تعبیر خواب نوزاد پسری که حرف می زند

خواب دیدم نوزاد پسرم حرف میزند تعبیرش چیه؟ ادوارد در این زمینه گفته است حرف زدن نوزاد پسر در خواب دلیل بر روشنایی و رزق فراوان میباشد

Dream interpretation baby boy speaks

ابن سیرین میگوید اگر مادری در خواب ببیند نوزاد پسرش شروع به صحبت کردن میکند و مادر او را با شگفتی تماشا میکند دلیل بر نزول نعمت و برکت در زندگی دنیا میباشد یکی از اهالی مصر به نزد معبری میرسد و خواب خویش را اینگونه بازگو میکند هنگام اذان صبح در خواب دیدم که نوزاد پسری را میبینم در حال حرف زدن او صریح صحبت میکرد بطور دقیق متوجه صحبت هایش نمیشدم اما برایم آشکارا بود که این بچه حرف میزند و قصد تکلم دارد چه تعبیری دارد؟ معبر جوان را بشارت میدهد که تعبیر این خواب نیک است و میتواند موجب برکت و نعمت در اینده باشد بطور کلی معبرانی که از تعابیر صحبت کردن نوزاد پسر و یا دختر در خواب نوشته اند این خواب را نیک پنداشته

در جای دیگری کرمانی میگوید اگر کودک پسر و یا دختر در خواب صحبت میکند و این صحبت با گریه و ناله کردن همراه باشد دلیل بر گناهانی است که پدر مادر این نوزاد مرتکب شده اند پس دقت داشته باشید در این زمینه حالت چهره نوزاد که در حین حرف زدن گریه میکند و یا معمولی است نیز در معنی خواب تاثیر دارد

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...