تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن از نگاه معبران

بسیاری از ما ممکن است به دلایل مختلفی رویاهایی را ببینیم، که حس خوبی برای ما نداشته باشد. اما هر خواب و رویایی تعبیری دارد. مثلا تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن، با خود اتفاقات ناخوشی به بار می اورد. این که جزئیات چنین خوابی چه باشد، تعبیر را متفاوت می کند. اما اصل خواب ناخوشایند است.

برخی از انسان ها باور دارند زندگی خود یک رویاست. از این رو رویاهایی که در خواب می بینند را جدی نمی گیرند. اما برای تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن در خواب، باید بگوییم ممکن است این رویا به اتفافات خوش یا ناخوشی بینجامد.

برخی از خواب ها به همان اندازه که در بیداری انسان را به ترس می کشانند، در رویاها ترسناک هستند. اگر در خواب ببینید که به مواد مخدر شیشه معتاد شده اید، برای تعبیر آن می توان به معبری مناسب مراجعه نمود. معبری که علم تعبیر خواب بداند.

تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن از نگاه معبران

برای تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن معبران ایرانی و قدیمی بسیاری تعبیراتی بیان نموده اند. شیخ طوسی یکی از معبران قدیمی و شناخته شده در علم تعبیر خواب است. ایشان در خصوص چنین خوابی بیان نموده اند که، اعتیاد در خواب به هر نوع مواد مخدری، همچون شیشه، تریاک، حشیش، هروئین و ... به معنای خطر است.

تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن یعنی خطر دیدن از جانب یک یا چند دوست. ممکن است خطری شما را از جانب دوستانتان تهدید کند. شنیده اید که وقتی در دنیای واقعی کسی معتاد می شود، می گویند رفیق ناباب او را به این دام کشاند؟

در خواب نیز شیخ طوسی دقیقا چنین تعبیری برای تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن، بیان نموده است. از طرف دیگر ابن سیرین در تعبیر معتاد شدن به مواد مخدر از هر نوع چنین بیان نموده است:

اگر در خواب ببینید شوهر شما معتاد شده است به هر موادمخدری همچون تریاک، حشیش، شیشه، هروئین و ...، در صورتی که در دنیای واقعی نه تنها اهل هیچ دود و دمی نیست، حتی از آن گریزان است، تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن، به نشانه ی پنهان کردن موضوع مهمی از شما خواهد بود.

موضوعی که اگر بعد ها شما از آن مطلع شوید، بدون تردید همسرتان را به خاطر پنهان کردنش سرزنش خواهید کرد.

تعبیر خواب معتاد شدن به مواد مخدر از نگاه جابر مغربی

جابر مغربی یکی دیگر از معبرانی است، که در خصوص مواد مخدر از هر نوع، و خواب دیدن ان تعبیراتی بیان نموده است. ایشان در تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن و دیدن شاهدانه و تریاک، بیان نموده اند که به معنای دوستی گمراه کننده است.

یا این که شما بد خواهی دارید که می تواند از سر کینه توزی و دشمنی برای شما دام و توطئه ای برانگیزد. تمامی این معنی تنها در خصوص تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن در خواب است. حتی اگر به جای مواد مخدر شیشه، شاه داه یا تریاک هم در خواب ببینید، همین معنا را خواهد داشت.

در جای دیگر بیان نموده است، اگر در خواب ببینید خودتان معتاد به مواد مخدر ( از هر نوع) شده اید، به معنای ایجاد رابطه با شخصی در طی روز های آتی خواهد بود. این دوستی می تواند برای شما خسارات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن معمولا به معنای دام و توطئه از جانب افراد دیگر است.

اما اگر در خواب ببینید فرد دیگری معتاد به مواد مخدر از هر نوع شده باشد، و در عین حال قصد دارد به شما هم تعارف کند، دلیل بر این است که خود شما عامل به گمراهی کشیده شدن هستید. در تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن و تعارف آن به شما می توانیم چنین معنا کنیم، که شما خود در دامی به صورت آگاهانه خواهید افتاد.

حال اگر در خواب ببینید که همسر شما به انواع مختلفی از مواد مخدر همچون شیشه معتاد شده باشد، در تعبیر آن باید بگوییم نشانی از دعوا و درگیری بین زن و شوهر خواهد بود. اختلاف سلیقه و جدایی غم انگیزی در انتظار این دو شخص خواهد بود.

برخی از افرادی که در خواب مشغول استعمال مواد مخدر از هر نوع هستند، تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن آنها با خود افسوس، پشیمانی و عدم امنیت به دنبال خواهد داشت. همانطور که در دنیایی استعمال مواد مخدر از هر نوع پشیمانی و افسوس به دنبال دارد، در عالم خواب هم چنین است.

اگر در خواب ببینید تا حدی مواد مخدر از هر نوع مصرف کرده اید، که دیگر حالت هوشیاری خود را از دست داده اید، در تعبیر خواب مواد مخدر شیشه دیدن و استعمال آن باید بگوییم به معنای هشدار و اخطار است. اخطار و هشدار نسبت به این مسئله که شخصی در اطراف شما، بی نهایت به شما حسادت می کند.

مشتاق است تا از جانب شما خطایی رخ دهد، یا نقطه ضعف شما مشخص شود، تا بتواند از آن سوء استفاده کند. حتی ممکن است بخواهد گمراهتان کند، تا شما را برای انجام اشتباه دیگری ترغیب کند. پس اگر در خواب چنین دیدید، از ان پس در رفتار ها و اعمال خود بسیار دقت کنید. ممکن است هر حرکتی از جانب شما، خطرناک شود و اتفاق ناگواری را برایتان به دنبال داشته باشد.


سایر مطالب پیشنهادی :

تعبیر خواب هروئین و معتاد شدن به مواد از هر نوع

تعبیر خواب ترک اعتیاد بعد از معتاد شدن

تعبیر خواب کشیدن مواد مخدر


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...