تعبیر خواب جوش زدن دست و صورت

تعبیر خواب جوش زدن روی دست و صورت چیه؟ معانی و تعابیر این خواب بیشتر قابل توجه دختران میباشد چرا که در انجمن های قبلی توپ تاپ هم تعدادی زیادی از کاربران که دخترهای جوان و نوجوان بودند اینگونه خواب ها و سوالات خود را مطرح کرده بودند :خواب دیدم که دست و صورتم پر از جوش شده و به این خاطر بشدت در حال گریه کردن بودم به بدنم نگاه میکردم و به جز جوش های قرمز رنگ که ریز و درشت بودند چیزی نمی دیدم چه تعبیری دارد؟ ابن سیرین و مرجانی تاول نقطه و جوش های قرمز رنگ را بر روی دست و و صورت به نشانه ی دوست ریاکار و متقلب میدانند اگر کسی در خواب ببیند روی دست خود جوش دراورده دلیل بر این است که به تازگی با دوستانی ناباب و نا اهل رابطه و یا رفاقتی را شروع کرده است اگر کسی در خواب ببینید که روی صورت و دست خود جوش دراورده است و در همین حین در حال برطرف کردن و درمان آن میباشد و موفق میشود تا این جوش های بد فرم را بزداید دلیل بر این است که در زندگی دنیا خوب و بد را از هم تشخیص داده است و با کسانی که میداند از آن ها در اینده ضربه میخورد قطع رابطه و یا قهر کرده است در ادامه کمی بیشتر در این باره صحبت میکنیم

Dream interpretation acne face and hands

تعبیر خواب جوش زدن سر چیه:کرمانی جوش سر را آفت زندگی دنیوی میخواند مرجانی نیز جوش زدن سر را دلیل بر مال حرام میداند

تعبیر خواب جوش زدن پیشانی:ابن سیرین جوش دراوردن در قسمت پیشانی را دلیل بر اشنایی و یا دوستی با افراد ناهل و بدطینت میداند

تعبیر خواب جوش زدن بینی و لب:کرمانی جوش دراوردن در قسمت بینی و لب را دلیل بر گرفتار شدن توسط یکی از اقوام و آشنایان میداند چنان چه کسی در خواب ببیند بینی و لبش جوش های بزرگ چرکی و یا تاوال زده است از یکی از خویشان خود ضربه میخورد

تعبیر خواب جوش زدن پا : جوانی به نزد یکی از معبران میرسد و میگویند خواب دیدم که دو پاهایم پر از نقطه های قرمز رنگ (جوش ) شده بود از این اتفاق ترسیده بودم و با تعجب به پاهای خود خیره شده بودم چه تعبیری دارد؟شیخ پاسخ دادند در زندگی دنیا مراقب گام هایی که برمیداری باش !

بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که تعبیر خواب جوش بیشتر نوعی هشدار و تلنگر میباشد که در نزدگی دنیا کمی بیشتر محتاط باشیم و از دوستی و معاشرت با افراد بد ذات خودداری کنیم

 

1 نظر

  1. پارسا  غنچهپارسا غنچهsays:

    خواب دیدم کف دستم جوشه بعدش کندن شده همه عفونت ها بیرون اومد بعداستخوان انگشتم معلوم بود توی دستم به سوراخ بود که تا استخوان انگستم رو میدیدم لطفا تعبیرش رو بگید

    • مدیر سایتمدیر  (toptoop) :

      یکی از خواسته‌هایت به زودی عملی خواهد شد که باعث خوشحالیت می‌شود. در موقعیت کاری یا تحصیلی‌ات موفقیتهای سودآوری کسب می‌کنی.