متن زیبا درباره زحمت کشیدن پدر

پدر برای آسایش و آرامش زندگی خانواده و فرزندانش سختی هایی زیادی رو به جون میخره، تلاش زیادی میکنه و زحمت زیادی رو متحمل میشه. پدر گاها حتی از زندگی خودش و آرامش خودش میگذره تا آرامش برای زندگی خانواده و فرزندانش به وجود بیاد. پدر مثل یک فرشته نگهبان برای خانواده و فرزندانش هست و تا عمر که داره برای اونها تلاش میکنه.

در ادامه این مطلب متن ها و جملات زیبایی در مورد زحمت کشیدن پدر تهیه کردیم که شما رو به خوندن اونها دعوت میکنیم. همراه ما باشید.

جملات در مورد زحمات پدر

پدر جان، شاهد تک تک زحماتی که اکنون میکشی هستم و بدان که پاسخ تمام آنها را با موفقیت هایم خواهم داد. تو برای من زحمت میکشی و تنها درخواستت از من این است که موفق شوم و این را بدان که تمام تلاشم را در زندگی خواهم کرد تا زندگی ام را به قله ها برسانم و موفق شوم. من از اینکه تو برایم زحمت میکشی هر لحظه انگیزه ای بیشتر میگیرم تا بیشترو بیشتر موفق شوم و در زندگی دستاوردهای بیشتری برای خود به ارمغان آورم. حس میکنم اگر تا آخر عمر هم در تلاش باش باز هم کم است و برای جبران زحمات تو باید بیشتر تلاش کنم تا تبدیل به آدم موفق تری شوم.

*****************

پدر جان، مرا ببخش اگر گاهی زحماتت را نادیده گرفتم، گاهی با عصبانیت و خشم با تو حرف زدم و آن احترامی که شایسته یک پدر است را به تو نگذاشتم. پدر، برای تمام اینها مرا ببخش. باور کن درست است که در لحظه ممکن است اندکی خشم درونم شکل گلیرد اما در اعماق قلبم تو را دوست دارم و تا همیشه قدردان تمام زحماتی که برایم میکشی هستم. فرزندت برای تمام بی ملاحظه بودن هایش پشیمان است و اکنون به پیش تو آمده که او را ببخشی. پدر، دوستت دارم.

*****************

پدر جان، دستهای چروکیده و پر از پینه ات، کمر خمیده ات و لبخندی که معلوم است پشتت هزاران غم نهفته است همگی نشان می دهند که چقدر در این زندگی زحمت کشیدی و از خودگذشتگی کرد. تو واقعا از جان و دل مایه گذاشتی تا زندگی من و خانوادهات زیبا شود.اکنون ارمغان تمام آن زحمت هایت برایت آن چیزهایی بود که گفتم. برای تمام زحمت هایت از تو متشکرم و بدان فرزندت تا عمر که دارد خودش را مدیون تو خواهد دانست.

*****************

پدر جان، احساس دین بسیاری به تو میکنم. حق هم دارم، باید هم احساس دین کنم. وقتی که ان همه زحمتی که تو برایم میکشی را میبینم این احساس در من شدید و شدیدتر هم می شود. پدر، نمی دانم این دین را چگونه به تو ادا کنم. تو از من میخواهی که فقط زندگی ام را بکنم و در زندگی ام موفق شوم اما احساس میکنم این پاسخ کمی برای زحمات توست و من باید کاری بزرگ تر انجام دهم تا اندکی هم که شده احساس کنم از زیر بار این دین بیرون امده ام و زحمات پدرم را جبران کرده ام.

*****************

پدر جانم، با خود میگویم کاش که تو اینقدر برای من زحمت نمیکشیدی اخر اکنون در برابر تو احساس شرمندگی بسیاری میکنم. من در زندگی خطاهای بسیاری کردم و تک تک آن خطاها موجب می شوند که شرمنده ات شوم. با خود میگویم کاش پدر این قدر زحمت نمی کشید تا حداقل اینقدر برای این خطاها عذاب وجدان نداشتم. پدر عزیزم، این را بدان که من از اکنون به بعد در زندگی ام بسیار با ملاحظه رفتار خواهم کرد چرا که اگر اینگونه نکنم عذاب وجدان خطاهایم نمی گذارند که از زندگی ام لذت ببرم.

*****************

پدر، تو سختی کشیدی تا من از زندگی لذت ببرم و این کار جز از یک فرشته از چه کس دیگری بر می آید؟ من ایمان دارم که خدا فرشته هایش را در قالب پدر و مادر به زمین میفرستد وگرنه از یک آدم معمولی بعید است که این همه وجودت پر از عشق باشد که بخواهد خود سختی ببیند و زجر بکشد تا کسی دیگر از زندگی اش لذت ببرد. پدر، قدردان تمام زحماتت خواهم بود و درست است که مثل تو فرشته نیستم اما هر کاری میکنم تا تمام آن کارهایی که در حقم کردی را جبران کنم.

