مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر

مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر زبان شعر و احساس  را در خدمت این هدف والای آدمی که همانا نیکی کردن به والدین است درآورده است. در واقع از طریق مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر سعی کرده ایم تا زیباییهای سپاسگزاری از مادر و پدر را به خواننده یادآوری کنیم.

پدران و مادران ما بزرگترین موهبت های الهی هستند که در بسیاری از مواقع قدر  و حرمت آنان چنان که باید و شاید حفظ نمی شود. مگر نه آن که در قرآن کریم کتاب آسمانی ما بارها به نیکی کردن به پدر و مادر تاکید شده است پس چرا با وجود پیشرفت بشر در زمینه علم و تکنولوژی دستاوردهای روحی و معنوی وی نادیده انگاشته می شود. چرا باید هنوز بسیاری از والدین ما سر از سرای سالمندان و آسایشگاه های مختلف در بیاورند. البته توجیهات دیگری را که بدین منظور ارائه می شوند محترم می شماریم با این وجود به نظر شما اگر قرار بود این سرنوشت محتوم پدر و مادر ما باشد واقعا از بودن شما احساس شرمساری نمی کردند؟. 

مجموعه شعر درباره پدر و مادر قصد دارد تا این احساس ناب را دوباره در وجود کسانی زنده کند که سعی می کنند به بهانه های مختلف از پدر و مادرشان دوری کنند. مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر زبان شعر و احساس  را در خدمت این هدف والای آدمی که همانا نیکی کردن به والدین است درآورده است. در واقع از طریق مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر سعی کرده ایم تا زیباییهای سپاسگزاری از مادر و پدر را به خواننده یادآوری کنیم. هر چند پدران و مادران حتی در دشوارترین شرایط نیز همواره طالب سعادت و کامیابی فرزندانشان هستند و نمی توان این کار را در قالب یک مجموعه شعر خلاصه کرد.

مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر

در مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر شاهد قطعات منظوم و زیبایی هستید که در هیچ جای دیگری تا پیش از این منتشر نشده اند. در  مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر به مضامین نو و مفاهیم ارزشمندی چون حرمت بخشیدن به پدر و مادر و نیز برآوردن رویاهایشان پرداخته ایم. ای بسا بسیاری از رویاهایشان محدود به خوشبختی شما به عنوان فرزندشان بوده است. در مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر سعی کرده ایم تا رنگ حزن و اندوه را از تابلوی زندگی این عزیزان پاک کنیم و زیباترین واژه ها را تقدیم آنها کنیم. 

بنابراین به شما توصیه می کنیم در صورتی که می خواهید تا از پدر و مادرتان قدردانی کنید یک یا چند قطعه از اشعار مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر را به انها تقدیم کنید. قطعا زبان حال و وصف اشتیاق آنان از مجال شعر بیرون است. با این همه هرگز نباید از زیباییهای زندگی چشم پوشید و بدون شک یکی از بارزترین جلوه های الطاف خداوندی در وجود پدر و مادر به ودیعه نهاده شده است. مهر و ایثار با این دو واژه چنان سرشته شده اند که  گویی چیزی جز این دو نیستند. برای لذت بردن از مفهوم تشکر و قدردانی در برابر این دو فرشته بی دریغ از شما دعوت می کنیم تا به ضیافت مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر بیایید. شاید پس از پایان یافتن این مجموعه بهتر قادر به درک این مطلب باشید که باید همواره از پدر و مادرتان قدردانی کنید.

شعر درباره تشکر از پدر و مادر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام تو را سپاس می گویم(1)

تو را سپاس می گویم

همچنان که رود

اقیانوس را می ستاید

چنان که ستاره آسمان

را

و بسان زمین تشنه

که ابر و باران را

تو را سپاس می گویم

که رنگ موهایت را

بخشیدی

تا به من

حرمت آدم بودن

بیاموزی

تو را سپاس می گویم

که به من یاد دادی

تا قافیه را نبازم

و دل به هرنگ و نیرنگی

نسپارم

تو را سپاس می گویم

که در بازی خنجر و تقدیر

مرا اسیر مسئله ها نکردی

شعر در مورد تشکر از پدر مادر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام تو را سپاس می گویم(2)

آری، می ستایم تو را

پدرم

سرخ رو هستم و سربلند

چرا که هرگز

مرا به قفس

عادت نسپردی

تو را سپاس می گویم پدرم

که به من کوه بودن آموختی

وقتی همه جا صحبت

از سراب  تپه شدن

است

تو را می ستایم

برای لبخندهایی که به من

یاد دادی

تا به گلهای باغچه

ببخشم

و پیرزنی تنها

و زنبیل های خالی

را پیش از اندیشیدن

دریابم

شعر قدردانی پدر و مادر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام تو را سپاس می گویم(3)

تو را سپاس می گویم

که به من بخشندگی آموختی

بخشنده در عشق و در زندگی

تو را سپاس می گویم

که از پینه ها و ترک دستانت

به من رمز مهربانی و ماندگاری

دادی

از چین های پیشانی تو

مادرم

دریافتم زندگی

چیز پیچیده ای می تواند

باشد

و نباشد

چرا که

هنوز لبخند می زنی

من لای همان چین های پیشانی تو

زندگی می کنم

اشعار تشکر از پدر مادرم

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام تو را سپاس می گویم(4)

