فقط چادر سفید سرم بود. ممنون میشم تعبیرش کنید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه عاقبت بخیری است

 116. سحر کاویانیسحر کاویانیsays:

  با سلام و احترام.وقتتون بخیر.خواب دیدم موهام خیلی پرتر از حد تو بیداریمه کوتاه ترم هس ولی خیلی خوشکل تره مشکی ترم بود خواب دیدم توی جمع زنانه همون جوری ب حالت ایستاده موهامو شامپو میزدم ولی کف نبود و بریزه روی لباسم بعدش چادر خالمو ک ردش یه رده های خردلی زرد بود ولی کاملا این رنگی نبود فقط قسمت وسط چادر این جوری بود ازش گرفتم ک سرم کنم برم قسمت اقایون ک مثلا اب پیدا کنم شامپوی موهامو بشورم بعدشم ک دوستم یه پارچ اب خنک اورد بخورم بهش گفتم بریم یه جا بریزش رو موهام شسته بشن موهام . ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر محبت و الفت در زندگیتان است

 117. فاطمه.عفاطمه.عsays:

  سلام.من خواب دیدم ی مرد مجرد ی چادر سفید ب سرم میکنه ک.من.این مرد مجرد میشناسم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   از جایی به شما خیری میرسد

 118. زهرهزهرهsays:

  با سلام خواب دیدم بادوتااز دوستای دبیرستانم هستم وچندتا چادررنگی هم هستش که من زرنگی کردم و خوشگلترینشو انتخاب کردم وبعد اون احساس کردم که  چادره به دامن تبدیل شده وپوشیدمش ویه کت قرمز خیلی زیبا هم تنم بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه خیری است که از جایی به شمامیرسد

 119. محبوبه امینیمحبوبه امینیsays:

  سلام.من خواب دیدم که من و خواهرم هر دو چادر نمازهامونن که سفید و گلدار هستن سرمونه با این تفاوت که پایین پایین چادر من مثل اینکه پارچه چادرم یه مقدار کم بوده باشه،پارچه دیگه ای دوخته شده بود.حتی یه مقدار جنسش هم فرق میکردو مثل حریر بود.طرحش کمی شبیه به پارچه چادر بود.و من ناراحت بودم بابت این موضوع.تعبیرش رو لطف میکنید بگید؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر وجود داشتن انسانهای درست و پرهیزکار در زندگیتان است

 120. فاطمه بختیاریفاطمه بختیاریsays:

  سلام من نامزدیم بهم خورده خواب دیدم رفتم چادرعروس بخرم گفتم دوتاداشته باشم یکی برای شب عروسی یکی برای شب حنابندان دوبارپشیمان شدم گفتم یکی دارم کافیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خوابتان نشانه سعادتمندی در دنیاست

 121. لیلیلیلیsays:

  سلام خسته نباشید من دیشب خواب دیدم یه چادرسفیدگل گلی نووو وترتمیز وقشنگ سرم کردم ودقیقایادم نمیادفک میکنم باهاش نمازخوندم بعدازخودم میپرسیدم این همون چادرقبلیه س که گم شده بود ویه تیکه شم بااسفندسوخته بود؟!!..ولی چادر توخواب ترتمیز ونو و سالم بود لطفاتعبیرش کنید خیلی ممنون.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است کاری بزرگ در زندگیتان انجام دهید

 122. ف شف شsays:

  باسلام خواب دیدم درمسجد زیبایی هستم وغذامیدهندانگارغذاخوردیم وقراربودنمازجماعت بگزاربشه من بامانتووشلواربودم ولی حجابم خوب بود ولی چادرنداشتم یه خانم مسنی هم دیدم که زودتراز همه داشت روی جای بلندتری روبه قبله نمازمیخونددخترعموم گفت من چادرنمازدارم میرم خونه برات میارم گفتم باشه اومدم کنارآبخوری وضوبگیرم انگارشوهرم بودچادرگلدارمثل عبا انداخته بوددورخودش ولی سرش نبود گفت اینوخواهر کوچیکش بهش داده گفتم بده من باهاش نماز جماعت بخونم دیگه منتظر دخترعموم نشم گفت باشه ببرش من خوشحال شدم که میتونم نمازم روبخونم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   ممکن اسا از جایی به شما خیر برسد

 123. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خواب دیدم چادر سفید گلدار سر کردم با یه شال آبی ، گلایه چادرمم آبی بود و توی یه عکاسی که ميخوام عکس بگیرم فکر میکنم عکس برای بسیج یا برای شهادت ميخواستم بگیرم خواب عجیبی بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، نیت یا قصد انجام دادن امور معنوی و مثبت از معانی این مورد است

 124. تکتم رزم اراتکتم رزم اراsays:

  سلام مادرم خواب دیدن که باهم رفتیم قم و زیارت حرم معصومه من لباس بلند و پوشیده تنمه،ولی موقع ورود میگن باید چادر سر کنی و من هم قبول میکنم و چادر میگیرم ،برای خوندن دعای عرفه به حرم رفتیم و همینطور که به سمت صحن میرفتیم من دعای عرفه رو میخوندم که از دعا جا نمونم،تعبیرش چی هست؟من باردار هم هست در حال حاضر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است با افراد صادق و درستکاری در زندگیتان اشنا شوید که قصدشان کمک به شما باشد

 125. مریم رضویمریم رضویsays:

  سلام من خواب دیدم ب دوس پسرم ی چادر دادم حالا یادم نمیاد خوب ک چادرش چ رنگی بود ولی انگار چادر رنگی بود،،،،باهاش خیلی وقته ک حرف نزدم ، میشه بگین تعبیرش چی میشه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده انسانهای درستکار و صادق در زندگیتان است

 126. المیراالمیراsays:

  با سلام من چند روز پیشم خواب دیدم یه لباس بلند پوشیدم وقتی نگاه میکنم به کمد لباسام میبینم نیست بعد میبینم خواهرم میگه اینجاست میرم میبینم گونی گونی پشم هست که میگه اینا ماله توست منم نگاشون میکنم که پشم هست تعبیرش چیه میشه بگید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خبرای خوشی به شما خواهد رسید.

