متن کوتاه و زیبا درباره شجاعت

شجاعت، صفتی است که هر کسی آن را ندارد. خیلی ها به جای این صفت، درون شان ترس را راه داده اند. این ترس آنها را کم کم از نقطه ای که در آن قرار دارند به زیر کشیده و باعث پسرفت شان در زندگی خواهد شد. برای جلوگیری از این اتفاق، باید شجاعت را جایگزین ترس کرد.

این بار تصمیم گرفتیم متن هایی درباره شجاعت دختر و پسرها و همچنین زن ها و مردها براتون بیاریم. توی دوره و زمونه الان، خیلی ها شجاعت از دست رفته ای دارن که شرایطشون این اوضاع رو براشون به وجود آورده. این افراد کافیه به قدرت درونی خودشون پی ببرن تا دوباره شجاعتشون زنده بشه. در ادامه مطلب همراه ما باشید تا باهاتون متنهایی فوق العاده در این باره به اشتراک بذاریم.

متن درباره شجاعت دختر

شجاع باش دختر. تو زیباترین معجزه خدا روی زمین هستی. اگر بخواهی می توانی معجزه کنی. کافیست خودت را باور کنی و روی ترس هایت پا بگذاری. آن وقت است که قدرت به سوی تو آمده و موفقیت از آن تو خواهد شد.

----------------------------------------------

شجاعت به داشتن بازوی پهن و هیکل درشت نیست، شجاعت یعنی وقتی که همه تو را ضعیف می خوانند به پا خیزی و برای خواسته هایت تلاش کنی. آهای دختر، حرف هایی که دیگران می زنند را نادیده بگیر و برای خواسته ات با شجاعت به پا خیز.

----------------------------------------------

تو یک دختری و شجاعت در خون توست. سالهای سال دختران با فرهنگی اشتباه جنگیدند، در مقابل آن ایستادند و نگذاشتند که فقط به خاطر دختر بودن توانایی هایشان دیده نشود. همین نشان میدهد که تو یک شجاعت ذاتی داری که باید آن را رو کنی. به پا خیز و هر آنچه در توان داری را به مرحله ظهور برسان.

----------------------------------------------

دوست داری هنوز تو را ضعیفه خطاب کنند؟ دوست داری هنوز همان دختر ضعیفی باشی که منتظر است دیگران برایش تصمیم بگیرند؟ اگر نه پس از خود شجاعت به خرج بده. برای خواسته هایی که داری تلاش کن و کوتاه نیا. تو یک بار بیشتر زندگی نمیکنی پس همانطور که دوست داری سرنوشتت را رقم بزن.

----------------------------------------------

دختر بودنت نباید مایه سرافکندگی ات باشد. چه بسیار دخترهایی که خواستند و شد. اگر تو هم بخواهی، یقین داشته باش که می شود. به موقعیت و شرایط توجه نکن؛ مهم خواستن توست. وقتی قلباً چیزی را بخواهی، خدا شجاعتش را به تو خواهد داد و راه های رسیدن به آن کم کم به سویت گشاده خواهند شد.

----------------------------------------------

فکر میکنی دختر بودن یعنی ضعیف بودن؟ خیر، این معنا را فرهنگ به میان مردم آورده. اما تو که پیروی فرهنگی غلط نیستی. تو قبل از اینکه جنسیتت محدودت کند، انسانی و ترس هایت محدودت خواهند کرد. پا روی ترس هایی که به خاطر دختر بودن داری بگذار و با خود بگو من هم یک انسانم و باید به خواسته های خود برسم.

----------------------------------------------

به نظر من دختران حتی اگر کاری نکنند باز هم یک هیچ از پسرها جلوترند. آنها در فرهنگی که آنها را وادار به مخفی شدن و مخفی ماندن میکند، برای خواسته های خود تلاش میکنند. آنها با وجود فرهنگی که به آنها بیشتر از حدی خاص بها نمی دهد برای خواسته هایشان می جنگند و آنها را به دست می آورند. برای همین است که می گویم آنها از پسرها جلوترند چون خیلی زودتر از آنها معنی شجاعت را یاد گرفته اند.

