تعبیر خواب مادری که فوت شده

از دیدگاه 4 معبر توانا بزرگ تعبیر خواب مادری که مرده است (فوت شده) دلیل بر برکت عمکر طولانی عزت شرف و زندگی ابرومندانه است همیشه و همیشه خواب دیدن مادر و یا مادربزرگ فوت شده دلیل بر طول عمر و برکت تلقی شده است عده ای از کاربران و مردم تصور دارند که معنی و تفسیر این خواب بد است در جایی که ابن سیرین در این باره نوشته است اگر کسی خواب ببینید مادرش را بدون جان میبیند و او به دنیای دیگری سفر کرده است میتواند دلیل بر افزایش عمر و پربرکت شدن زندگی و اهل سکنه ی منزل باشد کرمانی نوشته است از دست دادن مادر و یا مادربزرگ دلیل بر رشد رزق و خیر و برکت در خانه است ادوارد و شیخ طوسی مادران فوت شده و از دست رفته در خواب را نوعی رحمت و یا زندگی مجدد میبینند یکی از دختران جوان سراسیمه به نزد معبری توانا و در مصر میرسد خواب خود را این چنین بازگو میکند خواب دیدم مادر پیرم را از دست داده ام و برای فوت شدندش بسیار گریه و زاری میکردم در حال اشک ریختن و ناله و زاری بودم که ناگهان از خواب پریشان بیدار شدم چه تعبیری دارد معبر پاسخ دادند بشارت باد تو را که عمری طولانی را در پیش خواهی داشت و برکت و نعمت در زندگی تو از سابق بیشتر خواهد شد

3 نظر

 1. NaziiNaziisays:

  با سلام. یک هفتست مادر بزرگم فوت شدن و من صبح ساعت چهار خوابشون رو دیدم ک تو محیطی اتاق شکل بودیم و چند زن دیگه هم بودن بقیه دراز کشیده بودن من نشسته بودم .مادر بزرگم هم دراز کشیده بودنو با چشم بسته با ناراحتی و بیحالی مادر مادر میگفتن.میخاستم تعبیر خوابم رو بدونم ممنون....

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   برخوردهای بهتری می‌توانی داشته باشی تغییر این برخوردها، تو را نزد او محبوب خواهد ساخت. آن وقت بسیاری از گرفتاری‌ها رفع می‌شود.

 2. سعید خداکرمسعید خداکرمsays:

  خواب مادرم که چند سالی هست دربین مانیست دیدم .ولی نمیدانستم که ایشان به رحمت خدا رفته است . ومن در خانه خودم در زیر زمین مشغول بازی با کاسکو خود که در قفسش بود .بودم ودر حال حرف حرف زدن با کاسکو بودم که مادر به داخل زیر زمین امد و شروع کردیم به حرف زدن که ناگهان طوفانی به پا شد و همه چی را بهم ریخت درخته جوانی که در حیاط خانه بوداز دل خاک داشت بیرون میومد ومادرم رفت داخل حیاط درخت را نگه دارد ولی درخت از خاک بیرون امد ودر حالی که مادرم گرفته بود درخت را طوفان جفتشان را بر زمین کوبید چند بار وخاتمه یافت وهمه چی اروم شد ودر اون حین تو پرنده دیگر از خانواده طوطیان در طوفان به زیر زمین ما امده بودن .ومن از مادرم حال باقی اعضای خانواده را میپرسیدم واو میگفت خدارو شکر بخیر گذشت همه چیومن دوپرنده دیگر را داخل قفسهای جداگانه کردم وشروع به بازی کردن و حرف زدن با انها شدم که یکیشون بامن صحبت میکرد از ان دو پرنده که سفید رنگ بود و کاکول داشت

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   بروز طوفان و به هم ریختگی در این رویا به معنی ازدیاد مشکلات گرفتاری ها و سختی هاست که خوشبختانه بواسط همت و صبر خودتان و دعای خیر والدین شما از این مرحله به راحتی عبور خواهید کرد

 3. بابکبابکsays:

  سلام.من چن ماهی هست مادرم فوت شده.خواب دیدم که نمیدونستم مادرم فوت کرده و چشماش نابینا شده .همش گریه میکردم میگفتم مامان اگه اراده کنی میکنی خوب شی که از خواب پریدم.

  • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

   نابینا شدن در خواب شما بیانگر نور امیدی است که به زودی وارد زندگیتان می شود