 127. اکرم شاکرم شsays:

  سلام خواب دیدم برا خالم که تازه فوت شده یه چادر نماز تمیز آوردم وازش خواستم چادر نماز قبلی که نجس وکثیف بود رو با اون عوض کنه واونم قبول کرد وباهاش نمازخوند.ممنون میشم تعبیرش دو بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سلام وقت بخیر ، نمادی از روشنایی و رفعت است

 128. معصومه کمعصومه کsays:

  سلام شخصی در خوابش منو دیده و گفته که تو خوابش دریک باغ میوه بودیم و اون باغ رو میخوردیم من چادر سفیدی بر سر دارم و با یک آقایی به خرید خاستگاری میرم و مادر اون آقا رو هم در خواب دیدن که جوان و چادری هستن .من خودم مجرد هستم و میخواستم بدونم تعبیرش چیه اگر میشه لطفا تعبیرش رو به ایمیلم ارسال کنید ?

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام دلیل بر اینکه شخص و یا اشخاصی شما را از راه مستقیم و نیک گمران نموده اند و حالا با دوست و یا نزدیکانی آشنا میشوید که هدفشان هدایت کردم شما به سمت مسیر مستقیم و درست است

 129. zarizarisays:

  سلام من به فردی فکر میکنم برای ازدواج چنباری خواب حلقه ازدواج دیده ام اما امروز ظهر خواب دیدم در محضر نشسته ام و چادر سفید سرم هست و دوستام هم هستن و من حلقه تو دستم میکنم برای عقد این چه تعبیری داره ممنون میشم جواب بدید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام نشان دهنده زیاد شدن مال و روزی در زندگیتان است

 130. Eli.eEli.esays:

  سلام من خواب دیدم مراسم عقدم بود با کسی ک نمیدونستم کیه وارد خونه ای ک مراسم بود شدم جلو خونه کلی سبد گل اورده بودن گذاشته بودن وارد ک شدم همه مهمونا ب همدیگه پچ پچ میگفتن چقد خوشگله عروس بعد داخل اشپزخونه انگار اینه داشت چادر سفید گلدارگیپوری کردن سرم چادرو کشیدم جلو موهام یکم خراب شد ب مامانم گفتم ببین چشمم زدن گف درستش میکنم بعد رفتم نشستم سر سفره عقد داماد از قبل نشسته بود ی لحظه ب چشمم کسی ک عاشقشم اومد بعد انگار شد یکی دیگه عاقد نشسته بود پشت سرمون طوری ک نشستم کنار داماد برگشتم گفتم ببخشید پشتم بهتونه بعد داماد قران داد دستم همه اماده شدن برای خوندن عقد ک بیدار شدم لطفا تعبیرشو بگید خیلی ناراحتم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر بالاتر رفتن عزت و احترام و ابروی شما در نزد اطرافیانتان است که باعث شادکامیتان خواهدشد

 131. vafavafasays:

  سلام خواب من دخترم خواب دیدم کسی که دوست دارم برام چادرمشکی وکیف وکفش اسپورت اورد

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   تعبیر خوابتان نشانه حفظ ارزشها و عقاید زندگی است

 132. ثریامثریامsays:

  سلام من خواب دیدم دارم تو کوچه مادرم اینا میرم که پیرزنه که خونش همونجا هست وایساده دم در و به هر کی رد میشه یه کیسه سوغاتی میده،تو کوچه فقط زن عموم رو دیدم به جز پیرزنه که چند ساله باهاش قطع ارتباطیم،ویکی از همون کیسه دستشه و وقتی رسید به من گفت نمیای بریم؟ نماز جمعه منم گفتم نه،بعد که اون رفت همون پیرزنه به منم یه کیسه سوغاتی داد و گفت از حرم امام علی آوردم سوغاتیه،بعد من رفتم خونش وقتی کیسه رو باز کردم یه چادر صورتی گلدار خیلی خشکل بود من هی ازش تعریف میکردم از اون پیرزنه تشکر میکردم وقتی اومدم بپوشمش دیدم یه کوچولو پاره شده ولی چیزی نگفتم میشه بگین تعبیرش جیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر انسانهای صادق و درستکاری است که در زندگیتان در پی دوستی با شما هستند

 133. لیلالیلاsays:

  با عرض سلام و احترام من دختر مجردم خواهرم خواب دیده که من پارچه چادری سفید با ستاره های ریز آبی رنگ به مادرم میدم و بهش میگم اینو برای بله برونم برش بزن و مادرم هم در حال برش چادر روی سر من بود . تعبیرش چیه ؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام بیانگر پیدا شدن انسانهای درستکار و صادق در زندگیتان است

