متن های زیبا درباره ی قوی بودن در زندگی (2)

«وسوسه‌ی تسلیم شدن» در زندگی، چیزی است که هرکسی که فکرش بکنیم، حداقل یک بار با آن مواجه شده است. اما در مسیر رویاها، تسلیم نباید شد. شاید زمان زیادی ببرد، شاید امکانات کافی نداشته باشی، شاید باید خیلی چیزها یاد بگیری، شاید کسی را نداشته باشی که در مسیر زندگی‌ات به تو کمک کند و هزاران «شاید» و «ای کاش» دیگر. اما قوی باش و تسلیم نشو.

زندگی از سختی و ناملایمات، پر است. شاید به همین دلیل نامش زندگیست!

______________________________________________________________

زندگی یعنی زنده بودن، اما برای فقط زنده بودن شاید تنها، توانائی نفس کشیدن و کمی ‌غذا و آب، کافی باشد؛ زندگی از آن جا شروع می‌شود که بفهمیم این زنده بودن را می‌خواهیم چطور سپری کنیم.

________________________________________________________________

ما باید تصمیم بگیریم که می‌خواهیم برای سعادتمان رویا بسازیم و از رویاها هدف بیرون آوریم و از هدف‌ها، انگیزه‌ی زندگی کردن؛ یا این که می‌خواهیم تمام عمر از ترس شکست خوردن، گوشه‌ای کمین کنیم و قبل از فهمیدن معنای زندگی، آن را ترک کنیم؛

-----------------------------------------------------------------------------------------

شکست نخوردن خوب است، اما به چه بهایی؟ اینکه فقط زندگی از مقابل چشمانتان عبور کند و شما تنها تماشاچی آن باشید؟ یا می‌خواهید که بهترین بازیگر نقشتان باشید و زندگیتان را به عالی‌ترین شکل ممکن سپری کنید، بدون اینکه از عمر رفته حسرت بخورید و از کارهای نکرده پشیمان شوید.

متن زیبا در مورد قوی بودن در زندگی

________________________________________________________________

خواهر کوچک من، حدود یک سالش بود و هنوز حرف نمی‌زد، اما یک روز دستش را به دیوار گرفت و روی پاهایش شروع به راه رفتن کرد، مادرم با ذوق تشویقش می‌کرد و قربان صدقه‌اش می‌رفت. او پس از کمتر از سه قدم به زمین افتاد و شروع به گریه کرد. مادرم به کنارش رفت، از زمین بلندش نکرد اما برایش دست زد و با لبخند تشویقش کرد که دوباره امتحان کند. چندی بعد او دوباره به راه افتاد و دوباره به زمین خورد و مادرم باز هم تشویقش کرد. بار سوم... بار چهارم... و ... .

روزی با خواهرم تنها بودم که او دوباره در حال قدم برداشتن به زمین خورد، گریه نکرد، اما از صورت جمع شده اش می‌شد فهمید که درد دارد. منتظر صدای گریه‌اش بودم که با تعجب دیدم، به جای گریه، با دست‌های کوچکش برای خودش دست زد و سعی کرد که دوباره از جا بلند شود.

آری! او این درس را آموخته بود.

او آموخته بود برای محقق شدن رویای راه رفتن، باید بتواند درد زمین خوردن را تحمل کند، او آموخته بود که باید قوی باشد.

باید بارها بر زمین بیفتد، بارها درد را تحمل کند، بارها شکست بخورد، اما هر بار برای تحمل سختی‌ها به خودش آفرین بگوید، از جا برخیزد و دوباره امتحان کند.

او یک کودک یک ساله بود و این درس را آموخته بود. همه‌ی ما از همان سنین این را می‌آموزیم، اما مشکل این است که، فراموشش می‌کنیم.

ما فراموشش می‌کنیم و زندگی مدام در حال یادآوری است.

مثل چند روز بعد از آن روز که مادرم در حال راه رفتن، پایش به لبه‌ی میز خورد و از درد به زمین افتاد و شروع به ناله کرد، خواهر یک ساله‌ام بالای سر او آمد، به او خندید، سر تکان داد و با دست‌های کوچکش برای مادرم دست زد. مادرم چند لحظه مبهوت به کودکش نگاه کرد، سپس خندید و از جا بلند شد. او هم درسی که خودش به کودکش آموخته بود را، فراموش کرده بود.

