تعبیر خواب آلت تناسلی (2)

تعبیر خواب آلت تناسلی دوست دخترم یا دوست پسرم چیه ؟این سوالی بود که حدود صدها کاربر ایرانی و غیر ایرانی در بخش مربوط به تعبیر خواب مطرح کرده بودند خواب دیدم که آلت تناسلی عشقم بلند شده بود و من اونو دستم گرفته بودم و براش میمالیدم و یا خواب دیدن الت تناسلی دوست دخترم و خوردن و یا مالیدنش چیه؟

ادوارد و شیخ طوسی آلت تناسلی مرد یا زن در خواب را بسته به شرح و تفصیلش گرفتاری مالی و یا بیماری و رنج می بیند

خواب دیدم که آلبت تناسلی همسرم خیلی کوچیک شده بقدری که اصلا تو دست جا نمیشد و با همدیگه داشتیم میخندیدیم ؟و یا خواب هایی با موضوع اینکه خواب دیدم در کنار شوهرم خوابیدم و شلوارش را کشید پایین آلتش را دراورد و از من خواست که براش بخورم

این دسته از خواب ها که بیشتر جنبه عاطفی و احساسی را در بردارند جزو خواب هایی بدون معنی و تعبیر هستند و بر اساس اوهام و یا پرخوری های قبل از شما اتفاق می افتند ان دسته از خواب هایی که با موضوع الت تناسلی و همراه با معنی و تعبیر هستند را در پایین مشاهده میکنید
 ابن سیرین در این باره میگوید اگر کسی در خواب خود آلت تناسلی جنس مخالفش را ببینید (دختر یا پسر) دلیل براینکه مرد و یا زن بطور مخفیانه مرتکب عملی زشت و یا قبیح میشوند
خواب دیدم که الت تناسلی ام را کسی که او را نمیشناسم قصد دارد ببرد
اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی میکند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی میشوی و همچنین فرزندت از دنیا میرود،
اگر ببینی آلت تو جدا شده است، یـعـنـی فرزندت از دنیا میرود یا اموال خود را از دست میدهی. ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی آلت خودت را با دست کنده و دوباره همانطور مثل اول در جای خودش قرار دادی، یـعـنـی فرزندت از دنیا میرود، ولی به جای آن صاحب فرزند دیگری خواهی شد. حضرت دانیال (ع) میفرمایند: اگر ببینی آلت تو بریده شده است یا خودت آن را بریدهای، یـعـنـی صاحب فرزندی نمیشوی [یا شاید هم اگر فرزندی داری، صاحب فرزندی دیگر نخواهی شد] (دفع بلا و گرفتاری).
تعبیر مرتبط :   خون  
خون آلت
ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، تعبیرش این است که با زن حائض آمیزش میکنی. حضرت دانیال (ع) میفرمایند: اگر ببینی به جای ادرار، خون بیرون میآید، صاحب فرزندی ناقص میشوی.
ابراهیم کرمانی میگوید: اگر ببینی از آلت مردانه تو خون بیرون آمده است، یـعـنـی زن تو سقط جنین میشود.
جابر مغربی میگوید: اگر ببینی آلت مردانه تو شکافته شده است و خونریزی میکند، یـعـنـی دچار ضرر و زیان مالی میشوی و همچنین فرزندت از دنیا میرود (دفع بلا و گرفتاری).
خروج چیزی از سوراخ آلت
 ماهی: ابن سیرین میگوید: اگر در خواب ببینی از سوراخ آلت مردانه تو ماهی بیرون آمده است، تعبیرش این است که از زنی که اصلیت آن به کناره دریای مشرق مربوط است صاحب فرزندی دختر میشوی، جابر مغربی نیز میگوید: تعبیرش این است که صاحب فرزندی دختر میشوی.
 گربه: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو گربه بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دزد و راهزن میشوی.
 موش: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است و هیچ خیری ندارد خواهی شد.
مار یا عقرب: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از سوراخ آلت مردانه تو مار یا عقرب بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی میشوی که دشمن تو خواهد بود، جابر مغربی نیز میگوید: اگر ببینی مار بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو میشود.
 کرم و مورچه: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو کرم و مورچه بیرون آمده است، فرزندت ضعیف و پست و کوتهفکر میشود.
 نان: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو نان بیرون آمده است، یـعـنـی فقیر و بیچاره میشوی.

آلت تناسلی مرد تجربه یک ارگاسم در خواب خود را بدان معنی است که شما با موفقیت تکمیل یک کار که در آن شما نقش دارند. اگر شما در واقع از داشتن ارگاسم خواب، پس از آن این چیزی نیست به طور خاص، درست است که شما تمایلات جنسی قوی برای کسی در حال حاضر.
اگر یک زن رویاهای او به اوج لذت جنسی با آلت تناسلی مرد بود، این رویا پیش بینی میکند که در آینده ای نزدیک او لحظات باور نکردنی در رابطه صمیمی او زندگی می کنند. اگر یک مرد رویاهای که او شریک زندگی خود را به اوج لذت جنسی به ارمغان آورد، در همه چیز آینده ای نزدیک خواهد به خوبی برای او، با این شرط که او را اعتماد به نفس کامل در خود داشته باشد.