 134. محدثهمحدثهsays:

  من دیشب خواب دیدم که یه جایی مثله مسجدبودم وچندتاخانوم ازمن پرسیدن که چادرنمازمونشونشون بدم منم دوتاچادرنمازامونشونشون دادم وازچادرنمازمن خوششون اومدمیخواستم ببینم تعبیرم خوابم چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   این رویا بیانگر اشنایی های شما باافرادی درستکار و صادق در زندگیتان است

 135. فاطمهفاطمهsays:

  سلام خسته نباشید من دختری متاهل هستم که مدت سه هفته هستش که با شوهرم قهرم دیشب مامانم خواب دیدن که شوهرم برای من دو جفت کفش سفید و یک چادر سفید با برگ های بنفش کم رنگ که نه خیلی درست بود نه خیلی ریز برای من آورده و به مامانم داده تا او به من بدهد مامانم میگوید که آنها زیر یک پلاستیک ساده بودن و یکی از کفش ها کفشی بود که من انتخاب کرده بودم و به مامانم نشون داده بودم اما کفش دیگه جدید بود و جایی ندیده بود...تعبیرش چی می شه؟...ممنون...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده این است که شوهرتان از ناراحت بودن شما نسبت به خود ناراحت است و اظهار پشیمانی میکند

 136. فاطمهفاطمهsays:

  سلام.من چند ماهي است كه خواب ميبينم چادر مشكي به سر دارم واين در حالي است كه حجابم معمولي است، ولي در خوابها چادر مشكي به سر دارم و خيلي باحجاب هستم. و اين حالت چندين بار است كه در خوابهايم تكرار ميشود. جالب اينجاست كه با وجود اينكه از چادر خوشم نمياد ولي تو خواب خوشحالم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است در زنگی دچار تغییر و تحول شوید و باید خود را با شرایط وفق دهید

 137. مهدیهمهدیهsays:

  سلام من خواب دیدم تو یک مکان زیارتی دارم نماز میخونم که چادر سفید گل دار سرم بود بعد مامانم اومد و یک چادر سفید ساده از جلوی صورتم انداخت رو سرم تا پایین و در حین نماز بهم گفت که وقتی سجده میکنی حواست باشه چادر نیفته روی زمین میخواستم ببینم تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان از رسیدن به خوشبختی و سعادت است

 138. همتاهمتاsays:

  سلام و روز بخیر من دانشجو هستم. خواب دیدم در دانشگاه پیراهن قرمز زیبایی به تن دارم که آستین و یقه ندارد و خیلی باز و زیبا با دو بندروی سرشانه تا روی زانو است با شلوار مشکی پوشیده ام. همسرم هم همراه من است. می خواهم به دیدن استادم بروم. به همسرم می گویم این لباس مناسب دیدار با ایشان نیست باید عوض کنم که اتفاقی استادم را می بینم. بعد خود را با چادر سفید با گلهای خیلی ریز می بینم که بسیار محجبه با استادم در مورد مقاله ای صحبت می کنیم... لطفا تعبیر بفرمائید. سپاسگزارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است انسانهای صادق و درستکاری در زندگی شما باشما اشنا شوند

 139. تبسمتبسمsays:

  سلام علیکم. خواب دیدم مسافرتم،و در محلی که کمی کثیفه و دوده ریخته مشغول نماز هستم با چادر رنگ روشن کسی.وقتی صاحب چادر آمد و منو دید با اون چادر، بهم گفت چرا انقدر چادر منو کثیف کردی؟من نگاه به چادر کردم یک سمت اون کامل سیاه شده بود .گفتم اشکال نداره چادر نماز خودمو بهت میدم.اما وقتی رفتم چادر خودمو برداشتم دیدیم چادر نمازم مثل چادر نماز اون رنگ روشن نیست . تعبیر چیه استاد پیشاپیش ممنونم از شما

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   اشتباهی می کنین که در صدد جبرانش بر میان اما اثر اون عمل باعث میش به خودتون هم آسیب برسه

 140. پریاپریاsays:

  سلام وقتتون بخیر ببخشید من خواب دیدم که یه چادر سفید گلدار که چادر نمازمم هست بایه روسری آبی آسمانی سرمه و دارم دنبال یه خانوم ک دوتا بچه داره و یه خانوم ک حامله ست میرم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   خبر های خوبی در آینده به شما داده میش

 141. لیلالیلاsays:

  سلام من خواب دیدم ،که انگار مادرم از سفر مکه برگشتن و یه چادر سفید به من سوغاتی دادن،که من به ایشون میگم مادر من وقتی میگم چادر یعنی بلوز و روسریشم بیار،حالا اشکال نداره ایندفعه که خودم رفتم میارم،ممنون میشم تعبیرش روبفرمایید

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   حاجتی دارین که بهش میرسین

 142. هاشمیهاشمیsays:

  سلام تمام خواب را با جزییات یادم نیست، اما یادم هست از پله‌هایی پایین رفتم به مکانی رسیدم که همه چیز در تاریکی فرو رفته بود و فقط مردی را می‌دیدم، مردی که شخصا نمی‌شناسم ولی از اسمش آگاهم هدیه‌ای به من داد، وقتی نگاه کردم دیدم یک چادر نماز آبی رنگ گلدار است، دقیق یادم نیست اما فکر می‌کنم من هم به او یک چادر هدیه دادم یا چادر دیگری هم به رنگ دیگر در آنجا بود...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده پیدایش انسانهای درستکار و صادق در زندگیتان است

