تعبیر خواب مرغ خانگی

اگر شما تجربه یک مرغ / مرغ در خواب شما بعد از آن نشان دهنده عدالت, قضاوت , مادی . اگر مرغ زنده بود , پس این شامل مردم است. برای دیدن مرغ مرده (یا اگر شما برای خوردن یک ) نشان می‌دهد که مشکلات مالی دارند می‌آیند . همچنین معنی را ببیند . این پرنده نشان می‌دهد که نیاز دارید و احیا تعادل و توازن نیروهای مخالف . گاهی اوقات این رؤیا می‌تواند به معنی مرگ یا اختلال در یک موقعیت شغلی است که مرتبط با آینده درخشانی است , اما پیش از شما در آینده دور نباید نگران باشد

برای برگذاری یک مرغ / مرغ در خواب  شما به این معنی است که کسی نزدیک به شما نیاز دارد . اگر شما خواب که مرغی / مرغ تخم گذاشته است , پس این به معنای فرصت های جدید هستند . برای خواب یک گله مردم به این معنی است که باید در آینده به شما . برای خواب یک نشانه‌ی خوش شانس مرغ سیاه است . خواب از یک تخم بدن شما نشان می‌دهد که اوضاع به خوشحال باشد شما در آینده نزدیک . برای دیدن به لانه مرغ نشان می‌دهد که کسی نزدیک به شما در تلاش است تا شما را مجبور به کاری که شما راضی نیستند . یک خواب که شامل مرغ فداکاری نشان می‌دهد که شما در تلاش هستند تا خودت خیلی سخت باشد .

یک خواب که شامل یک فرد ( غیر از خودتان ) نوازش یک مرغ به این معنی است که احتمال دارد که مردم درباره شما یا کسی نزدیک به تو. اگر شما مرد هستید و شما خواب از مرغ‌ها بعد این با این واقعیت مرتبط است که شما نیاز به یک کاری بهتر یا چیزی به . برای خواب  یک مرغ قفس به این معنی است که روزهای آفتابی و خوشحال بار می‌آیند . رؤیای یک مرغ سیاه نشان می‌دهد بخت , یک مرغ و اوضاع در زندگی شما باشد . یک مرغ قهوه ای به این معنی است که چیزها در زندگی پیچیده و آنها به زودی بیرون خواهد شد . یک تاج سیاه روی یک مرغ در نظر گرفته شده است . برای حرکت یک مرغ, یا برگذاری پر معنی آن است که مردم را به آرامی داشته است.خواب مرغ گندم می‌تواند نشان دهد که مردم به جشن خیلی زود. رؤیای یک قرقاول ( که بخشی از مرغ خانواده) نشان می‌دهد که بار اقتصادی سخت است .

برای خواب  خانه نشان می‌دهد که مرغ خوشبختی تو ادامه دهد.برای خواب لایه‌های تخم مرغ خوبی است که چیزی در زندگی شما در حال تغییر است . اگر در خواب شما مرغ‌ها هستند : جیغ جیغ بعد چیزی یا زمان لازم است تا آشکار کند . برای خواب نژاد پس این بدین معنی است که شما به زودی برای برخی از حرکات رمانتیک . اگر در خواب تو روباهی تلاش می‌کند به خوردن مرغ‌ها این بدان معنی است که مردم در زندگی خود به پیچیده باشند.

برای خواب مرغی که پر از دست داده است به این معنی است که مردم در خانواده شما به احتمال زیاد برای مدتی بیمار . اگر شما خواب مرده ویژگی‌های یک مرغ این بدان معنی است که کسی از شما سعی خواهند کرد . به نوک یک مرغ نشان می‌دهد که کسی خوشحال نیست که چطور شما در آینده هستند . رؤیای جوجه نشان دهنده آغاز جدید می‌آیند تا آماده شدن برای برخی مثبت است.

و اما احتمال دارد شما این خواب ها را دیده باشید:

مرغ شوهر .
جوجه دیده می‌شد .
جوجه دیده می‌شد .
شوهر با جوجه مرغ .
هفت‌سین بسیاری از جوجه مرغ یا در خانه شما.
Encountered یک مرغ سفید .
Encountered نوک یک مرغ .
سین یک لاش خور می‌دهیم.
سین یک مرغ فکر فرومی‌رفت.
شوهر با جوجه مرغ بزرگ .
فدرال رزرو مرغ و جوجه .
شوهر جوجه مرده .
یک جوجه مرغ بدون می‌خواندم .
شوهر یک تخم مرغ .
شوهر مرغ چاق یا لاغر .
یک مرغ بزرگ دیده می‌شد .
بسیاری از مرغ‌ها پشت حصار می‌خواندم .
هفت‌سین مرغ که توسط یک موش خرما خورده بودند .
Encountered یک مرغ سیاه .
هفت‌سین مرغ از حیاط

تغییر و تحولات در راه است
این مرغ و جوجه در خوشایند است .
این یک مرغ تخم می‌گذارد .
این حیوان دوستانه و دست یافتنی است .
شما یا جوجه مرغ را تغذیه می‌کنند .

 

 

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...