*****************

پدر عزیزم، به پاس تمام زحماتی که برایم کشیدی به تو قول خواهم داد که کاری کنم خانواده مان احساس غرور و سربلندی کند. این را بدان که فرزندت همواره در تلاش خواهد بود تا موفقیت های بسیاری را برای خودش و خانواده به ارمغان آورد تا به این شکل دیگر آن احساس غروری که گفتن را برای خانواده به وجود آورم. من باید این کار را بکنم، احساس میکنم اگر این کار را انجام ندهم دینی از تمام زحمات تو بر گردنم خواهد بود، دینی که به هیچ عنوان نخواهد گذاشت آرامش داشته باشم و یا به راحتی به زندگی ام ادامه دهم.

*****************

پدر، تو الگوی من در زندگی خواهی بود. تو زحمت های بسیاری کشیدی، تلاش های بسیاری کردی و از خود همت به خرج دادی تا زندگی مان ساخته شود و ما از زندگی مان لذت ببریم. این را بدان که در زندگی سعی میکنم پا در جای پای تو بگذارم تا درست به مانند تو شوم و در آینده بتوانم برای خانواده و فرزندانم به همین شکل تلاش کنم.

*****************

پدر جانم، با نگاه کردن به تو آرامش خاصی میگیرم. این آرامش برای آن است که تو همیشه روی خندان و مهربانت را به من کردی و هیچوقت نگذاشتی ناراحتی و غم را در چهره ات احساس کنم. تو سختی های بسیاری کشیدی و رنج های زیادی را به جان خریدی و تک تک آن سختی ها و رنج ها دلیلی هستند که تو خندان نباشی و چهره ات سرشار از مهربانی نباشد اما تو به تمام این دلایل پشت کردی و خندیدی و مهربانی کردی تا من از بودن تو در زندگی ام لذت ببرم.

*****************

پدر جانم، هیچوقت در زندگی زحمت های تو را فراموش نخواهم کرد. هر گاه به جایگاه و رتبه ای در زندگی دست یافتم به خود یاوآری میکنم که این ثمره تمام زحماتی است که پدرت برایت کشیده و اگر او زحمتی برای تو نمی کشید یقینا تو هم نمی توانستی اکنون این ثمره را در زندگی ات خلق کنی.

*****************

پدر جان، دوستت دارم، برای تمام زحمت هایی که کشیدی، برای تک تک رنج ها و عذاب هایی که به خاطر من و خانواده تحمل کردی و برای تک تک آسیب هایی که در زندگی دیدی اما نگذاشتی که آسیبی به خانواده ات برسد، برای تمام این ها دوستت دارم. به راستی که تو یک انسان بزرگ هستی، انسانی که به طور قطع جایگاهش بهشت خداست. اگر کسی به مانند تو به بهشت خدا نرود، پس بهشت خدا لیاقت چه کسیست؟ پدر جان، من حتم دارم خدا تو را به بهشت میبرد چرا که در این دنیا از زندگی ات میگذری تا ما احساس کنم در بهشت هستیم.

*****************

پدرم، هر وقت اشتباهی رخ میدهد، هر وثقت اتفاق بدی می افتد، هر وقتی ناگهان چالشی به زندگی ام وارد می شود که می توانم از آن عبور کنم پشتم به تو گرم است. من به این ایمان و باور رسیده ام که در زندگی ام فرشته نگهبانی دارم که همیشه مراقبم است و برایم زحمت میکشد تا هیچوقت درگیر اشتباهات، اتفاقا بد و چالش های سخت روزگار نشوم. پدر، آن فرشته نگهبانی که دارم در موردش صحبت میکنم خود تو هستی. می خواهم بدانی که بی نهایت بار دوستت دارم و بی نهایت بار برای تمام زحماتت از تو متشکرم.

*****************

پدر، من حتی گاهی که با تو کاری ندارم صدایت میزنم تا فقط جوابم را بدهی. نمی دانی که صدای تو چقدر به من آرامش میبخشد و مرا آرام میسازد. به من حق بده که اینقدر تو را دوست داشته باشم. هر کس دیگری هم به مانند من بود و تو اینقدر برایش زحمت میکشیدی و از خودگذشتگی میکردی تو را همین اندازه دوست داشت و عاشقت بود. پدرم، حتی حاضرم تک تک لحظات عمرم را هم بگذارم و فقط صدای دلنشین تو را بشنوم، صدای دلنشین تویی که حتی از خودم هم بیشتر دوستت دارم.