 منی: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از آلت تو منی بیرون آمده است، یـعـنـی به اندازۀ آن مال و اموال به دست میآوری، در جائی دیگر نیز میگوید: یـعـنـی مال و اموال غریبهای به دست تو خواهد افتاد.
 آتش: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از آلت تو آتش بیرون آمد که نیمی از آن به سمت مشرق و نیمی دیگر به طرف مغرب رفته است، یـعـنـی صاحب فرزندی میشوی که «پادشاه» کل جهان خواهد شد (مانند ذوالقرنین).
 مدفوع: ابن سیرین میگوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مدفوع بیرون آمده است، یـعـنـی تمایل به لواط کردن داری.
مروارید یا گوهر: جابر مغربی میگوید: اگر ببینی از سوراخ آلت تو مروارید یا گوهر بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار خواهی شد.
به رویا از آلت تناسلی مرد معمولا به معنای میل به جنس دخول. اگر شما یک ارگاسم در حالی که شما خواب، این می تواند میل نشان می شود نزدیک به کسی. اگر رویای شما وابستگی به رابطه جنسی با دخول هم زده است، پس از این است که به سادگی اجازه می دانید که مهم است که به جستجو برای بار شاد و محتوا با شریک زندگی خود را. اگر یک مرد در آرزوی بسیاری از آلت تناسلی، و همچنین به عنوان خود، می توانید بسیاری از کودکان پیش نشان. این رویا می تواند نشان می دهد که تمایلات جنسی خود را برای کسی شناخته نشده است. این است که اغلب به عنوان نمادی از رشد جدید، و آن را نشان می دهد که یک دوره خوشحال است که برای ورود به زندگی خود را. 

عورت

تعبیر خواب اندام تناسلی زن برای مرد 

60 نظر

 1. لئولئوsays:

  سلام من دختر مجردی هستم که خ اب دیدم یک الت تناسلی.بریده شده ی مردانه در کیفم پیدا میکنم و از,ترس بقیه انرا قایم میکنم, تعبیرش چیست؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این نشان دهنده ی یک موضوع مشخص است دوستان ناباب و به ظاهر فریبنده - آنهائی که گمراه می کنند، از ایشان دوری کنید.

 2. صباصباsays:

  سلام خواب دیدم در جشنی با همسر سابقم بودیم .او گفت احساس نیاز دارد. رفتیم تو اتاق لب هاشو بوسیدم و آلت اورا خوردم .ولی آلتش بزرگ نشد .با اضطراب گفت گفت بسه .من که راضیم تو رو نمیدونم ورفت. یکدفعه دیدم دو تا کت و شلوار که ماله اون بود تو اتاق جاگذاشتن بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه ی توطئه و خیانت علیه شماست

 3. فاطمه نیماییفاطمه نیماییsays:

  در خواب دیدم ک آلت مردانه در سطل پلاستیکی دیدم ک از آن مورچه بیرون می‌آمد و من مورچه هارا میکشتم...

 4. فریبافریباsays:

  سلام من در خواب دیدم یه الت بریده شده مردانه در وسایلای من هست و من هم اصلا عکس العملی نداشتم تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از انجاکه شما نسبت به این موضوع بی تفاوت بوده اید نشانگر حاجت روا شدن و دستیابی به آرامش و کمال است

 5. پرندپرندsays:

  سللام من خواب دیدم یکی از نزدیکانم آلت تناسلیشون دو تا شده

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   دوستان صادق و باوفایی در اطراف خود دارید که در هر گرفتاری به شما کمک می رسانند. قدر آنان را بدانید و با آنها مهربانی کنید

 6. تی تیتی تیsays:

  سلام من خواب دیدم برادرم که هشت سال فوت شد آلتش رو بیرون از لباسش انداخته و قصد داره با من نزدیکی کنه من میدونم حالش طبیعی نیست و یواشکی از اونجا فرار می کنم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   با استرس و اضطراب، اعصاب و جسم تو را تحلیل می‌رود پس به خودت مسلط باش و اعتماد به نفس داشته باش. صحبت با یک مشاور خوب و باتجربه می‌تواند به تو کمک کند.

 7. تنهاتنهاsays:

  یکی از دوستان خواب دید که آلتش بزرگ شده و قصد داشت که آن را در دهان خود کند ولی هر چه تلاش کرد موفق نشد لطفا بگید تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   فرو بردن آلت (کیر یا کس) در دهان به روایت خالد اصفهانی بیانگر براورده شدن مراد یا حاجات مهم است

 8. مهدي جواديمهدي جواديsays:

  سلام من خواب ديدد م كير خودم در دستم هست و دارم انرا ميخورم تعبيرش چيست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   از عشق های مجازی و شرارتهای آن برحذر باشید.

 9. یاسییاسیsays:

  سلام خسته نباشید من دخترم و مجرد. دیشب خواب دیدم که بجای آلت تناسلی زنانه آلت تناسلی مردانه دارم که راست(شق) شده و بدون اینکه بهش دست بزنم ازش آب خیلی صاف وزلال و روشن اومد همراه با منی.میخواستم بدونم تعبیرش چیه؟؟خیلی ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شق شدن آلت تناسلی (کیر) آن هم برای دختران یک هشدار خیلی جدی است در این روزها بدون شک غفلت کرده اید و شیطان بارها شما را فریفته است مراقب باشید به دام نیفتید که خلاصی از آن تاوان دارد

 10. پروانهپروانهsays:

  سلام.خواب‌دیدم‌یه‌خانومی‌ازدوستانم‌‌که‌یادم‌نیست‌کی‌بوده‌‌آلت‌مردانه‌داره‌و‌‌از‌اون‌شیر‌میاد‌وبا‌آلت‌مردانه‌میخواد‌به‌یک‌نوزاد‌شیر‌بده.‌تعبیرش‌چی‌هست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مراقب باشید و حواستان را حمع کنید و عاقلانه و منطقی رفتار کنید تا به موفقیت برسید،و از مشکلات و گرفتاریها نترسید.