 143. محبوبهمحبوبهsays:

  سلام. متاهل هستم ولی چند ماهه با شوهرم و خانواده اش قهرم و خونه پدرم هستم. خواب دیدم شوهرم یه چادر رنگی با نقش شاخه گلهای رز و دوخته شده برام هدیه آورده. بعد نمیدونم مادر اونا سرش کرد و باهاش نماز خوند یا خواهرم. داشتم به نقشهای چادر نگاه میکردم که خواهر زاده ام اومد پیش و گفت خاله این آیه رو زمزمه کن. همه آیه یادم نیست فقط اولش افَوضُ بود

 144. مژگانمژگانsays:

  سلام.من یه دختر مجرد هستم مدت کوتاهی هست با یه آقایی آشنا شدم خواب دیدم با این آقا و چند تا از دوستانمون رفتیم خونه این آقا همه در حال ورق بازی بودن ولی من یه گوشه قایم شده بودم میترسیدم کسی منو ببینه.تا اینکه یهو دیدم مادرش اومده داخل خونه و همه رفتن فقط من موندم .مادرشون یه نگاه به من کرد ولی صحبتی نکرد و من با عجله ااومدم بیرون ولی دیدم چادر مشکی قشنگی دستمه که مال مادرشون بوده و من برداشتم .خواستم برش گردونم ولی پشیمون شدم با خودم برم چادرشونو.تعبیر این خواب چیه برام خیلی عجیب بود.با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این شخص به ازدواج با شما هم فکر می کند

 145. فاطمهفاطمهsays:

  خواب دیدم که چادر نمازم که مادربزرگم برام از کربلا اوردن و الان کهنه شدن ولی هنوز استفاده میکنم رو خواهرم نو اش سرش بود داشت نماز میخوند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به معنی آرامش و آسایشی است که از قبل مذهبی بودنشان دارن

 146. زهرازهراsays:

  سلام.من خواب دیدم که کنار خونمون مسجدی هست که خونواده ام رفتم مسجد منم رفتم دنبالشون دیدم لباس خانگی پوشدم.به خودم گفتم چادر بپوشم بهتره چادری رو کنارم بود رو سرم گذاشتم .چادر سفید گلگلی و نو و زیبا بود.و رفتم داخل مسجد دیدم خانواده و مادربزرگم رو دیدم که آخر نشستن .اما پدرم صدایم زد که جلو بشینم و نشستم.دیدم که مسابقه ی قرآن گذاشتن و پسر بور کمی لاغر حدود ۱۴ ساله قرآن میخوند و صدایش آرام و زیبا بود که آخر در مسابقه برنده شد و بعد ..خودم رو تو خونه دیدم بیشتر فامیلای خانم تو خونمون بودن عمه ها مادربزرگها..و..از اونا به تعارف خواستم که امشب در خونمون بمونن ..و آنها راصی شدن که بمونن و من رخت خواب هارو اووردم که شب خونمون بمونن. خانم مجرد ۲۴ ساله. قاری قرآن.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مسبر زندگیتون در جهتیه که باعث عاقبت بخیری شما میشه سوره ی یوسف را زیاد بخونین انشاالله نتیجه می بینین

 147. فاطمهفاطمهsays:

  سلام،خواب دیدم که برای نماز مغرب به مسجد رفته بودم بعد نماز دیدم یعنی چادر گذاشته بودم و بعد که اومدم دیدم خانومی چادر نماز من رو یواشکی برداشت ولی وقتی ازشون پرسیدم انکار کردن و چیزی نگفتنن ادامه اش رو خوب یادم نیست با تشکر

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در موقعیتی قرار میگیرین که شخصی مانع از نماز خوندن شما میشه

 148. هانیههانیهsays:

  خواب دیدم بابام بردن بیمارستان و خبرمرگش اوردن براش مراسم فاتحه خونی گرفتیم بعدش فهمیدیم دکترش اشتباه کرده وبابام سالم اومد خونه همه خوشحال شدیم مامانم باچادرسفید رف با بابام عکس انداخت یکسری فامیل هامون از شهر دیگ اومدن برا مراسم فاتحه بابام حدود ۲۰ زن بودن چادر سفید سرشون بودو گریه میکردن برا بابام و من تو دلم میگفتم وا چرا اومدن فاتحه با چادر سفید اومدن بعدش مامانم رف بهشون گف ک بابام زنده تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام مشکلی برای پدرتون پیش میاد.

 149. مبینامبیناsays:

  سلام خسته نباشید...ممنون که ما رو در تعبیر خوابمون راهنمایی میکنید‌‌‌.. من مجردم..صبح خواب دیدم با شخصی که فقط در قلبم دوستش دارم ، ازدواج کردم و باردارم...و با چادر سفید به سرم و شکم برآمده میرم دنبالش بگردم...و درمسیر سبزی خوردن هم میخریدم...