----------------------------------------------

شجاعت جنگ با فرهنگ ها نیست. حتی اگر در فرهنگی اشتباه به دنیا آمده و با آن رشد کرده ای، جنگ با فرهنگت برابر است با شکست. شجاعتت را در رسیدن به خواسته هایت به رخ دیگران بکش. وقتی که این کار را کردی، بودن هیچ جنگی کم کم فرهنگ غلط آنها هم تغییر خواهد کرد.

----------------------------------------------

دختر جان مگر تو بنده فرهنگ و جامعه هستی؟ مگر بنده تابوهای اشتباه جامعه هستی؟ نه! تو تنها بنده خدا هستی و اگر خدا تو را انسان آفریده، یعنی دستت را باز گذاشته تا به هر آنچه که میخواهی برسی و آن را تجربه کنی. پس شجاعتش را به خودت بده و خواسته هایت را فدای تابوهای غلط جامعه و فرهنگ اشتباه آن نکن.

متن درباره شجاعت پسر

همه میگویند مرد یعنی قدرت، یعنی شجاعت، یعنی ایستادگی، اینها چقدر در مورد تو صدق میکند؟ آیا تا به حال از خود شجاعت نشان داده ای؟ شجاعت این نیست که به یک باره دست به کاری بزرگ بزنی بلکه این است کم کم زمینه انجام کارهای بزرگ را به وجود بیاوری. پسر، تمام تلاشت را بکن تا به آن معنایی که همه از مرد بودن دارند برسی.

----------------------------------------------

از خودت شجاعت به خرج بده! تو پسری هستی که خدا جهان را تحت سلطه ات آفرید. چگونه می گویی نمی توانم؟ چطور می گویی نمی شود؟ تا به حال چقدر برای خواسته ات تن به ریسک و خطرات احتمالی داده ای؟ با شجاعت است که می توانی خواسته هایت را تبدیل به خاطراتت کنی. پس دست بنجنبان و از خود شجاعت خرج کن.

----------------------------------------------

آهای پسر، برای اینکه در زندگی موفق شوی به چهار اصل توجه کن. اول از همه رویا داشته باش، دوم رویاهایت را تبدیل به برنامه کن، سوم برنامه هایت را هر روز مرور کن و چهارم شجاعت عملی کردن آنها را در خود به وجود آور. با همین چهار اصل، تو می توانی قوی ترین مردی شوی که تا به حال می شناختی.

----------------------------------------------

دوست داری همه تو را مرد بخوانند؟ از اینکه به عنوان یک بچه خطاب می شوی خسته شده ای؟ پس از مردانی که در اطرافت الگوی دیگران هستند، الگو بگیر. به آنها بنگر و ببین که چه ویژگی ای در آنها وجود دارد که نسبت به دیگران متمایزشان کرده. بعد از شناختی ویژگی ها، شجاعت به وجود آوردن آنها را در خود بیافرین و کم کم تبدیل به همانی شو که میخواهی.

----------------------------------------------

برای اینکه مرد بودنت را به اثبات برسانی، لازم نیست کارهای احمقانه انجام دهی. تو کافیست زندگیت را به شیوه ای درست و همانگونه که میخواستی بسازی، تو کافیست هدف داشته باشی و برای رسیدن به آن تلاش کنی. در این صورت است که مرد بودنت به همه ثابت خواهد شد، در این صورت است که شجاعتت را به رخ همه خواهی کشید.

----------------------------------------------

تو قرار است تبدیل به تکیه گاهی امن برای خانواده ات شوی. آیا اکنون توانایی بر عهده گرفتن این وظیفه را داری؟ اگر نه، پس شجاعت را به دلت راه بده و از خود مردی قوی بساز، مردی که به خانواده اش احساس امنیت می دهد.