 11. رضارضاsays:

  خواب دیدم با آلت تناسلی خودم دارم ساک میزنم ....ممنون

 12. علیعلیsays:

  سلام.خواب دیدم خواهرم الت تناسلی برادر م را میخورد و اب از آن خارج شد. و مادرم که فوت شده در گوشه اتاق خوابیده بود و نظاره میکرد و در خواب زنده بود.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   راهتان درست است راهتان را ادامه دهید. در راه، در برخورد با سختی ها قوی باشید و در مقابل حرف زور و نابجا که جلوی پیشرفتتان را می گیرد بایستید.

 13. هلنهلنsays:

  سلام من خواب دیدم که داخل درسه داخل کلاسیم با برادرم برادرم بهم میگه بیا سلفی بگیریم که نمیدونم چجوری میشع یهو متوجه میشم الت تناسلیش تو دستمه و گذاشته تو دهنم و من لیس میزدم اونم همچنان عکس میگرف الان ک بیدار شدم خیلی عذاب وجدان دارم چرا من اون خوابو دیدم من شونزده سالمه برادرم بیست و یک خواهش میکنم جواب ک میدین ب ایمیلم پیامی ارسال کنین تا متوجه شم جواب دادین ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اصلا نگران نباش چون شما آلت تناسلی یکی از محارم خود را میخورده اید در درجه ی اول نشان دهنده استرس بالای شما در این روزها و دوم به علامت پیدا شدن فرصت و شانس برای برادر شماست

 14. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام ولادت حضرت علی علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض میکنم من مجرد هستم خواب دیدم توی کیفم یک آلت تناسلی مردانه ی بزرگ دارم و از این موضوع خوشحال بودم و دنبال یه جای خلوت بودم که هیچ کس نباشه و من بتونم اون آلت و از توی کیفم دربیارم و خودم و باهاش ارضا کنم

 15. نیلوفرنیلوفرsays:

  سلام من مجرد هستم خواب دیدم توی کیفم یک آلت تناسلی مردانه ی بزرگ دارم و از این موضوع خوشحال و هیجان زده بودم و دنبال یه جای خلوت بودم که هیچ کس نباشه و من بتونم اون آلت و از توی کیفم دربیارم و باهاش بازی کنم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدانید که راه پیش رویتان پر از سختی و گرفتاری است اما خودتان را نبازیذ چرا را که پایان راه موفقیت منتظر شما است.

 16. خانمXخانمXsays:

  سلام من دختر مجردی هستم که خواب دیدم خواستگار دوسال پیشم که عاشقش شده بودم دوباره برگشته و با برادرش جلوی درخونمونه و اون مَنو که جلوی در هستم نگاه میکنه و بهم لبخندمیزنه ولی من رومو برگردوندم با اینکه دوسش داشتم و در کل تو خوابم یه حسی بهم میگفت که این پسر کسی شده برای خودش و پسر خوبی شده و میخواد دوباره بهم نزدیک بشه و برگرده به رابطه اما من قبول نمیکنم. اما جایی تو خوابم در اتاقی با برادرش بود که یکهو دیدم لخته و چشمم به آلت تناسلیش افتاد و باخودم گفتم چه بزرگ و سفیده ولی تعجب نکردم از دیدن این صحنه و اون هم اصلا متوجه من نبود در واقع انگار من تو اون اتاق نبودم که ببینه.ولی از دیدن این خواب واقعا تعجب کردم.تعبیرش چیه؟ اینوهم بگم من واون پسر به خاطر اینکه قبلا رابطه جنسی داشته به اعتراف خودش به ازدواج نرسیدیم اما من عاشقش بودم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   : زمانی به گنج و ثروت می رسی که قناعت داشته باشی. در آن صورت است که خداوند هم کرمش را بیشتر خواهد کرد.

 17. عليعليsays:

  سلام و خسته نباشيد در خواب ديدم كه يه پسر بچه لخت كه آلت اون هم ديده ميشد در حال خوانندگي ترانه هاي شاد در يك فضاي باز و همايش بزرگ است

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   زندگی طولانی و توام با سلامتی خواهید داشت.

 18. رامینرامینsays:

  من خواب دیدم زن داداشم از پشت شلوار سره آلت منو فشار میده منم ممانعت میکنم ولی فایده نداره فشار میده ممنونم جواب منو بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک دوره شادی و شادمانی بزرگ در پیش رو خواهید داشت که مربوط به شخص خودتان است.

 19. محسن گیافرمحسن گیافرsays:

  با سلام من خواب دیدم در خانه مادر خانمم خواب بودم که یهو مادر خانمم اومد کنارم نشست و از پشتم دست گرد لای پای من و التم و گرفت و با ان بازی کرد و من برای اینکه کسی متوجه نشه پتو رو کشیدم بالای خودم و بعد مادر خانمم شلوارم و کشید پایین فقط تا جایی که التم بیرون بیاد و اونوقت التم و که بزرگ و سفت شده بود و گذاشت توی دهنش و میمکید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به سوی روشنی و خوشبختی گام بر میدارید

 20. نادرنادرsays:

  سلام من خواب دیدم که همسرم آلت یه مرد نامحرم و غریبه تو دستش گرفته و لیس میزنه و میمکه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در کلامتان ذکر خداوند را فراموش نکنید تا شما را از فقر به پادشاهی برساند

 21. علیعلیsays:

  با سلام خواب دیدم ک بهترین دوستم در یک مکان نامشخص آلت خود را در آورده ک بسیار سفید و شق بود منم به محض دیدن سرم رو پایین انداختم و از خواب بیدار شدم وصبح تب خال بزرگی زدم می خواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون وسپاس گزار