می ستایم تو را مادرم

و می دانم چنان

 در نگاهت حک شده ام

که تصویر مردی در آینه ای

تصویر مردی بر زمرد

مردی در آبگینه خیال تو

که من باشم

و خواهم بود

دستانت همیشه بوی نعناع و

پونه کوهی می دهد

عطر میخک هایت

جهان را بر می آشوبد

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام تو را سپاس می گویم(5)

اگر دیر بجنبی از فرزندت

 چیزی نمی ماند

در جهانی که گرگ ها لای

گلدان ها

هم کمین کرده اند

مادر بودن البته هنر دشواری است

و تو هنرمندی

مادر

که با لقمه ای از لبخندت

و حلاوت نگاهت

به قساوت ها سیلی زدی

اری، مادر

دستانت را که می بویم می دانم

به زودی بهار فرا می رسد

و همه چیز نو خواهد شد

گلچین شعرهای قشنگ تشکر از پدر مادر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام تو را سپاس می گویم(6)

مگر می توان سپاس نگویم تو را

من در کنار تو

هنر لبخند زدن را آموختم

و مشق آدم بودن را

بارها تکرار کردم

به من یاد دادی تا

راه های نرفته  و ظلمانی را

البته با فانوسی از

نگاه تو بیازمایم  

نگاه تو ناخدای کشتی زندگیم

 در  دریای بیمناک

این روزگار

است

آن را از من دریغ مدار

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام حمایت

شما نردبان نبودید

پلکان نبودید

شما دستهای من بودید

برای اوج گرفتن

 و از صخره ها و

قله ها صعود کردن

شما شکل پرواز را

در ذهن من تداعی می کنید

مرا به اوج برگردانید

شما لیاقتش را دارید

پدرم،

مادرم دوستتان دارم

مجموعه شعر درباره تشکر از پدر و مادر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام هدیه

بیشتر آدمها عادت دارند

وقتی از پدر و مادرشان

تقدیر می کنند

برایشان هدیه ای

را در جعبه ای بگذارند

و تقدیمشان کنم

ولی من هر قدر فکر کردم

گل های این جهان

خیلی زود پژمرده می شوند

و عطرهای مصنوعی

به سرعت فراموش می شوند

حتی یک پیراهن چهارخانه برای پدرم یا

یک روسری و حتی تکه ای

طلا برای مادر

شاید یک روز

بالاخره

خسته کننده به نظر برسد

من این شعر را

در بساطم داشتم

بارها هر واژه اش را بوسیدم

و به شما تقدیم

کرده ام

پدرم، مادرم

هر چیزی بدون شما

رنگ تکرار و تباهی دارد

با من بمانید

دوستتان دارم

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام این یک راز است (1)

مادرم همه جا لبخند می زند

توی عکس هایش

توی مهمانی ها

توی پارک

حتی وقتی درد می کشد

یک بار گفت:

وقتی لبخند می زنم

یعنی زنده ام پسر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام این یک راز است(2)

آن روز حتی پدر اقرار کرد:

-واضح ترین نوع زندگی

 همین است

هر سه نفر ما  خندیدیم

شما برای زندگی

و من برای ستایش از خدایی

که شما را به من بخشیده است

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام ممکن نیست

شاید بدون غذا و آب

چندین شبانه روز

زنده بمانم

ولی بدون هوا هرگز

شما هوای من هستید

در این روزگار تلخ و بی هوایی

هوایم را داشته باشید

مادرم،

پدرم

شعر زیبا برای تشکر از پدر مادر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام هنوز کودک مانده ام

هنوز همان بچه معصوم

و کم حرف

گذشته هستم

هنوز وقتی بهانه می گیرم پدرم

عصبانی می شود

و من به آغوش مادرم پناه می برم

و این چیزها به من زندگی می بخشد

چرا که نامش عشق است

عاشقتان هستم پدر و مادر عزیزم.

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام ماندگار

مردم می آیند

و می روند

فصل ها می آیند

 و می روند

ساعت ها و سال ها

حتی عطرها

و لبخند ها

و نفس زدن ها

ولی شما برای من

 ابدی هستید

جاودانه اید

چرا که عشق را

نام و اعتبار دیگری بخشیده اید

مادر و پدر دوست داشتنی ام

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام برکت

شما برکت زندگی

من هستید

وجودتان سایبان امن

من است

مرا باز هم محکم تر از همیشه

در آغوش بگیرید

دوستتان دارم

عزیزان من

پدرم، مادرم

شعر تشکر از زحمات پدر و مادر

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام متشکرم

شما به من هر چیزی بخشیدید

شما به من رسم زندگی

و رفاقت آموختید

و من در برابر شما

سر تعظیم

فرو می آورم

چرا که غیر از این

کار دیگری از من

بر نمی آید

بدون شما من هیچ کامل بودم

 و حالا یک خوشبخت مطلقم

حضورتان آرامش و

حرمت من است

دوستتان دارم

بی محابا

شعر درباره تشکر از پدر و مادر به نام و از دستان پدر

و از دستان پدر کبوتری

خواهد گریخت

پر خواهد گشود

و به منزلگاه هر چه خوشبختیست

پرواز خواهد کرد

و در دستان پدر جز نان

 و سهم لبخند ما

نوازش های بسیاری

جریان دارد

پدرم

دستان تو بوسه گاه من است

آن را از من

دریغ مدار

به گاه دلتنگی و

بیقراری هایم

تهیه کننده : توپ تاپ

مطالب مرتبط...

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...