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس به نماز هایتان توجه بیشتری نشون بدین و خودتون رو درگیر مسائل پوچ نکنین

 150. اکرماکرمsays:

  سلام خواب دیدم خواهر همسرم که مجرد هست چادر سفید به سر داره و از من میخواد که باهاش جایی برم (مشخص نبود کجا) اما هر چی اصرار کرد من قبول نکردم و همراهش نشدم . ممنون میشم تعبیر کنید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام این رویا نشان دهنده محبت و فداکاری است که ممکن است در حق دیگران انجام دهید

 151. سعیدهسعیدهsays:

  من چندماه است به دلیل مخالفت های خانواده نامزدم از ایشون هم جدا شدم و دیشب در خواب یکی از زن دایی های ایشون که شهرستان هستن و اصلا تا به حال همدیگر رو از نزدیک ندیدیم رو دیدم،یک چادر سفید زیبا با گل های ریز سرشون داشتن،من در خونه ی ایشون رو زدم و ایشون هم منو به خونشون بردن و ازم پذیرایی کردن و با مهربانی زیادی باهام برخورد کردن،من کمی براشون گلایه و ناله کردم و ایشونم یک سری حرف ها به من زدن که متاسفانه اصلا به یاد ندارم

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   مشکلتون حل میشه

 152. ایمانیایمانیsays:

  سلام خواب دیدم زنی که باعث از هم پاشیدگی زندگی من و فرزندانم و باعث جدا شدن من از همسرم شده ، چادر سفیدی بر سر دارد و کنار همسرم راه می رود.در حالی که این زن چادر را روی صورتش انداخته بود برگشت به سمت من و در حالی که چادر را از روی صورتش تا حدی کنار زده بود به من نگاه کرد. من دیدم این زن همانند آقایون دارای سیبیل و ریش می باشد. ممنون می شوم خوابم را تعبیر فرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام به درون آشفته و افکار پریشان اون شخص اشاره داره

 153. زهرازهراsays:

  سلام دختری مجرد هستم دو شب پی در پی خواب دیدم که چادر مشکی سرم هست در صورتیکه اصلا چادری نیستم ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام ممکن است دست به کاری بزرگ ومهم بزنید

 154. سپیدهسپیدهsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم مادربزرگم چادر سفید گلدار از مکه برام سوغاتی آورده میشه تعبیر کنید ممنون

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام و سپاس اتفاق خیلی خوبی براتون می افته

 155. مینامیناsays:

  با سلام استاد خواب میدیدم پدرم که به رحمت خدا رفتن چادر سفید گلدار سرم کرده بود و سمت راست من وایساده بود و مثل عروسی که از خونه بیرون میبرن و پدر از خونه بدرقه اش میکنه ْ داشت منو از در حیاط خونمون بیرون میبرد و به فامیلها که از من دورتر بودن و لباس مشکی پوشیده بودن میگفت به دختر من نزدیک نشید همه از ترس بابام جرات نمیکردن به من نزدیک شن ممنون میشم تعبیر کنید .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام خیر و منفعتی ممکن است در دنیا به شما برسد

 156. زهرازهراsays:

  سلام و خسته نباشید.من خواب دیدم یکی از فامیلامون که چند سال پیش عروسی کرده شب عروسیش بعد از تموم شدن جشنشون چادر سفیدش و که گلای قرمز یا صورتی داشت بهم قرض داد که بعد چند روز اتو کشیدم بهش دادم.لطف میکنید تعبیرشو بگین برام

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام در حق شما لطف خواهدشد

 157. مصطفیمصطفیsays:

  تعبیر خواب هدیه چادر عروس ب مادر زن چی میشه ۶۰ متر چادر عروس هدیه دادم بعد از من ناراضی بود

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   به خوشی و برکتی بهتون میرسه اشاره داره

 158. نازنیننازنینsays:

  سلام من مجردم وخواب دیدم مرحوم پدرم روی زمین نشسته بودندوچادرنمازبودکه خودشون تزیین کرده بودندوداشتندراجع به گل های قرمز که روی چادرزده بودندتوضیح میدادندفقط یه تکه کوچک پایین چادربودکه گل نداشت که اونم داشتند گل میزدند

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براشون سوره ی الرحمن بخونین

 159. صفورا حیدریصفورا حیدریsays:

  سلام وقت بخیر، من خواب دیدم یه طاق پارچه کامل چادری سفید که حاشیه های گیپور داره زنداییم برام هدیه گرفته و داده خوهرم برام بیاره، ممنون میشم تعبیرش رو بفرمایید، متشکرم.

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام سپاس اتفاق خوبی براتون می افته

 160. نرگسنرگسsays:

  سلام خواب دیدم که برای عقدم میخواستم چادر انتخاب کنم چادری سرم بود که سیاه و سفیدشطرنجی بود ولی من رنگش رو نمی دونستم به چند تا خانوم هم گفتم که بهم می یاد یا نه و لی خودم رفتم جلو آیینه و بهم نمی یومد و خواستم عوضش کنم ، توی یک کشو چادر های رنگی زیادی بود که همشون نو بودن و من یک چادر که گل هاش بنفش داشت رو برداشتم تو خوابم حدس زدم که کشو برای عمه ام هست و من اون چادر رو انتخاب کردم و گفتم برای عقد خانواده داماد باید چادر رو بیارن .

  • مدیر سایتمدیر(modiriyat) :

   سلام براتون موقعیت ازدواج پیش میاد

 161. ساراساراsays:

  سلام وقت بخیر خواب میدیم عقد دوستمه البته ی سالی میشه متاهل شده ی چاذر سفید سرش کرده بود و خیلی زیبا شده بود یهو مادرش ک نمیدونم چرا شبیه زن عموم شد چادر سفید دوستم رو آورد ک سرت کن قسمت تو هم بشه و زود از سرم برداشت من نوشحال بودم ولی خجالت میکشیدم تعبیرش چیه؟؟ البته نمازو بیدار شدم دوباره خوابیدم دیدم

 162. سمیهسمیهsays:

  سلام،من یه شال سبز رنگ دارم که در خواب دیدم این شال بر سر خواهر شوهرمه،برام جای تعجب داشت،چون من در واقعیت شال و روسری مو به کسی نمیدم که بپوشه.ممنون میشم تعبیرشو بگید.