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   ممكن است يك زن با شما به نزاع بر خيزد اگر صبور و بردبار باشيد به نفع شما تمام مي شود

 22. محسن کیافرمحسن کیافرsays:

  با سلام من خواب دیدم در خانه مادر خانمم خواب بودم که یهو مادر خانمم اومد کنارم نشست و از پشتم دست کرد لای پای من و التم و گرفت و با ان بازی کرد و من برای اینکه کسی متوجه نشه پتو رو کشیدم بالای خودم و بعد مادر خانمم شلوارم و کشید پایین فقط تا جایی که التم بیرون بیاد و اونوقت التم و که بزرگ و سفت شده بود و گذاشت توی دهنش و میمکید با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوب است این رویا بیشتر به براورده شدن آروزها و اهداف شما دلالت دارد ، کام گرفتن جنسی از مادر زن و خواهر زن مراد دل است

 23. آقارضاآقارضاsays:

  سلام من دیشب خوابی دیدم که جالب بود من به خانومی نا آشنا سکس میگردم و ایشون اول خورد و بعد سکس از جلو کردم اما بر خلاف قدیم آبم نیامد لذت ادامه داشت تا از خواب بیدار شدم. راستش چند شب پیش خواب دیدم که از گفتنش خجالت میکشم اما با محارم خودم سکس میگردم و تو خواب آبم اومد واقعا محتلم نشدم فقط تو خواب بود. و اینها زمانی هست که من سعی به خوب بودن و نماز خوندن میگیرم قدیما خواب شیطانی سکس به غریبه رو میدیم و آبم ميومد! قضیه چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   توضیحات شما فقط یک معنا داشت رسیدن شما به آنچه که در سر دارید اما به این زودی ها در اینده ای که پیش رو خواهید داشت پس صبوری کنید

 24. نفس گنفس گsays:

  اگر يه خانم مجرد خواب ببينه آلت تناسلي مردانه پيدا كرده كه به صورت صاف ايستاده و در انتهاي اون حالت شكستگي ( عين يه فلش به سمت پايين) وجود داره. تعبير داره؟ به اين صورت بود كه دراز كشيده بودم و وقتي متوجه شدم ترسيدم. سرش هم با زاويه نود درجه به سمت پايين بود انگار شكسته باشه ولي نشكسته بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   وقت جبران فرصت های از دست رفته است. سعی کنید تغییر در روند زندگی دهید. بازسازی های امید بخش

 25. عاشق پیشهعاشق پیشهsays:

  با عرض درود من پسری هستم مجرد اما کسی رو خیلی دوست میدارم که چند سالی از من کوچک تر هست. راستش فکر کنم عاشقشم بیشتر وقت ها توی خواب من هست اما در یک نظر مياد و میره به بهانه درس فکر کنم فقط چند بار کمی تونستم تو خواب با او صحبت کنم. من اونو دوست دارم اما چند سال پیش خواب عجیبی دیدم که با اون خانوم سکس میکنم اما من رابطه عاطفی و احساسی دارم راستش اونم منو دوست داره یا نه نميدونم دختره دیگه اما این خواب بد چه معنی میتونه داشته باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   به روابط و شخصیتها نگاه کنید آنچه را می خواهید خواهید یافت. رفتار های بی مناسبت و ناشایست دیگران رانادیده بگیرید.

 26. یک زنیک زنsays:

  سلام خسته نباشید من خواب دیدم که هنگامی که نامزدم خواب است من آلت او را بیرون آوردم و میخورم و امروز هم خواب دیدم خودم صاحب آلت شده ام

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سود فراوان بدست آوردن از راه تلاش و کوشش در مدت زمانی کوتاه

 27. صباصباsays:

  با سلام خواهشا جواب من را زود بدید خیلی نگران هستم من مرد هستم دیشب خواب دیدم که الت تناسلی البته نمیدونم از خودم بود یا یکی دیگه به هر حال الت تناسلی را در ظرفی تکه تکه کرده بودن به حالت یه غذا و من داشتم اون را میخوردم خیلی نگران هشتم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   گریه کردن به دلیل دلگرفتگی، یا حالت هایی از روی افسردگی. گریه توام با تاثر و افسوس از موضوعی که عامل ناراحتی شما شده است.

 28. احسان سامعیاحسان سامعیsays:

  باسلام من خواب دیدم خانه ی مهمانی است و تمام خانواده ام پیش ما مهمان هستند،من توی اتاق بودم و زنم اومد دنبالم که بریم سر سفره ناهار،آلتم شق شده بود اون شلوارمو کشید پایین و گرفتش دستش ولی باریک شده بود ولی بهمون درازی اصلش فقط نازکتر بعد دراتاق رو بست و با دهان آبش رو آورد و بعدش رفتیم پیش مهمونا،،لطفا تعبیرش رو بفرمایید ضمنا خواب رو هم زمان با اذان صبح دیدم و در بیداری جنب نشده بودم و آب فقط در خواب اومده بود.باتشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک فرصت خوبی برایت فراهم خواهد شد

 29. سارا زمانیسارا زمانیsays:

  سلام من خواب دیدم تو باغچه نشستم دوست پسرم اومد کنارم نشیت شورت و شلوارشو دراورد آلتشو نشون داد گفت ببین چطور عرق سوز شدم بعد من آلتشو نگاه کردم شق بود و قرمز شده بود زبون زدم بهش زبونم سوخت بعد کنار هم دراز کشیده بودیم کنار درخت انگور یهو داداشم اومد من از ترس رفتم پشت درخت انگور خودمو به خواب زدم داداشم نبینه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نفاق و دوروئی است، مراقب باشید