آری! زندگی مدام در حال یادآوری این است که باید قوی باشی و زندگی‌ات را زندگی کنی.

متن راجع به قوی بودن در زندگی

________________________________________________________________

زیبائی قانون قوی بودن در زندگی این است که به هر طرف که نگاه کنیم، می‌توانیم آن را ببینیم.

تا به حال به زندگی یک جوانه‌ی کوچک که تازه سر از خاک بیرون آورده، فکر کرده‌ای؟

وقتی بذر را در زمین می‌کاریم، مدتی در خاک می‌ماند و تغذیه می‌کند. توانش را جمع می کند تا برای تحقق رویای سر از خاک بیرون آوردن و چشیدن لذت شیرین تابش خورشید روی برگ‌های کوچکش، تلاش کند.

چه کسی می‌داند که چه‌قدر درد را باید تحمل کند تا پوسته‌ی تنش را سوراخ کند، کسی چه می‌داند که چه قدر قدرت و شجاعت می خواهد، بیرون آمدن از خاکی که سنگینی‌اش چند برابر وزنش است و حتی نمی‌داند بالای آن تاریکی، چه چیزی در انتظارش است؟

اگر این قوی بودن نیست، پس چیست؟

شاید دنبال کردن رویاها و زندگی را باید از یک جوانه‌ی کوچک آموخت.

________________________________________________________________

جائی شنیده ام که عقاب‌ها در میان پرندگان، طولانی‌ترین عمر را دارند. آن‌ها می‌توانند تا هفتاد سال زندگی کنند. اما برای این که به این عمر طولانی دست پیدا کنند، باید یک تصمیم سخت بگیرند. عقاب ها در چهل سالگی دیگر نمی توانند شکار کنند، چنگال‌هایشان دیگر نمی‌تواند طعمه را نگه دارد، نوکشان کند و خمیده‌ می‌شود و بال‌هایشان زمخت و کلفت می‌شود و پرواز را نیز برای آن‌ها دشوار می‌کنند.

در آن هنگام، عقاب تصمیم سختی می‌گیرد. او به قله‌ای بلند می‌رود و اولین کاری که می‌کند این است که نوکش را آن قدر به صخره ها می‌کوبد تا کنده شود و منتظر می‌ماند تا نوک جدیدی بروید. پس از آن با نوک جدیدش، تک تک چنگال‌هایش را از جا می‌کند تا چنگال‌های تازه‌ای به جای آن‌ها رشد کنند و در آخر شروع به کندن پرهای کهنه‌اش می‌کند تا از نو پر‌های تازه و سالم در آورد.

این فرآیند درد ناک 150 روز به طول می‌ انجامد، یعنی حدود پنج ماه. ولی پس از این پنج ماه، عقاب قدرت این را پیدا می‌کند تا سی سال دیگر هم زندگی‌اش را با افتخار ادامه دهد. عقاب قوی بودن را انتخاب می‌کند. او می‌داند اگر این فرآیند سخت و دردناک را نگذراند، خواهد مرد و به جای تصمیم به مرگ، تصمیم می‌گیرد که تسلیم نشود و برای تحقق رویای زندگی طولانی و پر عزت، درد و رنج را تحمل کند.

شاید باید زندگی را از عقاب‌ها آموخت.

متن قوی بودن در زندگی

________________________________________________________________

زندگی را باید آموخت.

از جوانه،

از عقاب،

از مادر،

از کودکی یک ساله،

از هر شکستی که می‌خوریم

و از رنجی که می‌بریم...

________________________________________________________________

باید پذیرفت که زندگی کردن، پر از رنج و سختی است.

باید دانست که انسان بدون رنج، انسان مرده است.

باید باور داشت که این سختی‌ها باعث قوی تر شدنت می‌شوند.

________________________________________________________________

نیچه می‌گوید، «آن چه تو را نکُشد، تنها قوی ترت می‌کند.»

________________________________________________________________

زندگی هیچ وقت ساده‌تر نخواهد شد، هر بار مشکل جدیدی پیش رویمان قرار می‌گیرد، مشکلاتی که شاید ما را به زانو درآورند، مشکلاتی که شاید خیلی‌ها را تا به حال به زانو در آورده، اما باید بدانی که تو می‌توانی با همه متفاوت باشی، تو می‌توانی از پس این مشکل بر بیایی، تو می‌توانی موفق شوی و از آن قدرتمند تر بیرون آیی.