----------------------------------------------

شجاعت در بزرگ کردن بازوها و درشت کردن هیکل نیست تو باید ذهنت را پرورش دهی. وقتی افکارت را قدرتمند نمودی، یعنی تو انسانی شجاع و قوی هستی. از خودت مردی بساز که از تمام افکار و دیدگاه هایش می توان شجاعت را لمس و احساس کرد.

----------------------------------------------

تو یک پسری، جامعه از تو انتظار قوی بودن دارد، جامعه از تو میخواهد که عقب نکشی اما یادت باشد، به پای شجاعتی که جامعه برایت تعریف کرده خودت را نبازی. به هر حال تو انسانی و برای ترسیدن در از بعضی موقعیت ها حق داری. پس این حق را صرفاً برای اینکه جامعه به تو نمی دهد، از خودت نگیر. ترس هم یک حس است و تو هم انسانی و ممکن است آن را تجربه کنی.

متن درباره شجاعت زنان

تو یک زنی، برای خواسته هایی که داری جسارت و برای رسیدن به آنها شهامت داشته باش. اگر دوست داری قرمز بپوشی بپوش، کفش پاشنه بلند دوست داری بپوش، هر کاری که احساست را بهتر میکند انجام بده. رها کن معیارهایی که جامعه آنها را ملاک خوب بودن یک زن می داند. اگر میدانی خواسته ای داری که به کسی ضرری نمی رساند و حالت را بهتر میکند، آن را انجام بده.

----------------------------------------------

وقتی به آینه نگاه میکنی، به جای دیدن زنی که تشنه محبت است، زنی قدرتمند ببین که از آن به بعد قرار است خودش به خودش محبت کند و خودش دلیل حال خوبش باشد. آنقدر شجاعت و شهامت داشته باش که بیشتر از هرکسی در این دنیا خودت را دوست داشته باشی.

----------------------------------------------

فرهنگ میگوید یک زن خودش را فدای فرزندش کند، فرهنگ می گوید یک زن همه زندگی اش را به پای همسرش بگذارد، اما خوشا به حال آن زنانی که آنقدر شجاعت دارند تا در برابر این فرهنگ اشتباه بایستند و علاوه بر اینکه برای دیگران وقت می گذارند، خودشان را از هر چیز و هر کسی مهمتر می دانند.

----------------------------------------------

آهای زنی که داری این متن رو میخونی، شجاع باش! باور کن زندگی به کسایی که پا روی ترساشون نمیذارن هیچ بهایی نمیده. تو برای زندگی نیاز به هیچکس نداری، وابسته به هیچ کس نیستی، ترس تنها بودن رو فراموش کن و این رو باور کن تا شجاعت به سراغت بیاد.

----------------------------------------------

در این دنیا، هر زن نمونه بارزی از شجاعت و شهامت است که نمونه شجاعت هایش را نمی توان در هیچ افسانه و داستانی بیابی.

----------------------------------------------

گاهی شجاعت فریاد زدن نیست، گاهی سکوتی در برابر تمام مسخره شدن هاست. اگر تو یک زنی، به یاد داشته باش برای اینکه شجاعتت رو به رخ دیگران بکشی لازم نیست در برابر مسخره کردن ها و تبعیض های جنسیتشون فریاد بزنی، گاهی میتونی با یک سکوت از کنار همه اینها رد بشی و با رسیدن به خواسته هات، به واسطه عملت به همه اونها شجاعتت رو نشون دادی.

----------------------------------------------

تا کی باید زنان چطور و چگونه را از زبان دیگران بشنوند؟ آنها از همان لحظه که به دنیا می آیند درگیر قواعدی خاص از زندگی می شوند. چطور بپوشند، چطور راه بروند، چطور صحبت کنند، چگونه کار کنند و ...؛ کاش زنان به قدرت خود پی ببرند و آنقدر شجاعت به خرج دهند که از یک جایی به بعد، این خود باشند که تمام چطور و چگونه های زندگی شان را مشخص میسازند.