 30. مليكا ح.سمليكا ح.سsays:

  سلام من خواب ديديم ديشب كه تو اتاق هستم و در رخت خواب و خيلي تو اون لحظه علاقه داشتم و منتظر بودم كه نامزدم كه محرم شده ايم ولي در حال حاضر باهم كاملا قهر هستيم متاسفانه مرا ببوسد يا رابطه برقرار كند و تو خواب مدام پيش خودم ميگفتم كه چرا كاري نميكنه و به يكباره ديديم به سمت امده و ميخواد دخول كند كه يهو التش را جلوي خودم ديديم و گفتم رابطه ميخواي؟ گفت اره و من شروع كردم به ليسيدن و خوردن التش

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مک زدن آلت جنسی (کیر) فرید که به آن محرم هستیم به گفته ی بیشتر معبران دلالت بر حاجت روا شدن و دستیابی به مراد های دل است و این نیکوست

 31. حمیدحمیدsays:

  سلام. من در خواب دیدم زنی از فامیل دور قصد نزدیکی و مراوده با من را دارد در حالی که شوهرش آنجا بود و چیزی هم نمیگفت و البته رابطه ای هم با آن زن انجام ندادم ضمنا در خواب دیدم آلتم که کوچک بود و کاندوم هم روی آن قرار داشت در داخل کاندوم خون جمع شده. لطفا بفرمایید تعبیر این خواب چیست

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بدانید که به چیزهایی که در ذهن خود فکر میکنید و دوست دارید نصیب شما شوند نزدیک می شوید اما این مستلزم صبر بیشتر هم می باشد

 32. کت متکت متsays:

  سلام نميدونم بعد از نماز خوندن چند شب پیش با کلی گریه و زاری از خدا خواستم کمکم کنه و شبش خواب دیدم که یک شبح یا روح از بدنم گرفته شده روح خودم نبود و بعد از اون تا دیشب راجای خواب شدم اما بعدش دیشب دیدم اون روح برگشت به بدنم ترسیدم شب بود جای خواب رو عوض کردم و چاقو زیر سرم گذاشتم اما صبحش خواب دیدم با یک خانوم سفید پوست رابطه جنسی دارم بعد از ارضا شدن از اتاق بیرون رفتم دیدم جمعی خبر داشتن من ترسیده بودم. علت خواب های که رابطه جنسی دارم چیه؟ چرا وقتی نماز میخوانم آیا کار شیطان هست در شکل زن های بد به خواب من میاااد؟ ؟؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   محتاط و هوشیار باشید این رویا بیشتر شبیه به یک تلنگر برای شماست ، ممکن است شیطان در کمین باشد تا شما را از راه بدر کند خوشبختانه در بیشتر موارد غفلت نکرده اید

 33. حمیدحمیدsays:

  سلام. من در خواب دیدم یکی از دندان هایم که احتمالا دندان بالایی و سمت راست دهانم بود افتاده و در کف دستم بود درحالی که یه مقدار کم خون روی آن بود و در پلاستیکی کوچک قرار داشت آن را نگاه میکردم. لطفا بگویید تعبیر این خواب چیست. ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این رویا را باید در قسمت مرتبط با خودش بنویسید برای این کار کافیست در گوگل سرچ کنید ( تعبیر خواب دندان توپ تاپ) که سایت ما و مطلب مورد نظر به شما نمایش داده شود

 34. نیما طاهر ابادنیما طاهر ابادsays:

  سلام .چهار ماهه ازدواج کردم .خانومم خواب دیده در خواب که آلت تناسلی ندارم.بعد من بهش گفتم خودتو بمال سرش در میاد .و همین.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   این شوخی با همسر در این رویا معنای بدی ندارد اگر فرد ناشناسی در کنارتان حضور داشت اوضاع فرق میکرد و عواقب بدی در زندگیتان به دنبال داشت

 35. مرد تنهایی شبمرد تنهایی شبsays:

  سلام استاد عزیز من دنبال صفحه ای برای تعبیر خواب مدرسه بودم اما پیدا نشد و نتونستم تاپیکی در این سایت بزنم تا شاید بشه اون رو هم موضوع قرار داد. ببخشید چند وقته که من خواب مدرسه میبینم من فارغ التحصيل هستم و پشت کنکوری راستش تلاشم رو میکنم اما میترسم استرس دارم و خواب مدرسه رو میبینم که کنار دوستان داریم درس میخوانم یا تو سالن صبحت میکنم یا راه میرم! لطفا تعبیرشو بگید خواهشا مرسی

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   باید در قسمت مرتبط ارسال کنید ( در گوگل سرچ کنید تعبیر خواب کنک.ر توپ تاپ) سایت و مطلب مورد نظر بالا می اید

 36. ایستکایستکsays:

  سلام وقت بخیر من امروز بعد اذان صبح خواب دیدم که توی یه اپارتمانی هستم و یه عموم که ده سال پیش فوت شده بود زنده شده و من اینو میبینم همش گریه میکردم که تو زنده شدی اونم میگفت من از اول زنده بودم و نمرده بودم من این عموم رو از بچگی خیلی دوسش داشتم و اونم منو دوست داشت بعدش میبینم از رخت خوابش بلند میشه یه رکابی سفید تنش هست ولی پایین تنش لخت و التش راست شده و میخواد بیاد پیش من شوهرم هم پیشم من تو خواب میفهمم که عموم میخواد باهام نزدیکی کنه اما خودم رو میزنم به اون راه از طرفی خوشحالم به زنده شدنش و از طرفی گریه میکنم ‌من دوسال پیشم خواب همین‌ عموم رو دیدم که یه لباس سفید بلند مثل لباس مکه تنش هست و دوباره التش شق و راست شده از لباس زده بیرون اومده به بابام میگه باید دخترت که (منم) رو بدی ببرم بابام هم نمیده و دعواش میکنه و یه عده از فامیلام هم جمع شدن دورش منصرفش میکنن بعدش من تو خونم هستم و به خواهرم نگا میکنم وپسرمو پیشش میزارم‌و یه چاقو برمیدارم و میرم‌و به خواهرم میگم که باید یه جوری عموم رو متقاعد کنم تا نظرش عوض شه و میرم اونموقع نتونستم خوابم رو تعبیر کنم ولی درست ۱ هفته بعدش خواهرم در اثر تصادف در سن۲۸ سالگی فوت شد و دقیقا مزارش بغل دست مزار عموم و الان از این‌خوابم باز میترسم ممنون میشم تعبیر کنید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   طول عمرتان زیاد می شود ، زندگی سالمی را ادامه خواهید داد ، دعای رفتگان پشت سر شما و بدرقه راهتان است ، شیطان را در مراحل زیادی از زندگی ناکام خواهید گذاشت

 37. رضا توانگررضا توانگرsays:

  سلام نامزدم خواب دیده ک از من درخاست کرده التم را ببرم و من بریده ام و بهش دادم و قبل از استفاده از ان منی ازش خارج شده تعبیرش چیه ؟ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   جدائی - هرج و مرج - حسادت

 38. سعيدسعيدsays:

  خواب ديدم دختري كه عاشقش هستم داره التمو ميخوره جوري كه يواشكي اين كارو ميكرديم چون مادر بزرگه مرحومم پشت اون دختر بود ما ميخواستيم اون متوجه نشه مادر بزرگم روبروم بود و معشوقم هم داشت التمو ميخورد و نشسته و پشتش ب مادر بزرگم بود ببخشيد ك رك گفتم خوابو باتشكر فراوان

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موفقیتی که به سختی به دست می آید

 39. زهرازهراsays:

  با سلام.متاهل هستم وخواب میدیدم که در خانه پدرم داشتم الت تناسلی یکی از همکاران مرد که علاقه ای هم بین ما بوده میخوردم،اطراف الت او پر مو بود،ولی چون میخواستم مادرم نبیند ان کار را ادامه ندادم و از اتاق بیرون امدیم و با چای وو شیرینی از او پذیرایی کردم،او بخاطر مسئله دیگری ناراحت بود و گفت بعدا حتما باید حرف بزنیم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   موانع و مشکلات را پشت سر می گذارید و به آرامش می رسید

 40. محمدمهدیمحمدمهدیsays:

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم ک با خانومم و یک مرد و زن دیگه ای نشستیم و من الت اون مرد رو گرفتم دستم و بالا و پایین میکنم تا اب منی بیاد بعد خانومی ک روبروی من نشسته الت منو میبینه ک راست شده بود و میگه من از الت تو خوشم میاد تعبیرش چیه ممنون از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   احتمال دارد کسی در کمین باشد که به شما صدمه برساند. مراقب حیله و نیرنگ دیگران باشید. با سعی و تلاش خود می توانید به مقامات بالاتر برسید و ارج بیشتری بیابید.

 41. محمدمهدیمحمدمهدیsays:

  سلام و خسته نباشید خواب دیدم ک با خانومم و یک مرد و زن دیگه ای نشستیم و من الت اون مرد رو گرفتم دستم و بالا و پایین میکنم تا اب منی بیاد بعد خانومی ک روبروی من نشسته الت منو میبینه ک راست شده بود و میگه من از الت تو خوشم میاد تعبیرش چیه ممنون از زحماتتون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   شانس به شما روی می آورد و به موفقیت مالی می رسید. ولی در زمینه عشق و احساسات دچار مشکل می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید. با دیگران مشورت کنید.

 42. ارام جانارام جانsays:

  خواب دیدم با مرد لاغزی که آلت خیلی بزرگی دارد نزدیکی میکنم و بسیار لذت میبرم در این حین همسرم میاد و میبینم اون مرد به همسرم تغییر شکل داد و همسرم اون آلت رو کند و داد با من که برو خودت سکس کن. منم میرم حموم تا کسی نبینه و بیرون از حموم خواهرم و خیلیا بودن. اومدم بیرون سروگوشی اب بدم وقتی برگشتم دیدم این آلت به شکل کباب شده البته نصف شده و مایع منی هم تو وسط این کباب هست.میشه لطفا تعبیرش رو زود بگین من خیلی نگرانم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اگر در این رویا همسرتان را ندیده بودید تعبیر بسیار بدی داشت ولی خوشبختانه چون به گفته ی خودتان شاهد حضور شوهرتان نیز بوده اید پس ختم به خیر می شود و جای نگرانی ندارد

 43. رضا جانرضا جانsays:

  سلام خواب دیدم با عمه های خود سکس داشتم وسط کار فهمیدم این زناست و نباید انجامش بدم خواستم صیغه بخونم که یکی بهم گفت صیغه هم بخونی زنا با محارم گناهه پس ادامه ندادمش و مقدار پولی رو به کسی گفتم بهشون بده برن تعبیر خواب چی میتونه باشه؟ انگار خواب واقعی بود که من دیدم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   سکس با عمه هایتان در این رویا تعبیر بدی ندارد و بیانگر لذت و خوش گذرانی های زیاد برای شما در آینده ست

 44. رویارویاsays:

  با سلام.در خواب دیدم یه مرد جوان که اشنای دور بود و الان دیگه ارتباطی نداریم.میخواد با من نزدیکی کنه و التش بطور وحشتناک و غیر طبیعی بزرگ بود که من بروی خودم نمیاوردم که ترسیدم.میخواست تجاوز کنه که موفق نشد و اجازه ندادم.در خال که زیرش بودم منی اش پاشید و منی اش مسل خون ابه بود که مقداری رو صورتم پاشید که صورت دچار خارش و جوش،شد.تعبیرش رو لطفا برام بگین

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بیانگر آن است که در انجام یکی از کارهایتان دچار بدشانسی می‌شوید.