 163. vafavafasays:

  سلام خاب دیدم منتظرخانوادم، بودم.رفته بودن خرید اومدن خواهرم یک پارچه سفید چادری، ویک جفت دمپایی.ویک دسته مدادبهم، دادگفته اینا مال توهس، من.گرفتم.بعدچنتامدادرنگی، هم دادگفتم. دارم.گفت طوری نیس اینارو بگیر

 164. مژگانمژگانsays:

  سلام من مجردم و چادری نیستم تو خواب دیدم که پشت تریبون مدرسه جایی که همیشه جایزه میگرفتیم چندین دختر بودیم یه نفر اونجا چادر سیاه بسر داست بعد یه خانمی اومد چادر سفید بهمون داد به همه ی ما دخترا که اونجا بودیم من تو خواب میدونستم ک چادری نیستم و اینک ب ناخن هام ک لاک بود نگاه کردم تعبیرش چیه

 165. مژگانمژگانsays:

  سلام من مجردم و چادری نیستم تو خواب دیدم که پشت تریبون مدرسه جایی که همیشه جایزه میگرفتیم چندین دختر بودیم یه نفر اونجا چادر سیاه بسر داست بعد یه خانمی اومد چادر سفید بهمون داد به همه ی ما دخترا که اونجا بودیم من تو خواب میدونستم ک چادری نیستم و اینک ب ناخن هام ک لاک بود نگاه کردم تعبیرش چیه

 166. مینامیناsays:

  سلام خواب دیدم دنبال یه پارچه بودیم برای پاک کردن کثیفیه یه ظرف بعد مادر شوهرم که پیشمون بود چادر منو که دم دست بود برداشت گفت بزار اینو قیچی کنیم داشت چادرم از وسط قیچی میکرد که من یهو گفتم نه چادرم حیفه نمیتونم بخرم دوستش دارم و نزاشتم چادر مو قیچی بشه بقیه خواب یادم نمیاد تعبیرشو لطفا بهم بگید

 167. سکینهسکینهsays:

  خواب دیدم تو یه جای زیارتی هستم چادر سفید خیلی خوشکل سرمه به نظر خودم خودام اونجام یک خانوم اومد ازم پرسید شما قدیسی گفتم نه گفت خیلی نورانی هستی شبیه قدیسی بعد گوشی یه مرد عرب زنگ خورد مامان من بود جواب دادم گفت فلانی با خانواده اش تصادف کرده همه مردن من با همون چادر بودم دیدم زنداداشام کیک قلبی و میوه وحلوا اوردن دارن تزئین می کنن ازخواب بیدار شدم لطفا تعبیرش ومی گین

 168. مــــــــــــــــــریممــــــــــــــــــریمsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم یه زنی (که شده همسر مردی که من قبلا خیلی دوستش داشتم) یه پارچه سفید عروسی به من هدیه داد وچادر سفیدراسر من کرد خواستم ببینم تعبیرش چیه؟

 169. فاطمهفاطمهsays:

  سلام وقتتون بخیر.من دختری مجرد هستم و خواب دیدم یک نقر به من یک چادرسفید دوخته نشده هدیه داد.چادر تقریبا حریر بود.بعد من تو خواب دنبال اون اقا میگشتم که همه میگفتن قد بلندی داره و چشم وابروش مشکیه...ولی نتونستم پیداش کنم.لطفا تعبیر خواب منم بگید

 170. OmarOmarsays:

  سلام خدمت شما دختر خالم خواب ديده كه چادرشو روي راه پله هموار كردن رنگ چادرش هم ابي روشنه لطفا زودتررر پاسخ بدهيد خيلي نگرانه واسه اين خوابش ممنوننن🙏🏻

 171. شيما برزيشيما برزيsays:

  سلام و عرض ادب.من مادر بزرگم به رحمت خدا رفته خواب ديدم كه برام چادر سفيد اندازه ميگيره بعد ديد از كنار كمه،يك تيكه چادر رنگي خواست اضافه كنه من ديدم از يكطرف اضافه بشه زشت ميشه گفتم ميشه از دو طرف اضافه بشه كه شكل و شمايلش بهتر بشه مادر بزرگمم گفت چرا نشه..كه از خواب بيدار شدم .ممنون ميشم تعبيرش را بفرماييد.با سپاس

 172. NilooNiloosays:

  با عرض سلام و خسته نباشید:من دختری مجرد هستم.خواب دیدم که مادر پسری که دوستش دارم،به من یک چادر رنگی داد که خیلی خوشگل بود و از رنگ های مختلفی تشکیل شده بود و برق میزد.من هم با خوشحالی چادر رو گرفتم و جلوی آینه امتحانش میکردم و خودمو با چادر تو آینه می دیدم.ممنون

 173. محدثهمحدثهsays:

  سلام یکی از بستگان خواب دیده که من چادر سفید با گل های آبی سرمه و خیلی زیبا شدم و بهم میگه چقدر این چادر بهت میاد و عمم میگه اره خیلی قشنگ شد دو تا از این چادر از مکه اوردم یکی برا خودش یکی برا من