آری! زندگی ساده‌تر نخواهد شد، این تو هستی که قوی‌تر می‌شوی.

متن در مورد قوی بودن در زندگی

________________________________________________________________

می‌گویند اگر از چیزی می‌ترسی، برای غلبه بر ترست باید با آن رو به رو شوی. باید ترست را ببینی، حس کنی و بگذرانی، تا به شجاعت برسی.

برای قوی‌تر شدن هم، باید ضعف را دید، شناخت و بر آن غلبه کرد. هیچ‌وقت نمی‌توانیم بفهمیم چقدر قوی هستیم، تا زمانی که با سختی‌های زندگی رو‌به‌رو شویم و مبارزه کنیم.

________________________________________________________________

باید یک حقیقت مهم را بدانیم، «وسوسه‌ی تسلیم شدن»، چیزی است که هر قهرمانی، هر سربازی، هر مدیری، هر پادشاهی، هر برنده‌ای، هر رئیس جمهوری، هر انسان موفقی، هرکسی که فکرش بکنیم، حداقل یک بار با آن مواجه شده است. اما در مسیر رویاها، تسلیم نباید شد. شاید زمان زیادی ببرد، شاید امکانات کافی نداشته باشی، شاید باید خیلی چیزها یاد بگیری، شاید کسی را نداشته باشی که در مسیر زندگی‌ات به تو کمک کند و هزاران «شاید» و «ای کاش» دیگر. اما قوی باش و تسلیم نشو.

________________________________________________________________

اگر شانه‌ای برای تکیه دادن نیافتی، اگر دستی برای بلند کردنت به سویت دراز نشد، بدان که تو همیشه خودت را خواهی داشت و هیچ کس جز خودت نمی‌تواند تورا نجات دهد...

________________________________________________________________

شاید خیلی مشکلات داشته باشی، شاید بیمار باشی، عزیزی را از دست داده باشی، ثروتت را از دست داده باشی، امتحانی را قبول نشده باشی، شاید روزهائی باشد که هیچ انگیزه ای برای بلند شدن از رخت‌خواب نداشته باشی، شاید روزهائی باشد که نا امید باشی، اما ایمانت را حفظ کن، به رویاهایت فکر کن و دوباره دست به زانو بگیر و برخیز.

________________________________________________________________

تسلیم نشو و قوی باش و بدان که همیشه می توانی در زندگی‌ات تغییر ایجاد کنی. هیچوقت برای بهتر زندگی کردن، دیر نیست.

________________________________________________________________

اگر زندگی صد دلیل برای تسلیم و نا امید شدن به تو نشان داد، تو هزار دلیل برای از پا ننشستن و دنبال کردن رویاهایت نشانش بده. اگر باور کنی که می‌توانی قوی باشی، قدرت انجام هر کاری را خواهی داشت، حتی باور نکردنی‌ترین‌هایشان را...

جملات کوتاه و زیبا با موضوع قوی بودن در زندگی

________________________________________________________________

به یاد دارم حرف‌های استادی را، می‌گفت رنج می‌آید که ما را قوی‌تر کند، زندگی انسان ها مانند فرکانسی از انرژی است که بالا دارد، پائین دارد، پستی دارد، بلندی دارد...

آن زمان که در پستی قرار داری، به خاطر داشته باش که بلندی درست پیش رویت است، فقط باید همت بالا رفتن از آن را داشته باشی.

هر پستی، قدرت بالا رفتن را به تو ‌می‌بخشد و در سرازیری بعدی، تو با قدرت بیشتری به صعود می‌اندیشی، چون تفاوت این پستی با پستی قبل در این است که تو حالا یک بار صعود را تجربه کرده‌ای، پس می‌دانی که می‌توانی...

________________________________________________________________

مهم نیست که از چه زمانی شروع به قوی شدن می‌کنی، مهم نیست چه چیزی را پشت سر گذاشته‌ای، همیشه برای تغییر زمان داری، تنها کافی است گذشته‌هایت را به خودت ببخشی و این کفش‌هایی که به پاهایت کوچک شده‌اند را بیرون آوری و به برداشتن گام‌های بزرگ بیاندیشی.