 45. ................says:

  سلام خواب دیدم شوهر سابق ام حالت مریض بودن داره با دستم با آلت شوهر سابق ام ور میرفتم که شوهرم اصلا منی از آلتش خارج نمی شد فقط اب روان و جریان زیاد خارج میشدمانند ادرار .. تعبیرش چی میتونه باشه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه قرار گرفتن در محیط‌های نامساعد و ناخوشایند است

 46. علیعلیsays:

  سلام دیشب خواب دیدم ک میخام بریم عیادت با مادر ک در حین رانندگی احساس کردم شرتم پام نیست و خییلی نگران شدم مادرم از استرس من استرس میگیره اما چیزی نمیگه ک میرسم در خونه بیمار ک دیدم همه دارن پول می برند براش پول تو جیبم بود احساس کردم کمه رفتم دم سوپری پول بگیرم ک بهم نداد می خواستم برم دم بانک ک از خواب بیدار شدم خواستم لطف فرمائید تعبیرش کنید ممنون و سپاس گزار

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   علامت آن است که به مکان‌هایی دوردست سفر می‌کنید اما در زندگی شما از نظر مالی تغییر چشم گیری رخ نمی‌دهد.

 47. نازنیننازنینsays:

  سلام من دو سال پیش خواستگاری داشتم که عاشقش شده بودم اما بعد به این دلیل که اعتراف کرد قبلا با دختری رابطه ج.ن.س.ی داشته به هم زدیم.پارسال بعد از یک سال هم دوباره برگشت و تقاضا کرد ببینمش اما قبول نکردم.چند وقت پیش خواب دیدم اومده با برادر کوچک ترش جلوی در خونمون و میخواد منو ببینه خیلی هم پشیمونه و من شنیدم که ایشون برای خودش کسی شده و پسر خوبی شده و اینو از قیافه ش هم برداشت میکنم اما بازم نمیخوام ببینمش.بعد درادامه ش خواب دیدم تو یه اتاقی با برادرش نشستن و من آلتشو میبینم و میگم چرا براش مهم نیست که برادرش ببینه و میگم چقدر آلتش بزرگ و سفیده!البته اونا منو نمیدیدن.تعبیرش چیه؟

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشانه نزدیک شدن این شخص به بدبختی و از دست دادن نام نیک است

 48. یکدلیکدلsays:

  با سلام وخسته نباشید خدمت شما بزرگوار من چند شب پیش خواب دیدم. که شوهرم دو زن گرفته ومنم نگاره هستم البته هردو زن رو میشناسم بعدش من خودم الت مردانه دارم و از پشت با یکی از زن ها نزدیکی کردم.وشوهرم هم.نگاره گر بود بعد یکی از زن های دیگه که دوست خودم بود بهم.گفت چون من با شوهرت ازدواج.کردم بیا پسرم که یک نوزاد 5ماهه هستش رو بهم داد گفت تو ازش مراقبت کن ومنم توخواب گفتم که خودم یه پسر دارم کافیه گفت اشکالی نداره اینم واسه ی تو بعدمنم پسرش رو بغل کردم درضمن خودم باردار هستم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اصلا خوب نیست و میتواند به چند نشانه ی مختلف باشد اولی دریگری و به بار آمدن رسوایی ، دعوا و جدایی ، بی اعتمادی و بی وفایی بین زن و مرد

 49. مریممریمsays:

  سلام وخستع نباشید خواب دیدم با همسرم در حال رابطه هستیم که همسرم کفت الت تناسلیم ببین چه بزرکه منم با شوخی ومسخره کفتم که یهو وسط رابطه نشون داد ببین دیدم واقعا خیلی بزرک شده کفتم اره بعد به رابطه ادامه دادیم منی خارج نشد یهو داداشم یادم میاد که عصبی و پرخاشکر بود و باهمم حرف میزد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خبر دهنده بخت و اقبال است

 50. سعیدهسعیدهsays:

  با سلام،خواب میدیدم الت یه مرد عرب که بسیار سیاه بود را میخوردم انقدر که از التش منی خارج شد و روی زمین ریخت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوردن آلت افرادی که هم زبان شما نیستند و ارضاء کردن آن ها بیانگر کسب لذت خوشی و زیاد شدن مال است

 51. فروزانفروزانsays:

  سلام ظهر خواب دیدم یک آلت تناسلی مردانه داشتم که خیلی بزرگم نبود. داشتم با یه دختر سفید حدودا فکنم 12 ساله یادم نیست. داشتم نزدیکی میکردم روی بدنم شیر دیدم میچکید. قطرات شیر روی بدنم بود...فکنم از التم هم شیر میچکید...دختر رو نشناختم تو خواب غریبه بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در انجام تصمیمات مهم زندگی کورکورانه از دیگران تقلید مکن چون هر کسی باید با توجه به شرایط زندگی خود تصمیم بگیرد.

