تعبیر خواب جوش زدن دست و صورت

تعبیر خواب جوش زدن روی دست و صورت چیه؟ معانی و تعابیر این خواب بیشتر قابل توجه دختران میباشد چرا که در انجمن های قبلی توپ تاپ هم تعدادی زیادی از کاربران که دخترهای جوان و نوجوان بودند اینگونه خواب ها و سوالات خود را مطرح کرده بودند :خواب دیدم که دست و صورتم پر از جوش شده و به این خاطر بشدت در حال گریه کردن بودم به بدنم نگاه میکردم و به جز جوش های قرمز رنگ که ریز و درشت بودند چیزی نمی دیدم چه تعبیری دارد؟ ابن سیرین و مرجانی تاول نقطه و جوش های قرمز رنگ را بر روی دست و و صورت به نشانه ی دوست ریاکار و متقلب میدانند اگر کسی در خواب ببیند روی دست خود جوش دراورده دلیل بر این است که به تازگی با دوستانی ناباب و نا اهل رابطه و یا رفاقتی را شروع کرده است اگر کسی در خواب ببینید که روی صورت و دست خود جوش دراورده است و در همین حین در حال برطرف کردن و درمان آن میباشد و موفق میشود تا این جوش های بد فرم را بزداید دلیل بر این است که در زندگی دنیا خوب و بد را از هم تشخیص داده است و با کسانی که میداند از آن ها در اینده ضربه میخورد قطع رابطه و یا قهر کرده است در ادامه کمی بیشتر در این باره صحبت میکنیم

Dream interpretation acne face and hands

تعبیر خواب جوش زدن سر چیه:کرمانی جوش سر را آفت زندگی دنیوی میخواند مرجانی نیز جوش زدن سر را دلیل بر مال حرام میداند

تعبیر خواب جوش زدن پیشانی:ابن سیرین جوش دراوردن در قسمت پیشانی را دلیل بر اشنایی و یا دوستی با افراد ناهل و بدطینت میداند

تعبیر خواب جوش زدن بینی و لب:کرمانی جوش دراوردن در قسمت بینی و لب را دلیل بر گرفتار شدن توسط یکی از اقوام و آشنایان میداند چنان چه کسی در خواب ببیند بینی و لبش جوش های بزرگ چرکی و یا تاوال زده است از یکی از خویشان خود ضربه میخورد

تعبیر خواب جوش زدن پا : جوانی به نزد یکی از معبران میرسد و میگویند خواب دیدم که دو پاهایم پر از نقطه های قرمز رنگ (جوش ) شده بود از این اتفاق ترسیده بودم و با تعجب به پاهای خود خیره شده بودم چه تعبیری دارد؟شیخ پاسخ دادند در زندگی دنیا مراقب گام هایی که برمیداری باش !

بطور کلی میتوان نتیجه گرفت که تعبیر خواب جوش بیشتر نوعی هشدار و تلنگر میباشد که در نزدگی دنیا کمی بیشتر محتاط باشیم و از دوستی و معاشرت با افراد بد ذات خودداری کنیم

 

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...