تعبیر خواب عروسی دخترم

خواب دیدم که دخترم عروسی میکند چه تعبیری دارد؟در این مطلب از توپ تاپ تعابیر و تفاسیر این موضوع از سایت را برسی خواهیم کرد و به سوالات کاربران در همین زمینه پاسخ میدهیم

Dream Interpretation my marriage

ادوارد میگوید اگر کسی خواب ببیند که عروسی دخترش هست و فرزندش را شادمان و خندان ببیند دلیل بر اینکه گرفتار شود عروسی در خواب فرزند نشانه ی غم و غصه است ابن سیرین ازدواج فرزند دختر را را تاویل کاری بزرگ و یا پست و مقامی ارزشمند میداند

عقد نامزدی و یا عروسی دختر در خواب میتواند تاویل شادی و خبرهای خوب و یا تاویل غم و غصه باشد بسته به نوع خوابی که دیده میشود معانی و تفاسیر متفاوت است

شیخ طوسی میگوید اگر کسی فرزند دخترش را (بزرگتر یا کوچکتر) در لباس عروسی ببیند دلیل بر اینکه یکی از اقوام و نزدکانش ازدواج میکند

سوال: خواب دیدم که فرزند دخترم که 19 سال سن دارد عروسی میکند و همسرش را در کنارش می بینم من به عنوان مادر عروس در مجلس عروسی می رقصیدم و شادمان بودم دخترم و داماد نیز به کنار من امدند و شروع به رقصیدن کردند این خواب چه تعبیری دارد؟رقص و پایکوبی در مجلس عروسی دختر تاویل گرفتاری مالی غم و اندوه باشد

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با دختری ازدواج کردی و با او همبستر شدی و دختری و دوشیزگی او را از بین بردی، تعبیرش این است که در آن سال با زن یا کنیزکی ازدواج می‌کنی و از «پادشاه» خیر و نیکی می‌بینی.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با زنی نابکار ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش می‌کنی، یـعـنـی کار سخت و دشواری که بر عهده داری به آسانی پیش می‌رود، ولی اگر آمیزش نکردی، یـعـنـی آن کار کمی آسان انجام می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند مرده‌ای با او ازدواج کرده و در خانۀ زن با او آمیزش کرد، یـعـنـی اموال زن دچار کم و کاست و ضرر و زیان می‌شود یا اینکه حال و روزش دگرگون می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).
اگر ببینی با مردۀ زنی ازدواج کرده‌ای و با او آمیزش نموده‌ای، یـعـنـی از املاک و دارائی‌های آن زن چیزی به دست می‌آوری، ولی اگر ببینی با آن زن مرده آمیزش نکردی، یـعـنـی مقدار اندکی از مال و اموالش را به دست خواهی آورد.

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...