تعبیر خواب پرستاری از مرده

اگر شخصی در خواب ببیند که از مرده ای پرستاری و یا مراقبت میکند تعبیرش چیست؟ خواب دیدم که از پدربزرگم که چندین سال است فوت کرده است در حال پرستاری و مواظبت هستم او را نوازش میکنم و در دهانش آب و غذا میریزم این خواب چه تعبیری دارد؟

بطور کلی تعبیر خواب پرستاری کردن دلیل بر امنیت و رفاه مالی است اگر کسی خواب ببینید از فرد مرده ای پرستاری میکند دلیل بر اینکه عمرش کم شود

شیخ طوسی در این باره گفته است معنی و تفسیر پرستاری کردن در خواب دلیل بر کاهش طول عمر است

اگر کسی خواب ببینید از نوزاد و یا طفلی پرستاری میکند دلیل بر اینکه توسط یکی از دوستان و آشنایانش گمراه شود

ر در خواب پرستارى را مشاهده کنید که از شما مراقبت مى‏کند، نشانه‏ى آن است که بیمارى شما را تهدید مى‏کند. اگر در خواب مشغول پرستارى از بیماران باشید به این معنا است که به مقامات بالاى اجتماعى دست مى‏یابید، اگر زنى در خواب مشغول پرستارى از فرزند خود باشد، به این معنا است که شغل مناسبى به دست خواهد آورد.

تعبیر خواب پرستاری از مریض:

اگر کسی در خواب ببینید از فرد بیماری پرستاری میکند و به او کمک میرساند دلیل بر نعمت و برکت و رفع گرفتاری و بلا باشد

تعبیر خواب پرستاری نوزاد:

ادوارد میگوید مراقبت از نوزاد دختر یا پسر (در اینجا به معنی پرستاری کردن) دلیل بر گمراه شدن باشد

تعبیر خواب پرستاری از بچه از دیدگاه کرمانی:

۱ـ اگر زنی خواب ببیند از نوزاد خود پرستاری می کند ، نشانة آن است که به کاری دلپذیر مشغول خواهد شد . ۲ـ اگر دختری خواب ببیند از نوزادی پرستاری می کند ، علامت آن است که مقام ارزشمند و معتبری به دست خواهد آورد .

۳ـ اگر مردی خواب ببیند همسرش از کودک خردسالش مراقبت می کند ، نشانة آن است که مسئولیتهای خود را به شکل هماهنگی پیش خواهد برد .

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...