 174. ساره احمدیساره احمدیsays:

  سلام من خواب دیدم دوست پسرم که باهم زندگی میکنیم الان یکساله یک چادر نماز سفید خیلی خوشگل بود با برگهای اکلیلی برام خریده بهم داد و من شروع کردم به نماز خواندن معنیش چی میشه خوابن ممنون

 175. رزیتا ابشاررزیتا ابشارsays:

  من خواب دیدم ۳ تا پارچه سفید گلدار بهم هدیه دادن که خیلی خوشگل بودن من یکیشو که گلاش ابیه رو انتخاب کردم میگم این خوبه واسه چادر نمازش کنم تعبیر این خوابم چیه؟

 176. پریا شایستهپریا شایستهsays:

  در خواب دیدم بدون چادر میخواستم وارد جمکران شوم بعد یادم اومد چادرم جا گذاشتم قصد برگشتن داشتم بخاطر شرایط کرونا نمیخواستم چادر عمومی سر کنم ولی مامانم گفت برو ببین چادر تمیز ندارند رفتم داخل یه خانوم بود گفت چادر سیاها کثیفن ولی این دوتا چادر رنگی همین الان اتو کردم خودش انداخت سرم چادر رو انقدر چادره خوشگل بود سفید مثل برف پایینش پر از گل های صورتی خوشرنگ

 177. مریم محمدیمریم محمدیsays:

  سلام . من خواب دیدم تو یه مراسم هستیم که خونه خودمون نیست. انگار همه چادر مشکی داشتن و سپرده بودن به خواهر من . خواهرم چادر ها رو تو یه اتاق نگهداری میکرد بعد از مراسم من رفتم چادرم رو از خواهرم بگیرم تو راه یه دفعه دیدم چادر اشتباه به من داده و مال من نیست رفتم کلی با خواهرم دعوا کردم که چرا چادر منو گم کردی خیلی اتاق رو گشتیم تا اینکه دیدم چادر افتاده زیر یک قفسه و من بیخودی نگران بودم یعنی تو جای خیلی پنهانی نبود ما خوب نگشته بودیم .تعبیر این خواب چیه ؟؟ ممنونم

 178. فاطمهفاطمهsays:

  سلام من توخواب دیدم که دوتا چادر دستم بود چادر سفید گلدار سرم و چادر رنگی سیاه دستم بود چنبار چادر رنگی سیاه رو سرم کردم ولی مدام رنگش عوص میشد و انگار همون سفید گلدار میشد دوباره.بالاخره خسته شدم و باهمون چادر سفید گلدار به راهم ادامه دادم

 179. ساراساراsays:

  سلام من چند ماه پیش مادربزرگم فوت شده توی خوابم وقتی داشت از پیشم میرفت گفتم مادرجون واسم چادر سفید بیاری یادت نره .تعبیرش چیه؟

 180. پریپریsays:

  مادرم خواب دیدن برای گرفتن روسری وشال خودشون رفتن خونه ی یکی ازفامیل ها.منم باهاشون بودم.اونجاکه رسیدن به صاحب خونه که دخترعمه ی من بوده میخوان که روسری وشال شون رو بهشون بدهند،شوهرش هم اونجابوده خواهرش یعنی دخترعمه ی دیگه ی من هم بوده،دخترعمه م میگه بیاین این چادر رو بگیرین وچادر رو میده به خواهرش واونم چادر رو میده به من وبه مادرم چیزی نمیده.چادرهم یک چادرسفیدونوبوده.که مامانم میگن دیدم ازقبل آماده کرده بودن که ماکه رفتیم بهمون بدن.منم چادر روگرفتم واومدیم بیرون.میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید؟

 181. پریپریsays:

  مادرم خواب دیدن برای گرفتن روسری وشال خودشون رفتن خونه ی یکی ازفامیل ها.منم باهاشون بودم.اونجاکه رسیدن به صاحب خونه که دخترعمه ی من بوده میخوان که روسری وشال شون رو بهشون بدهند،شوهرش هم اونجابوده خواهرش یعنی دخترعمه ی دیگه ی من هم بوده،دخترعمه م میگه بیاین این چادر رو بگیرین وچادر رو میده به خواهرش واونم چادر رو میده به من وبه مادرم چیزی نمیده.چادرهم یک چادرسفیدونوبوده.که مامانم میگن دیدم ازقبل آماده کرده بودن که ماکه رفتیم بهمون بدن.منم چادر روگرفتم واومدیم بیرون.میشه لطف کنید تعبیرش رو بگید؟

 182. اعظماعظمsays:

  سلام و خسته نباشید من زمانی که مجرد بودم خواب دیدم در مجلس ختم امام حسین علیه اسلام هستم که بعداز چند دقیقه یک چادر صفید گلدار باگلهای ریز برایم اوردند و بر سر من انئاختند میخواستم بدونم تعبیرش چیست باتشکر

 183. نورینوریsays:

  سلام ببخشید من دیشب خواب دیدم همسایه مادربزگم که نامزد داره (تو خواب میدونستم ک چادر نمازدیشه)چادرنمازش رو همراه جا نماز شسته و روی بند انداخته تا خشک بشه واز من خواسته تا برم با اون چادر نماز بخونم،تعبیرش چی میشه؟

 184. پپپپپپsays:

  سلام من خواب دیدم که مادربزرگ خدابیامرزم یک چادر نماز رنگی به من هدیه داد و من خیلی خوشحال بودم از گرفتن ان چادر و در خوابم برادر شوهر خدابیامرزم نیز حضور داشت ،تعبیر این خواب من چیست؟

 185. هادیهادیsays:

  سلام مامانم خاب دیده که با دو تا از خواهراش میخوان برن مراسم عزاداری(فاتحه خوانی) که یکی از خواهراش جادر سفید پوشیده تعبیرش چیه؟

 186. سربازچادریسربازچادریsays:

  سلام من خواب دیدم عموم یه چادر برام خرید بعنوان هدیه منم خیلی خوشحال شدم رنگش مشکی و نارنجی بود اما خودم میخواستم عوضش کنم چادر سفید بگیرم که آخرش نشد عوض کنم همونی ‌ک عموم داد بهم موند برام میشه خواهش کنم بگید تعبیرش چی میتونه باشه؟؟

 187. ZehikZehiksays:

  سلام وقتتون بخیر من خواب دیدم که توی یک مهمونی خیلی بزرگ ک معلوم نبود چه مهمونی هست ازطرف یک پسر که میشناسمش یک سری هدیه گرفتم که چادر هم بینشون بود یک چادر سفید گل گلی که خودش سرم کرد تعبیر چی هستش؟ممنون

 188. فاطمه سلیمیفاطمه سلیمیsays:

  سلام من خواب دیدم از جای نظری گرفتم وقتی که دارم بر می گردم خونه دیدم مردی داره چادر نماز های رنگی نظری میده و می گه این نظر حضرت فاطمه زهراست من یکی ور میدارم بعد دوباره به مرد میگم میشه یکی هم برای دختر یا بردارم ومرد می زاره من دوباره بر می دارم برای دخترم صورتی برای خودم زمینه سفید با گلهای قهوهای سفید بود

 189. خانم حسینیخانم حسینیsays:

  سلام پیشاپیش ممنون از زحماتتون دیشب شب جمعه بود مادرم که به رحمت خدا رفتن خواب دیدم یک چادر سفید ساده میخواد بهم هدیه بده من میگم مادر من تو میخواهی بهم هدیه بدی خودمم میبردی به سلیقه خودم میگرفتی این پارچه کرب که وای نمیسته سر میخوره نق نق کردم مادرمم دلخور نگاهم میکرد تو خوابم پشیمون شدم که ناراحت شده مادرم یک عالمه جواهرات هم داشت در عالم خوابم یک انگشتر نگین زرد داشت انگشتم کردم مثل شرف شمس بود بدون نوشته دلم میخواست ازش بگیرم نوت.. من در ایام هفته براشون دعا میخونم دیشب هم قرآن تلاوت کردم

 190. علیرضا فخارعلیرضا فخارsays:

  باسلام. خواب دیدم توی کیف چندتا چادر دارم همه رو درآوردم چروک بودن یه چادر مادرشوهرمم داخل کیف بود که فوت کرده چادر خیلی کهنه و داغون بود بعد یه چادر سفید قشنگ که برای عروسیم هست رو سرکردم و خیلی خوشحال بودم

 191. حنانهحنانهsays:

  سلام خواب دیدم خواهرم کوچکم یک چادر بسیار زیبا انقد زیبا بود فک میکردم همچین پارچه ایی در دنیا وجود نداره برام از مشهد سوغات اورده تعبیرش چیه ؟

 192. لیلالیلاsays:

  خواب دیدم یکی از زن های فامیلمون ک خانوم ساده ای هم هست در شبیخان مسجدمان اقامت دارد و از انجا چادری سفید با گل های صورتی برجسته به من هدیه داد و گفت این هم هدیه مکه رفتنت ب گونه ای بود انگار من مکه رفتم ولی او نتوانسته ب دیدن من آید و چادر را از ان بابت به من داد

 193. سلطانیسلطانیsays:

  سلام خواب دیدم که یه اقایی بهم زنگ زد و روبه حرم امام حسین ایستاده بود و گفت که برات جانماز و چادر و قران و خودکار گرفتم وقتی که میام ببینمت برات میارم و با همین خودکار بشین قران بخون

 194. تبسم حسینیتبسم حسینیsays:

  من خواب دیدم مادرم برام یه جانماز و چادر نماز تحفه میده آیا تعبیرش چه بوده میتوانه

 195. تبسم حسینیتبسم حسینیsays:

  من خواب دیدم مادرم برام یه جانماز و چادر نماز تحفه میده آیا تعبیرش چه بوده میتوانه

 196. نیوشا علی زادهنیوشا علی زادهsays:

  خواب دیدم ، پدر کسیو که دوسش دارم برام چادر سفید آورده سرم کرده بعدش گفت اینو سر کن تا لباس عروستو تهیه کنم تعبیرش چیه؟

 197. ZwkskZwksksays:

  سلام وقت بخیر من خواب دیدم یجایی نشستیم رو صندلی جلومون یه میز بود و کسانی اونجا بودن که نمیشناختم و بمن یه بسته هدیه دادن که توش چادر سفید عروس بود و چیزای دیگه که یادم نیست چادر خیلی خوشگل با گلای مخمل برجسته بود و من و یه اقایی قراره باهم در اینده ازدواج کنیم و من موقع دیدن اون چادر گفتم دیگه به ایشون میگم چادر عروس نخره همینو استفاده میکنیم