*****************

پدر، مهم نیست با چه مشکلی مواجه شده باشم و مهم نیست که چه سختی و چالشی بر سر راهم سبز شده باشد، کافیست تا درستام را در دستان بگذارم تا آرامِ آرام شوم و ایمان پیدا کنم که از ان سختی و چالش عبور میکنم. دستان تو به من انرژی میدهد، دستان تو به من انگیزه می بخشد و دستان تو به من آرامش را هدیه میدهد. پدر، به من قول بده که در تمام مراحل زندگی ام دستت در دستانم باشد و لحظه ای دستت را از دستم خارج نکنی.

*****************

شب می شود، دای قدم های خسته اش به گوش می رسد، در را باز کند و من بدون هیچ وقفه ای به سوی در می دوم تا او را در آغوش بگیرم و به او خسته نباشد بگویم. نمی دانید وقتی که او را در آغوش میکشم و می بوسمش و به او ابراز علاقه میکنم چقدر وجودم لبریز از حس خوب می شود. من پدرم را می گوید. او وقتی که خسته از راه می رسد نمی دانم چرا نمی توانم آرام بگیرم و تا او را در آغوش نکشم این ناآرامی از بی نخواهد رفت.

*****************

پدرم، همه مادر را به مدادی تشبیه میکنند که هر لحظه تراشیده می شود و کوچکتر و کوچکتر می شود و من این را قبول دارم اما این را هم قبول دارم که تو به مانند خودکار هستی. هیچکس تراشیده شدنت را نمیبیند و نمیگذاری که هیچوقت هم این اتفاق بیفتد و کسی آزار دیدنت را مشاهده کند. تو همیشه ظاهرت را حفظ میکنی تا آرامش را به دیگرا هدیه دهی اما فقط خودت می دانی که هر لحظه جوهر وجودی ات کمتر و کمتر می شود. پدر، اینها را گفتم تا بدانی که متوجه ام چقدر سختی می کشی. برای تمام سختی ها و زحماتی که برای من و خانواده میکشی از تو متشکرم.

*****************

پدرت را در آغوش بکش، او را ببوس، به او هر آنچه در قلبت می گذرد بگو و از او برای تمام زحماتش تشکر کن. اما یادت باش این گوهر گران باهیترا مبادا به رخ دیگران بکشی. شاید کسی پدر نداشته باشد و حسرت یک لحظه بودن جای تو را داشته باشد. با این به رخ کشیدن ها فقط او را خواهی آزرد و داغ نداشتن پدرش را برایش زنده خواهی کرد. امیدوارم که هیچوقت غم پدر نبینی اما وقتی که دیدی تازه متوجه می شوی که با این کارت چقدر او را می آزردی و عذاب میدادی.

*****************

پدر، با همان ظاهر جدی ات که همه فکر میکنند هیچ گونه احساساتی در تو وجود ندارد من خوب از قلبت خبر دارم و می دانم که چه قلب مهربان و پر از عشقی داری. تو جدی هستی و با جدیتت نمیگذاری که هر کسی مهربانی قلبت را ببیند و عشق آن را متوجه شود اما من که فرزند تو هستم از این مهربانی و عشق به خوبی آگاهم. پدر، این مهربانی و عشق همان قلبت است که باعث می شود برای من و خانواده زحمات زیادی بکشی. با گفتن این ها خواستم به تو بگوم که برای تمام زحماتت از تو متشکرم و تا ابد قدردان آن عشقی که به همه نشانش نمی دهی هستم.

*****************

پدر جانم، چقدر خوشبختم که تو را در زندگی ام دارم. تو برای من به مانند گوهری ارزشمند هستی که تا عمر دارم ارزشت را درک خواهم کرد و لحظه ای بی حرمتی به تو نخواهم کرد. هر بار که به تو بی حرمتی شود بدان که این بی حرمتی به مانند تازیانه هایی به روح و قلب من است حال فکر کن که اگر خودم به تو بی حرمتی کنم قلبم به کل نابود می شود و از بین میرود. پدر، تا ابد عشق در قلبم را به تو هدیه خواهم داد و تا ابد قدردان تمام زحماتی که برایم در زندگی کشیدی هستم.

*****************

پدر جانم، زندگی ام هر چه که هست به خاطر وجود توست. اگر من این زندگی را دارم و اگر من اینقدر خوشحالم تو بودی که این زندگی و خوشحالی را برایم ساختی. تو با زحماتت، با سختی هایی که کشیدی و با رنج هایی که تحمل کردی این زندگی را برای من ساختی. پدر، من حواسم به تمام اینها هست و اکنون آمده ام تا از تو برای تمام زحماتت تشکر کنم.


مطالب پیشنهادی:

متن هایی زیبا برای تشکر از زحمات پدر و مادر

آلبوم عکس نوشته های فوت پدر برای پروفایل + متن

مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر

متن های زیبا درباره پیر شدن پدر و مادر

متن درباره سایه پدر و مادر

متن درباره احترام به پدر و مادر

عکس پدرم دوست دارم + متنهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...