________________________________________________________________

تو در رقابت با کسی نیستی، تو نیازی نداری که برتری خود را به کسی ثابت کنی، تو تنها کافیست که در تلاش باشی تا از  کسی که دیروز بوده‌ای قوی‌تر باشی.

________________________________________________________________

درد دارد که به تو بگویند نمی‌توانی، سخت است اگر کسی قدرت تو را باور نکند، اما فکر کرده‌ای کهیایبیی‌ای چه لذت بخش است انجام دادن کاری که دیگران می‌گویند، نمی‌توانی؟ چه حسی دارد سرت را بالا بگیری و بگوئی «من،توانستم!» و به دهان از تعجب باز شده و بهت نگاه آن‌هایی که قدرتت را دست کم گرفته بودند، لبخند بزنی. اجازه این را به کسی نده که بگوید کاری را نمی‌توانی انجام دهی.

________________________________________________________________

یک انسان قوی، هیچگاه گذشته آسانی نداشته، همین گذشته‌ی سخت و راه‌های صعب العبور بوده که از او یک انسان قدرتمند ساخته است.

قوی بودن در برابر مشکلات زندگی

________________________________________________________________

هرگاه زندگی تورا در مسیر سختی قرار داد، بدان که فرصت بالا رفتن را یافته‌ای، با خودت نگو چرا من؟ با خود زمزمه کن که این بار نیز ثابت می‌کنم که می‌توانم!

________________________________________________________________

زندگی پیدا کردن خوشبختی و شادی نیست، زندگی ساختن خوشبختی است. ساختن خودت، خود قدرتمند‌تر از هر روزت...

________________________________________________________________

می‌خواهم یک رازی را بگویم، رازی که شاید خیلی‌ها می‌دانند و خیلی‌ها با عمل به آن دوباره قدرت خود را یافته‌اند، هر گاه در زندگی احساس کردی که آنقدر ضعیف شده ای که دیگر نمی‌توانی ادامه دهی، دلیلی برای دوباره قوی‌شدن بیاب، آن دلیل می‌تواند پیدا کردن شخصی باشد که بیشتر از تو مشکلات و سختی برای مقابله دارد، می‌تواند یافتن کسی باشد که به خاطر او بدانی که باید قوی باشی، این باعث می‌شود که بتوانی به این که کسی به تو تکیه می‌کند و کسی به کمک تو احتیاج دارد نگاه کنی و خودت را ببینی که قوی‌تر هستی و به خودت افتخار کنی.

شاید دلیل توصیه تمامی بزرگان به کمک به ضعیف تر ها همین باشد، که تو در نهایت حس بهتری به خودت پیدا کنی و خودت را قوی تر از پیش، بیابی.

________________________________________________________________

قوی باش و قوی بودن را به دیگران نیز بیاموز. اگر موقع افتادنت، دستی به سویت دراز نشد که بلندت کند. وقتی بلند شدی، دست افتاده‌ها را بگیر، تا آن‌ها نیز بیاموزند که از افتاده‌ای دست گیری کنند و با همین چرخه همه در کنار هم زنجیره مهربانی و کمک را تشکیل دهیم و به مرور به جای یک نفر قدرتمند، جهانی قوی و قدرتمند بسازیم، برای فرزندانمان و فرزندان فرزندانمان و ... .

________________________________________________________________

برای قوی بودن باید ذهن قدرتمند داشت، اولین قدم این است که باور کنی که می‌توانی و قدم بعدی، تنها تلاش برای تحقق باورت است.

پیام قوی بودن در زندگی

________________________________________________________________

زندگی پر از بالا و پائین است، زندگی شب دارد، روز دارد، تاریکی دارد، نور دارد، کم دارد، بیش دارد، اما پس از هر سختی، آسانی می‌آید. زمستان را دیده‌ای؟ درختان خشک و سوز سرما. اما پس از آن، همیشه بهار می‌آید.

________________________________________________________________

وقتی زندگی مسیر‌اش را به سمت سخت شدن تغییر می‌دهد، فرصت خوبیست که ماهم مسیرمان را به سمت قوی‌تر شدن تغییر بدهیم.

________________________________________________________________

بدان که هر کس اگر واقعا بخواهد کاری را انجام دهد، می‌تواند و راهش را خواهد یافت. اگر نتوانسته شاید به این معنی است که واقعا آن را نخواسته است.