 52. امجیامجیsays:

  سلام من پسرم و خواب دیدم الت یه پسر دیگه که خیلی دوستش دارم ولی اون از من بدش میاد را آوردمش خونه خودم طوری که بقیه نفهمن داشتم آلتش را میخوردم و اون خیلی دوست نداشت و آلتش کوچک هم بود

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بلند پروازی مکن و پی آرزوهای محال نرو که تنها نتیجه آن از دست دادن فرصت است

 53. امجیامجیsays:

  متن اصلاح شده سلام خودم پسرم و خواب دیدم پسر دیگه که رفیقم بود و خیلی دوستش دارم ولی اون از من بدش میاد را آوردمش خونه خودم طوری که بقیه نفهمن داشتم آلتش را میخوردم و اون خیلی دوست نداشت و آلتش کوچک هم بود اما تو خواب از من نفرت نداشت.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   در یک موقعیت خسته‌کننده‌ای قرار می‌گیرید که می‌توانید بر آن تسلط پیدا کنید

 54. لبیکلبیکsays:

  سلام.امروز حوالی ساعت ۲ بعد از ظهر خوابم برد و خواب دیدم که دارم با آلت همسرم بازی کنم.بعد از چند دقیقه دیدم آلت همسرم رو بدون اینکه متوجه باشم ،کندم و توی دستمه.برای اطمینان به بدن شوهرم نگاه میکنم و میبینم آلتش روی بدنش نیس و دردی هم نداره.توی همین فاصله از آلتش آب منی خارج شده و کل دست ها و بازوهام رو کثیف کرده.از جای آلت همسرم هم آب منی خارج شده و پاها و شکمش رو کثیف کرده‌.خیلی میترسم.شوهرم به اورژانس زنگ میزنه و آلتش رو بهش بخیه میزنن و درست میشه.ولی با ورود اورژانس،همسایه ها و ادمایی که من نمیشناسمشون هم وارد خونه میشن و من اونا رو بعد از رفتن اورژانس از خونه بیرون میکنم و ناراحتم که چرا همه این قضیه رو فهمیدن‌. تعبیر خوابم چی میتونه باشه؟ با تشکر

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   مشکلی پیش رو دارید، مراقب باشید

 55. ستاره گودرزیستاره گودرزیsays:

  Qسلام من چند وقتی اشت با فرد مورد علاقم قهر هستم. دیشب خواب دیدم زیر پتو و در خانه ای که نمیدانم متعلق به چه کسی یود دارم به آلتش دست میزنم و حتی میخورم اما بعد متوجه شدیم کسی داره ما رو نگاه میکنه. ممنون میشم پاسخ بدید

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خوردن و یا دست مالیدن به آلت ایشان نشان میدهد هنوز قلبا به این شخص علاقمندید هر چند در ظاهر اختلافاتی وجود دارد

 56. ناشناسناشناسsays:

  سلام من خواب دیدم ک داییم کاملا لخت بود و یک لحظه چشمم ب آلتش افتاد من زود سرمو برگردوندم ک نبینم

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   یک اشتباه توسط دایی شما در ایام پیش رو صورت خواهد گرفت

 57. نریماننریمانsays:

  سلام استاد ... خواب دیدم که با دوستم و دوتا دختر در یک اتاق بازی میکنیم و منو دوستم همدیگرو هل میدادیم به بغل اون دختر ها ... بعدش من به اون دختره که چشماش سبز بود خیره میشدم تو چشماش ... و بوسش میکردم ... بعد چشمای خودمو تو آیینه میدیدم که رنگ عسلی هستن و من میخواستم که کاش اون دختره دوست دختر سابقم بود که چشماش عسلی بود ..... بعدش (معذرت میخوام ازتون ) وقتی داخل شورتمو نگاه میکردم بجز آلت خودم که شق شده بالاش دوتا آلت کوچک نیز دارم...

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   داشتن دو آلت دیگر به غیر از آلت تناسلی خودتان ، نشان دهنده ی ثبات و پایداری زیاد در زندگی و همچنین کسب لذت های بیشمار در آینده می باشد

 58. SinaSinasays:

  من خواب ديدم كه در يك مكان باز كه خيلي ادم بود و همه ي ما لباس يكسان نخي سفيد شبيه لباس احرام پوشيده بوديم و ديدم التم خيلي بزرگ و سفت شده بطوريكه خجالت مي كشيدم از جام بلند شم چون بقيه از روي لباسم ميفهميدن كه التم بزرگ شده بخاطره همين سر جام موندم، همچنين ديدم كه موي اطراف التمو كاملا تراشيدم و سفيد شده ممنون

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   اشکالی ندارد چون این اتفاق در یک مکان کاملا معنوی افتاده هیچ تعبیر بدی در پی ندارد

 59. نازینازیsays:

  سلام خواب دیدم شوهرم توی ماشین داره خود ارضایی میکنه آدم ها میومدن نگا کنن من با دستمال میپوشوندمش اینقد این کار کرد تا آب منیش خارج شد به نظرتون تعبیرش چیه

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   خودارضایی ایشان نشان میدهد لذت ها و خوشی های زیادی را با گذشت زمان تجربه میکنند و معنای منفی ندارد

 60. رویارویاsays:

  سلام - خواب دیدم یک فیلم اجتماعی میبینم که ناگهان مردی آلتش را بیرون آورد و میخواست با خانمی نزدیکی کنه - اما بعد الت مرد تبدیل به زبان پر از جوش های سفید شد که با زبانش را داخل آلت تناسلی زنانه میکرد

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نشان دهنده ی گذشته های تلخ و فراموش ناشدنی ست