----------------------------------------------

آهای زنی که به شرایط ناخوشایند زندگیت عادت کردی، بهتره بدونی این دنیا اونقدر بهت فشار میاره تا بالاخره یاد بگیری که شجاع باشی. پس فکر نکن پایان این شرایط و اتفاقات ناخوشایند فرجیه، پشت تمام این ها اتفاقات و شرایط بدتری هست که منتظرن تو رو تحت فشار بذارن.

----------------------------------------------

به نظرم یک زن باید آنقدر شجاع باشد تا برای خواسته ای که در ذهن دارد تمام تلاشش را بکند. تنها اینگونه است که برچسب های نادرستی که به زنان می زنند از روی او برداشته خواهد شد. برچسب هایی مثل اینکه او فقط به درد لباس شستن میخورد، زن را چه به این کارها، او بدون مردش نمی تواند لحظه ای زندگی کند و ... .

----------------------------------------------

آهای خانمی که داری این متن را میخوانی، قطعا تا به حال حداقل یک بار در زندگیت دچار تبعیض هایی شده ای که میان تو و مردان میگذارند. تا وقتی که خودت این تبعیض ها را در هم نشکنی، آنها ادامه دارند. آنقدر قوی و شجاع باش تا همه از تو به عنوان یک الگو در از بین بردن این تبعیض ها یاد کنند.

متن درباره شجاعت مردان

بعضی از مردها حتی اگه نخوان نمیتونن که شجاع نباشن. توی دنیای اونها کوتاه اومدن معنایی نداره. اونا اگه هدفی داشته باشن، برای اون هدف تا پای جونشونم از خودشون مایه میذارن تا بالاخره محقق بشه. کاش همه ما فارغ از جنسیت همواره بتونیم اون بخش مردانه وجودمون رو حفظ کنیم.

----------------------------------------------

یک مرد شجاع، برای اینکه شجاعتش رو اثبات کنه، سر خانواده اش داد نمیزنه، مدام اونها رو کنترل نمیکنه، خودش رو با دعواهای مختلف قوی نشون نمیده. همه اینها شاید ظاهر یک مرد رو قوی نشون بدن اما حقیقت اینه که در درون اون شخصی ضعیف وجود داره. یک مرد شجاع مردیه که برای خانواده اش تا پای جون مایه میذاره تا همیشه لبخند به روی لب هاشون باشه. کاش خیلی از مردها، تعریف واقعی شجاعت رو میدونستن.

----------------------------------------------

مرد بودن به زور و بازو نیست به شجاعته، به شهامته، به غیرته! چیزی که خیلی از مردهای دوره و زمونه الان از او بی نصیب هستن.

----------------------------------------------

شجاعت یکی از ویژگی های بارز مردهای قویه. شاید برای همینه که وقتی میخوان بگن شجاع باش، میگن مرد باش و مثل یک مرد برای چیزی که میخوای بایست و هرگز عقب نشینی نکن. هر کدوم از ما آدما یک مرد قوی درون داریم که فقط کافیه بخوایم تا خودی نشون بده و ما رو به تمام اهداف مون برسونه.

----------------------------------------------

گاهی برای خانواده ات مجبور میشوی تن به ذلت دهی، مجبور می شوی خود را خار کنی. خیلی ها تو را میبیند، خیلی ها ترسو خطابت میکنند و از تو به عنوان شخصی که نمی تواند از خانواده اش محافظت کند یاد میکنند اما فراموش نکن آنها فقط ظاهر قضیه را میبینند. در بطن ماجرا مردیست که آنقدر شجاعت داشته تا این خفت و ذلت را به جان بخرد تا شاید راهی برای آرامش خانواده اش پیدا کند. هیچگاه بر اساس تعریف مردم خودت را نسنج.


سایر مطالب پیشنهادی :

متن زیبا در مورد اصالت و ریشه

متن زیبا درباره گریه مرد + عکس نوشته

عکس نوشته در مورد شهامت داشتن

متن های زیبا درباره ی قوی بودن در زندگی (2)


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...