تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو

احتمالا شما هم از آن دسته افرادی هستید که تمایل زیادی دارید بدانید تعبیر خوابهای عجیب و غریب تان چیست. شاید بارها با خودتان تحلیل می کنید و آن را به اتفاقات مختلف زندگی ربط می دهید. باید این را بدانید که تعبیر خوابهای عجیب و وهم آور همیشه هم بد نیست گاهی به عکس تعبیر خیلی خوبی هم دارد. پیش از هر چیز باید فردی را که تبحر ویژه در تعبیر خواب دارد پیدا کنید و تحلیل خواب را به او بسپارید.

دیدن خواب ماهی

به طورکلی خواب دیدن ماهی که دارد شنا می کند افکار و نگرش های ذهن ناخودآگاه شما را نشان می دهد. گرفتن ماهی به این معناست که افکار ناخودآگاه شما به خود آگاه نزدیک می شود. اگر خواب ماهی مرده را ببینید بر اساس برخی نظریات به این معناست که قدرت، ثروت یا بخشی از زندگی معنوی خود را از دست می دهید. 

اگر به صورت خلاصه و یا در یک جمله بخواهیم تعبیر خواب ماهی سیاه کوچولو را بیان کنیم ، باید آن را به فرزند یا شلوغ تر شدن جمعیت خانواده نسبت بدهیم و میتوان امیدوار بود که دیدن ماهی های سیاه کوچک در رویاهای ما مژده ای از فرزنددار شدن می باشند ، حال ممکن است این اتفاق برای بیننده ی خواب رخ دهد و یا برای بستگان و آشنایان دور و نزدیکش . 

همچنین دیدن ماهی سیاه کوچکی که مرده باشند نشانه ای از رنج و اندوه موقت در زندگی است ، چیزی شبیه به سردرگمی و یا ناامیدی های کم دوام در زندگی. تعداد زیاد ماهی های سیاه کوچک نمادی از شور و شعف و یا ازدیاد شادمانی خواهند بود.

آزار و اذیت ماهی های سیاه کوچولو در رویا معنای خوبی ندارد و نمادی از شکست های تدریجی در روابط عاطفی خواهند بود ، خریدن آن ها نیز مثبت است و بیانگر بهبود برخی از امور عقب مانده در زندگی و یا حل شدن بعضی از مشکلات آزاردهنده روحی است.

سوال پرتکرار : آیا خواب ماهی سیاه کوچولو ارتباطی با روابط عاشقانه من در بیداری دارد ؟ فقط در چند مورد استثنا این رویا میتواند ارتباطی با از دست دادن معشوق و یا حتی برگشتن او داشته باشد که لازم است جزئیات رویا ذکر شود.

از طرفی دیگر ماهی مرده می تواند نماد چیزی کهنه و قدیمی باشد که زمینه رشد و توانایی جدیدی برای آن وجود دارد. دیدن خواب ماهی بخصوص اگر در آب زلال و شفاف شنا کند تعابیر خوبی دارد. 

اگر کسی در خواب ببیند که در کنار رودخانه، آبگیر، حوض یا استخری ایستاده است و ماهی ها را مشاهده می کند که شنا می کنند اگر آب زلال و صاف باشد نشان از آینده ای روشن می دهد اما اگر آب گل آلود باشد یعنی پول و دارایی نصیب شما می شود اما با سختی ها و مرارت های زیاد اتفاق می افتد.

ماهی سیاه کوچک در خواب

تعبیر خواب ماهی یکی از آن دست خواب هایی است که در مورد تعبیر آن نظریات متفاوتی توسط معبران و مفسران بزرگ ارائه شده است. بنا بر نظر معبران قدیمی تعبیر خواب ماهی و ماهی گیری اتفاقات خوب و مثبت است. تنها زمانی تعبیر خواب ماهی ممکن است بد باشد که ماهی مرده باشد یا اینکه آن را بگیرید و از دست شما بگریزد.  شیخ طوسی در این مورد می گوید اگر کسی در خواب ببینید که ماهی سیاه کوچک را صید می کند و آن را تماشا کند نشانه فرزند دار شدن است و اگر آن را بخورد نشانه بدست آوردن مال است.

از دیدگاه ابراهیم کرمانی تعبیر اینگونه خوابها بر عکس است. از دید او دیدن خواب ماهی سیاه کوچک این است که شخص صاحب فرزند پسری می شود همچنین یکی از فرزندانش باعث سربلندی او می شوند. همچنین او می گوید اگر خواب دیدید ماهی مرده ای از بازار خریدید نشان می دهد که مالی بدست می آورید یا اینکه همسری به بدست می آورید. اگر ماهی سیاهی را در حال شنا کردن در آب زلال ببینید یعنی موقعیت شغلی خوبی بدست می آورید.

