متن انگلیسی درباره مادر با ترجمه

متن های انگلیسی و زیبا درباره مادر همراه با ترجمه (معنی) فارسی آن را در این مطلب از توپ تاپ شاهد هستید دانلود عکس های نوشته دار و معرفی متون و استاتوس های کوتاه انگلیسی درباره مادر

متن انگلیسی راجب مادر همراه ترجمه :

Cheers all fathers and mothers who are dear to us

ترجمه: به سلامتی تمام پدرها و مادرها که برای ما عزیز هستند

متن انگلیسی درباره مادر با ترجمه فارسی

متن انگلیسی در مورد مادر با ترجمه فارسی:

Mother's joy mother's home positive energy waves mother's

heart to all modesty mother's mother's mother's family

the patient Madrzmyny hot holding the sacred center and heavenly love you

 مادر یعنی شادی خونه مادر یعنی امواج انرژی مثبت مادر یعنی دلداری دادن به همه مادر یعنی حجب و حیا

مادر یعنی گرم نگه دارنده کانون مقدس خانواده مادر یعنی صبوری مادرزمینی و آسمانی دوستت دارم.

یک متن انگلیسی درباره مادر

یک متن انگلیسی درباره مادر به همراه معنی اش

No love to the parents not living God's love is the father of three letters four letters mother
 هیچ عشقی به پای پدرومادرنمیرسد عشق یعنی سه حرف پدر خدا زندگی یعنی چهارحرف مادر
 
toptoop.ir عکس و متن انگلیسی راجب مادر
استاتوس های قشنگ انگلیسی درباره مادر با ترجمه
Seal the mother, the mother's love
مهر یعنی مادر عشق یعنی مادر
 استاتوس انگلیسی با ترجمه درباره مادر مناسب برای پروفایل
مطلب انگلیسی راجب مامان برای پروفایل
Mother of the true God ....
مادر یعنی خدای واقعی
toptoop.ir تکست به زبان انگلیسی از مادر با ترجمه اش

تکست قشنگ به زبان انگلیسی از مادر با معنی

Finally, I love Mother Mother's love

عشق اول مادر عشق آخر هم مادر ‌

toptoop.ir مادر

عکس نوشته با جمله انگلیسی از مادر واسه پروفایل

Brlb word is the most beautiful mother and beautiful Ava Mother's Voice sweet word this

word is full of love and hope that arises Azamaq heart.

Clean and describe the mother's love is unfailing

 زیبا ترین کلمه برلب مادر وزیباترین آوا آوای مادر است این کلمه پراز ازعشق وامیداست

کلمه شیرین که ازاعماق قلب برمیخیزد. مادرعشقش پاک وتوصیف نشدنی ست

 

1 نظر

  1. آمنه محبتیآمنه محبتیsays:

    مقاله در مورد مادر به انگلیسی