تعبیر خواب گوشی گم شده

همه آنچه که قرار است درباره تعبیر خواب گم کردن گوشی بدانید.

به جرات می توان گفت کابوس گم کردن گوشی به خواب هایمان هم سرایت کرده است. همان طور که میدانیم دنیای آی تی و گوشی های همراه یکی از دستاوردهای تقلای بشر برای رسیدن رفاه و آسودگی بیشتر در زندگی است. رونمایی این تکنولوژی های پیشرفته و امکانات آن سبب شده تا آن ها را صرفاً به چشم وسیله ای برای برقراری مکالمه نشناسیم. 

به این ترتیب آشکار است که گم کردن این وسیله کاربردی با وجود شدت وابستگی مان به خود تا چه اندازه می تواند بخش عمده ای از فعالیت هایمان را مختل سازد. به طوری که حتی گم کردن گوشی در خواب هم برای خیلی از ما نگران کننده است. 

حال سؤال اینجا است که آیا تعبیر خواب گم کردن گوشی به مثابه همان در دنیای واقعی است؟ دیدن چه خوابی چه نشانه هایی را برای شخص خواب بین به همراه دارد؟ در ادامه مقاله با ما همراه باشید تا با جزئیات بیشتری دراین باره صحبت کنیم.

تعبیر خواب گوشی گم شده چیست؟

شاید به وفور در خواب و رویایتان دیده باشید که گوشی موبایلتان را گم کرده و به دنبال آن می گردید. در واقع می توان گفت گم کردن موبایل یا هر چیز دیگری در خواب در دسته خواب های رایج و متداولی است که ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد. 

تونی کریسپ نویسنده معروف و سرشناس کتاب سرزمین رؤیا می‌گوید گم کردن گوشی موبایل در خواب بر فراموش کردن هدف و یا از دست دادن فرصت های مهم زندگی است. برخی دیگر تعبیرگران خواب درباره گم کردن گوشی در رؤیا چنین نظریاتی ارائه داده اند که اگر شخصی خواب بیند که گوشی موبایل خود را گم کرده و با احوال پریشانی به دنبال آن می گردد تعبیرش آن خواهد بود که در دنیای واقعی احساسات قلبی خود را نسبت به چیزی یا کسی از دست می دهد.

تعبیر خواب گوشی گم شده در خانه چیست؟

آنچه که در علم تعابیر خواب درباره رؤیاهای ما انسان‌ها بیان می‌شود تماماً برگرفته از زندگی شخصی مان و حالات و موقعیت هایی است که در آن قرار گرفته ایم. این به این معنی است که تعبیر خواب گوشی موبایل همچون سایر رؤیاهای شبانه تفسیری نیست که برای تمامی حالات یکسان باشد.

به عنوان مثال اگر کسی در خواب، خود را بیند که در جای جای خانه به دنبال گوشی گم شده اش می گردد ولی آن را پیدا نمی کند احتمال دارد تعبیر چنین خوابی معنا و مفهوم متفاوت تری داشته باشد. معبران غربی گم کردن گوشی در خانه را از دست دادن بخشی از مال و ثروتی می دانند که به بیننده خواب تعلق دارد.

شیخ مدنی می‌گوید چنانچه کسی در خواب بیند که گوشی همراه خود را گم کرده و در نقاط مختلف خانه به دنبال آن می گردد تعبیر و تفسیرش آن است که شجاعت خود را در میان اهالی منزل از دست می دهد.

تعبیر خواب گوشی گم شده پدر

لیلا برایت می‌گوید اگر در خواب دیدید که پدرتان گوشی همراه خود را گم کرده و نمی داند چگونه آن را پیدا کند معنی اش آن است که در روابط اجتماعی خود با اطرافیانش دچار سردرگمی و کلافگی می‌شود. به تعبیر ایشان، گم کردن گوشی همراه در خواب بر از دست دادن موقعیت اجتماعی بیننده خواب دلالت دارد.

آنلی بیتون می‌گوید گم کردن گوشی همراه یکی از بزرگان خانواده بر این موضوع دلالت دارد که فرصت های شغلی بزرگی که پیش رویتان قرار می گیرد به یکباره از دست خواهید داد.

تعبیر خواب گوشی گم شده و پیدا کردن آن

به روایت آنلی بیتون اگر کسی در خواب دید که گوشی همراه خود را گم کرده و پس از مدتی گشتن به دنبالش، آن را پیدا کرد معنی اش آن است که برای مدت زمان کوتاهی در رسیدن به اهداف خود دچار سردرگمی و کلافگی می‌شود. اما پس از وقفه کوتاهی دوباره مسیر صحیح را ادامه می دهد.

در کتاب سرزمین روی‌ها چنین آمده است که اگر شخصی خواب بیند که گوشی همراه خود یا یکی از اطرافیانش گم شده اما پس از مدت زمانی آن را پیدا می کند نشانه آن است که احساس اطمینان عمیقی که نسبت به یک موضوع دارد از دست داده اما با گذشت زمان کوتاهی، همان اطمینان قلبی را در خود احساس خواهد نمود.

تعبیر خواب گوشی گم شده در خیابان

معبران جدید گوشی موبایل را نمادی برای به دست آوردن اطلاعات و برنامه های جدید می دانند. به روایت این دسته از معبری اگر کسی خواب بیند که گوشی همراه خود را در خیابان گم کرده و آشفته و پریشان به دنبال آن می گردد معنی و مفهومش آن خواهد بود که مسیرهای پیشرفت شغلی و کاری خود را در دنیای واقعی گم می کند. چنانچه خواب بیند که به واسطه شخصی ناآشنا گوشی خود را پیدا کرد نشانه آن است که از جایی که انتظارش را ندارد درهای امید برای پیشرفت شغلی به رویش بازمی گردد.

تعبیر خواب گوشی گم شده در اماکن مختلف

در کتاب فرهنگ تفسیر رؤیا آمده است که گم کردن موبایل در مکان های مذهبی نشان دهنده این است که شخص خواب بین توان و انگیزه خود را برای گرفتن تصمیم های قاطع از دست می دهد. بنا به چنین تعابیری اگر شخصی خواب بیند که در یکی از اماکن مذهبی همچون مسجد قرار دارد و به یک باره متوجه می‌شود که گوشی همراه خود را گم کرده تعبیرش آن خواهد بود که مسائلی در زندگی وی پدیدار می شوند که توان و قدرت بیننده خواب را در تشخیص جنبه های منفی از مثبت خواهند گرفت. دیدن چنین خوابی در بسیاری مواقع به موقعیت هایی بزرگی اشاره دارد که بیننده خواب بی اعتنا از کنار آن ها می گذرد.

تعبیر خواب گوشی گم شده در مکان ناآشنا

تونی کریسپ می‌گوید دیدن گم کردن گوشی موبایل در خواب آن هم در اماکن ناآشنا به این موضوع اشاره دارد فرد خواب بین در موقعیت ناشناخته ای از زندگی خود قرار می گیرد که تجربیات کافی برای رویارویی با آن را ندارد. 

در تعبیر دیگری از ایشان اگر فردی خواب بیند که در مکانی ناشناس و غریب قرار دارد که خود را در حال گشتن به دنبال گوشی گم شده اش بیند معنی چنین خوابی این است که شانس و فرصت های خود را برای رسیدن به اهدافش از دست داده و به جای آن فرصت های تازه و بهتری سراغش می آیند.


دیگر مطالب پیشنهادی :

همه چیز درباره تعبیر خواب گوشی موبایل

تعبیر خواب گوشی پیدا کردم چیستهیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...