________________________________________________________________

هر سنگی که جلوی پای شما قرار می‌گیرد، می‌تواند مانعی برای برهم زدن تعادل و به زمین افتادنتان باشد، یا پله ای باشد برای صعود و بالا رفتن و قدرتمند شدن. این تصمیمی و انتخاب شماست که کدام را انتخاب کنید.

________________________________________________________________

اگر زندگی آن طور که پیش بینی کرده‌اید پیش نمی‌رود، نا امید نشو، شاید بهتر از آن چیزی که پیش بینی کرده‌ای پیش برود. تنها باید صبور بود، ایمان داشت و به حرکت ادامه داد.

________________________________________________________________

چیزی که در زندگی اهمیت دارد، لزوما این نیست که قوی باشی، این است که حس کنی که قوی هستی و به احساس خودت ایمان داشته باشی، خودت را باور کن، خودت تنها کسی است که باید در برابرش قوی باشی.

قوي بودن در زندگي

________________________________________________________________

لبخند بزن و به بقیه نشان بده که تو قوی تر از آن چیزی هستی که دیروز بوده‌ای.

________________________________________________________________

واقعیت این است که، کسی هم از آن ابتدا به ما قول نداده بود که همه چیز ساده و خوب خواهد بود. کسی ما را به دنیا دعوت نکرده بود که شاد باشیم و خوش بگذرانیم. این را شاید هر سال که بیشتر از عمرمان گذشت، بیشتر درک کردیم، اما آن زمان که زمین خورده‌ای و بغض گلویت را گرفته، آن زمان که پایت خراش برداشته و درد وجودت را گرفته، باید بلند شی و دوباره امتحان کنی، باید آنقدر امتحان کنی که آن درد و آن زخم دیگر حتی نتوانند خم به ابرویت آورند، باید آنقدر امتحان کنی تا به دردهایت بخندی و بدانی که از این قله نیز بالا خواهی رفت.

________________________________________________________________

استادم در مورد درد و رنج عقیده جالبی داشت، او می گفت« درد و رنج را خود انسان ایجاد می‌کند، زمانی که نمی‌تواند چیزی که رخ داده است را بپذیرد و در برابر آن به مقاومت دست می‌زند. این عدم پذیرش، در ذهن ما احساس منفی ایجاد می‌کند و هرچه شدید تر باشد، حس منفی ایجاد شده نیز عمیق‌تر خواهد شد. پس راه خلاصی از این رنج چیست؟ این که در ذهنتان به جای این که به دنبال این باشید که چرا این اتفاق برای شما افتاده است، به این فکر کنید که چگونه از آن با موفقیت بیرون آئید و درسی که باید از آن بیاموزید را، یاد بگیرید.»

________________________________________________________________

قدرت را یاد بگیرید و مادامی که یاد گرفتید، آن را به دیگران نیز آموزش دهید، همان طور که مادرم به کودک یک ساله‌اش یاد داد، همانطور که از جوانه ها، عقاب‌ها، روز و شب، زمستان و بهار می‌آموزیم.

________________________________________________________________

آن هائی که قدرت را دوست دارند نیز، گاهی احساس ضعف می‌کنند، ولی زانو نمی‌زنند. آن‌ها به تلاش ادامه می‌دهند تا زمانی که آفتاب موفقیت به زندگیشان بتابد.

________________________________________________________________

تا زمانی که در ذهنتان اتفاقات، زندگی و دیگران را مسئول و مقصر بدی حالتان و دلیل خوب زندگی نکردنتان بدانید، هیچ اتفاق خوبی نخواهد افتاد. بدانید که تنها خود شما مسئول شرایط زندگیتان هستید و تنها خودتان نیز، قدرت تغییر آن را دارید.

________________________________________________________________

 این جمله را آویزه‌ی گوش کنید، انتخاب کنید که قوی باشید، قبل از آن که قوی بودن تنها را چاره تان شود.

________________________________________________________________

سیمین دانشور در کتاب سو و شون در این مورد می‌گوید: «بدن آدمیزاد شکننده است، اما هیچ نیروئی در این دنیا، به قدرت نیروی روحی او نمی‌رسد، به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد.»

مطلب پیشنهادی جدید :

جملات زیبا درباره تحمل مشکلات

متن در مورد جنگیدن برای هدف

جملات زیبا درباره لحظات خوب زندگی

عکس نوشته قوی بودن در زندگی

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...