تعبیر خواب برای صبحانه خوردن

در زمینه تعبیر خواب صبجانه خوردن ابن سیرین میگوید اگر کسی در خواب ببیند که یکی از خویشاوندانش که مدت هاست مرده است و در سفره ی اون در حال خوردن صعام صبح میباشد به نشانه ی برکت فزونی نعمت و افزایش مال و مکنت است

toptoop.irتعبیر خواب صبحانه خوردن مرده

اگر کسی در خواب ببیند مرده ای بر سر سفره نشسته است و از غذای شما میل نمیکند و شما اورا مجبور به خوردن صبحانه میکنید و او مانع شود به نشانه مال حرام میباشد که روانه ی منزل گشته است این دو مصداق برای تعبیر خواب صبحانه خوردن مرده نیز در سایر کتبی که معبران برای آن تعابیری را آورده اند مورد تایید است اگر کسی در خواب ببیند صبحانه میخورد و آماده ی سفر میباشد به نشانه ی پیدا کردن شغل و کسب و کار چدید است اگر کسی در خواب ببیند سر سفره صبحانه نشسته است و با عجله ی خیلی از زیاد از طعام صبحانه میخورد و میاشامد به معنای پدید آمدت اتفاقی شوم و نحس میباشد بطور کلی خواب دیدن خود صبحانه و طعام آن بیشتر به نشانه ی رزق وروزی و برکت مال میباشد دقت داشته باشید در این زمینه سایر کاربران میتوانند شرح کامل خوابی را که دیده اند در قسمت نظرات سایت درج کنند تا در فواصل زمانی اندک تعبیر خواب جامع و کاملی بر اساس منابع مطمعن درچ شود

1 نظر

  1. Amin ataeiAmin ataeisays:

    با جپعی از شاگردام صلحانه میخوردیم.بخشی از صبحانه رو خوردیم و بزای کمک کردن برای شستن ظرفای یه سازمان خیریه رفتیم که سپس برگردیم ادامه صبحانه رو بخوریم.صبحانمون نون و پنیرو چایی بود.من به شستشوی شاگردام نظارت میکردم که خدمت به خلق رو یاد بگیرن.دیدم آخراشه فرستادمشون صبحانه خودم یکی دوتا سیخ کباب بود شستم چون اونا رو شستنش غر غر میکردن که نمیشه و سخته و اینا.اصلا واسه همین بود که فرستادمشون برن.در ضمن غیر از شاگردام یه همکلاسی خانم منم بود که راهش ندادن مثل اینکه بیاد تو