تعبیر خواب ماهی کوچک

خیلی از معبران این عقیده را دارند که اگر خواب ماهی کوچک را ببینی یعنی مسافرتی در پیش داری اما ابن سیرین می گوید تعبیرش این است که از جانب غلام خود ضرری به او می رسد. حضرت دانیال (ع) می گوید این خواب نشانه غم و اندوه و گرفتاری و دفع بلا و گرفتاری است.

تعبیر خواب ماهی سیاه و سفید

از دیدگاه امام صادق (ع) اگر کسی در خواب ماهی سیاه یا سفید ببیند نشانه اش این است که همسرش را طلاق می دهد یا اینکه بین او و افراد خانواده نفاق رخ میدهد و از هم دور می شوند. عده ای از معبران اعتقاد دارند دیدن ماهی سیاه و سفید در خواب نشانه رسیدن خبری غم انگیز است و خبر از راه دوری به او می رسد. اگر کسی خواب ببیند که ماهی سیاه و سفیدی را شکار کرده است می تواند نشانه خبری از یک مسافر باشد.

اگر کسی خواب ماهی سیاه و قرمز ببیند تعبیرش این است که در روزهای آینده اتفاق ناخوشایندی برایش روی می دهد و یا فردی در زندگی او مزاحمت ایجاد می کند.

تعبیر خواب ماهی مرده

اگر در خواب ببینید که ماهی مرده است یعنی شما توان آن را ندارید که غرایز اصلی و نیازهای درونی خود را به خوبی ابراز کنید. اگر خواب ببینید که ماهی شما را می خورد به این معناست که شما احساس می کنید  غرایز و احساسات غیرعاقلانه شما را در خطر قرار داده است و مسیر ارتباطی واقعی را در زندگی از دست داده اید.

لوک اویتنهاوی می گوید ماهی کوچک نشانه بروز شکست هایی در زندگی است. آنتونی بیتون می گوید اگر خواب ماهی مرده ببینید به این معناست که در اثر اتفاق ناگواری قدرت و ثروت از دست تان خارج می شود.

اگر خواب ماهیگیری ببینید یعنی اینکه به دنبال ایده های نو و در تلاش برای یافتن ارتباط با جهان و بدست آوردن راه و رسم واقعی زندگی هستید.

اگر در خواب ببینید که کسی ماهی مانند ماهی عید را در تنگ به شما می دهد به این معناست که از جانب او برکت و نعمتی به شما می رسد و به آرزوی خود می رسید. اگر شما به کسی ماهی هدیه بدهید یعنی به او کمک و یاری می رسانید تا به خواسته و آرزویش برسد. اگر خواب ببینید که ماهی راقورت می دهید نشانه خوبی ندارد و معنایش این است که درگیر حرص و طمع شده اید.

حضرت دانیال (ع) می گوید که اگر خواب در خال شنا کردن در دریای گرمسیری را ببینید نشانه مشقت، بلا و گرفتاری و سختی است اما اگر در دریای سردسیر باشد تعبیر خوبی دارد. اگر خواب ببینی که دریا ماهی های بزرگ و تازه فراوانی دارد نشان دهنده رسیدن غنیمت و برکت است.

جابر مغربی می گوید: تعبیر خواب ماهی بطور کلی غنیمت است چرا که در سفره ای که حضرت عیسی (ع) از بهشت آورده بود هم ماهی وجود داشت. اگر در خواب ببینی که ماهی صید می کنی یعنی به همان اندازه مال و روزی حلال نصیبت می شود و معیشت تو و عهد و عیال و خانواده ات گسترش می یابد.

آنتونی بیتون می گوید: اگر در خواب ببینید که برای گرفتن ماهی تن به آب می زنید نشانه ثروت و قدرت و توانایی است همانطور که ماهیگیری نشانه کسب ثروتو علم است. اما اگر برای صید ماهی تلاش کنید اما نتوانی آن را بدست آورید یعنی تلاشهای شما برای کسب ثروت و افتخار بی نتیجه می ماند.


دیگر مطالب  پیشنهادی :

تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ

تعبیر خواب آکواریوم پر از ماهی

تعبیر خواب نجات دادن ماهی از مرگ


هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...